బాల పాఠము – ఆళ్వారుల పరిచయం

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<<  శ్రీమన్నారాయణుడి దివ్యమైన కృప

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: వ్యాస మరియు పరాశరా ! నేను కాట్టళగియ సింగ పెరుమాళ్ సన్నిధికి వెళ్లుతున్నాను. (నరసింహ పెరుమాళ్ క్షేత్రం). మీరు నాతో వస్తారా?

వ్యాస: సరే నాన్నమ్మ, వస్తాము. కిందటి సారి మీరు అళ్వారులు గురించి చెప్పారు. ఇప్పుడు అళ్వారులు గురించి మరి కొన్ని విషయాలు చెబుతారా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అడిగి మంచి పని చేసావు. ఇప్పుడు మీ ఇద్దరికీ వారి గురించి చెబుతాను.

వారు ముగ్గురు కాట్టళగియసింగ పెరుమాళ్ సన్నిధి వైపు నడవ సాగరు.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: మొత్తం 12 ఆళ్వారులు ఉన్నారు. వారు మొత్తం 4000 పాశురాలు (పాటలు) పాడారు. వారి పాశురాల సంగ్రహాన్ని ‘నాలాయిర దివ్య ప్రబంధం’ అంటారు. నిజానికి నిన్న నేను చదివిన అమలనాదిపిరాన్ కూడా దివ్య ప్రబంధం సంగ్రహణ లోని ఒక భాగమే.

పరాశర: ఓ! ఈ 12 అళ్వారులు ఎవరు?

12 అళ్వారులు

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: పొయిగై ఆళ్వార్ , భూదత్త ఆళ్వార్ , పెయాళ్వార్, తిరుమళిశై ఆళ్వార్, మధురకవి ఆళ్వార్, నమ్మాళ్వార్, కులశేఖర ఆళ్వార్, పెరియాళ్వార్, ఆండాళ్, తొందరడిప్పొడి ఆళ్వార్, తిరుప్పాణ్ ఆళ్వార్, తిరుమంగై ఆళ్వార్. వీరు 12 ఆళ్వారులు.

వ్యాస: బావుంది నాన్నమ్మ. అయితే పెరుమాళ్ యొక్క గొప్ప అనుగ్రహం వీరిపైన ఉన్నదా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును వ్యాస. భగవానుడు వారికి సంపూర్ణ ఆశీర్వాదము ప్రసాదించిరి. లోక కళ్యాణార్థం భగవాన్ కృపను పాశురముల రూపంలో వేల సంవత్సరాల క్రితం పంచి పెట్టారు. ఈ పాశురముల ద్వారా మనము భగవానుని అర్థం చేసుకొని వారి కళ్యాణ గుణములను ఆనందించుచున్నాము.

పరాశర: అవునా ! నాన్నమ్మ, మనం వేదం మాధ్యమంగా భగవానుని అర్థం చేసుకుంటాం అని అనుకున్నాను.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును. ఖచ్చితంగా. కాని, వేదం చాలా విశాలమైనది. ఎన్నో క్లిష్టమైన విషయాలు సంస్కృతంలో వివరించ బడ్డాయి వేదంలో. వేదాధ్యయనం లేకుండా అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. కాని, ఆళ్వారులు వేదసారాన్ని ఈ 4000 పాశురాలలో సరళమైన తమిళ భాషలో రచించారు. నీకు తెలుసు, పెరుమాళ్ ని కీర్తించడమే వేద సారం. పైగా, ఆళ్వారులకు స్వయంగా భగవానుని కృపా కటాక్షం తో పొందిన జ్ఞానం ఇది. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం.

వ్యాస: అవును, మాకు ఇప్పుడు అర్థం అయ్యింది. అళ్వారులు పెరుమాళ్ వర్ణన చాలా సరళంగా సూటిగా వివరించారు. ఇప్పుడు మీరు ఈ విషయాలను మాకు సరళంగా వివరిస్తున్నట్టు.

అండాళ్ నాన్నమ్మ: చాలా బావుంది వ్యాస. ఇది మంచి ఉదాహరణం. ఇప్పుడు, నీకు గుర్తుందా, గతంలో చర్చించాము పెరుమాళ్ 5 విభిన్న స్వరూపాల్లో ఉంటారని – పరమపదం లో, వ్యూహం లో, అవతార రూపం లో, అంతర్యామి గా మరియు అర్చారూపం లో అని. విభిన్న ఆళ్వారులు పెరుమాళ్ విభిన్న రూపాల యందు అనురాగం ఉండేది.

పరాశర: ఓ – మనకు ఎట్లాగైతే శ్రీ రంగంనాథుడు అంటే ఇష్టమో, అట్లాగే అళ్వారులకు కూడా వారి వారికి ఇష్టమైన పెరుమాళ్ ఉండేవారా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును. ముదల్ అళ్వారులకు ( మొదలు ౩ ఆళ్వారులు – పొయిగై ఆళ్వార్, భూదత్త ఆళ్వార్ , పెయాళ్వార్) భగవానుని పరత్వ గుణము యందు అనురాగం ఎక్కువగా ఉండేది – పరమపదంలో ఉన్నట్టుగా. తిరుమళిశై ఆళ్వారుకు అందరి హృదయాలలో నివసించి అంతర్యామిగా ఉన్నపెరుమాళ్ యందు మిక్కిలి అనురాగం ఉండెను,. నమ్మాళ్వార్, పెరియాళ్వార్ మరియు ఆండాళ్ కృష్ణుడి యందు అమితమైన భక్తి యుండెను. కులశేఖర ఆళ్వార్ రాముని యందు, తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్ మరియు తిరుప్పాణ్ ఆళ్వారులు శ్రీ రంగనాథుని యందు, తిరుమంగై ఆళ్వార్ అర్చావతార పెరుమాళ్ల యందు మిక్కిలి ప్రేమ, అనురాగాలు ఉండేవి.

వ్యాస మరియు పరాశర: నాన్నమ్మ, మీరు మధురకవి ఆళ్వార్ ను వదిలేసారు.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: బాగా  పరిషీలించారు. మధురకవి ఆళ్వార్ కు నమ్మాళ్వార్ అందే మిక్కిలి అనురాగము ఉండేది.

పెరుమాళ్ కోసం పువ్వులు కొనటకు అంగడి దగ్గర ఆగేను ఆండాళ్ నాన్నమ్మ.

పరాశర: నాన్నమ్మ, ఒక్కో ఆళ్వారు గురించి వివరంగా చెబుతారా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: తప్పకుండా. కాని ఇప్పుడు గుడి దగ్గరకు వచ్చేసాము. లోని కి వెళ్లి పెరుమాళ్లుని దర్శించి సేవించు కుందాం. మరో సారి , ప్రతి ఆళ్వారు గురించి వివరిస్తాను.

వ్యాస మరియు పరాశర: సరే నాన్నమ్మ, లోపలికి వెళ్లదాం. నరసింహా పెరుమళ్ దర్శనం కోసం ఇంకా ఎదురు చూడలేక ఉన్నాము మనము.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2014/10/beginners-guide-introduction-to-azhwars/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *