ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – பால பாடம் – அனுஷ்டானம்

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம: ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – பால பாடம் << அஷ்டதிக்கஜங்கள் மற்றும் சில ஆசார்யர்கள் பராசரன் வ்யாசன் வேதவல்லி அத்துழாய் நால்வரும் ஆண்டாள் பாட்டியின் அகத்திற்கு வருகிறார்கள். பாட்டி : வாருங்கள் குழந்தைகளே. கை கால்களை அலம்பிக் கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்கு பெருமாள் அமுது செய்த பழங்களைத் தருகிறேன். இந்த மாதத்தின் சிறப்பு என்னவென்று தெரியுமா? வேதவல்லி : நான் சொல்கிறேன் பாட்டி. நீங்கள் எங்களுக்கு … Read more

Beginner’s guide – apachArams (offenses)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: << Previous Article Full Series parASara, vyAsa, vEdhavalli and aththuzhAy enter ANdAL pAtti’s house. pAtti: Welcome children. Wash your hands and feet. I will give you fruits offered to perumAL. Do you know what is special this month? parASara: I will tell pAtti. It is … Read more

Beginner’s guide – kainkaryam (Service)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: << Previous Article Full Series parASaran, vyAsan, vEdhavalli and aththuzhAy enter ANdAL PAtti’s house. ANdAL pAtti: Welcome children. Wash your hands and feet, I will give you fruits offered to perumAL. Did you celebrate ALavandhAr’s thirunakshathram? parASaran: Yes, We celebrated well. We had good dharSan … Read more