Category Archives: FAQ

Learners Series – bOdhayantha: parasparam (போதயந்த: பரஸ்பரம்)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

Santhai class schedule, joining details, full audio recordings (classes, simple explanations (speeches) etc) can be seen at http://pillai.koyil.org/index.php/2017/11/learners-series/ .

நம் ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாயத்தில் பொழுதை நல்ல விதத்தில் போக்குவது மிக முக்யமாகச் சொல்லப்படுகிறது. பிள்ளை லோகாசார்யர் “இருக்கும் நாள் உகந்தருளின நிலங்களிலே குணானுபவ கைங்கர்யம் பண்ணுகையும்” என்று காட்டுகிறார். அடியார்களிடம் நாம் பேசுவது ஸத்விஷயங்களாகவும் நமக்கும் பிறருக்கும் ப்ரயோஜனமாகவும் இருக்க வேண்டும். இந்த விதத்தில் ஒரு புது முயற்சியாக சில கலந்துரையாடல்களைச் செய்கிறோம்.

In our SrIvaishNava sampradhAyam, it is specifically emphasised that our time should be spent in a good manner. piLLai lOkAchAryar says “While we remain here, we should engage in enjoying bhagavAn’s qualities and kainkaryams in dhivyadhESams”. When we speak to devotees, our conversations should be in sathvishayams (spiritual topics) and should be beneficial for us and others. In this context, we are attempting a new concept of interesting conversations.

பாலர்களுக்கான ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாயக் கல்வி (SrIvaishNava sampradhAya Education for Children)

Learners Series – SrIvaishNava Q&A (ஶ்ரீவைஷ்ணவ கேள்வி பதில்கள்)

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

grandma-children

Santhai class schedule, joining details, full audio recordings (classes, simple explanations (speeches) etc) can be seen at http://pillai.koyil.org/index.php/2017/11/learners-series/ .

ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள்/ப்ரபன்னர்கள் என்று சொல்லப்படும் அடியார்களுக்கு அவச்யம் தெரிந்து கொண்டு கடை பிடிக்க வேண்டிய விஷயங்களில் தெளிவு ஏற்படுத்தும் ஒரு சிறு முயற்சி இது. இதிலே இருக்கக் கூடிய விஷயங்கள் பூர்வாசார்ய க்ரந்தங்களில் காணப்படுவதையும் பெரியோர்களிடத்திலே கேட்கப்பட்டதையும் கொண்டு சில லௌகீக உதாரணங்களுடன் விளக்கியுள்ளோம். இதிலே தேசாசாரம், மடம்/திருமாளிகை க்ரமங்கள் என்று சிறு சிறு மாறுபட்ட க்ரமங்கள்/கருத்துக்களும் இருக்கலாம். மேலும் இதுகொண்டு இவ்விஷயங்களில் ஒரு பரிச்சயத்தை ஏற்படுத்திக்கொண்டு, அவரவர்கள் பெரியோர்களிடத்திலே இவற்றின் ஆழமான அர்த்தங்களைக் கேட்டுக்கொள்ளவும், அதன்படி நடக்கவும்.

This is a humble effort to bring clarity in essential principles which are to be known and practiced by devotees who are known as SrIvaishNavas/prapannas. These matters are explained with worldly examples based on what are seen in pUrvAchArya literature and what are heard from elders. There may be minor variations in practices/opinion based on the place where one is residing and the mutt/thirumALigai one may belong to. Further, one can become familiar with these principles with the help of this information available here and learn deeper meanings from one’s own elders and follow them.

தலைப்பு (Title)ஒலி (Audio) – tamizhஒலி (Audio) – Englishஒளி (Video) – tamizhஒளி (Video) – English
ஸ்ரீவைஷ்ணவன் என்பவன் யார்? (Who is a SrIvaishNava?)https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgX56bI0FdXG9_bRh?e=5buqemhttps://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFggGHvTHV0ItEi4Y9?e=95F8vBhttps://youtu.be/bAS9v2Wa5dwhttps://youtu.be/yNwCbZoqJ90
 ஆழ்வார்கள் யார்? (Who are AzhwArs?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgmYPw0ccOya_pqjr?e=e0CQOV https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgmxJSWQcQs5ZU6PG?e=8dcVLP https://youtu.be/Rr5ygZJV7e4 https://youtu.be/fOaxZobBsv8
 பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் (pancha samskAram) https://1drv.ms/u/s!AoGdjdhgJ8HegSwNJL7rq0erbFXO https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgkRMucrc71hM_Mdl?e=5HT5k4 https://www.youtube.com/watch?v=_wldTBv77zM https://youtu.be/_ShkrlwYgVg
 அநத்யயன காலமும் அத்யயன உத்ஸவமும் (anadhyayana kAlam and adhyayana uthsavam) https://1drv.ms/u/s!AoGdjdhgJ8HegjuIfKI61MJvIqQh https://1drv.ms/u/s!AoGdjdhgJ8HegjxcUzMfCI_ouGaE https://www.youtube.com/watch?v=TL0FF7n7xDQ https://www.youtube.com/watch?v=cet6USBx_2c
 திவ்யப்ரபந்தங்கள் – ஏன் கற்க வேண்டும்? எப்படிக் கற்க வேண்டும்? (dhivyaprabandhams – Why to learn? How to learn?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgW1ZdvQ1p_aYEPIW?e=F6Kuxm https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgXpdqfhwgon0nyyV?e=bU4Lem https://youtu.be/ajjvxowjfso https://youtu.be/P6kcrxT47wc
 திவ்யப்ரபந்தங்கள் – எதைக் கற்க வேண்டும்? (dhivyaprabandhams – What to learn?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgXUCuObfrXuaJ_H8?e=oI6HO3 https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgXpdqfhwgon0nyyV?e=bU4Lem https://youtu.be/qF3e8t_c_rk https://youtu.be/P6kcrxT47wc
 வெளி அடையாளங்கள் ஏன் வேண்டும்? (Why are external identities required?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFghuxM5t-g71YkPuN?e=MfOm3r https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgho1xQDzfq1vd2BN?e=8nrKBQ https://youtu.be/RGLZMuaBnN8 https://youtu.be/TW0jYaW_Jic
 கர்மானுஷ்டானங்கள் – ஏன் செய்ய வேண்டும்? (Why are karmAnushtAnams required?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgiTY7evzmD27okYN?e=tuBoJf https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgiZ091RsMqfJ6i2w?e=SGMYsr https://youtu.be/YN6Tw93OZPM https://youtu.be/gT6MSdWuXcY
 கர்மங்களின் வகைகள் எவை? (Types of karmas) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgivE_Wjuh9wg2g05?e=SreiJB https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgizf1dQsIADtqkkV?e=q2mgkW https://youtu.be/f1xeFAYquFY https://youtu.be/kTXsmwpYuYQ
 புண்ணியம் , பாபம் என்றால் என்ன? (What are puNya and pApa?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgjhmjshEcJlBDhEm?e=MxE9gs https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgjceCDfO2PRQ1hVA?e=pgnoq6 https://youtu.be/Ty4CZ7R22Cw https://youtu.be/NgLiKUsdEm8
 தத்வ ஹித புருஷார்த்தங்கள் (ஸ்வரூபம் உபாயம் மற்றும் பலம்) (thathva hitha purushArthams (Truth, path and goal)) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgj6qVy2QaAeBAqKg?e=hBZbm4 https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgj-dZAVsTmjWZfNv?e=iqnZrC https://youtu.be/lhDrwUHYRys https://youtu.be/hlkPCQuIdXM
 ஸ்ரீவைஷ்ணவனிடத்தில் இருக்க வேண்டிய குணங்கள் எவை? (What are the qualities expected in a SrIvaishNava?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgkKEEyltrzrvzvok?e=JogF8t https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgkNBfwXEwiE79xV9?e=6EaOGr https://youtu.be/LsSOXPFnD8g https://youtu.be/4YqRm0EWmhc
 ப்ரமாணம், ப்ரமேயம், ப்ரமாதா (pramANam, pramEyam, pramAthA) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFglsRcPXTbocMWHQ4?e=CeJRL8 https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFglyqYL4xqeLpvwGk?e=2fbldh https://youtu.be/GeiHnhbIqdg https://youtu.be/zwqPCTlsRjQ
 வர்ணாச்ரம தர்மம் என்றால் என்ன? (What is varNASrama dharma?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgmdmFdjJ2hhvl998?e=ySxf6v https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgmlGw7eGNL67NbmW?e=1JmiiA https://youtu.be/FT-yWBBpa7I https://youtu.be/Rg_XxbqLwqs
 அனுஷ்டானங்கள் முழுவதும் செய்வதா முடிந்தவரை செய்வதா? (anushtAnams – Should we do fully? Or as much as possible?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFglO2LEmkM2N6kLA7?e=hhbfT7 https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFglLWu2olZbtC9N0H?e=CTDnP8 https://youtu.be/fY1kHCX5iiw https://youtu.be/20Mm2V4XkUE
 ஸ்த்ரீகளின் அனுஷ்டானங்கள் எவை? (What are the anushtAnams for Ladies?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgwCrzrDWNyPADXvv?e=WJWaay https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgn82PO3e9S-ytbbE?e=sPdPAL https://youtu.be/OpRNO0Rqjis https://youtu.be/BpZ6Zaps-70
 காலையில் எப்படி விழித்தெழுவது? (How to wake up in the morning?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgkZQABjna6oLj8lB?e=VbzyZP https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgkdFio-0DBr3A3Uu?e=yuvftd https://youtu.be/Bjqe1WYs27E https://youtu.be/LGdCHWFxgXc
 தீர்த்தமாடுவது (குளியல்) – ஏன்? எப்படி? (Bathing – Why and How?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFglpZY1B8GsmFVZUz?e=DRY0Gy https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFglnCa5EBJF6lShfL?e=FRbM7x https://youtu.be/Z1DZ39ky0WI https://youtu.be/7FJW4BDN9Wo
 வஸ்த்ரங்களை எப்படி உடுத்த வேண்டும்? (How to wear clothes?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgwNKP1rzFYk12obb?e=MqjgQa https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgwJFpi6X-eJHK1ht?e=QkhMds https://youtu.be/WBZHJeMJbO0 https://youtu.be/ZG9_TO9f4us
 ஊர்த்வ புண்ட்ரம் – திருமண்/ஸ்ரீசூர்ணம் – ஏன்? எப்படி? (Urdhva puNdram – thirumaN/SrIchUrNam (thilak) – Why and How?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgxaSPz825D2AnLKx?e=iniBgF https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgxUSoIzLbhhYY52Q?e=FUxd6U https://youtu.be/PE7RAdIDtV0 https://youtu.be/Ycr3guDvcL4
 ஜபம் / த்யானம் – ஏன் ? எப்படி ? (japam / dhyAnam – Why and How?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgxiERxfpNZUkfrfP?e=ma4M3O https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgxn1a7tPY1dcbEwg?e=6VvNu0 https://youtu.be/2jXPYfhqhCM https://youtu.be/ZWPROr2NRrM
 பெருமாளுக்குத் தளிகைப் பண்ணுவது எப்படி? (How to cook for bhagavAn?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgzEjwp09BiQsoTBX?e=2XBQri https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgzA4MAY22KlEz6zB?e=4ljKvh https://youtu.be/em5yv1BhAvo https://youtu.be/C-KzxqYcJEU
 க்ருஹ திருவாரதனம் – ஏன்? எப்படி? (thiruvArAdhanam at home – Why? How?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFg0ZBN-QKCuZq3tr0?e=KdB2mW https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFg0VBzJSLp-qNLeD1?e=cSK5aZ https://youtu.be/b2JxSZGrPjE https://youtu.be/a5Dd6Zc22lw
 ஆஹார நியமம் – எது? எப்படி? (AhAra niyamam – Food restrictions – What? How?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgzZOC59CwCNYF01M?e=cNwCWI https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgzWmoPt80oepn-vB?e=FgUS3C https://youtu.be/P-Q-pgUS-bE https://youtu.be/3w_kjU_GUIg
 நான் யார்? ஆத்மாவா தேஹமா? (Who am I? Soul or Body?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFhFUns0qNcNo2A0R2?e=G4WF2o https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFhFTM4KkdEjvUOYHp?e=kutKTt https://youtu.be/eOTuebkgDEU https://youtu.be/VFbNT8R9jsE
 ஆசார்யன் ஏன் தேவை? (Why is AchArya required?) https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EgwNSmPF6rR6n1GRN?e=gUSYcU https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EgwSqWCD2Ff9GqCZJ?e=3fvzzX https://youtu.be/diEW7JgY1JM https://youtu.be/D_iepYoBnCs
 ஆசார்ய/சிஷ்ய ஸம்பந்தம்/பரிமாற்றங்கள் (AchArya/Sishya relationship/interactions) https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1Egw1NbveCcirWO70A?e=2wSR8V https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1Egw4NvFtWGY9bbpWb?e=03Vy5J https://youtu.be/kWSXWgk-ArI https://youtu.be/i8jBa8cKt5w
 ஞானத்தைப் பெறுவது எப்படி? (How to gain knowledge?) https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EgxYCFDaDdEVkThAS?e=WFozPz https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EgxV7jb57BtZcWUfo?e=cnQYeu https://youtu.be/N_LJphLZxRo https://youtu.be/BGkrcvwv_g8

 

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீஜயந்தி கேள்வி/பதில்கள்

தலைப்பு (Title) ஒலி (Audio) ஒளி (Video)
நாள் 1 (Day 1) https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EhD2tztXcs5U2wcSq?e=SDmHTa https://youtu.be/YauZt4k0h9M
நாள் 2 (Day 2) https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EhETFufnX1y0lFFTm?e=53wQDn https://youtu.be/2aK0dCJXmJQ
நாள் 3 (Day 3) https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EhEgpKJM8FaOFJg2u?e=fuztby https://youtu.be/IGA0Tdb6Y4Q
நாள் 4 (Day 4) https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EhEuRUEwjNa3WuttY?e=IxacW1 https://youtu.be/bicPsNnOUSk
நாள் 5 (Day 5) https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EhE82d_DEX7-R_vWJ?e=5QZd2V https://youtu.be/OxHvS8uqAog
நாள் 6 (Day 6) https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EhFKEIJ8Afk8s4YoR?e=ToCRbk https://youtu.be/go4sJneiNNw
நாள் 7 (Day 7) https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EhFmyRjU7ukx4yRsY?e=kd6uCT https://youtu.be/DAtDcOzColA
நாள் 8 (Day 8) https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EhFrytVIOWPyqyGAK?e=ucHZpc https://youtu.be/v0Lz_ey-z0A

சுருக்கமான கேள்வி/பதில்கள் (Short Questions & Answers)

 • பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் (pancha samskAram)

  1. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் என்றால் என்ன? (What is pancha samskAram?) https://youtu.be/0m9s7s2-tNo
  2. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் பண்ணிக்கொண்டால் மோக்ஷம் நிச்சயமா? (Is mOksham guaranteed for those who have pancha samskAram?) https://youtu.be/z2nW5vXTUS8
  3. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் செய்து கொண்ட பின் அது செய்து கொள்ளாதவர்கள் செய்த தளிகை ப்ரஸாதத்தை உண்ணலாமா? (Can those who have had pancha samskAram consume food prepared by a person who have not had it?) https://youtu.be/1m3GXY8e05s
  4. பெண்கள் பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் எப்பொழுது பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும்? திருமணத்திற்கு முன்? பின்? (When should girls undergo pancha samskAram? Before or after marriage?) https://youtu.be/XYBz-gl3dMQ
  5. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் (ஸமாஶ்ரயணம்) செய்து கொண்ட பின் குல தெய்வ வழிபாடு பண்ணலாமா? (After undergoing pancha samskAram can one worship one’s kula dheyvam?) https://youtu.be/sr0dCjZgTjg
  6. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் (ஸமாஶ்ரயணம்) செய்து கொள்ள கணவன் / மனைவி ஒப்புதல் தேவையா? (Is the permission of husband/wife required to get pancha samskAram?) https://youtu.be/0CynUkrZjI0
  7. ஆசார்ய சம்பந்தம் இருந்தால் மோக்ஷம் நிச்சயமா? (Does AchArya sambandham guarantee mOksham?) https://youtu.be/NIFUcZ4z5PU
  8. ஆசார்ய அபிமானம் எப்பொழுது ஏற்படும்? (When will AchArya abhimAnam (AchArya’s mercy) be attained?) https://youtu.be/fXWhMGKcxDs
  9. பஞ்சஸம்ஸ்காரம் ஏன் செய்ய வேண்டும்? (Why should be undergo panchasamskAram?) https://youtu.be/P4cvS1fUuyI
  10. பஞ்சஸம்ஸ்காரம் பண்ணிக் கொள்ள வயது வரம்பு உள்ளதா? (Is there any age restriction for pancha samskAram?) https://youtu.be/eQA7HIm_CUc
  11. ஸமாஶ்ரயணம் பண்ணிக் கொண்ட பின் கர்மம் கழிந்து விடுமா? ( will karmA be destroyed after getting samAsrayaNam?) https://youtu.be/pSPt40ddoiE
  12. ஶரணடைவதற்கு முன்பு நாம் எம்பெருமானிடத்தில் ப்ராத்தித்ததை எம்பெருமான் நமக்குத் தந்தருளுவாரா? ( Will emperumAn grant everything we prayed for before getting panca samskAram?) https://youtu.be/-XwHj1PZkmk
  13. ஸமாஶ்ரயணம் பரந்யாஸம் ஆகியவற்றின் வித்யாஸம் என்ன? ( what is the difference between samAsrayanam and bharaNyAsam?) https://youtu.be/ZokqAhDn-uY
  14. ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் குலதெய்வ வழிபாடு பண்ணலாமா? <<Note: Same as Q5>>( Can one engage in kula deivam worship after samAsrayam?) https://youtu.be/9loWrYnZR_Q
  15. ஸமாஶ்ரயணம் பண்ணிக்கொள்வதற்கு என்ன தகுதி வேண்டும்? ( What requisites should one have to get samAsrayaNam?) https://youtu.be/TvsIPv7ir28
  16. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் செய்து கொண்ட பின் பூணுல், ஶ்ராத்தத்தில் ஏதேனும் மாற்றம் பண்ண வேண்டுமா? ( After getting pancha samskAram, should any changes be brought about in wearing pOONal and performing shrAddham?) https://youtu.be/U2vLpMG6Snw
  17. ஆசார்யன்/குரு என்பவர் யார்? அவர் தன்மைகள்/தகுதிகள் என்ன? ( who is an AchArya/guru? What are their qualities?) https://youtu.be/ZxSvPMpA0Ls
  18. Q & A – ஆசார்ய ஸம்பந்தம் ஏற்படுவது தாய் வழி வம்சத்திலா அல்லது தந்தை வழி வம்சத்திலா? https://youtu.be/aoPUV9tO9z8
  19.  
 • கைங்கர்யம் (kainkaryam/service)

  1. கைங்கர்யத்தில் பழக்கம் இல்லாதவர்கள் எப்படிக் கைங்கர்யம் பண்ணுவது? (If one is not used to kainkaryam, how to perform the same?) https://youtu.be/PiZJCvY0JBk
  2. அனைவரும் எம்பெருமான் கைங்கர்யத்தில் ஈடுபட்டிருந்தால் சமூகம் , நாடு எவ்வாறு வளர்ச்சி அடையும்? ( If everyone is involved in kainkaryam, how does the nation and society progress and sustain?) https://youtu.be/IoU9KSe-kms
  3. ஸ்த்ரீ தர்மம், பகவத் கைங்கர்யம் – விளக்கம் தரவும் ( Please explain sthrI dharmam, bhagavath kainkaryam) – https://youtu.be/2uXdeKTen1Y
  4. திவ்யதேசங்களில் இருந்து கொண்டு கைங்கர்யங்களைப் பண்ண வேண்டுவதின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கவும் ( Please explain the importance of staying in dhivya dEsams and doing kainkaryams) https://youtu.be/ffLuUghEGpQ
  5. பாகவத கைங்கர்யம் என்றால் என்ன? அதனை எவ்வாறு பண்ண வேண்டும்? ( what is bhAgavatha kainkaryam? How should one do it?) https://youtu.be/I931FYVnFJ8
  6. நாம் பண்ணும் கைங்கர்யத்தை எம்பெருமான் ஏற்றுக் கொண்டான் என்பதை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது? (How can one know that emperumAn has accepted one’s kainkaryam?) https://youtu.be/d4pEWgjhZsA
 • அனுஷ்டானங்கள் (anushtAnams/conduct)

  1. க்ருஹங்களில் எத்தனை விளக்குகள் ஏற்றலாம்? (How many lamps to be lit at home?) https://youtu.be/fLEgCbiEp6c
  2. ஸ்ரீவைஷ்ணவ க்ருஹங்களில் காமாக்ஷி விளக்கு ஏற்றலாமா? (Can we light kAmAkshi lamps in SrIvaishNava homes?) https://youtu.be/6w7zj7LJKtw
  3. வேதத்தை கற்றுக்கொள்ளும் அதிகாரம் எவ்வர்ணத்தவர்க்கு உண்டு? வேதத்தைக் கற்றுக் கொள்ளாதவர்க்கு மோக்ஷம் கிடையாதா? (Who has the eligibility to learn vEdham? Will those who cannot learn, not get mOksham?) https://youtu.be/4mgZVMprXjU
  4. பெருமாளுக்கு எந்த வகையான பழங்களை ஸமர்ப்பிக்கலாம்? (What type of fruits can be offered to bhagavAn?) https://youtu.be/FbyiK2LdaNc
  5. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் ஆனவர்கள் ஆசார்யன் திருவடி அடைந்தால் சங்கு சக்கர முத்திரைகளை இறக்க வேண்டுமா? (When those who have undergone panchasamskAram die, should the Sanka chakra symbol be removed? https://youtu.be/aDvDEt8Ghmc
  6. ஸ்ரீசூர்ண பரிபாலனம் என்றால் என்ன? (What is SrIchUrNa paripAlanam?) https://youtu.be/abnWYBL09lA
  7. மனதை எவ்வாறு ஒருநிலைப் படுத்துவது? (How to bring focus in mind?) https://youtu.be/PMcJcDLbtns
  8. பெரிய திருமந்த்ரத்தையும்,த்வய மஹாமந்த்ரத்தையும் அர்த்தத்தோடு எவ்வாறு அநுஸந்திக்க வேண்டும்? (How to meditate upon ashtAskharam and dhvaya mahA manthram, with their meanings? https://youtu.be/9IWkx0j1CoI
  9. தீட்டுக்காலத்தில் திருமண்/ஸ்ரீசூர்ணம் இடலாமா? (Shall we apply thirumaN/SrIchUrNam during theettu (ASoucham)?) https://youtu.be/NUsCl42WXA4
  10. திருத்துழாய் ப்ரஸாதம் தலையில் சூடிக்கொள்ளலாமா? (Can we wear thuLasi prasAdham in our head?) https://youtu.be/G20DREsPchQ
  11. எம்பெருமான் திருக்கோயில்களில் செய்ய வேண்டியவை, தவிர்க்க வேண்டியவை எவை? ( What are the do’s and dont’s in PerumAl kOyil?) https://youtu.be/TJYV0hXSH6U 
  12. திருப்பாவை மாலையில்/இரவில் ஸேவிக்கலாமா? (Can we recite thiruppAvai in Evening/Night?) https://youtu.be/mdmfLqGoKqc
  13. ஆசார்யனின் ஸ்ரீபாத தீர்த்தம் தினமும் எவ்வாறு பெற்றுக் கொள்வது? (How to get AchArya’s SrIpAdha thIrtham everyday?) https://youtu.be/GSpvsdjFYkk
  14. ஸ்ரீபாத தீர்த்தம் சேர்க்கும் க்ரமம் – விளக்கம் தரவும் (How to collect SrIpAdha thIrtham?) https://youtu.be/4XvlYlpEAC0
  15. குருபரம்பரை த்யானம் எப்பொழுது, எவ்வாறு பண்ண வேண்டும்? (When and how to meditate upon guruparamaparai?) https://youtu.be/s2pTMPqDBuo
  16. தளிகை பண்ணும்போது கடைப்பிடிக்க வேண்டியது – விளக்கம் தரவும் (Explain what should be recited/meditated upon while cooking) https://youtu.be/27pqxJcEJN4
  17. சக பாகவதர்கள் தவறு செய்யும்போது நாம் அதைச் சொல்லித் திருத்த வேண்டுமா? விலகி இருக்க வேண்டுமா? (When fellow bhAgavathas commit mistakes, should we correct them? Or should we stay away from them?) https://youtu.be/5Ch6NgHKcw0
  18. தீட்டு காலங்களில் பாசுர அநுஸந்தான முறை – விளக்கம் தரவும் (Explain what and how to meditate upon during ASoucham) – https://youtu.be/n_qjnshU4_w
  19. பூணூல் போடாதவர்கள் வேத மந்த்ரங்கள் சொல்லலாமா? (Can those without yagyopavitham recite vEdha manthrams?) https://youtu.be/8VKegCZmwAY
  20. ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் தன் நலன் கருதியோ, பிறர் நலன் கருதியோ எம்பெருமானிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாமா? (Can SrIvaishNavas pray to emperumAn for the well-being of self or others?) https://youtu.be/1Tyxn6FClAI
  21. ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் எம்பெருமானைத் தவிர மற்ற குலதெய்வ வழிபாடு பண்ணலாமா? (Can SrIvaishNavs engage in worshipping other dhEvathAs as kuladheyva?) https://youtu.be/tjiIssUcmEI
  22. ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் ஆசார்யன் அபிமானத்தைப் பெறுவது எப்படி? (How can SrIvaishNavas become recipient of AchArya’s mercy?) https://youtu.be/M91ZAQRpvLk
  23. வேலை நிமித்தமாக மாத்யாஹ்னிகம் பண்ண முடியாமல் இருக்கின்றது, என்ன செய்வது? (Due to office work, I am unable to do mAdhyAhnikam? What to do?) https://youtu.be/eVY9LY0n9KY
  24. ஆசார்ய நிஷ்டையை எவ்வாறு கடைப்பிடிப்பது?(How to follow AchArya nishtai?) https://youtu.be/9sTjZQVThiI
  25. ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாயத்தை அனைவரும் பின்பற்றலாமா?(Can everyone follow srivaishnava sampradhAyam?) https://youtu.be/3Ye6eysEuSQ
  26. திருவரசுக்குச் சென்று வந்தபின் தீர்த்தமாட வேண்டுமா?(Should one take bath after visiting thiruvarasu of an AchArya?) https://youtu.be/GTaJohGH6aQ
  27. த்வய மஹாமந்த்ரம் அநுஸந்திக்கும் முன் எத்தனை முறை குருபரம்பரை மந்த்ரம் அநுஸந்திக்க வேண்டும்?( How many times should one chant guruparamparai mantram before chanting dhvaya mantram?)  https://youtu.be/E497NF3Q-EE
  28. த்வய மஹாமந்த்ரம் மட்டும் தான் அநுஸந்திக்கிறோம், வேறு மந்த்ரங்கள் ஜபிக்க வேண்டாமா?( We are only doing japam/chanting of dhvaya mahA mantram. Is it not necessary to chant other mantrAs?)  https://youtu.be/-u4hZOo4_aY
  29. ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாயத்தில், ஆழ்வார்கள் பாசுரங்களை அநுஸந்திப்பதும், நாம ஜபமும் ஒன்றா? (In srIvaishNava sampradhAyam, are nAma japam and chanting AzhwAr’s pAsurams considered equal?) https://youtu.be/tkNK9cqRYH0
  30. மனதை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது? ( How to control the mind?) https://youtu.be/na2kPmpBUiY
  31. க்ஷவரம் பண்ணுவதற்கு ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் நாள், திதி பார்க்க வேண்டுமா?( Should srIvaishnavAs plan the days, thithi to do activities like shaving etc. ?) https://youtu.be/DG2oWtCpPSI
  32. இதர ஸம்ப்ரதாயங்களை அறிந்து கொள்வது மற்றும் அவற்றில் ஈடுபடுவது அவசியமா? (Should we learn other sampradayam and/or be involved in them?) https://youtu.be/sThmjBBslaI
  33. காலையில் ஸந்த்யாவந்தனம் பண்ணும் பொழுதே மாத்யாஹ்நிகமும் சேர்த்துப் பண்ணி விடலாமா? ( Is it ok to do mAdhyAhnikam along with morning sandhyAvandhanam?) https://youtu.be/dQ6iL7n7UX4
  34. (ஏகாதசி) உபவாஸம் என்றால் என்ன? அதனை எவ்வாறு கடைப்பிடிப்பது? ( What is EkAdasi fasting? How to follow it? ) https://youtu.be/Sh6GyYIvjdc
  35. ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுக்குச் செல்வத்தில் ஆசை கூடாது, ஆனால் வாழ செல்வம் வேண்டும். எப்படி அணுகுவது? ( srIvaishNavAs should not be interested in accumalting material wealth. However, one needs material wealth to live life. How to approach this?) https://youtu.be/xrQ0NsPShME
  36. வைஷ்ணவன் யார்? ஸ்ரீவைஷ்ணவன் யார்? மற்றவர்களிடத்தில் எப்படிப் பழகுவது? ( who is a vaishNava, who is a srIvaishNava? How to conduct ourselves as a srIvaishNava?) https://youtu.be/Khqfj9ua_nM
  37. அறிமுகம் இல்லாத ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களைக் கண்டால் எவ்வாறு வணக்கம் சொல்வது? ( How to offer salutations to srIvaishNavAs whom we just meet and have no prior introductions?) https://youtu.be/y91Y4eo3tTA
  38. வயதில் சிறியவர்களான வித்வான்கள் மற்றும் அறிவில் சிறந்தவர்களை வயதில் பெரியவர்கள் வணங்கலாமா? ( Is it acceptable for elders to offer salutations to scholarly younger people?) https://youtu.be/9b5VzVp3DTI
  39. அடியார்களுக்கு (பெற்றோர்கள், பெரியோர்கள் மற்றும் ஆசார்யர்கள்) அடிமை என்றால் என்ன? ( What does it mean to be subservient to adiyArs e.g. to parents, scholars and AchAryas?) https://youtu.be/dn7C8AR8jOE 
  40. ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் ஸ்ரீமந்நாராயணனைத் தவிர இதர தேவதைகளை வணங்கலாமா? (Can srIvaishNavas pray to any other gods other than srimannArAyaNa?) https://youtu.be/pp8858qgvXw
  41. அடியேன் ராமானுஜ தாஸன், ஸ்ரீநிவாஸ தாஸன் போன்ற வேறுபாடுகளின் காரணம் என்ன? ( What is the reason behind various salutations like adiyEn rAmAnuja dAsan, srInivAsa dAsan etc.?) https://youtu.be/DdpK1BhIkuw
  42. வேலை நிமித்தமாக நித்யானுஷ்டானங்களை முழுமையாகக் கடைப்பிடிக்க முடியாததை எவ்வாறு சரி செய்வது? https://youtu.be/NWoRBWOp_t0?feature=shared
 • திருவாராதனம்  (thiruvArAdhanam)

  1. புருஷர்கள் இல்லாத க்ருஹத்திலே சாளக்ராம திருவாராதனம் யார் பண்ணலாம்? (Who can perform thiruvArAdhanam for SAlagrAmap perumAL at home, when men are not present?) https://youtu.be/CQXhYv_YdXw
  2. சாயங்காலம் எத்தனை மணிக்குள் திருவாராதனம் பண்ண வேண்டும்? (Before what time, thiruvArAdhanam should be performed in the evening?) https://youtu.be/HF01ujUCMTY
  3. சாளக்ராம பெருமாளை ஜலத்திலே எழுந்தருளப் பண்ணலாமா? (Can we place SAlagrAmap perumAL in water?) https://youtu.be/dCOeXbibHKw
  4. வெளிநாடு போகும் பொழுது சாளக்ராமப் பெருமாளை எழுந்தருளப் பண்ணிக்கொண்டு போகலாமா? (Can we carry SALagrAmap perumAL with us while travelling abroad?) https://youtu.be/qLrEgJCz40U
  5. சாளக்ராமப் பெருமாளுக்கு எப்படி கண்டருளப் பண்ண வேண்டும்? (How to offer food (naivEdhyam) for SALagrAmap perumAL at home?) https://youtu.be/esLWPMMkUSg
  6. க்ருஹங்களில் எம்பெருமானின் திருவாராதன விக்ரஹத்தின் அளவு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்? (What should be the size bhagavAn’s vigrahams at home?) https://youtu.be/DXuraFT8uqg
  7. சாளக்ராமப் பெருமாளைப் தனம் கொடுத்துப் பெற்றுக் கொள்ளலாமா? (Can we purchase SALagrAmap perumAL for a price?) https://youtu.be/yxib0NezhTY
  8. சாளக்ராமப் பெருமாளை எப்படிப் புதிதாக எழுந்தருளப் பண்ணுவது? ( How to instill sALagrAma perumal at home for the first time?) https://youtu.be/im6iA5K_zx0
  9. சாளக்ராம திருவாராதனத்தால் என்ன பலன்? (What is the benefit of doing thiruvArAdhanam to SALagrAmap perumAL?) https://youtu.be/rjGIaiEF2yo
  10. திருவாராதன க்ரமம் செய்முறை விளக்கம் சாமானியர்கள் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் விளக்கம் தரவும். (Please explains thiruvArAdhana kramam in simple terms to be understood by all) https://youtu.be/RxAkx54xgkc
  11. பெருமாளுக்குக் கண்டருளப்படாத உணவை திருவாராதனம் முடியும் முன்பே கொடுத்து அனுப்பலாமா? ( Is it acceptable to send food to office goers/ school goers before offering it to emperumAn?) https://youtu.be/_r5iQca_2pY
  12. பெருமாளுக்கு ஸமர்ப்பித்த தீர்த்த ப்ரஸாதம் மீந்திருந்தால் மறுநாள் என்ன பண்ணுவது? (What can do done with perumAl thIrtham if it gets left over from previous day?) https://youtu.be/wGGvWzZvNsQ
  13. எம்பெருமானுக்கு ஸமர்ப்பிக்க வேண்டிய எட்டு வகை புஷ்பங்கள் எவை? https://youtu.be/T30BfDCQw2c?feature=shared
 • ஆஹார நியமம் (Food restrictions)

  1. வெளியூர் செல்லும் காலங்களில் ப்ரசாதத்திற்கு என்ன பண்ணலாம்? (How can we manage prasAdham during outstation travels?) https://youtu.be/FbyiK2LdaNc
  2. ஆஹார நியமத்தின்படி முதல் நாள் கண்டருளப் பண்ணிய ப்ரஸாதம் மறுநாள் எடுத்துக் கொள்ளலாமா? (As per AhAra niyamam, can we eat prasAdham from the previous day?)https://youtu.be/aWeS7ULcGRE
  3. ஆஹார நியமத்தின்படி எந்தெந்த இடங்களில் சாப்பிடக் கூடாது? (As per AhAra niyamam, where not to eat?) https://youtu.be/NNDMes-Jjsw
  4. பஞ்சஸம்ஸ்காரம் பண்ணிக் கொள்ளாதவர்கள் சமைத்த உணவை உட்கொள்ளலாமா? (Can we accept food prepared by those who have not had pancha samskAram?) https://youtu.be/W1uor12OHBQ
  5. பெருமாள் ஸந்நிதி திறந்து வைத்துக்கொண்டு ப்ரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கலாமா? ( Can one accept prasAdam when perumAl sannidhi is open?) https://youtu.be/xbLq1Sjdt7I
 • ஸித்தாந்த விஷயங்கள் (Philosophical matters)

  1. ஆத்மா என்றால் என்ன? (What is AthmA?) https://youtu.be/LtdkapIQweE
  2. உலக வாழ்க்கையில் இருப்பவர்க்கு மோக்ஷம் கிடைக்குமா? (Will those who are engaged in worldly activities, have a chance for mOksham?) https://youtu.be/HOztwXpXyHc
  3. கர்மம் என்றால் என்ன? ஸஞ்சித கர்மம், ப்ராரப்த கர்மம் விளக்கம் தரவும். (What is karma? Explain sanchitha karma, prArabdha karma.) https://youtu.be/uCaJNPWVDnM 
  4. ஆத்மாவுக்கு முதல் பிறவி என்று ஒன்று உண்டா? (Is there a first birth for AthmA?) https://youtu.be/KDCsIhkv4Hg
  5. ஶரணாகதி உபாயமா, அதிகாரி விஶேஷணமா? Is SaraNAgathi means to attain bhagavAn or an attribute of AthmA? https://youtu.be/T9NhA73HBI4
  6. கலியுகத்தில் இருக்கும் ஆத்மாக்கள் அடுத்த யுகத்திலும் தொடருமா? (Will those AthmAs who are present in kaliyugam now, continue to remain in next yugam also?) https://youtu.be/opMNp3ODcVc
  7. எம்பெருமான் த்ரிவித காரணங்களாய் தானே இருக்கிறான் – விளக்கம் தரவும் (Explain how bhagavAn remains all three causes) https://youtu.be/FWrKMBJpicI
  8. எம்பெருமானின் ஸ்வரூப லக்ஷணங்களில் ஸத்யம் என்றால் என்ன? (What does sathyam mean in bhagavAn’s svarUpam?) https://youtu.be/AWMpYOzUtqA
  9. ஆறு சமயங்கள்/மதங்கள் எவை? (What are six mathams (philosophies)?) https://youtu.be/c51yEBb05k0
  10. கோடி கோடி அண்டங்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு ப்ரம்மா உள்ளாரா? Is there a separate brahmA for each of the millions of universes? https://youtu.be/I5IlzTbJ0H8
  11. எம்பெருமான் குணங்களுக்குள் வ்யாபித்திருக்கிறானா? (Is emperumAn pervading his qualities?) https://www.youtube.com/watch?v=_OtpFWC7ezM
  12. ஒரு செயல் எவ்வாறு நடக்கும்? (What makes an action occur?) https://youtu.be/Y_5FCvcpEzE
  13. அனைத்து அண்டங்களிலும் ஒரே நிலை/நிகழ்வுகள் இருக்குமா? ( In all the universe created, will there be similar lokAs and events?) https://youtu.be/4bQm6egj-qI
  14. அஷ்டாங்க யோகம் ஸ்த்ரீகள் பண்ணலாமா கூடாதா? பக்தியா ப்ரபத்தியா? ( Can women do ashtAnga yOga? What are the means – bhakthi or prapatti?) https://youtu.be/jAta2hz_lbc
  15. அசித் பதார்த்தங்களுக்கு ஞானம் உண்டா? (Do achith entities have gyAnam?) https://youtu.be/HlFFK8vsSsw
  16. வையதிகரண்யம் என்றால் என்ன? (What is vaiyadhikaraNyam?) https://www.youtube.com/watch?v=C7tbaCIcqR0
  17. வ்யஷ்டி ஸம்ஹாரம், ஸமஷ்டி ஸம்ஹாரம் என்றால் என்ன? (What are vyashti samhAram and samashti samhAram?) https://www.youtube.com/watch?v=_65K5o88zlg
  18. பக்தி யோகம் என்பது பற்றி விளக்கம் கூறவும் (Explain bhakthi yOgam) – https://youtu.be/zbQ93e2-HvE
  19. பக்தி யோகம் பண்ணுவதற்கு, த்ரை வர்ணிகர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு ஏன் அதிகாரம் கிடையாது? Why those who are other than thraivarNikas are not qualified for bhakthi yOgam? https://youtu.be/fvsHcqJCoww
  20. எம்பெருமானின் ஸ்வாதந்த்ர்யம் என்கிற குணம் பற்றி விளக்கவும் (Explain about bhagavAn’s quality named svAthanthryam (freewill)) https://youtu.be/6hExirfJ0wY
  21. உபாதான காரணம், நிமித்த காரணம், ஸஹகாரி காரணம் பற்றி விளக்கவும் (Explain about upAdhAna, nimiththa, sahakAri kAraNams (material, efficient, ancillary causes)) https://youtu.be/kJHIpTFR1aM
  22. குணங்களின் சேர்க்கை, மிச்ர ஸத்வம் பற்றி விளக்கவும் (Explain about mixture of qualities, miSra sathvam) https://youtu.be/qIKSx8GtVr0
  23. பரகதஸ்வீகாரம், ஸ்வகதஸ்வீகாரம் பற்றி விளக்கவும் (Explain about paragatha sveekAram and svagatha sveekAram) https://youtu.be/FLW7eXB2cqk
  24. பரபக்தி, பரஜ்ஞானம், பரமபக்தி என்பது எதை குறிக்கிறது? (What is the meaning of the sequence – parabhakthi, paragyAnam and paramabhakthi?) https://youtu.be/ANyCS318ogM
  25. திருவில்லாத் தேவரைத் தேறேல் – பற்றி விளக்கவும் (Explain the phrase “thiruvillAth thEvaraith thEREl”) https://youtu.be/-OArTcYhI48
  26. தர்ம பூத ஞானம் பற்றி விளக்கவும் (Explain about dharma bhUtha gyAnam) https://youtu.be/L1MeC9yJvnI
  27. தத்வ ஹித புருஷார்த்தம் பற்றி விளக்கவும் (Explain about thathva, hitha, purushArtham) https://youtu.be/SMTdSPn_bGA
  28. ஒவ்வொரு சதுர்யுகத்திலும் நம்மாழ்வார் தோன்றுவாரா?அவர் ஒரே ஆத்மாவா வெவ்வேறு ஆத்மாக்களா? (Will nammAzhwAr come in every yuga cycle? Will he be the same AthmA or different AthmAs each time?) https://youtu.be/unmpu9bQeKs
  29. ஜீவாத்மாவிற்கு ஸ்வாதந்த்ர்யம் உண்டா? (Does jIvAthmA have freewill?) https://youtu.be/hwf92EYFYvE
  30. ஸ்ரீபாஞ்சராத்ர, ஸ்ரீவைகாநஸ ஆகமங்களுக்கு உள்ள வித்யாசம் என்ன? (What are the differences between SrI pAncharAthra and SrI vaikAnasa Agamas) https://youtu.be/Jr3IpAPtaDs
  31. ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாயத்தில் விஷ்ணு, கௌடியா ஸம்ப்ரதாயத்தில் கூறும் விஷ்ணுக்களில் எந்த விஷ்ணு? (Explain about the vishnU of srIvaishnava sampradaya and the gowdiyA sampradhAyA) https://youtu.be/Xkt3t533Ypo
  32. ஆதிசேஷன் எம்பெருமானாலே படைக்கப்பட்டவரா அல்லது எப்பொழுதும் எம்பெருமானுடன் இருக்கக் கூடியவரா? (AdisEsha – was He created by emperumAn or one who is eternally with Him?) https://youtu.be/NXooamj5SzE
  33. ஶாஸ்த்ரம் குறிப்பிடும் வர்ணாஶ்ரம தர்மம் – விளக்கம் தரவும் ( Please explain varnAshrama dharmam as mentioned in shAstrAs) – https://youtu.be/p5VncxRcH24
  34. எம்பெருமானுக்கு ப்ரதானமான திருநாமம் எது? (Which thirunAmA is the primary for emperumAn?) https://youtu.be/tQQONLdxJ7U
  35. நம் ஸம்ப்ரதாயம் ஸ்ரீஸம்ப்ரதாயமா அல்லது ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாயமா? (Is our sampradhAyam better referred as srI sampradhAyam or srIvaishnava sampradhAyam?) https://youtu.be/1dImeve6xm4
  36. ஹிரண்யகசிபு ப்ரஹ்லாதாழ்வானிடத்தில் கடுங்கோபம் கொண்டதற்கானக் காரணம் என்ன? (What is the reason behind Hiranyakasipu’s rageful anger towards prahalAdAzhwAn?) https://youtu.be/DQpU_EFcF1k
  37. விஞ்ஞானம் மெய்ஞானம் – விளக்கம் தரவும் ( Please explain  vijnAnam (science), meijnAnam (spiritual knowledge)) https://youtu.be/bzscOpvsULQ
  38. டைனோசர் காலமென்பது சாஸ்த்ரத்தில் சொல்லப்படும் ப்ரபஞ்ச காலத்துடன் எப்படிப் பொருந்தும்? (How can we compare the time periods mentioned in shAstrAs with scientific times like dinasour period?) https://youtu.be/db617WueuPQ
  39. தசாவதாரத்திலே முதல் அவதாரம் எது?  ( which is the first of dasAvathArAs?) https://youtu.be/Zy6zaUNJchM
  40. நப்பின்னைப் பிராட்டியும் ராதா ராணியும் ஒருவரா? (Is nappinai pirAtti and Radharani, one and the same?) https://youtu.be/QcRTetLwp88
  41. மற்ற ஸம்ப்ரதாயங்கள் அந்திமஸ்ம்ருதி போன்ற விஷயங்களில் மாறுபடுவதை விளக்கவும் ( please explain about prapatti and antimasmrithi) https://youtu.be/ebXpu2EopO0
  42. நம் ஸம்ப்ரதாயத்தில் இருப்பவர்கள் மற்ற ஸம்ப்ரதாயங்களை ஆர்வம் கொண்டு கற்பது ஏன்? ( Why do people in our sampradhAyam show a lot of interest in other sampradhAyams?) https://youtu.be/cxEIb2RIgR4
  43. ப்ராரப்த கர்மம்/ஸஞ்சித கர்மம் – விளக்கம்/கலந்துரையாடல் ( An explanatory discussion on prArabhdha karma and sanchita karma) https://youtu.be/o5N1I7isi4k
  44. சைவம், வைஷ்ணவம் – இந்த மார்க்கத்தைச் சிறுவர்களுக்கு எவ்வாறு கற்பிப்பது? ( How to teach the ways of saivam and vaiNavam to kids?) https://youtu.be/DP6HfVe2cRY
  45. வேதத்தை உருவாக்கியவர் யார்? வேதத்தின் பெருமைகள் என்ன? ( Who created the vEdAs? What are its greatness?) https://youtu.be/DEF_5bPKSiw
  46. பரமபதத்தை (ஸ்ரீவைகுண்டத்தை) விரைவில் அடைவதற்கு என்ன வழி? ( What is the easiest way to reach srIvaikuNtam quickly?) https://youtu.be/IjttNAZza18
  47. திருப்பாற்கடல், நாம் இருக்கும் அண்டத்திற்கு உட்பட்டதா அல்லது அப்பாற்பட்டதா? ( is thiruppARkadal within the bounds of the universe that we belong to?) https://youtu.be/WpCJu9FEZCA
  48. பிறப்பு இறப்பு என்றால் என்ன? ஏன் நிகழ்கிறது? https://youtu.be/PWd7voFtQCo
  49. பெருமாளிடம் உரிமை கேட்பது சரியா? https://youtu.be/w2tWDr3RGDQ
  50. தாப த்ரயம்ஆத்யாத்மிக, ஆதிபௌதிக, ஆதிதைவிகங்கள்விளக்கம் தரவும் https://youtu.be/5yE3zWdqoNI
  51. தேவர்களுக்கு ஏற்படும் ஆபத்தை எம்பெருமான் தீர்த்துவைப்பதை நாம் எவ்வாறு அறிந்து கொள்வோம்?https://youtu.be/UMuLJrQhhVU
  52. எம்பெருமான் அவதாரமாக இருந்தாலும் புத்தரை ஶ்ரீவைஷ்ணவர்கள் ஏன் வணங்குவதில்லை? https://youtu.be/Sa_FQ7BX45A
  53. சிவ தனுசுவிஷ்ணு தனுசுவிளக்கம் https://youtu.be/bmn2fX-jMZY
  54. எம்பெருமானின் முதல் அவதாரம் எது? https://youtu.be/fBZbhFsqO0Q
  55. சிவன் திரிபுரங்களை எரித்தபோது அதில் எம்பெருமான் பங்கு என்ன ? https://youtu.be/ZXsv94dRarY
  56. அஷ்டாங்க யோகம்சுருக்கமான விளக்கம் https://youtu.be/F6vJfT75obw
  57. எம்பெருமானார் 18 முறை திருக்கோட்டியூர் சென்று எந்த விசேஷ அர்த்தத்தைத் தெரிந்து கொண்டார்? https://youtu.be/MdZ-Mgavv_8
  58. எம்பெருமானின் அர்ச்சாவதார திருமேனியும் ஆழ்வார் ஆசார்யர்களுடைய அர்ச்சாவதார திருமேனியும் ஒன்றா? https://youtu.be/5NB88Nx37wQ
  59. விஷ்ணு காயத்ரியை எவ்வாறு அனுஸந்திக்க வேண்டும்? https://youtu.be/b33mH2ntCjo
  60. ப்ரஹ்மசர்ய அனுஷ்டானம் திருமணமாகாதவர்களுக்கு மட்டுமா? https://youtu.be/6RbdAS-2b1U
  61. இராமாவதாரத்திற்கும் க்ருஷ்ணாவதாரத்திற்கும் வேற்றுமைகளாக பூர்வர்கள் அருளிச்செய்துள்ளவை எவை? https://youtu.be/kDvYdhRjpPA
  62. கோயில்களில் தீர்த்தம் ஸ்வீகரிக்கும் க்ரமம்விளக்கம் தரவும் https://youtu.be/tOBVlIr7YFw
  63. பக்தியோக நிஷ்டனுக்கும் சரணாகதனுக்கும் மோக்ஷம் கிடைப்பது எப்போது? https://youtu.be/tvX70AwBetQ?feature=shared
  64. ஒருவனுக்கு பகவத் ஸம்பந்தம் உண்டா இல்லையா என்பதை எப்படி அறிந்துக்கொள்வது? https://youtu.be/mxbG2babP8M?feature=shared
  65. எம்பெருமானிடம் நாம் சிறிது ஆசை வைத்தாலும் நமக்கு கிடைப்பது என்ன? https://youtu.be/v-LSljmwKnE?feature=shared
  66. ஆத்மாவானது எப்பொழுதிலிருந்து இந்த சம்சாரத்திலே இருக்கின்றது? https://youtu.be/zPQdSlLo8O8?feature=shared
  67. நாம் உபாசிக்கத்தக்க வஸ்து எது ? அவ்வஸ்துவானது எப்படிப்பட்டது? https://youtu.be/eDpKax3m5Bs?feature=shared
  68. ஒரு முமுக்ஷுவானவன் அவசியம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை வேதத்தின் எந்த பகுதியில் உள்ளது? https://youtu.be/90IZ9U9cFG8?feature=shared
  69. வேதத்தின் இரண்டு பாகங்கள் எவை? அவற்றில் என்னென்ன விஷயங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன? https://youtu.be/cgAlWM2tQek?feature=shared
  70. பிற தேவதைகளை வழிபடுபவர்கள் ஏன் எம்பெருமானைப் பரதெய்வமாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை? https://youtu.be/W-L4C0wxYyI?feature=shared
  71. ரிஷிகள், ஆழ்வார்கள் எம்பெருமானின் எளிமையை எவ்வாறு ஏடு படுத்தி நமக்கு உதவியுள்ளார்கள்? https://youtu.be/Z9Fzmo7Qzqs?feature=shared
  72. ஆசார்யனிடமிருந்து ஒரு சிஷ்யன் எவ்வாறு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? https://youtu.be/_EEPOAu5388?feature=shared
  73. பிராட்டிக்கும் ஆசாரியனுக்கும் இருக்கக்கூடிய புருஷகாரத்வம்விளக்கம் தரவும் https://youtu.be/RCF9MBAsDqU?feature=shared
  74. நாயன்றே, நாயன்தே, நாயின்தேவிளக்கம் https://youtu.be/w0OQRuE8dXo?feature=shared
 • உத்ஸவங்கள் (uthsavams/Festivals)

  1. எம்பெருமான் – கோதை நாச்சியார் திருக்கல்யாண வைபவ விளக்கம் (Explain the divine marriage ceremony of emperumAn and ANdAL nAchchiyAr) https://youtu.be/SbWFvCy7MhI
  2. ஆழ்வார்களுக்கு அருளப்பாடு சொல்லுவதில் ஏன் வேறுபாடு உள்ளது? ( Whys is their differences in arulapAdu in various dhivya dEsams?) https://youtu.be/t50EH4H9o7c
  3. பாண்டியநாட்டு திவ்யதேசங்களில், வைகுண்ட ஏகாதசி அன்று, பரமபதவாசல் ஏன் மாலையில் திறக்கப்படுகிறது? ( Whys is the paramapada vAsal opened during evening on vaikunta Ekadasi day in pAndiya dhivya dEsams?) https://youtu.be/HWsPefMGGBk
  4. எம்பெருமானின் திருநக்ஷத்ரம் திருவோணம் என்று எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறோம்? ( How do we determine that emperumAn’s thirunakshatram is thiruvONam?) https://youtu.be/M6jNm5bmd-4
 • ஆழ்வார்கள் மற்றும் குருபரம்பரை (AzhwArs, guru paramparai)

  1. ஒவ்வொரு கலியுகத்திலும் எம்பெருமான் ஆழ்வார், ஆசார்யர்களை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கிறான்? ( How does emperumAn select AzhwArs and AchAryAs in each kali yugam?) https://youtu.be/tbRfOCQhcIk
  2. பெரிய பிராட்டியின் திருவடி நிலையாக இருப்பவர் யார்? ( Who is considered as periya pirAtti’s thiruvadi?) https://youtu.be/KIqpdsYkJoQ
  3. ஸ்ரீ மணவாளமாமுனிகளின் திருவடி நிலையாக இருப்பவர் யார்? ( Who is Sri. manavAla mAmunigal’s thiruvadi?) – https://youtu.be/_0bDeHLXj8U
  4. ஆண்டாள் என்ற திருநாமம் எங்கு, யாரால் கொடுக்கப்பட்டது? ( When and by whom was the name AndAl given?) https://youtu.be/CyDzPg02bjA
  5.  ‘கேசவ’ திருநாமத்தின் வைபவம் பற்றி விளக்கம் தரவும் ( Please explain the greatness of “kEsava” nAmA) https://youtu.be/47itmEOSDXc
  6. ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத்திலே சொல்லப்பட்டு இருக்கும் திருநாமங்களின் வைபவம் பற்றி ஸாதிக்கவும்( Please explain the greatness of nAmAs mentioned in srI vishNu sahasrnAmAm) https://youtu.be/-pk9YYNasz8
  7. நம்மாழ்வாரின் அர்ச்சா திருமேனி அனைத்து திவ்யதேசங்களிலும் எழுந்தருளப்பண்ணப்பட்டுள்ளதா? (Has nammAzhvAr’s archA tirumEni been installed in all the dhivyadEsams?) https://youtu.be/2AlWfZk11U4
  8. எம்பெருமானின் திருவடி நிலை ஸ்ரீஶடகோபம், ஸ்ரீஶடாரி என்று அழைக்கப்பட்டதன் காரணம் என்ன?(What is the reason behind refferring emperumAn’s thiruvadi nilai as srIsatakOpam, srIsatAri?) https://youtu.be/K5u0zympYZc
  9.  ‘ஶரணம்’ ஸேவிக்கும் வரிசை முறை பற்றி விளக்கம் தரவும் (Please explain the order of chanting ‘SaraNam’) https://youtu.be/QqxH5_auksM
  10. மணவாள மாமுனிகளுக்கு பின்பு வந்த ஆசார்யர்கள் க்ரந்தங்கள் ஏதேனும் ஸாதித்துள்ளனரா? ( Has the AchAryA’s after mAmunigaL’s period written any granthams?) https://youtu.be/Q-8bX1VFm6U
  11. ஆழ்வார்கள் ஏன் கிருஷ்ணாவதாரத்திலேயே மண்டிக் கிடக்கின்றார்கள்? https://youtu.be/r4WtuK8ei-c
  12. ரிஷிகளுக்கும் ஆழ்வார்களுக்கும் என்ன வேறுபாடு? https://youtu.be/29Zwhqagv4U
  13. கூரத்தாழ்வான் புதல்வர்களில் வேத வியாச பட்டரின் பங்களிப்பு என்ன? https://youtu.be/2Qvp3ApduCI?feature=shared
  14. மணவாளமாமுனிகளின் அஷ்டதிக்கஜங்களாக விளங்கும் ஆசார்யர்கள் யாருடைய அம்ஶமாக விளங்குகிறார்கள்? https://youtu.be/ppWh8tqnsN0?feature=shared
 • பூர்வாசார்ய ஐதிஹ்யங்கள் (Incidents from pUrvAchAryas)

  1. எம்பெருமானார் காலத்தில், தயிர்க்காரிக்கு மோக்ஷம் எவ்வாறு கிடைத்தது? (How did a milkmaid got liberation during emperumAnAr’s times?) https://youtu.be/U9XaBJPSQKw
  2. பொன்னடிக்கால் ஜீயர் தனியன் – விளக்கம் தரவும் (Explain ponnadikkAl jIyar’s thaniyan) https://youtu.be/eG4EFy30z7s
  3. ஓராண்வழி ஆசார்ய ரத்ன ஹாரம், ஏன் மாமுனிகளுடன் முற்றுப்பெற்றது? ( Why did the orAn vazhi Acharya ratna hAram end with mAmunigal?)  https://youtu.be/xyEXt3rvg0w
  4. ஸம்ப்ரதாய ப்ரவர்த்தகாசார்ய பரம்பரை எவ்வாறு உருவானது? ( How did the sampradAya pravarthaka AchArya lineage get formed?) https://youtu.be/Z2eTnNOMwG4
  5. கஜேந்த்ராழ்வான் சரித்ரத்தில் ஆயிரம் தேவ வருஷம் புஷ்பம் எப்படி வாடாதிருந்தது? (How can the flower not wilt for 1000 years in gajEndrAzhwAn charitram?) https://youtu.be/64L7mKYpyww
  6. ஆசார்யர்களுக்கு வரும் கஷ்டம் ப்ராரப்த கர்மாவினால் வருகிறதா? எம்பெருமான் ஏன் அந்த கஷ்டத்தைக் கொடுக்கிறார்? ( Are the difficulties faced by AchAryAs due to prArabdha karmA? why is emperumAn giving such difficulties?) https://youtu.be/LsPYX32TlWY
  7. முன்பு ஆபத்தில் பெருமாளை அழைத்து நிவர்த்தி செய்தனர்.நம் பூர்வர்கள் ஏன் அப்படிச் செய்யவில்லை? ( In previous yugAs, we have incidents about bhakthAs calling out to emperumAn for protection. However, we don’t see that in the life history of our purvAchAryAs. IS there any hidden meaning?) https://youtu.be/ztc7xODLTVY
  8. ஸோமாஸியாண்டானிடத்தில் அப்பிள்ளை வஸ்த்ரத்தில் முடிச்சு போட்டு வைக்கச் சொன்னதன் விளக்கம் என்ன? ( What is the explanation behind appiLLai asking sOmAsiyANdAn to make a knot in his dhOti?) https://youtu.be/4FaxG3baCwM
  9. ஆசார்ய லக்ஷணங்கள் எவை ? https://youtu.be/jB0pLfvSQ_g?feature=shared
 • அபசாரங்கள் (mistakes/offenses)

  1. மனதால் ஏற்படும் அபசாரங்களை தவிர்ப்பது எப்படி? அதற்கு என்ன பரிஹாரம் செய்வது? (How to avoid mistakes committed by mind? What is the remedy for them?) https://youtu.be/kIkl1TqQK2M
  2. பாசுரங்கள் ஸேவிக்க முடியவில்லை – இதைக் கண்டு ஒரு சிலர் ஏளனம் செய்கிறார்கள். இது சரியா? (Since I am unable to recite pAsurams, some see that and insult me. Is this correct?) https://youtu.be/bv8BRUSSTAQ
  3. ஸ்ரீவைஷ்ணவ அடியாரை அவர் ஜன்மத்தை வைத்துப் பேசுவது சரியா? (Is it apt to speak about a SrIvaishNava based on his birth?) https://youtu.be/g__cYShf-cA
  4. திருவடி ஸம்பந்தம் ஆன பிறகும், ஏன் பாகவதரானோம் என்கிற எண்ணம் வருமா? (Even after getting thiruvadi sambhandham, will there be a thought as to ” why did we become a bhAgavathA”?) https://youtu.be/uCTzltXz_Ho
 • அருளிச்செயல் (dhivya prabandham)

  1. நாயனார் கூறிய நோற்ற நாலு – விளக்கம் தரவும். (Explain nORRa nAlu highlighted by nAyanAr) https://youtu.be/4FW2i7h_hrc
  2. திருவாய்மொழி உட்கார்ந்து கொண்டு ஸேவிப்பது பற்றி விளக்கவும் (Explain about thiruvAimozhi being recited in seated posture only) https://youtu.be/Eocc548KxLM
  3. ப்ரபந்தங்களின் ஆரம்பத்தில் விளக்கப்படும் மூன்று வைலக்ஷண்யங்கள் எவை? (What are the distinguished aspects explained in the beginning of prabandhams?) https://youtu.be/l5Q28FCHKWY
  4. திருப்பல்லாண்டு, கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு, திருவாய்மொழி – திருமந்த்ரம் தொடர்பை விளக்கவும் (Explain the connection between thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuththAmbu, thiruvAimozhi and thirumanthram) https://youtu.be/i6dajdR3vDA
  5. ஆழ்வார்களை எம்பெருமானின் திவ்யாயுதங்களின் அம்ஶமாகக் குறிப்பிடுவதன் காரணம் என்ன? (What is the reason behind referring to AzhwArs as the amsams of emperumAn’s divine weapons?) https://youtu.be/ORoVIQDHE8k
  6. ஆழ்வார்களின் வைபவங்களை நாம் எவ்வாறு தெரிந்து கொண்டோம்? ( How did we come to learn about the life history and greatness of AzhwArs?) https://youtu.be/nYC9L_t3Erc
  7. பாசுரங்களை அநுஸந்திக்கும் க்ரமம் – விளக்கம் தரவும் ( Explain the kramam for reciting pAsurams)- https://youtu.be/BV5EOshpyrE
  8. இராமானுச நூற்றந்தாதியை திவ்யப்ரபந்தத்தில் சேர்த்ததன் காரணம் என்ன? ( What is the reason behind including rAmAnusa nUtrrandhAdhi in dhivya prabandham?) https://youtu.be/lwb9kpy2fhg
  9. திருப்பாவை எப்பொழுது ஸேவிக்க வேண்டும்? ( When should we recite thiruppAvai?) https://youtu.be/bR–GVzASWU
  10. “உன்தன்னை சிறு பேர்அழைத்தனவும்”-என்று ஆண்டாள் எந்த திருநாமத்தை குறிப்பிடுகிறாள்? ( Which thirunAmA has been referred by Sri AndAl as “sirupEr azhaithanavum”) https://youtu.be/aUVTs6wtSQM
  11. பொதுத் தனியன்கள் ஸேவிக்கும் வரிசை முறை எவ்வாறு ஏற்பட்டது? (How did the order for podhu thaniyans come about?) https://youtu.be/cBIlmsYZ4g4
  12. திவ்ய ப்ரபந்த பாசுரங்களின் இறுதியில் வரக்கூடிய பல ஸ்துதி ஆழ்வார்கள் அருளிச்செய்தவையா? ( Are the phala sruthI’s at the end of dhiva prabhandham’s sung by AzhwArs themselves?) https://youtu.be/qmANSh7S1Jk
  13. வேதமும் திவ்யப்ரபந்தமும் எப்படி ஒன்றோடு ஒன்று பொருந்துகிறது? ( How are vEdAs and dhivaprandham similar?) https://youtu.be/4CnonxpXQFA
  14. திருவாய்மொழிக்கு உள்ள வ்யாக்யானங்களைப் பற்றி விளக்கவும் https://youtu.be/OEYtFUK5bAU?feature=shared
  15. திருவாய்மொழிக்கு நம் பூர்வர்கள் காட்டியுள்ள தனிப் பெருமைகள் எவை?https://youtu.be/he_uoerKxUs?feature=shared
 • இதர விஷயங்கள் (Other matters)

  1. ஆகம கோயில்களில் திருவாராதனம் யார் பண்ண வேண்டும்? கிராமங்களில் உள்ள கோயில்களில் யார் பண்ணலாம்? (Who can perform pUjA in Agama temples? Who can perform pUjA in village temples?)  https://youtu.be/8j0OVVHAQuM
  2. பெருமாள் ஸந்நிதி இல்லாமல் தாயார் ஸந்நிதி மட்டும் இருக்கலாமா? (Is it allowed to have thAyAr sannidhi alone without perumAL’s sannidhi in a temple?) – https://youtu.be/ASp6umkRVwk
  3. பெருமாள் ஸந்நிதி திறந்து வைத்துக்கொண்டு ப்ரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கலாமா? (Can we eat prasAdham in front of the sannidhi, when it is open?) https://www.youtube.com/watch?v=xbLq1Sjdt7I
  4. உபக்ரம, உபஸம்ஹார ந்யாயம் பற்றி விளக்கவும் (Explain about upakrama, upasamhAra nyAyam) https://youtu.be/pueDMHf2NX4
  5. எங்க சுத்தியும் அரங்கனை ஸேவிக்கணும்’ பழமொழி பற்றி விளக்கவும் (Explain the proverb “enga suththiyum aranganai sEvikkaNum“) https://youtu.be/EGqd6uzqgZg
  6. எம்பெருமான் திருக்கோயில்களில் செய்ய வேண்டியவை, தவிர்க்க வேண்டியவை எவை? (What are the do’s and dont’s in temples?) https://youtu.be/TJYV0hXSH6U
  7. ஸ்ரீவைஷ்ணவ அடியார்களுடன் எப்படிப் பழகவேண்டும்? (How to interact with bhAgavathas?)https://youtu.be/pU_ALpf8esQ
  8. ஸம்ஸாரத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாக்களை அவனுக்கே என்று எப்பொழுது எம்பெருமான் உணர்த்துகிறான்?( when does emperumAn let jIvAthmAs know that they belong to Him?) https://youtu.be/NEeZ2K3o-Ps
  9. ஸம்ப்ரதாய விஷயங்களுக்கு வைதிகர்கள் குறைந்து வருகிறார்கள். வரும் காலத்தில் எப்படி இருக்கும்? https://youtu.be/eawBMrbcIxs
  10. நம் ஸம்ப்ரதாயம் மற்றும் அருளிச் செயல்களை அறிந்து கொள்வதில் ஆர்வம் குறைந்து கொண்டு வருகிறதா? https://youtu.be/IMwwTDyr3EY
  11.   ஶரணாகதி செய்தும் எம்பெருமானிடத்தில் நலனைக் கருதி ப்ரார்த்திப்பதை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது?https://youtu.be/CVMOOZ8sY9k
  12. குழந்தைகள் பாசுர அர்த்தங்களை அறிய ஆர்வம் காட்டுகையில் அதைப் பெற்றோர்கள் எவ்வாறு கையாள்வது? https://youtu.be/jvXab-4VbVY
  13. நம் தலையெழுத்தே எல்லாச் செயல்களையும் நிர்ணையித்துவிடுமா? https://youtu.be/SiTySiVd-HI
  14. ஜோதிடம் அறிவுறுத்தும் தேவதைகளுக்கு பரிஹாரம் செய்தல் போன்றவற்றுக்கு எவ்வாறு தெளிவு பெறுவது? https://youtu.be/H02Jib-nJoQ
  15.  ஶரணாகதி பண்ணிய ப்ரபன்னர்மோக்ஷம் அடைந்தார்என்பது எதனைக் குறிப்பிடுகிறது? https://youtu.be/HINmHQSfQVI
  16. ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் முதலில் எந்த பூஜை பண்ண வேண்டும்? ஸனாதன தர்மம் காட்டும் வழிபாடு முறை என்ன? https://youtu.be/9PzRnnvueQk
  17. பக்தி முக்கியமா கோயிலுக்குச் செல்வது தொண்டு செய்வது ஆகியவை முக்கியமா? https://youtu.be/xMGFQeLah7A
  18. ஆதிசேஷனுக்கு ஏன் ஆயிரம் தலைகள்? https://youtu.be/IT3DuWvR5vM?feature=shared
  19. ஞானம் கைங்கர்யம் இரண்டும் தேவையா? ஒன்றில்லாமல் மற்றொன்று மட்டும் இருந்தால் என்ன ஆகும்? https://youtu.be/Sz_2tiv1aiA?feature=shared
  20. கோயிலுக்கு ஏன் அடிக்கடி செல்ல வேண்டும்? https://youtu.be/2mWDaXPakL0?feature=shared
  21. எம்பெருமானுக்குக் காண்பித்த கற்பூர ஹாரத்தியை ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் கண்களில் ஒற்றிக் கொள்ளலாமா?https://youtu.be/H6Imdxf8y8U?feature=shared
  22. ஶரணாகதர்கள்/ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் கோயில்களில் தம் பெயரைக் கூறி எம்பெருமானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணலாமா?https://youtu.be/eskJLiz_jYM?feature=shared
  23. பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாள் வாழ்த்துக்களை எவ்வாறு தெரிவிக்க வேண்டும்? https://youtu.be/OOA3OiYoBEQ?feature=shared
  24. கோயில்களில் எம்பெருமானுக்குச் சாற்றிய புஷ்பங்களை நம் க்ருஹத்தில் எம்பெருமானுக்குச் சாற்றலாமா https://youtu.be/U6WOs9QZym4?feature=shared

