Category Archives: Sri Ramayanam

ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம் – ஜனகமன்னன் அறிவித்த நிபந்தனை

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம்

<< மிதிலைநகர் அடைந்தனர் தாசரதிகள்

பராசரன் வ்யாசன் வேதவல்லி அத்துழாய் நால்வரும் ஆண்டாள் பாட்டியின் அகத்திற்கு வருகிறார்கள்.

பாட்டி : வாருங்கள் குழந்தைகளே. கை கால்களை அலம்பிக் கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்குப் பெருமாள் அமுது செய்த க்ஷீரம் தருகிறேன்.

குழந்தைகள் எம்பெருமானுக்கு அமுது செய்த க்ஷீரத்தைப் பருகினார்கள்.

வ்யாசன்: சென்ற முறை கௌதமமுனிவர் மகனான சதானந்த முனிவர், தமது தாயான அகலிகை சாபவிமோசனம் பற்றி அறிந்து மகிழ்ந்தாரென்றும், மேலும் விச்வாமித்ரருடைய பெருமைகளை ராம லக்ஷ்மணர்களுக்கு எடுத்துரைத்தார் என்றும் சொல்லிமுடித்தீர்கள் பாட்டி.

பாட்டி: மிக நன்றாக நான் சொன்ன விஷயங்களை நினைவில் வைத்திருக்கிறாயே! மிக்க மகிழ்ச்சி. சதானந்த முனிவர் விச்வாமித்ரருடைய பெருமைகளை ராம லக்ஷ்மணர்களுக்கு எடுத்துரைக்கும்போது, ஜனக மன்னனும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். இப்பேற்பட்ட பெருமையுடைய விச்வாமித்ர முனிவர், தசரத புத்ரர்களோடு தன் அரண்மனைக்கு எழுந்தருளியது தனக்குப் பெரும் பாக்யம் என்றார் ஜனகர். அப்பொழுது சூரிய அஸ்தமன காலம் ஆனதனால், மீண்டும் மறுநாள் காலையில் சந்திப்பதாகக் கூறி விச்வாமித்ரரிடம் விடைபெற்றுக்கொண்டு ஜனக மன்னன் தன் இருப்பிடம் சேர்ந்தார். விச்வாமித்ரரும் தாசரதிகளும் விடுதிக்குச் சென்று சேர்ந்தார்கள்.

வேதவல்லி: மறுநாள் காலையில் ஜனகமன்னன் விச்வாமித்ர முனிவரை சந்தித்தாரா? என்ன நடந்தது பாட்டி.

பாட்டி: சொல்கிறேன் கேளுங்கள். மறுநாள் காலையில் ஜனகமன்னன் தன்னுடைய அனுஷ்டானங்களையெல்லாம் முடித்துக்கொண்டு, ராம லக்ஷ்மணர்களையும் விச்வாமித்ர முனிவரையும் ஸபைக்கு வரவழைத்து உபசாரங்களையெல்லாம் செய்து, “அடியேனுக்கு ஏதேனும் உத்தரவிடவேண்டும்” என்று கேட்டதும் விச்வாமித்ர முனிவர், “மன்னனே! உன்னிடம் இருக்கின்ற பெரும்புகழ்பெற்ற வில்லை ராம லக்ஷ்மணர்கள் காண விரும்புகின்றனர்; அதை இவர்களுக்குக் காட்டவேண்டும்” என்றார். அதுகேட்ட ஜனகமன்னன், தன்னிடம் அந்த வில் வந்துசேர்ந்த வரலாற்றையும் எடுத்துக்கூறினார். முன்பு சிவனால் அந்த வில் எங்கள் குலத்தில் பெரும்புகழோடு விளங்கிய தேவராதர் என்பவருக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. அந்த சிவதனுசுவை நாணேற்றி வளைக்கும் வல்லமையுடையவருக்கே எனதருமை மகளான சீதையை விவாஹம் செய்து வைக்கவேண்டுமென்று தீர்மானித்துள்ளேன். இதனை அறிந்த பற்பல அரசர்களும் இங்கு வந்து, இவ்வில்லைத் தூக்கிப்பார்க்கவும் முடியாமல் போய்விட்டனர். என்னுடைய பெண்பிள்ளையின் விவாஹத்திற்கு நான் அறிவித்த இந்த நிபந்தனையைத் தங்களுக்குப் பெரும் அவமானமாகக்கருதி, என்னோடு போர் புரிவதற்காக இந்த மிதிலாநகரை சூழ்ந்துகொண்டார்கள். முனிவரே! அவ்வாறு ஓராண்டு காலம் போர் நடந்ததால் எனது படைகள் பெரும்பாலும் நாசமடைந்தன. பிறகு நான் கடுந்தவம் புரிந்து தேவர்களை மகிழ்வித்து சதுரங்க சேனைகளையும் பெற்றேன். பிறகு அந்த அரசர்களோடு போர்புரிந்து அவர்களையெல்லாம் பங்கமடைந்து தொலையும்படி செய்துவிட்டேன். அப்பேற்பட்ட வலிமைபொருந்திய சிவதனுசுவை ராம லக்ஷ்மணர்களுக்குக் காட்டுகின்றேன். ராமபிரான் இவ்வில்லை நாணேற்றி முறிப்பானாகில், என் பெண்பிள்ளையான சீதையை அவனுக்கு விவாஹம் செய்து வைப்பேன் என்றார்.

பராசரன்: கேட்பதற்கே மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது பாட்டி. ராமபிரான் அநாயாசமாக அவ்வில்லை முறித்திருப்பானே; மேலும் சொல்லுங்கள்..

பாட்டி: இதே ஆவலோடு நாளைவரை காத்திருங்கள் குழந்தைகளே. நாளை நீங்கள் வரும்போது மேலும் சுவையான பல விஷயங்களைப் பகிர்ந்துகொள்கிறேன். இப்பொழுது இருட்டிவிட்டதால் உங்கள் அகத்திற்குப் புறப்படுங்கள்.

குழந்தைகளும் பாட்டி கூறியதை எண்ணியவாறு தங்கள் அகத்திற்குப் புறப்பட்டனர்.

அடியேன் ஸாரநாயகி ராமானுஜ தாஸி

வலைத்தளம் –  http://pillai.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம் – மிதிலைநகர் அடைந்தனர் தாசரதிகள்

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம்

<< கல்லையும் பெண்ணாக்கினான்

பராசரன் வ்யாசன் வேதவல்லி அத்துழாய் நால்வரும் ஆண்டாள் பாட்டியின் அகத்திற்கு வருகிறார்கள்.

பாட்டி : வாருங்கள் குழந்தைகளே. கை கால்களை அலம்பிக் கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்குப் பெருமாள் அமுது செய்த க்ஷீரம் தருகிறேன். குழந்தைகள் எம்பெருமானுக்கு அமுது செய்த க்ஷீரத்தைப் பருகினார்கள்.

அத்துழாய்: விச்வாமித்ர முனிவரும், ராம லக்ஷ்மணாதிகளும் மிதிலை நகருக்குப் புறப்பட்டார்கள் என்று சென்ற முறை சொன்னீர்கள் பாட்டி. அங்கே என்ன நடந்தது?

பாட்டி: அம்மூவரும், கௌதம முனிவரது ஆச்ரமத்திலிருந்து வடகீழ்த் திசையில் சென்று மிதிலை நகரை அடைந்து, ஜனகமன்னனது வேள்விச்சாலை/யாகசாலை அருகில் சேர்ந்தனர். அங்கு வேள்விக்குத் தேவையான ஸம்பாரங்கள்/திரவியங்கள் வெகு ஆச்சரியமாகவும் அழகாகவும் மிகுதியாகவும் சேகரித்துவைக்கப்பட்டிருப்பதைக் கண்டு வியப்போடு அழகிய விடுதியில் சென்று அமர்ந்தார்கள்.

வ்யாசன்: ஜனகமன்னன் அம்மூவரையும் நன்கு உபசரித்திருப்பாரே, அதைப் பற்றிச் சொல்லுங்கள் பாட்டி.

பாட்டி: சொல்கிறேன் கேளுங்கள். ஜனகமன்னன் விச்வாமித்ர முனிவர் எழுந்தருளியிருப்பதறிந்து, தனது புரோஹிதரும், கௌதம முனிவரது திருமகனான சதானந்த முனிவரை முன்னிட்டுக்கொண்டு உபசாரங்கள் செய்ய வந்தார். விச்வாமித்ர முனிவரும் மன்னனுடைய உபசாரங்களை ஏற்று, மன்னனை நோக்கி யோகக்ஷேமங்கள் விசாரித்துவிட்டு ஆசனத்தில் வீற்றிருந்தார். பிறகு ஜனகமன்னன் கைகூப்பி மிகவும் பணிவோடு முனிவரை நோக்கி “கண்டவர் மனம் குளிரும்படியான திருமேனியுடைய இக்குமாரர்களைப் பற்றின வரலாறுகளைத் தெரிந்துகொள்ள ஆசைப்படுகிறேன்” என்று சொல்ல, விச்வாமித்ர முனிவர் இவர்கள் இஷுவாகு குலத்திலுதித்த தசரத சக்ரவர்த்தியின் திருமகன்களென்றும், தன்னுடைய யாகத்தை ரக்ஷிப்பதற்காக அழைத்துவரப்பட்டது முதலாக கௌதம முனிவரது மனைவியான அகலிகை சாபவிமோசனம் பெற்ற விருத்தாந்தங்களையெல்லாம் சொல்லிமுடித்தார்.

வேதவல்லி: கௌதம முனிவர் தன்னுடைய தாயார் அகலிகை சாபம்தீர்ந்த செய்திகேட்டு மிகவும் மகிழ்ந்திருப்பாரே பாட்டி?

பாட்டி: ஆமாம் வேதவல்லி. கௌதம முனிவரின் மூத்த குமாரரான சதானந்த முனிவர் இவ்விஷயத்தைக் கேட்டு மிகவும் மகிழ்ந்து, தசரத புத்ரர்களைக் கண்ணாரக்கண்டுகளித்து உள்ளம் பூரித்து, தன் தாயினுடைய சாபவிமோசனம் பெற்ற வரலாற்றையும், பிரிந்த தாய் தந்தையர் மீண்டும் ஒன்றுசேர்ந்த விஷயத்தையும் விச்வாமித்ர முனிவரிடமிருந்து விரிவாக கேட்டறிந்து மிகவும் மகிழ்ந்து, பிறகு விச்வாமித்ர முனிவருடைய தவவலிமை முதலிய பெருமைகளைத் தாசரதிகளுக்கு விரிவாக எடுத்துரைக்கத் தொடங்கினார்.

பராசரன்: கேட்பதற்கே சுவாரசியமாக இருக்கிறது பாட்டி. மேலும் சொல்லுங்கள்.

பாட்டி: நீங்கள் அடுத்தமுறை வரும்போது சொல்கிறேன். சற்று நேரத்தில் பெருமாளுக்குத் தளிகை அமுதுசெய்தாகிவிடும். இங்கேயே நீங்கள் பெருமாள் ப்ரசாதத்தை எடுத்துக்கொண்டபிறகு உங்கள் அகத்திற்குப் புறப்படுங்கள். குழந்தைகளும் பெருமாளுக்கு அமுதுசெய்த ப்ரசாதத்தை உண்டுவிட்டு தங்கள் அகத்திற்குப் புறப்பட்டார்கள்.

அடியேன் ஸாரநாயகி ராமானுஜ தாஸி

வலைத்தளம் –  http://pillai.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம் – கல்லையும் பெண்ணாக்கினான்

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம்

<< ராம லக்ஷ்மணர்களின் மிதிலாநகர் ப்ரயாணம்

பராசரன் வ்யாசன் வேதவல்லி அத்துழாய் நால்வரும் ஆண்டாள் பாட்டியின் அகத்திற்கு வருகிறார்கள்.

பாட்டி : வாருங்கள் குழந்தைகளே. கை கால்களை அலம்பிக் கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்கு பெருமாள் அமுது செய்த பழங்களைத் தருகிறேன்.

குழந்தைகள் எம்பெருமானுக்கு அமுது செய்த பழங்களை உண்டார்கள்.

பராசரன்: அகலிகை சாபம் தொலைந்து மீண்டும் இழந்த பெண்ணுருவதைப் பெற்றாள் என்று சென்ற முறை சொல்லிமுடித்தீர்கள் பாட்டி. யார் அகலிகை சாபத்தைப் போக்கினார் பாட்டி ?

பாட்டி: பிரமனால் படைக்கப்பட்ட பேரழகி அகல்யா. கௌதம ரிஷியின் மனைவி. தினமும் விடியற்காலை சேவல் கூவியதும், கௌதமர் நதியில் நீராடச் சென்றுவிடுவது வழக்கம்.
இதை அறிந்த இந்திரன், ஒருநாள், விடிவதற்கு முன் சேவல் போலக் கூவி விடிந்தாற் போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்தினான். கௌதமரும் வழக்கம் போல நீராடச் சென்று விட்டார். அவர் இல்லாத அந்நேரத்தில் இந்திரன், கௌதமரின் உருவத்தில் குடிலுக்குள் சென்று அகல்யையைப் புணர்ந்தான். அகல்யாவிற்கும், அது தன் கணவனில்லை எனத் தெரிந்தது. ஆனாலும், அவள் அவனைத் தடுக்கவில்லை. ஏதோ சந்தேகம் ஏற்பட கௌதமர் வீடு திரும்பினார். அங்கு இருவரையும் ஒன்றாகக் கண்டு கோபம் மேலிட அகல்யாவை நோக்கி நீ பல ஆயிரம் வருடங்கள் உண்ண உணவின்றிக் காற்றை மட்டும் புசித்துக்கொண்டு சாம்பலில் வீழ்ந்து தவித்துக் கிடப்பாயாக; ஒருவர் கண்ணிலும் தென்படாமல் இவ்வாச்ரமத்திலேயே இருப்பாயாக என்று சாபத்தைக் கொடுத்தார். இந்திரனுக்கும் சாபத்தைக் கொடுத்தார். அகலிகைக்கோ, பின் ஒரு நாளில் ஸ்ரீராமன் பாதங்கள் பட்டு, திரும்பப் பெண்ணாக மாறுவாள் என்று சொல்லிவிட்டு இமயமலையுச்சியில் தவம் புரியச் சென்றார்.

வேதவல்லி: ராமபிரான் கௌதமருடைய ஆச்ரமத்திற்குச் சென்று அகலிகை சாபம் தீர்த்தாரா பாட்டி? மேலே சொல்லுங்கள்.

பாட்டி: ஆமாம். விச்வாமித்ர முனிவர் ராம லக்ஷ்மணர்களை அழைத்துக் கொண்டு கௌதம முனிவரது ஆச்ரமத்திற்குச் சென்றார். செல்லும்பொழுது, ராமபிரானுடைய திருவடித்துகள் படப்பெற்று இழந்த பெண்ணுருவைப் பெற்றெழுந்த அகலிகையை அனைவரும் கண்டனர். கௌதம முனிவர் கொடுத்த சாபத்திலிருந்து விமோசனம் பெற்றாள்.

வ்யாசன்: ஆஹா கேட்பதற்கே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. ராமபிரானுடைய திருவடியே ஸகல விதமான இன்னல்களையும் போக்க வல்லது என்று நன்கு விளங்குகிறது. மேலே சொல்லுங்கள் பாட்டி. கேட்க ஆவலாக இருக்கிறது.

பாட்டி: அகலிகை முன்பு கௌதம முனிவர் சொல்லியிருந்ததை நினைத்துக்கொண்டு, ராமபிரானுக்கு உரிய பூஜைகளைச் செய்தாள். அப்பொழுதே இதையுணர்ந்த கௌதம முனிவரும் அவ்விடத்திற்கு வந்து சேர்ந்து, அகலிகையோடு சேர்ந்து, ராமபிரானுக்குப் பூஜை செய்து மீண்டும் பழையபடி தவத்திலே ஊன்றினார்.

அத்துழாய்: பிறகு என்ன நடந்தது பாட்டி?

பாட்டி: பிறகு அம்மூவரும் மிதிலை நகருக்குப் புறப்பட்டார்கள். அடுத்த முறை நீங்கள் வரும்போது மேலே என்ன நடந்தது என்று சொல்கிறேன். சற்று நேரத்தில் பெருமாளுக்குத் தளிகை அமுதுசெய்தாகிவிடும். இங்கேயே நீங்கள் பெருமாள் ப்ரசாதத்தை எடுத்துக்கொண்டபிறகு உங்கள் அகத்திற்குப் புறப்படுங்கள்.

குழந்தைகளும் பெருமாளுக்கு அமுதுசெய்த ப்ரசாதத்தை உண்டுவிட்டு தங்கள் அகத்திற்குப் புறப்பட்டார்கள்.

அடியேன் ஸாரநாயகி ராமானுஜ தாஸி

வலைத்தளம் –  http://pillai.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம் – ராம லக்ஷ்மணர்களின் மிதிலாநகர் ப்ரயாணம்

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம்

<< விச்வாமித்ரரின் வேள்வியைக் காத்த ராம லக்ஷ்மணர்கள்

பராசரன் வ்யாசன் வேதவல்லி அத்துழாய் நால்வரும் ஆண்டாள் பாட்டியின் அகத்திற்கு வருகிறார்கள்.

பாட்டி : வாருங்கள் குழந்தைகளே. கை கால்களை அலம்பிக் கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்கு பெருமாள் அமுது செய்த பழங்களைத் தருகிறேன்.

குழந்தைகள் எம்பெருமானுக்கு அமுது செய்த பழங்களை உண்டார்கள்.

பராசரன்: விச்வாமித்ர முனிவரின் யாகம் இனிதே நடந்தது என்று சொன்னீர்கள் பாட்டி. பிறகு என்ன நடந்தது? ராம லக்ஷ்மணர்கள் தங்கள் அரண்மனைக்குப் புறப்பட்டார்களா?

பாட்டி: சொல்கிறேன் பராசரா. அதற்கு முன்பாக, ராமபிரான் விச்வாமித்ர முனிவரின் வேள்வியைக் காத்து அரக்கர்களை முடித்த சரித்திரத்தை ‘மந்திரங்கொள் மறைமுனிவன் வேள்விகாத்து வல்லரக்கருயிருண்டமைந்தன் காண்மின்’ என்று பெருமாள் திருமொழியில் குலசேகர ஆழ்வார் அருளிச்செய்ததை நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது குலசேகர ஆழ்வாருடைய திருவடித்தாமரைகளை ப்ரார்தித்துக்கொண்டு கதையைத் தொடங்குகிறேன்.

ராம லக்ஷ்மணர்கள் முனிவர்களோடு மிதிலா நகருக்குப் புறப்பட்டார்கள். ராம லக்ஷ்மணர்களின் அவதாரத்தில் மிகவும் முக்கியமான சம்பவம் நிகழ இருக்கிறது.

வேதவல்லி: சொல்லுங்கள் பாட்டி. கேட்க ஆவலாக இருக்கிறோம்.

