Daily Archives: August 24, 2016

ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – பால பாடம் – திருமழிசை ஆழ்வார்

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – பால பாடம்

<< முதலாழ்வார்கள் – பகுதி 2

thirumazhisaiazhwar

ஆண்டாள் பாட்டி பராசரனையும் வ்யாசனையும் திருவெள்ளறை கோயிலுக்கு அழைத்துச் செல்கிறார். ஸ்ரீரங்கம் ராஜ கோபுரத்திற்கு வெளியே ஒரு பேருந்தில் ஏறி அமர்கிறார்கள்.

பராசர: பாட்டி, நாம் பேருந்தில் செல்லும் நேரத்தில், நீங்கள் எங்களுக்கு நான்காம் ஆழ்வாரைப் பற்றிச் சொல்வீர்களா?

ஆண்டாள் பாட்டி: நிச்சயமாய் பராசரா! நீங்கள் பிரயாணம் செல்லும் நேரத்திலும் ஆழ்வார்களைப் பற்றிப் பேசுவது  எனக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.

பராசரனும் வ்யாசனும் பாட்டியை நோக்கி புன்னகைக்கிறார்கள். பேருந்து ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்து கிளம்புகிறது.

ஆண்டாள் பாட்டி: நான்காம் ஆழ்வார், பக்திசாரர் என்று அனைவராலும் அழைக்கப்பெறும் திருமழிசையாழ்வார் ஆவார். சென்னை அருகில் உள்ள திருமழிசையில் தை மாதத்தில் மகம் நட்சத்திரத்தில் அவதரித்தவர். பெற்றோர் பார்கவமுனி, கனகாங்கி ஆவர். இந்த ஆழ்வாரே உலகில் நீண்ட காலம் வாழ்ந்தவராவார். அவர் கிட்டத்தட்ட 4700 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார்.

பராசரனும் வ்யாசனும் ஆச்சரியத்துடன் “4700 ஆண்டுகளா!!!” என்று வாயைப் பிளக்கின்றனர்.

ஆண்டாள் பாட்டி: ஆமாம்!, அவர் பேயாழ்வாரைச் சந்திப்பதற்கு முன் கிட்டத்தட்ட எல்லா தத்துவங்களையும் பின்பற்றி அறிந்தவராவார்.

வ்யாச: ஓ! அவர்களின் சந்திப்பிற்குப் பின்  என்ன நடந்தது?

ஆண்டாள் பாட்டி: பேயாழ்வார் அவருக்குப் பெருமாளைப் பற்றி விளக்கமாக உபதேசம் செய்து, திருமழிசையாழ்வாரை ஸ்ரீவைஷ்ணவத்தில் ஈடுபடுத்தினார்.

பேருந்து சத்திரம் பேருந்து நிலையத்தை அடைகிறது.

ஆண்டாள் பாட்டி: அவருக்கு நம்முள் உறைந்திருக்கும் பெருமாளான அந்தர்யாமியைப் பற்றி அறியத் தனி ஆவல் இருந்தது. கும்பகோணம் ஆராவமுதப் பெருமாளே உகந்து தன் திருநாமத்தை ஆராவமுதாழ்வார் என்றும் ஆழ்வார் பெயரைத் திருமழிசைப்பிரான் என்றும் ஆழ்வாருடன் தன் பெயரை பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளும் அளவுக்குத் திருமழிசையாழ்வார் ஆராவமுதனின் மீது ஆழ்ந்த ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார்.

பராசர: ஆஹா! பாட்டி, அவர் பெருமாளுடன் எவ்வளவு நெருக்கமாக இருந்திருக்கிறார்!

ஆண்டாள் பாட்டி: ஆமாம், அப்படித்தான் இருந்தார். ஒரு முறை அவர் ஒரு கிராமத்தில் சென்று கொண்டிருக்கையில், அந்த ஊர் கோயிலுக்குச் சென்றார். பெருமாளோ அவரின் மேலிருந்த பிரியத்தால் ஆழ்வார் எந்தெந்தத் திசையில் சென்றாலும் அவர் சென்ற திசையை நோக்கியே திரும்பிய வண்ணம் இருந்தார். அதுபோலவே, ஆழ்வார் ஆராவமுதன் எம்பெருமானை எழுந்திருந்து பேசுமாறு கேட்டதும் உடனே தன்னுடைய கிடந்த கோலத்திருந்து எழுந்து கொள்ளவே தொடங்கினார்!

பராசரனும் வ்யாசனும் ஆச்சரியத்தில் விழிகள் விரிய “பின்பு என்ன நடந்தது பாட்டி?”.

ஆண்டாள் பாட்டி: ஆழ்வார் திகைத்துப் போய் பெருமாளைத் தன்னுடைய கிடந்த கோலத்திலேயே திரும்ப இருக்குமாறு வேண்டினார். பெருமாளோ இரண்டு மனமாக இருந்தாராகையால் இப்பொழுதும்கூட அவரை சற்றே எழுந்திருப்பது போன்ற திருக்கோலத்தில் காணலாம்.

வ்யாச: எவ்வளவு ஆச்சரியம் பாட்டி. ஒரு நாள் நாமும் அங்கு போய் அந்தப் பெருமாளைச் சேவிக்க வேண்டும் பாட்டி.

ஆண்டாள் பாட்டி: அவசியம் நாம் அங்கு ஒரு முறை போகலாம். அவர் அங்கே  வெகு காலம் இருந்தார். தன்னுடைய அருளிச்செயல்கள் திருச்சந்தவிருத்தம், நான்முகன் திருவந்தாதி ஆகிய இரண்டே இரண்டு பிரபந்தங்களைத் தவிர அனைத்தையும் காவிரி நதியில் வீட்டுவிட்டார். அதற்கு பிறகு இறுதியில் பரமபதத்தை அடைந்து பரமபத எம்பெருமானுக்கு இடையறாத கைங்கர்யங்களை அனுதினமும் செய்து வருகிறார்.

பேருந்து திருவெள்ளறையை அடைகிறது. மூவரும் தாயாரையும் பெருமாளையும் சேவிக்கக் கோயிலுக்குள் செல்கிறார்கள்.

அடியேன் கீதா ராமானுஜ தாஸி

ஆதாரம்: http://pillai.koyil.org/index.php/2014/11/beginners-guide-thirumazhisai-azhwar/

வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

Beginner’s guide – nanjIyar

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

Previous Article

Full Series

parAsara, vyAsa enter AndAL pAtti’s house with vEdhavalli and aththuzhAy.

pAtti : Welcome children. Today we will talk about the next AchAryan nanjIyar who was the Sishya of parAsara bhattar. As I told you the last time we met, nanjIyar who was born as SrI mAdhavar was brought into the sampradhAyam by parAsara bhattar under the divine instruction of rAmAnujar. We also saw how bhattar used thirunedunthANdakam and various other meanings from SAsthram to win over mAdhavAchAryar in a debate. mAdhavar was an adhvaitha scholar whom bhattar later named as nanjIyar. He was also known as nigamAntha yOgi and vEdhAnthi.

vyAsa : pAtti, if AchAryas like rAmAnujar and bhattar could reform followers of other philosophies like yAdhava prakASa (who became gOvindha jIyar), gOvindhap perumAL (who became embAr), yagya mUrthi (who became aruLALap perumAL emperumAnAr) and mAdhavar (who became nanjIyar), why did they not try to reform the Saiva kings because of whom they had troubles? Why did they move away from the Saiva kings?

pAtti : vyAsa, our pUrvAchAryas knew who could be reformed and who could not be. In the case of the aforementioned AchArya’s , once they knew that the opponent was right, they accepted defeat with dignity and not only did they accept defeat, they also surrendered to the lotus feet of periya thirumalai nambi , rAmAnujar and bhattar and were blessed to enter the SrI vaishnava sampradhAyam. However, the Saiva king was neither ready for a fair argument nor was he dignified enough to accept defeat and realise the eternal truth of SrImaN narAyaNan‘s supremacy. As the old saying goes, “It is only possible to wake someone who is asleep, it is impossible to wake someone who is pretending to be asleep”. Our pUrvAchAryas knew who was really asleep and who was just pretentious. Hence their decisions varied accordingly. Also, in spite of the defects of such persons, our pUrvAchAryas also tried genuinely to help them, but only gave up after too much resistance from the other side.

parAsara : pAtti, how did mAdhavar get the name nanjIyar?

pAtti : After bhattar wins over mAdhavar in the debate, he instructs him to learn aruLichcheyal, teaches him our sampradhAya principles and leaves for SrIrangam. After bhattar leaves, mAdhavar did not receive any support from his two wives for his decision of becoming bhattar’s Sishya. Frustrated with his wives, who were not supportive of his kainkaryams and unable to bear the separation from his AchAryan, mAdhavar decides to become a sanyAsi (mendicant) and travel to SrIrangam to be with his AchAryan. He divides his huge wealth into 3 parts, gives 2 parts to each of his 2 wives, takes one part with him for submitting to bhattar, accepts sanyAsASramam and begins his journey to SrIrangam. On seeing mAdhavar in SrIrangam, bhattar is moved by his dedication and AchArya abhimAnam and calls him “nam jIyar” ( Our beloved jIyar). Since then, he is called nanjIyar. nanjIyar was very devoted to his AchArya. His AchArya bhakthi was boundless. He says, “if a SrIvaishnava looks at another SrIvaishnava’s sufferings and if he feels sorry for that, then such person is a SrIvaishnava”. He had great respect for SrIvaishnavas and AchAryas of his time.

nanjIyar – thirunArAyaNapuram

aththuzhAy : pAtti, tell us some stories on nanjIyar’s AchArya bhakthi.

pAtti : Once, during a procession of bhattar on his palanquin, nanjIyar tries to carry him with his thridhaNdam on one shoulder and the palanquin on the other. bhattar said “jIyA! this does not fit your sanyAsASramam. you should not carry me”. For that nanjIyar says “if my thridhaNdam becomes a hurdle for my service to you, I will break it and give up the sanyAsASramam”.

Another time, some of nanjIyar’s disciples complained to him that the tranquillity of his garden is disturbed due to bhattar’s arrival, nanjIyar immediately clarifies to them that the purpose of the garden is to serve bhattar and his family and warns his disciples to remember that forever.

It is customary for AchAryas to keep their heads on their Sishyas’ laps while lying down. Once, when bhattar wanted to take rest, he lied down and kept his head on nanjIyar’s lap and rested for a long time. nanjIyar stayed put for the whole time without moving. Such was his devotion and affection for his AchArya. bhattar and nanjIyar always had very interesting conversations.

vEdhavalli : Like the conversations that we have ?

pAtti (Smiling) : yes, like our conversations but much more interesting!

Once, nanjIyar asked bhattar why all azhwArs seem to be attracted towards kaNNan than rAman. bhattar who is always supportive of rAman says, people always remember more recent activities. It is because krishNAvathAram is the most recent avathAram of emperumAn, AzhwArs are attached more towards Him.

Another time, nanjIyar asks bhattar why mahAbali goes to pAthALam and sukrAchAryar loses his eye? bhattar replies that since sukrAchAryar stopped mahAbali from performing his duty of keeping his promise to vAmanan, he lost his eye and since mahAbali did not listen to his AchArya’s words he was punished to be in pAthALam. Hence, here, bhattar stresses on how important it is to respect one’s own AchArya. There were many such interesting conversations between them. These conversations helped nanjIyar in his written works too.

One day nanjIyar wanted to make nice copies of his written works and enquires among his Sishyas for someone who is capable of doing this. nambUr varadharAjar’s name was proposed. nanjIyar first gives full kAlakshEpam of 9000 padi to varadharAjar and then gives the only original copy to him. varadharAjar decides to go across cauvery to his native place so that he can focus on the writing and finish it quickly. While crossing the river, suddenly floods appear and varadharAjar starts swimming across. While doing so, the original grantham slips away from his hands and he is devastated. After reaching his native place, he meditates on his AchAryan and the meanings given by him and starts re-writing 9000 padi vyAkyAnam. Since he was an expert in thamizh language and literature, he adds nice meanings wherever applicable and finally returns back to nanjIyar and submits the same to him. nanjIyar seeing the vyAkyAnam, understanding that there are some changes from the original, enquires what happened. varadharAjar explains the whole incident and nanjIyar gets very pleased hearing the same. Truly understanding varadharAjar’s glories and pleased by his work, nanjIyar affectionately calls him nampiLLai and makes him the next dharSana pravarthakar. nanjIyar also constantly glorifies nampiLLai when nampiLLai gives a better explanation than him. This shows nanjIyar’s magnanimity.

vyAsa : pAtti, tell us more about nampiLLai.

pAtti : I will tell you more about nampiLLai and his glories tomorrow. It is getting late. You all must go home now.

The children leave to their homes thinking about bhattar,  nanjIyar and nampiLLai.

adiyEn jAnaki rAmAnuja dAsi