ஸ்ரீவைஷ்ணவ ப்ரசாரக வளர்ச்சி திட்டம் – December 2023

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம: ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

Upcoming Tamil Session Dates:

 • Session-110 03.12.2023 Sunday, 7:30 PM IST
 • Session-111 06.12.2023 Wednesday, 7:30 PM IST
 • Session-112 10.12.2023 Sunday, 7:30 PM IST
 • Session-113 13.12.2023 Wednesday, 7:30 PM IST
 • Session-114 17.12.2023 Sunday, 7:30 PM IST
 • Session-115 20.12.2023 Wednesday, 7:30 PM IST
 • Session-116 24.12.2023 Sunday, 7:30 PM IST
 • Session-117 27.12.2023 Wednesday, 7:30 PM IST
 • Session-118 31.12.2023 Sunday, 7:30 PM IST

For December English Session Details please visit:

SESSION-110 Scheduled on 03.12.2023 Sunday

 • Recording:
 • Notes/Presentation:

  திவ்யப்ரபந்தம்முமுக்ஷுப்படி
  திருப்பாவை – பாசுரம் முமுக்ஷுப்படி ஸூத்ரம்
  Mentor: Sri. Shreenath
  Presenter:
  Mentor: Sri. Shreenath
  Presenter: Smt. Jayashree
  Video Link:
  Brief:
  https://youtu.be/z6VKpo3fPVc?feature=shared
  3000 Padi (பாசுரம் 24):
  https://www.youtube.com/live/4Csq18pxvqo?feature=shared
  Text Link:
  https://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/thiruppavai-pasurams-21-30-tamil-simple/
  Link:
  Learn mumukshuppadi (முமுக்ஷுப்படி) – SrIvaishNava Education Portal (koyil.org)

  Video Link:
  விளக்கவுரை- ஸூத்ரம் – 122-129
  https://youtu.be/ahXUGdCdGio?feature=shared