பாட்டி: ராம லக்ஷ்மணர்கள் யாகத்தை ரக்ஷித்து அன்றிரவுப் பொழுதை ஸித்தாச்ரமத்தில் கழித்தனர். பொழுது புலர்ந்தது. அங்குள்ள ரிஷிகள் விச்வாமித்ர மாமுனியின் அனுமதி பெற்றுக்கொண்டு ராமனை நோக்கி, “ராமா! மிதிலா நகரத்து அரசனாகிய ஜனக மஹாராஜன் ஓர் யாகம் நடத்தப் போகின்றான். அதற்கு நாங்கள் அனைவரும் போகப்போகின்றோம். நீயும் எங்களுடன் கூட வந்து அங்கு மிகவும் ஆச்சரியமான ஓர் உயர்ந்த வில்லையும் ஜனக ராஜனையும், அவரது மகளான ஸீதையையும் காணவேண்டும். முன்பொரு காலத்தில், இந்த ஜனக மஹாராஜனுடைய திருவம்சத்தில் தோன்றிய தேவராதனென்னும் ஒரு அரசன் யாகம் செய்ய, அப்பொழுது தேவர்களால் கொடுக்கப்பட்ட வில் ஜனகனுடைய அரண்மனையில் இருப்பது. தேவர்களோ கந்தர்வர்களோ அசுரர்களோ அரக்கர்களோ எவராலும் அவ்வில்லைவளைத்து நாணேற்றமுடியவில்லை. இனி மனிதர்களைப் பற்றிச் சொல்லவேண்டுமோ? மிகுந்த சக்தி பொருந்தியவர்கள் அவ்வில்லை ஏந்தி நாணேற்ற அசக்தர்களாய் வந்த வழியே திரும்பிப் போயினர். நீ வந்தாயானால் அவ்வில்லைவளைத்து நாணேற்றி ஸீதையைப் பெறக்கூடும்’ என்று மொழிந்தனர்”.

வ்யாசன்: ராம லக்ஷ்மணர்கள் விச்வாமித்ர மாமுனியுடன் மிதிலைக்குப் புறப்பட்டார்களா பாட்டி? மேலும் சொல்லுங்கள்.

பாட்டி: பின்பு விச்வாமித்ர மாமுனி, ராம லக்ஷ்மணர்களுடன் ஸித்தாச்ரமத்தினின்றும் புறப்பட்டு வடக்கு திசை நோக்கிப் பிரயாணத்தைத் தொடங்கினார். அங்கிருந்த முனிவர்கள் அனைவரும் பலபல வண்டிகளில் அவர்களைப் பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள்.

அத்துழாய்: அம்மூவரும் மிதிலா நகரத்தை அடைந்தார்களா? மேலும் என்ன நடந்தது என்று தெரிந்துகொள்ள ஆவலாக இருக்கிறது பாட்டி.

பாட்டி: நெடு நேரம் பிரயாணித்ததால் ராம லக்ஷ்மணர்கள் முனிவர்கள் அனைவரும் சோணநதத்தின் கரையில் உட்கார்ந்தனர். அப்பொழுது விச்வாமித்ர முனிவர் ராம லக்ஷ்மணர்களுக்குப் பற்பல வரலாறுகளைக் கூறினார். இதுபோல வரலாறுகளைக் கூறிய முனிவர் அகலியை என்பவள் சாபத்தினால் பெண்ணுருவம் இழந்த வரலாற்றையும் கூறினார்.

வேதவல்லி: அகலியை என்பவள் யார் பாட்டி ? எதற்காக சாபம் பெற்றாள்? அவள் சாபம் விமோசனமாயிற்றா? மேலும் சொல்லுங்கள்.

பாட்டி: அவள் சாபம் தொலைந்து மீண்டும் இழந்த பெண்ணுருவத்தைப் பெற்றாள். யார் அவளுடைய சாபத்தைப் போக்கினார் என்பதை நீங்கள் அடுத்த முறை வரும்போது சொல்கிறேன். சற்று நேரத்தில் பெருமாளுக்குத் தளிகை அமுதுசெய்தாகிவிடும். இங்கேயே நீங்கள் பெருமாள் ப்ரசாதத்தை எடுத்துக்கொண்டபிறகு உங்கள் அகத்திற்குப் புறப்படுங்கள்.

குழந்தைகளும் பெருமாளுக்கு அமுதுசெய்த ப்ரசாதத்தை உண்டுவிட்டு தங்கள் அகத்திற்குப் புறப்பட்டார்கள்.

அடியேன் ஸாரநாயகி ராமானுஜ தாஸி

வலைத்தளம் –  http://pillai.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம் – விச்வாமித்ரரின் வேள்வியைக் காத்த ராம லக்ஷ்மணர்கள்

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம்

<< அஸ்திர உபதேசமும், சித்தாச்ரம வரலாறும்

பராசரன் வ்யாசன் வேதவல்லி அத்துழாய் நால்வரும் ஆண்டாள் பாட்டியின் அகத்திற்கு வருகிறார்கள்.

பாட்டி : வாருங்கள் குழந்தைகளே. கை கால்களை அலம்பிக் கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்குப் பெருமாள் அமுது செய்த பழங்களைத் தருகிறேன்.

குழந்தைகள் எம்பெருமானுக்கு அமுது செய்த பழங்களை உண்டார்கள்.

பராசரன்: விச்வாமித்ர முனிவர் யாகம் செய்வதற்காக தீக்ஷித்துக் கொண்டார் என்று சொன்னீர்கள் பாட்டி. யாகம் நன்கு நிறைவேறியதா ?

பாட்டி: சொல்கிறேன் கேளுங்கள். தசரத புத்ரர்கள் போர் புரியவேண்டும் என்று விருப்பத்தோடு இருப்பதைக் கண்ட அங்குள்ள முனிவர்கள், தாசரதிகளை நோக்கி ‘இன்று முதல் ஆறு இரவுகள் நித்திரையின்றி இத்தபோவனத்தை ரக்ஷிக்கவேண்டும்’ என்றார்கள். ராம லக்ஷ்மணர்கள் இருவரும் அம்முனிவர் சொன்னபடி அத்தபோவனத்தை ரக்ஷிப்பதற்காகக் கையில் பெரிய வில்லேந்தி பகைவர்களை அடக்கியொடுக்குவதற்குரிய மனவலிமையுடன் முனிவரைக் காத்துக்கொண்டு அங்கே வசித்தார்கள்.

வேதவல்லி: பரம ஸுகுமாரர்களான ராம லக்ஷ்மணர்கள் ஆறு தினங்கள் உறங்காது வில்லும் கையுமாக அத்தபோவனத்தைக் காத்தது என்பது மிகப்பெரிய செயல். மேலும் என்ன நடந்தது பாட்டி?

பாட்டி: இவ்வாறு ஐந்து தினங்கள் கடந்து ஆறாவது தினம் வரும்போது, யஜ்ஞவேதியானது யாகப்பொருள்களுடன் திடீரென்று எரிந்தது. அப்பொழுது ஆகாயத்தில் பயங்கரமான ஒளி உண்டானது. யாக வேதியும் ரத்த வெள்ளத்தினால் நிறைந்து எரிந்துகொண்டிருந்தது. அப்போது மாரீச ஸுபாஹு என்ற கொடிய அரக்கர்கள் இருவரும் பலவிதமான மாயைகளைச் செய்து கொண்டு வானமெங்கும் பரந்து எதிர்நோக்கி ஓடிவந்தனர். ஸுபாஹு, மாரீசன் ஓடிவருவதைக் கண்ட ராமபிரான், லக்ஷ்மணனை நோக்கி ‘லக்ஷ்மணா! இதோ பார். இம்மாநவாஸ்திரமானது கொடிய அரக்கர்களைப் பறக்கடிக்கப்போகின்றது’ என்றுரைத்து மிகவும் கோபம் கொண்டு தீப்பொறி பறக்கும் மாநவாஸ்திரத்தைத் தொடுத்து மாரீசனது மார்பில் எய்தினான். மாரீசன் பல யோஜனைக்கப்பால் தள்ளுண்டு விழுந்தான். பிறகு ஆக்நேயாஸ்திரத்தைக் கொண்டு ராமன் ஸுபாஹுவை முடித்தான். யாகமும் எவ்வித இடையூறுமில்லாமல் நன்கு நிறைவேறியது.

அத்துழாய் : பல இடையூறுகளுக்குப் பிறகு ராம லக்ஷ்மணர்களுடைய பராக்ரமத்தால் யாகம் நன்கு நிறைவேறியதைக் கண்டு முனிவர்கள் அகமகிழ்ந்திருப்பார்களே பாட்டி ?

பாட்டி: சரியாகச் சொன்னாய் அத்துழாய். முனிவர்கள் அகமகிழ்ந்தனர். விச்வாமித்ர முனிவர் ராமனை நோக்கி ‘ராமா’ உனது புஜபலத்தால் நான் நடத்திய யாகம் இனிதே நிறைவேறியது. நீயும் உன்னுடைய தந்தையின் வசனத்தைக் காப்பாற்றினாய். உன்னால் இந்த ஸித்தாச்ரமம் பெருமை பெற்றது என்று கொண்டாடினார்.

வ்யாசன்: பாட்டி, மிக அழகாக யாகம் நிறைவேறியது பற்றிச் சொன்னீர்கள். எந்த ஒரு நற்செயலைச் செய்ய முயலும்போதும், பற்பல இடையூறுகள் வரும். ஆனால் எம்பெருமானிடம் அக்காரியத்தை ஸமர்ப்பித்துவிட்டோமானால் அவன் இனிதாக நிறைவேற்றிவிடுவான். எம்பெருமானுடைய திருவருள் இருந்தால் எல்லாம் வெற்றியாகவே அமையும் என்பது நன்கு வெளிப்படுகிறது பாட்டி.

பாட்டி: மிக அழகாக சொன்னாய் வ்யாசா. நான் சொன்ன விஷயங்களை நன்கு அனுபவித்திருக்கிறாய். அடுத்த முறை நீங்கள் வரும்பொழுது கதையைத் தொடர்வோம். இப்பொழுது இருட்டிவிட்டதால் உங்கள் அகத்திற்குப் புறப்படுங்கள். உங்கள் பெற்றோர்கள் உங்களுக்காகக் காத்துக்கொண்டிருப்பார்கள். குழந்தைகள் பாட்டி சொன்ன கதையை எண்ணியவாறு தங்கள் அகத்திற்குப் புறப்பட்டனர்.

