బాల పాఠము – అష్ట దిగ్గజాలు మరియు ఇతరులు

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

  శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

 << బాల పాఠము – అళగియ మణవాళ మామునులు

నాన్నమ్మ: స్వాగతం పిల్లలు, గతంలో మనం చర్చించుకున్న విషయాలు మీకు గుర్తున్నాయని ఆశిస్తున్నాను.

పిల్లలందరూ కలిసి ఒకేసారిగా:  నమస్కారం నాన్నమ్మా, అవును గుర్తున్నాయి, అష్ట దిగ్గజాల గురించి మరింత వినడానికి వచ్చాము.

నాన్నమ్మ: మంచిది, ప్రారంభిద్దాం.

పరాశర: నాన్నమ్మా, అష్ట దిగ్గజాలు అంటే 8 శిష్యులు.  అవునా నాన్నమ్మా?

నాన్నమ్మ: అవును పరాశర. అష్ట దిగ్గజాలు మణవాళ మామునుల యొక్క 8 ప్రధాన శిష్యులు.
పొన్నడిగళ్ జీయర్, కోయిళ్ అన్నన్, పతంగి పరవస్తు పట్టర్పిరాన్ జీయర్, తిరువేంకట జీయర్, ఎరుమ్బియప్పా, ప్రతివాధి భయంకర అన్నన్, అపిళ్ళై, అప్పిళ్ళార్. వీరు మణవాళ మామునుల యొక్క గొప్ప శిష్యులు, మామునులు తర్వాత మన సాంప్రదాయ అభివృద్ధికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన కృషి చేశారు. 

పొన్నడిగళ్ జీయర్ వారి ఆచార్యులు మణవాళ మామునులకు ప్రాణ సుక్రుత్ (ప్రాణం కంటే ప్రియమైన) లాంటి వారు. వారితో మొదలుపెడదాం.

ponnadikkal-jiyar

నాన్నమ్మ: అళగియ వరదర్ గా జన్మించి, అతను పొన్నడిగళ్ జీయర్ గా ప్రసిద్ధులు అయ్యారు.

పరాశర: నాన్నమ్మా, వారిని ఎందుకు పొన్నడిగళ్ జీయర్ అని పిలిచేవారు?

నాన్నమ్మ: పొన్నడిగళ్ అంటే మణవాళ మామునులు యొక్క శిష్య సంపత్తికి (అంటే శిష్య సంపద) పునాది అని అర్ధం. ఎనేకమంది ఆచార్యులు మామునులను సంప్రదించేందుకు పొన్నడిగళ్ జీయర్ని పురుషాకారంగా భావించేవారు.

మణవాళ మామునులు పొన్నడిగళ్ జీయర్ వారికి కూడా అష్ట దిగ్గజాలను నియుక్తి చేశారు. మణవాళ మామునులు పొన్నడిగళ్ జీయర్ని వానమామలైకి వెళ్ళమని నిర్దేశిస్తారు. ఎందుకంటే దైవనాయకన్ ఎమ్బెరుమాన్ (వానమామలై ) సేనాధిపతి విశ్వక్సేనుల వారిచే శ్రీముఖాన్ని (దివ్య ఆజ్ఞ) మామునులకు పంపి పొన్నడిగళ్ జీయర్ని వానమామలై దివ్య దేశానికి పంపి అక్కడి కైంకర్యాలను చూసుకోమని ఆదేశిస్తారు.

వ్యాస: నాన్నమ్మా, పొన్నడిగళ్ జీయర్ దైవనాయకన్ ఎమ్బెరుమాన్కి మామగారు. నిజమేనా?

నాన్నమ్మ: అవును వ్యాస. పొన్నడిగళ్ జీయర్ తిరుమలై నుండి నాచియార్ విగ్రహం (తాయార్ యొక్క దివ్య విగ్రహం) తీసుకుని వచ్చి దైవనాయకన్ ఎమ్బెరుమాన్ తో దివ్య కళ్యాణానికి ఏర్పాటుచేస్తారు, వారే కన్యాదానం కూడా చేస్తారు. దైవనాయకన్ ఎమ్బెరుమాన్, “పెరయాళ్వారు లాగా పొన్నడిగళ్ జీయర్ కూడా తనకు మామగారు” అని చాటుతారు.

మణవాళ మామునుల యొక్క ఆదేశాల ఆధారంగా వారు భారత దేశపు నలుమూలలకు వెళ్లి మన సాంప్రదాయాన్ని వ్యాప్తి చేస్తారు. చివరికి, వారి ఆచార్యులైన అళగియన్ మణవాళ మామునుల దివ్య తిరువడిని ధ్యానిస్తూ పొన్నడిగళ్ జీయర్ తన చరమ తిరుమేనిని విడిచిపెట్టి పరమపదం పొందుతారు.

మనము కూడా ఎమ్బెరుమానార్ మరియు మన ఆచార్యులపై భక్తి ప్రపత్తులు పెంపొందాలని పొన్నడిగళ్ జీయర్ యొక్క దివ్య తిరువడిని ప్రార్థన చేద్దాం. 

నాన్నమ్మ: కోయిల్ అన్నన్ గురించి మన తరువాతి చర్చ. వారు అత్యంత ప్రియమైన శిష్యులలో ఒకరు మరియు అష్ట దిగ్గజాలలో ఒకరు. కోయిల్ అన్నన్ జీవితంలో ఆసక్తికరమైన సంఘటన ఒకటి జరిగింది, వారు మణవాళ మామునుల వారిని ఆశ్రయించాల్సి వస్తుంది.

koilannan

పరాశర: నాన్నమ్మా, ఆ సంఘటన ఏమిటి ?

నాన్నమ్మ: నీ ఉత్సుకతను మెచ్చుకుంటున్నాను పరాశరా, ముదలియాండాన్ లాంటి గొప్ప కుటుంబ వంశంలో జన్మించి, వారు మణవాళ మామునుల వారిని ఆశ్రయించాలనుకోలేదు. ఈ సంఘటన వారిని మణవాళ మామునుల యొక్క దివ్య తిరువడి వద్దకు తిరిగి తీసుకువస్తుంది. కోయిల్ అన్నన్ వారి అనేకమంది శిష్యులతో శ్రీరంగంలో ఉండేవారు. శ్రీభాష్యకారులు (శ్రీ రామానుజులు) కోయిల్ అన్నన్ ని మణవాళ మామునుల శిష్యులుగా చేరమని ఆజ్ఞాపించారని మనందరికీ తెలుసు. శ్రీ రామానుజులు కోయిల్ అన్నన్ వారికి మార్గదర్శనం చేస్తూ ముదలియాండాన్ తో వారి సంబంధాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోమని కోరుతారు.

“నేను ఆదిశేషుడిని, మరలా మణవాళ మామునులుగా తిరిగి వచ్చాను. నీవు మరియు మీ బంధువులు మణవాళ మామునుల యొక్క శిష్యులై ఉన్నతిని పొందండి” అని ఎమ్బెరుమానార్ అంటారు.  పిల్లలు, ఈ మొత్తం సంఘటన వారి కలలో జరుగుతుంది. కల ఆగిపోయి అన్నన్ మేలుకొని పూర్తిగా ఆశ్చర్యపోతారు. వారు తన సోదరులకు భావోద్వేకంతో ఈ సంఘటనను వివరిస్తారు.

అన్నన్ వారి ఇతర కందాడై కుటుంబ ఆచార్యపురుషులతో పాటు జీయర్ మఠముకి వెళ్ళి మణవాళ మామునులను ఆశ్రయిస్తారు. మణవాళ మామునులు వానమామలై (పొన్నడిగళ్) జీయర్ని వారి పంచ సంస్కారం కోసం అవసరమైన సామగ్రిని సిద్ధం చేయమని నిర్దేశిస్తారు.

కాబట్టి పిల్లలూ, మనము కోయిల్ కందాడై అన్నన్ యొక్క అద్భుతమైన జీవితం యొక్క కొన్ని తళుకులు చూశాము. వారు మణవాళ మామునులకు చాలా ప్రియమైనవారు. వారికున్న అచార్యాభిమానంలో కొంత శాతం మనము కూడా పొందాలని కోరుకుంటూ వారి దివ్య తిరువడిని ప్రార్థన చేద్దాము.

ఇప్పుడు నేను మోర్ మున్నార్ అయ్యర్ (పరవస్తు పట్టర్పిరాన్ జీయర్) గురించి చెప్తాను. వారు 
మణవాళ మామునుల యొక్క అష్ట దిగ్గజాలలో ఒకరు. వారు మణవాళ మామునులను విడనాడకుండా, ఎమ్బెరుమానార్ తో ఎంబార్ ఉన్నట్టుగా, ఎల్లప్పుడూ వారితోనే ఉండేవారు, .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

వేదవల్లి: నాన్నమ్మా, వారిని మోర్ మున్నార్ అయ్యర్ అని ఎందుకు  పిలిచేవారు?

నాన్నమ్మ: ఆసక్తికరమైనదిగా ఉంది కదూ.  ప్రతిరోజూ, వారు మణవాళ మామునుల యొక్క శేష ప్రసాదం
(అవశేషాలు) తినేవారు. వారు మణవాళ మామునులు ఆరగించిన ఆ అరటి ఆకులోనే తినేవారు. మణవాళ మామునులు పెరుగన్నంతో ముగించే వారు, పరవస్తు పట్టర్పిరాన్ జీయర్ వారు అలాగే ప్రసాదాన్ని తినేవారు రుచిని (పెరుగు నుండి పప్పులోకి) మారనిచ్చే వారు కాదు. అందుకోసం వారు “మోర్ మున్నార్ అయ్యర్” గా ప్రసిద్ధులైయ్యారు.

వారు మణవాళ మామునుల నుండి శాస్త్రార్థాలను వాటి సారాన్ని నేర్చుకున్నారు మరియు నిరంతరం వారికి సేవలు అందించేవారు. మణవాళ మామునులు పరమపదించిన తరువాత,
పట్టర్పిరాన్ జీయర్ తిరుమలలో స్థిరపడి, అక్కడ అనేక జీవాత్మలను శుద్ధి చేస్తారు. అమితమైన ఆచార్య నిష్ఠ ఉన్నందున, వారు అంతిమోపాయ నిష్ఠ అనే గ్రంథం వ్రాశారు, పూర్తిగా మన ఆచార్య పరంపరను మరియు మన పూర్వాచార్యులు వారి ఆచార్యులపై ఎలా పూర్తిగా ఆధారపడేవారో తెలియజేస్తుంది. వారు గొప్ప విద్వాంసులు మరియు మణవాళ మామునులకు చాలా ప్రియమైనవారు.

eRumbiappA-kAnchi

నాన్నమ్మ: పిల్లలూ. తరువాత ఇప్పుడు నేను ఎరుంబి అప్పా గురించి చెప్తాను. వారి అసలు పేరు దేవరాజన్. వారి గ్రామంలో తన ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ నివసించే రోజుల్లో, ఎరుంబి అప్పా మణవాళ మామునుల గురించి విని వారిని కలుసు కోవాలనుకుంటారు. ఎరుంబి అప్పా కొంతకాలం మణవాళ మామునులతో ఉండి అన్ని రహస్య గ్రంథాలను  నేర్చుకొని చివరికి వారి గ్రామానికి తిరిగి వెళ్లి అక్కడ వారు కైంకర్యాన్ని కొనసాగిస్తారు. 

వారు  తన ఆచార్యుల గురించి నిరంతరం ఆలోచిస్తూ, పూర్వ మరియు ఉత్తర దినచర్యలను (మణవాళ మామునులు యొక్క రోజువారీ కార్యక్రమాలను సంగ్రహంగా) సంగ్రహించి వ్రాసి, ఒక శ్రీ వైష్ణవుని ద్వారా మణవాళ మామునులకు పంపుతారు. మణవాళ మామునులు ఎరుంబి అప్పా యొక్క నిష్టని చూసి ఎంతో ఆనందించి వారిని కీర్తిస్తారు. వారు వచ్చి సందర్శించమని ఎరుంబి అప్పాకి ఆహ్వానాన్ని కూడా పంపిస్తారు.

వ్యాస: నాన్నమ్మా, పట్టర్పిరాన్ జీయర్, పొన్నడిగళ్ జీయర్ లాగా ఎరుంబి అప్పాకి కూడా వారి ఆచర్యులంటే అమితమైన అభిమానం ఉంది. కదా నాన్నమ్మా ?

నాన్నమ్మ:  అవును వ్యాస. ఎరుంబి అప్పా యొక్క అత్యంత ముఖ్యమైన రచనలలో ఒకటి “విళక్షణ మోక్ష అధికారి నిర్ణయం”.  ఎరుంబి అప్పా మరియు వారి శిష్యులలో ఒకరైన సేనాధిపతి ఆళ్వన్ మధ్య సంభాషణల సంగ్రహం ఆ గ్రంథం.

వేదవల్లి: నాన్నమ్మా, విళక్షణ మోక్ష అధికారి నిర్ణయం అంటే ఏమిటి?

నాన్నమ్మ: ఈ గ్రంథం మన ఆళ్వారులు / ఆచార్య శ్రీసూక్తులను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న అనేక సందేహాలను వివరిస్తుంది. ఎరుంబి అప్పా వారి బోధనలలో సంసార వైరాగ్యం యొక్క 
ప్రాముఖ్యతను మరియు పూర్వాచార్యుల జ్ఞానానుష్ఠానములపై అభివృద్ధి యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలిపారు మరియు వాటిని ఎలా ఆచారణలో పెట్టాలో మనకు మార్గనిర్దేశం చేశారు.

మణవాళ మామునులును ఎల్లప్పుడూ గుర్తుచేసుకున్న ఎరుంబి అప్పాని మనం గుర్తుపెట్టుకుందాము.

నాన్నమ్మ: పిల్లలూ, ఇప్పుడు మనం ప్రతివాది భయంకరం అన్నా గురించి చర్చించుకుందాము. వారు హస్తిగిరినాథగా జన్మించారు, వారి జీవిత ప్రారంభ కాలంలో వారు కంచీపురంలో నివసించారు మరియు వేదాంతాచార్యులచే ఆశీర్వదించబడ్డారు. వారు ఒక గొప్ప పండితులయ్యి ఇతర సాంప్రదాయ పండితులు మరియు అనేక విద్వాంసులపై గెలిచిన వారు.

pb-annan-kanchi

తరువాత వారు తిరుమలలో ఉంటూ వెంకటేశ్వర స్వామికి సేవలు అందించారు. మణవాళ మామునుల కీర్తి గురించి విని, వారు మణవాళ మామునుల శిష్యులుగా చేరాలని నిర్ణయించుకుంటారు. వారు శ్రీరంగానికి చేరుకొని మామునుల మఠాన్ని సందర్శిస్తారు. ఆ సమయంలో మణవాళ మామునులు కాలక్షేపం చేస్తూ ఉంటారు, ఆ కాలక్షేపాన్ని విని వివిధ శాస్త్ర రంగాలలో మణవాళ మామునుల యొక్క గొప్ప జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. వారు మణవాళ మామునులకు శరణాగతి చేసి వారి శిష్యులౌతారు.

వారు ఎమ్బెరుమానార్ను మరియు మణవాళ మామునులను ప్రశంసిస్తూ అనేక గ్రంథాలను వ్రాసారు. వారి ఆచార్యులైన మణవాళ మామునుల యొక్క ఆనందం కోసం అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వెంకటేశ సుప్రభాతం, వెంకటేశ ప్రపత్తి మొదలైనవి తిరువెంకటముడయాన్కి సమర్పించారు.                

నాన్నమ్మ: పిల్లలూ,  చివరిగా మనం అప్పిళ్ళై, అప్పిళ్ళార్ గురించి చర్చించుకుందాం. వారి గురించి ఎక్కువ వివరాలు మనకు అందుబాటులో లేవు. వారు మణవాళ మామునుల ప్రియమైన శిష్యులయ్యారు, అష్ట దిగ్గజాలలో ఒకరైనారు. వారిరువురు ఉత్తర భారతదేశంలో అనేక పండితులపై గెలిచన గొప్ప విద్వాంసులు.

appiLLai appiLLAr

వారు మణవాళ మామునులు గురించి విన్నప్పటికీ, వారికి గొప్ప అనుబంధం చూపలేదు. కానీ కొద్ది కాలంలోనే మణవాళ మామునుల కీర్తి గురించి తెలుసుకుంటారు, ఇంకా కందాడై అన్నన్, ఎరుంబి అప్పా వంటి అనేక గొప్ప వ్యక్తులు మణవాళ మామునులను ఆశ్రయించారని కూడా తెలుసుకొంటారు.

వేదవల్లి: నాన్నమ్మా, వారు మణవాళ మామునుల యొక్క శిష్యులుగా ఎలా మారారు?

నాన్నమ్మ: అవును వేదవల్లి, ఎరుంబి అప్పా మణవాళ మామునుల ఆచార్య సంబంధానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని వారికి తెలియజేస్తారు. పొన్నడిగళ్ జీయర్ మణవాళ మామునులతో అంటారు “ఎరుంబి అప్పాతో చర్చించే భాగ్యం కలిగింది, వారు మీ శిష్యులు కావాలసిన అన్ని అర్హతలను కలిగి ఉన్నారు” అని అంటారు. వారిరువురూ, వారిని స్వీకరించి ఆశీర్వదించమని అడిగారు. మణవాళ మామునులు వారిద్దరికీ  పంచ సంస్కారం చేస్తారు.

అప్పిళ్ళార్ కి జీయర్ మఠంలో రోజువారీ కార్యకలాపాలు తదీయారాదనం లాంటివి చూసుకునే బాధ్యతను అప్పగిస్తారు. ఎలాగైతే కిడంబి ఆచ్చాన్ మఠం బాధ్యతలను పూర్తిగా స్వీకరించి ఎమ్బెరుమానార్ని సేవించారో అలాగే, మణవాళ మామునులకు అప్పిళ్ళార్ సేవలు అందించారు.

అప్పిళ్ళై మణవాళ మామునుల దివ్య సూచనలను అనుసరిస్తూ తిరువంతాదుల వ్యక్యానాలు వ్రాస్తారు మరియు వారు అనేక దివ్య ప్రబంద సంబంధమైన కైన్కర్యాలలో మణవాళ మామునులకు సహాయం చేస్తారు.

మణవాళ మామునుల చివరి రోజులల్లో, అప్పిళ్ళార్ వారి రోజువారీ ఆరాధన కొరకు వారి అర్చా విగ్రహాన్ని ప్రసాదించమని కోరతారు.  మణవాళ మామునులు వారు నిత్యం ఉపయోగించే ఒక చెంబుని వారికి ఇస్తారు,  వారు ఆ చెంబును ఉపయోగించి రెండు విగ్రహాలు తయారు చేస్తారు. వారిద్దరూ మణవాళ మామునుల విగ్రహాన్ని చెరి ఒకటి వారి నిత్యారాధానం కోసం తీసుకుంటారు.

కాబట్టి పిల్లలూ, వారికున్న అచార్యాభిమానంలో కొంత శాతం మనము కూడా పొందాలని కోరుకుంటూ వారి దివ్య  తిరువాడికి ప్రార్థన చేద్దాము.

పిల్లలు ఇప్పటి వరకు మనం మణవాళ మామునులు మరియు వారి అష్ట దిగ్గజాల యొక్క కీర్తుల గురించి చర్చించాము.

పరాశర: ఈ రోజు మనం చాలా నేర్చుకున్నాము నాన్నమ్మా.

నాన్నమ్మ: అవును. నేను ఇప్పుడు చాలా ముఖ్యమైన విషయం అందరికి చెప్తాను. జాగ్రత్తగా వినండి.

మణవాళ మామునుల కాలం తర్వాత అనేక మంది పెద్ద ఆచార్యులు ప్రతి పట్టణం మరియు గ్రామంలో భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ వచ్చారు. ఆచార్యలు దివ్య దేశాలలో, అభిమాన స్థలాలలో, ఆళ్వార్ / ఆచార్య అవతార స్థలాలలో మరియు ఇతర క్షేత్రాలలో నివసించి జ్ఞాన, భక్తి ప్రపత్తులను ప్రతి ఒక్కరికీ పెంపొందించే  ప్రయత్నము చేశారు.

తిరుమళిసై అణ్ణవప్పంగార్ మరియు మొదటి శ్రీపెరుంబుతూర్ ఎంబార్ జీయర్  ఇటీవలి కాలం (200 సంవత్సరాల క్రితం) వారు. వారి గ్రంథాలు మరియు కైంకర్యాల ద్వారా మన సాంప్రదాయానికి గణనీయంగా దోహదపడ్డారు.

నేను మీతో పంచుకున్న జ్ఞానమంతా ఈ పరంపర ఆచార్యుల ద్వారానే వచ్చింది. మనము ఎల్లప్పుడూ వారికి కృతజ్ఞతలు కలిగి ఉండాలి. మీరందరి  సమయం ఆనందంగా గడిచిందని ఆశిస్తున్నాను. మన మనస్సు, బుద్ధి, శరీరం ఇటువంటి ఆచార్యులు, ఆళ్వారులు మరియు ఎమ్బెరుమానార్ కైన్కర్యంలో ఉపయోగించాలి.

సరే,  చీకటి పడింది. మనం ఆచార్యుల గురించి ఆలోచిస్తూ నేటికి ముగిద్దాం.

పిల్లలు:  ధన్యవాదాలు నాన్నమ్మా.

 మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2018/07/beginners-guide-ashta-dhik-gajas-and-others/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *