kOyil org YouTube Playlists

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImadh varavaramunayE nama:

This page contains the links for koyil.org YouTube links (santhai and lectures). The page is categorized based on language. For English and thamizh please scroll down the page.

HINDI

Lectures / व्याख्यान

General lectures

ENGLISH

Santhai

dhivya prabandham

mudhalAyiram

iraNdAm Ayiram

Others

samskrutha prabandhams

Other sthOthrams

Lectures

dhivya prabandham

mudhalAyiram

Others

rahasya granthams

thamizh prabandhams

samskrutha prabandhams

Other sthOthrams

General Lectures

nithyAnusandhAnam (daily recital) collection

Thamizh

Santhai

dhivya prabandham

mudhalAyiram

iraNdAm Ayiram

iyaRpA

thiruvAymozhi

Others

rahasya granthams

thamizh prabandhams

samskrutha prabandhams

Other sthOthrams

nithyAnusandhAnam (daily recital) collection

Lectures

dhivya prabandham

mudhalAyiram

iraNdAm Ayiram

iyaRpA

thiruvAymozhi

Others

rahasya granthams

granthams

thamizh prabandhams

samskrutha prabandhams

Other sthOthrams

General Lectures

nithyAnusandhAnam (daily recital) collection