బాల పాఠము – నంజీయర్

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<<బాల పాఠము – పరాశర భట్టర్

పరాశర, వ్యాస, వేదవల్లి మరియు అత్తుళాయ్ తో కలిసి ఆండాళ్ నాన్నమ్మ ఇంటికి వస్తారు.

నాన్నమ్మ : పిల్లలూ స్వాగతం. ఈ రోజు మనం పరాశర భట్టార్ శిష్యులైన ఆచార్య నంజీయర్ గురించి మాట్లాడుకుందాము. చివరిసారి మనం కలుసుకున్నప్పుడు మీకు చెప్పినట్టుగా, మాధవగా జన్మించిన నంజీయార్ సాంప్రదాయంలోకి రామానుజుల ఆదేశంతో పారాశర భట్టార్ ద్వారా తీసుకురాబడ్డారు. భట్టార్ ఎలా తిరునేడున్తాన్దకం మరియు శాస్త్రార్థాల సహాయంతో మాధవాచార్యులను చర్చలో గెలిచారో మనం చూశాము. మాధవాచార్యులు ఒకప్పుడు అద్వైత పండితులు, తరువాత పరాశర భట్టార్ వీరికి నంజీయర్ అనే పేరు పెట్టారు.  వీరిని నిగమాంతయోగి మరియు వేదాంతి అని కూడా పిలుస్తారు.

వ్యాస:  నాన్నమ్మా, రామానుజ మరియు పరాశర భట్టార్లు, యాదవ ప్రకాశులు (గోవింద జీయర్), గోవింద పెరుమాల్ (ఎంబార్), యగ్య మూర్తి (అరులాల పెరుమాల్ ఎమ్బెరుమానార్ అయ్యారు) మరియు మాధవాచార్యుల ( నంజీయర్ అయ్యారు) వంటి ఇతర తత్వాలను అనుసరించే వారికి మార్గదర్శనం చేసినట్లగా,  వారు శైవ రాజుల నుండి అన్ని ఇబ్బందులు ఎదురుకొంటున్నప్పటికి ఎందుకు వారిని సంస్కరించాలని ప్రయత్నించలేదు ? వారు శైవ రాజుల నుండి దూరంగా ఎందుకు వెళ్ళారు?

నాన్నమ్మ : వ్యాస , మన పూర్వాచార్యులకు ఎవరు సంస్కరించబడతారో ఎవరు కాదో తెలుసు. మనం చెప్పుకున్న ఆచర్యులందరి విషయములో వారు ప్రత్యర్థి సత్తాను తెలుసుకొని, గౌరవంగా ఓటమిని అంగీకరించారు, వారు పెరియ తిరుమలై నంబి, రామానుజులు మరియు భట్టార్ల యొక్క చరణ కమలాల యందు శరణాగతి చేసి శ్రీ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలోకి ప్రవేశించారు. అయినప్పటికీ,  శైవ రాజు న్యాయమైన వాదనకు సిద్ధంగా లేరు కదా శ్రీమన్నారాయణుని ఆధిపత్యాన్నిగ్రహించి ఓటమిని కూడా అంగీకరించలేదు. పాత సామెతలాగా , “నిద్రపోతున్న ఎవరినైనా మేల్కొలపడం సాధ్యం కాని నిద్రపోతున్నట్టు నటిస్తున్న వ్యక్తిని మేల్కొలపడం అసాధ్యం”. మన పూర్వాచార్యులకి ఎవరు నిజంగా నిద్రిస్తున్నారో ఎవరు నటిస్తున్నారో తెలుసు. అందువల్ల వారి నిర్ణయాలు ప్రత్యర్ధులకు అనుగుణంగా మారుతూ ఉంటాయి. అంతే కాకుండా, అటువంటి వ్యక్తులలో లోపాలు ఉన్నప్పటికీ, మన పూర్వాచార్యులు వారిని సంస్కరించాలని ప్రయత్నించే వారు, కానీ అవతల వైపు నుండి చాలా ప్రతిఘటన తర్వాత మాత్రమే వారి మానాన వారిని వదిలివేయబడ్డారు.

పరాశర: నాన్నమ్మా, మాధవాచార్యులకు నంజీయర్ అనే పేరు ఎలా వచ్చింది?