அடியேன் ஸாரநாயகி ராமானுஜ தாஸி

வலைத்தளம் –  http://pillai.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம் – அஸ்திர உபதேசமும், சித்தாச்ரம வரலாறும்

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம்

<< மாண்டாள் தாடகை

பராசரன் வ்யாசன் வேதவல்லி அத்துழாய் நால்வரும் ஆண்டாள் பாட்டியின் அகத்திற்கு வருகிறார்கள்.

பாட்டி : வாருங்கள் குழந்தைகளே. கை கால்களை அலம்பிக் கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்குப் பெருமாள் அமுது செய்த பழங்களைத் தருகிறேன்.

குழந்தைகள் எம்பெருமானுக்கு அமுது செய்த பழங்களை உண்டார்கள்.

அத்துழாய்: சென்ற முறை தாடகை வதத்தைப் பற்றியும், தேவேந்திரன் விச்வாமித்ர முனிவரிடம் ராமனுக்கு அஸ்திர வித்தையைக் கற்பிக்குமாறு வேண்டியதைப் பற்றியும் சொன்னீர்கள் பாட்டி. ராமன் முனிவரிடமிருந்து அஸ்திரங்களைப் பெற்றானா பாட்டி?

பாட்டி: சொல்கிறேன் கேளுங்கள். விச்வாமித்ர முனிவர் பெரும் புகழ் பெற்ற ராமனை நோக்கி, நான் கற்ற திவ்ய அஸ்திரங்களனைத்தையும் உனக்குக் கொடுக்கிறேன் என்றார். தண்ட சக்ரம், தாம சக்ரம், கால சக்ரம், விஷ்ணு சக்ரம், வஜ்ராஸ்திரம், ப்ரஹ்மாஸ்திரம் ஆகியவற்றைக் கொடுக்கிறேன். இவ்வளவேயன்றி மோதகி, சிகரி என்ற இரு ஒளிபொருந்திய கதைகளையும் ஏனைய அஸ்திரங்களையும் கொடுக்கிறேன். அவற்றைப் பெற்றுக்கொள்வாயாக என்றுரைத்து கிழக்கு முகமாக நின்று மிக உயர்ந்த அவ்வஸ்திர மந்திரங்களனைத்தையும் ராமனுக்கு உபதேசிக்கும்பொருட்டு அவைகளை நினைத்து ஜபம் செய்ய, அவரது கட்டளையின்படி அந்த அஸ்திர தேவதைகள் யாவும் அப்பொழுது பளபளவென்று மிகவும் காந்திமயமான சரீரங்களோடு விச்வாமித்ர முனிவர் அருகே வந்து நின்று, ராமனை நோக்கி, எங்களுக்குத் தகுந்ததோர் இருப்பிடம் கிடைத்ததே என்று மிக மகிழ்ந்து ரகுகுலத்திற்கு புகழ் சேர்க்கும் ராமனே! மிகவும் மகிமை பொருந்திய நாங்கள் உனக்குக் கிங்கரர்களாகிறோம் என்று உரைத்தன. ராமனும் அப்படியே என்று அங்கீகரித்து அவைகளைத் தன் கையினால் தடவிக்கொடுத்து நான் மனதில் நினைக்கும்பொழுது நீங்கள் வந்து உதவவேண்டும் என்று அந்த அஸ்திர தேவதைகளுக்குக் கட்டளையிட்டான்.

வ்யாசன்: கிங்கரர்கள் என்றால் என்ன பாட்டி?

பாட்டி: கிங்கரர்கள் என்றால் சேவகர்கள் என்று பொருள். மேலும் சொல்கிறேன் கேளுங்கள். விச்வாமித்ர முனிவரிடமிருந்து அஸ்திர மந்திரங்களை உபதேசமாகப் பெற்ற ராமன் முனிவரிடம் அந்த அஸ்திரங்களைச் செலுத்தும் முறையை உபதேசித்தது போலவே உபஸம்ஹார க்ரமத்தையும் உபதேசிக்குமாறு வேண்ட , மாமுனிவரும் அங்ஙனமே உபதேசித்தருள, அம்மந்திரங்களை உபதேசமாகப் பெற்ற ராமன், அவ்வுபஸம்ஹார தேவதைகளை நோக்கி, ‘காரியம் நேரிடுகிற சமயத்தில் நான் மனதில் நினைத்த மாத்திரத்தில் நீங்கள் வந்து உதவி செய்யவேண்டும் என்று கட்டளையிட்டு இப்பொழுது நீங்கள் உங்கள் விருப்பப்படி போய்வரலாம்’ என்று விடைகொடுத்தான்.

வேதவல்லி: உபஸம்ஹார க்ரமம் என்றால் என்ன பாட்டி?

பாட்டி: அஸ்திர மந்திரங்களை உச்சரித்து அந்த அஸ்திரங்களைக் கொண்டு காரியத்தை முடித்த பிறகு, மீண்டும் அந்த அஸ்திரங்களைத் தன்னிடம் வந்துசேரும்படி செய்யும் செயல். இவ்வாறு பற்பல அஸ்திரங்களை உபதேசமாகப் பெற்றான் ராமன். அதன்பின் மூவரும் தன் ப்ரயாணத்தைத் தொடர்ந்தார்கள்.

பராசரன்: மூவரும் எந்த இடத்திற்குச் சென்றார்கள் பாட்டி?

பாட்டி: மூவரும் வழி நடந்து சென்றுகொண்டிருக்கையில், ஸ்ரீராமன் ஓர் அழகிய சோலையைக் கண்டு வியந்து அதன் வரலாற்றைப் பற்றி முனிவரிடம் கேட்டான். முனிவர் ராமனை நோக்கி “ராமா! பகவான் மஹாவிஷ்ணு உலகத்தில் தவம் செய்யும் பொருட்டும் யோகம் செய்யும் பொருட்டும் இந்த அழகிய வனத்தில் நெடுங்காலம் வாஸம் செய்தார். மஹாவிஷ்ணுவின் அவதாரமான வாமனன் தவம் புரிந்த ஆச்ரமமும் இதுவே. மேலும் காச்யப முனிவரும் இவ்விடத்தில் தவம் புரிந்து சித்திபெற்றார். ஆகையால் இவ்விடம் ‘ஸித்தாச்ரமம்’ என்று அழைக்கப்படுகின்றது. எம்பெருமான் ஸ்ரீமந்நாராயணன் வாமனனாய் அவதரித்து மாவலியை யாசித்து த்ரிவிக்ரமனாக ரூபங்கொண்டு தனது பொற்பாதங்களாலே உலகங்களை அளந்து யாவர்க்கும் நன்மை செய்தருளினார். அவர் இந்த ஆச்ரமத்தில் வாஸம் செய்ததே இவ்விடத்திற்கு பெரும் சிறப்பு. நானும் வாமன ரூபியான எம்பெருமான் ஸ்ரீமந் நாராயணனிடத்தில் பரம பக்தியைச் செய்து “வாமனன் மண்ணிது” என்று இவ்விடத்தின் பெருமையுணர்ந்து எம்பெருமான் வாஸம் செய்த இந்த ஆச்ரமத்தில் குடியிருக்கின்றேன். ஆனால் கொடிய ராக்ஷசர்களோ என் யாகத்தைக் கெடுக்கும்பொருட்டு இவ்விடத்திற்கு வருவார்கள். கொடிய அவ்வரக்கர்களை நீ இவ்விடத்தில் தான் கொல்லவேண்டும்” என்று சொன்னார்.

வேதவல்லி: சித்தாச்ரமத்திற்கு எத்தனை சிறப்புகள். எம்பெருமான் வாமனனாக அவதரித்தபோதும் அவ்விடத்தில் வாஸம் செய்தார். ராமனாக அவதரித்த காலத்திலும் அவ்விடத்திற்கு விசுவாமித்ர முனிவரின் யாகத்தை ரக்ஷிக்கும் பொருட்டு சென்றிருக்கிறார். கேட்பதற்கே ஆனந்தமாக இருக்கிறது பாட்டி. மேலும் சொல்லுங்கள். கேட்க ஆவலாக இருக்கிறது.

பாட்டி: சித்தாச்ரமத்தில் வாஸம் செய்யும் முனிவர்கள் அனைவரும் விச்வாமித்ர முனிவர் வருகையைக் கண்டு மிக மகிழ்ந்து, அவரையும் ராம லக்ஷ்மணர்களையும் வரவேற்றனர். பின்பு தசரத புத்ரர்களான ராம லக்ஷ்மணர்கள் விச்வாமித்ர முனிவரை நோக்கி ‘இன்றைய தினமே யாகதீக்ஷை பெற்றுக்கொள்வீராக’ என்று வேண்ட அவரும் தன் ஐம்புலன்களையும் அடக்கிக்கொண்டு அப்பொழுதே யாகஞ்செய்ய தீக்ஷித்துக் கொண்டார்.

வ்யாசன்: யாகம் நன்கு நிறைவேறியதா பாட்டி? மேலும் சொல்லுங்கள்.

பாட்டி: அடுத்தடுத்த விஷயங்களை நாளை உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். இப்பொழுது இருட்டிவிட்டதால் உங்கள் அகத்திற்குப் புறப்படுங்கள். உங்கள் பெற்றோர்கள் உங்களுக்காக காத்துக்கொண்டிருப்பார்கள். குழந்தைகள் பாட்டி சொன்ன கதையை எண்ணியவாறு தங்கள் அகத்திற்குப் புறப்பட்டனர்.

அடியேன் ஸாரநாயகி ராமானுஜ தாஸி

வலைத்தளம் –  http://pillai.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம் – மாண்டாள் தாடகை

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம்

<< மாமுனிவர்களைத் துன்புறுத்தும் தாடகை

பராசரன் வ்யாசன் வேதவல்லி அத்துழாய் நால்வரும் ஆண்டாள் பாட்டியின் அகத்திற்கு வருகிறார்கள்.

பாட்டி தன் அகத்து எம்பெருமான் சந்நிதி முன்பு கோலம் போட்டுக்கொண்டிருந்தாள். குழந்தைகள் வருவதைப் பார்த்ததும் , வாருங்கள் குழந்தைகளே, கை கால்களை அலம்பிக் கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்குப் பெருமாள் அமுது செய்த திருக்கண்ணமுதைத் தருகிறேன்.

குழந்தைகள் எம்பெருமானுக்கு அமுது செய்த திருக்கண்ணமுதைப் பருகினார்கள்.

வேதவல்லி: ராமன் விச்வாமித்ர முனிவரின் அறிவுரையின்படி தாடகையைக் கொன்றானா? ஆயிரம் யானைகளுடைய பலத்தை அக்கொடிய அரக்கி எவ்வாறு பெற்றாள்?

பாட்டி: சொல்கிறேன் கேளுங்கள். முன்னொருகால் சுகேது என்ற யக்ஷனொருவன், ப்ரஹ்மன் கொடுத்த வரத்தால் ஆயிரம் யானைகளைப் போல வலிமையுடைய தாடகையை மகளாகப் பெற்றான். அவளை சுந்தன் என்னும் ராக்ஷசனுக்குத் திருமணம் செய்துகொடுத்தான். சுந்தனுக்கும் தாடகைக்கும் மாரீசன், சுபாஹு என்ற புதல்வர்கள் பிறந்தார்கள். அகஸ்திய முனிவரிடம் அபச்சாரப்பட்டதால் தாடகையின் பிள்ளைகள் ராக்ஷசர்களானார்கள். தாடகை தன்னுடைய அழகிய உருவத்தை இழந்து பார்க்க வழங்காதபடி கோரமான முகத்துடன்கூடி மனிதர்களைப் பிடுங்கித் தின்னும் ராக்ஷசியாக ஆகிவிட்டாள். சாபத்தைப் பெற்ற தாடகை, உலகனைத்தும் வருந்தும்படி கொடூர செயல்களைச் செய்து கொண்டிருந்தாள். முனிவர்கள் உலக நன்மையின் பொருட்டு யாகங்கள் செய்யும்பொழுது, அவர்களைத் துன்புறுத்தி யாக வேள்வியில் ரத்த மாமிசங்களை மழையாகப் பொழிகின்றாள். கொடிய தாடகையின் கோரதாண்டவம் நாளுக்கு நாள் எல்லை மீறுகின்றது. அழகிய தேசங்கள் பாழடைந்தன. இவளை வதம் செய்வது மிக உத்தமமான செயல். சிறிதும் தயங்காமல் அவளை முடித்துவிடு என்றார் விச்வாமித்ர முனிவர். ஆனால் ராமனோ கருணையே வடிவெடுத்தவன். ஒரு பெண்ணை வதைக்க அவன் மனம் சம்மதிக்கவில்லை.

பராசரன்: ஆனால் அவளோ பெண் உருவெடுத்த ராக்ஷசி ஆயிற்றே. தாமதித்தால் உலகமழிந்திடுமே. என்ன நடந்தது பாட்டி, மேலும் சொல்லுங்கள்.

பாட்டி: விச்வாமித்ர முனிவர், ராமனிடம் அக்கொடிய தாடகையை அழித்தே ஆகவேண்டும். ராஜ குமாரனான நீ, உலக மக்களின் நன்மைக்காக இச்செயல் புரியவேண்டும். அதுவே ராஜ தர்மம். பெண்களாயினும் கொடியவர்கள் என்றால் அவர்களை அழிப்பது தவறல்ல. அதர்மத்தை ஒழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுவாயாக என்றார்.

அத்துழாய்: ராமன் தர்மமே வடிவெடுத்தவன். நிச்சயமாக முனிவர் விருப்பத்தை நிறைவேற்றியிருப்பான்.

பாட்டி: ராமன் விச்வாமித்ர முனிவரின் வார்த்தையை சிரமேற்கொண்டு நடப்பதாக வாக்களித்து, உடனே தன்னுடைய வில்லில் நாணையேற்றி ஒலியெழுப்பினான். அந்த நாணின் ஒலியைக்கேட்டு, தாடகையின் காட்டில் வசிக்கும் அனைவரும் அஞ்சிநடுங்கினர். தாடகையும் அவ்வொலியைக் கேட்டு மிகுந்த கோபம்கொண்டு, ஒன்றும் செய்வதறியாமல் தட்டித் தடுமாறி, அவ்வொலியானது எந்த திசையிலிருந்து வருகிறதென்று அறிந்து வேகமாக ஓடி வந்தாள். அவள் ஓடிவருவதைக் கண்ட ராமன் தன் தம்பி லக்ஷ்மணனைப் பார்த்து, லக்ஷ்மணா இக்கொடிய தாடகையின் வடிவத்தைப்பார். இவள் யாராலும் வெல்லமுடியாதவள். மேலும் இவள் அதீத பலம் பொருந்தியவள். இப்பொழுது இவளுடைய காதையும் மூக்கின் நுனியையும் அறுத்துத் துரத்திவிடு என்றான். இதனால் விச்வாமித்ர முனிவரின் கட்டளையை நிறைவேற்றியதாகிவிடும். இவள் ஒரு பெண்னாக இருப்பதால் என் மனம் இவளைக் கொள்ள மறுக்கின்றது. ஆகையால் கைகளையும் கால்களையும் முறித்து விட்டுவிடலாமென்று எனக்குத் தோன்றுகிறது என்றான். இப்படி ராமன் சொல்லிக்கொண்டிருக்கையில், அக்கொடிய தாடகை கைகளை உயர்த்திக்கொண்டு, கர்ஜித்துக்கொண்டே ராமனை நோக்கி ஓடிவந்தாள். அதைக் கண்ட விச்வாமித்ர முனிவர், ராமன் அதீத பலம் பொருந்தியவன் என்று நன்கு அறிந்தும், அவனுக்குத் தாடகையால் எவ்வித தீங்கும் ஏற்படாமல் இருக்கவேண்டும். அவனுக்கு எப்பொழுதும் வெற்றி உண்டாகட்டும் என்று மங்களாசாசனம் செய்தார்.

வ்யாசன்: ராமன் ஸாக்ஷாத் ஸர்வேஶ்வரன் என்று அறிந்திருந்தாலும், அவனுடைய மென்மையான திருமேனியானது இவ்வாறு விச்வாமித்ர முனிவரை மங்களாசாசனம் பண்ணும்படி செய்தது.

பாட்டி: மிகச்சரியாக சொன்னாய். அக்கொடிய அரக்கி எங்கும் புழுதியை வாரி இறைத்துத் தான் நினைத்தபடி கோரமான வடிவங்களை எடுத்துக்கொண்டு, அளவில்லாத கற்களைப் பொழிந்தாள். ராமனும் மிகவும் கோபம் கொண்டு, அவள் பொழிந்த கற்களைத் தடுத்து அவற்றை பொடிப்பொடியாக்கி, அவளது கைகளை அறுத்தெறிந்தான். விச்வாமித்ர முனிவர் ராமனிடம், இக்கொடியவள் மீது நீ இனியும் கருணை காட்டவேண்டாம். அந்திப்பொழுது நெருங்குகிறது. அந்திப்பொழுதில் ராக்ஷஸர்கள் யாவராலும் வெல்லமுடியாத அதீத பலத்தைப் பெறுவார்கள். அப்பொழுது அவர்களை வெல்வது மிகக்கடினம். ஆதலால் காலம் தாழ்த்தாது இப்பொழுதே அவளை வதைத்தெறிவாயாக என்றார். கண்ணுக்குப் புலப்படாமல் கற்களைப் பொழியும் தாடகையின் முழக்கத்தினால் அவள் இருக்கும் திசையறிந்து, ராமன் தன்னுடைய அம்புகளால் எங்கும் போகவிடாமல் அவ்விடத்திலேயே அவளைத் தடுத்துவிட்டான். அவளும் ராம பாணங்களால் கட்டுப்பட்டு செய்வதறியாமல் அலறிக்கொண்டிருந்தாள். அப்பொழுது அவள் மார்பில் ஓர் அம்பைத் தொடுத்து நாட்ட, அந்த நொடியே அக்கொடியவள் மாண்டு போனாள்.

வேதவல்லி: மாண்டாள் தாடகை. ஜெயித்தான் ராமபிரான். அதர்மம் ஓங்கும்பொழுது எம்பெருமான் அவற்றை ஒழித்து, தர்மத்தை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவான் என்பது நன்கு புலப்படுகின்றது. விச்வாமித்திர முனிவர் பேரானந்தம் அடைந்திருப்பாரே பாட்டி?!

பாட்டி: அவர் மட்டுமா ஆனந்தமடைந்தார், மூவுலகும் களிப்படைந்தது. தாடகை மடிந்த செய்தியறிந்து மகிழ்ச்சியடைந்த இந்திரன், தேவர்களோடு அவ்விடத்தில் தோன்றி, விச்வாமித்ர முனிவரிடம், நீர் ராமனிடத்தில் கொண்டுள்ள அதீத ப்ரியத்தை இப்பொழுது வெளியிடவேண்டும். நீர் தவ மகிமையால் பெற்ற அஸ்திர வித்தைகளை, ராமனுக்குக் கற்பிக்கவேண்டும் என்று சொல்லி முனிவரைப் பூஜித்துப் போனான்.

வ்யாசன்: தாடகை வதம் ஆயிற்று. மிகவும் அழகாகச் சொன்னீர்கள் பாட்டி. மேலும் சொல்லுங்கள். கேட்பதற்கு ஆவலாக இருக்கிறது.

பாட்டி: வந்தெதிர்ந்த தாடகை தன் உரத்தைக்கீறிய ராமனுக்குப் பல்லாண்டு. அடுத்தடுத்த விஷயங்களை நாளை உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். இப்பொழுது இருட்டிவிட்டதால் உங்கள் அகத்திற்குப் புறப்படுங்கள். உங்கள் பெற்றோர்கள் உங்களுக்காகக் காத்துக்கொண்டிருப்பார்கள்.

குழந்தைகள் பாட்டி சொன்ன கதையை எண்ணியவாறு தங்கள் அகத்திற்குப் புறப்பட்டனர்.

அடியேன் ஸாரநாயகி ராமானுஜ தாஸி

வலைத்தளம் –  http://pillai.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம் – மாமுனிவர்களைத் துன்புறுத்தும் தாடகை

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம்

<< ஸரயூ நதிக்கரையில் மந்திர உபதேசம்

பராசரன் வ்யாசன் வேதவல்லி அத்துழாய் நால்வரும் ஆண்டாள் பாட்டியின் அகத்திற்கு வருகிறார்கள்.

பாட்டி : வாருங்கள் குழந்தைகளே. உங்கள் வருகைக்காகக் காத்திருந்தேன். கை கால்களை அலம்பிக் கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்குப் பெருமாள் அமுது செய்த திருப்பணியாரங்களைத் தருகிறேன்.

குழந்தைகள் எம்பெருமானுக்கு அமுது செய்த திருப்பணியாரங்களை உண்டார்கள்.

பராசரன்: பாட்டி, சென்ற வாரம் ராமபிரான் விச்வாமித்ர முனிவரிடமிருந்து பலை அதிபலை என்ற மந்திரங்களை உபதேசமாகப் பெற்று, குருவிற்கு செய்யவேண்டிய உபசாரங்கள் அனைத்தையும் நன்கு செய்து, அன்றிரவுப் பொழுதை ஸரயூ நதிக்கரையிலே மூவரும் கழித்தனர் என்று சொல்லி முடித்தீர்கள் பாட்டி.

பாட்டி: நன்கு நினைவுறுத்தினாய் பராசரா. மேலும் கதையைச் சொல்கிறேன், கேளுங்கள் குழந்தைகளே. அன்றிரவுப் பொழுது அம்மூவருக்கும் ஸரயூ நதிக்கரையில் நன்கு கழிந்தது. பொழுது விடிந்ததும், ராஜ குமாரர்களான ராம லக்ஷ்மணர்களை விச்வாமித்ர முனிவர் பள்ளி உணர்த்தினார் (துயில் எழுப்பினார்). ராமன் அழகாக உறங்கிக்கொண்டிருந்தான் . ”கௌசல்யா சுப்ரஜா ராம பூர்வா ஸந்த்யா ப்ரவர்த்ததே உத்திஷ்ட நர ஸார்தூல கர்த்தவ்யம் தைவமாஹ்நிகம்” என்று விச்வாமித்ர முனிவர் ஸ்தோத்திரம் செய்து ராமனை எழுப்புகிறார். கௌசலையின் தவப்புதல்வனே ! ராமா! சூரியன் கிழக்கே உதித்தது, பொழுது விடிந்தது, உறக்கத்திலிருந்து எழுந்து உம்முடைய நித்ய கர்மாநுஷ்டானங்களைச் செய்வாயாக என்கிறார். ராம லக்ஷ்மணர்கள் கண் விழித்தனர். தம்முடைய நித்ய கர்மாநுஷ்டானங்களைச் செய்து முடித்து, அவ்விடத்திலிருந்து விச்வாமித்ர முனிவர் புறப்படுவதை எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருந்தனர்.

வேதவல்லி: ஸரயூ நதிக்கரையிலிருந்து அம்மூவரும் எங்கு புறப்பட்டார்கள் பாட்டி?

பாட்டி: மூவரும் ஸரயூநதி வந்து சேருமிடத்தில் புண்ய நதியான கங்காநதியைக் கண்டனர். அங்கு அமைந்திருக்கும் ரிஷிகளின் ஆசிரமங்களைக் கண்டு தசரதனின் புத்திரனான தாசரதி, விச்வாமித்ர முனிவரிடம் இந்த அழகிய பர்ணசாலைகள் யாருடையது? இங்கு குடியிருப்பவர்கள் யாரென்று கேட்டான்.

அத்துழாய்: பர்ணசாலை என்றால் என்ன பாட்டி?

பாட்டி: காட்டில் கிடைக்கக்கூடிய உலர்ந்த இலைகள், மரக்கழிகள் மற்றத் தாவரப்பொருள்களைக் கொண்டு கட்டப்பட்டிருக்கும் குடில்கள். முனிவர்களும், யோகிகளும் காடுகளில் வாழும்போது தாங்கள் தங்குவதற்காக அமைத்துக்கொள்வது தான் பர்ணசாலை என்பது. மேலும் கதையைச் சொல்கிறேன். கேளுங்கள். விச்வாமித்ர முனிவர் ராம லக்ஷ்மணர்களிடம், குழந்தைகளே, காமனென்னும் மன்மதன் முன்பு கண்ணுக்குப் புலப்படும்படியாக உருவத்துடன் இருந்தான். பின்பொரு சாபத்தால் தன்னுடைய அங்கங்களை இழந்து அனங்கனென்று பெயர்பெற்றான். அந்த மன்மதன் தன்னுடைய உடல் அங்கங்களை எவ்விடத்தில் இழந்தானோ, அந்த தேசம் இன்றும் அங்கதேசம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இங்கிருக்கும் இம்முனிவர்கள், அக்காலம் தொடங்கி வம்ச பரம்பரையாக இவ்விடத்தில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இன்று இரவு இந்த அங்கதேசத்தில் இப்புண்யநதிகளின் இடையில் தங்கியிருந்து நாளைய தினம் நாம் கங்கைநதியைத் தாண்டி ப்ரயாணத்தைத் தொடரலாம் என்றார்.

வ்யாசன்: விச்வாமித்ரமுனிவர், ராம லக்ஷ்மணர்களின் வருகையைக் கண்டு அம்முனிவர்கள் யாவரும் மிகவும் மகிழ்ந்திருப்பார்களே பாட்டி?

பாட்டி: ஆம் மிகவும் மகிழ்ந்து அவர்களுக்கு அதிதி பூஜையை நன்கு நடத்தினர். பின்னர் அவர்களெல்லோரும் பற்பல புண்ய கதைகளைச் சொல்லிக்கொண்டே அன்றிரவுப் பொழுதைக் கழித்தார்கள்.

வேதவல்லி: இதிலிருந்து நம் அகத்திற்கு வரும் விருந்தினர்களை நன்கு உபசரிக்கவேண்டும் என்று விளங்குகிறது. மேலும் சொல்லுங்கள் பாட்டி. கேட்பதற்கு ஆவலாக இருக்கிறது.

பாட்டி: சொல்கிறேன் கேளுங்கள். பொழுது விடிந்தது. ராம லக்ஷ்மணர்கள் நித்ய கர்மாநுஷ்டானங்களைச் செய்து முடித்தனர். பின்பு மூவரும் கங்கை நதிக்கரைக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள். அங்கிருக்கும் முனிவர்கள் அனைவரும், ஒரு ஓடத்தை அருகில் கொண்டு வந்து நிறுத்த, அம்மூவரும் அதிலேறி ஸரயூ நதியின் பெருமைகளைப் பேசிக்கொண்டே கங்கை நதியின் தென்கரையை அடைந்து, இறங்கி வேகமாக நடந்தார்கள். மக்கள் நடமாட்டமில்லாத கொடிய விலங்குகள் நிறைந்த இக்கானகத்தின் (காட்டின்) பெயர் யாது? என்று ராம லக்ஷ்மணர்கள் விச்வாமித்ர முனிவரைக் கேட்டனர். அதற்கு விச்வாமித்ர முனிவர், முன்பு இது தேவர்களால் நிருமிக்கப்பட்டு நன்கு செழிப்போடு மலதமென்னும், கரூசமென்னும் பெயர்களைக் கொண்ட இரண்டு தேசங்களாக இருந்தது. சில காலங்களுக்குப் பின் தாடகை என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு யக்ஷ கன்னிகை தோன்றினாள். அவள் பிறந்தது முதல் ஆயிரம் யானைகளுடைய பலத்தைப் பெற்று நினைத்தபடி வடிவமெடுக்கும் வல்லமை பெற்றிருந்தாள். அவளை சுந்தன் என்பவன் திருமணம் செய்துகொண்டான். அவளுக்கு மாரீசன், சுபாஹு என்ற இரு ராக்ஷஸர்கள் பிறந்தார்கள். இருவரும் தன் தாயைப் போலக் கொடூரர்களாக இருந்தார்கள். அத்தாடகை இந்த மலத கரூச தேசங்களைப் பாழாக்கிக் கொண்டிருக்கிறாள். ஒன்றரை யோசனை தூரத்தில் வழியை அடைத்துக்கொண்டு வசிக்கிறாள். அக்கொடிய அரக்கியான தாடகை வசிக்கும் காட்டைத் தாண்டியே நாம் போகவேண்டும். என்னுடைய சொல்படி அக்கொடிய அரக்கியை நீ வதம் செய்யவேண்டும். அவளை நீ வதம் செய்துவிட்டால் மீண்டும் இவ்விரு தேசங்களும் செழிப்படையும். அவளுடைய ஆக்கிரமிப்பால் இவ்விடம் மக்கள் நடமாட்டமில்லாது இருக்கின்றன என்றார்.

பராசரன்: கேட்பதற்கே பயங்கரமாக இருக்கிறது பாட்டி. மிகவும் மென்மையான ராமன், இக்கொடிய அரக்கியை எவ்வாறு வதம் செய்தான்? மீண்டும் அவ்விரு தேசங்களும் இழந்த பொலிவையும் செழிப்பையும் பெற்றதா? மேலும் சொல்லுங்கள் பாட்டி.

பாட்டி: குலசேகர ஆழ்வார் தான் அருளிச்செய்த பெருமாள் திருமொழியில், “வந்தெதிர்ந்த தாடகை தன் உரத்தைக்கீறி வருகுருதி பொழிதர வன்கணையொன்றேவி” என்று தாடகை வதத்தைப் பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளார். அடுத்தமுறை நீங்கள் வரும்பொழுது தாடகை வதத்தைப்பற்றிச் சொல்கிறேன். இப்பொழுது இருட்டிவிட்டதால் உங்கள் அகத்திற்குப் புறப்படுங்கள்.

குழந்தைகள் பாட்டி சொன்ன கதையை எண்ணியவாறு தங்கள் அகத்திற்குப் புறப்பட்டனர்.

அடியேன் ஸாரநாயகி ராமானுஜ தாஸி

வலைத்தளம் –  http://pillai.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம் – ஸரயூ நதிக்கரையில் மந்திர உபதேசம்

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம்

<< கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றிய தசரதன்

பராசரன் வ்யாசன் வேதவல்லி அத்துழாய் நால்வரும் ஆண்டாள் பாட்டியின் அகத்திற்கு வருகிறார்கள்.

பாட்டி : வாருங்கள் குழந்தைகளே. கை கால்களை அலம்பிக் கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்கு பெருமாள் அமுது செய்த பழங்களைத் தருகிறேன்.

குழந்தைகள் எம்பெருமானுக்கு அமுது செய்த பழங்களை உண்டார்கள்.

அத்துழாய்: பாட்டி, சென்ற வாரம் தசரத மன்னன் ஸ்ரீராமனை விசுவாமித்ர முனிவருடன் காட்டிற்கு அனுப்ப ஒப்புக்கொண்டார் என்று சொல்லி முடித்தீர்கள். மேலும் சொல்லுங்கள் பாட்டி.

பாட்டி: சொல்கிறேன் குழந்தைகளே கேளுங்கள். மன்னன் ஸ்ரீராமனையும், லக்ஷ்மணனையும் அழைத்து நல்லாசி வழங்கி முனிவருடன் அனுப்பிவைத்தார். ராமபிரான் முனிவருடன் புறப்படும்பொழுது, தேவர்கள் துந்துபி வாத்தியங்கள் முழங்கி பூமழை பொழிந்தனர். விச்வாமித்ர முனிவர் முன்னே நடந்தார். அவர் பின்னே வில்லும் கையுமாக ஸ்ரீ ராமன் தொடர்ந்தான். லக்ஷ்மணனும் வில் ஏந்தி ராமபிரானை பின் தொடர்ந்தான். பின்பு அம்மூவரும் ஒன்றரை யோஜனை தூரம் கடந்து ஸரயூ நதியின் தென்கரையை அடைந்தார்கள்.

வ்யாசன்: ராஜகுமாரர்களாக ராஜ போகத்துடன் வாழ்ந்து பழகிய ராம லக்ஷ்மணர்கள் எவ்வாறு இவ்வளவு தூரம் நடந்து சென்றார்கள் பாட்டி ?

பாட்டி: ராஜாதி ராஜனான எம்பெருமான் தன்னுடைய போக ஸ்தானமான ஸ்ரீவைகுண்டத்தை விட்டு இப்பூவுலகில் சாமான்ய ராஜனுக்கு மகனாக அவதரித்தவன். அறப்பெரியவன் தன்னுடைய உயர்நிலையைப் பொருட்படுத்தாமல் தன்னைத் தாழ்த்திக்கொண்டு அவதரித்தது மட்டுமில்லாமல், தன் போகங்களை ஒதுக்கிவிட்டு தேவர்களுடைய துன்பம் களைவதற்காக, ராமாவதாரத்தில் மேற்கொண்ட முதல் பயணம் இது.

பராசரன்: ராமனுடைய எளிமையான குணம் நன்கு வெளிப்படுகின்றது பாட்டி. மேலும் லக்ஷ்மணன் ராமனுக்குச் செய்யும் தொண்டாகிற செல்வத்தைப் பெருக்குவதிலே ஆர்வம் காட்டியிருப்பது அழகாக வெளிப்படுகின்றது.

பாட்டி : ஆம் மிகச் சரியாக சொன்னாய் பராசரா. ராமனுக்கு நிழல் போல லக்ஷ்மணன் திகழ்ந்தான். ராமனை விட்டு ஒரு நொடிப்பொழுதும் லக்ஷ்மணன் பிரிந்திருக்கமாட்டான். அதனால் இருவருமே முனிவருடைய யாகத்தைக் காப்பதற்காகப் பயணம் மேற்கொண்டனர்.

வேதவல்லி: ஸரயூ நதியின் தென்கரையில் சிறிது நேரம் இளைப்பாறினார்களா பாட்டி ? மேலும் சொல்லுங்கள்.

பாட்டி: சொல்கிறேன் கேளுங்கள். விசுவாமித்ர முனிவர் ராமா என்று இனிமையாக அழைத்து, குழந்தையே ஜலத்தை எடுத்து ஆசமனம் செய்; மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பல மந்திரங்களைக் கொண்ட பலை என்றும் அதிபலை என்றும் இரண்டு மந்திரங்களை உனக்கு உபதேசிக்கிறேன். அவ்விரு மந்திரங்களையும் நீ ஜபித்திக்கொண்டிருந்தால் தோள் வலிமையில் உனக்கு நிகர் வேறொருவனும் அகப்படமாட்டான். உடல் மற்றும் மனம் வலிமை அடையும். இம்மந்திரத்தைப் பெறத் தகுதியானவனாக நீயே இருக்கிறாய். இம்மந்திரத்தை நீ உபதேசம் பெறுவதனால் உனக்கு வெகு பலன்களைக் கொடுக்கும். நீயும் இந்த உயர்ந்த இரண்டு மந்திரத்தை உலகில் தகுதியுள்ளவர்களுக்கு உபதேசித்து பரவச்செய்வாய் என்று கூறினார்.

அத்துழாய்: சகல சாஸ்திரத்திற்கும், மந்திரத்திற்கும் ஆதாரமான எம்பெருமான் தன்னுடைய க்ருஷ்ணாவதாரத்தில், எவ்வாறு சாந்தீபனி முனிவரிடம் 64 கலைகளை 64 நாட்களில் கற்றாரோ, அதுபோல இருக்கிறது பாட்டி, எம்பெருமான் தன்னுடைய ராமாவதாரத்தில் ஏதுமறியாத குழந்தை போல இம்முனிவரிடம் மந்திரங்களைப் பெறுவது.

பாட்டி: மிக அழகாக உவமானம் சொன்னாய் அத்துழாய். மேலும் சொல்கிறேன் கேளுங்கள். ஸ்ரீராமன், முனிவரின் வார்த்தைகளைக் கேட்டு, ஆசமனம் செய்து பரிசுத்தனாகி அவ்விரு மந்திரத்தையும் அவரிடமிருந்து உபதேசமாகப் பெற்றான். விச்வாமித்ர முனிவர் ராமனின் சிரத்தையைக் கண்டு ஆனந்தமடைந்தார். ராமபிரானும் தனக்கு மந்திரத்தை உபதேசித்த விச்வாமித்ர முனிவருக்கு க்ருதக்ஞதையோடு (நன்றி உணர்வோடு) குருவிற்குச் செய்யவேண்டிய உபசாரங்கள் அனைத்தையும் நன்கு செய்தான். அம்மூவரும் அன்றிரவுப் பொழுது ஸரயூ நதிக்கரையில் ஆனந்தமாக கழித்தார்கள்.

வேதவல்லி: ராமபிரான் தன்னுடைய குருவிடம் பணிவாக நன்றியுணர்வோடு இருப்பது கேட்டு, நாங்களும் அவன் அருளால் இக்குணங்களைப் பெற வேண்டுகிறோம் பாட்டி. எல்லா நற்குணங்களுக்கும் ராமன் ஒருவனே சிறந்த உதாரணமாக திகழ்ந்திருக்கிறான் பாட்டி. நீங்கள் மிக அழகாக எங்களுக்கு ராம சரித்திரத்தை எடுத்துரைக்கிறீர்கள். மேலும் சொல்லுங்கள் கேட்க ஆவலாக இருக்கிறது.

பாட்டி: இப்பொழுது இருட்டிவிட்டது. உங்கள் அகத்திற்குப் புறப்படுங்கள். அடுத்தமுறை வரும்பொழுது மேலும் சொல்கிறேன்.

குழந்தைகள் பாட்டி கூறியதை எண்ணியவாறு தங்கள் அகத்திற்குப் புறப்பட்டார்கள்.

அடியேன் ஸாரநாயகி ராமானுஜ தாஸி

வலைத்தளம் –  http://pillai.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம் – கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றிய தசரதன்

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீராமாயணம் பாலபாடம்

<< விசுவாமித்ர முனிவரின் வருகை

பராசரன் வ்யாசன் வேதவல்லி அத்துழாய் நால்வரும் ஆண்டாள் பாட்டியின் அகத்திற்கு வருகிறார்கள்.

பாட்டி தன் அகத்து எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிப்பதற்காக மாலைக் கட்டிக்கொண்டிருந்தாள். வாருங்கள் குழந்தைகளே கை கால்களை அலம்பிக்கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்குப் பெருமாள் அமுது செய்த க்ஷீரம் (பால்) கொண்டு வருகிறேன். குழந்தைகள் எம்பெருமானுக்கு அமுது செய்த க்ஷீரத்தைப் பருகினார்கள்.

பாட்டி : நாம் ஸ்ரீராமாயணத்தில் எந்த கட்டத்தைப் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறோம் என்று நினைவிருக்கிறதா?

