Category Archives: Stories

బాల పాఠము – తిరుమంగై ఆళ్వార్

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< తిరుప్పాణాళ్వార్

thirumangai-adalma

తిరుమంగై ఆళ్వార్ , వారి ఆడల్మా గుఱ్ఱం పై

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ, పరాశర మరియు వ్యాస ఉరైయూర్ నుండి వారి ఇంటికి వస్తున్నారు.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: పరాశర మరియు వ్యాస, మీరు ఉరైయూర్ లో సమయం అద్భుతంగా గడిపినట్టున్నారు.

పరాశర మరియు వ్యాస: అవును, నాన్నమ్మ. అక్కడ తిరుప్పాణ్ ఆళ్వారును చూడటం చాలా బావుండింది. దివ్య దేశాలకు వెళ్ళటం మరియు అక్కడ అర్చావతార ఎమ్పెరుమాన్ ని సేవించటం చాలా బావుంది.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: ఇప్పుడు మీకు తిరుమంగై ఆళ్వారు గురించి చెబుతాను. వారు దివ్య దేశ ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క కీర్తి ప్రతిష్ఠలు చాటడంలోఎంతో దోహద పడ్డారు. వారు కార్తీక మాసం, కృతిక నక్షత్రంలో తిరునాంగూర్ దివ్య దేశం వద్ద తిరుక్కురైయలూర్ లో జన్మించారు. వారు 6 దివ్య ప్రబంధములు రచించారు, అవి పెరియ తిరుమొళి, శిరియ తిరుమడల్, పెరియ తిరుమడల్, తిరునెడుందాండగం. వారి అసలు పేరు నీలన్ (వారు నీలవర్ణం కల వారు కాబట్టి)

పరాశర: నాన్నమ్మ, వారు ఆ రోజుల్లో దివ్య దేశాలకు ఎలా వెళ్లారు ?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ:  వారి దగ్గర ఒక గుఱ్ఱం ఉండేది. చాల శక్తిగల గుఱ్ఱం కాబట్టి వారు అంతటా ప్రయాణం దాని పైనే చేసేవారు.

వ్యాస: వారి విశేషం ఏమిటి నాన్నమ్మా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ:  తిరుమంగై  ఆళ్వారుకు చాలా  అసమానమైన గుణాలు ఉన్నాయి. మొదట్లో వారు ఒక గొప్ప యోధులు ఇంక ఒక చిన్న రాజ్యాన్ని పరిపాలించే వారు. ఆ సమయంలో కుముదవల్లి నాచ్చియారును కలిసి పెళ్లి చేసుకోవాలను కొంటారు. ఆవిడ పెరుమాళ్ భక్తుడినే పెళ్ళాడతానని, మరియు భాగవతులను సేవించే  వారే  వరుడిగా కావాలని కోరుకుంటుంది. ఆళ్వారు అందుకు అంగీకరించి పెరుమాళ్ భక్తునిగా మారి వారిరువురు పరిణయమాడతారు. ఆళ్వారు ఎంతో మంది శ్రీవైష్ణవులకు అన్నప్రసాదాల తో సేవ  చేసేవారు. కాల క్రమేణ, వారి దగ్గర ఉన్న సంపద కరిగి కైంకర్యం చేయుటకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. వారు అడవి గుండా వెళ్లుతున్న సంపద కలవారైనా యాత్రికులను దోపిడీ చేయసాగారు, అ సొమ్ముతో భాగవతులను సేవించసాగుతారు.

పరాశర: ఓ! మనం దొంగిలించవచ్చా నాన్నమ్మా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: లేదు! మనం అలా ఎప్పుడూ చేయకూడదు.  కాని ఆళ్వారు భాగవతులను సేవించాలని ఆతృతతో  ఐశ్వర్యవంతులను దొంగిలించటం మొదలు పెడతారు. ఏ విధంగానైనను, పెరుమాళ్ వారికి పూర్ణ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించి సంస్కరించాలని సంకల్పిస్తారు. అలా, తాయారుతో వారు స్వయంగా, కొత్తగా పెళ్లైయిన సంపద గల దంపతులుగా వేషధారణ చేసుకొని వారి పరివార/బంధువుల సమేతంగా ఆ అడవి గుండా ప్రయాణిస్తారు. ఆళ్వారు ఇది ఒక గొప్ప అవకాశంగా భావించి వారిని దోచుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తారు. కాని పెరుమాళ్ అనుగ్రహంతో, పెరుమాళే వచ్చారని తెలుసుకుంటారు తుదకు. పెరుమాళ్ వారిని  పరిపూర్ణంగా ఆశీర్వదించి పరిశుద్దులుగా పరివర్తింప చేస్తారు. వారు పెరుమాళ్లను అనుగ్రహం ప్రసాదించమని బలవంత పెట్టినందుకు, పెరుమాళ్ వారికి “కలియన్” అని పేరు పెడతారు. “కలియన్” అంటే గంభీరమైన/గౌరవమైన అని అర్ధం. పరకాలన్(అంటే భగవానుడే భయపడే వాడు) అని వారికి మరో పేరు.

వ్యాస : ఓహో! అద్భుతంగా ఉంది నాన్నమ్మా. దాని తరువాత వారు ఏం చేసారు?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: గొప్ప భావోద్రేకంలో మునిగిపోయి, వారు పెరుమాళ్లుకు శరణాగతి చేశారు. ఆ తరువాత, వారు భారతదేశం నలు మూలలా ప్రయాణించి దివ్యదేశాలు (80కి పైగా) సందర్శించుకుంటూ అక్కడి పెరుమాళ్లను పాడారు. అదీగాక, వీరు ఇతర ఆళ్వారులు స్తుతించని 40కి పైగా పెరుమాళ్ల ను స్తుతించారు,  తద్వారా మనకు దివ్య దేశాలను పరిచయం చేశారు.

పరాశర: ఓ! ఇది మనకు గొప్ప సంపద – వారి కారణంగా, మనము ఇప్పుడు ఈ దివ్యదేశాలను సేవించగలుగుతున్నాము. మనము ఎల్లపుడు వీరికి కృతజ్ఞులం.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ:  మన శ్రీరంగం లో అనేక కైంకర్యాలు చేశారు, ఆలయం చుట్టూ కోటలు నిర్మించటం వగైరా.  పెరుమాళ్  ఆళ్వార్ జీవితకాలంలోనే , వారి బావగారికి ఆళ్వార్ యొక్క విగ్రహం తయారు చేసి పూజలు చేయమని ఆదేశించారు.     కొంతకాలం తర్వాత, తిరుముంగై ఆళ్వార్ తిరుకురుంగుడి దివ్యదేశం వెళ్లి, కొంత సమయం  నంబి ఎమ్పెరుమాన్ను పూజించారు . చివరగా, ఎమ్పెరుమాన్ని  ధ్యానిస్తూ, తను శాశ్వతంగా ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క కైంకర్యం లో నిమగ్నమవ్వాలని పరమపదం అధిరోహిస్తారు.

వ్యాస : నాన్నమ్మా అర్చావతార పెరుమాళ్  మరియు వారి భక్తుల కైంకర్యం యొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని ఆళ్వారు జీవితంతో  తెలుసుకున్నాము.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ : అవును, అదే మన సంప్రదాయం యొక్క సారాంశం. దీనితో, మీరు అందరి ఆళ్వారుల గురించి విన్నారు. మీఇద్దరికి మన ఆచార్యుల గురించి మరోసారి చెబుతాను.

పరాశర మరియు వ్యాస : సరే నాన్నమ్మా! మేము ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నాము.

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2015/02/beginners-guide-thirumangai-azhwar/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

బాల పాఠము – తిరుప్పాణాళ్వార్

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్

periyaperumal-thiruppanazhwar

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున జాగారణ ఉందామని అనుకున్నారు, పరాశర మరియు వ్యాస కూడా ఆరోజు మెలుకువ ఉంటామని చెబుతారు.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: ఈ శుభ రోజున, మెలుకువ మాత్రమే ఉంటే సరిపోదు. మనం పెరుమాళ్ గురించి మాట్లాడటం మరియు  వారి సేవలో నిమగ్నమై ఉండాలి.

పరాశర: నాన్నమ్మ, మనము ఎలాగో  జాగారణ ఉండాలనుకుంటున్నాము కదా, మీరు తరువాత ఆళ్వారు గురించి చెబుతారా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: పరాశర, నా మనసులో ఏమిఉందో నువ్వు అదే అడిగావు. సరే, నేను ఇప్పుడు తిరుప్పాణ్ ఆళ్వార్ గురించి చెబుతాను.

పరాశర మరియు వ్యాస: తప్పకుండా నాన్నమ్మ.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: తిరుప్పాణ్ ఆళ్వారు శ్రీరంగం దగ్గర ఉరైయుర్లో కార్తీక మాసం, రోహిణి నక్షత్రంలో జన్మించారు.వారు శ్రీరంగనాథుని సౌందర్యాన్ని పాదాల నుంచి శిరస్సు   వరకు వర్ణిస్తూ 10 పాశురాలు ఉన్న అమలనాదిపిరాన్ రచించారు.

వ్యాస: ఓ! అవును నాన్నమ్మ, మన పెరుమాళ్  ఎంతో అందముగా ఉంటారు, ఎవరు చూసినా వారికి  పరిపూర్ణ ఆనంద అనుభవం లభిస్తుంది.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును! వారు పెరియ పెరుమాళ్ యొక్క ప్రియ భక్తుడు .ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన హటాత్తుగా వారి  పరమపద నివాసం చేరుకోవటానికి దోహదపడింది.

పరాశర: దయచేసి ఆ సంఘటన చెప్పండి నాన్నమ్మ.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: ఒక రోజు, వారు కావేరికి అటు వైపు ఒడ్డున  నుంచి పెరిమాళ్ ని ప్రశంసిస్తూ పాటలు పాడుతున్నారు. అప్పటి వరకు వారు భౌతికంగా శ్రీరంగంలో ఎప్పుడు అడుగుపెట్టలేదు. పెరియ పెరుమాళ్  కైన్కర్యర్పరుల్లో ఒకరు లోకసారంగముని నది నుంచి జలం తీసుకు రావటానికి వస్తారు. ఆ సమయంలో వారి దారిలో ఆళ్వారును  ఉండటం గమనించారు. వారు ఆళ్వారుని అడ్డు తప్పుకుంటే జలం తీసుకోని వెళ్లతానని అడుగుతారు. కాని ఆళ్వారు పెరియ పెరుమాళ్ పై అఘాడమైన ధ్యానములో ఉన్నారు. అందుకని వారు స్పందించలేదు.

వ్యాస: తరువాత ఏమి అయ్యింది నాన్నమ్మ?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: లోక సారంగముని ఒక గులకరాయిని తీసుకోని ఆళ్వారు పైన విసిరారు. ఆళ్వారుకు దెబ్బ తగిలి రక్తం కారటం మొదలైయింది. ఆళ్వారు ధ్యానము నుండి మేలుకొని వారు దారిలో ఉన్నారని తెలుసుకొంటారు.

పరాశర: వారికి లోకసారంగాముని పైన కోపం వచ్చిందా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: లేదు! శ్రీవైష్ణవులకు ఇలాంటి చిన్న విషయాలకు ఎపుడూ కోపం రాదు. వెంటనే ఆళ్వారు వారి దారిలో అడ్డం ఉన్నందుకు క్షమించమని అడిగి పక్కకు తప్పుకుంటారు. లోకసారంగముని గుడికి వెళ్లతారు కాని పెరియ పెరుమాళ్ ఆళ్వారుపైన అనవసరమైన దుర్వ్యవహారానికి కోపగిస్తారు. వారు తలుపులు తీయడానికి నిరాకరించి వెంటనే ఆళ్వారు దగ్గరకు వెళ్లి క్షమాపన యాచించి వారిని గుడికి తీసుకొని రమ్మంటారు. లోకసారంగముని వారు చేసిన ఈ పెద్ద తప్పుని గుర్తించి పరిగెత్తుకొని ఆళ్వారు దగ్గరకు వెళ్లతారు. వారు క్షమించమని ఆళ్వారుని  యాచిస్తారు. ఆళ్వారుకు వారిపైన ఏ చెడ్డ భావన లేదు అందువల్ల వారి మాటలను వినయముగా స్వీకరిస్తారు.

వ్యాస: వారు అంతటి ఉదాహరణ మనకు నాన్నమ్మ. మనము కూడా వారి లాగా సజ్జనులై , ఉదారస్వాభావులై ఉండటానికి ప్రయత్నిద్దాం.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: తరువాత లోకసారంగముని మరీ మరీ అడిగితే, ఆళ్వారు లోకసారంగముని భుజాల పైనకేక్కి దారిలో అమలనాదిపిరాన్ పాడుతూ పెరియ పెరుమాళ్ సన్నిధికి చేరుకుంటారు. వారు  ఆఖరి పాశురం పాడుతూ ఇలా అంటారు ” పెరియ పెరుమాళ్ ని చూచిన ఈ కళ్ళతో ఇంక ఏమి చూడను “అని పెరియ పెరుమాళ్ సన్నిధికి చేరుకుంటారు. ఒక్కసారి వారు పెరియ పెరుమాళ్ పాద కమలాల వద్ద మాయమైపోయి శాశ్వత కైంకర్యం కొరకు పరమపదాన్ని అధీష్ఠిస్తారు.

పరాశర: ఓ! ఇది ఎంత అద్భుతంగా ఉంది నాన్నమ్మ. ఇప్పటి వరకు విన్న ఆళ్వారుల చరిత్ర అందరిలోకి ఇది ఉత్తమంగా ఉంది.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును, తిరుప్పాణ్ ఆళ్వార్ పెరియ పెరుమాళ్ యొక్క విశేష భక్తులు.మనం కూడా ఈవేళ ఉరైయూర్కి వెళ్లి వారిని సేవిద్దాం.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2015/01/beginners-guide-thiruppanazhwar/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

బాల పాఠము – తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< ఆండాళ్

periyaperumal-thondaradippodiazhwar

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ తన ఇంటి బయట ఒక అంగడిలో పువ్వులు కొన్నారు. వ్యాస మరియు పరాశర ప్రొద్దున్నే నిద్రలేచి నాన్నమ్మ దగ్గరకు వెళ్లతారు.

వ్యాస: నాన్నమ్మ, ఇద్దరు ఆళ్వారులు పెరుమాళ్ కే పుష్ప కైన్కర్యం చేసారని ఇప్పుడే గుర్తుకు వచ్చింది, ఇప్పుడు వారిలో పెరయాళ్వారు ఒకరని తెలుసు, రెండో ఆళ్వారు ఎవరో ఇప్పుడు చెబుతారా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: నీకు నిజంగానే మంచి జ్ఞాపకశక్తి ఉంది వ్యాస. నువ్వు అడిగి నందుకు, పుష్ప కైన్కర్యం చేసిన రెండవ ఆళ్వార్ గురించి చెబుతాను.

వ్యాస మరియు పరాశర ఇద్దరూ నాన్నమ్మ చుట్టూ కూర్చొని వింటున్నారు తరువాతి ఆళ్వారు గురించి.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: వారు తొందరడిప్పొడి ఆళ్వారుగా ప్రసిద్దులు. వారి తల్లి తండ్రులు పెట్టిన పేరు విప్ర నారాయణ. వారు కుంబకోణం, తిరుమండనగుడిలో మార్గళి మాసం జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో జన్మించారు. వారికి శ్రీరంగనాథుడు అంటే చాలా ఇష్టం. ఎంత అంటే వారు వ్రాసిన రెండు దివ్య ప్రబంధాలలో వేరే ఏ పెరుమాళ్ని గురించి పాడలేదు, తిరుమాలై ఒకటి మరియు తిరుప్పళ్ళియెళుచ్చి మరొకటి. ఎవరికైతే తిరుమాలై తెలియదో వారికి పెరుమాళ్ తెలియరు అని చెప్పబడింది.

పరాశర: ఓ! అవునా నాన్నమ్మ? అయితే మేమిద్దరం తిరుమాలై కూడా నేర్చుకుంటాం.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: ఖచ్చితంగా మీరు ఇది కూడా నేర్చేసుకుంటారు. తిరుమాలై మొత్తం పెరియ పెరుమాళ్ మహిమలను వివరిస్తుంది. ఈ ఆళ్వారు యొక్క ప్రత్యేక అంశం ఏమిటో మీకు తెలుసా?

వ్యాస: అది ఏమిటి నాన్నమ్మ?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: శ్రీవేంకటేశ సుప్రభాతంలోని మొదటి శ్లోకం ఎప్పుడైనా విన్నారా?

పరాశర: అవును నాన్నమ్మ. “కౌసల్యా సుప్రజా రామ…..”.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును. మీకు తెలుసా అది శ్రీరామాయణం లోనిది. విశ్వామిత్ర ముని శ్రీరాముడిని నిద్ర లేపుతూ పాడారు. అదేవిధంగా, పెరయాళ్వారు శ్రీకృష్ణుని నిద్ర లేపేవారు వారి పాశురాలలో. తొండరడిప్పొడి ఆళ్వారు శ్రీరంగనాథుని సుప్రభాతం పాడారు వారి తిరుప్పళ్ళియెళుచ్చి ప్రబంధంలో.

వ్యాస: ఓ! ఇదేకదా మనం వింటాము మార్గళి మాసంలో ప్రతి రోజు ప్రొద్దున్నే అరైయర్ స్వామి పెరియ పెరుమాళ్ ఎదుట పాడతారు తిరుప్పావైతో పాటు.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును. చాలా సరిగ్గా చెప్పావు. ఈ పూలతో మనం ఒక దండ చేసి పెరియ పెరుమాళ్ సన్నిధికి వెళదాం.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2014/12/beginners-guide-thondaradippodi-azhwar/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

బాల పాఠము – ఆండాళ్

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< పెరియాళ్వార్

andal-birth-mirror

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ ప్రొద్దు ప్రొద్దున్నే పాలవాడి దగ్గర నుంచి ఆవు పాలని తీసుకుని ఇంటిలోపలి వచ్చారు. వేడి చేసిన తరువాత, ఆవిడ వ్యాస మరియు పరాశరులకు ఇచ్చారు. వ్యాస మరియు పరాశరులు ఇద్దరూ పాలు త్రాగారు.

పరాశర: నాన్నమ్మ, ఒకసారి మీరు ఆండాళ్ గురించి తరువాత చెబుతాను అని అన్నారు. మీరు ఇప్పుడు చెబుతారా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: ఓ! తప్పకుండా. మీఇద్దరికి చెప్పినట్టు నాకు గుర్తుంది. ఇప్పుడు ఆండాళ్ గురించి చెప్పే సమయం వచ్చింది.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ, వ్యాస మరియు పరాశర, వారు ముగ్గురు వరండాలో కూర్చున్నారు.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: ఆండాళ్ పెరియాళ్వారి పుత్రిక. ఆవిడ శ్రీవిల్లిపుత్తూరులో జన్మించారు, ఆండాళ్ పెరియాళ్వారుకు గుడి ప్రక్కనే ఉన్నఒక తోటలో తులసి చెట్టు దగ్గర దొరికారు. ఆవిడ ఆషాడ మాసంలో పుబ్బ నక్షత్రంలో జన్మించారు. ఈ రోజు కూడా తిరువాడిప్పూరంగా చాలా గొప్పగా జరుపుకుంటారు.  వెన్నె ముద్ద తో  పెరుమాళ్ భక్తిని కూడా ఆండాళ్కు  తినిపించేవారు పెరియాళ్వారు.

వ్యాస: ఓ! చాలా బాగుంది నాన్నమ్మ. ఇప్పుడు మీరు మాకు భోదిస్తున్నట్టుగానా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును. నిజానికి దీనికంటే ఎక్కువే. ఎందుకంటే పెరియాళ్వారు పూర్తిగా కైన్కర్యంలో  నిమగ్నులై ఉండేవారు, వారు ఎప్పుడూ ఆమెకు పెరుమాళ్ కైంకర్యము చేయు అద్భుతమైన విషయములను తెలియచేసేవారు. అందు వల్ల ఆవిడ 5 సంవత్సరాల లేత వయస్సులోనే పెరుమాళ్ తనను పెళ్లి చేసుకుంటారని, ఆవిడ వారిని సేవించకోవచ్చని కలలు కంటూ ఉండేది.

పరాశర: ఓ! వారి ముఖ్యమైన కైన్కర్యం ఏమిటి నాన్నమ్మ?

ఆండాళ్ పాటి: వారి ముఖ్యమైన కైన్కర్యం గుడి తోటను పరిరక్షించడం మరియు పెరుమాళ్లకు ప్రతి రోజు మంచి మంచి దండలు తయారు చేయడం. వారు మంచి దండలు చేసి , ఇంట్లో పెట్టి ఉంచేవారు, వారి దినచర్యలు చేసుకొన్న తరువాత గుడికి వెళ్ళేటప్పుడు వారు ఆ దండలని తీసుకోని వెళ్లి పెరుమాళ్లకు సమర్పించేవారు. వారు దండలు ఇంట్లో పెట్టినప్పుడు, ఆండాళ్ వాటిని ధరించి బాగున్నాయో లేదో అని చూసేవారు మరియు దండలతో ఆవిడని  పెరుమాళ్ ప్రేమగా చూస్తారని ఊహించుకునేది.

వ్యాస: అయితే, పెరియాళ్వారుకు  అసలు ఈ విషయము తెలియనే తెలియదా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును. చాలా రోజుల వరకు, వారికి ఈ విషయం తెలియదు. పెరుమాళ్ కూడా ఆ దండలు చాలా సంతోషముగా స్వీకరించేవారు ఎందుకంటే అవి తనకు ప్రియమైన ఆండాళ్ ధరించినవి కాబట్టి. కాని ఒక రోజు, పెరియాళ్వారు దండ తయారు చేసి, ఇంట్లో పెట్టి బయటకు వెళ్లారు. ఆండాళ్ ఎప్పటి లాగానే తాను ధరించారు. తరువాత, పెరియాళ్వారు వాటిని గుడికి తీసుకోని వెళ్లారు,  కాని దండలో ఒక వెంట్రుక కనుగొని వారు ఆ దండలు తిరిగి ఇంటికి తీసుకోని వస్తారు. వారు వారి కూతురు ధరించి ఉండవచ్చు అని గ్రహించి, కొత్త దండ సిద్ధం చేసి గుడికి తీసుకోని వెళ్లతారు. పెరుమాళ్ కొత్తగా చేసిన దండను తిరస్కరిస్తారు మరియు ఆండాళ్ ధరించిన దండనే కావలెనని అడుగుతారు. పెరియాళ్వారు వారి కూతురి లోతైన భక్తిని అర్థం చేసుకుంటారు మరియు ఆండాళ్ పై పెరుమాళ్ ప్రేమను కూడా, వారు ఆండాళ్ ధరించిన దండను తీసుకొని తిరిగి వస్తారు. వాటిని పెరుమాళ్ సంతోషంగా స్వీకరిస్తారు.

వ్యాస మరియు పరాశర అబ్బుర పోయి నిలుచొని ఆండాళ్ గురించి  మరియు పెరిమాళ్ పై వారి ప్రేమ గురించి వింటున్నారు.

వ్యాస: ఆ తరువాత ఏమి అయ్యింది?

ఆండాళ్ పాటి: పెరుమాళ్ పై  ఆండాళ్ భక్తి రోజు రోజుకి పెరిగింది. లేత వయసు లోనే, ఆవిడ తిరుప్పావై మరియు నాచ్చియార్ తిరుమొళి పాడారు. మార్గళి మాసంలో, ప్రతి కోవెలలో మరియు గృహములలో తిరుప్పావై చదువుతారు. చివరిగా, పెరియ పెరుమాళ్, ఆండాళ్ ను శ్రీరంగానికి కళ్యాణము చేసుకోవడానికి తీసుకోని రమ్మని పెరియాళ్వారుకి ఆదేశిస్తారు. పెరియాళ్వారు సంతోషంగా ఆండాళ్ తో పాటు ఘనమైన ఊరేగింపుతో శ్రీరంగానికి వేంచేస్తారు. ఆండాళ్ నేరుగా పెరియ పెరుమాళ్ సన్నిధికి వెళ్ళిన తరువాత పెరుమాళ్ తనను స్వీకరిస్తారు మరియు ఆవిడ పరమపదానికి తిరిగి వెళ్లిపోతారు.

పరాశర: ఆవిడ తిరిగి వెళ్లిపోవుట అంటే? వారు మొదటి నుంచి పరమపద వాసి ఆ?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును. ఆవిడ స్వయంగా భూదేవి . ఇతర ఆళ్వారుల ఈ భూలోకం  లో అవతరించి పెరుమాళ్ కృపతో ఆళ్వారులు అయినట్టుగా కాకుండా, ఆండాళ్ మనలందరిని భక్తి మార్గ దర్శనం చేయడానికి  పరమపదం నుండి దిగివచ్చారు. వారి పని అయిపోయిన తరువాత, ఆవిడ పరమపదానికి తిరిగి వెళ్లిపోయారు.

పరాశర: ఓ! తెలుసుకోవడం చాలా బాగుంది. వారు ఎంత దయామయి.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు, మీరిద్దరూ తిరుప్పావై ని నేర్చుకొని అభ్యాసం చేయవలసిన అవసరం ఉంది, ఎందుకంటే  వచ్చే మార్గళి మాసంలో మీరు కూడా చదవాలి.

వ్యాస మరియు పరాశర: తప్పకుండా నాన్నమ్మ, ఇప్పుడే మొదలు పెడదాం.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ వారికి నేర్పించడం మొదలుపెట్టారు మరియు ఆ అబ్బాయిలు ఆత్రంగా నేర్చుకున్నారు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2014/12/beginners-guide-andal/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

బాల పాఠము – పెరియాళ్వార్

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< కులశేఖర ఆళ్వార్

periyazhvar

ఒక సుందరమైన ఆదివారం ప్రొద్దున ఆండాళ్ నాన్నమ్మ ఇంటి బయట వరండాలో కూర్చొని పెరుమాళ్ కు పూలదండ చేస్తున్నారు. వ్యాస మరియు పరాశర వచ్చి వరండాలో నాన్నమ్మ ప్రక్కన కూర్చున్నారు. ఆండాళ్  నాన్నమ్మని వాళ్లు ఇద్దరు ఆసక్తిగా చూస్తునారు.

వ్యాస: మీరు ఏం చేస్తున్నారు నాన్నమ్మ?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: పెరుమాళ్ కు మాల చేస్తున్నాను, ఇది నాకు కొంతమంది ఆళ్వారులను గుర్తుచేస్తుంది. వాళ్లలో ఒకరి గురించి చెబుతాను వింటారా?

పరాశర: ఓ! తప్పకుండా నాన్నమ్మ. మేము ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాము.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అది మా మంచి అబ్బాయి. అప్పుడు నేను పెరియాళ్వారు గురించి చెబుతాను. వారు జేష్ఠ మాసం స్వాతి నక్షత్రంలో శ్రీ విల్లిపుత్తూర్ లో పుట్టారు.వారిని పట్టర్ పిరాన్ అని కూడా పిలిచేవారు. వారు వటపత్రసాయి ఎమ్పెరుమాన్కు దండలు తయారు చేసేవారు. ఒక రోజు, పాండ్య రాజ్యము పరిపాలించు రాజు, విధ్వానులను పిలిచారు.పరతత్త్వమైన దేవుడు ఎవరో నిరూపించిన వారికి సంచి నిండా బంగారు నాణాలు ఇస్తానని ప్రకటించారు.

వ్యాస: అది చాలా కష్ఠమై ఉండాలి, కదా నాన్నమ్మ?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అది పెరయాళ్వార్లుకు కాదు. వారి భక్తి మరియు పెరుమాళ్ అనుగ్రహము వలన, వారు రాజ సభకు వెళ్లి వేద ప్రమాణికంగా పెరుమాళ్ పరతత్త్వమని నిరూపిస్తారు. ఆ రాజు చాలా సంతోషపడి పెరయాళ్వార్లకు తాను ప్రకటించిన బహుమతి సొమ్ముని ఇచ్చి , వారిని రాజ ఏనుగుపైన ఊరేగింపుతో మధురై విధులలో ఊరేగిస్తారు.

పరాశర: ఆ దృశ్యము చూడ ముచ్చటగా ఉండి ఉండవచ్చు,  నాన్నమ్మ.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును పరాశర. అందుకోసమే పెరుమాళ్  స్వయంగా  గరుడ స్వారులై పరమపదం నుండి క్రిందకు వచ్చారు. పెరయాళ్వారు ఏనుగు స్వారులైనను, వారు ఎంత వినయవంతులు అంటే వారు పెరుమాళ్ క్షేమం కోసం చింతించి, వ పెరుమాళ్ రక్షగా కోసం తిరుప్పల్లాండు పాడారు. అలాగా వారు పెరయాళ్వారుగా ప్రసిద్ధమైనారు. వారు పెరయాళ్వార్ తిరుమొళి కూడా పాడారు.

వ్యాస: అవును నాన్నమ్మ – పల్లాండు పల్లాండు తెలిసినట్టు అనిపిస్తుంది. ప్రతి రోజు అదే కదా మొదట్లో చదువుతాము. మనము గుడిలో విన్నాము.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును, నిజమే వ్యాస. పెరయాళ్వారు తిరుప్పల్లాండు మొదట్లో చదువుతారు మరియు ఆఖరున కూడా.

పరాశర: అది బావుంది నాన్నమ్మ. మనం కూడా నేర్చుకొని పెరుమాళ్ ముందు చదవటం మొదలుపెడదాం.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: ఖచ్చితంగా, మీరు తొందరలోనే అది మొదలు పెట్టేస్తారు.  వారు ఆండాళ్ తండ్రిగారు, ప్రసిద్ధమైన తిరుప్పావై పాడారు. ఆండాళ్ గురించి తరువాత చెబుతాను, రండి వెళ్లి పెరుమాళ్ల కు దండ సమర్పిస్తాము.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ దండ అల్లడం పూర్తి చేసి సమర్పించుటకు,  వ్యాస మరియు పరాశరతో పాటు శ్రీరంగనాథుని గుడివైపుకి వెళ్లసాగింది.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2014/11/beginners-guide-periyazhwar/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

బాల పాఠము – కులశేఖర ఆళ్వార్

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< నమ్మాళ్వార్ మరియు మధురకవి ఆళ్వార్

వ్యాస మరియు పరాశరులు ఆండాళ్ నాన్నమ్మ వద్దకు వెళ్లి ఆళ్వారుల కథలను కొనసాగించమని అడుగుతారు.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: వ్యాస మరియు పరాశర! ఈవాళ నేను ఆళ్వారు అయిన ఒక రాజు గురించి చెబుతాను.

kulasekarazhwar

వ్యాస: వారు ఎవరు నాన్నమ్మ? వారి పేరు ఏమిటి? వారి విశేషమైన లక్షణాలు ఏమిటి?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: వారి పేరు కులశేఖర ఆళ్వారు. వారు మాఘమాసములో పునర్వసు నక్షత్రంలో కేరళలోని తిరువంజిక్కలంలో పుట్టారు. వారు క్షత్రియ కులములో పుట్టారు.

పరాశర: క్షత్రియ అంటే ఏంటి నాన్నమ్మ?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ:  సాధారణంగా క్షత్రియులు అంటే అధికారులు, రాజులు , చక్రవర్తుల లాగా. వాళ్లు రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తారు, పౌరులకు రక్షణ ఇస్తారు, మొదలగునవి.

వ్యాస: ఓ! మన రంగారాజుని లాగా, శ్రీరంగం నుండి వారు మనందరిని పాలించి మరియు రక్షణ ఇచ్చు నట్టుగా.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును. మన పెరుమాళ్ అందరి రాజు. కాని ప్రతి రాజ్యం ఒక రాజుచే పరిపాలించ బడును. ఈ రాజులు  స్తానిక ప్రజలచే గొప్పగా గౌరవించబడతారు. ఇక ఇతిహాసానికి వద్దాము. క్షత్రియ కులములో పుట్టడం వలన, వారిని వారు యేలేవారిగా, పూర్ణ స్వతంత్రులుగా భావించేవారు. కాని, శ్రీమన్నారాయణుని అనుగ్రహముతో, వారు పెరుమాళ్ కు  పరతంత్రులని  తెలుసుకున్నారు మరియు పెరుమాళ్ ప్రతిష్ఠతలను వినుట యందు రుచి అభివృద్ధి చెంది, భాగావతుల యందు కూడా చాలా జాగ్రత్త భక్తి భావములు కనబరిచేవాడు.

పరాశర: నాన్నమ్మ, భాగవతులని ఆదరించడంలో మనం మధురకవి ఆళ్వార్ లాగా ఉండాలని మీరు చెప్పారు నాకు గుర్తు ఉంది. వారు వీరి లాగా ఉండేవారా నాన్నమ్మ?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: చాలా బావుంది పరాశర. అవును, కులశేఖర ఆళ్వారుకు శ్రీరామాయణం అంటే గొప్ప అనురాగం విశ్వాసం ఉండేది. చూడండి, మన సాంప్రదాయములో “శ్రీరాము” ని ప్రేమతో “పెరుమాళ్” అని పిలుస్తారు. కులశేఖర ఆళ్వారులకు శ్రీరాముని యందు మరియు శ్రీరామాయణం యందు గల అనురాగ విశ్వాసముల వలన, వారు స్వయముగా “కులశేఖర పెరుమాళ్” గా పిలువబడ్డారు. వారు శ్రీరామాయణాన్ని పండితుల నుండి ప్రతి రోజు విని ఆ సంఘటనలో మునిగిపోయేవారు. ఒకసారి,  శ్రీరాముడుని 14000 రాక్షసులు దాడి చేసారు అని విని, కంగారు పడి వారి సేనను వెళ్లి శ్రీరామునికి సాయం చేయమని ఆదేశము ఇచ్చారు. శ్రీరాముడు ఆ రాక్షసులను ఒకే చేతితో ఓడించారని అక్కడి భాగవతులు వారికి చెప్పి ఓదార్చేవారు.

వ్యాస: వారు నిండా పెరుమాళ్ గురించి వినడంలో నిమగ్నంగా ఉంటే రాజ్యాన్ని ఎలా పాలించే వారు నాన్నమ్మ?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును. అది చాలా మంచి ప్రశ్న. వారు రాజ్యములో ఎక్కువ దృష్టి పెట్టలేకపోయారు. వారి మంత్రులు పెరుమాళ్ భక్తులు భాగవతులు యందు అనురాగాన్ని తొలగించాలని ఆలోచించారు. రాజభాండాగారంలోని మందిరములోని పెరుమాళ్ హారము ఒకటి దొంగిలించి అది భాగవతులు దొంగిలించారని వారికి చెప్పారు. వారు మంత్రులు చెప్పిన మాటలు నమ్మలేదు. పురాణ ఆచారము ప్రకారము  తమ మాటలు నిజమని నిరూపించుకోవటానికి పాము ఉన్న కుండలో చెయ్యి పెట్టాలి. ఆ పని చేయటానికి ఆ వ్యక్తి చాలా సాహసవంతుడై తన మాటపై నమ్మకము ఉన్నవారై ఉండాలి. కులశేఖర పెరుమాళ్ పాము ఉన్న కుండను తీసుకొని రమ్మన్నారు,  ధైర్యముగా తన చెయ్యి లోపల పెట్టి భాగవతులు నిర్దోశులని చాటారు.

పరాశర: అది చాలా బావుంది నాన్నమ్మ.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును, ఇంకా, శ్రీరాముడు ఎలాగైతే పెరియ పెరుమాళ్ పై గొప్ప అనురాగము ఉండేదో అలాగే కులశేఖర ఆళ్వారుకు కూడా పెరియ పెరుమాళ్ మరియు శ్రీరంగం అంటే గొప్ప అనురాగము ఉండేది.

వ్యాస: శ్రీరామునికి మరియు పెరియ పెరుమాళ్లకు సంబంధం ఏమిటి నాన్నమ్మ?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అయోధ్యలో శ్రీరామునికి తిరువారాధన పెరుమాళ్ గా పెరియ పెరుమాళ్ ఉండేవారు. తిరువారాధన పెరుమాళ్ అంటే మనము ఇంట్లో ఆరాధించే పెరుమాళ్. అయితే శ్రీరాముడు వారి రాజభవనములో పెరియ పెరుమాళ్లను ఆరాధించే వారు. కాని వారి పెరుమాళ్లను ప్రియ భక్తుడైన విభిషనునికి బహుమతిగా ఇచ్చారు. విభీషణుడు పెరియ పెరుమాళ్ల ను లంకకు తీసుకోని వెళ్లుతుండగా, వారు సంధ్యావందనం చేయుటకు శ్రీరంగంలో ఆగారు. సంధ్యా వందనము తరువాత, వారు లంకకు యాత్ర కొనసాగిస్తామనుకున్నారు,  పెరియ పెరుమాళ్ విభిషనునితో తనకు ఈ ప్రదేశము చాలా నచ్చినదని మరియు వారు ఇక్కడే ఉండి లంకా వైపు దక్షిణ దిక్కుగా ముఖము చేసి ఉంటానని అన్నారు. విభీషణుడు పెరియ పెరుమాళ్ల యొక్క మాటను అంగీకరించి వారిని వదిలి లంకకు వెళ్ళారు. అట్లా, పెరియ పెరుమాళ్ శ్రీరంగానికి వేంచేశారు మరియు అలాగే ఇప్పటికి ఇక్కడే ఉండిపోయారు.

పరాశర: ఓ! వినటానికి చాలా బాగుంది నాన్నమ్మ. పెరుమాళ్( శ్రీరాముడు) మరియు పెరియ పెరుమాళ్ల మధ్య ఈ సంబంధం ముందు మాకు తెలియదు.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అయితే, కులశేఖర ఆళ్వారుకు కూడా పెరియ పెరుమాళ్ అన్నా శ్రీరంగం అన్నా గొప్ప అనురాగము ఉండేది. వారు ప్రతి రోజు వారి రాజ్యము నుండి శ్రీరంగానికి వచ్చేవారు మరియు తిరిగి వెళ్ళేవారు కాదు. వారు రాజ్యం పరిపాలించాలని వారి మంత్రులు వారికి ఏదో ఒక కారణం చెప్పేవారు .  చివరికి, వారు రాజ్యాన్ని వదిలి శ్రీరంగానికి చేరుకుంటారు. వారు పెరుమాళ్ ప్రశంసలో పెరుమాళ్ తిరుమొళి పాడి కొంత కాలం శ్రీరంగంలో ఉన్నారు. ఆఖరున, ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలి శాశ్వతంగా సేవ చేయటానికి పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు.

వ్యాస: నాన్నమ్మ, ఎంత ఎక్కువ ఆళ్వారుల గురించి వింటే అంత ఎక్కువ పెరుమాళ్ గురించి తెలుసుకుంటాం ఎందుకంటే వారి జీవిత దృష్ఠి మొత్తం పెరుమాళ్ పైనే ఉండేది.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును. మనం కూడా మన జీవిత దృష్ఠిని పెరుమాళ్ మరియు వారి భక్తుల వైపు ఉంచాలి. ఇప్పుడు మనము కులశేఖర ఆళ్వారు సన్నిధికి వెళ్లి వారిని దర్శించుకుందాం.

వ్యాస మరియు పరాశర: సరే నాన్నమ్మ. ఇప్పుడు వెళ్దాం పదండి.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము: http://pillai.koyil.org/index.php/2014/11/beginners-guide-kulasekarazhwar/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

 

Posters – AchAryas – English

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

OraN vazhi AchAryas

  1. periya perumAL (SrIman nArAyaNan)
  2. periya pirAtti (SrI mahAlakshmi)
  3. sEnai mudhaliAr
  4. nammAzhwAr
  5. nAthamunigaL
  6. uyyakkoNdAr
  7. maNakkAl nambi
  8. ALavandhAr
  9. periya nambi
  10. emperumAnAr
  11. embAr
  12. parASara bhattar
  13. nanjIyar
  14. nampiLLai
  15. vadakkuth thiruvIdhip piLLai
  16. piLLai lOkAchAryar
  17. thiruvAimozhip piLLai
  18. azhagiya maNavALa mAmunigaL

Other AchAryas

  1. thirukkachchi nambi

Thanks to SrI nArAyaNan and Smt SrIlathA for preparing the posters.

Learner’s series – General lectures

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

Santhai class schedule, joining details, full audio recordings (classes, simple explanations (speeches) etc) can be seen at http://pillai.koyil.org/index.php/2017/11/learners-series/ .

guru paramparai (குரு பரம்பரை)
Title Audio Video
AzhwArs – An introduction (ஆழ்வார்கள் – ஓர் அறிமுகம்) thamizh thamizh
AchAryas – An introduction (ஆசார்யர்கள் – ஓர் அறிமுகம்) thamizh thamizh
periya perumAL (SrIman nArAyaNa) – பெரிய பெருமாள்

thamizh

English

thamizh

English

periya pirAtti (SrI mahAlakshmi) – பெரிய பிராட்டி

thamizh

English

thamizh

English

sEnai mudhaliyAr (vishvaksEna) – ஸேனை முதலியார் (விஷ்வக்ஸேனர்)

thamizh

English

thamizh

English

mudhalAzhwArgaL (முதலாழ்வார்கள்)

thamizh

English

thamizh

English

thirumazhisai AzhwAr (திருமழிசை ஆழ்வார்)

thamizh

English

thamizh

English

madhurakavi AzhwAr (மதுரகவி ஆழ்வார்)

thamizh

English

thamizh

English

nammAzhwAr (நம்மாழ்வார்)

thamizh

English

thamizh

English

kulaSEkarAzhwAr (குலசேகராழ்வார்)

thamizh

English

thamizh

English

SrI rAma enjoyed by kulaSEkarAzhwAr(குலசேகராழ்வார் அனுபவித்த ராமர்)

thamizh

thamizh

periyAzhwAr (பெரியாழ்வார்)

thamizh

English

thamizh

English

ANdAL (ஆண்டாள்)

thamizh

English

thamizh

English

thoNdaradippodi AzhwAr (தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார்)

thamizh

English

thamizh

English

thiruppANAzhwAr (திருப்பாணாழ்வார்)

thamizh

English

thamizh

English

thirumangai AzhwAr (திருமங்கை ஆழ்வார்)

thamizh

English

thamizh

English

SrIman nAthamunigaL (ஸ்ரீமந் நாதமுனிகள்)

thamizh

English

thamizh

English

SrIman nAthamunigaL’s contribution and Q & A session (ஸ்ரீமந் நாதமுனிகளின் பங்களிப்பு மற்றும் கேள்வி/பதில்கள்)

English

English

uyyakkoNdAr (puNdarIkAksha) – உய்யக்கொண்டார் (புண்டரீகாக்ஷர்)

thamizh

English

thamizh

English

kurugaik kAvalappan (குருகைக் காவலப்பன்)

thamizh

English

thamizh

English

thirukkaNNamangai ANdAn (திருக்கண்ணமங்கை ஆண்டான்)

thamizh

English

thamizh

English

maNakkAl nambi (SrIrAma miSra) – மணக்கால் நம்பி (ஸ்ரீராமமிச்ரர்)

thamizh

English

thamizh

English

ALavandhAr (yAmunAchArya) – ஆளவந்தார் (யாமுனாசார்யர்)

thamizh

English

thamizh

English

periya nambi (SrImahApUrNa) – பெரிய நம்பி (ஸ்ரீமஹாபூர்ணர்)

thamizh

English

thamizh

English

thirukkOshtiyUr nambi (திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி)

thamizh

English

thamizh

English

periya thirumalai nambi (பெரிய திருமலை நம்பி)

thamizh

English

thamizh

English

thirumAlai ANdAn (திருமாலை ஆண்டான்)

thamizh

English

thamizh

English

thiruvarangap perumAL araiyar (திருவரங்கப் பெருமாள் அரையர்)

thamizh

English

thamizh

English

thirukkachchi nambi (திருக்கச்சி நம்பி)

thamizh

English

thamizh

English

thirukkachchi nambi in vyAkyAnams (வ்யாக்யானங்களில் திருக்கச்சி நம்பி)

thamizh

thamizh

mARanEr nambi (மாறனேர் நம்பி)

thamizh

English

thamizh

English

SrI rAmAnuja vaibhavam (ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவம்)
Introduction (முன்னுரை)

thamizh

English

thamizh

English

avathAram (birth) (அவதாரம்)

thamizh

English

thamizh

English

Early studies (இளமைக் கல்வி)

thamizh

English

thamizh

English

kAnchIpuram days (காஞ்சீபுரத்தில் இருந்த காலம்)

thamizh

English

thamizh

English

SrIrangam days (ஸ்ரீரங்க வாஸம்)

thamizh

English

thamizh

English

thirumalai yAthrA and kAshmIr yAthrA (திருமலை யாத்ரை மற்றும் காஷ்மீர யாத்ரை)

thamizh

English

thamizh

English

dhivyadhESa yAthrA (திவ்யதேச யாத்ரை)

thamizh

English

thamizh

English

thirunArAyaNapuram (திருநாராயணபுரம்)

thamizh

English

thamizh

English

Conclusion (முடிவுரை)

thamizh

English

thamizh

English

emperumAnAr and dhivyadhESams (எம்பெருமானாரும் திவ்யதேசங்களும்)
Part 1 (பகுதி 1 – பரமபதம், திருவல்லிக்கேணி, ஸ்ரீபெரும்பூதூர்)

thamizh

English

thamizh

English

Part 2 (பகுதி 2 – காஞ்சீபுரம், திருப்புட்குழி, மதுராந்தகம்)

thamizh

English

thamizh

English

Part 3 (பகுதி 3 – ஸ்ரீரங்கம்)

thamizh

thamizh

English

Part 4 (பகுதி 4 – திருமலை – திருவேங்கடம்)

thamizh

thamizh

Part 5 (பகுதி 5 – திருநாராயணபுரம்)

thamizh

thamizh

Part 6 (பகுதி 6 – நவதிருப்பதி)

thamizh

thamizh

Part 7 (பகுதி 7 – ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், திருமாலிருஞ்சோலை)

thamizh

thamizh

Part8 (பகுதி 8 – திருக்கோஷ்டியூர், திருக்குறுங்குடி, திருவனந்தபுரம், வானமாமலை)

thamizh

thamizh

Part 9 (பகுதி 9 – வடதேசங்கள் – திக்விஜய யாத்ரை)

thamizh

thamizh

Part 10 (பகுதி 10 – பரமபத ப்ராப்தி)

thamizh

thamizh

AchAryas – Continued (ஆசார்யர்கள் – தொடர்ச்சி)
embAr (எம்பார்)

thamizh

English

thamizh

English

kUraththAzhwAn (கூரத்தாழ்வான்)

thamizh

English

thamizh

English

mudhaliyANdAn (முதலியாண்டான்)

thamizh

English

thamizh

English

aruLALap perumAL emperumAnAr (அருளாளப் பெருமாள் எம்பெருமானார்)

thamizh

English

thamizh

English

kidAmbi AchchAn (கிடாம்பி ஆச்சான்)

thamizh

English

thamizh

English

thirukkurugaip pirAn piLLAn (திருக்குருகைப் பிரான் பிள்ளான்)

thamizh

English

thamizh

English

engaLAzhwAn (எங்களாழ்வான்)

thamizh

English

thamizh

English

piLLai uRangA villi dhAsar (பிள்ளை உறங்கா வில்லி தாஸர்)

thamizh

English

thamizh

English

vaduga nambi (வடுக நம்பி)

thamizh

English

thamizh

English

sOmAsiyANdAn (ஸோமாஸியாண்டான்)

thamizh

English

thamizh

English

kOyil komANdUr iLaiyavilli AchchAn (கோயில் கொமாண்டூர் இளையவில்லி ஆச்சான்)

thamizh

English

thamizh

English

ananthAzhwAn (அநந்தாழ்வான்)

thamizh

English

thamizh

English

parASara bhattar (பராசர பட்டர்)

thamizh

English

thamizh

English

thiruvarangaththu amudhanAr (திருவரங்கத்து அமுதனார்)

thamizh

English

thamizh

English

nadAdhUr ammAL (நடாதூர் அம்மாள்)

thamizh

English

thamizh

English

nanjIyar (நஞ்சீயர்)

thamizh

English

thamizh

English

nampiLLai (நம்பிள்ளை)

thamizh

English

thamizh

English

vadakkuth thiruvIdhip piLLai (வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை)

thamizh

English

thamizh

English

periyavAchchAn piLLai (பெரியவாச்சான் பிள்ளை)

thamizh

English

thamizh

English

eeyuNNi mAdhavap perumAL (ஈயுண்ணி மாதவப் பெருமாள்)

thamizh

English

thamizh

English

pinbazhagiya perumAL jIyar (பின்பழகிய பெருமாள் ஜீயர்)

thamizh

English

thamizh

English

naduvil thiruvIdhip piLLai bhattar (நடுவில் திருவீதிப் பிள்ளை பட்டர்)

thamizh

English

thamizh

English

piLLai lOkAchArya-His history and glories (பிள்ளை லோகாசார்யர் -சரித்ரமும் வைபவமும்)

thamizh

English

thamizh

English

piLLai lOkAchArya- His granthams (பிள்ளை லோகாசார்யர்-அருளிய க்ரந்தங்கள்)

thamizh

English

thamizh

English

piLLai lOkAchArya- His three important granthams (பிள்ளை லோகாசார்யர்-அருளிய மூன்று முக்யமான ரஹஸ்ய க்ரந்தங்கள்)

thamizh

thamizh

AchAryas – Continued (ஆசார்யர்கள் – தொடர்ச்சி)
azhagiya maNavALap perumAL nAyanAr (அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார்)

thamizh

English

thamizh

English

nAyanArAchchAn piLLai (நாயனாராச்சான் பிள்ளை)

thamizh

English

thamizh

English

vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar (வாதி கேஸரி அழகிய மணவாள ஜீயர்)

thamizh

English

thamizh

English

kUra kulOththama dhAsar (கூர குலோத்தம தாஸர்)

thamizh

English

thamizh

English

viLAnjOlaip piLLai and saptha kAdhai (விளாஞ்சோலைப் பிள்ளை வைபவமும் ஸப்த காதையும்)

thamizh

English

thamizh

English

vEdhAnthAchAryar (வேதாந்தாசார்யர்)

thamizh

English

thamizh

English

thiruvAimozhip piLLai (திருவாய்மொழிப் பிள்ளை)

thamizh

English

thamizh

English

thirunArAyaNapuraththu Ayi (jananyAchAryar) (திருநாராயணபுரத்து ஆயி (ஜநந்யாசார்யர்))

thamizh

English

thamizh

English

maNavALa mAmunigaL(மணவாள மாமுனிகள்)
His history and glories (சரித்ரமும் வைபவமும்)

thamizh

English

thamizh

English

His samskrutha prabandhams (அருளிய ஸம்ஸ்க்ருத ப்ரபந்தங்கள்)

thamizh

English

thamizh

English

His thamizh prabandhams (அருளிய தமிழ் ப்ரபந்தங்கள்)

thamizh

English

thamizh

English

His vyAkyAnams (commentaries) (அருளிய வ்யாக்யானங்கள்)

thamizh

English

thamizh

English

Conclusion (முடிவுரை)

thamizh

English

thamizh

English

mAmunigaL thiruvadhyAyanam (மாமுனிகள் திருவத்யயனம்)

thamizh

English

thamizh

English

mAmunigaL’s special greatness (மணவாள மாமுனிகளின் தனிப்பெருமைகள்)

thamizh

English

thamizh

English

AchAryas – Continued (ஆசார்யர்கள் – தொடர்ச்சி)
ponnadikkAl jIyar (பொன்னடிக்கால் ஜீயர்)

thamizh

English

thamizh

English

kOyil kandhAdai aNNan (கோயில் கந்தாடை அண்ணன்)

thamizh

English

thamizh

English

paravasthu pattarpirAn jIyar (பரவஸ்து பட்டர்பிரான் ஜீயர்)

thamizh

English

thamizh

English

prathivAdhi bhayankaram aNNan (ப்ரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணன்)

thamizh

English

thamizh

English

eRumbi appA (எறும்பி அப்பா)

thamizh

English

thamizh

English

kOyil kandhAdai appan (கோயில் கந்தாடை அப்பன்)

thamizh

English

thamizh

English

appAchchiyAraNNA (அப்பாச்சியாரண்ணா)

thamizh

English

thamizh

English

piLLai lOkam jIyar (பிள்ளை லோகம் ஜீயர்)

thamizh

English

thamizh

English

appan thiruvEngada embAr rAmAnuja jIyar (அப்பன் திருவேங்கட எம்பார் ராமானுஜ ஜீயர் )

thamizh

English

thamizh

English

SrIvaiShNava uthsava anubavangaL (ஸ்ரீவைஷ்ணவ உத்ஸவ அனுபவங்கள்)
bhagavath uthsavams (பகவத் உத்ஸவங்கள்)
SrI rAma navami (ஸ்ரீ ராம நவமி)

thamizh

English

thamizh

English

SrI jayanthi (ஸ்ரீஜயந்தி)

thamizh

English

thamizh

English

dhIpAvaLi (தீபாவளி)

thamizh

English

thamizh

English

kaiSika EkAdhaSi (கைசிக ஏகாதசி)

thamizh

English

thamizh

English

SrI vaikuNta EkAdhaSi (ஸ்ரீ வைகுண்ட ஏகாதசி)

thamizh

thamizh

AzhwAr/AchArya uthsavams (ஆழ்வார் /ஆசார்ய உத்ஸவங்கள்)
anadhyayana kAlam and adhyayana uthsavam (அநத்யயன காலமும் அத்யயன உத்ஸவமும்)

thamizh

English

thamizh

English

AzhwArthirunagari adhyayana uthsava anubhavam (ஆழ்வார்திருநகரி அத்யயன உத்ஸவ வைபவம்)

thamizh

thamizh

AzhwArthirunagari nammAzhwAr thirunakshathra mahOthsavam – vaikAsi viSAgam (ஆழ்வார்திருநகரி – நம்மாழ்வார் திருநக்ஷத்ர மஹோத்ஸவம் – வைகாசி விசாகம்)

thamizh

thamizh

AzhwArthirunagari nammAzhwAr thirumEni prathishtOthsavam – mAsi uthsavam (ஆழ்வார்திருநகரி – நம்மாழ்வார் திருமேனி ப்ரதிஷ்டோத்ஸவம் – மாசி உத்ஸவம்)

thamizh

thamizh

SrIperumbUthUr – emperumAnAr vigraha prathishtOthsavam – guru pushyam (ஸ்ரீபெரும்பூதூர் – எம்பெருமானார் திருமேனி ப்ரதிஷ்டோத்ஸவம் – குரு புஷ்யம்)

thamizh

English

thamizh

English

panguni uthram and emperumAnAr (பங்குனி உத்ரமும் எம்பெருமானாரும்)

thamizh

English

thamizh

English

Ani thirumUlam – Advent/Glories of SrISailESa thaniyan (ஆனி திருமூலம் – ஸ்ரீசைலேச தனியன் அவதாரம்/வைபவம்)

thamizh

English

thamizh

English

mArgazhi vaibhavam – thiruppAvai uthsavam in kolkota (மார்கழி வைபவம் – திருப்பாவை உத்ஸவம் (கொல்கொத்தா)) – 2019
periyAzhwAr/ANdAL vaibhavam and charithram (பெரியாழ்வார்/ஆண்டாள் வைபவமும் சரித்ரமும்)

thamizh

thamizh

thiruppAvai Intro and first 5 pAsurams (திருப்பாவை – முன்னுரை மற்றும் முதல் 5 பாசுரங்கள்)

thamizh

thamizh

thiruppAvai sAram (திருப்பாவை ஸாரம்)

thamizh

thamizh

thiruppAvai – Important principles and greatness (திருப்பாவை முக்கிய கருத்துக்களும் பெருமைகளும்)

thamizh

thamizh

mArgazhi vaibhavam – thiruppAvai uthsavam in kolkota (மார்கழி வைபவம் – திருப்பாவை உத்ஸவம் (கொல்கொத்தா)) – 2020
bhagavath avathArams in thiruppAvai (திருப்பாவையில் பகவத் அவதாரங்கள்) – 1

thamizh

thamizh

bhagavath avathArams in thiruppAvai (திருப்பாவையில் பகவத் அவதாரங்கள்) – 2

thamizh

thamizh

bhagavath avathArams in thiruppAvai (திருப்பாவையில் பகவத் அவதாரங்கள்) – 3

thamizh

thamizh

bhagavath avathArams in thiruppAvai (திருப்பாவையில் பகவத் அவதாரங்கள்) – 4

thamizh

thamizh

dhivyaprabandhams Introduction (திவ்யப்ரபந்தங்கள் அறிமுகம்)
Introduction (முன்னுரை)

thamizh

thamizh

Part 1 (பகுதி 1 – முதலாயிரம் – பொதுத் தனியன்கள், திருப்பல்லாண்டு, கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு)

thamizh

thamizh

Part 2 (பகுதி 2 – முதலாயிரம் – பெரியாழ்வார் திருமொழி, திருப்பாவை, நாச்சியார் திருமொழி)

thamizh

thamizh

Part 3 (பகுதி 3 – முதலாயிரம் – பெருமாள் திருமொழி, திருச்சந்த விருத்தம், திருமாலை, திருப்பள்ளியெழுச்சி, அமலனாதிபிரான்) thamizh

thamizh

Part 4 (பகுதி 4 – இரண்டாம் ஆயிரம் – பெரிய திருமொழி, திருக்குறுந்தாண்டகம், திருநெடுந்தாண்டகம்)

thamizh

thamizh

Part 5 (பகுதி 5 – இயற்பா – முதல் திருவந்தாதி, இரண்டாம் திருவந்தாதி, மூன்றாம் திருவந்தாதி, நான்முகன் திருவந்தாதி)

thamizh

thamizh

Part 6 (பகுதி 6 – இயற்பா – திருவிருத்தம், திருவாசிரியம், பெரிய திருவந்தாதி)

thamizh

thamizh

Part 7 (பகுதி 7 – இயற்பா – திருவெழுகூற்றிருக்கை, சிறிய திருமடல், பெரிய திருமடல்)

thamizh

thamizh

Part 8 (பகுதி 8 – திருவாய்மொழி, இராமானுச நூற்றந்தாதி, உபதேச ரத்தின மாலை, திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி

thamizh

thamizh

pUrvAchArya sthOthrams Introduction (பூர்வாசார்ய ஸ்தோத்ரங்கள் அறிமுகம்)
Part 1 (முன்னுரை, ஸ்தோத்ர ரத்னம், சது:ச்லோகீ, ஸ்ரீ தேவராஜ அஷ்டகம்)

thamizh

thamizh

Part 2 (பஞ்ச ஸ்தவங்கள்)

thamizh

thamizh

nammAzhwAr’s bhagavath guNAnubhavam (நம்மாழ்வாரின் பகவத் குணானுபவம்)
Introduction (முன்னுரை)

thamizh

thamizh

archAvathAra vaibhavam and SrIrangam (அர்ச்சாவாதார வைபவம் மற்றும் திருவரங்கம்)

thamizh

thamizh

thiruvEngadam, AzhwArthirunagari, thirukkuRungudi, vAnamAmalai (திருவேங்கடம், ஆழ்வார்திருநகரி, திருக்குறுங்குடி, வானமாமலை)

thamizh

thamizh

thirukkudandhai, thiruvallavAzh, thiruvaNvaNdUr, thiruviNNagar, thiruththolaivillimangalam, thirukkOLUr, thiruppEreyil (திருக்குடந்தை, திருவல்லவாழ், திருவண்வண்டூர், திருவிண்ணகர், திருத்தொலைவில்லிமங்கலம், திருக்கோளூர், தென்திருப்பேரெயில்)

thamizh

thamizh

thiruvARanviLai, thirukkuLandhai (perunguLam), thiruvaNparisAram, thiruchchengunRUr thiruchchiRRARu, thirukkadiththAnam (திருவாறன்விளை, திருக்குளந்தை (பெருங்குளம்), திருவண்பரிசாரம், திருசெங்குன்றூர் திருச்சிற்றாறு, திருக்கடித்தானம்)

thamizh

thamizh

kutta nAttuth thiruppuliyUr, thiruppuliyangudi, varaguNamangai, SrIvaikuNtam, thirukkAtkarai, thirumUzhikkaLam, thirunAvAy (குட்டநாட்டுத் திருப்புலியூர், திருப்புளிங்குடி, வரகுணமங்கை, ஸ்ரீவைகுண்டம், திருக்காட்கரை, திருமூழிக்களம், திருநாவாய்)

thamizh

thamizh

thirukaNNapuram, thirumOgUr, thiruvananthapuram, thiruvAttARu, thirumAlirunjOlai, thiruppEr nagar (திருக்கண்ணபுரம், திருமோகூர், திருவனந்தபுரம், திருவாட்டாறு, திருமாலிருஞ்சோலை, திருப்பேர்நகர்)

thamizh

thamizh

General topics (பொதுவான தலைப்புகள்)
Introduction to SrIvaishNavam (ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – ஓர் அறிமுகம்)

English

English

varNASrama (வர்ணாச்ரமம்)

English

English

thathva hitha purushArtham – vaikuntOthsavam for departed souls (தத்வ ஹித புருஷார்த்தம் – உயிர் நீத்தவர்களுக்கான வைகுண்டோத்ஸவம் )

English

English

Time management in devotional activities (கைங்கர்யத்தில் சரியான வகையில் பொழுது போக்குதல்)

English

English

Basic anushtAnams (practices) in SrIvaishNavam (ஸ்ரீவைஷ்ணவத்தில் அடிப்படை
ஞானம் – அனுஷ்டானம்)

thamizh

English

thamizh

English

apachArams (offenses/mistakes) (அபசாரங்கள்)

English

English

kainkaryams – What to do and How to do? (கைங்கர்யம் – என்ன செய்வது? எப்படிச் செய்வது)

English

English

Hygiene (Internal and External) – Spiritual perspective (சுகாதாரம் (உள் மற்றும் வெளிப்புறம்) – ஆன்மீகப் பார்வை)

English

English

karma (worldly pursuits) vs kainkaryam – Conflict Management (கர்மம் (உலக நோக்கங்கள்) vs கைங்கர்யம் – முக்கியத்துவம் )

English

English

Choosing kainkaryams over karma (கர்மம் – கைங்கர்யம் )

English

English

How to develop a sathsangam? (சத்சங்கத்தின் முக்கியத்துவம்)

English

English

Why do we need an AchArya? (ஆசார்யரின் முக்கியத்துவம்)

English

English

pancha samskAram (பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம்)

thamizh

thamizh

SrIvaishNava thiruvArAdhanam Part 1 (ஸ்ரீவைஷ்ணவ திருவாராதனம் பகுதி 1)

thamizh

thamizh

SrIvaishnava thiruvArAdhanam Part 2 (ஸ்ரீவைஷ்ணவ திருவாராதனம் பகுதி 2)

thamizh

thamizh

Aim of SrIvaishNava yAthrAs (ஸ்ரீவைஷ்ணவ யாத்ரைகளின் குறிக்கோள்)

thamizh

thamizh

sthree dharma and SrIvaishNava dharma (ஸ்த்ரீ தர்மமும் ஸ்ரீவைஷ்ணவ தர்மமும்)

thamizh

thamizh

SrIvaishNava dhinacharyai (Daily routine of SrIvaishNavas) – (ஸ்ரீவைஷ்ணவ தினசர்யை (ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் தங்கள் நாட்களை எவ்வாறு கழிக்க வேண்டும்))

thamizh

thamizh

Importance of gyAna (SrIrangam periya nambi swAmy thirumALigai) – ஞானத்தின் முக்கியத்துவம் (ஸ்ரீரங்கம் பெரிய நம்பி ஸ்வாமி திருமாளிகை)

thamizh

thamizh

thirukkurungudi nambi vaibhavam (திருக்குறுங்குடி நம்பி வைபவம்)

thamizh

thamizh

emperumAnAr dharisanam – discussion with students (எம்பெருமானார் தரிசனம் – மாணவர்களுடன் ஒரு கலந்துரையாடல்) thamizh

thamizh

archAvathAra vaibhavam – thiruneermalai (அர்ச்சாவதார வைபவம் – திருநீர்மலை)

thamizh

thamizh

AzhwArs in upadhESa raththina mAlai (உபதேச ரத்தின மாலையில் ஆழ்வார்கள்)

thamizh

thamizh (primary link)

thamizh (secondary link)

AvaNi avittam – upAkarmA (ஆவணி அவிட்டம் – உபாகர்மா)

thamizh

thamizh

How to Engage youngsters in sath vishayam (இளம் வயதினரை ஸத் விஷயங்களில் எப்படி ஈடுபடுத்துவது)

thamizh thamizh

anthimOpAya nishtai Book Introduction (அந்திமோபாய நிஷ்டை க்ரந்தம் – அறிமுகம்)

thamizh thamizh
SrIvaishNava bala paadam (ஶ்ரீ வைஷ்ணவ பால பாடம் )

Introduction – part 1( அறிமுகம்-பகுதி 1)

thamizh thamizh

Introduction – part 2( அறிமுகம்-பகுதி 2)

thamizh thamizh

who is SrIman nArAyanan?(ஶ்ரீமன் நாராயணன் யார்?)

thamizh thamizh

SrIman nArAyanan’s dhivya archa roopam and gunas(ஶ்ரீமன் நாராயணனின் திவ்ய அர்ச்சா ரூபமும் குணங்களும்)

thamizh thamizh
SrImath bhAgavatham stories(ஸ்ரீ மத் பாகவதக் கதைகள்)

Introduction (முன்னுரை)

thamizh thamizh

skandham 1 (ஸ்கந்தம் 1)

thamizh thamizh

skandham 2 (ஸ்கந்தம் 2)

thamizh thamizh

skandham 3 (ஸ்கந்தம் 3)

thamizh thamizh

skandham 4 (ஸ்கந்தம் 4)

thamizh thamizh

skandham 5 (ஸ்கந்தம் 5)

thamizh thamizh

skandham 6 (ஸ்கந்தம் 6)

thamizh thamizh

skandham 7 (ஸ்கந்தம் 7)

thamizh thamizh

skandham 8 (ஸ்கந்தம் 8)

thamizh thamizh

skandham 9 (ஸ்கந்தம் 9)

thamizh thamizh

skandham 10 (ஸ்கந்தம் 10)

thamizh thamizh

skandham 11 (ஸ்கந்தம் 11)

thamizh thamizh

skandham 12 (ஸ்கந்தம் 12)

thamizh thamizh
suNdara kAndam(சுந்தர காண்டம்)

sargam 1-4 (ஸர்கம் 1-4)

thamizh thamizh

sargam 5-10 (ஸர்கம் 5-10)

thamizh thamizh

sargam 11-16 (ஸர்கம் 11-16)

thamizh thamizh

sargam 17-25 (ஸர்கம் 17-25)

thamizh thamizh

sargam 26-30 (ஸர்கம் 26-30)

thamizh thamizh

sargam 31-34 (ஸர்கம் 31-34)

thamizh thamizh

sargam 35-36 (ஸர்கம் 35-36)

thamizh thamizh

sargam 37-40 (ஸர்கம் 37-40)

thamizh thamizh

sargam 41-47 (ஸர்கம் 41-47)

thamizh thamizh

sargam 48-51 (ஸர்கம் 48-51)

thamizh thamizh

sargam 52-56 (ஸர்கம் 52-56)

thamizh thamizh

sargam 57-62 (ஸர்கம் 57-62)

thamizh thamizh

sargam 63-68 (ஸர்கம் 63-68)

thamizh thamizh
kulasekarAzhwAr’s perumaL thirumozhi anubhavams(குலசேகராழ்வாரின் பெருமாள் திருமொழி அனுபவங்கள்)

kulaSEkarAzhwAr’s lullAby(குலசேகராழ்வாரின் தாலாட்டு)

thamizh thamizh

kulaSEkarAzhwAr’s anubhavams for SrI rAmA(குலசேகராழ்வார் அனுபவித்த ராமர்)

thamizh thamizh

kulaSEkarAzhwAr’s thirumalai anubhavam and ratha sapthami(குலசேகராழ்வார் அனுபவித்த திருமலை மற்றும் ரத சப்தமி)

thamizh thamizh

kulaSEkarAzhwAr’s bhAgavatha bakthi(குலசேகராழ்வாரின் பாகவத பக்தி)

thamizh thamizh

Beginner’s guide – anushtAnams (Best practices)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

<< Previous Article

Full Series

parASara, vyAsa, vEdhavalli and aththuzhAy entered ANdAL pAtti’s house.

pAtti: Welcome children. Wash your hands and feet I will give you fruits offered to perumAL. Do you know what is special this month?

vEdhavalli: I will tell pAtti. I remember what you have told us before. It is “sUdik koduththa sudarkkodi” ANdAL nAchchiyAr’s birth month. Her birthday is on thamizh month “Adi” & star “pUram”.

parASara: Yes. This month is also the birth month of nAthamunigaL’s grandson ALavandhAr. thamizh birth month “Adi” & star “uthrAdam”. Am I right pAtti ?

pAtti: Well said. We have seen about AzhwArs and AchAryas so far. Next we will learn about anushtAnangal (best practices) which we should follow daily.

aththuzhAy: pAtti, what is anushtAnam?

pAtti: There are some rules set by SAsthras for our well being, following those rules are called anushtAnam (best practices). For example: early morning we have to wake up and take bath. This is one rule set for us. This was also told by our ANdAL nAchchiyAr in her thiruppAvai as “nAtkAlE nIrAdi

vyAsa: Yes pAtti, I remember it is in thiruppAvai second pAsuram.

pAtti: Exactly! Early morning while we think and chant the names of emperumAn, our mind gets purified. Most important thing is, every morning after bathing we must wear thirumaN kAppu and those who had upanayanam, must do sandhyAvandhanam and other daily karmAnushtAnams.

parASara and vyAsa : pAtti, we will perform nithya karmAnushtAnams without fail.

pAtti: Happy to hear!

vEdhavalli: We are wearing thirumaN kAppu with full of happiness. Please tell the importance and reason behind wearing thirumaN kAppu. We are very eager to listen pAtti.

pAtti: Alright, listen. thirumaN kAppu – meaning of kAppu is rakshai (protection). emperumAn and pirAtti are staying with us and protecting us always. By wearing thirumaN kAppu, it is very clear that we are devotees of them. So we should wear happily and with lots of pride.

vEdhavalli: We have understood the importance of thirumaN kAppu. Very good to listen.

Everyone (in chorus) : Yes pAtti.

pAtti: Very good children. similarly there are many other rules set by SAsthras for our well-being. I will share a few of those now, listen carefully. We should wash our hands and feet before and after eating. Because, only if we are clean, our health will be good. Most important thing is, we should only take food which is offered to perumAL. Food which we eat determines our character. By consuming perumAL prasAdham sathva guNa (good qualities) will develop with his grace.

parASara: In our home, my mother prepares food and my father offers that to emperumAn. Only after taking perumAL thIrtham, we will consume the prasAdham.

pAtti: good habit. Keep it up dear children.

All four said ok with smiling face😊

pAtti: Further we should take prasAdham only after reciting few pAsurams of AzhwArs. Food offered to perumAL is food for our stomach. Do you know what is the food for our tongue?

aththuzhAy: Food for tongue! Please tell! What is it pAtti?

pAtti: yes dear. Chanting emperumAn’s divine names is the food for our tongue. madhurakavi AzhwAr considered nammAzhwAr as his lord. madhurakavi AzhwAr in his kaNNinuN chiRuth thAmbu says that saying then kurugUr nambi (One of the names of nammAzhwAr) is like tasting honey in his tongue.

( nammAzhwAr – madhurakavi AzhwAr )

vEdhavalli: pAtti, madhurakavi AzhwAr’s devotion for nammAzhwAr is so heart touching and you have explained it very well pAtti. Here after, we will recite kaNNinuN chiRuth thAmbu and only then, we will take prasAdham.

pAtti : Good to hear VEdhavalli.

vyAsa : pAtti, it is very interesting to listen your words. Please tell us more.

pAtti: I will be very happy to tell it but now it’s getting very dark outside. Go to your home now.

The children leave happily to their home thinking about the conversation they had with pAtti.

adiyen madhusUdhana rAmAnuja dAsan

బాల పాఠము – నమ్మాళ్వార్ మరియు మధురకవి ఆళ్వార్

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< తిరుమళిశై ఆళ్వార్

వ్యాస మరియు పరాశరులకు ఆళ్వారుల జీవనం వివరించే ప్రక్రియలో ఉన్నారు ఆండాళ్ నాన్నమ్మ.

వ్యాస: మనము ముదలాళ్వారులు మరియు తిరుమళిశై ఆళ్వారుల గురించి విన్నాము. తరువాత ఎవరు నాన్నమ్మ?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: ఆళ్వారులలో ప్రముఖముగా పరింగణించబడు వారు నమ్మాళ్వార్, వారి గురించి చెబుతాను. వారి ప్రియ శిష్యుడు అయిన మధురకవి ఆళ్వారు గురించి కూడా కొంచం చెబుతాను.

nammazhwar-madhurakavi

నమ్మాళ్వార్ – ఆళ్వార్ తిరునగరి, మధురకవి ఆల్వార్ – తిరుక్కోలూర్

పరాశర: సరే నాన్నమ్మ. వారి గురించి వినాలని చాలా ఆసక్తిగా ఉంది

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: తమిళంలో నమ్మాళ్వార్ అంటే “మన ఆళ్వారు” అని అర్థం. పెరుమాళ్ స్వయంగా వారికి ఈ నామాన్ని ప్రసాదించారు.  నమ్మాళ్వారు ఆళ్వార్ తిరునగారిలో వైశాఖ మాసంలో  విశాఖా నక్షత్రంలో పుట్టారు. ఆ ప్రాంతం రాజు/అధికారుడు అయిన కారి మరియు వారి భార్య ఉదయనంగై దంపతులకు పుట్టారు. కారి మరియు ఉదయనంగై లకు చాలా కాలంగా సంతానం లేదు. వారు ఇరువురు తిరుక్కురుంగుడి నంబి ని సంతానం కొరకు ప్రార్థించారు. నంబి వారే స్వయంగా పుత్రుడిగా  జన్మిస్తానని ఆశీర్వదిస్తారు. కారి మరియు ఉడైయనంగై ఆళ్వార్ తిరునగరికి తిరిగి వస్తారు. అతి తక్కువ సమయములోనే ఉడైయనంగై ఒక అందమైన శిశువునకు జన్మనిస్తుంది. వీరిని పెరుమాళ్ అంశంగా మరియు కొన్ని సార్లు విష్వక్సేనుడి అంశంగా పరిగణిస్తారు.

వ్యాస: ఓ! చాలా బావుంది. అయితే, వారు స్వయంగా పెరుమాళ్లా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: వారి కీర్తిని చూస్తే తప్పకుండా చెప్పవచ్చు. కాని మన ఆచార్యుల వివరణ ప్రకారం, వారు స్వయంగా జీవాత్మలలో ఒకరుగా, అనాదిగా ఈ ప్రపంచములో అల్లాడుచు ఉన్నారని మరియు శ్రీమన్నారాయణుడు అనంతమైన దయతో దివ్యంగా కటాక్షించారాని స్వయంగా చాటారు. అయితే, వారిని పెరుమాళ్ విశేషంగా ఆశీర్వదించారు అని ఆంగీకరించవచ్చు.

పరాశర: అవును నాన్నమ్మ,  ప్రారంభంలో మీరు చెప్తుండగా నాకు గుర్తుంది, పెరుమాళ్ కొంతమంది విశేషమైన వ్యక్తులను విశేషంగా పరిపూర్ణ  జ్ఞానాన్ని కటాక్షించారని, వారినే ఆళ్వారులుగా చేసారని, అలా తీర్చిదిద్దిన వారై మన లాంటి ఎంతోమందిని పెరుమాళ్ దగ్గరకు చేరుస్తారని చెప్పారు.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ:  అక్షరాలా నిజం పరాశర. అద్భుతం, మీ ఇద్దరికీ ఈ ముఖ్యమైన విషయాలు ఎంత చక్కగా గుర్తున్నాయి. ఇప్పుడు నమ్మాళ్వార్ పుట్టిన తరువాత, వారు మామూలి పిల్లవాడి లాగా పుట్టినా, వారు ఏమీ తినలేదు, యేడవలేదు, ఏమీ చేయలేదు. మొదటిలో వారి తల్లి తండ్రులు భయపడ్డారు. పుట్టిన పన్నెండవ రోజున వారు ఆదినాథ పెరుమాళ్ గుడికి  వచ్చి ఆ శిశువును పెరుమాళ్ ముందు ఉంచారు. వేరే శిశువుల పోలికలో విశేషమైన గుణాలు ఉన్న ఈ శిశువుకు మాఱన్ ( భిన్నంగా ఉన్న వారు)అని నామకరణం చేసారు. వారి అసమానమైన లక్షణం చూసి,  వారి తల్లి తండ్రులు వారిని దివ్య వ్యక్తిగా భావించి వారిని గుడికి దక్షిణంగా ఉన్న ఒక దివ్యమైన చింతచెట్టు క్రింద ఉంచి భక్తితో పూజించారు.  అప్పటి నుండి వారు 16 సంవత్సరాలు ఒక్క మాట మాట్లాడకుండా ఆ చింతచెట్టు క్రింద ఉన్నారు.

వ్యాస’: అయితే, ఆ సమయమంతా ఏమి చేసారు? వారు ఆఖరికి మాట్లాడారా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: శ్రీ మన్నారాయణుని అనుగ్రహముతో జన్మించిన వారైనందున , వారు ఎల్లప్పుడూ అగాధమైన ధ్యానంలో ఉండేవారు. ఆఖరున, మధురకవి ఆళ్వారుల రాక వారిని మాట్లాడించింది.

పరాశర: మధురకవి ఆళ్వార్ ఎవరు? వారు ఏంచేశారు?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: మధురకవి ఆళ్వార్ తిరుక్కోళూర్లో చైత్ర మాసంలో చిత్రా నక్షత్రంలో పుట్టారు. వారు ఒక అద్భుతమైన మేధావి మరియు శ్రీ మన్నారాయణుని భక్తులు. వయస్సులో వారు నమ్మాళ్వార్ కంటే చాలా పెద్దవారు. వారు తీర్థయాత్రకై అయోధ్యకు  వెళ్ళారు. అప్పటికే వారు మాఱన్ జీవతం గురించి విన్నారు. ఒకానొక సమయంలో దక్షిణ దిశగా ఒక జ్యోతి ప్రకాశించడం వారు గమనించి ఆ దిశగా వారు పయనిస్తారు. ఆ జ్యోతి వారిని ఆఖరున ఆళ్వార్ తిరునగరి గుడిలో మాఱన్ ఉన్నదగ్గరకు చేరుస్తుంది.

వ్యాస: నమ్మాళ్వార్, మధురకవి ఆళ్వారుతో మాట్లాడారా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును, వారు మాట్లాడారు. మధురకవి ఆళ్వారు వారిని ఒక దివ్యమైన సంభాషణలోకి  నిమగ్నం చేస్తారు. ఆఖరున వారు మాట్లాడతారు. వారి మహిమలను అర్థంచేసుకొని మరు క్షణం వారి శిష్యులయ్యి నేర్చుకోవలసిన సారమైన మూల సూత్రాలను వారి వద్ద నేర్చుకుంటారు. వారు నమ్మాళ్వారుకు శేష జీవితమంతా  సేవ చేశారు.

పరాశర: ఓ!, చాలా బాగుంది. అయితే, సత్యమైన జ్ఞానం నేర్చుకోవాలంటే వయస్సుతో సంబంధం లేదు. ఇక్కడ, మధురకవి ఆళ్వారు వయస్సులో నమ్మాళ్వార్ కంటే పెద్దవారైనా, వారు ఈ సూత్రాలు నమ్మాళ్వార్ వద్ద నేర్చుకున్నారు.

ఆండల్ నాన్నమ్మ: చాలా బాగా గమనించావు పరాశర. అవును, నేర్చుకోవటానికి వినయ విధేయతలు ఉంటేచాలు, ఆ వ్యక్తి వయస్సులో చిన్నవాడైనను సరే. అది శ్రీవైష్ణవులకు ఉండవలసిన  నిజమైన లక్షణం అని ఇక్కడ చేసి నిరూపించారు మధురకవి ఆళ్వారు. కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత, 32 వ యేడు, నమ్మాళ్వార్ పెరుమాళ్ యొక్క విరహవేదన  భరించలేక పరమపదాన్ని అధీష్ఠించాలని నిర్ణయించుకుంటారు. పెరుమాళ్ యొక్క కీర్తి ప్రఖ్యాతులను వారి నాలుగు ప్రబంధాలు – తిరువిరుత్తం, తిరువాయ్మొళి, తిరువారిశిరియం మరియు పెరియ తిరువందాది లో కీర్తించి  పెరుమాళ్ అనుగ్రహముతో పరమపదాన్ని అదిష్ఠించి పెరుమాళ్ యొక్క శాశ్వత కైంకర్యంలో నిమగ్నమై ఉండిపోయారు.

వ్యాస: పరమపదానికి వెళ్ళటానికి అది చాలా అల్పవయస్సు కదా నాన్నమ్మ.

ఆడాల్ నాన్నమ్మ: అవును. కాని వారు శాశ్వతమైన బ్రహ్మానందాన్ని పొందాలనుకున్నారు. పెరుమాళ్ కూడా వారు అక్కడ ఉండాలనుకున్నారు. కనుక, వారు ఈ ప్రపంచాన్ని విడిచి అక్కడికి చేరుకున్నారు. మధురకవి ఆళ్వారు, మరిగించిన నదీ జలంలో నుంచి  పొందిన  నమ్మాళ్వారి ఆర్చా విగ్రహాన్ని ఈ దివ్య దేశంలో స్థాపించారు,  తగిన పూజా విధులను ఏర్పాటు చేశారు. వీరు నమ్మాళ్వారి కీర్తిని ప్రశంసిస్తూ  రచించిన ప్రబంధము “కణ్ణినుణ్ శిరుత్తాంబు”. వారు నమ్మాళ్వార్ గొప్పతనాన్ని అంతటా వ్యాపించి స్థిరపరచారు.

పరాశర: అయితే, మధురకవి ఆళ్వారు కారణంగా నమ్మాళ్వారి గొప్పతనము మనము గ్రహించ గలుగుతున్నాము.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును, వారు నమ్మాళ్వార్ కు పరిపూర్ణ అంకితులు. నమ్మాళ్వార్ పై వారి ఆ అంకిత  భావం వల్లనే స్వయంగా పెరుమాళ్లచే ప్రశంసించబడ్డారు. భాగవతుల ప్రశంస భగవాన్ ప్రశంస కంటే గొప్పదిగా భావిస్తారు. ఎప్పుడు సాధ్యమైతే అప్పుడు మనము కూడా భాగవతుల  సేవ చేయవలెను.

వ్యాస మరియు పరాశర: తప్పకుండా నాన్నమ్మ. మేము ఈ విషయము గుర్తుపెట్టుకొని ఆ అవకాశము కొరకు ఎదురు చూస్తాము.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: దీనితో మనము నమ్మాళ్వార్ మరియు మధురకవి ఆళ్వార్ జీవితం చూసాము. పదండి  నమ్మాళ్వార్ సన్నిధికి వెళ్లి వారిని సేవిద్దాము.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము: http://pillai.koyil.org/index.php/2014/11/beginners-guide-nammazhwar-and-madhurakavi-azhwar/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org