Learners Series – SrIvaishNava Q&A (ஶ்ரீவைஷ்ணவ கேள்வி பதில்கள்)

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

grandma-children

Santhai class schedule, joining details, full audio recordings (classes, simple explanations (speeches) etc) can be seen at http://pillai.koyil.org/index.php/2017/11/learners-series/ .

ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள்/ப்ரபன்னர்கள் என்று சொல்லப்படும் அடியார்களுக்கு அவச்யம் தெரிந்து கொண்டு கடை பிடிக்க வேண்டிய விஷயங்களில் தெளிவு ஏற்படுத்தும் ஒரு சிறு முயற்சி இது. இதிலே இருக்கக் கூடிய விஷயங்கள் பூர்வாசார்ய க்ரந்தங்களில் காணப்படுவதையும் பெரியோர்களிடத்திலே கேட்கப்பட்டதையும் கொண்டு சில லௌகீக உதாரணங்களுடன் விளக்கியுள்ளோம். இதிலே தேசாசாரம், மடம்/திருமாளிகை க்ரமங்கள் என்று சிறு சிறு மாறுபட்ட க்ரமங்கள்/கருத்துக்களும் இருக்கலாம். மேலும் இதுகொண்டு இவ்விஷயங்களில் ஒரு பரிச்சயத்தை ஏற்படுத்திக்கொண்டு, அவரவர்கள் பெரியோர்களிடத்திலே இவற்றின் ஆழமான அர்த்தங்களைக் கேட்டுக்கொள்ளவும், அதன்படி நடக்கவும்.

This is a humble effort to bring clarity in essential principles which are to be known and practiced by devotees who are known as SrIvaishNavas/prapannas. These matters are explained with worldly examples based on what are seen in pUrvAchArya literature and what are heard from elders. There may be minor variations in practices/opinion based on the place where one is residing and the mutt/thirumALigai one may belong to. Further, one can become familiar with these principles with the help of this information available here and learn deeper meanings from one’s own elders and follow them.

எங்கள் Whatsapp க்ரூப்பில் சேர்ந்து, உங்கள் கேள்விகளைக் கேட்டுத் தெளிவு பெறலாம். You can join our whatsapp group, post your questions and get clarifications – https://chat.whatsapp.com/KOiIuM0iFy2CuOe168TV1n

தலைப்பு (Title)ஒலி (Audio) – tamizhஒலி (Audio) – Englishஒளி (Video) – tamizhஒளி (Video) – English
ஸ்ரீவைஷ்ணவன் என்பவன் யார்? (Who is a SrIvaishNava?)https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgX56bI0FdXG9_bRh?e=5buqemhttps://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFggGHvTHV0ItEi4Y9?e=95F8vBhttps://youtu.be/bAS9v2Wa5dwhttps://youtu.be/yNwCbZoqJ90
 ஆழ்வார்கள் யார்? (Who are AzhwArs?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgmYPw0ccOya_pqjr?e=e0CQOV https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgmxJSWQcQs5ZU6PG?e=8dcVLP https://youtu.be/Rr5ygZJV7e4 https://youtu.be/fOaxZobBsv8
 பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் (pancha samskAram) https://1drv.ms/u/s!AoGdjdhgJ8HegSwNJL7rq0erbFXO https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgkRMucrc71hM_Mdl?e=5HT5k4 https://www.youtube.com/watch?v=_wldTBv77zM https://youtu.be/_ShkrlwYgVg
 அநத்யயன காலமும் அத்யயன உத்ஸவமும் (anadhyayana kAlam and adhyayana uthsavam) https://1drv.ms/u/s!AoGdjdhgJ8HegjuIfKI61MJvIqQh https://1drv.ms/u/s!AoGdjdhgJ8HegjxcUzMfCI_ouGaE https://www.youtube.com/watch?v=TL0FF7n7xDQ https://www.youtube.com/watch?v=cet6USBx_2c
 திவ்யப்ரபந்தங்கள் – ஏன் கற்க வேண்டும்? எப்படிக் கற்க வேண்டும்? (dhivyaprabandhams – Why to learn? How to learn?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgW1ZdvQ1p_aYEPIW?e=F6Kuxm https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgXpdqfhwgon0nyyV?e=bU4Lem https://youtu.be/ajjvxowjfso https://youtu.be/P6kcrxT47wc
 திவ்யப்ரபந்தங்கள் – எதைக் கற்க வேண்டும்? (dhivyaprabandhams – What to learn?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgXUCuObfrXuaJ_H8?e=oI6HO3 https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgXpdqfhwgon0nyyV?e=bU4Lem https://youtu.be/qF3e8t_c_rk https://youtu.be/P6kcrxT47wc
 வெளி அடையாளங்கள் ஏன் வேண்டும்? (Why are external identities required?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFghuxM5t-g71YkPuN?e=MfOm3r https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgho1xQDzfq1vd2BN?e=8nrKBQ https://youtu.be/RGLZMuaBnN8 https://youtu.be/TW0jYaW_Jic
 கர்மானுஷ்டானங்கள் – ஏன் செய்ய வேண்டும்? (Why are karmAnushtAnams required?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgiTY7evzmD27okYN?e=tuBoJf https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgiZ091RsMqfJ6i2w?e=SGMYsr https://youtu.be/YN6Tw93OZPM https://youtu.be/gT6MSdWuXcY
 கர்மங்களின் வகைகள் எவை? (Types of karmas) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgivE_Wjuh9wg2g05?e=SreiJB https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgizf1dQsIADtqkkV?e=q2mgkW https://youtu.be/f1xeFAYquFY https://youtu.be/kTXsmwpYuYQ
 புண்ணியம் , பாபம் என்றால் என்ன? (What are puNya and pApa?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgjhmjshEcJlBDhEm?e=MxE9gs https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgjceCDfO2PRQ1hVA?e=pgnoq6 https://youtu.be/Ty4CZ7R22Cw https://youtu.be/NgLiKUsdEm8
 தத்வ ஹித புருஷார்த்தங்கள் (ஸ்வரூபம் உபாயம் மற்றும் பலம்) (thathva hitha purushArthams (Truth, path and goal)) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgj6qVy2QaAeBAqKg?e=hBZbm4 https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgj-dZAVsTmjWZfNv?e=iqnZrC https://youtu.be/lhDrwUHYRys https://youtu.be/hlkPCQuIdXM
 ஸ்ரீவைஷ்ணவனிடத்தில் இருக்க வேண்டிய குணங்கள் எவை? (What are the qualities expected in a SrIvaishNava?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgkKEEyltrzrvzvok?e=JogF8t https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgkNBfwXEwiE79xV9?e=6EaOGr https://youtu.be/LsSOXPFnD8g https://youtu.be/4YqRm0EWmhc
 ப்ரமாணம், ப்ரமேயம், ப்ரமாதா (pramANam, pramEyam, pramAthA) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFglsRcPXTbocMWHQ4?e=CeJRL8 https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFglyqYL4xqeLpvwGk?e=2fbldh https://youtu.be/GeiHnhbIqdg https://youtu.be/zwqPCTlsRjQ
 வர்ணாச்ரம தர்மம் என்றால் என்ன? (What is varNASrama dharma?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgmdmFdjJ2hhvl998?e=ySxf6v https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgmlGw7eGNL67NbmW?e=1JmiiA https://youtu.be/FT-yWBBpa7I https://youtu.be/Rg_XxbqLwqs
 அனுஷ்டானங்கள் முழுவதும் செய்வதா முடிந்தவரை செய்வதா? (anushtAnams – Should we do fully? Or as much as possible?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFglO2LEmkM2N6kLA7?e=hhbfT7 https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFglLWu2olZbtC9N0H?e=CTDnP8 https://youtu.be/fY1kHCX5iiw https://youtu.be/20Mm2V4XkUE
 ஸ்த்ரீகளின் அனுஷ்டானங்கள் எவை? (What are the anushtAnams for Ladies?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgwCrzrDWNyPADXvv?e=WJWaay https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgn82PO3e9S-ytbbE?e=sPdPAL https://youtu.be/OpRNO0Rqjis https://youtu.be/BpZ6Zaps-70
 காலையில் எப்படி விழித்தெழுவது? (How to wake up in the morning?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgkZQABjna6oLj8lB?e=VbzyZP https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgkdFio-0DBr3A3Uu?e=yuvftd https://youtu.be/Bjqe1WYs27E https://youtu.be/LGdCHWFxgXc
 தீர்த்தமாடுவது (குளியல்) – ஏன்? எப்படி? (Bathing – Why and How?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFglpZY1B8GsmFVZUz?e=DRY0Gy https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFglnCa5EBJF6lShfL?e=FRbM7x https://youtu.be/Z1DZ39ky0WI https://youtu.be/7FJW4BDN9Wo
 வஸ்த்ரங்களை எப்படி உடுத்த வேண்டும்? (How to wear clothes?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgwNKP1rzFYk12obb?e=MqjgQa https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgwJFpi6X-eJHK1ht?e=QkhMds https://youtu.be/WBZHJeMJbO0 https://youtu.be/ZG9_TO9f4us
 ஊர்த்வ புண்ட்ரம் – திருமண்/ஸ்ரீசூர்ணம் – ஏன்? எப்படி? (Urdhva puNdram – thirumaN/SrIchUrNam (thilak) – Why and How?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgxaSPz825D2AnLKx?e=iniBgF https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgxUSoIzLbhhYY52Q?e=FUxd6U https://youtu.be/PE7RAdIDtV0 https://youtu.be/Ycr3guDvcL4
 ஜபம் / த்யானம் – ஏன் ? எப்படி ? (japam / dhyAnam – Why and How?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgxiERxfpNZUkfrfP?e=ma4M3O https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgxn1a7tPY1dcbEwg?e=6VvNu0 https://youtu.be/2jXPYfhqhCM https://youtu.be/ZWPROr2NRrM
 பெருமாளுக்குத் தளிகைப் பண்ணுவது எப்படி? (How to cook for bhagavAn?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgzEjwp09BiQsoTBX?e=2XBQri https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgzA4MAY22KlEz6zB?e=4ljKvh https://youtu.be/em5yv1BhAvo https://youtu.be/C-KzxqYcJEU
 க்ருஹ திருவாரதனம் – ஏன்? எப்படி? (thiruvArAdhanam at home – Why? How?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFg0ZBN-QKCuZq3tr0?e=KdB2mW https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFg0VBzJSLp-qNLeD1?e=cSK5aZ https://youtu.be/b2JxSZGrPjE https://youtu.be/a5Dd6Zc22lw
 ஆஹார நியமம் – எது? எப்படி? (AhAra niyamam – Food restrictions – What? How?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgzZOC59CwCNYF01M?e=cNwCWI https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFgzWmoPt80oepn-vB?e=FgUS3C https://youtu.be/P-Q-pgUS-bE https://youtu.be/3w_kjU_GUIg
 நான் யார்? ஆத்மாவா தேஹமா? (Who am I? Soul or Body?) https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFhFUns0qNcNo2A0R2?e=G4WF2o https://1drv.ms/u/s!Art-LqcmUTrFhFTM4KkdEjvUOYHp?e=kutKTt https://youtu.be/eOTuebkgDEU https://youtu.be/VFbNT8R9jsE
 ஆசார்யன் ஏன் தேவை? (Why is AchArya required?) https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EgwNSmPF6rR6n1GRN?e=gUSYcU https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EgwSqWCD2Ff9GqCZJ?e=3fvzzX https://youtu.be/diEW7JgY1JM https://youtu.be/D_iepYoBnCs
 ஆசார்ய/சிஷ்ய ஸம்பந்தம்/பரிமாற்றங்கள் (AchArya/Sishya relationship/interactions) https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1Egw1NbveCcirWO70A?e=2wSR8V https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1Egw4NvFtWGY9bbpWb?e=03Vy5J https://youtu.be/kWSXWgk-ArI https://youtu.be/i8jBa8cKt5w
 ஞானத்தைப் பெறுவது எப்படி? (How to gain knowledge?) https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EgxYCFDaDdEVkThAS?e=WFozPz https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EgxV7jb57BtZcWUfo?e=cnQYeu https://youtu.be/N_LJphLZxRo https://youtu.be/BGkrcvwv_g8

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீஜயந்தி கேள்வி/பதில்கள்

தலைப்பு (Title) ஒலி (Audio) ஒளி (Video)
நாள் 1 (Day 1) https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EhD2tztXcs5U2wcSq?e=SDmHTa https://youtu.be/YauZt4k0h9M
நாள் 2 (Day 2) https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EhETFufnX1y0lFFTm?e=53wQDn https://youtu.be/2aK0dCJXmJQ
நாள் 3 (Day 3) https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EhEgpKJM8FaOFJg2u?e=fuztby https://youtu.be/IGA0Tdb6Y4Q
நாள் 4 (Day 4) https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EhEuRUEwjNa3WuttY?e=IxacW1 https://youtu.be/bicPsNnOUSk
நாள் 5 (Day 5) https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EhE82d_DEX7-R_vWJ?e=5QZd2V https://youtu.be/OxHvS8uqAog
நாள் 6 (Day 6) https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EhFKEIJ8Afk8s4YoR?e=ToCRbk https://youtu.be/go4sJneiNNw
நாள் 7 (Day 7) https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EhFmyRjU7ukx4yRsY?e=kd6uCT https://youtu.be/DAtDcOzColA
நாள் 8 (Day 8) https://1drv.ms/u/s!AjwOBrtNQI1EhFrytVIOWPyqyGAK?e=ucHZpc https://youtu.be/v0Lz_ey-z0A

சுருக்கமான கேள்வி/பதில்கள் (Short Questions & Answers)

 • பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் (pancha samskAram)

  1. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் என்றால் என்ன? (What is pancha samskAram?) https://youtu.be/0m9s7s2-tNo
  2. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் பண்ணிக்கொண்டால் மோக்ஷம் நிச்சயமா? (Is mOksham guaranteed for those who have pancha samskAram?) https://youtu.be/z2nW5vXTUS8
  3. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் செய்து கொண்ட பின் அது செய்து கொள்ளாதவர்கள் செய்த தளிகை ப்ரஸாதத்தை உண்ணலாமா? (Can those who have had pancha samskAram consume food prepared by a person who have not had it?) https://youtu.be/1m3GXY8e05s
  4. பெண்கள் பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் எப்பொழுது பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும்? திருமணத்திற்கு முன்? பின்? (When should girls undergo pancha samskAram? Before or after marriage?) https://youtu.be/XYBz-gl3dMQ
  5. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் (ஸமாஶ்ரயணம்) செய்து கொண்ட பின் குல தெய்வ வழிபாடு பண்ணலாமா? (After undergoing pancha samskAram can one worship one’s kula dheyvam?) https://youtu.be/sr0dCjZgTjg
  6. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் (ஸமாஶ்ரயணம்) செய்து கொள்ள கணவன் / மனைவி ஒப்புதல் தேவையா? (Is the permission of husband/wife required to get pancha samskAram?) https://youtu.be/0CynUkrZjI0
  7. ஆசார்ய சம்பந்தம் இருந்தால் மோக்ஷம் நிச்சயமா? (Does AchArya sambandham guarantee mOksham?) https://youtu.be/NIFUcZ4z5PU
  8. ஆசார்ய அபிமானம் எப்பொழுது ஏற்படும்? (When will AchArya abhimAnam (AchArya’s mercy) be attained?) https://youtu.be/fXWhMGKcxDs
  9. பஞ்சஸம்ஸ்காரம் ஏன் செய்ய வேண்டும்? (Why should be undergo panchasamskAram?) https://youtu.be/P4cvS1fUuyI
  10. பஞ்சஸம்ஸ்காரம் பண்ணிக் கொள்ள வயது வரம்பு உள்ளதா? (Is there any age restriction for pancha samskAram?) https://youtu.be/eQA7HIm_CUc
  11. ஸமாஶ்ரயணம் பண்ணிக் கொண்ட பின் கர்மம் கழிந்து விடுமா? ( will karmA be destroyed after getting samAsrayaNam?) https://youtu.be/pSPt40ddoiE
  12. ஶரணடைவதற்கு முன்பு நாம் எம்பெருமானிடத்தில் ப்ராத்தித்ததை எம்பெருமான் நமக்குத் தந்தருளுவாரா? ( Will emperumAn grant everything we prayed for before getting panca samskAram?) https://youtu.be/-XwHj1PZkmk
  13. ஸமாஶ்ரயணம் பரந்யாஸம் ஆகியவற்றின் வித்யாஸம் என்ன? ( what is the difference between samAsrayanam and bharaNyAsam?) https://youtu.be/ZokqAhDn-uY
  14. ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் குலதெய்வ வழிபாடு பண்ணலாமா? <<Note: Same as Q5>>( Can one engage in kula deivam worship after samAsrayam?) https://youtu.be/9loWrYnZR_Q
  15. ஸமாஶ்ரயணம் பண்ணிக்கொள்வதற்கு என்ன தகுதி வேண்டும்? ( What requisites should one have to get samAsrayaNam?) https://youtu.be/TvsIPv7ir28
  16. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் செய்து கொண்ட பின் பூணுல், ஶ்ராத்தத்தில் ஏதேனும் மாற்றம் பண்ண வேண்டுமா? ( After getting pancha samskAram, should any changes be brought about in wearing pOONal and performing shrAddham?) https://youtu.be/U2vLpMG6Snw
  17. ஆசார்யன்/குரு என்பவர் யார்? அவர் தன்மைகள்/தகுதிகள் என்ன? ( who is an AchArya/guru? What are their qualities?) https://youtu.be/ZxSvPMpA0Ls
  18. Q & A – ஆசார்ய ஸம்பந்தம் ஏற்படுவது தாய் வழி வம்சத்திலா அல்லது தந்தை வழி வம்சத்திலா? https://youtu.be/aoPUV9tO9z8
  19.  
 • கைங்கர்யம் (kainkaryam/service)

  1. கைங்கர்யத்தில் பழக்கம் இல்லாதவர்கள் எப்படிக் கைங்கர்யம் பண்ணுவது? (If one is not used to kainkaryam, how to perform the same?) https://youtu.be/PiZJCvY0JBk
  2. அனைவரும் எம்பெருமான் கைங்கர்யத்தில் ஈடுபட்டிருந்தால் சமூகம் , நாடு எவ்வாறு வளர்ச்சி அடையும்? ( If everyone is involved in kainkaryam, how does the nation and society progress and sustain?) https://youtu.be/IoU9KSe-kms
  3. ஸ்த்ரீ தர்மம், பகவத் கைங்கர்யம் – விளக்கம் தரவும் ( Please explain sthrI dharmam, bhagavath kainkaryam) – https://youtu.be/2uXdeKTen1Y
  4. திவ்யதேசங்களில் இருந்து கொண்டு கைங்கர்யங்களைப் பண்ண வேண்டுவதின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கவும் ( Please explain the importance of staying in dhivya dEsams and doing kainkaryams) https://youtu.be/ffLuUghEGpQ
  5. பாகவத கைங்கர்யம் என்றால் என்ன? அதனை எவ்வாறு பண்ண வேண்டும்? ( what is bhAgavatha kainkaryam? How should one do it?) https://youtu.be/I931FYVnFJ8
  6. நாம் பண்ணும் கைங்கர்யத்தை எம்பெருமான் ஏற்றுக் கொண்டான் என்பதை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது? (How can one know that emperumAn has accepted one’s kainkaryam?) https://youtu.be/d4pEWgjhZsA
 • அனுஷ்டானங்கள் (anushtAnams/conduct)

  1. க்ருஹங்களில் எத்தனை விளக்குகள் ஏற்றலாம்? (How many lamps to be lit at home?) https://youtu.be/fLEgCbiEp6c
  2. ஸ்ரீவைஷ்ணவ க்ருஹங்களில் காமாக்ஷி விளக்கு ஏற்றலாமா? (Can we light kAmAkshi lamps in SrIvaishNava homes?) https://youtu.be/6w7zj7LJKtw
  3. வேதத்தை கற்றுக்கொள்ளும் அதிகாரம் எவ்வர்ணத்தவர்க்கு உண்டு? வேதத்தைக் கற்றுக் கொள்ளாதவர்க்கு மோக்ஷம் கிடையாதா? (Who has the eligibility to learn vEdham? Will those who cannot learn, not get mOksham?) https://youtu.be/4mgZVMprXjU
  4. பெருமாளுக்கு எந்த வகையான பழங்களை ஸமர்ப்பிக்கலாம்? (What type of fruits can be offered to bhagavAn?) https://youtu.be/FbyiK2LdaNc
  5. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் ஆனவர்கள் ஆசார்யன் திருவடி அடைந்தால் சங்கு சக்கர முத்திரைகளை இறக்க வேண்டுமா? (When those who have undergone panchasamskAram die, should the Sanka chakra symbol be removed? https://youtu.be/aDvDEt8Ghmc
  6. ஸ்ரீசூர்ண பரிபாலனம் என்றால் என்ன? (What is SrIchUrNa paripAlanam?) https://youtu.be/abnWYBL09lA
  7. மனதை எவ்வாறு ஒருநிலைப் படுத்துவது? (How to bring focus in mind?) https://youtu.be/PMcJcDLbtns
  8. பெரிய திருமந்த்ரத்தையும்,த்வய மஹாமந்த்ரத்தையும் அர்த்தத்தோடு எவ்வாறு அநுஸந்திக்க வேண்டும்? (How to meditate upon ashtAskharam and dhvaya mahA manthram, with their meanings? https://youtu.be/9IWkx0j1CoI
  9. தீட்டுக்காலத்தில் திருமண்/ஸ்ரீசூர்ணம் இடலாமா? (Shall we apply thirumaN/SrIchUrNam during theettu (ASoucham)?) https://youtu.be/NUsCl42WXA4
  10. திருத்துழாய் ப்ரஸாதம் தலையில் சூடிக்கொள்ளலாமா? (Can we wear thuLasi prasAdham in our head?) https://youtu.be/G20DREsPchQ
  11. எம்பெருமான் திருக்கோயில்களில் செய்ய வேண்டியவை, தவிர்க்க வேண்டியவை எவை? ( What are the do’s and dont’s in PerumAl kOyil?) https://youtu.be/TJYV0hXSH6U 
  12. திருப்பாவை மாலையில்/இரவில் ஸேவிக்கலாமா? (Can we recite thiruppAvai in Evening/Night?) https://youtu.be/mdmfLqGoKqc
  13. ஆசார்யனின் ஸ்ரீபாத தீர்த்தம் தினமும் எவ்வாறு பெற்றுக் கொள்வது? (How to get AchArya’s SrIpAdha thIrtham everyday?) https://youtu.be/GSpvsdjFYkk
  14. ஸ்ரீபாத தீர்த்தம் சேர்க்கும் க்ரமம் – விளக்கம் தரவும் (How to collect SrIpAdha thIrtham?) https://youtu.be/4XvlYlpEAC0
  15. குருபரம்பரை த்யானம் எப்பொழுது, எவ்வாறு பண்ண வேண்டும்? (When and how to meditate upon guruparamaparai?) https://youtu.be/s2pTMPqDBuo
  16. தளிகை பண்ணும்போது கடைப்பிடிக்க வேண்டியது – விளக்கம் தரவும் (Explain what should be recited/meditated upon while cooking) https://youtu.be/27pqxJcEJN4
  17. சக பாகவதர்கள் தவறு செய்யும்போது நாம் அதைச் சொல்லித் திருத்த வேண்டுமா? விலகி இருக்க வேண்டுமா? (When fellow bhAgavathas commit mistakes, should we correct them? Or should we stay away from them?) https://youtu.be/5Ch6NgHKcw0
  18. தீட்டு காலங்களில் பாசுர அநுஸந்தான முறை – விளக்கம் தரவும் (Explain what and how to meditate upon during ASoucham) – https://youtu.be/n_qjnshU4_w
  19. பூணூல் போடாதவர்கள் வேத மந்த்ரங்கள் சொல்லலாமா? (Can those without yagyopavitham recite vEdha manthrams?) https://youtu.be/8VKegCZmwAY
  20. ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் தன் நலன் கருதியோ, பிறர் நலன் கருதியோ எம்பெருமானிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாமா? (Can SrIvaishNavas pray to emperumAn for the well-being of self or others?) https://youtu.be/1Tyxn6FClAI
  21. ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் எம்பெருமானைத் தவிர மற்ற குலதெய்வ வழிபாடு பண்ணலாமா? (Can SrIvaishNavs engage in worshipping other dhEvathAs as kuladheyva?) https://youtu.be/tjiIssUcmEI
  22. ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் ஆசார்யன் அபிமானத்தைப் பெறுவது எப்படி? (How can SrIvaishNavas become recipient of AchArya’s mercy?) https://youtu.be/M91ZAQRpvLk
  23. வேலை நிமித்தமாக மாத்யாஹ்னிகம் பண்ண முடியாமல் இருக்கின்றது, என்ன செய்வது? (Due to office work, I am unable to do mAdhyAhnikam? What to do?) https://youtu.be/eVY9LY0n9KY
  24. ஆசார்ய நிஷ்டையை எவ்வாறு கடைப்பிடிப்பது?(How to follow AchArya nishtai?) https://youtu.be/9sTjZQVThiI
  25. ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாயத்தை அனைவரும் பின்பற்றலாமா?(Can everyone follow srivaishnava sampradhAyam?) https://youtu.be/3Ye6eysEuSQ
  26. திருவரசுக்குச் சென்று வந்தபின் தீர்த்தமாட வேண்டுமா?(Should one take bath after visiting thiruvarasu of an AchArya?) https://youtu.be/GTaJohGH6aQ
  27. த்வய மஹாமந்த்ரம் அநுஸந்திக்கும் முன் எத்தனை முறை குருபரம்பரை மந்த்ரம் அநுஸந்திக்க வேண்டும்?( How many times should one chant guruparamparai mantram before chanting dhvaya mantram?)  https://youtu.be/E497NF3Q-EE
  28. த்வய மஹாமந்த்ரம் மட்டும் தான் அநுஸந்திக்கிறோம், வேறு மந்த்ரங்கள் ஜபிக்க வேண்டாமா?( We are only doing japam/chanting of dhvaya mahA mantram. Is it not necessary to chant other mantrAs?)  https://youtu.be/-u4hZOo4_aY
  29. ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாயத்தில், ஆழ்வார்கள் பாசுரங்களை அநுஸந்திப்பதும், நாம ஜபமும் ஒன்றா? (In srIvaishNava sampradhAyam, are nAma japam and chanting AzhwAr’s pAsurams considered equal?) https://youtu.be/tkNK9cqRYH0
  30. மனதை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது? ( How to control the mind?) https://youtu.be/na2kPmpBUiY
  31. க்ஷவரம் பண்ணுவதற்கு ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் நாள், திதி பார்க்க வேண்டுமா?( Should srIvaishnavAs plan the days, thithi to do activities like shaving etc. ?) https://youtu.be/DG2oWtCpPSI
  32. இதர ஸம்ப்ரதாயங்களை அறிந்து கொள்வது மற்றும் அவற்றில் ஈடுபடுவது அவசியமா? (Should we learn other sampradayam and/or be involved in them?) https://youtu.be/sThmjBBslaI
  33. காலையில் ஸந்த்யாவந்தனம் பண்ணும் பொழுதே மாத்யாஹ்நிகமும் சேர்த்துப் பண்ணி விடலாமா? ( Is it ok to do mAdhyAhnikam along with morning sandhyAvandhanam?) https://youtu.be/dQ6iL7n7UX4
  34. (ஏகாதசி) உபவாஸம் என்றால் என்ன? அதனை எவ்வாறு கடைப்பிடிப்பது? ( What is EkAdasi fasting? How to follow it? ) https://youtu.be/Sh6GyYIvjdc
  35. ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுக்குச் செல்வத்தில் ஆசை கூடாது, ஆனால் வாழ செல்வம் வேண்டும். எப்படி அணுகுவது? ( srIvaishNavAs should not be interested in accumalting material wealth. However, one needs material wealth to live life. How to approach this?) https://youtu.be/xrQ0NsPShME
  36. வைஷ்ணவன் யார்? ஸ்ரீவைஷ்ணவன் யார்? மற்றவர்களிடத்தில் எப்படிப் பழகுவது? ( who is a vaishNava, who is a srIvaishNava? How to conduct ourselves as a srIvaishNava?) https://youtu.be/Khqfj9ua_nM
  37. அறிமுகம் இல்லாத ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களைக் கண்டால் எவ்வாறு வணக்கம் சொல்வது? ( How to offer salutations to srIvaishNavAs whom we just meet and have no prior introductions?) https://youtu.be/y91Y4eo3tTA
  38. வயதில் சிறியவர்களான வித்வான்கள் மற்றும் அறிவில் சிறந்தவர்களை வயதில் பெரியவர்கள் வணங்கலாமா? ( Is it acceptable for elders to offer salutations to scholarly younger people?) https://youtu.be/9b5VzVp3DTI
  39. அடியார்களுக்கு (பெற்றோர்கள், பெரியோர்கள் மற்றும் ஆசார்யர்கள்) அடிமை என்றால் என்ன? ( What does it mean to be subservient to adiyArs e.g. to parents, scholars and AchAryas?) https://youtu.be/dn7C8AR8jOE 
  40. ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் ஸ்ரீமந்நாராயணனைத் தவிர இதர தேவதைகளை வணங்கலாமா? (Can srIvaishNavas pray to any other gods other than srimannArAyaNa?) https://youtu.be/pp8858qgvXw
  41. அடியேன் ராமானுஜ தாஸன், ஸ்ரீநிவாஸ தாஸன் போன்ற வேறுபாடுகளின் காரணம் என்ன? ( What is the reason behind various salutations like adiyEn rAmAnuja dAsan, srInivAsa dAsan etc.?) https://youtu.be/DdpK1BhIkuw
  42. வேலை நிமித்தமாக நித்யானுஷ்டானங்களை முழுமையாகக் கடைப்பிடிக்க முடியாததை எவ்வாறு சரி செய்வது? https://youtu.be/NWoRBWOp_t0?feature=shared
 • திருவாராதனம்  (thiruvArAdhanam)

  1. புருஷர்கள் இல்லாத க்ருஹத்திலே சாளக்ராம திருவாராதனம் யார் பண்ணலாம்? (Who can perform thiruvArAdhanam for SAlagrAmap perumAL at home, when men are not present?) https://youtu.be/CQXhYv_YdXw
  2. சாயங்காலம் எத்தனை மணிக்குள் திருவாராதனம் பண்ண வேண்டும்? (Before what time, thiruvArAdhanam should be performed in the evening?) https://youtu.be/HF01ujUCMTY
  3. சாளக்ராம பெருமாளை ஜலத்திலே எழுந்தருளப் பண்ணலாமா? (Can we place SAlagrAmap perumAL in water?) https://youtu.be/dCOeXbibHKw
  4. வெளிநாடு போகும் பொழுது சாளக்ராமப் பெருமாளை எழுந்தருளப் பண்ணிக்கொண்டு போகலாமா? (Can we carry SALagrAmap perumAL with us while travelling abroad?) https://youtu.be/qLrEgJCz40U
  5. சாளக்ராமப் பெருமாளுக்கு எப்படி கண்டருளப் பண்ண வேண்டும்? (How to offer food (naivEdhyam) for SALagrAmap perumAL at home?) https://youtu.be/esLWPMMkUSg
  6. க்ருஹங்களில் எம்பெருமானின் திருவாராதன விக்ரஹத்தின் அளவு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்? (What should be the size bhagavAn’s vigrahams at home?) https://youtu.be/DXuraFT8uqg
  7. சாளக்ராமப் பெருமாளைப் தனம் கொடுத்துப் பெற்றுக் கொள்ளலாமா? (Can we purchase SALagrAmap perumAL for a price?) https://youtu.be/yxib0NezhTY
  8. சாளக்ராமப் பெருமாளை எப்படிப் புதிதாக எழுந்தருளப் பண்ணுவது? ( How to instill sALagrAma perumal at home for the first time?) https://youtu.be/im6iA5K_zx0
  9. சாளக்ராம திருவாராதனத்தால் என்ன பலன்? (What is the benefit of doing thiruvArAdhanam to SALagrAmap perumAL?) https://youtu.be/rjGIaiEF2yo
  10. திருவாராதன க்ரமம் செய்முறை விளக்கம் சாமானியர்கள் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் விளக்கம் தரவும். (Please explains thiruvArAdhana kramam in simple terms to be understood by all) https://youtu.be/RxAkx54xgkc
  11. பெருமாளுக்குக் கண்டருளப்படாத உணவை திருவாராதனம் முடியும் முன்பே கொடுத்து அனுப்பலாமா? ( Is it acceptable to send food to office goers/ school goers before offering it to emperumAn?) https://youtu.be/_r5iQca_2pY
  12. பெருமாளுக்கு ஸமர்ப்பித்த தீர்த்த ப்ரஸாதம் மீந்திருந்தால் மறுநாள் என்ன பண்ணுவது? (What can do done with perumAl thIrtham if it gets left over from previous day?) https://youtu.be/wGGvWzZvNsQ
  13. எம்பெருமானுக்கு ஸமர்ப்பிக்க வேண்டிய எட்டு வகை புஷ்பங்கள் எவை? https://youtu.be/T30BfDCQw2c?feature=shared
 • ஆஹார நியமம் (Food restrictions)

  1. வெளியூர் செல்லும் காலங்களில் ப்ரசாதத்திற்கு என்ன பண்ணலாம்? (How can we manage prasAdham during outstation travels?) https://youtu.be/FbyiK2LdaNc
  2. ஆஹார நியமத்தின்படி முதல் நாள் கண்டருளப் பண்ணிய ப்ரஸாதம் மறுநாள் எடுத்துக் கொள்ளலாமா? (As per AhAra niyamam, can we eat prasAdham from the previous day?)https://youtu.be/aWeS7ULcGRE
  3. ஆஹார நியமத்தின்படி எந்தெந்த இடங்களில் சாப்பிடக் கூடாது? (As per AhAra niyamam, where not to eat?) https://youtu.be/NNDMes-Jjsw
  4. பஞ்சஸம்ஸ்காரம் பண்ணிக் கொள்ளாதவர்கள் சமைத்த உணவை உட்கொள்ளலாமா? (Can we accept food prepared by those who have not had pancha samskAram?) https://youtu.be/W1uor12OHBQ
  5. பெருமாள் ஸந்நிதி திறந்து வைத்துக்கொண்டு ப்ரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கலாமா? ( Can one accept prasAdam when perumAl sannidhi is open?) https://youtu.be/xbLq1Sjdt7I
 • ஸித்தாந்த விஷயங்கள் (Philosophical matters)

  1. ஆத்மா என்றால் என்ன? (What is AthmA?) https://youtu.be/LtdkapIQweE
  2. உலக வாழ்க்கையில் இருப்பவர்க்கு மோக்ஷம் கிடைக்குமா? (Will those who are engaged in worldly activities, have a chance for mOksham?) https://youtu.be/HOztwXpXyHc
  3. கர்மம் என்றால் என்ன? ஸஞ்சித கர்மம், ப்ராரப்த கர்மம் விளக்கம் தரவும். (What is karma? Explain sanchitha karma, prArabdha karma.) https://youtu.be/uCaJNPWVDnM 
  4. ஆத்மாவுக்கு முதல் பிறவி என்று ஒன்று உண்டா? (Is there a first birth for AthmA?) https://youtu.be/KDCsIhkv4Hg
  5. ஶரணாகதி உபாயமா, அதிகாரி விஶேஷணமா? Is SaraNAgathi means to attain bhagavAn or an attribute of AthmA? https://youtu.be/T9NhA73HBI4
  6. கலியுகத்தில் இருக்கும் ஆத்மாக்கள் அடுத்த யுகத்திலும் தொடருமா? (Will those AthmAs who are present in kaliyugam now, continue to remain in next yugam also?) https://youtu.be/opMNp3ODcVc
  7. எம்பெருமான் த்ரிவித காரணங்களாய் தானே இருக்கிறான் – விளக்கம் தரவும் (Explain how bhagavAn remains all three causes) https://youtu.be/FWrKMBJpicI
  8. எம்பெருமானின் ஸ்வரூப லக்ஷணங்களில் ஸத்யம் என்றால் என்ன? (What does sathyam mean in bhagavAn’s svarUpam?) https://youtu.be/AWMpYOzUtqA
  9. ஆறு சமயங்கள்/மதங்கள் எவை? (What are six mathams (philosophies)?) https://youtu.be/c51yEBb05k0
  10. கோடி கோடி அண்டங்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு ப்ரம்மா உள்ளாரா? Is there a separate brahmA for each of the millions of universes? https://youtu.be/I5IlzTbJ0H8
  11. எம்பெருமான் குணங்களுக்குள் வ்யாபித்திருக்கிறானா? (Is emperumAn pervading his qualities?) https://www.youtube.com/watch?v=_OtpFWC7ezM
  12. ஒரு செயல் எவ்வாறு நடக்கும்? (What makes an action occur?) https://youtu.be/Y_5FCvcpEzE
  13. அனைத்து அண்டங்களிலும் ஒரே நிலை/நிகழ்வுகள் இருக்குமா? ( In all the universe created, will there be similar lokAs and events?) https://youtu.be/4bQm6egj-qI
  14. அஷ்டாங்க யோகம் ஸ்த்ரீகள் பண்ணலாமா கூடாதா? பக்தியா ப்ரபத்தியா? ( Can women do ashtAnga yOga? What are the means – bhakthi or prapatti?) https://youtu.be/jAta2hz_lbc
  15. அசித் பதார்த்தங்களுக்கு ஞானம் உண்டா? (Do achith entities have gyAnam?) https://youtu.be/HlFFK8vsSsw
  16. வையதிகரண்யம் என்றால் என்ன? (What is vaiyadhikaraNyam?) https://www.youtube.com/watch?v=C7tbaCIcqR0
  17. வ்யஷ்டி ஸம்ஹாரம், ஸமஷ்டி ஸம்ஹாரம் என்றால் என்ன? (What are vyashti samhAram and samashti samhAram?) https://www.youtube.com/watch?v=_65K5o88zlg
  18. பக்தி யோகம் என்பது பற்றி விளக்கம் கூறவும் (Explain bhakthi yOgam) – https://youtu.be/zbQ93e2-HvE
  19. பக்தி யோகம் பண்ணுவதற்கு, த்ரை வர்ணிகர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு ஏன் அதிகாரம் கிடையாது? Why those who are other than thraivarNikas are not qualified for bhakthi yOgam? https://youtu.be/fvsHcqJCoww
  20. எம்பெருமானின் ஸ்வாதந்த்ர்யம் என்கிற குணம் பற்றி விளக்கவும் (Explain about bhagavAn’s quality named svAthanthryam (freewill)) https://youtu.be/6hExirfJ0wY
  21. உபாதான காரணம், நிமித்த காரணம், ஸஹகாரி காரணம் பற்றி விளக்கவும் (Explain about upAdhAna, nimiththa, sahakAri kAraNams (material, efficient, ancillary causes)) https://youtu.be/kJHIpTFR1aM
  22. குணங்களின் சேர்க்கை, மிச்ர ஸத்வம் பற்றி விளக்கவும் (Explain about mixture of qualities, miSra sathvam) https://youtu.be/qIKSx8GtVr0
  23. பரகதஸ்வீகாரம், ஸ்வகதஸ்வீகாரம் பற்றி விளக்கவும் (Explain about paragatha sveekAram and svagatha sveekAram) https://youtu.be/FLW7eXB2cqk
  24. பரபக்தி, பரஜ்ஞானம், பரமபக்தி என்பது எதை குறிக்கிறது? (What is the meaning of the sequence – parabhakthi, paragyAnam and paramabhakthi?) https://youtu.be/ANyCS318ogM
  25. திருவில்லாத் தேவரைத் தேறேல் – பற்றி விளக்கவும் (Explain the phrase “thiruvillAth thEvaraith thEREl”) https://youtu.be/-OArTcYhI48
  26. தர்ம பூத ஞானம் பற்றி விளக்கவும் (Explain about dharma bhUtha gyAnam) https://youtu.be/L1MeC9yJvnI
  27. தத்வ ஹித புருஷார்த்தம் பற்றி விளக்கவும் (Explain about thathva, hitha, purushArtham) https://youtu.be/SMTdSPn_bGA
  28. ஒவ்வொரு சதுர்யுகத்திலும் நம்மாழ்வார் தோன்றுவாரா?அவர் ஒரே ஆத்மாவா வெவ்வேறு ஆத்மாக்களா? (Will nammAzhwAr come in every yuga cycle? Will he be the same AthmA or different AthmAs each time?) https://youtu.be/unmpu9bQeKs
  29. ஜீவாத்மாவிற்கு ஸ்வாதந்த்ர்யம் உண்டா? (Does jIvAthmA have freewill?) https://youtu.be/hwf92EYFYvE
  30. ஸ்ரீபாஞ்சராத்ர, ஸ்ரீவைகாநஸ ஆகமங்களுக்கு உள்ள வித்யாசம் என்ன? (What are the differences between SrI pAncharAthra and SrI vaikAnasa Agamas) https://youtu.be/Jr3IpAPtaDs
  31. ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாயத்தில் விஷ்ணு, கௌடியா ஸம்ப்ரதாயத்தில் கூறும் விஷ்ணுக்களில் எந்த விஷ்ணு? (Explain about the vishnU of srIvaishnava sampradaya and the gowdiyA sampradhAyA) https://youtu.be/Xkt3t533Ypo
  32. ஆதிசேஷன் எம்பெருமானாலே படைக்கப்பட்டவரா அல்லது எப்பொழுதும் எம்பெருமானுடன் இருக்கக் கூடியவரா? (AdisEsha – was He created by emperumAn or one who is eternally with Him?) https://youtu.be/NXooamj5SzE
  33. ஶாஸ்த்ரம் குறிப்பிடும் வர்ணாஶ்ரம தர்மம் – விளக்கம் தரவும் ( Please explain varnAshrama dharmam as mentioned in shAstrAs) – https://youtu.be/p5VncxRcH24
  34. எம்பெருமானுக்கு ப்ரதானமான திருநாமம் எது? (Which thirunAmA is the primary for emperumAn?) https://youtu.be/tQQONLdxJ7U
  35. நம் ஸம்ப்ரதாயம் ஸ்ரீஸம்ப்ரதாயமா அல்லது ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாயமா? (Is our sampradhAyam better referred as srI sampradhAyam or srIvaishnava sampradhAyam?) https://youtu.be/1dImeve6xm4
  36. ஹிரண்யகசிபு ப்ரஹ்லாதாழ்வானிடத்தில் கடுங்கோபம் கொண்டதற்கானக் காரணம் என்ன? (What is the reason behind Hiranyakasipu’s rageful anger towards prahalAdAzhwAn?) https://youtu.be/DQpU_EFcF1k
  37. விஞ்ஞானம் மெய்ஞானம் – விளக்கம் தரவும் ( Please explain  vijnAnam (science), meijnAnam (spiritual knowledge)) https://youtu.be/bzscOpvsULQ
  38. டைனோசர் காலமென்பது சாஸ்த்ரத்தில் சொல்லப்படும் ப்ரபஞ்ச காலத்துடன் எப்படிப் பொருந்தும்? (How can we compare the time periods mentioned in shAstrAs with scientific times like dinasour period?) https://youtu.be/db617WueuPQ
  39. தசாவதாரத்திலே முதல் அவதாரம் எது?  ( which is the first of dasAvathArAs?) https://youtu.be/Zy6zaUNJchM
  40. நப்பின்னைப் பிராட்டியும் ராதா ராணியும் ஒருவரா? (Is nappinai pirAtti and Radharani, one and the same?) https://youtu.be/QcRTetLwp88
  41. மற்ற ஸம்ப்ரதாயங்கள் அந்திமஸ்ம்ருதி போன்ற விஷயங்களில் மாறுபடுவதை விளக்கவும் ( please explain about prapatti and antimasmrithi) https://youtu.be/ebXpu2EopO0
  42. நம் ஸம்ப்ரதாயத்தில் இருப்பவர்கள் மற்ற ஸம்ப்ரதாயங்களை ஆர்வம் கொண்டு கற்பது ஏன்? ( Why do people in our sampradhAyam show a lot of interest in other sampradhAyams?) https://youtu.be/cxEIb2RIgR4
  43. ப்ராரப்த கர்மம்/ஸஞ்சித கர்மம் – விளக்கம்/கலந்துரையாடல் ( An explanatory discussion on prArabhdha karma and sanchita karma) https://youtu.be/o5N1I7isi4k
  44. சைவம், வைஷ்ணவம் – இந்த மார்க்கத்தைச் சிறுவர்களுக்கு எவ்வாறு கற்பிப்பது? ( How to teach the ways of saivam and vaiNavam to kids?) https://youtu.be/DP6HfVe2cRY
  45. வேதத்தை உருவாக்கியவர் யார்? வேதத்தின் பெருமைகள் என்ன? ( Who created the vEdAs? What are its greatness?) https://youtu.be/DEF_5bPKSiw
  46. பரமபதத்தை (ஸ்ரீவைகுண்டத்தை) விரைவில் அடைவதற்கு என்ன வழி? ( What is the easiest way to reach srIvaikuNtam quickly?) https://youtu.be/IjttNAZza18
  47. திருப்பாற்கடல், நாம் இருக்கும் அண்டத்திற்கு உட்பட்டதா அல்லது அப்பாற்பட்டதா? ( is thiruppARkadal within the bounds of the universe that we belong to?) https://youtu.be/WpCJu9FEZCA
  48. பிறப்பு இறப்பு என்றால் என்ன? ஏன் நிகழ்கிறது? https://youtu.be/PWd7voFtQCo
  49. பெருமாளிடம் உரிமை கேட்பது சரியா? https://youtu.be/w2tWDr3RGDQ
  50. தாப த்ரயம்ஆத்யாத்மிக, ஆதிபௌதிக, ஆதிதைவிகங்கள்விளக்கம் தரவும் https://youtu.be/5yE3zWdqoNI
  51. தேவர்களுக்கு ஏற்படும் ஆபத்தை எம்பெருமான் தீர்த்துவைப்பதை நாம் எவ்வாறு அறிந்து கொள்வோம்?https://youtu.be/UMuLJrQhhVU
  52. எம்பெருமான் அவதாரமாக இருந்தாலும் புத்தரை ஶ்ரீவைஷ்ணவர்கள் ஏன் வணங்குவதில்லை? https://youtu.be/Sa_FQ7BX45A
  53. சிவ தனுசுவிஷ்ணு தனுசுவிளக்கம் https://youtu.be/bmn2fX-jMZY
  54. எம்பெருமானின் முதல் அவதாரம் எது? https://youtu.be/fBZbhFsqO0Q
  55. சிவன் திரிபுரங்களை எரித்தபோது அதில் எம்பெருமான் பங்கு என்ன ? https://youtu.be/ZXsv94dRarY
  56. அஷ்டாங்க யோகம்சுருக்கமான விளக்கம் https://youtu.be/F6vJfT75obw
  57. எம்பெருமானார் 18 முறை திருக்கோட்டியூர் சென்று எந்த விசேஷ அர்த்தத்தைத் தெரிந்து கொண்டார்? https://youtu.be/MdZ-Mgavv_8
  58. எம்பெருமானின் அர்ச்சாவதார திருமேனியும் ஆழ்வார் ஆசார்யர்களுடைய அர்ச்சாவதார திருமேனியும் ஒன்றா? https://youtu.be/5NB88Nx37wQ
  59. விஷ்ணு காயத்ரியை எவ்வாறு அனுஸந்திக்க வேண்டும்? https://youtu.be/b33mH2ntCjo
  60. ப்ரஹ்மசர்ய அனுஷ்டானம் திருமணமாகாதவர்களுக்கு மட்டுமா? https://youtu.be/6RbdAS-2b1U
  61. இராமாவதாரத்திற்கும் க்ருஷ்ணாவதாரத்திற்கும் வேற்றுமைகளாக பூர்வர்கள் அருளிச்செய்துள்ளவை எவை? https://youtu.be/kDvYdhRjpPA
  62. கோயில்களில் தீர்த்தம் ஸ்வீகரிக்கும் க்ரமம்விளக்கம் தரவும் https://youtu.be/tOBVlIr7YFw
  63. பக்தியோக நிஷ்டனுக்கும் சரணாகதனுக்கும் மோக்ஷம் கிடைப்பது எப்போது? https://youtu.be/tvX70AwBetQ?feature=shared
  64. ஒருவனுக்கு பகவத் ஸம்பந்தம் உண்டா இல்லையா என்பதை எப்படி அறிந்துக்கொள்வது? https://youtu.be/mxbG2babP8M?feature=shared
  65. எம்பெருமானிடம் நாம் சிறிது ஆசை வைத்தாலும் நமக்கு கிடைப்பது என்ன? https://youtu.be/v-LSljmwKnE?feature=shared
  66. ஆத்மாவானது எப்பொழுதிலிருந்து இந்த சம்சாரத்திலே இருக்கின்றது? https://youtu.be/zPQdSlLo8O8?feature=shared
  67. நாம் உபாசிக்கத்தக்க வஸ்து எது ? அவ்வஸ்துவானது எப்படிப்பட்டது? https://youtu.be/eDpKax3m5Bs?feature=shared
  68. ஒரு முமுக்ஷுவானவன் அவசியம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை வேதத்தின் எந்த பகுதியில் உள்ளது? https://youtu.be/90IZ9U9cFG8?feature=shared
  69. வேதத்தின் இரண்டு பாகங்கள் எவை? அவற்றில் என்னென்ன விஷயங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன? https://youtu.be/cgAlWM2tQek?feature=shared
  70. பிற தேவதைகளை வழிபடுபவர்கள் ஏன் எம்பெருமானைப் பரதெய்வமாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை? https://youtu.be/W-L4C0wxYyI?feature=shared
  71. ரிஷிகள், ஆழ்வார்கள் எம்பெருமானின் எளிமையை எவ்வாறு ஏடு படுத்தி நமக்கு உதவியுள்ளார்கள்? https://youtu.be/Z9Fzmo7Qzqs?feature=shared
  72. ஆசார்யனிடமிருந்து ஒரு சிஷ்யன் எவ்வாறு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? https://youtu.be/_EEPOAu5388?feature=shared
  73. பிராட்டிக்கும் ஆசாரியனுக்கும் இருக்கக்கூடிய புருஷகாரத்வம்விளக்கம் தரவும் https://youtu.be/RCF9MBAsDqU?feature=shared
  74. நாயன்றே, நாயன்தே, நாயின்தேவிளக்கம் https://youtu.be/w0OQRuE8dXo?feature=shared
 • உத்ஸவங்கள் (uthsavams/Festivals)

  1. எம்பெருமான் – கோதை நாச்சியார் திருக்கல்யாண வைபவ விளக்கம் (Explain the divine marriage ceremony of emperumAn and ANdAL nAchchiyAr) https://youtu.be/SbWFvCy7MhI
  2. ஆழ்வார்களுக்கு அருளப்பாடு சொல்லுவதில் ஏன் வேறுபாடு உள்ளது? ( Whys is their differences in arulapAdu in various dhivya dEsams?) https://youtu.be/t50EH4H9o7c
  3. பாண்டியநாட்டு திவ்யதேசங்களில், வைகுண்ட ஏகாதசி அன்று, பரமபதவாசல் ஏன் மாலையில் திறக்கப்படுகிறது? ( Whys is the paramapada vAsal opened during evening on vaikunta Ekadasi day in pAndiya dhivya dEsams?) https://youtu.be/HWsPefMGGBk
  4. எம்பெருமானின் திருநக்ஷத்ரம் திருவோணம் என்று எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறோம்? ( How do we determine that emperumAn’s thirunakshatram is thiruvONam?) https://youtu.be/M6jNm5bmd-4
 • ஆழ்வார்கள் மற்றும் குருபரம்பரை (AzhwArs, guru paramparai)

  1. ஒவ்வொரு கலியுகத்திலும் எம்பெருமான் ஆழ்வார், ஆசார்யர்களை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கிறான்? ( How does emperumAn select AzhwArs and AchAryAs in each kali yugam?) https://youtu.be/tbRfOCQhcIk
  2. பெரிய பிராட்டியின் திருவடி நிலையாக இருப்பவர் யார்? ( Who is considered as periya pirAtti’s thiruvadi?) https://youtu.be/KIqpdsYkJoQ
  3. ஸ்ரீ மணவாளமாமுனிகளின் திருவடி நிலையாக இருப்பவர் யார்? ( Who is Sri. manavAla mAmunigal’s thiruvadi?) – https://youtu.be/_0bDeHLXj8U
  4. ஆண்டாள் என்ற திருநாமம் எங்கு, யாரால் கொடுக்கப்பட்டது? ( When and by whom was the name AndAl given?) https://youtu.be/CyDzPg02bjA
  5.  ‘கேசவ’ திருநாமத்தின் வைபவம் பற்றி விளக்கம் தரவும் ( Please explain the greatness of “kEsava” nAmA) https://youtu.be/47itmEOSDXc
  6. ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத்திலே சொல்லப்பட்டு இருக்கும் திருநாமங்களின் வைபவம் பற்றி ஸாதிக்கவும்( Please explain the greatness of nAmAs mentioned in srI vishNu sahasrnAmAm) https://youtu.be/-pk9YYNasz8
  7. நம்மாழ்வாரின் அர்ச்சா திருமேனி அனைத்து திவ்யதேசங்களிலும் எழுந்தருளப்பண்ணப்பட்டுள்ளதா? (Has nammAzhvAr’s archA tirumEni been installed in all the dhivyadEsams?) https://youtu.be/2AlWfZk11U4
  8. எம்பெருமானின் திருவடி நிலை ஸ்ரீஶடகோபம், ஸ்ரீஶடாரி என்று அழைக்கப்பட்டதன் காரணம் என்ன?(What is the reason behind refferring emperumAn’s thiruvadi nilai as srIsatakOpam, srIsatAri?) https://youtu.be/K5u0zympYZc
  9.  ‘ஶரணம்’ ஸேவிக்கும் வரிசை முறை பற்றி விளக்கம் தரவும் (Please explain the order of chanting ‘SaraNam’) https://youtu.be/QqxH5_auksM
  10. மணவாள மாமுனிகளுக்கு பின்பு வந்த ஆசார்யர்கள் க்ரந்தங்கள் ஏதேனும் ஸாதித்துள்ளனரா? ( Has the AchAryA’s after mAmunigaL’s period written any granthams?) https://youtu.be/Q-8bX1VFm6U
  11. ஆழ்வார்கள் ஏன் கிருஷ்ணாவதாரத்திலேயே மண்டிக் கிடக்கின்றார்கள்? https://youtu.be/r4WtuK8ei-c
  12. ரிஷிகளுக்கும் ஆழ்வார்களுக்கும் என்ன வேறுபாடு? https://youtu.be/29Zwhqagv4U
  13. கூரத்தாழ்வான் புதல்வர்களில் வேத வியாச பட்டரின் பங்களிப்பு என்ன? https://youtu.be/2Qvp3ApduCI?feature=shared
  14. மணவாளமாமுனிகளின் அஷ்டதிக்கஜங்களாக விளங்கும் ஆசார்யர்கள் யாருடைய அம்ஶமாக விளங்குகிறார்கள்? https://youtu.be/ppWh8tqnsN0?feature=shared
 • பூர்வாசார்ய ஐதிஹ்யங்கள் (Incidents from pUrvAchAryas)

  1. எம்பெருமானார் காலத்தில், தயிர்க்காரிக்கு மோக்ஷம் எவ்வாறு கிடைத்தது? (How did a milkmaid got liberation during emperumAnAr’s times?) https://youtu.be/U9XaBJPSQKw
  2. பொன்னடிக்கால் ஜீயர் தனியன் – விளக்கம் தரவும் (Explain ponnadikkAl jIyar’s thaniyan) https://youtu.be/eG4EFy30z7s
  3. ஓராண்வழி ஆசார்ய ரத்ன ஹாரம், ஏன் மாமுனிகளுடன் முற்றுப்பெற்றது? ( Why did the orAn vazhi Acharya ratna hAram end with mAmunigal?)  https://youtu.be/xyEXt3rvg0w
  4. ஸம்ப்ரதாய ப்ரவர்த்தகாசார்ய பரம்பரை எவ்வாறு உருவானது? ( How did the sampradAya pravarthaka AchArya lineage get formed?) https://youtu.be/Z2eTnNOMwG4
  5. கஜேந்த்ராழ்வான் சரித்ரத்தில் ஆயிரம் தேவ வருஷம் புஷ்பம் எப்படி வாடாதிருந்தது? (How can the flower not wilt for 1000 years in gajEndrAzhwAn charitram?) https://youtu.be/64L7mKYpyww
  6. ஆசார்யர்களுக்கு வரும் கஷ்டம் ப்ராரப்த கர்மாவினால் வருகிறதா? எம்பெருமான் ஏன் அந்த கஷ்டத்தைக் கொடுக்கிறார்? ( Are the difficulties faced by AchAryAs due to prArabdha karmA? why is emperumAn giving such difficulties?) https://youtu.be/LsPYX32TlWY
  7. முன்பு ஆபத்தில் பெருமாளை அழைத்து நிவர்த்தி செய்தனர்.நம் பூர்வர்கள் ஏன் அப்படிச் செய்யவில்லை? ( In previous yugAs, we have incidents about bhakthAs calling out to emperumAn for protection. However, we don’t see that in the life history of our purvAchAryAs. IS there any hidden meaning?) https://youtu.be/ztc7xODLTVY
  8. ஸோமாஸியாண்டானிடத்தில் அப்பிள்ளை வஸ்த்ரத்தில் முடிச்சு போட்டு வைக்கச் சொன்னதன் விளக்கம் என்ன? ( What is the explanation behind appiLLai asking sOmAsiyANdAn to make a knot in his dhOti?) https://youtu.be/4FaxG3baCwM
  9. ஆசார்ய லக்ஷணங்கள் எவை ? https://youtu.be/jB0pLfvSQ_g?feature=shared
 • அபசாரங்கள் (mistakes/offenses)

  1. மனதால் ஏற்படும் அபசாரங்களை தவிர்ப்பது எப்படி? அதற்கு என்ன பரிஹாரம் செய்வது? (How to avoid mistakes committed by mind? What is the remedy for them?) https://youtu.be/kIkl1TqQK2M
  2. பாசுரங்கள் ஸேவிக்க முடியவில்லை – இதைக் கண்டு ஒரு சிலர் ஏளனம் செய்கிறார்கள். இது சரியா? (Since I am unable to recite pAsurams, some see that and insult me. Is this correct?) https://youtu.be/bv8BRUSSTAQ
  3. ஸ்ரீவைஷ்ணவ அடியாரை அவர் ஜன்மத்தை வைத்துப் பேசுவது சரியா? (Is it apt to speak about a SrIvaishNava based on his birth?) https://youtu.be/g__cYShf-cA
  4. திருவடி ஸம்பந்தம் ஆன பிறகும், ஏன் பாகவதரானோம் என்கிற எண்ணம் வருமா? (Even after getting thiruvadi sambhandham, will there be a thought as to ” why did we become a bhAgavathA”?) https://youtu.be/uCTzltXz_Ho
 • அருளிச்செயல் (dhivya prabandham)

  1. நாயனார் கூறிய நோற்ற நாலு – விளக்கம் தரவும். (Explain nORRa nAlu highlighted by nAyanAr) https://youtu.be/4FW2i7h_hrc
  2. திருவாய்மொழி உட்கார்ந்து கொண்டு ஸேவிப்பது பற்றி விளக்கவும் (Explain about thiruvAimozhi being recited in seated posture only) https://youtu.be/Eocc548KxLM
  3. ப்ரபந்தங்களின் ஆரம்பத்தில் விளக்கப்படும் மூன்று வைலக்ஷண்யங்கள் எவை? (What are the distinguished aspects explained in the beginning of prabandhams?) https://youtu.be/l5Q28FCHKWY
  4. திருப்பல்லாண்டு, கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு, திருவாய்மொழி – திருமந்த்ரம் தொடர்பை விளக்கவும் (Explain the connection between thiruppallANdu, kaNNinuN chiRuththAmbu, thiruvAimozhi and thirumanthram) https://youtu.be/i6dajdR3vDA
  5. ஆழ்வார்களை எம்பெருமானின் திவ்யாயுதங்களின் அம்ஶமாகக் குறிப்பிடுவதன் காரணம் என்ன? (What is the reason behind referring to AzhwArs as the amsams of emperumAn’s divine weapons?) https://youtu.be/ORoVIQDHE8k
  6. ஆழ்வார்களின் வைபவங்களை நாம் எவ்வாறு தெரிந்து கொண்டோம்? ( How did we come to learn about the life history and greatness of AzhwArs?) https://youtu.be/nYC9L_t3Erc
  7. பாசுரங்களை அநுஸந்திக்கும் க்ரமம் – விளக்கம் தரவும் ( Explain the kramam for reciting pAsurams)- https://youtu.be/BV5EOshpyrE
  8. இராமானுச நூற்றந்தாதியை திவ்யப்ரபந்தத்தில் சேர்த்ததன் காரணம் என்ன? ( What is the reason behind including rAmAnusa nUtrrandhAdhi in dhivya prabandham?) https://youtu.be/lwb9kpy2fhg
  9. திருப்பாவை எப்பொழுது ஸேவிக்க வேண்டும்? ( When should we recite thiruppAvai?) https://youtu.be/bR–GVzASWU
  10. “உன்தன்னை சிறு பேர்அழைத்தனவும்”-என்று ஆண்டாள் எந்த திருநாமத்தை குறிப்பிடுகிறாள்? ( Which thirunAmA has been referred by Sri AndAl as “sirupEr azhaithanavum”) https://youtu.be/aUVTs6wtSQM
  11. பொதுத் தனியன்கள் ஸேவிக்கும் வரிசை முறை எவ்வாறு ஏற்பட்டது? (How did the order for podhu thaniyans come about?) https://youtu.be/cBIlmsYZ4g4
  12. திவ்ய ப்ரபந்த பாசுரங்களின் இறுதியில் வரக்கூடிய பல ஸ்துதி ஆழ்வார்கள் அருளிச்செய்தவையா? ( Are the phala sruthI’s at the end of dhiva prabhandham’s sung by AzhwArs themselves?) https://youtu.be/qmANSh7S1Jk
  13. வேதமும் திவ்யப்ரபந்தமும் எப்படி ஒன்றோடு ஒன்று பொருந்துகிறது? ( How are vEdAs and dhivaprandham similar?) https://youtu.be/4CnonxpXQFA
  14. திருவாய்மொழிக்கு உள்ள வ்யாக்யானங்களைப் பற்றி விளக்கவும் https://youtu.be/OEYtFUK5bAU?feature=shared
  15. திருவாய்மொழிக்கு நம் பூர்வர்கள் காட்டியுள்ள தனிப் பெருமைகள் எவை?https://youtu.be/he_uoerKxUs?feature=shared
 • இதர விஷயங்கள் (Other matters)

  1. ஆகம கோயில்களில் திருவாராதனம் யார் பண்ண வேண்டும்? கிராமங்களில் உள்ள கோயில்களில் யார் பண்ணலாம்? (Who can perform pUjA in Agama temples? Who can perform pUjA in village temples?)  https://youtu.be/8j0OVVHAQuM
  2. பெருமாள் ஸந்நிதி இல்லாமல் தாயார் ஸந்நிதி மட்டும் இருக்கலாமா? (Is it allowed to have thAyAr sannidhi alone without perumAL’s sannidhi in a temple?) – https://youtu.be/ASp6umkRVwk
  3. பெருமாள் ஸந்நிதி திறந்து வைத்துக்கொண்டு ப்ரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கலாமா? (Can we eat prasAdham in front of the sannidhi, when it is open?) https://www.youtube.com/watch?v=xbLq1Sjdt7I
  4. உபக்ரம, உபஸம்ஹார ந்யாயம் பற்றி விளக்கவும் (Explain about upakrama, upasamhAra nyAyam) https://youtu.be/pueDMHf2NX4
  5. எங்க சுத்தியும் அரங்கனை ஸேவிக்கணும்’ பழமொழி பற்றி விளக்கவும் (Explain the proverb “enga suththiyum aranganai sEvikkaNum“) https://youtu.be/EGqd6uzqgZg
  6. எம்பெருமான் திருக்கோயில்களில் செய்ய வேண்டியவை, தவிர்க்க வேண்டியவை எவை? (What are the do’s and dont’s in temples?) https://youtu.be/TJYV0hXSH6U
  7. ஸ்ரீவைஷ்ணவ அடியார்களுடன் எப்படிப் பழகவேண்டும்? (How to interact with bhAgavathas?)https://youtu.be/pU_ALpf8esQ
  8. ஸம்ஸாரத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாக்களை அவனுக்கே என்று எப்பொழுது எம்பெருமான் உணர்த்துகிறான்?( when does emperumAn let jIvAthmAs know that they belong to Him?) https://youtu.be/NEeZ2K3o-Ps
  9. ஸம்ப்ரதாய விஷயங்களுக்கு வைதிகர்கள் குறைந்து வருகிறார்கள். வரும் காலத்தில் எப்படி இருக்கும்? https://youtu.be/eawBMrbcIxs
  10. நம் ஸம்ப்ரதாயம் மற்றும் அருளிச் செயல்களை அறிந்து கொள்வதில் ஆர்வம் குறைந்து கொண்டு வருகிறதா? https://youtu.be/IMwwTDyr3EY
  11.   ஶரணாகதி செய்தும் எம்பெருமானிடத்தில் நலனைக் கருதி ப்ரார்த்திப்பதை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது?https://youtu.be/CVMOOZ8sY9k
  12. குழந்தைகள் பாசுர அர்த்தங்களை அறிய ஆர்வம் காட்டுகையில் அதைப் பெற்றோர்கள் எவ்வாறு கையாள்வது? https://youtu.be/jvXab-4VbVY
  13. நம் தலையெழுத்தே எல்லாச் செயல்களையும் நிர்ணையித்துவிடுமா? https://youtu.be/SiTySiVd-HI
  14. ஜோதிடம் அறிவுறுத்தும் தேவதைகளுக்கு பரிஹாரம் செய்தல் போன்றவற்றுக்கு எவ்வாறு தெளிவு பெறுவது? https://youtu.be/H02Jib-nJoQ
  15.  ஶரணாகதி பண்ணிய ப்ரபன்னர்மோக்ஷம் அடைந்தார்என்பது எதனைக் குறிப்பிடுகிறது? https://youtu.be/HINmHQSfQVI
  16. ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் முதலில் எந்த பூஜை பண்ண வேண்டும்? ஸனாதன தர்மம் காட்டும் வழிபாடு முறை என்ன? https://youtu.be/9PzRnnvueQk
  17. பக்தி முக்கியமா கோயிலுக்குச் செல்வது தொண்டு செய்வது ஆகியவை முக்கியமா? https://youtu.be/xMGFQeLah7A
  18. ஆதிசேஷனுக்கு ஏன் ஆயிரம் தலைகள்? https://youtu.be/IT3DuWvR5vM?feature=shared
  19. ஞானம் கைங்கர்யம் இரண்டும் தேவையா? ஒன்றில்லாமல் மற்றொன்று மட்டும் இருந்தால் என்ன ஆகும்? https://youtu.be/Sz_2tiv1aiA?feature=shared
  20. கோயிலுக்கு ஏன் அடிக்கடி செல்ல வேண்டும்? https://youtu.be/2mWDaXPakL0?feature=shared
  21. எம்பெருமானுக்குக் காண்பித்த கற்பூர ஹாரத்தியை ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் கண்களில் ஒற்றிக் கொள்ளலாமா?https://youtu.be/H6Imdxf8y8U?feature=shared
  22. ஶரணாகதர்கள்/ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் கோயில்களில் தம் பெயரைக் கூறி எம்பெருமானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணலாமா?https://youtu.be/eskJLiz_jYM?feature=shared
  23. பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாள் வாழ்த்துக்களை எவ்வாறு தெரிவிக்க வேண்டும்? https://youtu.be/OOA3OiYoBEQ?feature=shared
  24. கோயில்களில் எம்பெருமானுக்குச் சாற்றிய புஷ்பங்களை நம் க்ருஹத்தில் எம்பெருமானுக்குச் சாற்றலாமா https://youtu.be/U6WOs9QZym4?feature=shared

சுருக்கமான கேள்வி/பதில்கள் (Short Questions & Answers)English

 • guru paramparai
 1. When we say AzhwAr, does it always refer to nammAzhwAr or any others? – https://youtu.be/XNbxwayffAE
 2. Are all dhaSAvathArams pUrNAvathArams? Is paraSurAmAvathAra the only gauNAvathAra among all? – https://youtu.be/eHJuerMeK2s
 3. What distinguishes gauNAvathAram from AzhwArs who are blessed by bhagavAn with full gyAnam? – https://youtu.be/Km1ouUtJl98
 4. Why is periya perumAL without Sankha chakras? – https://youtu.be/pFGDs6HqRQE
 5. Is AvaNi rOhiNi celebrated as periya perumAL’s, namperumAL’s thirunakshathram? – https://youtu.be/YHnp214zyUA
 6. Is mahAlakshmi always with bhagavAn in vyUha form in ksheera sAgaram? – https://youtu.be/JP-gWDJO4uo
 7. Is panguni uthram the day when pirAtti appeared during samudhra madhanam? – https://youtu.be/B5IOwjFhro4
 8. Why are some AchAryas referred to as SrImathE and some as SrI and SrImAn? https://youtu.be/rrjA0jBcNWE
 9. Apart from nammAzhwAr do any other AzhwArs have vishvaksEnar as their AchArya? https://youtu.be/E1HTZcAzeP4
 10. SrI rAmAnujAchArya’s wife followed sAmAnya instead of viSesha dharma, how adiyArs see this?https://youtu.be/qmv00VqPHfk
 11. Is thAyAr (SrI mahAlakshmi) jIvAthma svarUpa or part of paramAthma svarUpa? https://youtu.be/Jq8ezAzmyYs
 12. Where are maNavALa mAmunigaL’s reforms in SrIrangam and other dhivyadhESams documented? https://youtu.be/idMRUl-lPTs
 13.  What are to be recited on a daily basis from the works of maNavALa mAmunigaL? https://youtu.be/ColXIsNdPnk
 14. mAmunigaL mentioning about pApams in yathirAja vimSathi is in context of himself or others? https://youtu.be/DkAS77YNPI4
 15. Are piLLai lOkAchAryar and piLLai lOkam jIyar two distinct Acharyas? https://youtu.be/eKgAFC68Uao
 16. Why are many of our AchAryas not inlcuded in guruparamparA which we chant everyday? https://youtu.be/DJ3v1RNzU4Y
 17. Is there a reason why maNavALa mAmunigaL ordered his Sishyas to have a small deity of him? https://youtu.be/EfJW5ROjgDU
 18. Are AzhwArs nithyasUris or mukthAthmAs who were once bound in this samsAram? https://youtu.be/NvnYYSa6DQ0
 19. What are the standard rules for chanting dhvaya mahAmanthram and guruparamparai? https://youtu.be/fNpqFytNE5w
 20.  In temples, why is perumAL wearing Urdhva puNdram (thirumaN and SrIchUrNam)? https://youtu.be/C8STvVvhm5M
 21. Who is an AchArya/guru and what are his qualifications? https://youtu.be/b4oMnsuMSXA
 22. kuLaSEkhara AzhwAr says that he would’nt mind being thiruvEngadamudaiyAn himself. Please explain? https://youtu.be/sdWPFC9AxNY?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 23. What is the difference between AzhwArs and AchAryas? https://youtu.be/C2ZXN-3jUcE?feature=shared
 • dhivya dEsams/utsavams
 1. Greatness of SrIrangam panguni uthsavam/uthram – https://youtu.be/ukYNh6WJM3s
 2. In our sampradhAyam why SrIrangam,thirumala,kAnchi,thirunArAyaNapuram considered most important? https://youtu.be/znVq6pO_oGg?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 • dhivya prabandham
 1. Why is dhivya prabandham only available in thamizh? – https://youtu.be/ZN_13UM8nHw
 2. Can we chant thiruppAvai,thiruppaLLiyezhuchchi between kArthikai kArthikai and dhanur mAsam? – https://youtu.be/A74I9ykxY_g
 3. Why is kaNNinuN chiRuththAmbu considered as center point of dhivya prabandham? – https://youtu.be/pQxIcTMLoC0
 4. Why are some dhivya prabhandha pAsurams recited twice? https://youtu.be/wNomtMUNq1c
 5. In thiruppaLLiyezhuchchi we see mention of demigods, why there is no mention of nithyasUris?https://youtu.be/8xLJfYsmFvA
 6. Are we eligible to do mangaLASAsanams to bhagavAn? https://youtu.be/ow7GV6g92js
 7. Does ANdAL refer to the Azhwars in pAsurams/verses 6 to15 of thiruppAvai?https://youtu.be/lv0f3lo6174
 8. What are the restrictions for reciting thiruppAvai and dhivya prabandham? https://youtu.be/t9Q0SsIZPYc
 9. Can we catagorise learning dhivya prabandham or sampradhAyam knowledge as gyAna/bhakthi yOga? https://youtu.be/vphQgojyiSk?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 10. In perumAL thirumozhi thanian why mention of green parrot, when parrots are naturally green? https://youtu.be/QaexFn_EeVc?feature=shared
 11. When nanjIyar recited thiruvAimozhi pAsuram, bhattar became ecstatic, fainted.Please explain https://youtu.be/Ad8wbj4O260?feature=shared
 12. Narrating which pAsuram did nammAzhwAr faint? https://youtu.be/VgwD-4ACUqU?feature=shared
 13.  In thiruppallANdu, its said that sudharSana chakram is more radiant than bhagavAn. Explain https://youtu.be/ptqY3aJaQfA?feature=shared
 • AchArya, Sishya
 1. How can one progress in attaining Sishya lakshaNam? – https://youtu.be/mjNYCOj_nqk
 2. Among jIvAthmAs, what qualifies them as nithyas and baddhAs? – https://youtu.be/cOgSZh69ajk
 3.  How can ordinary people who don’t know sampradhAya find an AchArya? Is it only by blessing? – https://youtu.be/-8r2WYfOIl0
 4. Living far away how can we perform AchArya kainkaryam? – https://youtu.be/GWH8oBlq0Wg
 5. What are the qualifications required for preaching to create positive impact on the listener? https://youtu.be/Afg0PoDHzoE
 6.  Is there a reason why perumAL comes as a small boy for submitting thaniyan to mAmunigaL?https://youtu.be/EcojRyxJUwc
 7. Do mukthAthmAs and nithyasUris face obstacles in their kainkaryam? https://youtu.be/baOXSVWZUbY
 8. How to find an AchArya? https://youtu.be/_os0S6ExKhQ?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 9. Is AchArya – Sishya relationship the only path to realize paramAthmA? https://youtu.be/oe0Lq-viXoo?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 10. Is Lord nArAyaNa himself an AchArya to anyone? https://youtu.be/N6u5DeZXyI8?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 11. How to address AchArya purushas and jeeyar swamys? https://youtu.be/U776EvaseYk
 12. What is the significance of AchAryas in our life? https://youtu.be/pAVI5zTVTSY?feature=shared
 13. If AchArya nishtA is higher than bhagavadh nishtA,is chanting rAmAnuja higher than dhvayam? https://youtu.be/4UXY_FlWFm4?feature=shared
 • AhAra niyamam
 1. Can a SrIvaishNava eat dhEvathAnthara prasAdham? What to do if anyone offers such prasAdham? https://youtu.be/i-5rNiTdmws
 2. What prAyaSchiththam should we do if we eat non-vegetarian food unknowingly? https://youtu.be/NqBqcbJUGRE
 3. In viSvarUpam, bhagavAn shows all in him. But why we shouldn’t take anyadhEvathA prasAdham? https://youtu.be/JLedmusPrps
 4. What are the general food restrictions we need to follow as per our sampradhAyam? https://youtu.be/LNsHQEo-Mh0

sampradAya questions – general

 1. Is SrIman nArAyaNa same as sathyanArAyaNa? Can SrIvaishNavas observe sathyanArAyaNa vratham? https://youtu.be/I6bYzk9Oxlw
 2. nArAyaNa nAmam is best, are there any celebrations or vrathas observed particularly to that? https://youtu.be/oivOcNKsrsM
 3. I feel excited to hear kAlakshEpams but feel anxious when grasping the content. Is this right? – https://youtu.be/BYRxpbOXfkc
 4. While saluting why is ‘jIyar thiruvadigalE SaraNam’ said twice? – https://youtu.be/8p9bLbiiwmk
 5. Why bhagavan created some jIvAthmAs to be in samsaram and some to be in vaikuNtam? – https://youtu.be/AmECD8kE5nk
 6. How do we develop affection for bhAgavathas? https://youtu.be/n_0g0Y2KHvI
 7. We try to be judgemental towards bhAgavathas. How to overcome that? https://youtu.be/XxD_d4lz3yM
 8. How to retain the early morning goodness throughout the day? https://youtu.be/GYM2eqqjhSQ
 9. Though rudhra is a devotee of vishNu, why is he not directing his devotees to worship vishNu?https://youtu.be/Ad01yb4kGjw
 10. What is the purpose of marriage in sanAthana dharma? https://youtu.be/EtRSlQ7c7jg
 11. While looking for life partner, should we emphasis on spiritual compatibility or horoscope? https://youtu.be/zQ6wOPBUW60
 12. If one is in service to bhagavAn, is it necessary to marry? Or can we remain as brahmachAri?https://youtu.be/62spMwJNJ2s
 13. In present world, how to raise children in a righteous way? https://youtu.be/fD-4WsIa18A
 14. When nithyasUris incarnate as AchAryas, do their consorts also incarnate along with them?https://youtu.be/y2wyhtSSIN0
 15. How much independence does bhagavAn give to jIvAthmA in decision making of an action? https://youtu.be/1PbQAOJ7dgU
 16. Is it necessary for a SrIvaishNava to observe EkAdhaSi fasting? https://youtu.be/mpJT-UrKvMU
 17. According to our sampradhAyam, how much is too much in taking care of our physical needs? https://youtu.be/x5g1qD8onqE
 18. What are the fundamentals which a SrIvaishNava should understand and practice? https://youtu.be/szogAI-y3TY
 19. What are the standard rules to be followed for wearing a thuLasi mAlA? https://youtu.be/E9TNs89H7T0
 20. What are avidhyA, karma, ruchi and vAsanA? https://youtu.be/T-haCOH3Sbc
 21.  What should be an ideal daily routine of a SrIvaishNava? https://youtu.be/aelKCATiY9c
 22. Is hanumAn a nithyasUri or incarnation of any demigod? Explain his nature – https://youtu.be/P4gHJD_a-TI
 23. Why is there a difference in EkAdhaSi fasting in south and north of our country? https://youtu.be/xP9co-eQvSc
 24. Explain about bhagavAn’s vyUha forms. Do they reside in SrIvaikuNtam or in samsAram? https://youtu.be/3JXdmMx5xz4
 25. Will muktha jIva be given a particular type of divine body only or any other bodies? https://youtu.be/uZYALIp491s
 26. Do avathArams of bhagavAn happen only in particular manvantharam? https://youtu.be/o14bpBpk2jc
 27. Are women permitted to read all parvas of mahAbhAratham? https://youtu.be/D945Mejb4Ow
 28. Is it true that SrI rAma and lakshmaNa hunted for animals and consumed meat? https://youtu.be/ASWcG0j_Fzc
 29. hanumAn is considered as a dhEvathA. Can we worship him as we cannot worship other dhEvathAs? https://youtu.be/0Mgt-5ENuJY
 30.  If all AthmAs were equal & no karma before srushti, is bhagavAn subjecting them to samsAra? https://youtu.be/x3LP608l0t8
 31.  Lord krishNa’s final days were very painful. What was the reason for such suffering? https://youtu.be/zX5cEkcELKw
 32. Who is nArAyaNi and vaishNavi? https://youtu.be/Wf1Y6fgA4eQ
 33. Some cannot perform SrAdhdham due to financial situations. How to handle this? https://youtu.be/A88d5Z7bt78
 34. What should be our general etiquette when we meet and speak to jIyars/AchAryas? https://youtu.be/zN-YLp4BmHY
 35. If our forefathers already attained mOksham, is it necessary to do SrAdhdham for them?https://youtu.be/sL85woiWgnU
 36. Dhraupadhi was kshathrIya woman, yet she didn’t protect herself during vasthrApaharaNam. Why? https://youtu.be/VehQhn-lJB8
 37. How were girls educated in olden days? Where they part of gurukulam? https://youtu.be/o51KxC6CnY0
 38. What is the reason behind long life of people in previous yugas? https://youtu.be/VGPsdkdupSE
 39. Is a SrIvaishNava allowed to do any parihAram mentioned in jyOthisha SAsthram? https://youtu.be/0zRdsoOMCIc
 40. What is the meaning of the word ‘jIyar’? https://youtu.be/_R8-uub1n0s
 41. Is ALavandhAr the first jIyar of our sampradhAyam? https://youtu.be/uJMpRUZGrYE
 42. As per bhagavath gIthA, does karma yOga refer to just doing our duties without expectations? https://youtu.be/_KKIOf6Ij0s
 43. Who is a vaishNava? Who is a SrIvaishNava? How should vaishNavas interact with others? https://youtu.be/HJVBsQD1LCc
 44. How do we consider rishis in our sampradhAyam? What is their contribution? https://youtu.be/xrL6WKKVs7Y
 45. What was the philosophy of SrIvaishNavism before SrirAmAnuja introduced viSishtAdhvaitham? https://youtu.be/fvnsiFDATe4
 46. How kshIrAbdhi relates with leelA vibhUthi (samsAram)? https://youtu.be/e3P9yu1xTAA
 47. According to sanAthana dharmam, who is budhdha? https://youtu.be/xqWv5hG5zJI
 48. What kind of lamps should we use for thiruvArAdhanam? https://youtu.be/fVQ4bo8waek
 49. After pancha samskAram, do we identity ourself as a SrIvaishNava or according to our varNa? https://youtu.be/fprRfxp109Q
 50. What is ‘varNa sankara’ which is referred in bhagavadh gIthA chapter 1? https://youtu.be/2SuTGBk66yk
 51. What is the prAyaSchiththam (atonement) for bhAgavatha apachAram? https://youtu.be/RI1SltV0oAs
 52. How to overcome typical comments from our relatives on our devotional practice? https://youtu.be/bxgflvHM26U
 53. How to develop attitude of praying to bhagavAn only for kainkaryam, not for other benefits? https://youtu.be/JH554qO0q1k
 54. How should a SrIvaishNava react to superstitious behaviour of people around him? https://youtu.be/gBQWYcAfb14
 55.  Apart from celestial bodies and humans, how is the intelligence expressed by other species? https://youtu.be/U5oD_fMd-M4
 56. piLLai lOkAchAryar touched insects before ascending to paramapadham.Is it for their mOksham? https://youtu.be/R1lib9mAmjI
 57. Should prapannas avoid friendship with opposite gender, other religions? https://youtu.be/83pglxveTcM
 58. vEdha vyAsa being incarnation of Lord vishNu, why did he compose rAjasa and thAmasa purANas? https://youtu.be/Pz3fSgMm0_Y
 59. Some believe that uththara kAnda is later addition in SrIrAmAyaNa? Is this true? https://youtu.be/tMq6mWdNmHo
 60. In SrIrAmAyaNam why most of female monkeys are in normal human forms and not monkey forms? https://youtu.be/jlkNdlgSf-Q
 61. After vAli died, is it true that his wife thArA was owned by sugrIva? https://youtu.be/MZ96RmwmCzk?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 62. Can SrIvaishNavas worship dhEvathAs other than SrIman nArAyaNa? https://youtu.be/ZnwlTU8Q1aQ
 63. thuLasi is considered to be very sacred. Is there any ithihAsam behind this? https://youtu.be/DsIdq6YrvC4?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 64. Who was jatAyu? What was his relationship with lord rAma? https://youtu.be/qFFDfQL_uK8?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 65. How many upanishadhs are there? Are there exactly 108 upanishadhs or more? https://youtu.be/MF-q5r4jbQ8?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 66. Is it true that there are two varAha avathArams? https://youtu.be/Ght3jkKbAGw?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 67. How can bhagavAn be said as destroyer? https://youtu.be/oJ08BFXS-h0?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 68. In perumAL’s article, why only bhagavath gIthA, SrISailEsSa thaniyan are mentioned as his works? https://youtu.be/UkokAIN7JY8?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 69. Sankham is never used as a weapon, then why is it considered as bhagavAn’s Ayudham? https://youtu.be/eviqSvRq5Qk?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 70. Is there an alternative to prapaththi called udaiyavar’s abhimAnam as told by nadAdhUr ammAL? https://youtu.be/Iq9NaGNFnj4?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 71. Why lord rAma always holds bow and arrow even when he is not in war? https://youtu.be/fkkfjcaPbsQ?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 72. Is having devotion towards single form of bhagavAn considered higher nishtA (faith)? https://youtu.be/ctFPdKCwOiE?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 73. Is amAnavan a nithyasUri? Because he is across viraja river but he doesn’t enters SrIvaikuNtam? https://youtu.be/QbsffnhAwyQ?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 74. When kaNNinuN chiRuththAmbu is recited, is it true that perumAL listens in the mood of yaSOdhA? https://youtu.be/C3iO91Doy34?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 75. bhagawadhgItha says a brAhmaNa and dog eater should be treated the same. How to implement this? https://youtu.be/VrCa-bEkcX8?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 76. SrIrAmAyaNam teaches us many lessons to be applied in our lives. how to study the grantham? https://youtu.be/widvIlJbh-8?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 77. ANDAL in spite of saying bhattarpirAn kOdhai why did perumAL delayed fulfilling her wish? https://youtu.be/SmomGIb2B6c?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 78. Where should one spend the last days of their life? https://youtu.be/1dV-A3LbIqA?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 79. Apart from visiting dhivya dhESams which other pilgrim places should a SrIvaishNava visit? https://youtu.be/UbFqnc6OVSo?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 80. After samASrayaNam when should boys/men recite abhivAdhanam?https://youtu.be/3XT4p0FuG90?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 81. How to create awareness in young generation people to follow sampradhAyam principles? https://youtu.be/Wg3U68J3-xo?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 82.  What is the highest mood one can have in our sampradhAyam? https://youtu.be/uboFe3o1JNc?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 83. In our sampradhAyam, apart from krishNa charama SlOkam are there any other charama SlOkams? https://youtu.be/gjdMvrGTPZA?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 84. Is it necessary to acquire sampradhAyam knowledge before undergoing pancha samskAram? https://youtu.be/VF5wxr2V2KI?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 85. How do we address SrIvaishNavas – in terms of different age groups and genders? https://youtu.be/NxGiWANnzlo?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 86. What do we need to carry when we visit AchArya’s thirumALigai or mutt? https://youtu.be/334aoQfZX5E?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 87. When a mukthAthmA enters SrIvaikuNtam, will that AthmA take a male body or a female body? https://youtu.be/WUt7tycYpGo?feature=shared
 88. What is Athma gyAnam and Athma dharSanam? https://youtu.be/s8RWkHPBOms?feature=shared
 89. Among the three consorts of bhagavAn, please explain about who is nILAdhEvi? https://youtu.be/6GLgPSATSQQ?feature=shared
 90. Women have restrictions in learning SAsthram. How can she raise her children in dhArmic way? https://youtu.be/YdFAxzhGNr4?feature=shared
 91. Women have restrictions in learning SAsthram. How can she raise her children in dhArmic way? https://youtu.be/YdFAxzhGNr4?feature=shared
 92. rig vEdham mentions about Lord Shiva being a smoker. Is this true? https://youtu.be/-kl17iLl3Wo?feature=shared
 93. Where is bhavishyadhAchArya vigraham which was given by nammAzhwAr to SrIman nAthamunigaL? https://youtu.be/HSiyvjYKq3g?feature=shared
 94. What is the difference between bhAgavatha and SrIvaishNava? Are they same or different? https://youtu.be/ysrgrKxO38o?feature=shared
 95. Why did periyAzhwAr see bhagavAn’s simplicity and fear for it? Why did he do mangaLASAsanam? https://youtu.be/srcftsHmqMQ?feature=shared
 96. How to avoid entering into other dhEvathA sannidhIs in some dhivyadhESams? https://youtu.be/roJfuwj2WGk?feature=shared
 97. After having panchasamskAram, will dhrishti, jealousy or black magic affect prappannas? https://youtu.be/swGsibHIVkM?feature=shared
 98. Can we accept prasAdhams offered to other dhEvathAs which were offered to nArAyaNan first? https://youtu.be/a6ocK0YP1CU?feature=shared
 99. If a prapanna/SaraNAgatha doesn’t follow the principles properly, will he be punished by God? https://youtu.be/mYzZLQGKi30?feature=shared
 100. Is gOlOkam, sAkEtham etc part of SrIvaikuNtam or are they different? https://youtu.be/15ZQxwiwilE?feature=shared
 101. According to our sampradhAyam what kind of animals can be domesticated? https://youtu.be/6U1trXXSJx8?feature=shared
 102. If any SrIvaishNava does any mistake, can we correct them? https://youtu.be/2SebZ3qg7JE?feature=shared
 103. Any dhEvathA we pray, finally it goes to kESava only? Then why shouldn’t we worship them? https://youtu.be/nyoEPexEcqY?feature=shared
 104. Does bhagavAn give up uplifting jIvAthmAs? Why is mercy of AzhwArs/AchAryas glorified more? https://youtu.be/PL683O_5bKM?feature=shared
 105. Why are food items like tea, coffea, onion, garlic etc prohibited in our sampradhAyam? https://youtu.be/sBKzVohimik?feature=shared
 106. Why is bhAratha bhUmi called karma bhUmi and rest of the world as bhOga bhUmi? https://youtu.be/vtWh2XySv8A?feature=shared
 107. Among uthsava and mUla mUrthy forms of bhagavAn, who is considered more important? https://youtu.be/1P94itJXcMw?feature=shared
 108. It is said that lord residing in all entities as inner soul is nArAyaNa alone. Explain. https://youtu.be/CnSH-Ydv5tk?feature=shared
 109. Did thirumangai AzhwAr get thirumanthra upadhESam twice? https://youtu.be/ne1BsRICjCc?feature=shared
 110. Please explain how maNavALa mAmunigaL got that name.https://youtu.be/5FS6s_VkRh8?feature=shared
 111. What does SrIvaishNavaSrI indicate in our sampradhAyam? https://youtu.be/o54RZSsxSzs?feature=shared
 112. Is it possible to see all 106 dhivyadhESams of this world in one life time? https://youtu.be/0nC366ND4nI?feature=shared
 113. Why do we we prefix SrIman/SrImathE/SrImadh/SrI for our AchAryas but not for bhagavAn? https://youtu.be/duf5ErAIxIg?feature=shared
 114. Will kaivalyArthIs ever get a chance to enter SrIvaikuNtam? https://youtu.be/04cqBJ7wIPg?feature=shared
 115. In which of our grantham, stages of jIvathmA’s elevation path to SrIvaikuNtam is explained? https://youtu.be/aGDoACR7lTM?feature=shared
 116. How to avoid mAnasika apachArams towards a bhAgavatha? What prAyaschiththam should we do? https://youtu.be/TylGaZn1pEc?feature=shared
 117. We say asmadhgurubhyO nama:/sarvam krishNArpaNam asthu. Please explain the significance. https://youtu.be/61Hw4zyU9IU?feature=shared
 118. As per SAsthram, please explain the difference between AthmA in humans and other species. https://youtu.be/xYRy9qhmhNg?feature=shared
 119. How does puNya/pApa work for a SaraNAgatha from the time of SaraNAgathi till death? https://youtu.be/dC3iZHkBwmI?feature=shared
 120. How is mOksham granted to those who do SaraNAgathi and not follow varNASrama dharma? https://youtu.be/290NsB7IoAk?feature=shared
 121. Even after studying vEdham,why karma/gyana/bhakthi yogis,kaivalyarthis do not do SaraNAgathi? https://youtu.be/dG4jWkgu_S0?feature=shared
 122. When there was danger to periyaperumAL, periyanambi did temple pradhakshiNam. Please explain https://youtu.be/KWuZu5T47KY?feature=shared
 123. Is there any specific order in seeking knowledge in our sampradhAyam and pUrvAchAryas’ works? https://youtu.be/4kwvHvGUfq8?feature=shared
 124. How do we understand that our samsAra bIjam is eliminated or not? https://youtu.be/VBqlSXsxf2w?feature=shared
 125. nAthamunigaL practiced yOga which is contrary to the principle of prapaththi. Please explain https://youtu.be/PyrazLlWqsU?feature=shared
 126. Are vrindhAvan and ayOdhya appropriate places for a SrIvaishNava to live? https://youtu.be/Phka4TgHqyg?feature=shared
 127. What is iyal sARRu? When is it recited? https://youtu.be/ip6Qpd–An0?feature=shared
 128. Do nithyAthmAs and mukthAthmAs in paramapadham face hurdles and have desires? https://youtu.be/OuB4ukN1Ubc?feature=shared
 129. What is the difference between periyAzhwAr and rest of the AzhwArs?Why is he glorified more? https://youtu.be/AgNuuwqv79k?feature=shared
 130. In some of the pAsurams AzhwAr mentions about thrimUrthi sAmyam. Please explain. https://youtu.be/R1dw4pXbE_Q?feature=shared
 131. Who is the cause for jIvAthmA’s SaraNAgathi? jIvAthmA or paramAthmA? https://youtu.be/YHm6zgMtmOc?feature=shared
 132. How can we bring SrivaishNava principles into practice in our day to day life? https://youtu.be/T2kRhOLJe8o?feature=shared
 133. Like how SrI rAmAnuja’s thirumEni is preserved, please explain about nammAzhwAr’s thirumEni. https://youtu.be/iXMjNbdyhDY?feature=shared
 134. Knowing bhagavAn is like eating little,bhAgavatha is like eating stomach full.Please explain https://youtu.be/oGsU_k8SanU?feature=shared
 135. Being avathAra of rAmAnuja, how is it possible for mAmunigaL to ask rAmAnuja to liberate him https://youtu.be/HDDZHt–Me8?feature=shared
 136. parASara bhattar rejects king’s offer saying even if perumAL’s hand position changes.Explain https://youtu.be/ZlyNI7nZpQ4?feature=shared
 137. In thiruppallANdu, AzhwAr invites prayOjanAntharaparars to perform mangaLASAsanam. Explain https://youtu.be/FhYFmJchFeM?feature=shared
 138. What is the concept of liberation according to different schools of thought in vEdhAntha? https://youtu.be/E-DHMQcMQ5I?feature=shared
 139. Why do dhEvathAs want us to worship them? What do they get from that? https://youtu.be/4nuTuq3_rJc?feature=shared
 140. Do we need to circumambulate (pradhakshiNa) temples? What is the significance behind it? https://youtu.be/BWVCKSwzWDg?feature=shared
 141. bhagavAn decides to be born thrice from a mother’s womb. Please explain. https://youtu.be/Exs0xi_HQqg?feature=shared
 142. Can SrIvaishNavas go and offer milk to snakes in their burrows? https://youtu.be/-jOwGk_ETlo?feature=shared
 143. In thiruppallANdu, please explain the meaning of the word ‘appAnjasanniyamum’ https://youtu.be/d1rBYdOfF9o?feature=shared
 144. If vaishNavas go to SrIvaikuNtam, where do the Saivites go? https://youtu.be/Y5SDjmh8AzA?feature=shared
 145. krishNa grants mOksham to dhadhipANda and his pot. Please explain how a pot was liberated? https://youtu.be/k6jXKuYGK8U?feature=shared
 146. Why SrI rAmAnuja’s divine feet is called with different names in different dhivyadhESams? https://youtu.be/oplguujUr8w?feature=shared
 147. vaikuNtam is always full of sathva guNam, why bhagavAn created world with rajO/thamO guNam? https://youtu.be/Ytbth_aOpko?feature=shared
 148. Why does thAyAr have separate sannidhi, in spite of being present inside the main sannidhi? https://youtu.be/_MeCbwJdGVw?feature=shared
 149. What is the essential swarUpam of bhagavAn? A Discussion. https://youtu.be/V5YO48PR0u8?feature=shared
 150. In our sampradhAyam, chanting of thirunAmams/dhvayam which is more recommended? https://youtu.be/Wn2n8ZNCtKs?feature=shared
 151. Is nAma sankeerthanam recommended for a person who has undergone pancha samskAram? https://youtu.be/0DJD44qVuOc?feature=shared
 152. Why did Krishna being supreme lord waited until sudhAmA approached him for help? https://youtu.be/QTWrkqgTHVs?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 153. Can AthmA reach bhagavAn through his own efforts or by will of bhagavAn? bhakthi vs prapaththi https://youtu.be/0XRc7vk2ZR8?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 154. According to our sampradhyAyam, can we wear stitched clothes? https://youtu.be/2I4WyqDPtxQ?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 155. When AthmA has a sankalpam, bhagavAn shows us the way. Please explain. https://youtu.be/PkBtPj–Nqc?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 156. Can we prostrate in opposite direction in front of dhvaja sthambam? https://youtu.be/ycjWb7a33aI?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 157. In our sampradhyAyam, can we break and offer coconuts in temples? https://youtu.be/vxfLs6Le6MQ?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 158. To control our thoughts, is AthmA’s will sufficient or bhagavAn’s compassion is also required? https://youtu.be/oAyQrwLLE6I?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 159. In antharyAmi form of bhagavAn, is pirAtti also present in his divine chest? https://youtu.be/LojAvtAT9zI?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 160. dhvAra pAlakas are glorified by ANDAL but cursed by four kumAras. Please explain this difference https://youtu.be/AgidxCpQdGw?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www
 161. In our sampradhAyam, what is the procedure for accepting sanyAsASramam? https://youtu.be/1Rzr-p-8FbI?list=PLcJLpGJlP9mq1ujSPoQLn5ayAi6Jl6Www

1 thought on “Learners Series – SrIvaishNava Q&A (ஶ்ரீவைஷ்ணவ கேள்வி பதில்கள்)”

 1. In calendar, we notice some days mentioned as Kari nAL.
  1) What does it mean?
  2) Do Srivaishnava give significance to Kari nALdays ?

  Adiyen

  Reply

Leave a Comment