నాన్నమ్మ : చర్చలో మాధవునిపై పరాశర భట్టార్ విజయం సాధించిన తరువాత, అతనికి అరుళిచ్చెయల్ నేర్చుకోమని వారు నిర్దేశిస్తారు, మన సాంప్రదాయ సూత్రాలను వారికి బోధించి వారు శ్రీరంగానికి బయలుదేరుతారు. భట్టార్ వెళ్ళిన తరువాత, వారికి శిష్యునిగా మారాలన్న మాధవాచార్యుల నిర్ణయాన్ని అతని ఇద్దరు భార్యలు సమ్మతించలేదు. భార్యలతో కలహం, వారి ఆచార్యుల నుండి విరహం సహించలేక వారు సన్యాసిగా మారాలని నిర్ణయించుకొని  ఆచార్యులతో  ఉండటానికి శ్రీరంగానికి ప్రయాణం చేస్తారు. వారి ఆస్తులను 3 భాగాలుగా విభజించి, తన ఇద్దరు భార్యలకు 2 భాగాలను ఇచ్చి, మూడో భాగాన్ని భట్టారుకి సమర్పించడానికి తనతో తీసుకువెళతారు, సన్యాస దీక్షను స్వీకరించి శ్రీరంగానికి చేరుకుంటారు. శ్రీరంగంలో మాధవాచార్యులను చూసి భట్టార్ వారి అంకితభావానికి, ఆచార్యాభిమానానికి ముగ్ధులై వారిని “నంజీయర్” (మా ప్రియమైన జీయార్) అని పిలుస్తారు. అప్పటి నుండి వారు నంజీయర్ అని పిలువబడ్డారు. నంజీయర్ వారి ఆచార్యులకు అంకితమై ఉండేవారు. వారి ఆచార్య భక్తి అనంతమైనది. వారు అనేవారు, “ఒక శ్రీవైష్ణవుడు మరో శ్రీవైష్ణవుడి బాధను చూసి తల్లడిల్లితే, అటువంటి వ్యక్తి శ్రీవైష్ణవుడు”. వారి కాలంలోని శ్రీవైష్ణవులన్నా, అచార్యులన్నా వారికి ఎంతో గౌరవం ఉండేది.

నంజీయర్ – తిరునారాయణపురం

అత్తుళాయ్ : నాన్నమ్మా, నంజీయార్ యొక్క ఆచార్య భక్తి కథలు కొన్ని మాకు చెప్పండి.

నాన్నమ్మ : ఒకసారి, భట్టార్ వారిని పల్లకిలో ఊరెరిగించు సమయంలో, త్రిదండంతో నంజీయర్ భట్టార్ వారిని  ఒక భుజాన పల్లకీని మరో భుజాన ఎత్తుకోవాలని ప్రయత్నిస్తారు. భట్టార్ అంటారు  “జీయా ! ఇది మీ సన్యాసాశ్రమానికి సరితూగదు. మీరు నన్ను ఎత్తుకోకూడదు”. నంజీయర్ అంటారు “నా త్రిదండం మీ సేవకు అడ్డంకిగా మారితే దానిని విరిచేసి సన్యాసాన్ని వదిలిపెడతాను”.

మరో సమయాన, కొంత మంది నంజీయర్ శిష్యులు వారివద్దకు వచ్చి భట్టార్ వారి ఆగమనంతో తోట అంతా చెదిరిపోయిందని ఫిర్యాదు చేస్తారు, నంజీయర్ అంటారు, ఈ తోట ప్రయోజనమే భట్టార్, వారి కుటుంబానికి సేవ చేయటం అని వెంటనే స్పష్తీకరించి బాగా గుర్తుపెట్టుకోమని హెచ్చరించారు.

ఆచార్యులు వారి తలను తమ శిష్యుల ఒడిళో పెట్టి పడుకునే ఆనవాయితీ ఉంది.  ఒకసారి, భట్టార్ విశ్రాంతి తీసుకోవాలని, నంజీయర్ ఒడిళో తల పెట్టి చాలాసేపు విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. నంజీయర్ అసలు కదలకుండా అలాగే ఉంటారు.  వారి  ఆచార్యభక్తి,  ప్రేమకు ఇది ఒక నిదర్శనం. భట్టార్ మరియు నంజీయర్ ఎల్లప్పుడూ చాలా ఆసక్తికరమైన సంభాషణలలో మునిగి ఉండేవారు.

వేదవల్లి : మన సంభాషణలు లాగానా?

నాన్నమ్మ (చిరునవ్వుతో): అవును, మన సంభాషణల లాగానే కానీ అవి ఇంకా చాలా ఆసక్తికరమైనవి!

ఒకసారి, నంజీయర్ భట్టార్ని అడుగుతారు, ఎందుకు అందరు ఆళ్వారులు రాముని కంటే కృష్ణునిపై ఎక్కువ ఆకర్షితులై ఉండేవారు అని.  రాముని పట్ల ఎక్కువ ఆదరణ ఉన్న భట్టార్ అంటారు, సాధారణంగా  ప్రజలు ఇటీవలి కార్యకలాపాలను గుర్తుంచుకుంటారు. కృష్ణావతారం రామావతారం కన్నా  ఇటీవలి అవతారం, అందువల్ల ఆళ్వారులు కృష్ణునిపై ఎక్కువ మక్కువతో ఉండేవారు.

ఇంకొకసారి, నంజీయర్ భట్టారు వారిని అడుగుతారు, ఎందుకు మహాబలి పాతాళానికి వెళతారు మరియు శుక్రాచార్యుడు ఎందుకు కంటిని కోల్పోతారు? అని.  భట్టార్ వారు జవాబిస్తూ అంటారు శుక్రాచార్యులు మహాబలిని తన వాగ్దానాన్ని నిలుపుకునే ధర్మాన్ని నిర్వర్తించనీయలేదు  తన కంటిని కోల్పోయారు మరియు మహాబలి తన ఆచార్యుని యొక్క మాట వినలేదు అందుకని పాతాళ నివాసిగా శిక్షించబడ్డాడు. అందుచేత, ఇక్కడ, భట్టార్ ఆచార్య గౌరవం ఎంత ముఖ్యమైనదో నొక్కి చెబుతున్నారు. వారి మధ్య అనేక ఆసక్తికరమైన సంభాషణలు ఉన్నాయి. ఈ సంభాషణలు నంజీయార్కి వారి వ్రాతపూర్వక రచనలలో కూడా సహాయపడ్డాయి.

ఒక రోజు నంజీయర్ తన వ్రాతపూర్వక రచనలను మంచి కాపీలు చేయాలని, తన శిష్యులలో ఈ కార్యాన్ని చేయగల సామర్థ్యం ఉన్నవారు ఎవరో విచారణ చేస్తారు. నంబూర్ వరదరాజు పేరు ప్రతిపాదించబడింది. నంజీయర్ మొదట పూర్తి 9000 పడి కాలక్షేపాన్ని వరదరాజుకి వినిపించి ఇంకా  వారికి ఉన్న ఒక్క అసలు కాపీని ఇస్తారు. వరదరాజు కావేరీ అవతల ఉన్న వారి స్వస్థలానికి వెళ్లి నిరాటంకంగా త్వరగా ఆ కార్యాన్ని సంపన్నం చేయాలని నిర్ణయించుకుంటారు. కావేరీ నదిని దాటుతుండగా హటార్తుగా వరద కారణంగా వారు ఈదటం మొదలుపెడతారు. వారి దగ్గర ఉన్న గ్రంథం వారి చేతుల్లో నుండి జారిపోతుంది, వారు పూర్తిగా కృశించి పోతారు. వారి సొంత ఊరికి వెళ్ళాక వారి ఆచార్యులపై మరియు వారిచ్చిన కాలక్షేపముపై ధ్యానించి 9000 పడి వ్యాక్యానాన్ని తిరిగి వ్రాయడం ప్రారంభిస్తారు. వారు  తమిళ భాష మరియు  సాహిత్యంలో నిపుణుడైనందున, వారు మంచి అర్ధాలు జతచేర్చి చివరికి నంజీయర్కి తిరిగి ఇస్తారు. నంజీయర్ వ్యాక్యానాన్ని చూసి కొన్ని మార్పులను గమనిస్తారు, ఏమి జరిగిందో అడగగా. వరదరాజు మొత్తం సంఘటన గురించి వివరిస్తారు, నంజీయర్ మొత్తం విని చాలా గర్వపడతారు. వరదరాజు యొక్క ఖ్యాతిని అర్థం చేసుకోవడమే కాక, తన పనిని గుర్తించి, నంజీయర్ ఆప్యాయంగా వారిని నంపిళ్ళై అని పిలుస్తారు మరియు వారిని తరువాతి దర్శన ప్రవర్ధకరుడుగా చేస్తారు. నంజీయర్ అతని కంటే మంచి వివరణ ఇస్తున్నందుకు నంపిళ్ళైని నిరంతరం మెచ్చుకునేవారు. ఇది నంజీయర్ యొక్క గొప్పతనాన్ని చూపుతుంది.

వ్యాస : నాన్నమ్మా, నంపిళ్ళై గురించి మాకు మరింత చెప్పండి.

నాన్నమ్మ: నంపిళ్ళై వారి కీర్తులను గురించి రేపు చెప్పుకుందాము. ఇప్పుడు ఆలస్యమైయ్యింది . మీరు ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్లాలి.

పిల్లలు భట్టార్, నంజైయార్ మరియు నంపిళ్ళై గురించి ఆలోచిస్తూ వారి ఇళ్లకు వెళ్తారు.

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2016/08/beginners-guide-nanjiyar/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *