Category Archives: Stories

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ್

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ‌ ‌ಸರಣಿ‌

ಎಂಬಾರ್

ಪರಾಶರ , ವ್ಯಾಸ  ವೇದವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತುೞಾಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಡಾಲ್  ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ: ಸ್ವಾಗತ ಮಕ್ಕಳೇ.  ಇಂದು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ, ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ್ , ಅವರು ಎಂಬಾರ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಎಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ , ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು  , ಕೂರಥ್ ಆೞ್ವಾನ್‌ಗೆ ಜನಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವೇಧ ವ್ಯಾಸ ಭಟ್ಟರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಳವಂಧಾರ್ಗೆ  ಅವರು ನೀಡಿದ ಮೂರು ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಪರಾಶರ  ಭಟ್ಟರ್  ಮತ್ತು ವೇದ  ವ್ಯಾಸ  ಭಟ್ಟರ್ ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗಂನ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್ರಸಾದಂನಿಂದ ಕೂರಥ್ ಆೞ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆಂಡಾಳ್ ಗೆ ಜನಿಸಿದರು

ಕೂರತ್ ಆಳ್ವಾನ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಭಟ್ಟರ್

ಪರಾಶರ : ಅಜ್ಜಿ , ಇ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೇರೆಗೆ ನನಗೂ ವ್ಯಾಸನಿಗು , ಪರಾಶ , ವ್ಯಾಸ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರೆ ?

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು ಪರಾಶರ . ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಪೆರುಮಾಳ್ ಹೆಸರು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ , ಕನಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷ ಹಾಗಾದರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ , ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪೆರುಮಾಳ್ ದಿವ್ಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯುವ ಅವಕಾಶ ದೊರಕುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೆರುಮಾಳ್, ತಾಯಾರ್ ಅಥವಾ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ದಿವ್ಯ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ , ಈ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ , ಪೆರುಮಾಳಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮಗಳನ್ನು ಜಪಿಸಲು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ? ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ಜನರು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ , ಪೆರುಮಾಳ್ ತಾಯಾರ್ ಅಥವಾ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನೆಪಿಸಲಾಗದ  ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೆಸರುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀರಂಗಂಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಆೞ್ವಾನ್ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉಂಜ ವ್ರುತ್ತಿ  (ಭಿಕ್ಷೆ) ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ಆೞ್ವಾನ್ ಉಂಜ ವ್ರುತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆೞ್ವಾನ್  ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆಂಡಾಳ್  ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಅಂತಿಮ ನೈವೇದ್ಯಂ  ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವುದನ್ನು ಆಂಡಾಳ್  ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ . “ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲದೆ  ಆೞ್ವಾನ್   ಇದ್ದಾರೆ  ಆದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಭೋಗಮ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ” ಎಂದು ಆಂಡಾಳ್  ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಗೆ  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್  ತನ್ನ ಪ್ರಸಾದಮ್ ಅನ್ನು ಆೞ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಲ್ಗೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ (ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಗೌರವಗಳು) ಉತ್ತಮ ನಂಬಿ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸಾದಂ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆೞ್ವಾನ್  ವಿಸ್ಮಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ . ತಕ್ಷಣ, ಅವರು  ಆಂಡಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, “ನೀನು  ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೀಯಾ?” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಂಡಾಲ್ ತನ್ನ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ . ಆೞ್ವಾನ್  ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಅನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ 2 ಹಿಡಿ ಗಳಷ್ಟು  ಪ್ರಸಾದಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು  ಅವರು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಆಂಡಾಲ್ಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆ 2 ಹಿಡಿ  ಪ್ರಸಾದದಿಂದ  ಇಬ್ಬರು ಸುಂದರ ಮಕ್ಕಳಂತೆ  ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ, ಎಂಬಾರ್ ಹೇಗೆ ಭಟ್ಟರ್ ಅವರ ಆಚಾರ್ಯಾರಾದರು  ?

ಅಜ್ಜಿ : ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ನಂತರ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರಲು ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಎಂಬಾರ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಂಬಾರ್ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ  ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ಗಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು  ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ . ಅವರು  ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ   ದೊಡ್ಡ ತೇಜಸ್ (ದೈವಿಕ ಹೊಳಪು) ಅನ್ನು ಕಂಡು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದಿರಲಿ ಎಂದು ತಕ್ಷಣವೇ ಧ್ವಯ  ಮಹಾ ಮಂತ್ರವನ್ನು ರಕ್ಷೈ (ರಕ್ಷಣೆ) ಎಂದು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ  . ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಎಂಬಾರ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ಷೆ  ಎಂದು ಧ್ವಯಂ ಪಠಿಸಿದಂತೆ  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಎಂಬಾರ್ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧ್ವಯಂ ಅನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಆಳ್ವಾನ್ ನಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತ ಬೆಳೆದರು. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು  ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಮತ್ತು ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿ (ಶ್ರೀ ರಂಗ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ) ಕಡೆಗೆ ಅಪಾರ  ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರನ್ನು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳಿಗೆ ದತ್ತು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಆಳ್ವಾನ್ ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಳ್ವಾನ್ ಅದರಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದರು. ಭಟ್ಟರ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ ರಂಗ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಕೆಯ ಆರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ   ಬೆಳೆದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ . ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್, ಪಿರಾಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಭಟ್ಟರ್ ನಡುವೆ ಅಂತಹ ಬಂಧ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ, ಭಟ್ಟರ್ ಅವರು ಪೆರುಮಾಳ್ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸುರಂಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ . ಆಗ ರಾಮಾನುಜರು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ , ಭಟ್ಟರನ್ನು ತನ್ನಂತೆಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆನಂತಾಳ್ವಾನ್  ಮತ್ತು ಇತರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ರಾಮಾನುಜರು ಭಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ನೋಡಿದರು.  ಭಟ್ಟರ್ ಮುಂದಿನ ಧರ್ಶಣ  ಪ್ರವರ್ತಕರ್ (ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಾಯಕ) ಎಂದು ರಾಮಾನುಜರ್ ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಭಟ್ಟರ್ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಬಹಳ ಚತುರರು. ಅವರ ಚಾಣಕ್ಯತೆಯ ಕಥೆಗಳು ಬಹಳ ಇವೆ

ಅತ್ತುೞಾಯ್:ಅಜ್ಜಿ ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳಿ.

ಅಜ್ಜಿ ;  ಒಮ್ಮೆ , ಭಟ್ಟರ್ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು , ಆಗ ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಭಟ್ಟನ್ ಎಂಬ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂದರು . ರಾಮಾನುಜರಂತಹ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇರುವ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಭಟ್ಟರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು , ಭಟ್ಟರ್ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸವಾಲು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಭಟ್ಟನ್ , ಭಟ್ಟರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲಕನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಾಗಿ  ಭಟ್ಟರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  ಭಟ್ಟರು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮರಳು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವರ ಕೈ ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮರಳು ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಸರ್ವಜ್ಞ ಭಟ್ಟನ್ ಭಾವೋದ್ವೇಗದಿಂದ ಮಾತು ಹೊರಡದ ಕಾರಣ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು .  “ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು. ಭಟ್ಟರ್ ಚತುರತೆಯಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡ ಸರ್ವಜ್ಞ ಭಟ್ಟನ್ ತಕ್ಷಣ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ಭಟ್ಟರನ್ನು ಒಯ್ದು ಅವರ ಹೆತ್ತವರ ಬಳಿ ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಶಿಸಿದರು.

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಎಂತಹ ಜಾಣ ಉತ್ತರ.

ಅಜ್ಜಿ : ಭಟ್ಟರ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಚಾತುರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಗ್ರಹಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಗುರುಕುಲಂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಭಟ್ಟರ್ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಳ್ವಾನ್ ಬಂದು ತರಗತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬದಲು ಭಟ್ಟರ್ ಏಕೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ . ಭಟ್ಟರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು ಒಂದೇ ಸಂದೈ ಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ” – ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ಸಂದೈ ಅನ್ನು 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಟ್ಟರ್ ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲ. ಆಳ್ವಾನ್ ಅವನನ್ನು ಪಾಸುರಂನಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಭಟ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಠಿಸುತ್ತಾನೆ.

ವ್ಯಾಸ : ತಂದೆಯಂತೆ ಮಗ !

ಅಜ್ಜಿ : ಅದೇ! ಭಟ್ಟರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಆಳ್ವಾನ್  ಅವರಂತೆಯೇ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು  ಜ್ಞಾಪಕ  ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆಳ್ವಾನ್ ‌ನ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಭಟ್ಟರ್‌ಗೆ ಬಂದವು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ವೈಭವ. ಒಮ್ಮೆ ಹೇಗೋ ಒಂದು ನಾಯಿ ಶ್ರೀರಂಗಂ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಬಂದಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರು ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವರು. ಅಂದು ಅರ್ಚಕರು ಲಘು ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಭಟ್ಟರ್, ಅವರು ದಿನವೂ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಏಕೆ ನಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವರು ಎಂದು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಹತಿರ ಓಡಿ ಅವರ ಬಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ನಮ್ರತೆಯು ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸನಾದ ನಂತರವೂ ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ನಾಯಿಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ . ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ   ದೇವನಾಗಿ   ಜನಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಲು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವೇದವಲ್ಲಿ :  ಅಜ್ಜಿ , ರಂಗ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ಭಟ್ಟರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ದೇವ ಪೆರುಮಾಳ ಜೊತೆ ಮತನಾಡಿದಂತೆ  ಭಟ್ಟರ್ ಕೂಡ  ಪೆರುಮಾಳ್ ಪಿರಾಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ?   

ಅಜ್ಜಿ :  ಹೌದು ವೇದವಲ್ಲಿ , ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ. ಭಟ್ಟರ್ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ಪಿರಾಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ . ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ , ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ , ಪಗಲ್ ಪತ್ತು ಉತ್ಸವದ 10 ನೇ ದಿನ , ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ತಿರುಕ್ಕೋಲಂ ನಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ . ಅವರು ರಂಗ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಾಚ್ಚಿಯಾರಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೂರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ   ಒಂದು ದಿನ ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಭಟ್ಟರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರು ತಾಯಾರಂತೆ ಕಾಣುವರೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.  ಭಟ್ಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಯಾರ್ ಕಡೆಗೆ ಭಾಗಶಃರಾಗಿ ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಕಡೆ ಪ್ರೀತಿ ವತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದರೂ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರುವ ಕರುಣೆ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಭಟ್ಟರ್ ಅವರ ತಾಯಿ ರಂಗ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್  ಅವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಹದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಭಟ್ಟರ್‌ಗೆ ನೂರಾರು ಅನುಯಾಯಿಗಳು  ಅವರ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಮ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು , ಅವರು ತಮ್ಮ  ಮತ್ತು ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ,  ಭಟ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದವರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು  ಇದ್ದರು. ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಮಾನುಜರ್  ಅವರಿಗೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ, ಭಟ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದ ಕೆಲವರು ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಗದರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗದರಿಸಿದರೆ  ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ವ್ಯಾಸ ?

ವ್ಯಾಸ :  ನಾನು ಅವರನ್ನು ಗದರಿಸುವೆ. ನಾನೇಕೆ ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕು ?

ಅಜ್ಜಿ :  ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು, ವಯಸ್ಕರು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಟ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ತನ್ನನ್ನು ಗದರಿಸಿದ  ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರು ತನ್ನ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಶಾಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಭಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ  “ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನು ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು – ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ವೈಭವವನ್ನು ಹಾಡಿ ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಲಾಪಿಸುವುದು. ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ವೈಭವವನ್ನು ಹಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ  ಪ್ರಲಾಪಿಸುವ  ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮರೆತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಬೇಕು ”. ಅವರ ವೈಭವವು ಅಂತಹದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಪರಾಶರ : ಅಜ್ಜಿ, ರಾಮಾನುಜರು ನಂಜೀಯರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ತರುವುದಾಗಿ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು ಎಂದು ನೀವಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ನೆನೆಪಿದೆ . ಭಟ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು ?

ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ್ ( ಅವರ ತಿರುವಡಿಯಲ್ಲಿ ನಂಜೀಯರ್ )- ಶ್ರೀರಂಗಂ

ಅಜ್ಜಿ : ನೀವು ಅದನ್ನು  ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಪರಾಶರ. ಹೌದು, ರಾಮಾನುಜರ್  ಅವರ ದೈವಿಕ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಟ್ಟರು ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಂ ಗೆ  ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ  ನಂಜೀಯರ್ ಅನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ? ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

ವೇದವಲ್ಲಿ : ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ . ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಂ ದೇವಾಲಯವು  ರಾಮಾನುಜರು ಸುಧಾರಿಸಿದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ  ಒಂದು. ರಾಮಾನುಜರ್  ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮೇಲಕೋಟೆ  ನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರು.

ಅಜ್ಜಿ :  ತುಂಬಾ ಜಾಣೆ ವೇದವಲ್ಲಿ . ರಾಮಾನುಜರ್  ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರಿಂದ ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಂ  ದೇವಾಲಯದ ಸೆಲ್ವಪ್ಪಿಲ್ಲೈ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದು ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಭಟ್ಟರ್ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯಯರ್  (ನಂಜೀಯರ್  ಅವರ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರು  ) ನ ತದೀಯಾರಾಧಾನ  ಕೂಟಮ್  (ಭಾಗವತರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಭಾಂಗಣ) ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ . ಅವನು ಊಟ ಮಾಡದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯಯರ್   ಅವನನ್ನು   ಗಮನಿಸಿ  , ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನು ಯಾಕೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಭಟ್ಟರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯಯರ್  , ಭಟ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು (ಅವನಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ) ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾನೆ.ಭಟ್ಟರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ತಿರುನೆಡುಂದಾಂಡಗಂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಂತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿತ್ವವನ್ನು ದೃಡೀಕರಿಸಿದರು . ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯಯರ್ ಅವರ ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಭಟ್ಟರ್ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಭಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ ಕಲಿಯಲು ನಿಶ್ಚಿತ ಆದೇಶ ನೀಡಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು .ಭಟ್ಟರ್ ಅವರಿಂದ ಹೊರಡಲು  ನಿಯಮನ ಪಡೆದು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಾತುರದಿಂದ ಭಟ್ಟರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್, ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಭಟ್ಟರಿಂದ ಕೇಳಿದರು. ಭಟ್ಟರ ದಿಗ್ವಿಜಯದಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಭಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿರುನೆಡುಂಧಾಂಡಕಂ ಪಠಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ . ಭಟ್ಟರ್‌ಗೆ ನಂಪೆರುಮಾಳ್  ಮತ್ತು ರಂಗ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್‌ನ ತಿರುಮೇನಿ   (ದೈವಿಕ ರೂಪ) ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಭಟ್ಟರ್ ಕೆಲವು ಪಾಸುರಮ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಎದುರು ಪಠಿಸಿದಾಗ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್  ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು “ನಿಮಗೆ ಈಗ ಮೋಕ್ಷಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಟ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ , ಅವರು  ಪರಮಪಧಂನಲ್ಲಿ ನಂಪೆರುಮಾಳ್  ಆಗಿ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೆ, ಭಟ್ಟರ್ ಒಂದು  ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಮಪದಂನಿಂದ ಜಿಗಿದು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು  ನಂಪೆರುಮಾಳಿಗೆ  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ, ಪರಮಪಧನಾಥನ್ಗೆ   2 ಕೈಗಳು ಅಥವಾ 4 ಕೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಅನಂತಾಳ್ವಾನ್  ಭಟ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಭಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ 2 ಕೈಗಳಿದ್ದರೆ  ಅವನು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ನಂತೆ  ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ 4 ಕೈಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವನು ನಂಪೆರುಮಾಳ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ನಂಪೆರುಮಾಳ್  ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಟ್ಟರ್‌ಗೆ ಯೋಚಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪೆರುಮಾಳ್ನ  ಎಲ್ಲಾ ದಿವ್ಯ ತಿರುಮೇನಿಗಳನ್ನು ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಗೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂಪೆರುಮಾಳ್  ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಮ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಭಟ್ಟರ್, ತನ್ನ ತಾಯಿ ಆಂಡಾಲ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೊರೆದು ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಲು ಇತರ ಆಚಾರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಅವರು ಮುಂದಿನ  ಆಚಾರ್ಯನ್ ಆಗುವ ನಂಜೀಯರ್‌ಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು  ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಅತ್ತುೞಾಯ್: ಅಜ್ಜಿ , ಭಟ್ಟರ್ ಅವರ ಜೀವನವು ಕೇಳಲು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಂಪೆರುಮಾಳ್  ಬಗ್ಗೆ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಂಧ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಆಂಡಾಲ್  ಧನ್ಯಳು ಅಲ್ಲವೇ  .

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು ಅತ್ತುೞಾಯ್. ಆಂಡಾಲ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯಳು. ನಾಳೆ , ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ನಂಜೀಯರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳುವೆನು. ಈಗ ಈ  ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಗದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಮಕ್ಕಳು ಭಟ್ಟರ ದಿವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://pillai.koyil.org/index.php/2016/08/beginners-guide-bhattar/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://pillai.koyil.org 

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

Learn 108 dhivyadhESams (திவ்யதேசங்கள்)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Santhai class schedule, joining details, full audio recordings (classes, simple explanations (speeches) etc) can be seen at http://pillai.koyil.org/index.php/2017/11/learners-series/ .


Lectures  (விரிவுரை) in thamizh

108 Dhivya desams (108 திவ்ய தேசங்கள்)
Title Audio Video

1. SrIrangam (ஸ்ரீரங்கம்)

thamizh thamizh

2. thirukkOzhi/uRaiyUr (உறையூர் )

thamizh thamizh

3. thirukkarambanUr/uthamar kOyil (உத்தமர் கோயில் )

thamizh thamizh

4. thiruveLLaRai/swetha giri (திருவெள்ளறை/ஸ்வேத கிரி)

thamizh thamizh

5. thiru anbil (திரு அன்பில்)

thamizh thamizh

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಎಂಬಾರ್

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ‌ ‌ಸರಣಿ‌

ರಾಮಾನುಜರ್ – ಭಾಗ 2

ಪರಾಶರ , ವ್ಯಾಸ ವೇದವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತುಳಾಯ್  ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಂಡಾಳ್  ಅಜ್ಜಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಜ್ಜಿ: ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ . ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತರುತ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಯಾವ ದಿನ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಾಳೆ ಆಳವಂಧಾರ್ ಅವರ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ, ಆಡಿ , ಉತ್ರಾಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ , ಆಳವಂಧಾರ್ ನೆನಪಿದೆ  ?

ಅತ್ತುಳಾಯ್  : ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ! ಅವರು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ತರಲು ದೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯರು.

ವ್ಯಾಸ : ಹೌದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಪರಮಪದಂಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಅವರ ತಿರುಮೇನಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು, ಅದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಅತೃಪ್ತ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಮಾನುಜರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಂತೆ, ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳು ತೆರೆದಿವೆ.

ಪರಾಶರ : ಅಜ್ಜಿ , ರಾಮಾನುಜರ್ ಮತ್ತು ಆಳವಂಧಾರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ನಮಗೆ ನೆನೆಪಿದೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ನಿಖರವಾಗಿ! ಅದು ನಾಳೆ ಅವರ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಇಂದು, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂಬಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ . ಎಂಬಾರ್ ಮಧುರಮಂಗಲಂ ಕಮಲ ನಯನ ಭಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮಾಳ್ ಮಗನಾಗಿ  ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಜನ್ಮ ಹೆಸರು ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಲ್. ಅವರನ್ನು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರ್, ಗೋವಿಂದ ಧಾಸರ್ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜ ಪಾಧಾಚಾರ್ಯರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲದಂತೆ ಉಳಿಸಿದರು.

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರೆ ? ಅಜ್ಜಿ , ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಜೀವವು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಾವು  ಭಾವಿಸಿದೆವು ಮತ್ತು ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ?

ಅಜ್ಜಿ : ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ! ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಂತ ಗುರು ಯಾಧವ ಪ್ರಕಾಸರ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಅವರ ಜೀವನವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ  ಸೂಚಿಸಲಾದ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ರಾಮಾನುಜರ್ ಮತ್ತು ಯಾಧವ ಪ್ರಕಾಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಯಾಧವ ಪ್ರಕಾಸರ್ ವೇದಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಕಳಿದ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಬಹಳ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿ ನಮ್ಮಾ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದ್ವೈತಿಯಾದ ಯಾಧವ ಪ್ರಕಾಶರಿಗೆ ರಾಮಾನುಜರು ನೀಡುವ ವಿವರಣೆಗಳಿಂದ ಎಂದೂ  ಸಂತೋಷಪಡಲಿಲ್ಲ . ರಾಮಾನುಜರು  ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿವರಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು , ಆದರೆ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಧವ ಪ್ರಕಾಶರ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಯಾಧವ ಪ್ರಕಾಶರ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಭೆ ವಾರಣಾಸಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಯೋಜಿಸಿದರು. ಈ ದುರ್ಯೋಜನೆ  ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಲ್ ಅವರು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು  ರಾಮಾನುಜರ್ ನನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅವನ ಜೀವ ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮಾನುಜರು ಅದರಂತೆಯೇ ಮಾಡಿ ಅವರ ಗುರುವಿನ ಕಪಟ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ  . ಹೀಗಾಗಿ ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳ್ ರಾಮಾನುಜರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದರು .

ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ , ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಕೂಡ ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶರ ಶಿಷ್ಯರೇ ?

ಎಂಬಾರ್ – ಮಧುರಮಂಗಲಂ

ಅಜ್ಜಿ  : ಹೌದು ವ್ಯಾಸ . ರಾಮಾನುಜರು ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಇಬ್ಬರೂ ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶರ ಬಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಮಾನುಜರು ತನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ, ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶಿವ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಕಾಳಹಸ್ತಿ  ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಂಗೈ  ಕೊಂಡ  ನಾಯನಾರ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ರಾಮಾನುಜರು , ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ತರಲು ಅವರ ಸೋದರ ಮಾವನಾದ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ.   ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿಯವರು ಕಾಳಹಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಪಾಸುರಗಳು ಮತ್ತು ಆಳವಂಧಾರರ  ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನಂ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸಿದರು  . ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ತಪ್ಪು ಅರಿತು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ , ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರು ಪರಮಪದ ತಲುಪಿದ ನಂತರವೂ , ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿಯವರು ಅವರನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದರಾದ್ದರಿಂದ , ಅವರು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಪೇರುಮಾಳೋಡನೇ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು . ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಿದೆ.  ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ರಾಮಾನುಜರು ಮತ್ತು ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿಯವರು ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೋದರೂ ಆದರೆ ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳ್  ಅವರನ್ನು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ . ಅಂತಹ ಅಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಒಳ್ಳೆಯತನಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೃಪಾ ಮಾತ್ರಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಂತೆಯೇ ಶುದ್ಧವಾದ , ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರ್ ಮತ್ತು ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಗಾಗಿ ಕೃಪಾ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು.        

ಪರಾಶರ : ಅಜ್ಜಿ , ನಮಗೆ ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಮಾಡಿದ  ಕೈಂಕರ್ಯಗಳೇನು?

 ಅಜ್ಜಿ : ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳ್  ಅವರ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿಗಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿಮಾನಮ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಇವೆ. ಒಮ್ಮೆ, ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳ್  ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿಗಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವನ ಆಚಾರ್ಯ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಅವನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಾನೆ. ನಂಬಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳ್  ಅವರಿಂದ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ . ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ನರಕಕ್ಕೆ  ಹೋಗಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಅವನ ಆಚಾರ್ಯನ್  ಹಾಸಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಮಲಗಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವವರೆಗೂ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ  ಎಂದು ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳ್  ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿಮಾನಮ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಸ್ತಾಯಿ ಹೊಂದಿತ್ತು  ಮತ್ತು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯ  ಅವರ ತಿರುಮೇನಿ ಬಗ್ಗೆ  ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ . ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣಂ ಸಾರವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ರಾಮಾನುಜರ್ ತಿರುಪತಿಗೆ ಬರುವ ಸಮಯ ಬಂದಿತು. ಒಂದು ವರ್ಷ ನಂಬಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಲಿತ ನಂತರ, ನಿರ್ಗಮಿಸುವಾಗ, ನಂಬಿ ರಾಮಾನುಜರ್‌ಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಆಗ  ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರು ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳ್  ಅನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿ ಸಹ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳ್  ಅನ್ನು ರಾಮಾನುಜರ್ ಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯಂಗೆ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ, ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳ್  ಅವರು ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿಯನ್ನು ಅಗಲಿ ಹೋಗಲು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ, ನಂಬಿಯವರು ಏಕೆ ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳನ್ನು ನೀಡಿದರು? ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೆ ಏಕೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಯಿತು?

ಅಜ್ಜಿ : ವ್ಯಾಸ , ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ , ರಾಮಾನುಜರ್ ಕಡೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ರಾಮಾನುಜರು ಪರಮಪದ  ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅವರು ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರ ಹಲವಾರು  ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಣೆ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಅನ್ನು ತೊರೆಯುವ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.ನಂತರ ಅವರು ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ರಾಮಾನುಜರ್ ತಿರುಮೇನಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುಂದರ ಪಾಸುರಂ ರಚಿಸಿದರು. ಅದು “ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ವಡಿವಳಗು  ಪಾಸುರಂ “ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ , ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಲ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ.

ಅತ್ತುಳಾಯ್  : ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಮದುವೆಯಾದರೆ ? ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ?

ಅಜ್ಜಿ : ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಸದಾ ಭಗವತ್  ವಿಷಯದಲ್ಲಿ  ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅನ್ನು  ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು .ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ  ಸಹ ಭಾಗವತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ವನ್ನು ಗಣಿಸಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಸ್ವತಃ ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಳನ್ನು ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ  ಬಳಕೆಗೆ ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಎಂಬಾರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು . ಅವರ ಅಂತಿಮ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ , ಎಂಬಾರ್, ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ .  ಸದಾ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು  ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ “ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ  ತಂಜಮ್ “ ಎಂದು ಪಠಿಸಲು  ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಅವರ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ , ಎಂಬಾರ್ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪರಮಪದಂ ಸೇರಿದರು.  ಭಟ್ಟರ್ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರಾದಾಯಂ ನ ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದ  ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಅಜ್ಜಿ , ಭಟ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೇಳಿ .

ಅಜ್ಜಿ : ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಭಟ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಆಳವಂಧಾರ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಳವಂಧಾರ, ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿ, ರಾಮಾನುಜರ್ ಮತ್ತು ಎಂಬಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://pillai.koyil.org/index.php/2016/08/beginners-guide-embar/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://pillai.koyil.org 

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಆಳವಂದಾರ್ ಶಿಷ್ಯರು ಭಾಗ 2

Published by:

ಶ್ರೀಃ ‌ಶ್ರೀಮತೇ‌ ‌ಶಠಕೋಪಾಯ‌ ‌ನಮಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತೇ‌ ‌ರಾಮಾನುಜಾಯ‌ ‌ನಮಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತ್‌ ‌ವರವರಮುನಯೇ‌ ‌ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ‌ ‌ಸರಣಿ‌

ಆಳವಂದಾರ್ ಶಿಷ್ಯರು ಭಾಗ 1

ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ, ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ಮತ್ತು ಮಾಱನೇರಿ  ನಂಬಿ

ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ವೇದವಲ್ಲಿ,ಅತ್ತುೞಾಯ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಅಜ್ಜಿ: ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ವ್ಯಾಸ, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವೆ.

ವ್ಯಾಸ: ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ , ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ನಾನು ರಾಮಾನುಜರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗನ್ಗೆ  ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಅವನು  ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ಬಯಸಿದನು .

ಅಜ್ಜಿ : ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬನ್ನಿ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ . ಇಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ಮತ್ತು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ , ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ, ರಾಮಾನುಜರ್ ಎರಡು  ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗನ್: ಅಜ್ಜಿ, ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ಅವರು ಶ್ರೀಪೆರುಂಬೂದೂರ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಬಳಿಯ ಪೂವಿರುಂದವಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ಅದ್ಭುತ. ಅದು ಸರಿ. ಅವರು ತಿರುವಾಳವಟ್ಟ  (ಬೀಸಣಿಗೆ ) ಕೈಂಕರ್ಯಂನಿಂದ ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಯಮಿತ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ಗೆ  ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು. ರಾಮಾನುಜರ್ ಕಾಂಚೀಪುರಂಗೆ ಬಂದಾಗ, ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರನ್ನು ಎಂಪರಮಾನ್ಗೆ  ಕೈಂಕರ್ಯಂನೊಂದಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಮೊದಲ ಅಚಾರ್ಯರು.

ವ್ಯಾಸ :ಅಜ್ಜಿ, ರಾಮಾನುಜರ್ ಯಾವ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಮಾಡಿದರು?

ಅಜ್ಜಿ : ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರನ್ನು ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಮಂಜನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲೈ ಕಿಣರು (ಹತ್ತಿರದ ಬಾವಿ) ಯಿಂದ ತೀರ್ಥಂ ತರಲು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ಅವರು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಅದು. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಸಮಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರು ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪರಾಶರ : ಆದರೆ, ಅಜ್ಜಿ , ಮಧುರಾಂತಕಂನಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ರಾಮಾನುಜರ್ ಗೆ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ?

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು ಪರಾಶರ . ನೀನು  ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ತಿರುಕ್ಕಚಿ ನಂಬಿ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಮಾನುಜರ್ಗೆ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರಾಮಾನುಜರ್  ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ . ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸದಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಮಾನುಜರ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಚಾರ್ಯರು  ಇದನ್ನು ನಂಬಿದಂತೆ , ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಮೀರಿದ್ದು, ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಮ್ ದೇವರ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ. ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ತಿರುಕ್ಕಚಿ ನಂಬಿ ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಭಾಷಿಸಿದರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ ಇದೆ.

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಅಜ್ಜಿ ಅನುಮಾನಗಳು ಯಾವುವು? ಧೇವ ಪೆರುಮಾಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು?

ಅಜ್ಜಿ : ಒಮ್ಮೆ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳು ಇದ್ದವು. ತಿರುಕ್ಕಚಿ ನಂಬಿ ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಬಹುದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಂಬಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೋರಿದರು. ನಂಬಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಎಂದಿನಂತೆ ತನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ . ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ , ನಂಬಿಯ ಹಿಂಜರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ . ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ  ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಏನೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಎಲ್ಲರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ , ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕರುಣಾಮಯಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ , “ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ  ಹೇಳಿ 1) ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ 2) ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ  ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ  ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಸಮಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನಿಂದ ಭಿನ್ನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸದಾ ನನಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 3) ನನ್ನನ್ನು ಏಕೈಕ ಆಶ್ರಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ 4) ಒಮ್ಮೆ ಶರಣಾದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪದೇ  ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ 5) ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಮಾಡಲು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 6) ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಯನ್ನು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಅನುಮಾನಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಗಳು ಏನೆಂದು ನಂಬಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಉತ್ತರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂಬಿ ರಾಮಾನುಜರ್ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ ಕರುಣೆ ಅಂತಹದ್ದಾಗಿರುವುದು . ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನಗಳು ಅಥವಾ ಭಯ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದರು. ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರು ಸಮಾಶ್ರಯಣಂ ಗಾಗಿ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು, ಅವರು ತಿರುಕ್ಕಚಿ ನಂಬಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಂಗಂಗೆ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲವೇ?

ವ್ಯಾಸ : ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ , ನಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಂ ನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣವೆಂದರೆ ನಮ್ರತೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೈಚ್ಯ ಭಾವಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂನಲ್ಲಿ ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ನಮ್ರತೆಗೆ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಅವರ  ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿತು ಮತ್ತು ಅವರ  ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಪದಗಳಲ್ಲ. ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಬಹಳ ವಿನಮ್ರ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಇದು ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಱನೇರಿ ನಂಬಿ ಎಂಬ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಯಂತೆ  ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಮಾಱನೇರಿ ನಂಬಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದೇ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಂತೆ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿಯಿಂದ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಗೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಕೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ,  ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾದುದ್ದು  ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್  ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ತಾನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಜನ್ಮವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಭಾಗವತರನ್ನು  ಗೌರವದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನೈಚ್ಯ ಭಾವಂ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದರು. ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಗೆ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬಿದ್ದರು. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠಂನಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯಂನ ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ , ಧೇವ ಪೆರುಮಾಲ್ ಅವರು ತಿರುಕ್ಕಚಿ ನಂಬಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಂತೆಯೇ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ,ಆಳವಂದಾರ್  ಮತ್ತು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬದುಕಿದ್ದ ಮಹಾನ್ ಅಚಾರ್ಯರು. ಇಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇಳಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ?

