Posters – திருவாய்மொழி – 10.10 – முனியே

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம: ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

திவ்ய ப்ரபந்தாம்ருதம் – தமிழ்

கோயில் திருவாய்மொழி

<< 10.9 – சூழ்விசும்பு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *