బాల పాఠము – తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< ఆండాళ్

periyaperumal-thondaradippodiazhwar

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ తన ఇంటి బయట ఒక అంగడిలో పువ్వులు కొన్నారు. వ్యాస మరియు పరాశర ప్రొద్దున్నే నిద్రలేచి నాన్నమ్మ దగ్గరకు వెళ్లతారు.

వ్యాస: నాన్నమ్మ, ఇద్దరు ఆళ్వారులు పెరుమాళ్ కే పుష్ప కైన్కర్యం చేసారని ఇప్పుడే గుర్తుకు వచ్చింది, ఇప్పుడు వారిలో పెరయాళ్వారు ఒకరని తెలుసు, రెండో ఆళ్వారు ఎవరో ఇప్పుడు చెబుతారా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: నీకు నిజంగానే మంచి జ్ఞాపకశక్తి ఉంది వ్యాస. నువ్వు అడిగి నందుకు, పుష్ప కైన్కర్యం చేసిన రెండవ ఆళ్వార్ గురించి చెబుతాను.

వ్యాస మరియు పరాశర ఇద్దరూ నాన్నమ్మ చుట్టూ కూర్చొని వింటున్నారు తరువాతి ఆళ్వారు గురించి.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: వారు తొందరడిప్పొడి ఆళ్వారుగా ప్రసిద్దులు. వారి తల్లి తండ్రులు పెట్టిన పేరు విప్ర నారాయణ. వారు కుంబకోణం, తిరుమండనగుడిలో మార్గళి మాసం జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో జన్మించారు. వారికి శ్రీరంగనాథుడు అంటే చాలా ఇష్టం. ఎంత అంటే వారు వ్రాసిన రెండు దివ్య ప్రబంధాలలో వేరే ఏ పెరుమాళ్ని గురించి పాడలేదు, తిరుమాలై ఒకటి మరియు తిరుప్పళ్ళియెళుచ్చి మరొకటి. ఎవరికైతే తిరుమాలై తెలియదో వారికి పెరుమాళ్ తెలియరు అని చెప్పబడింది.

పరాశర: ఓ! అవునా నాన్నమ్మ? అయితే మేమిద్దరం తిరుమాలై కూడా నేర్చుకుంటాం.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: ఖచ్చితంగా మీరు ఇది కూడా నేర్చేసుకుంటారు. తిరుమాలై మొత్తం పెరియ పెరుమాళ్ మహిమలను వివరిస్తుంది. ఈ ఆళ్వారు యొక్క ప్రత్యేక అంశం ఏమిటో మీకు తెలుసా?

వ్యాస: అది ఏమిటి నాన్నమ్మ?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: శ్రీవేంకటేశ సుప్రభాతంలోని మొదటి శ్లోకం ఎప్పుడైనా విన్నారా?

పరాశర: అవును నాన్నమ్మ. “కౌసల్యా సుప్రజా రామ…..”.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును. మీకు తెలుసా అది శ్రీరామాయణం లోనిది. విశ్వామిత్ర ముని శ్రీరాముడిని నిద్ర లేపుతూ పాడారు. అదేవిధంగా, పెరయాళ్వారు శ్రీకృష్ణుని నిద్ర లేపేవారు వారి పాశురాలలో. తొండరడిప్పొడి ఆళ్వారు శ్రీరంగనాథుని సుప్రభాతం పాడారు వారి తిరుప్పళ్ళియెళుచ్చి ప్రబంధంలో.

వ్యాస: ఓ! ఇదేకదా మనం వింటాము మార్గళి మాసంలో ప్రతి రోజు ప్రొద్దున్నే అరైయర్ స్వామి పెరియ పెరుమాళ్ ఎదుట పాడతారు తిరుప్పావైతో పాటు.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును. చాలా సరిగ్గా చెప్పావు. ఈ పూలతో మనం ఒక దండ చేసి పెరియ పెరుమాళ్ సన్నిధికి వెళదాం.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2014/12/beginners-guide-thondaradippodi-azhwar/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *