Category Archives: Stories

బాల పాఠము – ఆళవన్దారుల శిష్యులు – భాగము 2

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< ఆళవన్దారుల శిష్యులు – భాగము 1

తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబి, తిరుక్కచ్చి నంబి మరియు మారనేరి నంబి

 tirukkachinambi

పరాశర మరియు వ్యాస ఆండాళ్ నాన్నమ్మ ఇంటికి వస్తారు. వాళ్ళ స్నేహితులైన వేదవల్లి, అత్తుళాయ్ మరియు శ్రీవత్సాంకన్ తో కలిసి వస్తారు.

నాన్నమ్మ నవ్వుతూ : పిల్లలూ రండి. వ్యాస, నిన్ననేను చెప్పినందుకు నీ స్నేహితులందరినీ తీసుకువచ్చి నట్లున్నావు.

వ్యాస: అవును నాన్నమ్మా, నేను నాతో పాటుగా పరాశర, రామానుజులు ఇంకా వారి ఆచార్యుల కథలు శ్రీవత్సాంకన్ కి చెప్పాము. అతను మీ నుండి ఇంకా వినాలని ఈవాళ మాతోపాటు వచ్చాడు.

నాన్నమ్మ:  చాలా బాగుంది. రండి కూర్చోండి. ఈ రోజు సాంప్రదాయంలో చాలా ప్రత్యేక స్థానం కలిగిఉన్న తిరుక్కచ్చి నంబి మరియు తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబి గురించి మీకు చెప్తాను.

శ్రీవత్సాంకన్: నాన్నమ్మా, తిరుక్కచ్చి నంబి, శ్రీపెరుంబుదూరు మార్గంలో చెన్నై సమీపంలో ఉన్న పూవిరుంతవల్లి అనే ప్రదేశంలో జన్మించారు. వేసవి సెలవుల్లో  గత సంవత్సరం మేము ఆ ఆలయానికి వెళ్ళాము.

నాన్నమ్మ: అద్భుతం. వారు దేవ పెరుమాళ్ కు తన వింజామర సేవ మరియు నిత్యం పెరుమాళ్ తో వారి సంభాషణలకు బాగా ప్రసిద్దులు. వారు దేవ పెరుమాళ్ కు చాలా ప్రియమైన వారు. రామానుజులు కాంచీపురానికి  వచ్చినప్పుడు, మొట్టమొదటి ఆచార్యులుగా తిరుక్కచ్చి నంబి తన అధీనంలోకి తీసుకొని, రామానుజులకు ఎమ్బెరుమాన్ యొక్క మొదటి కైంకర్యాన్ని ఆశీర్వదిస్తారు.

వ్యాస: రామానుజులు ఏ కైంకర్యాన్ని చేసేవారు, నాన్నమ్మా?

నాన్నమ్మ:  సరైన మార్గదర్శకత్వం కోసం రామానుజుల చేత ప్రార్థించబడినపుడు, తిరుక్కచ్చి నంబి పెరుమాళ్ తిరుమంజనం కోసం సాలైకినారు (దగ్గర లో ఒక బావి) నుండి తీర్థం తీసుకువచ్చే కైంకర్యాన్ని రామానుజులకు అప్పగిస్తారు. తిరుక్కచ్చి నంబి చేత రామానుజులకు ఇవ్వబడిన మొదటి కైంకర్యం ఇది. శాస్త్రంలో వారికున్న జ్ఞానం మరియు ఎమ్బెరుమాన్ పై వారికున్న ప్రేమ అపారమైనది. రామానుజులకు తిరుక్కచ్చి నంబి పట్ల అపారమైన ప్రేమ మరియు గౌరవం అభివృద్ధి అయి, తనను వారు శిష్యుడిగా స్వీకరించి పంచ సంస్కారము చేయమని రామానుజులు ప్రార్థిస్తారు.

పరాశర : కానీ, నాన్నమ్మా, మీరు మధురాంతగంలో పెరియ నంబి రామానుజులకు పంచ సంస్కారము చేసారని చెప్పారు కదా?

నాన్నమ్మ:  అవును పరాశర. ఆ సంఘటన నీవు ఇంకా గుర్తుంచుకున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది. తిరుక్కచ్చి నంబి శాస్త్ర పండితులు, అతను శాస్త్రంలో పేర్కొన్న పరిమితుల ఆధారంగా రామానుజులకు పంచ సంస్కారము నిర్వహించడానికి అర్హులు కారని బాగా తెలుసు. వారు రామానుజులకు శాస్త్రం చెప్పగా, వారు కూడ అంగీకరిస్తారు. ఇది రామానుజులకు శాస్త్రధర్మాల పట్ల ఉన్న గౌరవాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది. మన ఆచార్యులు చెప్పినట్లుగా ఏ అనుమానం లేకుండా నిస్సందేహంగా, మన శాస్త్రం స్వయంగా దేవుడి పలుకులు మరియూ ఆయన సంకల్పాలే అని అంగీకరించాలి. తిరుక్కచ్చి నంబి రామానుజులకు మన సాంప్రదాయానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలకు, సందేహాలకు మార్గదర్శనం చేసారు. తిరుక్కచ్చి నంబి రామానుజుల సందేహాలకు జవాబుల కోసం దేవపెరుమళ్ తో సంభాషించే సంఘటనల గూర్చి చాలా ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది.

వేదవల్లి : నాన్నమ్మా ఆ సందేహాలు ఏమిటి? దేవపెరుమళ్ ఏమి చెప్పేవారు?

నాన్నమ్మ:  ఒకసారి రామానుజుల మనస్సులో కొన్ని సందేహాలు వస్తాయి. తిరుక్కచ్చి నంబి దేవ పెరుమాళ్ తో మాట్లాడతారని వారికి తెలుసు, వారు మళ్లీ నంబి యొక్క మార్గదర్శకత్వం కోరతారు. నంబి ఎమ్బెరుమాన్ వద్దకు వెళ్లి యధావిధిగా తన కైంకర్యం నిర్వహిస్తూ, రామానుజుల విన్నపాన్ని వ్యక్తం చేయుటకు సరైన సమయం కోసం నిరీక్షిస్తుంటారు. దేవపెరుమాళ్ గమనించి నంబి యొక్క సంశయం ఏమిటని ప్రశ్నిస్తారు. రామానుజులకు కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయని, వాటికి జవాబులు కావాలని  నంబి చెప్తారు. నంబికి ఆ సందేహాలు ఏమిటో తెలియదు కాని, అందరికి అంతర్యామిగా ఉన్న దేవపెరుమాళ్, కరుణామయుడయిన ఆ ఎమ్బెరుమాన్ ఇలా అంటారు, “రామానుజులకు చెప్పండి 1) నేను నిస్సందేహంగా సర్వోత్తముడను 2) అన్ని జీవ నిర్జీవ రాసులలో అంతర్యామిగా ఉంటున్నాను కాని వారందరూ నాకు సమానులు కారు, వారు నాకు భిన్నంగా ఉంటారు నాకు అధీనులుగా ఉంటారు. 3) నన్ను ఆశ్రయించడమే, నన్ను చేరడానికి ఏకైక మార్గం. 4) శరణాగతి చేసిన పిదప, నిస్సందేహంగా వారి అంతిమ సమయమున వారిని స్మరించి వారి యోగక్షేమాలు నేను వహించెదను 5) నా భక్తులు ఈ ప్రపంచాన్ని విడిచిపెట్టిన తరువాత, నా నివాసమైన  శ్రీ వైకుంటంలో శాశ్వతముగా వారికి కైంకర్యాన్ని ఇస్తాను మరియు చివరిగా 6) పెరియ నంబిని రామానుజులు ఆచార్యులుగా స్వీకరించాలి.  రామానుజుల యొక్క సందేహాలు ఏమిటి అని దేవపెరుమాళ్ అడగలేదు, నంబికి కూడా ఆ సందేహాలు ఏమిటో తెలియదు. ఈ సమాధానాలతో నంబి తిరిగి రామానుజుల దగ్గరకు వెళ్లినప్పుడు, రామానుజుల యొక్క ఆనందానికి  పరిమితం లేదు. దేవపెరుమాళ్ యొక్క దయ అలా ఉండేది. రామానుజులకు సందేహాలు కాని ఏ రకమైన భయం కాని ఉన్నప్పుడు వారు నిత్యం తోడు ఉండేవారు. ఇప్పుడు పంచ సంస్కారము కోసం రామానుజులు పెరియ నంబిని ఆశ్రయించాలన్న మాట స్పష్టమైనది, అతను తిరుక్కచ్చి నంబి యొక్క ఆశీర్వాదాలను తీసుకొని, పెరియ నంబిని  కలుసుకోవడానికి శ్రీరంగానికి బయలుదేరుతారు. తరువాత మిగిలిన కథ మనందరికీ తెలుసు, కదూ పిల్లలూ?

వ్యాస: అవును నాన్నమ్మా, మాకు గుర్తుంది.

నాన్నమ్మ:  శ్రీవైష్ణవ లక్షణాల్లో ఒక ముఖ్యమైనది వినయం, దీనిని తరచూ నైచ్య భావంగా పిలుస్తారు, మన సాంప్రదాయంలో ఇతర శ్రీవైష్ణవుల సమక్షంలో అర్పణ భావానుభావం ఉండాలి. పెరియ నంబి వినయానికి సజీవ ఉదాహరణ మరియు వారికి ఆ భావం హృదయములో నుండి నిజాయితీగా వచ్చినది  కాని కేవలం నోటి నుండి వచ్చినది కాదు. పెరియ నంబి ఇతర శ్రీవైష్ణవులను ఎల్లప్పుడు చాలా గౌరవప్రదంగా ఆదరించేవారు. చాలా ఆసక్తికరమైన సంఘటన ఒకటి ఈ విషయాన్ని నిరూపిస్తుంది. ఒకసారి మారనేరి నంబి అనే ఒక  గొప్ప ఆచార్యులు ఉండేవారు, వారు పెరియ నంబి లాగానే ఆళవందార్ల  శిష్యులు. మారనేరి నంబి వారి చివరి కర్మలు ఒక శ్రీవైష్ణవుడి చేత చేయించుకోవాలని కోరి, ఆ కార్యాన్ని పెరియ నంబిని చూసుకోమని అప్పగిస్తారు. పెరియ నంబి సంతోషంగా అంగీకరిస్తారు, కాని పెరియ నంబి తక్కువ కులంలో ఉన్న వ్యక్తికి  చివరి కర్మలను నిర్వహించి తద్వారా శాస్త్ర విరుద్ధంగా వెళ్ళారని  గ్రామంలో స్థానిక ప్రజల కోపాన్ని ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. అడిగినప్పుడు, పెరియ నంబి వారు కేవలం నమ్మాళ్వార్ భోదించినట్టు భాగవత కైంకర్యమే గొప్పదని, పవిత్రమైనదని, అదే వారు అనుసరిస్తున్నారని చెప్తారు. భాగవతులను వారి జన్మ లేదా కుల భేదం లేకుండా  గౌరవించాలని చెప్తారు. నైచ్య భావ సిద్ధాంతమును పెరియా నంబి ఆచరణలో పెట్టారు. అందరు శ్రీ వైష్ణవులు భగవంతునికి  ప్రియమైనవారు, వారిని ఆదరించి గౌరవించాలని వారు నమ్మేవారు. ఎమ్బెరుమాన్ యొక్క నిజమైన భక్తుడు తన చివరి క్షణాలను ఎప్పుడు, ఎలా గడిపినా, తిరుక్కచ్చి నంబికి దేవపెరుమళ్ హామీ ఇచ్చినట్టుగా, ఎమ్బెరుమాన్ వారికి శాశ్వత బ్రహ్మానందమైన శ్రీ వైకుంటంలో కైంకర్యాన్ని ప్రసాదిస్తారు. వారు జీవితమంతా వారి ఆచార్యులైన ఆళవందార్, మరియు నమ్మాళ్వార్ యొక్క బోధనలను ఆచరిస్తూ గడిపారు. పిల్లలూ ఈవాలిటికి ఇంక చాలా లేదా మీరు తిరుక్కోష్టివూర్ నంబి గురించి కూడా వింటారా?

 

azhwar-acharyas-ramanuja

 

వేదవల్లి: వారి గురించి కూడా మీకు కథలు తెలుసా నాన్నమ్మా?

నాన్నమ్మ: అవును, చాలా!

అత్తులాయ్:  అయితే మీరు తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబి గురించి కూడా మాకు చెప్పండి.

నాన్నమ్మ:  తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబి కూడా ఆళవందార్ ప్రముఖ శిష్యులలో ఒకరు, తిరుమంత్రం మరియు చరమ శ్లోకం యొక్క అర్థాలను నేర్పించే బాధ్యత వీరికి అప్పగించబడింది. మీకు తెలుసా అవి ఏమిటో?

వ్యాస: ‘ఓం నమో నారాయణాయ’ దీనిని తిరుమంత్రం అని పిలుస్తారు.

శ్రీవత్సాంకన్:  ‘సర్వ ధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ; అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మాశుచః’ దీనిని చరమ శ్లోకం అంటారు.

నాన్నమ్మ:  చాలా బాగుంది. ఈ మూడు శ్లోకాలు చాలా నిగూఢమైన మరియు లోతైన అర్ధాలు కలిగి ఉన్నాయి, ప్రతివారు తమ ఆచార్యుల నుండి పూర్ణముగా వీటిని నేర్చుకోవాలి.

వేదవల్లి: కానీ నాన్నమ్మా, మాకు చాలామట్టుకు ఈ శ్లోకాల అర్థం తెలుసు.