அத்துழாய்: நன்கு நினைவிருக்கிறது பாட்டி. தசரத மன்னன் தன் அரசவையில் ஆலோசித்துக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் விசுவாமித்ர முனிவர் அங்கு வந்து மன்னனிடம் எதையோ வேண்டிப் பெறுவதற்காக வந்தார் என்று சொன்னீர்கள்.

பாட்டி : சரியாகச் சொன்னாய் அத்துழாய்.

வ்யாசன்: எதைப் பெறுவதற்காக வந்தார்? தசரத மன்னன் முனிவர் வேண்டியதைக் கொடுத்தாரா? சொல்லுங்கள் பாட்டி. கேட்க ஆவலாக இருக்கிறது.

பாட்டி : சொல்கிறேன் கேளுங்கள். விசுவாமித்திர முனிவர் அகமகிழ்ந்து தசரத மன்னனை நோக்கி, ஓ தரணியாளனே! உயர்ந்த சூரிய குலத்தில் பிறந்து இக்ஷ்வாகு குலத்திற்கு பெருமை சேர்த்து, வசிஷ்டரின் இன்னருளைப் பெரும் பாக்யம் உன்னைப் போன்றவனுக்கே தகும். நான் உன்னிடம் ஒரு விஷயத்தைச் சொல்லப்போகிறேன். அதை நீ செய்ய ஒப்புக்கொள்ளவேண்டும். நீ சொன்ன சொல் தவறக்கூடாது. இவ்வுலக நன்மையின் பொருட்டு நான் யாகம் செய்யத்தொடங்கி தீக்ஷையிலிருக்கிறேன். அதற்கு ராக்ஷஸர்கள் மிகவும் இடையூறு விளைவிக்கின்றனர். எனது விரதத்தைக் கெடுப்பதற்காக மாரீசன், ஸுபாஹு என்ற ராக்ஷஸர்கள் இருவரும் யாகவேதிக்கு நாற்புறத்திலும் மாம்ஸங்களையும், ரத்த வெள்ளத்தையும் பொழிகின்றனர். அதனால் மிகவும் வருத்தமடைந்து அவ்விடத்தை விட்டு வந்துவிட்டேன். என் சாபத்தால் அவர்களை அழித்திருக்க முடியும். ஆனால் யாகம் செய்யும் தருணத்தில் கோபம் கொள்ளக்கூடாது என்பதை நீயும் அறிவாய். அதனால் என் யாகத்தை காப்பதற்கு உன் மூத்த மகன் ராமனை என்னுடன் நீ இப்பொழுது அவசியம் அனுப்பவேண்டும் என்றார்.

வேதவல்லி: ராமனை எவ்வாறு தசரதன் கொடுப்பார்? இதைக்கேட்டு அவர் மனம் கலங்கியிருக்குமே, என்ன நடந்தது பாட்டி?

பாட்டி: இதைக்கேட்ட மன்னன் கலங்கி மிகவும் வருந்தினான். ஆனால் விசுவாமித்திர முனிவர் தசரத மன்னனிடம், ராமன் சிறு பிள்ளையாக இருக்கிறான், அவன் எவ்வாறு ராக்ஷஸர்களை அழிக்கமுடியும் என்று எண்ணாதே. அவன் மிகவும் பராக்கிரமம் கொண்டவன். அவனையொழிய மற்றெவராலும் அந்த ராக்ஷஸர்களை வெல்லமுடியாது. மேலும் நான் ராமனுக்கு பலவகை நன்மைகளையும் செய்வேன். ராமனுடைய பராக்கிரமத்தைப் பற்றி நான் அறிவேன். நான் மட்டுமில்லை வசிஷ்ட முனிவரும் நன்கு அறிவார். தவத்தில் நிலைநின்ற மற்றுமுள்ள இம்முனிவர்கள் எல்லோரும் அறிவார்கள். இப்பூவுலகில் தர்மம் தழைத்தோங்கி நிற்கவேண்டுமென்று நீ விரும்பினால், ராமனை என்னுடன் அனுப்பிவைக்க வேண்டும். அவனுடைய உதவி எனக்கு பத்து நாட்கள் வரையிலுமே வேண்டும். அதனால் உனக்கு மிகுந்த நன்மையும், புகழும் உண்டாகும். சிறிதும் யோசிக்காமல் இப்பொழுது ராமனை என்னுடன் அனுப்பிவைக்கவேண்டும் என்றார். மன்னன் இதைக்கேட்டு தான் அமர்ந்த சிம்ஹாசனத்திலிருந்து நடுங்கி விழுந்து மூர்ச்சித்தான்.

பராசரன்: பிறகு என்ன நடந்தது பாட்டி? மன்னனுக்கு என்ன நேர்ந்தது? ராமனை விசுவாமித்திர முனிவர் அழைத்துச் சென்றாரா ?

பாட்டி : சில நேரம் கழிந்தபின் தெளிந்த மன்னன், விச்வாமித்ர முனிவரே! சிவந்த தாமரைப் போன்ற அழகிய திருக்கண்களையுடைய ராமன் மிகவும் மென்மையானவன். மேலும் யுத்தம் செய்வதற்குத் தகுந்த வயதும் நிரம்பவில்லை. என்னைவிட்டு அகலாத இச்சிறுபிள்ளை எவ்வாறு யுத்தம் செய்ய இயலும்? இவ்வயதில் விளையாடிக் கொண்டிருக்கவேண்டிய இவன், யுத்தம்செய்யத் தகுந்தவனல்லன். ஆனால் நான் சொன்ன சொல் தவறமாட்டேன். என் கட்டளைக்கடங்கிய படைகளுடன் நானே உங்களுடன் வந்து அக்கொடிய ராக்ஷஸர்களுடன் யுத்தம் செய்கிறேன். மேலும் கோடிக்கணக்கான ராக்ஷஸர்கள் வந்தாலும் அவர்களொருவரையும் விடாது அழிக்கிறேன். என் ராமனை அழைத்துச் செல்லவேண்டாம். அவனை விட்டு ஒரு நொடிப்பொழுதும் என்னால் உயிர்தரிக்க முடியாது. முனிவரே! என் பிள்ளையை அழைத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டுமென்று தங்கள் திருவுள்ளம் இருந்தால், நால்வகைச் சேனையுடன்கூடிய என்னையும் அழைத்துச் செல்லவேண்டுமென வேண்டுகிறேன் என்றார்.

வியாசன்: முனிவர், மன்னனின் வேண்டுதலுக்கு ஒப்புக்கொண்டாரா? என்ன நடந்தது பாட்டி. கேட்பதற்கு மிகவும் ஸ்வாரஸ்யமாக இருக்கிறது.

பாட்டி: விச்வாமித்ர முனிவர் மன்னனின் வேண்டுதலுக்கு சம்மதிக்கவில்லை. மன்னனை நோக்கி “அரசனே! நான் விரும்பியதை நிறைவேற்றுவேன் என்று உறுதிமொழி கொடுத்து, அதை நிறைவேற்ற மறுக்கிறாய். உயர்ந்த குலத்தில் பிறந்து, இவ்வாறு சொன்ன சொல் தவறுவது அழகல்ல. இப்படியே நீ உன்னை நாடி வருபவர்களுக்குப் பொய் சத்தியம் செய்து நன்றாக வாழ்ந்திரு” என்று கோபத்துடன் கூறினார். விச்வாமித்ர முனிவர் கோபம் கொள்ளும்பொழுது, பூமி நடுங்கியது. முனிவரின் கோபத்தால் என்ன நேருமோ என்று தேவர்களும் அஞ்சினர். இதைக்கண்ட வசிஷ்ட முனிவர் தசரதனை நோக்கி “மன்னனே! உயர்ந்த இக்ஷ்வாகு குலத்தில் உதித்த நீ , சொன்ன சொல் தவறக்கூடாது. உம்முடைய குலப் பெருமையே கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றுவதும் , தர்மத்தை நிலை நாட்டுவதுமே. விச்வாமித்ர முனிவர் தர்மமே வடிவு கொண்டவர். இம்மூவுலகிலுள்ள பலவகைப்பட்ட வில்வித்தைகளை இவர் நன்கு அறிந்தவர். இவர் அறிந்த அஸ்திரங்களை இதுவரையிலும் எவரும் தெரிந்துகொள்ளவில்லை. இனியும் தெரிந்துகொள்ளப்போவதில்லை. உன் பிள்ளை சிறியவனாக இருக்கிறான் என்று விச்வாமித்ர முனிவருடன் அனுப்ப மறுக்காதே. கவலை வேண்டாம் முனிவர் பார்த்துக்கொள்வார். அவ்வரக்கர்கள் அனைவரையும் விச்வாமித்ர முனிவர் ஒருவரே அழிக்க வல்லவர். ஆயினும் உனது மகனுக்கு நன்மை செய்யும்பொருட்டு உன்னிடம் வந்து இப்படி கேட்கின்றார்”. இவ்வாறு வசிஷ்ட முனிவர் சொன்ன சொற்களைக் கேட்டுத் தசரத மன்னன் மனக்கலக்கம் தீர்ந்து, தெளிந்து ராமனை விச்வாமித்ர முனிவருடன் அனுப்ப மனங்கொண்டான்.

அத்துழாய்: மேலும் சொல்லுங்கள் பாட்டி. நீங்கள் மிகவும் அழகாக இவ்விஷயங்களைச் சொன்னீர்கள். கேட்க ஆவலாக இருக்கிறது.

பாட்டி: அடுத்தடுத்த விஷயங்களை நாளை உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். இப்பொழுது இருட்டிவிட்டதால் உங்கள் அகத்திற்குப் புறப்படுங்கள். உங்கள் பெற்றோர்கள் உங்களுக்காக காத்துக்கொண்டிருப்பார்கள்.

குழந்தைகள் பாட்டி சொன்ன கதையை எண்ணியவாறு தங்கள் அகத்திற்குப் புறப்பட்டனர்.

அடியேன் ஸாரநாயகி ராமானுஜ தாஸி

வலைத்தளம் –  http://divyaprabandham.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org