சுருக்கமான கேள்வி/பதில்கள் (Short Questions & Answers)English

 • guru paramparai
 1. When we say AzhwAr, does it always refer to nammAzhwAr or any others? – https://youtu.be/XNbxwayffAE
 2. Are all dhaSAvathArams pUrNAvathArams? Is paraSurAmAvathAra the only gauNAvathAra among all? – https://youtu.be/eHJuerMeK2s
 3. What distinguishes gauNAvathAram from AzhwArs who are blessed by bhagavAn with full gyAnam? – https://youtu.be/Km1ouUtJl98
 4. Why is periya perumAL without Sankha chakras? – https://youtu.be/pFGDs6HqRQE
 5. Is AvaNi rOhiNi celebrated as periya perumAL’s, namperumAL’s thirunakshathram? – https://youtu.be/YHnp214zyUA
 6. Is mahAlakshmi always with bhagavAn in vyUha form in ksheera sAgaram? – https://youtu.be/JP-gWDJO4uo
 7. Is panguni uthram the day when pirAtti appeared during samudhra madhanam? – https://youtu.be/B5IOwjFhro4
 8. Why are some AchAryas referred to as SrImathE and some as SrI and SrImAn? https://youtu.be/rrjA0jBcNWE
 9. Apart from nammAzhwAr do any other AzhwArs have vishvaksEnar as their AchArya? https://youtu.be/E1HTZcAzeP4
 10. SrI rAmAnujAchArya’s wife followed sAmAnya instead of viSesha dharma, how adiyArs see this?https://youtu.be/qmv00VqPHfk
 11. Is thAyAr (SrI mahAlakshmi) jIvAthma svarUpa or part of paramAthma svarUpa? https://youtu.be/Jq8ezAzmyYs
 12. Where are maNavALa mAmunigaL’s reforms in SrIrangam and other dhivyadhESams documented? https://youtu.be/idMRUl-lPTs
 13.  What are to be recited on a daily basis from the works of maNavALa mAmunigaL? https://youtu.be/ColXIsNdPnk
 14. mAmunigaL mentioning about pApams in yathirAja vimSathi is in context of himself or others? https://youtu.be/DkAS77YNPI4
 15. Are piLLai lOkAchAryar and piLLai lOkam jIyar two distinct Acharyas? https://youtu.be/eKgAFC68Uao
 16. Why are many of our AchAryas not inlcuded in guruparamparA which we chant everyday? https://youtu.be/DJ3v1RNzU4Y
 17. Is there a reason why maNavALa mAmunigaL ordered his Sishyas to have a small deity of him? https://youtu.be/EfJW5ROjgDU
 18. Are AzhwArs nithyasUris or mukthAthmAs who were once bound in this samsAram? https://youtu.be/NvnYYSa6DQ0
 19. What are the standard rules for chanting dhvaya mahAmanthram and guruparamparai? https://youtu.be/fNpqFytNE5w
 20.  In temples, why is perumAL wearing Urdhva puNdram (thirumaN and SrIchUrNam)? https://youtu.be/C8STvVvhm5M
 21. Who is an AchArya/guru and what are his qualifications? https://youtu.be/b4oMnsuMSXA
 22. kuLaSEkhara AzhwAr says that he would’nt mind being thiruvEngadamudaiyAn himself. Please explain? https://youtu.be/sdWPFC9AxNY?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 23. What is the difference between AzhwArs and AchAryas? https://youtu.be/C2ZXN-3jUcE?feature=shared
 • dhivya dEsams/utsavams
 1. Greatness of SrIrangam panguni uthsavam/uthram – https://youtu.be/ukYNh6WJM3s
 2. In our sampradhAyam why SrIrangam,thirumala,kAnchi,thirunArAyaNapuram considered most important? https://youtu.be/znVq6pO_oGg?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 • dhivya prabandham
 1. Why is dhivya prabandham only available in thamizh? – https://youtu.be/ZN_13UM8nHw
 2. Can we chant thiruppAvai,thiruppaLLiyezhuchchi between kArthikai kArthikai and dhanur mAsam? – https://youtu.be/A74I9ykxY_g
 3. Why is kaNNinuN chiRuththAmbu considered as center point of dhivya prabandham? – https://youtu.be/pQxIcTMLoC0
 4. Why are some dhivya prabhandha pAsurams recited twice? https://youtu.be/wNomtMUNq1c
 5. In thiruppaLLiyezhuchchi we see mention of demigods, why there is no mention of nithyasUris?https://youtu.be/8xLJfYsmFvA
 6. Are we eligible to do mangaLASAsanams to bhagavAn? https://youtu.be/ow7GV6g92js
 7. Does ANdAL refer to the Azhwars in pAsurams/verses 6 to15 of thiruppAvai?https://youtu.be/lv0f3lo6174
 8. What are the restrictions for reciting thiruppAvai and dhivya prabandham? https://youtu.be/t9Q0SsIZPYc
 9. Can we catagorise learning dhivya prabandham or sampradhAyam knowledge as gyAna/bhakthi yOga? https://youtu.be/vphQgojyiSk?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 10. In perumAL thirumozhi thanian why mention of green parrot, when parrots are naturally green? https://youtu.be/QaexFn_EeVc?feature=shared
 11. When nanjIyar recited thiruvAimozhi pAsuram, bhattar became ecstatic, fainted.Please explain https://youtu.be/Ad8wbj4O260?feature=shared
 12. Narrating which pAsuram did nammAzhwAr faint? https://youtu.be/VgwD-4ACUqU?feature=shared
 13.  In thiruppallANdu, its said that sudharSana chakram is more radiant than bhagavAn. Explain https://youtu.be/ptqY3aJaQfA?feature=shared
 • AchArya, Sishya
 1. How can one progress in attaining Sishya lakshaNam? – https://youtu.be/mjNYCOj_nqk
 2. Among jIvAthmAs, what qualifies them as nithyas and baddhAs? – https://youtu.be/cOgSZh69ajk
 3.  How can ordinary people who don’t know sampradhAya find an AchArya? Is it only by blessing? – https://youtu.be/-8r2WYfOIl0
 4. Living far away how can we perform AchArya kainkaryam? – https://youtu.be/GWH8oBlq0Wg
 5. What are the qualifications required for preaching to create positive impact on the listener? https://youtu.be/Afg0PoDHzoE
 6.  Is there a reason why perumAL comes as a small boy for submitting thaniyan to mAmunigaL?https://youtu.be/EcojRyxJUwc
 7. Do mukthAthmAs and nithyasUris face obstacles in their kainkaryam? https://youtu.be/baOXSVWZUbY
 8. How to find an AchArya? https://youtu.be/_os0S6ExKhQ?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 9. Is AchArya – Sishya relationship the only path to realize paramAthmA? https://youtu.be/oe0Lq-viXoo?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 10. Is Lord nArAyaNa himself an AchArya to anyone? https://youtu.be/N6u5DeZXyI8?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 11. How to address AchArya purushas and jeeyar swamys? https://youtu.be/U776EvaseYk
 12. What is the significance of AchAryas in our life? https://youtu.be/pAVI5zTVTSY?feature=shared
 13. If AchArya nishtA is higher than bhagavadh nishtA,is chanting rAmAnuja higher than dhvayam? https://youtu.be/4UXY_FlWFm4?feature=shared
 • AhAra niyamam
 1. Can a SrIvaishNava eat dhEvathAnthara prasAdham? What to do if anyone offers such prasAdham? https://youtu.be/i-5rNiTdmws
 2. What prAyaSchiththam should we do if we eat non-vegetarian food unknowingly? https://youtu.be/NqBqcbJUGRE
 3. In viSvarUpam, bhagavAn shows all in him. But why we shouldn’t take anyadhEvathA prasAdham? https://youtu.be/JLedmusPrps
 4. What are the general food restrictions we need to follow as per our sampradhAyam? https://youtu.be/LNsHQEo-Mh0

sampradAya questions – general

 1. Is SrIman nArAyaNa same as sathyanArAyaNa? Can SrIvaishNavas observe sathyanArAyaNa vratham? https://youtu.be/I6bYzk9Oxlw
 2. nArAyaNa nAmam is best, are there any celebrations or vrathas observed particularly to that? https://youtu.be/oivOcNKsrsM
 3. I feel excited to hear kAlakshEpams but feel anxious when grasping the content. Is this right? – https://youtu.be/BYRxpbOXfkc
 4. While saluting why is ‘jIyar thiruvadigalE SaraNam’ said twice? – https://youtu.be/8p9bLbiiwmk
 5. Why bhagavan created some jIvAthmAs to be in samsaram and some to be in vaikuNtam? – https://youtu.be/AmECD8kE5nk
 6. How do we develop affection for bhAgavathas? https://youtu.be/n_0g0Y2KHvI
 7. We try to be judgemental towards bhAgavathas. How to overcome that? https://youtu.be/XxD_d4lz3yM
 8. How to retain the early morning goodness throughout the day? https://youtu.be/GYM2eqqjhSQ
 9. Though rudhra is a devotee of vishNu, why is he not directing his devotees to worship vishNu?https://youtu.be/Ad01yb4kGjw
 10. What is the purpose of marriage in sanAthana dharma? https://youtu.be/EtRSlQ7c7jg
 11. While looking for life partner, should we emphasis on spiritual compatibility or horoscope? https://youtu.be/zQ6wOPBUW60
 12. If one is in service to bhagavAn, is it necessary to marry? Or can we remain as brahmachAri?https://youtu.be/62spMwJNJ2s
 13. In present world, how to raise children in a righteous way? https://youtu.be/fD-4WsIa18A
 14. When nithyasUris incarnate as AchAryas, do their consorts also incarnate along with them?https://youtu.be/y2wyhtSSIN0
 15. How much independence does bhagavAn give to jIvAthmA in decision making of an action? https://youtu.be/1PbQAOJ7dgU
 16. Is it necessary for a SrIvaishNava to observe EkAdhaSi fasting? https://youtu.be/mpJT-UrKvMU
 17. According to our sampradhAyam, how much is too much in taking care of our physical needs? https://youtu.be/x5g1qD8onqE
 18. What are the fundamentals which a SrIvaishNava should understand and practice? https://youtu.be/szogAI-y3TY
 19. What are the standard rules to be followed for wearing a thuLasi mAlA? https://youtu.be/E9TNs89H7T0
 20. What are avidhyA, karma, ruchi and vAsanA? https://youtu.be/T-haCOH3Sbc
 21.  What should be an ideal daily routine of a SrIvaishNava? https://youtu.be/aelKCATiY9c
 22. Is hanumAn a nithyasUri or incarnation of any demigod? Explain his nature – https://youtu.be/P4gHJD_a-TI
 23. Why is there a difference in EkAdhaSi fasting in south and north of our country? https://youtu.be/xP9co-eQvSc
 24. Explain about bhagavAn’s vyUha forms. Do they reside in SrIvaikuNtam or in samsAram? https://youtu.be/3JXdmMx5xz4
 25. Will muktha jIva be given a particular type of divine body only or any other bodies? https://youtu.be/uZYALIp491s
 26. Do avathArams of bhagavAn happen only in particular manvantharam? https://youtu.be/o14bpBpk2jc
 27. Are women permitted to read all parvas of mahAbhAratham? https://youtu.be/D945Mejb4Ow
 28. Is it true that SrI rAma and lakshmaNa hunted for animals and consumed meat? https://youtu.be/ASWcG0j_Fzc
 29. hanumAn is considered as a dhEvathA. Can we worship him as we cannot worship other dhEvathAs? https://youtu.be/0Mgt-5ENuJY
 30.  If all AthmAs were equal & no karma before srushti, is bhagavAn subjecting them to samsAra? https://youtu.be/x3LP608l0t8
 31.  Lord krishNa’s final days were very painful. What was the reason for such suffering? https://youtu.be/zX5cEkcELKw
 32. Who is nArAyaNi and vaishNavi? https://youtu.be/Wf1Y6fgA4eQ
 33. Some cannot perform SrAdhdham due to financial situations. How to handle this? https://youtu.be/A88d5Z7bt78
 34. What should be our general etiquette when we meet and speak to jIyars/AchAryas? https://youtu.be/zN-YLp4BmHY
 35. If our forefathers already attained mOksham, is it necessary to do SrAdhdham for them?https://youtu.be/sL85woiWgnU
 36. Dhraupadhi was kshathrIya woman, yet she didn’t protect herself during vasthrApaharaNam. Why? https://youtu.be/VehQhn-lJB8
 37. How were girls educated in olden days? Where they part of gurukulam? https://youtu.be/o51KxC6CnY0
 38. What is the reason behind long life of people in previous yugas? https://youtu.be/VGPsdkdupSE
 39. Is a SrIvaishNava allowed to do any parihAram mentioned in jyOthisha SAsthram? https://youtu.be/0zRdsoOMCIc
 40. What is the meaning of the word ‘jIyar’? https://youtu.be/_R8-uub1n0s
 41. Is ALavandhAr the first jIyar of our sampradhAyam? https://youtu.be/uJMpRUZGrYE
 42. As per bhagavath gIthA, does karma yOga refer to just doing our duties without expectations? https://youtu.be/_KKIOf6Ij0s
 43. Who is a vaishNava? Who is a SrIvaishNava? How should vaishNavas interact with others? https://youtu.be/HJVBsQD1LCc
 44. How do we consider rishis in our sampradhAyam? What is their contribution? https://youtu.be/xrL6WKKVs7Y
 45. What was the philosophy of SrIvaishNavism before SrirAmAnuja introduced viSishtAdhvaitham? https://youtu.be/fvnsiFDATe4
 46. How kshIrAbdhi relates with leelA vibhUthi (samsAram)? https://youtu.be/e3P9yu1xTAA
 47. According to sanAthana dharmam, who is budhdha? https://youtu.be/xqWv5hG5zJI
 48. What kind of lamps should we use for thiruvArAdhanam? https://youtu.be/fVQ4bo8waek
 49. After pancha samskAram, do we identity ourself as a SrIvaishNava or according to our varNa? https://youtu.be/fprRfxp109Q
 50. What is ‘varNa sankara’ which is referred in bhagavadh gIthA chapter 1? https://youtu.be/2SuTGBk66yk
 51. What is the prAyaSchiththam (atonement) for bhAgavatha apachAram? https://youtu.be/RI1SltV0oAs
 52. How to overcome typical comments from our relatives on our devotional practice? https://youtu.be/bxgflvHM26U
 53. How to develop attitude of praying to bhagavAn only for kainkaryam, not for other benefits? https://youtu.be/JH554qO0q1k
 54. How should a SrIvaishNava react to superstitious behaviour of people around him? https://youtu.be/gBQWYcAfb14
 55.  Apart from celestial bodies and humans, how is the intelligence expressed by other species? https://youtu.be/U5oD_fMd-M4
 56. piLLai lOkAchAryar touched insects before ascending to paramapadham.Is it for their mOksham? https://youtu.be/R1lib9mAmjI
 57. Should prapannas avoid friendship with opposite gender, other religions? https://youtu.be/83pglxveTcM
 58. vEdha vyAsa being incarnation of Lord vishNu, why did he compose rAjasa and thAmasa purANas? https://youtu.be/Pz3fSgMm0_Y
 59. Some believe that uththara kAnda is later addition in SrIrAmAyaNa? Is this true? https://youtu.be/tMq6mWdNmHo
 60. In SrIrAmAyaNam why most of female monkeys are in normal human forms and not monkey forms? https://youtu.be/jlkNdlgSf-Q
 61. After vAli died, is it true that his wife thArA was owned by sugrIva? https://youtu.be/MZ96RmwmCzk?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 62. Can SrIvaishNavas worship dhEvathAs other than SrIman nArAyaNa? https://youtu.be/ZnwlTU8Q1aQ
 63. thuLasi is considered to be very sacred. Is there any ithihAsam behind this? https://youtu.be/DsIdq6YrvC4?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 64. Who was jatAyu? What was his relationship with lord rAma? https://youtu.be/qFFDfQL_uK8?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 65. How many upanishadhs are there? Are there exactly 108 upanishadhs or more? https://youtu.be/MF-q5r4jbQ8?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 66. Is it true that there are two varAha avathArams? https://youtu.be/Ght3jkKbAGw?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 67. How can bhagavAn be said as destroyer? https://youtu.be/oJ08BFXS-h0?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 68. In perumAL’s article, why only bhagavath gIthA, SrISailEsSa thaniyan are mentioned as his works? https://youtu.be/UkokAIN7JY8?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 69. Sankham is never used as a weapon, then why is it considered as bhagavAn’s Ayudham? https://youtu.be/eviqSvRq5Qk?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 70. Is there an alternative to prapaththi called udaiyavar’s abhimAnam as told by nadAdhUr ammAL? https://youtu.be/Iq9NaGNFnj4?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 71. Why lord rAma always holds bow and arrow even when he is not in war? https://youtu.be/fkkfjcaPbsQ?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 72. Is having devotion towards single form of bhagavAn considered higher nishtA (faith)? https://youtu.be/ctFPdKCwOiE?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 73. Is amAnavan a nithyasUri? Because he is across viraja river but he doesn’t enters SrIvaikuNtam? https://youtu.be/QbsffnhAwyQ?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 74. When kaNNinuN chiRuththAmbu is recited, is it true that perumAL listens in the mood of yaSOdhA? https://youtu.be/C3iO91Doy34?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 75. bhagawadhgItha says a brAhmaNa and dog eater should be treated the same. How to implement this? https://youtu.be/VrCa-bEkcX8?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 76. SrIrAmAyaNam teaches us many lessons to be applied in our lives. how to study the grantham? https://youtu.be/widvIlJbh-8?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 77. ANDAL in spite of saying bhattarpirAn kOdhai why did perumAL delayed fulfilling her wish? https://youtu.be/SmomGIb2B6c?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 78. Where should one spend the last days of their life? https://youtu.be/1dV-A3LbIqA?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 79. Apart from visiting dhivya dhESams which other pilgrim places should a SrIvaishNava visit? https://youtu.be/UbFqnc6OVSo?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 80. After samASrayaNam when should boys/men recite abhivAdhanam?https://youtu.be/3XT4p0FuG90?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 81. How to create awareness in young generation people to follow sampradhAyam principles? https://youtu.be/Wg3U68J3-xo?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 82.  What is the highest mood one can have in our sampradhAyam? https://youtu.be/uboFe3o1JNc?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 83. In our sampradhAyam, apart from krishNa charama SlOkam are there any other charama SlOkams? https://youtu.be/gjdMvrGTPZA?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 84. Is it necessary to acquire sampradhAyam knowledge before undergoing pancha samskAram? https://youtu.be/VF5wxr2V2KI?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 85. How do we address SrIvaishNavas – in terms of different age groups and genders? https://youtu.be/NxGiWANnzlo?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 86. What do we need to carry when we visit AchArya’s thirumALigai or mutt? https://youtu.be/334aoQfZX5E?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 87. When a mukthAthmA enters SrIvaikuNtam, will that AthmA take a male body or a female body? https://youtu.be/WUt7tycYpGo?feature=shared
 88. What is Athma gyAnam and Athma dharSanam? https://youtu.be/s8RWkHPBOms?feature=shared
 89. Among the three consorts of bhagavAn, please explain about who is nILAdhEvi? https://youtu.be/6GLgPSATSQQ?feature=shared
 90. Women have restrictions in learning SAsthram. How can she raise her children in dhArmic way? https://youtu.be/YdFAxzhGNr4?feature=shared
 91. Women have restrictions in learning SAsthram. How can she raise her children in dhArmic way? https://youtu.be/YdFAxzhGNr4?feature=shared
 92. rig vEdham mentions about Lord Shiva being a smoker. Is this true? https://youtu.be/-kl17iLl3Wo?feature=shared
 93. Where is bhavishyadhAchArya vigraham which was given by nammAzhwAr to SrIman nAthamunigaL? https://youtu.be/HSiyvjYKq3g?feature=shared
 94. What is the difference between bhAgavatha and SrIvaishNava? Are they same or different? https://youtu.be/ysrgrKxO38o?feature=shared
 95. Why did periyAzhwAr see bhagavAn’s simplicity and fear for it? Why did he do mangaLASAsanam? https://youtu.be/srcftsHmqMQ?feature=shared
 96. How to avoid entering into other dhEvathA sannidhIs in some dhivyadhESams? https://youtu.be/roJfuwj2WGk?feature=shared
 97. After having panchasamskAram, will dhrishti, jealousy or black magic affect prappannas? https://youtu.be/swGsibHIVkM?feature=shared
 98. Can we accept prasAdhams offered to other dhEvathAs which were offered to nArAyaNan first? https://youtu.be/a6ocK0YP1CU?feature=shared
 99. If a prapanna/SaraNAgatha doesn’t follow the principles properly, will he be punished by God? https://youtu.be/mYzZLQGKi30?feature=shared
 100. Is gOlOkam, sAkEtham etc part of SrIvaikuNtam or are they different? https://youtu.be/15ZQxwiwilE?feature=shared
 101. According to our sampradhAyam what kind of animals can be domesticated? https://youtu.be/6U1trXXSJx8?feature=shared
 102. If any SrIvaishNava does any mistake, can we correct them? https://youtu.be/2SebZ3qg7JE?feature=shared
 103. Any dhEvathA we pray, finally it goes to kESava only? Then why shouldn’t we worship them? https://youtu.be/nyoEPexEcqY?feature=shared
 104. Does bhagavAn give up uplifting jIvAthmAs? Why is mercy of AzhwArs/AchAryas glorified more? https://youtu.be/PL683O_5bKM?feature=shared
 105. Why are food items like tea, coffea, onion, garlic etc prohibited in our sampradhAyam? https://youtu.be/sBKzVohimik?feature=shared
 106. Why is bhAratha bhUmi called karma bhUmi and rest of the world as bhOga bhUmi? https://youtu.be/vtWh2XySv8A?feature=shared
 107. Among uthsava and mUla mUrthy forms of bhagavAn, who is considered more important? https://youtu.be/1P94itJXcMw?feature=shared
 108. It is said that lord residing in all entities as inner soul is nArAyaNa alone. Explain. https://youtu.be/CnSH-Ydv5tk?feature=shared
 109. Did thirumangai AzhwAr get thirumanthra upadhESam twice? https://youtu.be/ne1BsRICjCc?feature=shared
 110. Please explain how maNavALa mAmunigaL got that name.https://youtu.be/5FS6s_VkRh8?feature=shared
 111. What does SrIvaishNavaSrI indicate in our sampradhAyam? https://youtu.be/o54RZSsxSzs?feature=shared
 112. Is it possible to see all 106 dhivyadhESams of this world in one life time? https://youtu.be/0nC366ND4nI?feature=shared
 113. Why do we we prefix SrIman/SrImathE/SrImadh/SrI for our AchAryas but not for bhagavAn? https://youtu.be/duf5ErAIxIg?feature=shared
 114. Will kaivalyArthIs ever get a chance to enter SrIvaikuNtam? https://youtu.be/04cqBJ7wIPg?feature=shared
 115. In which of our grantham, stages of jIvathmA’s elevation path to SrIvaikuNtam is explained? https://youtu.be/aGDoACR7lTM?feature=shared
 116. How to avoid mAnasika apachArams towards a bhAgavatha? What prAyaschiththam should we do? https://youtu.be/TylGaZn1pEc?feature=shared
 117. We say asmadhgurubhyO nama:/sarvam krishNArpaNam asthu. Please explain the significance. https://youtu.be/61Hw4zyU9IU?feature=shared
 118. As per SAsthram, please explain the difference between AthmA in humans and other species. https://youtu.be/xYRy9qhmhNg?feature=shared
 119. How does puNya/pApa work for a SaraNAgatha from the time of SaraNAgathi till death? https://youtu.be/dC3iZHkBwmI?feature=shared
 120. How is mOksham granted to those who do SaraNAgathi and not follow varNASrama dharma? https://youtu.be/290NsB7IoAk?feature=shared
 121. Even after studying vEdham,why karma/gyana/bhakthi yogis,kaivalyarthis do not do SaraNAgathi? https://youtu.be/dG4jWkgu_S0?feature=shared
 122. When there was danger to periyaperumAL, periyanambi did temple pradhakshiNam. Please explain https://youtu.be/KWuZu5T47KY?feature=shared
 123. Is there any specific order in seeking knowledge in our sampradhAyam and pUrvAchAryas’ works? https://youtu.be/4kwvHvGUfq8?feature=shared
 124. How do we understand that our samsAra bIjam is eliminated or not? https://youtu.be/VBqlSXsxf2w?feature=shared
 125. nAthamunigaL practiced yOga which is contrary to the principle of prapaththi. Please explain https://youtu.be/PyrazLlWqsU?feature=shared
 126. Are vrindhAvan and ayOdhya appropriate places for a SrIvaishNava to live? https://youtu.be/Phka4TgHqyg?feature=shared
 127. What is iyal sARRu? When is it recited? https://youtu.be/ip6Qpd–An0?feature=shared
 128. Do nithyAthmAs and mukthAthmAs in paramapadham face hurdles and have desires? https://youtu.be/OuB4ukN1Ubc?feature=shared
 129. What is the difference between periyAzhwAr and rest of the AzhwArs?Why is he glorified more? https://youtu.be/AgNuuwqv79k?feature=shared
 130. In some of the pAsurams AzhwAr mentions about thrimUrthi sAmyam. Please explain. https://youtu.be/R1dw4pXbE_Q?feature=shared
 131. Who is the cause for jIvAthmA’s SaraNAgathi? jIvAthmA or paramAthmA? https://youtu.be/YHm6zgMtmOc?feature=shared
 132. How can we bring SrivaishNava principles into practice in our day to day life? https://youtu.be/T2kRhOLJe8o?feature=shared
 133. Like how SrI rAmAnuja’s thirumEni is preserved, please explain about nammAzhwAr’s thirumEni. https://youtu.be/iXMjNbdyhDY?feature=shared
 134. Knowing bhagavAn is like eating little,bhAgavatha is like eating stomach full.Please explain https://youtu.be/oGsU_k8SanU?feature=shared
 135. Being avathAra of rAmAnuja, how is it possible for mAmunigaL to ask rAmAnuja to liberate him https://youtu.be/HDDZHt–Me8?feature=shared
 136. parASara bhattar rejects king’s offer saying even if perumAL’s hand position changes.Explain https://youtu.be/ZlyNI7nZpQ4?feature=shared
 137. In thiruppallANdu, AzhwAr invites prayOjanAntharaparars to perform mangaLASAsanam. Explain https://youtu.be/FhYFmJchFeM?feature=shared
 138. What is the concept of liberation according to different schools of thought in vEdhAntha? https://youtu.be/E-DHMQcMQ5I?feature=shared
 139. Why do dhEvathAs want us to worship them? What do they get from that? https://youtu.be/4nuTuq3_rJc?feature=shared
 140. Do we need to circumambulate (pradhakshiNa) temples? What is the significance behind it? https://youtu.be/BWVCKSwzWDg?feature=shared
 141. bhagavAn decides to be born thrice from a mother’s womb. Please explain. https://youtu.be/Exs0xi_HQqg?feature=shared
 142. Can SrIvaishNavas go and offer milk to snakes in their burrows? https://youtu.be/-jOwGk_ETlo?feature=shared
 143. In thiruppallANdu, please explain the meaning of the word ‘appAnjasanniyamum’ https://youtu.be/d1rBYdOfF9o?feature=shared
 144. If vaishNavas go to SrIvaikuNtam, where do the Saivites go? https://youtu.be/Y5SDjmh8AzA?feature=shared
 145. krishNa grants mOksham to dhadhipANda and his pot. Please explain how a pot was liberated? https://youtu.be/k6jXKuYGK8U?feature=shared
 146. Why SrI rAmAnuja’s divine feet is called with different names in different dhivyadhESams? https://youtu.be/oplguujUr8w?feature=shared
 147. vaikuNtam is always full of sathva guNam, why bhagavAn created world with rajO/thamO guNam? https://youtu.be/Ytbth_aOpko?feature=shared
 148. Why does thAyAr have separate sannidhi, in spite of being present inside the main sannidhi? https://youtu.be/_MeCbwJdGVw?feature=shared
 149. What is the essential swarUpam of bhagavAn? A Discussion. https://youtu.be/V5YO48PR0u8?feature=shared
 150. In our sampradhAyam, chanting of thirunAmams/dhvayam which is more recommended? https://youtu.be/Wn2n8ZNCtKs?feature=shared
 151. Is nAma sankeerthanam recommended for a person who has undergone pancha samskAram? https://youtu.be/0DJD44qVuOc?feature=shared
 152. Why did Krishna being supreme lord waited until sudhAmA approached him for help? https://youtu.be/QTWrkqgTHVs?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 153. Can AthmA reach bhagavAn through his own efforts or by will of bhagavAn? bhakthi vs prapaththi https://youtu.be/0XRc7vk2ZR8?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 154. According to our sampradhyAyam, can we wear stitched clothes? https://youtu.be/2I4WyqDPtxQ?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 155. When AthmA has a sankalpam, bhagavAn shows us the way. Please explain. https://youtu.be/PkBtPj–Nqc?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 156. Can we prostrate in opposite direction in front of dhvaja sthambam? https://youtu.be/ycjWb7a33aI?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 157. In our sampradhyAyam, can we break and offer coconuts in temples? https://youtu.be/vxfLs6Le6MQ?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 158. To control our thoughts, is AthmA’s will sufficient or bhagavAn’s compassion is also required? https://youtu.be/oAyQrwLLE6I?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 159. In antharyAmi form of bhagavAn, is pirAtti also present in his divine chest? https://youtu.be/LojAvtAT9zI?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 160. dhvAra pAlakas are glorified by ANDAL but cursed by four kumAras. Please explain this difference https://youtu.be/AgidxCpQdGw?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 161. In our sampradhAyam, what is the procedure for accepting sanyAsASramam? https://youtu.be/1Rzr-p-8FbI?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www

श्रीवैष्णव – बालपाठ – पिळ्ळै लोकाचार्य (श्री लोकाचार्य स्वामीजी) और नायनार

Published by:

श्री: श्रीमते शठकोपाये नमः श्रीमते रामानुजाये नमः श्रीमद्वरवरमुनये नमः

बालपाठ

<< नम्पिळ्ळै शिष्य

पराशर और व्यास दादी माँ के घर में वेदवल्ली और अतुळाय के साथ प्रवेश करते हैं। बच्चे दादी माँ को तिरुप्पावै का पाठ करते हुए देखते हैं और उसके खत्म होने तक प्रतीक्षा करते हैं। दादी ने अपना पाठ समाप्त किया और बच्चों का स्वागत किया।

दादी : स्वागत बच्चो !

व्यास : दादी, पिछली बार जब आपने कहा था कि आप वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै (श्री कृष्णपाद स्वामीजी) के बेटों के बारे में बताएंगे। कृपया हमें उनके बारे में बताएं।

दादी: हाँ व्यास । आज हम वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै (श्री कृष्णपाद स्वामीजी) के दो महान बेटों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि उनके आचार्य नम्पिळ्ळै (श्री कलिवैरीदास स्वामीजी) और नंपेरुमाळ की कृपा से, वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै (श्री कृष्णपाद स्वामीजी) को दो बेटों अर्थात् पिळ्ळै लोकाचार्य (श्री लोकाचार्य स्वामीजी) और अळगिय मनवाळ मामुनिगल (श्रीवरवरमुनि स्वामीजी) के साथ आशीर्वाद दिया गया था। दोनों लड़के राम और लक्ष्मण की तरह बड़े हो जाते हैं और महान संत बन जाते हैं और हमारी संप्रदाय के लिए महान कैंकर्य करते हैं।

नम्पिळ्ळै (श्री कलिवैरीदास स्वामीजी) परमपदधाम पहुंचने के बाद, वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै (श्री कृष्णपाद स्वामीजी) हमारे संप्रदाय का अगला आचार्य बन गए और आगे बढ़ते हुए अपने बेटों को उन सभी अर्थों को सीखाते है जो उन्होंने अपने आचार्य नम्पिळ्ळै (श्री कलिवैरीदास स्वामीजी) से सीखे थे। कुछ समय बाद वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै (श्री कृष्णपाद स्वामीजी) ने अपनी आचार्य नम्पिळ्ळै (श्री कलिवैरीदास स्वामीजी) के बारे में अपने आचार्य कैंकर्य करते हुए अपनी तिरुमेनी को त्याग दिया और परमपद को प्राप्त किया, जिसके बाद उनके पुत्र पिळ्ळै लोकाचार्य (श्री लोकाचार्य स्वामीजी) हमारे संप्रदाय का अगला आचार्य बन गए ।

अतुळाय : दादी , मैंने सुना है कि पिळ्ळै लोकाचार्य (श्री लोकाचार्य स्वामीजी) कोई और नहीं बल्कि देव पेरुमल खुद थे।

कत्तालागीय पेरुमाल कोयिल में कालक्षेप करते हुए पिळ्ळै लोकाचार्य – श्रीरंगम

दादी: अतुळाय आपने सही सुना। पिळ्ळै लोकाचार्य (श्री लोकाचार्य स्वामीजी) कोई और नहीं बल्कि देव पेरुमल खुद थे। पिळ्ळै लोकाचार्य (श्री लोकाचार्य स्वामीजी) अपने अंतिम दिनों के दौरान ज्योतिष्कुडी में, नालूर् पिळ्ळै (श्री कोलवराहाचार्य स्वामीजी) को हमारे संप्रदाय के अगला आचार्य घोषित करते है और तिरुवाइमोळि पिळ्ळै (श्रीशैलेश स्वामीजी) को व्याख्यान सिखाने का निर्देश देते हैं।  जब तिरुमलै अलवार कांचीपुरम में देव पेरुमल जी का मंगलाशाशनम करने के लिए पहुँचते है, तो देव पेरुमल सीधे नालूर् पिळ्ळै (श्री कोलवराहाचार्य स्वामीजी) से बात करते हैं, जो उनके पास में खड़े थे और कहते हैं “जैसा कि मैंने ज्योतिष्कुडी में उल्लेख किया है कि आपको तिरुमलै अलवार को अरुळिच्चयल के सभी अर्थ सिखाना चाहिए”।

वेदवल्ली: दादी, पिल्लै लोकाचार्य ने ज्योतिष्कुडी नामक स्थान पर अपने अंतिम दिन क्यों बिताए? क्या उनका जन्म श्री रंगम में नहीं हुआ था?

दादी: पिळ्ळै लोकाचार्य (श्री लोकाचार्य स्वामीजी) एक महान आचार्य थे जिन्होंने एक और सभी के लाभ के लिए आसान तमिल भाषा में अलवार पाशुरम पर सुंदर ग्रन्थ लिखे। उस समय  सभी संस्कृत या तमिल में पारंगत नहीं थे । उन लोगों के लिए जो भाषाओं से बहुत अच्छी जानकारी नहीं रखते, लेकिन फिर भी पिळ्ळै लोकाचार्य (श्री लोकाचार्य स्वामीजी) ने हमारे पूर्वाचार्यों की कृतियों को सीखने और लाभ पाने की इच्छा रखने वालो के लिए उन्होंने बड़ी दया के साथ अपने आचार्यों से सरल और कुरकुरी भाषा में जो कुछ भी सुना, उसे प्रलेखित किया।   श्री वचन भूषण दिव्या शास्त्र उनका बहुत ही सुन्दर ग्रन्थ है जिसमे हमारे संप्रदाय के अर्थों का विवरण है। इस प्रकार वह मुख्य आचार्य थे जिन्होंने प्रमाणं रक्षणं (हमारे सम्प्रदाय के ज्ञान आधार की रक्षा / पोषण) किया था।

पिळ्ळै लोकाचार्य – श्रीरंगं

पिळ्ळै लोकाचार्य (श्री लोकाचार्य स्वामीजी) ने न केवल हमारे संप्रदाय के ज्ञान आधार की रक्षा की, बल्कि हमारे सम्प्रदाय के मूल – श्रीरंगम के नंपेरुमाळ जी की भी।  जब भगवान की असीम कृपा से श्रीरंग मे सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसी दौरान मुस्लिम राजाओं के आक्रमण की खबर फ़ैल चुकी थी । श्री रंग मे स्थित श्री वैष्णवों और समान्य प्रजा को यह ज्ञात था की मुस्लिम आक्रमणकारि केवल हमारे मंदिरों पर आक्रमण करेंगे क्योंकि मंदिरों मे अत्यधिक धनराशि, सोना, चाँदि इत्यादि उपलब्ध है । यह जानकर तुरंत पिळ्ळै लोकाचार्य ( वरिष्ट श्री वैष्णव आचार्य थे ) जिन्होने इस स्थिति को संतुलित और नियन्त्रित किया । उन्होने अपने शिष्यों को आदेश दिया की वह सारे पेरिय पेरुमाळ के सन्निधि के सामने एक बडी दीवार खडा करे और वह श्री नम्पेरुमाळ और उभय नाच्चियार को लेकर दक्षिण भारत की ओर निकल पडे । वह वृद्ध अवस्था मे होने के बावज़ूद वह भगवान के दिव्य मंगल विग्रह को अपने साथ ले गए । बींच रास्ते मे भगवान के दिव्यमंगलविग्रह पर सजे हुए आभूषण कुछ स्थानिक चोरों ने चुरा लिए । सबसे आगे जाते हुए पिळ्ळै लोकाचार्य को जब यह ज्ञात हुआ वह तुरन्त उन चोरों के पीचे भागे और उन्होने उन चोरों को समझाया और चोरों ने उनके चरण कमलों का आश्रय लिया और आभूषण समर्पित किया ।  आभूषण पाकर पिळ्ळै लोकाचार्य आगे रवाना हुए ।

उसके पश्चात पिळ्ळै लोकाचार्य ज्योतिष्कुडि ( मदुरै के पास – अना मलै नामक पहाड की दूसरी ओर ) पहुँचे । पहुँचने के बाद, वृद्ध पिळ्ळै लोकाचार्य ने अपने प्राण त्याग करने की सोच से अगले दर्शन प्रवर्तक (तिरुमलै आऴ्वार – तिरुवाय्मोऴिपिळ्ळै) को घोषित किया और कूर कुलोत्तम दासर को उपदेश देते है कि वह तिरुवाय्मोऴिपिळ्ळै को अपने प्रशाशनिक कार्यों से मुक्त करें और उन्हे अगले दर्शन प्रवर्तक के कार्यों मे प्रशिक्षण दे । इस प्रकार अपना भौतिक शरीर [चरम तिरुमेनि] त्यागकर परमपद को प्रस्थान हुए । इस प्रकार पिळ्ळै लोकाचार्य ने नम्पेरुमाळ की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया।   यदि उन्होंने और हजारों अन्य श्री वैष्णव जन, जिन्होंने अपने जीवन के  बलिदान नहीं किया होता , तो आज हम श्रीरंगम में नम्पेरुमाळ जी की पूजा और दर्शन नहीं कर पाते ।

ज्योतिष्कुडि – पिळ्ळै लोकाचार्य परमपद स्थल

पराशर : कोई आश्चर्य नहीं कि वह स्वयं देव पेरुमाळ का अवतार थे, अत्यंत बलिदान का प्रतीक !

दादी: हाँ पराशर, यही कारण है कि देव पेरुमाळ जी को ही हमारे संप्रदयाप के पेरुमाळ कहलाते है । श्री पिळ्ळै लोकाचार्य ने केवल प्रमाण रक्षण (ग्रन्थों के रूप में हमारे संप्रदाय के ज्ञान आधार का संरक्षण) ही नहीं किया था, वह प्रमेयरक्षक भी हुए [यानि जिन्होने भगवान को बचाया] में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने नम्पेरुमाळ जी की रक्षा करके एक श्री वैष्णव का असली गुणों को प्रकशित किये | आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) की तरह, जो एम्पेरुमान जी की तिरुमेनि के बारे में चिंतित रहते थे और उन्होंने तिरुपल्लाण्डु गाया, श्री पिळ्ळै लोकाचार्य जी ने नम्पेरुमाळ जी की अर्चा मूर्ति में एक बच्चे को देखा और पितृत्व प्रेम और देखभाल करते हुए, नम्पेरुमाळ जी की रक्षा की और अपने जीवन का बलिदान किये पर मुस्लिम आक्रमणकारियों को नम्पेरुमाळ जी को नहीं लेने दिए ।  इसलिए, अगली बार जब आप पेरुमाळ मंदिर जाते हैं, तो याद रखें कि हमारे पास जो संप्रदाय है, वह आज हमारे सामने हजारों श्री वैष्णव द्वारा किए गए निस्वार्थ बलिदान द्वारा बनाया गया है। उन्होंने संप्रदाय और नम्पेरुमाळ जी की रक्षा की ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां, उनके श्रम के फल का आनंद ले सकें। हम इतने समर्थ नहीं की ऐसे श्री वैष्णव जन जिन्होंने नम्पेरुमाळ जी की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया उनको कुछ दे सके, सिवाय इसके की हम सभी श्री वैष्णव जन के बलिदान का स्मरण रखे और अपने सम्प्रदाय द्वारा दिए गए मूल्यों और ज्ञान को हम आगे लेकर जाये, और आने वाली पीढियों तक यह मूल्य और ज्ञान पहुंचा सके|

अतुळाय : दादी, हमें पिळ्ळै लोकाचार्य के छोटे भाई, अळगिय मनवाळ मामुनिगल (श्रीवरवरमुनि स्वामीजी) नयनार के बारे में अधिक बताएं।

nayanar

अळगिय मनवाळ पेरुमाळ नायनार

दादी: नायनार ने हमारे संप्रदाय के आवश्यक सिद्धांतों पर अद्भुत ग्रन्थ लिखे, जिनमे से मुख्य आचार्यहॄदयम् ग्रन्थ है । उनको आचार्य पेरियवाच्चान् पिळ्ळै जी के समान महान आचार्य माना जाता है जिनको हमारे सम्प्रदाय और दिव्य प्रभंद का गहरा ज्ञान था |  नायनार को महान आचार्य के रूप में सराहा जाता है । वह “जगत् गुरुवरानुज – पिळ्ळै लोकाचार्य के छोटे भाई” के रूप में लोकप्रिय हैं। नायनार ने कम उम्र में अपनी तिरुमेनि को छोड़ने का फैसला किया और पिळ्ळै लोकाचार्य को पीछे छोड़कर परमपद को गमन किये । उनकी रचनाएँ ज्ञान रत्न के अलावा और कुछ नहीं हैं, जिसके बिना हमारे संप्रदाय के जटिल अर्थ और विवरण आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाते। मामुनि स्वामी जी नायनार स्वामीजी का महिमामंडन करते हुए कहते है कि पेरियवाच्चन पिळ्ळै स्वामीजी के बाद नायनार स्वामीजी ही है जिन्होंने अपने कामों से बहुत योगदान दिया है। जब नायनार स्वामीजी परमपदम पहुंचते है, तो पिळ्ळै लोकाचार्य स्वामीजी दुःख के सागर में गिर जाते हैं और नायनार स्वामीजी के तिरुमुडी (सिर) को अपनी गोद में रखते हुए रोते हैं। वह नायनार स्वामीजी को एक असाधारण श्री वैष्णव के रूप में देखते है जिसे दुनिया ने बहुत कम समय में खो दिया है।

व्यास : दादी माँ, पिळ्ळै लोकाचार्य और नायनार का जीवन सुनने के लिए बहुत ही रोचक और भावनात्मक है।

दादी: हाँ व्यास । जब हम अपने आचार्यों और उनके जीवन के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो हमें समय बीतने का कभी पता नहीं चलता। बाहर अंधेरा हो रहा है। आप बच्चों को अब अपने घरों को चले जाना चाहिए। अगली बार जब हम मिलेंगे, तो मैं आपको पिळ्ळै लोकाचार्य के शिष्यों के बारे में बताउंगी ।

बच्चे अपने-अपने घरों को वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै (श्री कृष्णपाद स्वामीजी), पिळ्ळै लोकाचार्य (श्री लोकाचार्य स्वामीजी), अळगिय मनवाळ मामुनिगल (श्रीवरवरमुनि स्वामीजी) नायनार और उनके शानदार जीवन के बारे में सोचते हुए अपने-अपने घरों को चले जाते हैं।

अडियेन् रोमेश चंदर रामानुजन दासन

आधार – http://pillai.koyil.org/index.php/2016/09/beginners-guide-pillai-lokacharyar-and-nayanar/

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

श्रीवैष्णव – बालपाठ – नम्पिळ्ळै (श्री कलिवैरिदास स्वामीजी)

Published by:

श्री: श्रीमते शठकोपाये नमः श्रीमते रामानुजाये नमः श्रीमद्वरवरमुनये नमः

बालपाठ

<< नन्जीयर्

पराशर और व्यास, दादी माँ के घर में अतुललाय और वेदवल्ली के साथ प्रवेश करते है |

दादी : स्वागत बच्चो | आज हम दूसरे आचार्य जिनका नाम नम्पिळ्ळै था उनके बारे में जानेंगे जो नन्जीयर स्वामीजी के शिष्य थे | जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था, नम्बूर गाँव में वरदराजन के नाम से पैदा हुए और नम्पिळ्ळै के नाम से प्रसिद्ध हुए । नम्पिळ्ळै स्वामीजी तमिळ और संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे | हम यह भी जानते है कैसे नन्जीयर ने अपनी ९००० पड़ि कि व्याख्यान का एक अच्छी प्रति लिपि बद्द बनाना चाही । जब श्री वैष्णव गोष्ठी में विचार किया गया तब नम्बूर वरदराजर का नाम प्रस्ताव किया गय़ा । वरदराजर नन्जीयर को आश्वासन देते हैं कि वे उनके मन को संतुष्ट होने कि तरह लिखेंगे । नन्जीयर पहले उन्हें ९००० पड़ि कि व्याख्यान को सुनाकर अनन्तर उन्हें मूल प्रति देते हैं । तमिळ भाषा और साहित्य के विद्वान होने के कारण उचित स्थल पर सुन्दर से अर्थ विशेषो को मिलाकर नन्जीयर के पास वापस जाकर उनको वोह पृष्टि सोंप देते हैं । नन्जीयर व्याख्यान पढ़कर जान लेते हैं कि उसमे कुछ बदलाव किया गया हैं और उनसे घटित घटना के बारे में पूछते हैं । वरदराजर उन्हें सब कुछ बताते हैं और नन्जीयर सुन के प्रसन्न हो जाते हैं । वरदराजर की ख्याति समझते हुए उन्हें ” नम्पिळ्ळै “और ” तिरुक्कलिकंरी दासर” से उनका नाम करण करते हैं । वे तिरुक्कलिकंरी दासर, कलिवैरी दासर ,लोकाचार्यर , सूक्ति महार्णवर, जगदाचार्य और उलगसीरियर इत्यादि नामों से भी जाने गए हैं ।

नम्पिळ्ळै – तिरुवाल्लिकेनि

व्यास : दादी हमें याद है कैसे नम्पिळ्ळै स्वामीजी ने तिरुवायमोली ९००० पड़ी व्याख्यान को दुबारा अपनी स्मरण शक्ति से लिखा जब उनके आचार्य द्वारा दिए गए मूल ग्रन्थ कावेरी नदी में बाढ़ आने से खो गए थे |

दादी : हाँ, इतनी महानता और ज्ञान के बावजूद, नम्पिळ्ळै स्वामीजी बहुत विनम्र थे और सभी के साथ बहुत सम्मान और प्यार से पेश आते थे |

वेदवल्ली : दादी, क्या आप हमें नम्पिळ्ळै स्वामीजी के गौरव को उजागर करने वाली कुछ घटनाएं बता सकते हैं?

दादी : आळ्वार पाशुर को अर्थ सहित नन्जीयर स्वामीजी से सीखने के बाद, नम्पिळ्ळै स्वामीजी नियमित रूप से श्रीरंगम मंदिर में पेरुमल सन्निधि के पूर्वी किनारे पर व्याख्यान देते थे | तमिळ और संस्कृत भाषा और साहित्य पर उनके महान आदेश के कारण नम्पिळ्ळै भारी भीड़ को आकर्षित करते थे । जब भी लोगों के मन में कोई शंका / सवाल उठता है, तो वे वाल्मीकि रामायणम का उपयोग करके संतोषजनक तर्क देकर जिज्ञासाओं के मन का जिज्ञासा शांत करते थे । एक बार, जब नम्पिळ्ळै अपने कालक्षेप दे रहे थे, पेरिया पेरुमल (श्री रंगम के मूलावार विग्रह से बहार से निकल कर) अपनी वैराग्य स्थिति से उठ खड़े हुए और नम्पिळ्ळै के उपदेशं को देखने के लिए आये । नम्पिळ्ळै उपन्यास देते समय देखने के लिए पेरिय पेरुमाळ खड़े हो गए थे । तिरुविळक्कु पिच्छण् (एक श्री वैष्णव जो सन्निधि के दीप और रौशनी के जिम्मेदार हैं ) खड़े हुए पेरिय पेरुमाळ को देखते हैं और उन्हें धक्का देकर कहते हैं कि अर्चावतार में उन्हें हिलने कि इझाजत नहीं हैं । नम्पिळ्ळै को भाषण देते हुए देखने और सुनने के लिए एम्पेरुमान् ने उनकी अर्च समाधी को भी (अर्च अवताराम में स्थानांतरित या बात नहीं करने का वादा) तोडा हैं । तमिळ और संस्कृत दोनों में विभिन्न साहित्य में उनके गहन ज्ञान के कारण वे अपने व्याख्यान के दौरान अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने में सक्षम थे। नम्पिळ्ळै के भाषण इतने प्रसिद्ध थे कि लोग कहते थे कि क्या यह नम्पेरुमाळ कि गोष्टी हैं या नम्पिळ्ळै कि गोष्टी । जिस तरह नम्पेरुमाळ लोगों को अपनी पुरप्पाड इत्यादि कि ओर आकर्षित करते थे उसी तरह नम्पिळ्ळै अपने वचन से उन्हें आकर्षित करते थे । क्या किसी ने श्रीरंगम में नम पेरुमाल के पुरपाडु उत्सव को (झांकी)देखा है?.

श्रीरंग पेरुमाल सन्निद्धी में नम्पिळ्ळै उपन्यास देतेहुए

अतुलाय : जी दादी मैंने देखा है | जब एक बार में श्री रंगम में ब्रह्म उत्सव देखने गयी थी तब नम पेरुमाल जी के वीधि पुरप्पाडु की झांकी देखी थी और जिस तरह से उनकी झांकी लेकर गए विस्मित करने वाला द्रश्य था |

पराशर : जी दादी , हमने भी नम पेरुमाल जी का पुरप्पाडु उत्सव बहुत बार देखा है |

दादी : कौन नहीं होगा? क्या यह हमारी आँखों का इलाज नहीं है? ठीक उसी तरह जैसे नमपेरुमल ने अपने सभी भक्तों को अपने पुरपडु के साथ आकर्षित किया, यहां तक कि नम्पिल्लई ने भी अपने उपन्यासम में भारी भीड़ को आकर्षित किया। इस सब के बावजूद, उनकी विनम्रता अद्वितीय थी। नम्पिळ्ळै की विनम्रता अद्वितीय और असामान्य थी । श्री नन्जीयर का जीवन एक ऐसा आदर्श जीवन था जो केवल श्री नम्पिळ्ळै से सीखा हुआ श्रीवैष्णवतत्व पर पूर्ण तरह से आधारित था । एक बार कन्दाड़ै तोळप्पर (मुदली आण्डान् वंशी ) नम्पेरुमाळ के आगे नम्पिळ्ळै कि निंदा स्तुति करते हैं । उनकी महानता तोळप्पर् से सहन नहीं हो रहा था और वोह असहनता कठिन व्याख्या ( शब्दों ) के रूप में बाहर आए । नम्पिळ्ळै ने बिना कुछ बोले उनकी बेइज्जति सहन करके अपनी तिरुमालिगै को निकल पड़ते हैं । तोळप्पर जब अपने तिरुमालिगै पहुँचते हैं, उनकी धर्म पत्नी जो इस विषय के बारे में जान लेती हैं उन्हें उनकी बर्ताव पे सलाह देती हैं और नम्पिळ्ळै की महानता बताती हैं । उनसे आग्रह करती हैं कि वे नम्पिळ्ळै के पास जाकर उनके चरण कमल पे माफ़ी माँगे । आख़िरकार उन्हें अपनी भूल समझ मे आती हैं और रात में नम्पिळ्ळै कि तिरुमालिगै को जाने कि ठान लेते हैं । जब घर से निकल पड़े और दरवाज़ खोला तब उन्होंने एक व्यक्ति उनका इंतज़ार करते हुए दिखाई दिये जो दूसरे कोई नहीं थे बल्कि नम्पिळ्ळै स्वयं थे। तोळप्पर को देखने के तुरंत बाद नम्पिळ्ळै नीचे गिर कर उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कुछ भूल कि होगी जिस के कारण तोळप्पर उनसे नाराज़ जो गए । तोळप्पर हैरान हो जाते हैं और उनकी महानता अच्छी तरह से समझ आती हैं । भूल उन्होंने किया हैं लेकिन नम्पिळ्ळै इतने विनम्र निकले कि उस भूल को उन्होंने अपने कंधे पे ले लिया और माफ़ी माँगने लगे । तोळप्पर तक्षण उन्हें प्रणाम करते हैं और कहे कि उनकी विनम्रता के कारण उन्हें उस दिन से “लोकाचार्य” के नाम से लोग जानेंगे । जो मानव महान होने के बावज़ूद अपनी चाल चलन में विनम्रता रखता हैं उन्हें “लोकाचार्य” कहते हैं और नम्पिळ्ळै उस पद के लायक हैं । नम्पिळ्ळै के प्रति अपनी द्वेष भाव को छोड़कर तोळप्पर अपनी पत्नी के साथ उनकी सेवा में जुड जाते हैं और कई शास्त्रार्थ उनसे सीखते हैं ।

पराशर : कितना विस्मय है | क्या यह उस घटना से बहुत मिलता-जुलता नहीं है, जहां श्री पराशर भट्टर् ने उस व्यक्ति को महंगी शॉल भेंट की थी, जो उनके बारे में बुरा बुरा कहता था ?

दादी : अच्छा अवलोकन पराशर ! हमारे पूर्वाचार्यों में एक सच्चे श्री वैष्णव के सभी समान गुण थे । बार बार हमारे आचार्यों ने हमें सिखाया कि कैसे जीना है और कैसे श्री वैष्णव के शुद्ध जीवन का नेतृत्व करके सभी के साथ व्यवहार करना है। उन्होंने आदर्श उदाहरण देकर हमें रास्ता दिखाया। उन्होंने हमें यह भी दिखाया कि यह सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी इसका पालन किया जा सकता है। इसके लिए सभी को आचार्यों का आशीर्वाद ही चाहिए और हमारे पूर्वाचार्यों की तरह जीवन जीने की कोशिश करने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए । छोटे बच्चे के कदम की तरह आखिरकार हमें हमारी मंजिल तक ले जाएंगे।

जब भट्टार स्वामीजी ने हमें दिखाया कि कैसे एक सच्चे श्री वैष्णव बने, नडुविळ तिरुवीधि भट्टर जो भट्टर वंशीय थे नम्पिळ्ळै की कीर्ति से असहन होते हैं और उन पे ईर्षा भाव बढ़ा लेते हैं । एक बार जब वे राजा के दरबार जा रहे थे तब उनके साथ पिन्बळगीय पेरुमाळ जीयर को अपने साथ लेकर जाते है । राजा उन दोनों को स्वागत करके उन्हें सम्भावना देकर आसीन करते हैं । राजा ने भट्टर से श्री रामायण से एक प्रश्न पूछते हैं । उन्होंने पूछा जब एम्पेरुमान ने एलान किया था कि रामावतार में वे परत्वता नहीं दर्शाएंगे तब वे कैसे जटायु को “गच्छ लोकान् उत्तमान”( सबसे उत्तम लोक – परमपद को जाईये ) कह सकते हैं । भट्टर को समाधान नहीं मालुम था और उनकी ख्याति के बारे में चिंतित हो रहे थे और इस बीच राजा कुछ अन्य कार्य में मग्न हो गए । भट्टर जीयर से पूछते हैं कि अगर नम्पिळ्ळै को यह प्रश्न पूछा गया होता तो वे इसका क्या उत्तर देंगे । जीयर तुरंत उत्तर देते हैं कि वे “सत्येन लोकान जयति” (एक सच्चा इन्सान तीनों लोकों को जीत सकता हैं ) इति सूत्र से समझाते । भट्टर उस श्लोक पर ध्यान करके उसका अर्थ जानकर राजा को समझाते हैं कि श्री राम सत्यवादी थे और उनकी सत्यनिष्ठा की शक्ति से किसी को भी किसी भी प्रदेश पहुँचा सकते हैं । जवाब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होकर भट्टर के ज्ञान की प्रशंसा करते हैं और उन्हें ढ़ेर सारा सम्पत्ति प्रदान करते हैं । नम्पिळ्ळै के केवल एक व्याख्या की महत्ता को जानकर भट्टर तुरन्त उनके पास जाकर सारा संपत्ती को समर्पित कर देते है । नम्पिळ्ळै के चरण-कमलों का आश्रय (शरण) पाकर उनके शिष्य बनते हैं और उसके बाद निरंतर नम्पिळ्ळै की सेवा में जुट जाते हैं ।

वेदवल्ली : दादी, पिछली बार आप ने बताया था की भट्टर स्वामी जी और नन्जीयर स्वामीजी आपस में बहुत चर्चा करते थे | क्या नन्जीयर स्वामीजी और नम्पिळ्ळै स्वामीजी की बीच भी इतनी आनन्ददायक चर्चा होती थी ?

दादी : हाँ वेदवल्ली | नन्जीयर स्वामीजी और नम्पिळ्ळै स्वामीजी की बीच भी बहुत अद्भुत चर्चा होती थी | एक बार नम्पिळ्ळै स्वामीजी ने नन्जीयर स्वामीजी से पूछा की भगवान के अवतार लेने का क्या अभिप्राय है ? नन्जीयर स्वामीजी बताते है की एम्पेरुमान जी इसीलिए अवतार लेते है की जिन्होंने भागवतो के प्रति अपचारम किये है उनको सही दंड दे सके| जिस तरह एम्पेरुमान जी ने कृष्णावतार में यह सुनिश्चित करने के लिए लिया कि दुर्योधन ने अपने भक्तों पर कई अपचार किए जो अंततः मारे गए। वह हिरण्यकश्यपु को यह सुनिश्चित करने के लिए नरसिंह के रूप में आया, जिसने अपने भक्त प्रह्लाद को परेशान किया, उसे मार दिया । तो, सभी अवतारों का मुख्य उद्देश्य भागवत संरक्षणम है।

व्यास : दादी, भागवत अपचार क्या है ?

दादी : नन्जीयर बताते है कि खुद को अन्य श्री वैष्णवों के बराबर मानना ही भगवत अपचारम है। नंजियार बताते हैं कि हमें हमेशा अन्य श्री वैष्णवों को अपने से ऊपर मानना चाहिए चाहे श्री वैष्णव किसी भी कुल में जन्म लिए हो, चाहे जैसे भी ज्ञान उन्हें हो । उनका यह भी कहना है कि हमारे आळ्वार स्वामीजी और अन्य पूर्वाचार्यों की तरह हमें भी अपने भागवतों का लगातार महिमामंडन करने की कोशिश करनी चाहिए।

नम्पिळ्ळै यह भी स्पष्ट करते है की पेरिया पेरुमाल और पेरिया पिराट्टि को छोड़ कर अन्य देवी देवताओं का भजन एवं पूजन पूर्णतः व्यर्थ है |

अतुलहाय : दादी, नम्पिळ्ळै स्वामीजी कैसे इसको बताते है ?

दादी : एक बार कोई नम्पिळ्ळै स्वामीजी के पास आकर उनसे प्रश्न किया जाता हैं कि नित्य कर्म करते समय आप अन्य देवता ( जैसे इंद्र , वायु , अग्नि ) कि पूजा कर रहे हैं लेकिन यह पूजा उनके मन्दिर को जाकर क्यूँ नहीं कर रहे हैं ? तत्क्षण अति चतुर जवाब देते हैं कि क्यूँ आप यज्ञ के अग्नि को नमस्कार करते हैं और वहीँ अग्नि जब शमशान में हैं तब उससे दूर हैं ? इसी तरह शास्त्र में निर्बन्ध किया गया हैं कि नित्य कर्म को भगवद् आराधन मानकर करना चाहिए । यह कर्म करते समय हम सभी देवताओं के अंतरात्मा स्वरूप एम्पेरुमान् को दर्शन करते हैं । वही शास्त्र बतलाती हैं कि हमे एम्पेरुमान् के अलावा किसी अन्य देवता कि पूजा नहीं करनी चाहिए इसीलिए हम दूसरे देवताओं के मंदिर को नहीं जाते हैं । साथ ही साथ जब यह देवताओं को मंदिर में प्रतिष्टा की जाती हैं तब उन में रजो गुण भर जाता हैं और अपने आप को परमात्मा मानने लगते हैं और क्योंकि श्री वैष्णव सत्व गुण से सम्पन्न हैं और वे रजो गुण सम्पन्न देवता को पूजा नहीं करते हैं । अन्य देवता भजन या पूजा न करने के लिए क्या इससे बेहतर विवरण दिया जा सकता हैं ।

वेदवल्ली : दादी, मेरी माताजी कहती है की यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और बहुत से लोग इस विचार को स्वीकार नहीं करते हैं।

दादी : कुछ सत्य जब कहे जाते है तो कड़वी गोलियो जैसी प्रतीत होती है जो उनका श्रवण करता है उसके लिए यह अनुभव करना और मानना अस्वीकार होता है | वैदिक सत्य की प्रामाणिकता को कभी नकारा नहीं जा सकता और न ही सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि लोग इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। अपने आचार्य की कृपा और अनुकरणीय अकारण दया के साथ, हर किसी को अंततः इस सच्चाई का एहसास होता है । जैसा कि हमारे आळ्वार स्वामीजी अपने एक अनुष्ठान में कहते हैं, “यदि हर कोई श्रीमन्न नारायण के आधिपत्य के शाश्वत सत्य का एहसास करता है और मोक्ष तक पहुंचता है, तो प्रभु के लिए अपने दिव्य अतीत को निभाने के लिए कोई दुनिया नहीं होगी, इसलिए यह देरी है”।

व्यास : दादी, क्या नम्पिळ्ळै स्वामीजी का पाणिग्रहण संस्कार हुआ था ?

दादी : हाँ, नम्पिळ्ळै स्वामीजी की दो पत्नियां थी | एक बार एक पत्नि से अपने बारे में उनका विचार पूछते हैं । जवाब देते हैं बतलाती हैं कि उन्हें स्वयं एम्पेरुमान् का स्वरुप मानती हैं और उन्हें अपने आचार्य के स्थान में देखती हैं । उनकी उत्तर से नम्पिळ्ळै बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे मिलने तिरुमालिगै को आने वाले श्री वैष्णवो के तदियाराधन कैंकर्य में पूरी तरह से झुट जाने के लिए कहते हैं । नम्पिळ्ळै स्वमीजी इस घटना से आचार्य अभिमान के महत्व को प्रकाशित करते है |

पराशर : दादी, नम्पिळ्ळै स्वामीजी का जीवन यात्रा सुनकर बहुत ही आनन्द होता है|उनके बहुत से महान शिष्य रहे होंगे|

दादी : हाँ पराशर | नम्पिळ्ळै स्वामीजी के कई महान शिष्य थे, जो खुद आचार्य पुरुष परिवारों से थे और श्री रंगम में उनका समय सभी के लिए नललदिक्कालम (शानदार समय) के रूप में था। नम्पिळ्ळै स्वामीजी ने हमारे संप्रदाय के 2 गौरवशाली स्तंभों की आधारशिला भी रखी – पिळ्ळै लोकाचार्य (श्री लोकाचार्य स्वामीजी) और अळगिय मनवाळ मामुनिगल (श्रीवरवरमुनि स्वामीजी) जो वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै (श्री कृष्णपाद स्वामीजी) के पुत्र थे। उनके कुछ अन्य प्रमुख शिष्य थे, वडक्कु तिरुवीधि पिळ्ळै, पेरियवाच्चान पिळ्ळै , पिण्बळगिय पेरुमाळ जीयर, ईयुण्णि माधव पेरुमाळ, नाडुविळ तिरुविधि पिळ्ळै भट्टर इत्यादि |

nampillai-pinbhazakiya-perumal-jeer-srirangam

पिम्बालगराम पेरुमाल के साथ नम्पिळ्ळै

जब हम अगली बार मिलेंगे, तो मैं आपको नम्पिळ्ळै स्वामीजी के शिष्यों के बारे में बताऊंगी, जिन्होंने अपनी असीम दया के साथ, महान अनुदान प्रदान करने के लिए और हमारे संप्रदाय के लिए अद्भुत कैंकर्य किया।

बच्चे नम्पिळ्ळै स्वामीजी के गौरवशाली जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में सोचते हुए अपने-अपने घरों को चले जाते हैं।

अडियेन् रोमेश चंदर रामानुजन दासन

आधार – http://pillai.koyil.org/index.php/2016/08/beginners-guide-nampillai/

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

श्रीवैष्णव – बालपाठ – एम्बार् (श्री गोविन्दाचार्य स्वामीजी)

Published by:

श्री: श्रीमते शठकोपाये नमः श्रीमते रामानुजाये नमः श्रीमद्वरवरमुनये नमः

बालपाठ

<<श्री रामानुजाचार्य स्वामीजी – भाग 2

पराशर, व्यास, वेदवल्ली और अत्तुलाय के साथ अंडाल दादी माँ के घर में प्रवेश करते है |

दादी : सु:स्वागतम बच्चो | अपने हाथ और पॉंव दो लो | में कुछ प्रसाद लेकर आती हूँ | क्या आप जानते हो कल कौन सा दिन है ? कल आळवन्दार् स्वामीजी का तिरुनक्षत्रम, उत्तराषाढ नक्षत्र, का दिन है | यहाँ पर कौन आळवन्दार् स्वामीजी का स्मरण करता है?

अतुलहाय : मुझे याद है की आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) ने देव पेरुमल जी से प्रार्थना करके रामानुज स्वामीजी को श्रीवैष्णव सम्प्रदाय में लेकर आये थे |

व्यास : हाँ | उनके परमपदम जाने के बाद उनके दिव्या शरीर के तीन उंगलिया मुड़ी हुई थी जो यह सूचित करती थी की उनकी अंतिम तीन मनोरथ अधूरे रह गए थे और रामानुज स्वामीजी ने प्रतिज्ञा लिए थे उनको पूर्ण करेंगे | जैसे ही रामानुज स्वामीजी ने प्रतिज्ञा लिए उसी समय तीनो मुड़ी हुई उंगलियां सीधी हो गयी |

पराशर : दादी हमें स्मरण है जब आपने कहा था की रामानुज स्वामीजी और आळवन्दार् स्वामीजी का संबंध मन और आत्मा का है और जो शारीरक इन्द्रियों से परे है |

दादी : वास्तव में, कल आळवन्दार् स्वामीजी का तिरुनक्षत्र है | यह लीजिये प्रसाद | कल मंदिर जाना भूल मत जाना और महान आचार्य जी को अपना सम्मान देना जिन्होंने रामानुज स्वामीजी को सम्प्रदाय में लेकर आये | आज आगे चलते है और चलो अपने दूसरे आचार्य एम्बार् (श्री गोविन्दाचार्य स्वामीजी) के बारे में जानते है | गोविन्द पेरुमाळ कमल नयन भट्टर् और श्री देवी अम्माळ को मधुरमंगलम में पैदा हुए । ये गोविन्द भट्टर, गोविन्द दास और रामानुज पदछायर के नामों से भी जाने जाते हैं । कालान्तर में ये एम्बार् के नाम से प्रसिध्द हुए । ये एम्पेरुमानार के चचेरे भाई थे जिन्होंने जब यादव प्रकाश एम्पेरुमानार की हत्या करने की कोशिश की तब ये साधक बनकर उन्हें मरने से बचाया ।

वेदवल्ली : दादी क्या मारा? मैंने सोचा था की रामानुज स्वामीजी का जीवन उस समय खतरे में था जब कूरत्ताळ्वान् (श्री कूरेश स्वामीजी) स्वामीजी और पेरिय नम्बि (श्री महापूर्ण स्वामीजी/ श्री परांकुशदास) ने उनके प्राण बचाये थे | दादी कितनी बार उनके जीवन खतरे में था ?

दादी : बहुत बार | में आपको सब बताउंगी जैसी ही समय आएगा | उनका जीवन पहली बार तब खतरे में आया जब उनके गुरु यादव प्रकाश जी ने उनको मारना चाहा | रामानुज स्वामीजी और यादव प्रकाश जी में मत भेद था जब भी वेदो के श्लोको का अर्थ को बताना होता | श्रीयादवप्रकाश शास्त्रों में वर्णित श्लोकों का गलत अर्थ / तात्पर्य बतलाते । रामानुज स्वामीजी वेदो के श्लोको का गलत अर्थ / तात्पर्य सुनते बहुत बुरा अनुभव करते और तब श्री रामानुज स्वामीजी अन्य उदाहरण देकर श्लोकों का सही अर्थ बतलाते हुये श्रीयादवप्रकाश को सही तात्पर्य समझाने की कोशिश करते थे जैसे हमारे श्री विशिष्टाद्वैत संप्रदाय में अर्थ दिए हुए है | यादव प्रकाश जो की अद्वैत वादी थे कभी भी रामानुज स्वामीजी के द्वारा दिए गए अर्थो से प्रसन्न नहीं थे | वह जानते थे की जो अर्थ अनुवाद रामानुज स्वामीजी देते है वह ज़्यादा सार्थक है और इसीलिए प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव करने लगे | यादव प्रकाश जी सोचते थे की रामानुज स्वामीजी उनको आचार्य की पदवी से मुक्त कर देंगे जब की रामानुज स्वामीजी का ऐसा कोई उद्देश नहीं था | इसी कारण से यादव प्रकाश जी अपने मन में रामानुज स्वामीजी से द्वेष की भावना रखते थे | यादवप्रकाश भगवत रामानुज स्वामीजी से छुटकारा पाने अपने अन्य शिष्यों के साथ विचार विमर्श कर , रामानुज स्वामीजी को काशी यात्रा पर ले जाकर वही समाप्त कर देने की योजना बना कर, काशी यात्रा के लिए जाते है। यादवप्रकाश की इस योजना का , भगवत रामानुज स्वामीजी के मौसेरे भाई गोविंदाचार्य (एम्बार) को पता चल जाता है । गोविंदाचार्य श्री रामानुज स्वामीजी को यादवप्रकाश की इस योजना से अवगत कराते हुए कांचीपुरम भेज देते हैं और इस तरह से गोविंदाचार्य (एम्बार) रामानुज स्वामीजी के प्राण बचा लेते है |

व्यास : दादी, क्या एम्बार् (श्री गोविन्दाचार्य स्वामीजी) यादव प्रकाश जी के शिष्य थे ?

एम्बार् – मधुरमंगलं

दादी : हाँ व्यास ! रामानुज स्वामीजी और गोविन्द स्वामीजी दोनों यादव प्रकाश जी से वेद अध्यन सीखने जाते थे | यद्यपि रामानुज स्वामीजी को अपने आप को बचाने के लिए दक्षिण भारत की तरफ यात्रा करनी थी, गोविन्द स्वामीजी यात्रा जारी रखते हैं और कालहस्ती पहुँचकर शिव भक्त बन जाते हैं जिससे उनको उल्लंगै कोंडा नयनार के नाम से जाने जाना लगे । उन्हें सही मार्ग दर्शन करने के लिए एम्पेरुमानार पेरिय तिरुमलै नम्बि को उनके पास भेज देते हैं ताकि गोविन्द स्वामीजी को सम्प्रदाय में वापिस ला सके । पेरिया नम्बि कालहस्ती जाते है और नम्माळ्वार जी के पासुर और आलवन्दार स्वामीजी के स्तोत्र रत्नम के श्लोको द्वारा गोविन्द पेरुमाळ को परिवर्तिन कर सके | गोविन्द पेरुमाळ जी को अपनी गलती की अनुभूति हुई और फिर वह संप्रदाय में वापिस आ जाते है | इसीलिए बच्चो आलवन्दार स्वामीजी परमपदम जाने के बाद भी इतने प्रभावशाली थे की केवल रामानुज स्वामीजी को ही सम्प्रदाय में नहीं लेकर आये बल्कि उनके मुसेरे भाई गोविन्द पेरुमाल जी को भी सम्प्रदाय में लेकर आये | जैसे पेरिय थिरुमलई नम्बि स्वामीजी गोविन्द पेरुमाल जी को सम्प्रदाय में वापिस लेकर आते है इसीलिए वह उनके आचार्य भी थे और उन्होंने गोविन्द पेरुमाल जी का पञ्च संस्कार भी किया था | जैसे ही पेरिय थिरुमलई नम्बि गोविन्द पेरुमाल जी के साथ तिरुपति से वापिस आते है और गोविन्द पेरुमाल जी अपने आचार्य जी के कैंकर्य में लग जाते है | जहाँ एक विषय महत्वपूर्ण है जो आप सब ने देखा होगा | आपने देखा होगा की रामानुज स्वामीजी और पेरिय तिरुमलै नम्बि स्वामीजी ही गोविन्द पेरुमाल जी के पास उनके परिवर्तन के लिए जाते है न की गोविन्द पेरुमाल जी अपने सुधार के लिए रामानुज स्वामीजी और पेरिय नम्बि स्वामीजी के पास जाते है | ऐसे आचार्य जो अपने शिष्यों के पास इसीलिए पहुँचते है की उनका बेहतर सुधार कर सके और उनके भलाई के लिए ही चिंतित रहते है उनको कृपा मातृ प्रसनाचार्य कहा जाता है | वह स्वयं अपने शिष्यों के पास शुद्ध भाव से पहुँच कर उन पर निर्हेतुक कृपा करते है जैसे एम्पेरुमान करते है | रामानुज स्वामीजी और पेरिय थिरुमलई नम्बि स्वामीजी दोनों गोविन्द पेरुमाल जी के लिए कृपामात्र प्रसनाचार्य थे |

पराशर : दादी हमें गोविन्द पेरुमाल जी के बारे में और बताइये | उन्होंने कौन कैंकर्यं किया था ?

दादी : ऐसे बहुत सी घटना है जो गोविन्द पेरुमाल जी के ऊपर पेरिय थिरुमलई नम्बि स्वामीजी का आचार्य अभिमान दर्शाती है | एक बार गोविन्द पेरुमाल जी पेरिय थिरुमलई नम्बि स्वामीजी के लिए बिस्तर बना रहे थे, तो उन्होंने अपने आचार्यं जी के लेटने से पहले बिस्तर का निरक्षण किया | जब नम्बि स्वामीजी ने उनसे पूछा अपने ऐसा क्यों किया तो गोविन्द पेरुमाल स्वामीजी उत्तर देते है की वह जानते है की इससे उनको नरक भोगना पड़ेगा, उनको नरक भोगना बुरा नहीं होगा जब तक आचार्य जी का बिस्तर सुरक्षित है और लेटने के लिए आरामदायक है | इससे उनके आचार्य अभिमान का गुण प्रकाशित होता है जहाँ पर गोविन्द पेरुमाल जी स्वयं के बारे में न सोचकर अपने आचार्य की तिरुमेनि (शारीर) की रक्षा करने में वे चिंतामग्न हैं । यह समय तब आया जब रामानुज स्वामीजी तिरुपति आते है ताकि वह पेरिय तिरुमलै नम्बि स्वामीजी से श्रीरामायण का मूलतत्त्व सीख सके | रामानुज स्वामीजी जब एक वर्ष नम्बि स्वामीजी से सीखने के बाद वापिस जाते है, नम्बि स्वामीजी रामानुज स्वामीजी को कुछ भेंट देने चाहते थे | रामानुज स्वामीजी गोविन्द पेरुमाल स्वामीजी को मांग लेते है और नम्बि स्वामीजी गोविन्द पेरुमाल जी को रामानुज स्वामीजी को कैंकर्यं करने के लिए उनको सौंपने को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते है | यह सुनकर गोविन्द पेरुमाल जी दुःखी होते है के उनको पेरिय थिरुमलई नम्बि स्वामीजी को छोड़कर जाना पड़ेगा |

व्यास : दादी, नम्बि स्वामीजी ने गोविन्द पेरुमाल जी को क्यों दे दिया ? गोविन्द पेरुमाल जी को क्यों जाना पड़ा जब के वह आचार्यं कैंकर्यं करने में खुश थे ?

दादी : व्यास, गोविन्द पेरुमाल संप्रदाय में एक बड़ी भूमिका क्रियान्वित करते है जिससे वह रामानुज स्वामीजी के लिए विभिन्न कैंकर्यं कर सके । बचपन से ही, गोविन्द पेरुमाल जी को रामानुज स्वामीजी के प्रति बहुत स्नेह और प्रेम भावना रखते थे |  रामानुज स्वामीजी के परमपदम पहुँचने के बाद, उन्होंने रामानुज स्वामीजी के दूसरे शिष्य और पराशर भट्टर जी का भी मार्गदर्शन किया | इतनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना जो उनका इंतज़ार कर रही थी जिससे उनको अपने आचार्य पेरिय थिरुमलई नम्बि जी को छोड़ना पड़ा और रामानुज स्वामीजी को अपना गुरु और मार्गदर्शक मानना पड़ा |  बाद में गोविन्द पेरुमाल जी ने रामानुज स्वामीजी को अपना सब कुछ माना और सुंदर पासुर रचा जिस में रामानुज स्वामीजी की दिव्या शरीर की सुंदरता का वर्णन किया | इसको एम्पेरुमानार वाड़ीवालागु पासुर सुनाते है | जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था , जब संप्रदाय पर बात आती है , बहुत अच्छे कारण के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा और ऐसा ही गोविन्द पेरुमाल स्वामीजी ने किया |

अतुलाहय : क्या गोविन्द पेरुमाल स्वामीजी ने विवाह किया था ? क्या उनके बच्चे भी थे ?

दादी : गोविन्द पेरुमाल जी तो भगवद विषयम में लगन थी की उनको हर जगह और हर वस्तु में एम्पेरुमान दिखते थे | विवाह होने के बाद भी जब हम गोविन्द पेरुमाल जी का भगवद विषय की तरफ उठा हुआ जीवन देखते है, एम्पेरुमानार स्वामीजी स्वयं उन्हें सन्याश्रम प्रादान करते हैं और एम्बार् का दास्यनाम देकर उनके साथ सदैव रहने के लिए कहते हैं । अपने जीवन के अंतिम दिनों में एम्बार् स्वामीजी श्री पराशर भट्टर् स्वामीजी को आदेश देते है की श्रीवैष्णव संप्रदाय का प्रचार और प्रसार कर सके | उन्होंने श्री पराशर भट्टर् स्वामीजी को आदेश दिया की सदैव एम्पेरुमानार जी के चरण कमलो में प्रीती रखे और सदैव एम्पेरुमानार थिरुवडिगले शरणम् मंत्र का जाप करे | अपने आचार्यं रामानुज स्वामीजी के चरण कमलो में ध्यानमग्न रहते हुए और अपने आचार्य जी से ली हुई प्रतिज्ञा पूर्ण करते हुए, एम्बार परमपदम पहुँच जाते है ताकि वह अपने आचार्य जी के प्रति कैंकर्यं कर सके | श्री पराशर भट्टर् स्वामीजी ने भी आचार्य आज्ञा का आदेश मानते हुए श्रीवैष्णव संप्रदाय परम्परा को और आगे प्रचार और प्रसार करने के लिए कैंकर्य किये |

वेदवल्ली : दादी, हमें श्री पराशर भट्टर् स्वामीजी के बारे में बताइये |

दादी : में आपको श्री पराशर भट्टर् स्वामीजी के बारे में बताउंगी जब हम अगली बार मिलेंगे | अभी आप घर जाये, बाहर अँधेरा हो रहा है | और कल मंदिर जाना मत भूल जाना क्यूंकि कल आलवन्दार तिरुनक्षत्र है |

बच्चे अपने घर को आळवन्दार् स्वामीजी, पेरिय थिरुमलई नम्बि स्वामीजी, रामानुज स्वामीजी और एम्बार स्वामीजी के बारे में सोचते हुए प्रस्थान करते है |

अडियेन् रोमेश चंदर रामानुजन दासन

आधार – http://pillai.koyil.org/index.php/2016/08/beginners-guide-embar/

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

श्रीवैष्णव – बालपाठ – आळवन्दार् के शिष्य – भाग 2

Published by:

श्री: श्रीमते शठकोपाय नमः  श्रीमते रामानुजाय नमः  श्रीमद्वरवरमुनये नमः

बालपाठ

<< आळवन्दार् शिष्य – भाग 1

जय श्रीमन्नारायण ।
आळ्वार एम्पेरुमानार् जीयर् तिरुवडिगळे शरणं ।

tirukkachinambi

गोश्टि पूर्ण और् कान्ची पूर्ण

पराशर और व्यास आण्डाल दादी के घर में प्रवेश करते हैं ! वह अपने मित्र वेदवल्ली, अत्तुज़्हाय् और् श्रीवत्सांगन्. के साथ जाते हैं !

दादी (मुस्कराते हुए ) : आओ बच्चों | व्यास, आप तो सभी मित्रों को साथ लेकर आये हो जैसा मैंने कल कहा था |

व्यास : जी दादी, पराशर और मैं स्वामी रामानुज जी और उनके आचार्य की कहानी बता रहे थे श्रीवत्सांगन्. को और वह चाहता था की आज इसको आपसे सुने !!

दादी : यह तो बहुत बढ़िया है | आईए , बैठे | आज में आपको तिरुक्कच्चि नम्बि (कान्ची पूर्ण) और् तिरुक्कोश्टियूर् नम्बि (गोश्टि पूर्ण) स्वामीजी के बारे में बताउंगी,  इन दोनों महान आचार्यो का हमारे सम्प्रदाय में बहुत विशेष स्थान है |

श्रीवत्सांगन् : दादी, तिरुक्कच्चि नम्बि (कान्ची पूर्ण) जी का जनम चेन्नई के पास पूविरुन्तवल्लि में वहां हुआ था जो श्रीपेरुम्बूतूर् जाने के रास्ते में आता है| हम उस मंदिर में पिछले साल गर्मी की छुटियों में गए थे |

दादी : बहुत अद्धभुत | यह ठीक है | तिरुक्कच्चि नम्बि (कान्ची पूर्ण) श्री देव पेरुमाळ को पंखा करने की सेवा से जाने गए है और उसी कारण प्रसिद्ध भी हुए है । इसके अतिरिक्त वे भगवान श्री देव पेरुमाळ और स्वयं के बीच मे आम तौर पर होने वाले वार्तालाप से भी प्रसिद्ध हैं | जब रामानुज स्वामी जी कांचीपुरम आये, तिरुक्कच्चि नम्बि (कान्ची पूर्ण) प्रथम आचार्य थे जिनकी शरण में रामानुज स्वामी जी आये और उन्होंने ही रामानुज स्वामीजी को भगवान् जी के प्रथम कैङ्कर्य करने के लिए निर्देशत किया |

व्यास : दादी जी रामानुज स्वामी जी ने क्या कैङ्कर्य किये ?

दादी : श्री इळयाळ्वार तिरुक्कच्चि नम्बि (कान्ची पूर्ण) पास पहुँचे और उनके मार्गदर्शन के लिये निवेदन किया । नम्बि जी इळयाळ्वार को तिरुमंजन तीर्थ कैंकर्य सौंपते हैं ( निकट मे स्थित कुँए से लाया जाने वाला पानी जो भगवान के स्नान के लिये उपयोग किया जाता था ) । इळयाळ्वार खुशी खुशी स्वीकर किये और यह कैंकर्य वह प्रतिदिन करने लगे । शास्त्रों और भगवान के प्रति उनके प्यार के प्रति उनका ज्ञान उत्कृष्टता थी। तिरुक्कच्चि नम्बि (कान्ची पूर्ण) के प्रति अत्यधिक आकर्शित होकर श्री इळयाळ्वार उनके चरण कमलों का आश्रय लेते हुए उनसे विनती करते हैं कि वो उन्हे पंञ्चसंस्कार दे और उन्हे शिष्य के रूप मे स्वीकार करे ।

पराशर : लेकिन दादी, क्या आपने नहीं कहा था की पेरिया नम्बि स्वामीजी ने रामानुज स्वामीजी का मधुरान्तकं में पञ्च संस्कार किया था ?

दादी : हाँ पराशर | मुझे प्रसन्नता है की तुम्हे सब याद है |परन्तु वेदों और शास्त्रों का निरूपण देते हुए कहते हैं कि वह कदाचित भी उन्हे पंञ्चसंस्कार दे नही सकते और उसके वो काबिल नही क्योंकि तिरुक्कच्चि नम्बि (कान्ची पूर्ण) अब्राह्मण वर्ण के थे जिसके कारण वे नियमानुसार दीक्षाचार्य नही हो सकते (परन्तु वो श्री इळयाळ्वार को शिक्षा गुरु के तौर से उपदेश देने के सक्षम हैं और यहि कायम रखेंगे) । यह जानकर इळयाळ्वार बहुत निरुत्साहित हुए परन्तु वेदों और शास्त्रों मे दृध विश्वास होने की वजह से, तिरुक्कच्चि नम्बि (कान्ची पूर्ण) के निश्चित निर्णय को पूर्ण तरह से स्वीकार किये । तिरुक्कच्चि नम्बि (कान्ची पूर्ण) स्वामीजी रामानुज स्वामीजी की हमारे सम्प्रदाय के प्रति शंकाओं और प्रशनो का निवारण करते है | यह एक बहुत रोचक कहानी है की कैसे तिरुक्कच्चि नम्बि (कान्ची पूर्ण) जी भगवान् जी के साथ वार्तालाप करते है जिससे रामानुज स्वामीजी की शंकाओं का समाधान हो सके |

वेधावल्ली : क्या शंकायें थी दादी ? भगवान् जी ने क्या कहा ?

दादी : एक बार रामानुज स्वामी जी के दिमाग में कुछ भ्रम और संदेह हो गया । वह जानते थे कि तिरुक्कच्चि नम्बि (कान्ची पूर्ण) भगवान् पेरुमल से बातचीत करते है, उन्होंने एक बार फिर तिरुक्कोश्टियूर् नम्बि (गोश्टि पूर्ण) स्वामीजी के मार्गदर्शन का अनुरोध किया। नम्बि भगवान के पास जाते है और सामान्य रूप से अपना कैंकर्य करते है और रामानुज स्वामी जी के अनुरोध को खोलने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करते है। भगवान नम्बि की हिचकिचाहट के बारे में पूछताछ करते है | नम्बि देव पेरुमाळ से वारतालाप के विषय मे अत्यधिक प्रसिद्ध माने गये हैं। इळयाळ्वार को विलंब करने वाले कुछ संदेहों का समाधान हेतु वे तिरुक्कच्चि नम्बि (कान्ची पूर्ण) के पास गए और विनम्रतापूर्वक इन संदेशों का प्रस्ताव किया और पूछे की वे ( तिरुक्कच्चि नम्बि ) इन संदेहों का समाधानों प्राप्त करे और उन्हे बताये । श्री रामानुजाचार्य जो साक्षात आदि शेष के अवतार हैं, हमारे पूर्वाचार्यों के श्रीसूक्तियों के आधार पर हमे यह जानना चाहिये कि श्री रामानुजाचार्य केवल नटन यानि अपने पात्र को भलि–भांति निभा रहे थे और वह इन संदेहों का समाधान भी जानते थे परन्तु प्रमाणों को भगवान और पूर्वाचार्यों के श्रीसूक्तियों के आधार पर प्रमाणित करना चाहते थे । उस रात , अपना कैंकर्य समाप्त कर श्री नम्बि भगवान को अती प्रेम से देखने लगे ।

सर्वज्ञ देव पेरुमाळ ने उनसे पूछा – नम्बि , क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो ? नम्बि थोडी देर सोचकर भगवान के समक्ष इळयाळ्वार के मन की मनोवेदना को व्यक्त किये और कहे – अब आप ही इन संदेहो का समाधान दीजिए । यह सुनकर भगवान ने कहा – जिस प्रकार मैने अपने श्री कृष्णावतार मे सान्दीपणि मुनि से शास्त्र सीखा, इळयाळ्वार ( जो अनन्त शेष के अवतार है , सर्वज्ञ है ) वो मुझसे इन संदेहों का समाधान पूछ रहे हैं। उसके पश्चात , भगवान ने स्वयम छे उपदेशों को नम्बि के सामने प्रस्तुत किया जो मेरे छे ईश्वरीय आदेश के नाम से प्रसिद्ध है वही भगवद्बन्धुवों के लिए प्रस्तुत है –

1) अहमेव परम तत्वम् – मै ( देव पेरुमाळ ) ही सर्वोच्छ (महान, श्रेष्ठ) हूँ

2) दर्शनम् भेदमेव – जिवात्मा और अचेतनम् ( अचेत ) मुझसे (मेरे दिव्य शरीर से) विभिन्न है

3) उपायम् प्रपत्ति – “मुझे ही अन्तिम शरण ( उपाय ) के रूप मे स्वीकर करना ” यानि केवल भगवान का शरण ही उपाय है और उससे ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है

4) अन्तिम स्मृति वर्जनं – प्रपन्न भक्तों के लिये अन्तिम स्मरण ज़रूरी नही है क्योंकि श्री वराह भगवान ने वराह चरम श्लोक मे कहा है कि – भगवान स्वयम प्रप्पन्न भक्तों के अन्तिम काल मे उनका स्मरण करेंगे । आम तौर पर हमारे आचार्यों ने दर्शाया है की हमे अपने अन्तिम काल मे अपने आचार्य पर ध्यानकेन्द्रित करना चाहिये ।

5) देहवासने मुक्ति – भगवान ने कहा है – प्रपन्न भक्त उनके अन्त काल के बाद ( भौतिक शरीर का त्याग करना ) निश्चितरूप से परमपद की प्राप्ति होगी और उनको मोक्ष इस प्रकार से मिलेगा और वह भगवद्–भागवदकैंकर्य मे संलग्न होंगे ।

6) पूर्णाचार्य पदाश्रित – पेरियनम्बि (महापूर्ण) को अपना आचार्य मानो और उनका शरण लो

तिरुक्कच्चि नम्बि इळयाळ्वार के पास जाकर स्वयम भगवान के छे आदेशों ( जो इळयाळ्वर के संदेशों के समाधान ) को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं। इळयाळ्वर यह सुनकर बहुत खुश होते हैं और इस अनुग्रह (सहायता) के लिये उनकी प्रशंसा और अभिवादन करते हैं। यह बताने के बाद नम्बि इळयाळ्वर से पूछते हैं – क्या वे भी यही सोच रहे थे .. इसके जवाब मे रामानुजाचार्य कहे – जी हा स्वामि , मै भी यही सोच रहा था .. तिरुक्कच्चि नम्बि को तब एहसास हुआ की भगवान और श्री रामानुजाचार्य का तिरुवुळ्ळम् (मनोभावना) एक ही है यह जानकर वे अती प्रसन्न हुए । अब यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि रामानुज को शम शर्यणम के लिए पेरिया नंबी से संपर्क करना चाहिए, वह तिरुक्कच्चि नम्बि के आशीर्वाद लेते हैं और पेरिया नम्बि से मिलने के लिए श्री रंगम को छोड़ देते हैं और हम सभी बाकी की कहानी जानते हैं, बच्चे क्या यह नहीं हैं?

व्यास : हाँ दादी, हमें याद है |

दादी : श्रीवैष्णवों के महत्वपूर्ण गुणों में से एक गुण विनम्रता है , जिसे नेच्या भावम कहते है या हमारे सम्प्रदाय में दूसरे श्री वैष्णवों की उपस्थिति में अपने आपको विनम्र समझना | पेरिया नम्बि नम्रता का एक जीवंत उदाहरण थे जो वास्तव में उनके दिल से आई थी और केवल उनके मुंह से शब्द नहीं थे। पेरिया नम्बि बहुत नम्र थे और हमेशा महान सम्मान के साथ अन्य श्रीविष्णवों का इलाज करते थे। एक बहुत ही रोचक घटना हुई जो यह साबित करती है। मारनेरि नम्बि आळवन्दार् के प्रिय शिष्य थे । चौथे वर्ण में पैदा हुए स्वामि, पेरिया पेरुमाळ और उनके आचार्य आळवन्दार् के प्रति लगाव के कारण श्री रंगम् में जाने जाते थे । एक बार एक महान आचार्य मारनेरी नम्बि चाहते थे कि उनके अंतिम संस्कार श्रीवैष्णव द्वारा किया जाए और पेरिया नंबी से उनकी देखभाल करने का अनुरोध किया जाए। पेरिया नंबी खुशी से इस बात से सहमत थे और शहर में स्थानीय लोगों के क्रोध का सामना करने वाले व्यक्ति के अंतिम संस्कार करने के लिए जाति के द्वारा पेरिया नंबी से कम है और इस प्रकार शास्त्र के खिलाफ जा रहे है। जब पूछा गया , पेरिया नम्बि स्वामीजी कहते है की वह तो सिर्फ श्री शटकोप (नम्माज़्ह्वार्) स्वामीजी ने उन्हें सिखाया है जो कहते है की भागवत कैंकर्यं बहुत ही शुद्ध और महत्वपूर्ण कैंकर्यं है | एक भागवत को उनकी जाती या जन्म देखे बिना उन सभी को एक समान कैंकर्यं करना चाहिए | नाच्य भाव सैद्धांतिक नहीं था लेकिन पेरिया नम्बि द्वारा अभ्यास में डाल दिया गया था। वह वास्तव में विश्वास करते थे कि सभी श्री वैष्णव भगवान के लिए प्रिय हैं और सम्मानित होना चाहिए। उन्होंने यह भी माना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सम्राट के एक सच्चे भक्त अपने आखिरी पलों को कैसे बिताते हैं, सम्राट उन्हें श्री वैकुंठम में कन्यार्यम का अनन्त आनंद देता है, जैसा कि भगवान पेरुमल द्वारा तिरुक्कच्चि नम्बि को आश्वासन दिए थे । वह एक महान आचार्य थे जो अपने आचार्य, अलवंधर और श्री शटकोप (नम्माज़्ह्वार्) स्वामीजी की शिक्षाओं के दौरान अपने जीवन भर में रहते थे। क्या यह आज के लिए पर्याप्त है या आप तिरुक्कोश्टियूर् नम्बि (गोश्टि पूर्ण) के बारे में भी सुनना चाहते हो?

azhwar-acharyas-ramanuja

वेदवल्ली : क्या आप के पास उनके बारे में भी कहानी है ?