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಥೆಗಳಿದೆಯೇ?

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು, ಸಾಕಷ್ಟು!

ಅತ್ತುೞಾಯ್: ನಂತರ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳಿ.

ಅಜ್ಜಿ : ಆಳವಂದಾರ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿಯೂ ಒಬ್ಬರು,ಅವರಿಗೆ ತಿರುಮಂತ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಚರಮ ಶ್ಲೋಕಮ್ ಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನುವಹಿಸಲಾಯಿತು . ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ವ್ಯಾಸ : ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅನ್ನು ತಿರುಮಂತ್ರಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀವಾತ್ಸ್ಅಂಗನ್: ಸರ್ವ ಧರ್ಮನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯಾ ಮಾಮೇಕಮ್ ಶರಣಂ ವ್ರಜ; ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೆಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾಸುಚಃ  : ಇದನ್ನು ಚರಮ ಶ್ಲೋಕಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ. ಈಗ ಈ ಮೂರು ವಚನಗಳು ಅಂತಹ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಆದರೆ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಈ ಪದ್ಯಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ತಿಳಿದಿವೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ವಚನಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ನ ಅಂತಹ ಆಳವಾದ ಸಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಚಾರ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮೀರಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪದ್ಯಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಅತ್ತುೞಾಯ್: ಅಜ್ಜಿ , ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ ಯಿಂದ ಕಲಿಯಲು ರಾಮಾನುಜರ್ 18 ಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಅದು ನಿಜವೇ? ಅವರು  ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು?

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು, ಇದು ತುಂಬಾ ನಿಜ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ  ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ ಬಳಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದು. ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನೋಡಿ. 18 ಬಾರಿ! ಅವರು ಅಚಲವಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 18 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕಮ್ ನ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ ಕಲಿಸಿದರು.

ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ , ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅವರು ರಾಮಾನುಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದಯೆ ತೋರಿಸಬಹುದಿತ್ತು.

ಅಜ್ಜಿ : ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದು. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಕರುಣಾಮಯಿ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಹೇಗೆ ನಿಷ್ಟಾವಂತ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತೋರುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಮಗನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ನಿನ್ನೆ ತಿರುಮಾಲೈ ಆಂಡಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಆಂಡಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರ್ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ? ರಾಮಾನುಜರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ತೇ ವಹಿಸಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿದವರು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇತರ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು, ಅವರು ರಾಮಾನುಜರ್ಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ (ಸ್ವತಃ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ದೊಡ್ಡವರು) ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡಿದರು. ಹೀಗೆ ರಾಮಾನುಜರ್ ಗೆ “ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್” ಎಂಬ ಸುಂದರ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು  ರಾಮಾನುಜರ್ಗೆ  ವಿಷ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ,  ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ ಅವರು ಅವರ ಜೀವನ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ರಾಮಾನುಜರ್ಗೆ  ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕಿಡಂಬಿ ಆಚ್ಛಾನ್  ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದರು. ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಿರಿಮೆ, ಜ್ಞಾನದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ  ಆಚಾರ್ಯನ್ ಆಳವಂದಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಥೆಗಳಿವೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ  ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಈಗ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

 ಮಕ್ಕಳು ತಿರುಕ್ಕಚಿ ನಂಬಿ, ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಮತ್ತು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ 

ಮೂಲ : http://pillai.koyil.org/index.php/2016/08/beginners-guide-alavandhars-sishyas-2/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://pillai.koyil.org 

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಆಳವಂದಾರ್ ಶಿಷ್ಯರು ಭಾಗ 1

Published by:

ಶ್ರೀಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತೇ‌ ‌ಶಠಕೋಪಾಯ‌ ‌ನಮಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತೇ‌ ‌ರಾಮಾನುಜಾಯ‌ ‌ನಮಃ‌ ‌ಶ್ರೀಮತ್‌ ‌ವರವರಮುನಯೇ‌ ‌ನಮಃ‌

ಪೂರ್ಣ‌ ‌ಸರಣಿ‌

ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ

ತಿರುವರಂಗಪ್ಪೆರುಮಾಳ್ ಅರೈಯರ್ ,ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿ ಮತ್ತು ತಿರುಮಾಲೈ ಆಂಡಾನ್

ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು

ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ  ವೇದವಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಜ್ಜಿ: ಸ್ವಾಗತ ವೇದವಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೆ

ವ್ಯಾಸ: ಅಜ್ಜಿ, ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ನೀವು ರಾಮಾನುಜರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ.

ಪರಾಶರ: ಅಜ್ಜಿ, ರಾಮಾನುಜರ್ಗೆ ಕೇವಲ ಪೆರಿಯನಂಬಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದರು ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಿರಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಅಜ್ಜಿ ಇತರರು ಯಾರು?

ಅಜ್ಜಿ: ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಪೋಷಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಮುಖವಾದವರು: – 1) ತಿರುವರಂಗಪ್ಪೆರುಮಾಳ್ ಅರೈಯರ್ 2) ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ 3) ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿ 4) ತಿರುಮಾಲೈ ಆಂಡಾನ್ 5) ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ. ನಾವು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಾವು ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆಂದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಈಗ, ಇತರ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಪರಾಶರ: ಅಜ್ಜಿ, ರಾಮಾನುಜರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಲವು ಅಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದರು?

ಅಜ್ಜಿ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರನ್ನು ಮಹದಾಚಾರ್ಯರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದರು. ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಚೀಪುರಂನಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವ ಮಹಾನ್ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಅನ್ನು ತಿರುವರಂಗಪ್ಪೆರುಮಾಳ್ ಅರೈಯರ್ ಮಾಡಿದರು.

ವ್ಯಾಸ: ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು? ಕಥೆ  ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ.

ಅಜ್ಜಿ: ರಾಮಾನುಜರು ಆಗ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಂ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅರೈಯರ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಚೀಪುರಂಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಮುಂದೆ ಅರೈಯರ್ ಸೇವೆ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ತಿರುಕ್ಕಚಿ ನಂಬಿಗೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ತನ್ನ ಅರ್ಚಕರ ಮೂಲಕ ಅರೈಯರ್ರನ್ನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಅರೈಯರ್ ಸೇವೆ ನಿರೂಪಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅರೈಯರ್ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಸುರಂಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು  ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.ಅರೈಯರ್ ತನಗೆ ಆ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ; ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೇಳಿ ”. ಅರೈಯರ್ ನಂತರ ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವುದಾಗಿ  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ನೀವು ಅವನನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ; ಬೇರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿ ”. ಅರೈಯರ್ “ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ,  ಎರಡು ಮಾತು ಇಲ್ಲದ ಶ್ರೀರಾಮ – ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ”. ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ವಿದಾಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ವ್ಯಾಸ: ಎಂಥಹ ಚಾಣಕ್ಯತೆ ಅಜ್ಜಿ? ಪೆರುಮಾಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅರೈಯರ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಅಜ್ಜಿ: ಹೌದು ವ್ಯಾಸ. ತಕ್ಷಣ, ಅರೈಯರ್ ಅವರು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಂಗಂ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ಅನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವ ಮೂಲಕ ಅರೈಯರ್ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಂಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದರು.

ವೇದವಲ್ಲಿ: ಅಜ್ಜಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅರೈಯರ್ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸಿದರು?

ಅಜ್ಜಿ: ಆಳವಂಧಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ರಾಮಾನುಜರ್ ಗೆ ಕಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಿಜವಾದ ಸಾರವನ್ನು ರಾಮಾನುಜರ್ಗೆ ಕಲಿಸಲು ಅರೈಯರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು.ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರು ಅರೈಯರ್ ಬಳಿ ಕಲಿಯಲು  ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನನ್ನೂ ಕಲಿಯಲು ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ (ಅರೈಯರ್) ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ರಾಮಾನುಜರ್ , ಕೂರಥ್ ಆಳ್ವಾನ್, ಮುಧಲಿಯಾಂಡಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ – ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಕಲಿಯುವ ಮೊದಲು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೈಂಕರ್ಯಂ.

ಇದು ಅವರು ಕಲಿಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸುವವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಮಾನುಜರು ಪ್ರತಿದಿನ ಅರೈಯರ್ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ  ಅರಿಶಿನ ಲೇಪ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ವ್ಯಾಸ: ಅಜ್ಜಿ, ಇತರ ಆಚಾರ್ಯರು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸಿದರು?

ಅಜ್ಜಿ: ಹೌದು, ನಾನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಮಾವ. ಅವರು ತಿರುವೇಂಗಡಂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು.ಅವರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಕಾಶ ಗಂಗಾ (ತಿರುಮಲೈನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೂಲ) ದಿಂದ ತೀರ್ಥಂ (ಪವಿತ್ರ ನೀರು) ಕೈಂಕರ್ಯ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣಂ ನ ಸಾರ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ  ಕಲಿಸಲು ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿಯವರ ಆಚಾರ್ಯ ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣಂ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿ, ರಾಮಾನುಜರ ಮಾವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಜನಿಸಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಇಳೈಯಾಳ್ವಾರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟವರು ಅವರೇ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿ ಅವರು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಗೋವಿಂದ ಪೆರುಮಾಲ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತಂದರು. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ನಲ್ಲಿನ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ ಪಾಸುರಂ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದು.

ಪರಾಶರ: ಅಜ್ಜಿ, ತಿರುಮಾಲೈ ಆಂಡಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ? ಅವರು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ  ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು?

ಅಜ್ಜಿ: ತಿರುಮಾಲೈ ಆಂಡಾನ್ಗೆ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ರಾಮಾನುಜರ್ ಶ್ರೀರಂಗಂಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ, ತಿರುಕ್ಕೋಶ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ ಅವರು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲು ತಿರುಮಾಲೈ ಆಂಡಾನ್ ಕಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರ್ ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಪಾಸುರಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ತಿರುಮಾಲೈ ಆಂಡಾನ್ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕಲಿತರು.ತಿರುಮಾಲೈ ಆಂಡಾನ್ ಅವರ ಆಚಾರ್ಯ ಆಳವಂದಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತೆ ಅವರು ರಾಮಾನುಜರ್‌ಗೆ ಕಲಿಸಿದರು.

ವೇದವಲ್ಲಿ: ಮತ್ತು ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಟಿಯೂರ್ ನಂಬಿ ಮತ್ತು ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು?

ಅಜ್ಜಿ: ನಾವು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ.

ವ್ಯಾಸ, ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ವೇದವಲ್ಲಿ : ಈಗ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ.

ಅಜ್ಜಿ: ಇಂದು ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆತರಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ಮಕ್ಕಳು ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳುವ ಕಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ 

ಮೂಲ : http://pillai.koyil.org/index.php/2016/07/beginners-guide-alavandhars-sishyas-1/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://pillai.koyil.org 

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org