ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வித் திட்டம் (SrIvaishNava Education Scheme) – ஸ்ரீவரவரமுனி வித்யாலயம் (SrI varavaramuni vidhyAlayam)

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம: ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:
SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Locations

 • Veppadai, Chinna koundam palayam
 • Thattankuttai, Kumarapalayam
 • Kumarapalayam (Pandurangar bhajanai koyil)
 • Salem
 • Thiruchchengodu
 • Sohar, Muscat
 • Srirangam
 • Austin, Texas, USA
 • Online

Sessions/வகுப்புகள்

Contact Us for more details – Direct classes

 • Sri Balakrishnan (ஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன்) +919524533234
 • Sri Rajeshkumar/Yathindhra Narayana (ஸ்ரீ ராஜேஷ்குமார் யதீந்த்ர‌ நாராயண) +91 9845418049

Contact Us for more details – Online classes

Registration formhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfumxfDpaaYW5Frbqtpy7KVRQGqJ-WhkN-Q1K2eo3zR2YntlA/viewform

 • Sri Shreenath (ஸ்ரீ ஸ்ரீநாத் ) – +91 98408 13880
 • Sri Varadarajan (ஸ்ரீ வரதராஜன்) – +91 75069 34554