दादी : हाँ, बहुत |

अत्तुज़्हाय् : फिर हमें तिरुक्कोष्टियुर नम्बी (गोष्ठीपूर्ण स्वामीजी) स्वामीजी के बारे में बताइये |

दादी :आळवन्दार (यामुनाचार्य स्वामीजी) ने अपने पांच प्रमुख शिष्यों को रामानुज को संप्रदाय के विभिन्न सिद्धांतों के अध्यापन का निर्देश दिया था। इनमें से तिरुक्कोष्टियूर नम्बी को रहस्य त्रय – तिरुमंत्र , द्वय मंत्र और चरम श्लोक सिखाने का उत्तरदायित्व दिया गया था।

व्यास : ॐ नमो नारायणाय मंत्र को तिरुमंत्र कहते है |

श्रीवत्सांगन् : सर्व धर्मं परित्यज्य मामेकं शरणमं व्रजा; अहम् तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ सुचा: इसको चरम श्लोक कहते है |

दादी : बहुत अद्भुत | अब यह तीन श्लोक का बहुत गहरा और गंभीर अर्थ है जो की किसी आचार्य के द्वारा ही सीखा जा सकता है |

वेधावल्ली : लेकिन दादी, हमें इन श्लोको का अर्थ जानना है |

दादी: हाँ, हम सभी इन तीन श्लोक का अर्थ जानते है लेकिन हमारे सम्प्रदाय में यह हर एक मंत्र बहुत प्रभावशाली है जो की एक आचार्य के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बिना पूरी तरह से इसे जानने की क्षमता से परे है। यही कारण है कि तिरुक्कोष्टियुर नम्बी (गोष्ठीपूर्ण स्वामीजी) को रामानुज को इन छंदों के अर्थों को पढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य दिया गया था |

अत्तुज़्हाय् : दादी, मैंने सुना है की रामानुज स्वामी जी को १८ बार तिरुक्कोष्टियुर नम्बी (गोष्ठीपूर्ण स्वामीजी) स्वामी जी के पास जाना पड़ा थिरुमन्त्रम सीखने के लिए | क्या यह सत्य है ? उनको इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा ?

दादी : हाँ, यह सब सत्य है | इसे हमारे संप्रदायम के बारे में सीखने में रामानुज भागीदारी और ईमानदारी का परीक्षण करने के लिए तिरुक्कोष्टियुर नम्बी (गोष्ठीपूर्ण स्वामीजी) द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीके के रूप में लिया जा सकता है और इसे रामानुज स्वामी की दृढ़ता और धैर्य की गवाही के रूप में भी लिया जा सकता है।

व्यास : दादी, तिरुक्कोष्टियुर नम्बी (गोष्ठीपूर्ण स्वामीजी) स्वामी जी दिखने में बहुत सख्त थे | वह रामानुज स्वामी जी के प्रति उद्धार हो सकते थे |

दादी : यह तो सभी को सीखने के बाद इस घटना के बारे में बहुत गलत धारणा है | यह सही नहीं है | उनके मन में सदैव रामानुज स्वामी जी क्या कल्याण करने का मन करता था और ऐसे तो वह बाहर से बहुत सख्त थे | एक अच्छे पिता का कर्तव्य होता है की बेटे के साथ सख्त रहे और अपने बेटे के लिए किसी भी प्रकार के बलिदान के लिए तैयार रहे |याद है , कल जब हम तिरुमलै अण्डाण जी के बारे में बात कर रहे थे , मैंने कहा था की अण्डाण और रामानुज स्वामीजी के विचारो में कुछ मतभेद था | यह तिरुक्कोष्टियुर नम्बी स्वामीजी ही थे जिन्होंने मध्यस्था करके दोनों में विरोध खत्म किया सिर्फ रामानुज स्वामीजी के लिए | जहाँ तक की वह रामानुज स्वामीजी का श्री वैष्णवों के प्रति अनुराग देखकर बहुत प्रभाबित हुए की उन्होंने रामानुज स्वामीजी को एम्पेरुमणार नाम से सम्बोधित किया (मन्नाथ ) | इस तरह से रामानुज स्वामीजी को एम्पेरुमानार सुन्दर नाम मिला | जब रामानुज स्वामीजी श्री रंगम में उनके दुश्मनो ने जहर देकर मारने की कोशिश की, तब तिरुक्कोष्टियुर नम्बी स्वामीजी ने समय पर आकर किदाम्बी अचान को रामानुज स्वामीजी के लिए खाना बनाने के लिए नियुक्त किये ताकि रामानुज स्वामीजी सुरक्षित रह सके | तिरुक्कोश्टियूर् नम्बि (गोश्टि पूर्ण) स्वामीजी एक पिता की तरह सदैव रामानुज स्वामीजी के कल्याण करने के बारे में सोचते रहते | यहाँ और भी बहुत सी कहानियां उनके महानता के बारे में की वह उनसे पिता की तरह अनुराग रखते थे, ज्ञान के सागर एवं उनका उनके आचार्य आलवन्दार स्वामीजी के प्रति श्रद्धा| मे चाहती हूँ की आपको कहानियां सुनाती जाऊ और मुझे विश्वास है की आप भी सुनना पसंद करोगे लेकिन क्या आप नहीं सोचेंगे की आपके माता पिता चिंतत होंगे आप सभी देरी से हो | अब आप यह फल लो और घर जाईये | अगली बार में आपको और बहुत सारी कहानियां बताउंगी अपने आचार्य के बारे में |

बच्चो ने फल फूल लिए, और तिरुक्कच्चि नम्बि (कान्ची पूर्ण) स्वामीजी, पेरिया नम्बि स्वामीजी और तिरुक्कोश्टियूर् नम्बि (गोश्टि पूर्ण) स्वामीजी के बारे में सोचने लगे |

अडियेन् रोमेश चंदर रामानुजन दासन

आधार – http://pillai.koyil.org/index.php/2016/08/beginners-guide-alavandhars-sishyas-2/

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

ŚrīVaiṣṇavam for Newcomers – Who is Rāmānuja?

Published by:

Śrīḥ  Śrīmathē Śatakōpāya namaḥ  Śrīmathē Rāmānujāya namaḥ  Śrīmath Varavaramunayē namaḥ

ŚrīVaiṣṇavam for Newcomers

<< Our Philosophy

This article is part of the newcomer series, a set of brief articles which give an outline of our sampradaya for people with no previous exposure to our tradition.

Rāmānuja (Rāmānujāchārya) is a pivotal Āchārya (teacher) in our tradition. He war born in the year 1017 in Sriperumbudur, a town near Chennai (formerly Madras), south India. He was at the same time a first-class philosopher and theologian who dominated the intellectual landscape of his time, a very humble devotee of God and a devoted servant of his godbrothers and sisters as well as humanity as a whole.

Rāmānuja fought excesses of the caste system by allowing people of all castes and groups into temples and was open to accepting them as his disciples – more than 950 years ago. He implemented a strong sense of mutual respect and service amongst his followers, which crosses all boundaries of society and is very much alive until today.

Rāmānuja corrected misinterpretations of the Vedic literature and proved that every letter of Veda is authentic and authoritative, there no need to create secondary meanings in order to solve seeming contradictions. This was common practice before him. The philosopher Shankara (Śankarāchārya), who lived about 150 years before Rāmānuja, had classified the Veda into significant and less significant parts, claiming that some verses mean something very different from what they say in the Word. This was based on very complicated grammatical arguments, which were however widely accepted by intellectuals before Rāmānuja.

The correction was made possible by Rāmānuja’s refinement and systematization of the Vishishtadvaita philosophy. Our tradition and academic researchers agree that Vishishtadvaita existed long before Rāmānuja, but in a less organized form. Vishishtadvaita perfectly reconciles the testimony of an impersonal-monistic God with the testimony of a personal-dualistic God we both find in the Veda.

In spite of his great merit, Rāmānuja is hardly known to the western world in general and is unknown even to most sincere spiritual seekers in the western world. This is in stark contrast to the interest of the indological research. Amongst others, the Austrian Academy of Sciences has issued a seven volume series of academic books centered around Rāmānuja and his tradition.

Academic research has clearly shown that Rāmānuja’s philosophical / theological work is of the highest intellectual quality and has been an important factor in shaping the debates of Indian scholars over the centuries. One can imagine Rāmānuja’s position in the Indian intellectual history as a pivot, maybe similar to Kant in the European intellectual history. He has laid the intellectual foundations for the so called Bhakti movement, which proposed a very personal, intimate and relatively informal relation to God. Note that the direct followers of Rāmānuja do not see themselves as Bhaktas (people practicing Bhakti). The Bhakti movement was a major factor that shaped modern Hinduism, it produced dozens of offshoots over the centuries all over India. The Hare Krishna movement is probably the most prominent Bhakti group in the west.

But in contrast to European philosophers like Kant, Rāmānuja was an Āchārya, i.e. a teacher who lived what he taught at the highest standards. For while in our modern culture it is quite conceivable that someone holds lectures on ethics and at the same time deceives his wife, this would be inconceivable for an Āchārya.

Thus, Rāmānuja is an embodiment of perfection, somebody who was perfected not only in his intellect but also in all aspects of his practice. In today’s time, when so many people are spiritually searching and sadly so often filled with spiritual junk food or barely digestible fragments, perhaps even deceived or exploited, the living tradition of Rāmānuja represents a lighthouse in the fog of commerce and confusion. Rāmānuja and his successors pursue philosophy and theology at the highest intellectual level, at the same time living practice, both spiritually and in social cohesion. They are willing to hand down invaluable treasures of knowledge and practice to everybody who sincerely seeks to be a follower of Rāmānuja.

Further Reading:

Adiyen Mādhava Rāmānuja Dasan

archived in http://pillai.koyil.org

pramēyam (goal) – http://koyil.org/
pramāṇam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramāthā (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
ŚrīVaiṣṇava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ŚrīVaiṣṇavam for Newcomers – Our Philosophy

Published by:

Śrīḥ  Śrīmathē Śatakōpāya namaḥ  Śrīmathē Rāmānujāya namaḥ  Śrīmath Varavaramunayē namaḥ

ŚrīVaiṣṇavam for Newcomers

<< Our Practices

This article is part of the newcomer series, a set of brief articles which give an outline of our sampradaya for people with no previous exposure to our tradition.

Emergence and relation to other vedic philosophies

Our philosophy is called Vishishtadvaitam, which is commonly translated as “qualified monism”. In the testimony of the Veda and more generally in the testimony of true mystics and seers of all religions, we find both the experience of unity with God, one-ness, and the experience of duality, other-ness, in relation to God.

These seemingly contradictory testimonies have been a source of long standing debate within the Vedic tradition and too often violent persecution of “heresy” in the Abrahamic religions. Over the millennia, there have been many attempts to reconcile the two testimonies within the Vedic tradition. Unfortunately, many treatises which could shed light on the development of thought on these issues have been lost during the Muslim invasion of India, where many universities and libraries were destroyed. From the few sources that survived the destruction, we can infer that India had a very rich spiritual landscape in the first millennium C.E., with many teachers and traditions of thinking that were in constant debate and exchange of ideas.

Rāmānuja made his first appearance in this landscape with a text named Vedārtha Saṅgrahaḥ, which means “Summary of the meaning of Vedas”. The text debates the standpoints of rival schools of thinking in a very sophisticated way and, by doing this, gives a precise description of Vishishtadvaitam philosophy.

The starting point of Rāmānuja and his contemporaries is a very interesting philosophical problem: All scriptures state that God has infinite perfections. But the world we see is not perfect. So how does it relate to God? Philosophers before Rāmānuja have solved this problem either with the philosophy of Advaitam (non duality) or early variants of the Dvaitam (duality) philosphoy. The Advaitam philosophers argued that God is a monolithic entity of knowledge and perfection, but his perfection is covered by ignorance. The goal of spiritual seekers is thus to remove this ignorance in order to see that they are this monolithic entity, that they are non different from God. Dvaitam philosophers argued that the world and the living entities are strictly distinct from God, so their imperfections are nothing surprising.

Rāmānuja points out several logical inconsistencies in Advaitam philosophy, amongst others the issue that this ignorance must then be stronger than God’s perfection and knowledge, i.e. the most powerful entity in reality is not God but ignorance. If this would be really what Advaitam means, it would be both conflicting with many statements in the Veda and would produce a myriad of logical problems – like, if ignorance is so strong, how can a simple human being break it by gaining knowledge?

But also the early forms of Dvaitam were criticised by Rāmānuja as this philosophy implies irreconcilable logical problems if one also accepts God omnipresence and omniscience – which is emphasized by the Vedic scriptures.

Outline of the philosophy

Vishishtadvaitam solves the philosophical problem with the argument that God has modifications. These modifications are matter and spiritual entities, i.e the individual souls. Modification is meant in a grammatical sense. In Sanskrit, the standard language for philosophical research and debate in India for millennia, words are constructed from a root that is modified. With these modifications, a single root can create a vast number of different words and meanings. In the same way, God is the root and with modifications, he constitutes the vastness and diversity of the world as we perceive it.

The problem with this analogy from Sanskrit grammar is that, even though it is the most perfect, it is not entirely accessible to the common man of modern days. A modern but less perfect analogy is that of a computer: A computer can run a near infinite variety of computer programs. While each program seems distinct and can create certain pictures and sounds on the machine, all programs have a common base, which is the operating system in combination with the physical machine. So our relation to God is roughly comparable to the relation a computer program has to the operating system plus physical machine. We are in a certain sense distinct from God, as a computer program is distinct from the operating system and the machine, but in another sense also not distinct and totally dependent on God, as a computer program can only exist and function if operating system and machine are present. This analogy even helps to understand the role of an Āchārya. The operating system and the components of the machine offer various tools and interfaces to access its possibilities. Similarly, God’s grace and power can be accessed trough an Āchārya.

The philosophy of Vishishtadvaitam is thus perfectly able to reconcile the conflict between the two testimonies we mentioned in the beginning. Rāmānuja explained that the relation of the soul (jīvāthmā) to God is similar to the relation our body has to the jīvāthmā. So the innermost core of our jīvāthmā, our existence, is none other than God, which can produce the mystical experience of oneness. On the other hand, a jīvāthmā has “layers”, which are modifications and thus distinct from God.

The totality of existence that is unfolded by this is structured into three ontological categories (the three reals):

 • Chit – conscious entities, i.e. the jīvāthmās.
 • Achit – unconscious entities, i.e. the material of which the physical world is made of.
 • Īśvara, God – the owner and controller of Chit an Achit

Our Āchāryas have spend quite a bit of effort to analyze the relation between these entities, as this is the very basis for all practical applications of our philosophy.

So Vishishtadvaitam is philosophically sound, absolutely consistent with both the testimony of the Veda and of mystics from within and outside our religion and is applicable in daily life. We are eternally indebted to the unbroken line of our Āchāryas who formulated, refined and preserved this treasure of knowledge and insight for more than thousand years.

Further Reading:

Adiyen Mādhava Rāmānuja Dasan

archived in http://pillai.koyil.org

pramēyam (goal) – http://koyil.org/
pramāṇam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramāthā (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
ŚrīVaiṣṇava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ŚrīVaiṣṇavam for Newcomers – Our Practices

Published by:

Śrīḥ  Śrīmathē Śatakōpāya namaḥ  Śrīmathē Rāmānujāya namaḥ  Śrīmath Varavaramunayē namaḥ

ŚrīVaiṣṇavam for Newcomers

<< Our Tradition

This article is part of the newcomer series, a set of brief articles which give an outline of our sampradaya for people with no previous exposure to our tradition.

Many spiritual teachers and groups active around the world put a lot of emphasis on meditation. In many Buddhist traditions, meditation is even at the very core. The Hare Krishna movement requires its devotees to chant the Hare Krishna mantra 16 x 108 times each day as a meditation.

In contrast, our tradition puts a lot of emphasis on the worship of deities, both at home and in the temple, and engaging in services in association with devotees.

Deity worship

Deity worship is probably the most misunderstood practice of Santana Dharma (Hinduism). People from Judeo-Christian-Muslim religions reject this practice as idol worship. Atheistic intellectuals view our deities generally as images of human subconsciousness processes and structures.

Both views are equally mistaken. The general notion of idol worship is that the idol worshipper is declaring some material object as God and worships it. If this would be the case, we would reject it too! In actuality, the best analogy of a deity in Santana Dharma is probably that of a portal.

By simple logic we can see that God, the source of the totality of existence, must be at least as complex as the latter. No means, neither words nor images nor sculptures can describe God fully. Because of this, our Āchāryas argue, God makes himself available in specific ways to us, the deity being one of them. Each way appears to be a subset, giving us a specific aspect of God. Yet, as an arbitrary subset of a full infinity (like the realm of real numbers in Mathematics) is still infinite, God can be experienced fully through each specific way.

The deities we worship are by no means arbitrary creations of the human mind, merely showing us our subconsciousness. Their geometry, ornaments, positions of arms, legs, their material and many other things are predefined in the revealed scriptures and relate in complex ways to the geometry and shape of temples they are installed in, as well as position and context of the whole divine place in the landscape. If a deity is installed with the proper mantras and rituals and worshipped in proper ways, it is akin to a vortex or portal, where the omnipresent God makes himself especially available to his devotees.

A more simple kind of deity worshipped at many Śrī Vaiṣṇavas homes are Salagrams. At the surface, these are fossils / fossilized stones found in a very specific region in Nepal. Esoterically, these are self manifested aniconic representations of God, as they naturally posses the symbols of God (conch, chakra etc). Because of this, Salagrams do not need an installation with mantras and rituals, they are worshipped as deities right away. Depending on their physical features, they are linked to a specific aspect of God.

Our tradition emphasizes emphatically that the process of worship must not be a mere formal process, a ritual. Rather, it is a meditation in action where the worshipper recites and acts with absolute focus and dedication knowing that he is in direct contact with God.

Divine literature

Another important practice is the learning and recitation of the divine literature of the Āḻvārs and hymns composed by our Āchāryas. Such literatures should be recited in the language the composition was made (Sanskrit or Tamil), having in mind the deep esoteric meanings of the literature. These meanings are taught in confidential lectures of the Āchāryas, whose attendance / study is yet another important aspect of our practice. Closely related to this is the service to and great reverence for our Āchāryas. Āchāryas are honored even more than one’s own parents, as the grace and knowledge channeled trough them is of immeasurable value to us.

Sanctified food

An activity which is inseparably linked to our worship of deities is the preparation of pure lacto vegetarian food which is offered to the deity in the process of worship. After offering, this food has become what is called Prasadam in Sanskrit, which literally means grace or mercy. Śrī Vaiṣṇavas seek to consume only Prasadam. Traditionally, Śrī Vaiṣṇavas also keep orchards, where flowers to prepare garlands and other flower offerings are grown.

Association with other devotees

As other Vaiṣṇava traditions, our tradition puts great emphasis on “Sādhu Sanga”, the association with saintly persons / devotees from the tradition. In practise, there are two services performed by Śrī Vaiṣṇavas which are usually done in Sangam, i.e. in association with others:

 • The learning and recitiation of the aforementioned divine literature of the Āḻvārs, which is done in temples on a daily basis by groups of Śrī Vaiṣṇavas. Also, the hymns of the Āchāryas are learned and recited together.
 • Performing physical services in the temple, in processions and the like.

So we see that the path of Śrī Vaiṣṇavam is a very active one. It involves activities from growing flowers to learning confidential esoteric knowledge. All these activities are seen as complementing parts in the practice of a Śrī Vaiṣṇavam. Thus, Śrī Vaiṣṇavam is a holistic path that involves a gradual purification and God-centering of all aspects of the seeker’s life and activities.

Based on the long history of our tradition, it is not surprising that there have been many different moods behind the activities in our tradition. Here is some further reading on exalted personalities and their “anubhavam”, which means means “experience of” or “appearance” – http://ponnadi.blogspot.de/p/archavathara-anubhavam.html .

Further Reading:

On divya prabandhams, the divine literature of the Āḻvārs:
http://divyaprabandham.koyil.org

Recordings of divya prabandham classes:
http://pillai.koyil.org/index.php/2017/06/dhivya-prabandham-santhai-recordings/

A brief but very deep and beautiful hymn of Yāmunāchārya, a very important Āchārya
http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/12/chathu-sloki/

Adiyen Mādhava Rāmānuja Dasan

archived in http://pillai.koyil.org

pramēyam (goal) – http://koyil.org/
pramāṇam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramāthā (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
ŚrīVaiṣṇava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ŚrīVaiṣṇavam for Newcomers – Our Tradition

Published by:

Śrīḥ  Śrīmathē Śatakōpāya namaḥ  Śrīmathē Rāmānujāya namaḥ  Śrīmath Varavaramunayē namaḥ

ŚrīVaiṣṇavam for Newcomers

This article is part of the newcomer series, a set of brief articles which give an outline of our sampradaya for people with no previous exposure to our tradition.

The ŚrīVaiṣṇava Sampradaya (spiritual tradition) exists since time immemorial. The “recent” history of our tradition begins with the Āḻvārs (a Tamil term, which means somebody deeply immersed in God-Love). Āḻvārs started to appear roughly 5000 years ago.

The Āḻvārs composed divine literature which contains the knowledge of the Veda, but in a more condensed and accessible form. However, this divine literature was nearly lost in the first centuries C.E.. Nāthamuni, the first of our early Āchāryas (teachers) heard a single verse from the Āḻvārs’ literature, pretty much all that was left at his time, and was so enchanted by it that he took a lot of hardship to regain the rest of this literature.

Nāthamuni and the Āchāryas after him were teaching the divine literature of the Āḻvārs and highlights from the huge canon of Vedic literature side by side. The line of our early Āchāryas was crowned by the appearance of Rāmānuja in the 11thcentury CE, who holds a pivotal role in our tradition.

Rāmānuja and his successors spread the tradition over the whole Indian subcontinent. However, a few centuries after Rāmānuja, in the early 14thcentury CE, Muslim invaders reached even the strongholds of our tradition in South India and occupied Śrīrangam, the main temple of our tradition. Numerous ŚrīVaiṣṇavas lost their life and the huge treasure of scriptures and commentary works were partly destroyed and partly scattered in attempts to rescue these invaluable works.

In the 15thcentury, Muslims were driven out of Śrīrangam and our tradition had to recover from the destruction. The Āchārya Manavāḷa Māmunigaḷ holds a central role in this process, as he collected and personally copied texts from the tradition wherever he found them. Manavāḷa Māmunigaḷ’s behavior and practices are well documented and serve as ideal example for the conduct of a Śrī Vaiṣṇava to this very day. Manavāḷa Māmunigaḷ had eight disciples who successfully completed the return of our tradition to its old glories.

Today, nearly every major town in India holds at least one Śrī Vaiṣṇava temple, their total number accounts to more than hundred. There are numerous Āchāryas initiating into the tradition all over India. Two temples, the Śrīrangam temple and the Thirumala Veṅkaṭēśvara temple are major pilgrimage sites which sometimes attract more than a million visitors in a single month.

There are also ŚrīVaiṣṇava temples and many religious activities going on in the US and Australia. In Europe, the UK has a number of very active ŚrīVaiṣṇavas and hosted the first Śrī Yāgam ever conducted in Europe in 2017. A Śrī Yāgam is a sophisticated Vedic ritual dedicated to divine mother Lakṣmi (name giveing to our tradition, as Śrī is the short name for Lakṣmi). In Germany, a group of Śrī Vaiṣṇavas is active in the Munich area and conducts events on a regular basis.

Further Reading:

Adiyen Mādhava Rāmānuja Dasan

archived in http://pillai.koyil.org

pramēyam (goal) – http://koyil.org/
pramāṇam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramāthā (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
ŚrīVaiṣṇava education/kids portal – http://pillai.koyil.org