నాన్నమ్మ:  అవును, మనలో చాలామందికి ఈ శ్లోకాల యొక్క సాధారణ అర్థం కొంతవరకు తెలుసు కానీ మన సాంప్రదాయం ప్రకారం వీటిలో ప్రతి ఒక్కటి చాలా లోతైన సారం కలిగున్నాయి, అవి ఆచార్యుల యొక్క ఆశీర్వాదము మరియు మార్గదర్శకత్వం లేకుండా పూర్తిగా తెలిసుకునే సామర్థ్యాన్ని మించినవి. అందువల్ల ఈ శ్లోకాల అర్ధాలను రామానుజులకు నేర్పించే ముఖ్యమైన కార్యం తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబికి ఇవ్వబడింది.

అత్తులాయ్: నాన్నమ్మా! ఈ విషయంలో రామానుజులు  తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబి దగ్గరికి 18 సార్లు ప్రయాణం చేయవలసి వచ్చిందని నేను విన్నాను. ఇది నిజమా? ఎందుకు అతను అలా ఇబ్బందిపడాల్సి  వచ్చింది?

నాన్నమ్మ:  అవును, ఇది నిజం. ఇది మన సాంప్రదాయం గురించి నేర్చుకోవడంలో రామానుజుల యొక్క ప్రమేయం మరియు నిజాయితీని పరీక్షించడానికి తిరుక్కోష్టిఊర్ నాంబి ఉపయోగించిన ఒక మార్గంగా పరిగణించవచ్చు మరియు ఇది రామానుజుల యొక్క పట్టుదల మరియు సహనానికి ప్రమాణంగా కూడా పరిగణించవచ్చు. మనము ఇబ్బందులు వచ్చినపుడు ఎదుర్కోవాలి, సహనం కోల్పోకూడదు. ఎన్నిసార్లు రామానుజులు  ప్రయాణించవలసి వచ్చింది చూడండి. 18 సార్లు! వారు స్థిరత్వంతో చివరకు,  18 వ సారి తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబి చరమ శ్లోకార్థాన్ని బోధిస్తారు.

వ్యాస: నాన్నమ్మా, తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబి చాలా కఠినమైన ఆచార్యులుగా ఉన్నట్టున్నారు. వారు  రామానుజులపై కొంత జాలి చూపించాల్సింది.

నాన్నమ్మ:  అందరూ ఈ సంఘటన గురించి తెలుసుకున్న తరువాత ఇలాగే దురభిప్రాయ పడతారు. కానీ ఇది నిజం కాదు. వారు ఎల్లప్పుడూ మనస్సులో రామానుజుల యొక్క యోగక్షేమాలు కోరేవారు మరియు వారు ఒక తండ్రి లాగా బహిరంగంగా కొడుకుతో కఠినంగా అనిపించినా కాని కుమారుని సంక్షేమం కోసం ఎలాంటి త్యాగమైనా చేయగలడు. గుర్తుందా, నిన్న తిరుమాలై ఆండాన్  గురించి మాట్లాడినప్పుడు, నేను ఆండాన్ మరియు రామానుజుల మధ్య కొన్ని అభిప్రాయాల భేదాలు ఉండేవని చెప్పాను? అప్పుడు  తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబి రామానుజుల కోసం మధ్యవర్తి అయి స్నేహ పూర్వకంగా వారి  వివాదాన్ని పరిష్కరిస్తారు. వాస్తవానికి, ఇతర శ్రీ వైష్ణవలపట్ల రామానుజుల యొక్క నిస్వార్ధ ప్రేమ తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబిని ఎంతో ఆకట్టు కుంటుంది, వారు ఎమ్బెరుమానార్ అనే బిరుదాన్ని (ఎమ్బెరుమాన్ కంటే ఉన్నతమైన వాడు అని అర్థం) రామానుజులకు ప్రసాదిస్తారు. ఈ విధంగా ఆ అందమైన పేరు “ఎమ్బెరుమానార్” అని రామానుజులకు వచ్చింది. శ్రీరంగంలో కొంతమంది దుష్టులు రామానుజులకు విషాన్ని ఇస్తారు, తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబి సమయానికి వచ్చి, రామానుజులకు ఆహారాన్ని తయారుచేయుటకు  కిడాంబి ఆచాన్ని నియుక్తి చేస్తారు. తిరుక్కోష్టిఊర్ నాంబి ఎల్లప్పుడూ రామానుజుల యొక్క యోగక్షేమాలు ప్రేమపూర్వకంగా ఒక తండ్రి వలె చూసుకునే వారు. అతని గొప్పతనాన్ని, సమృద్ధ జ్ఞానాన్ని, వారి ఆచార్యులు ఆళవందార్ పట్ల అతని భక్తిని చూపుటకు ఎన్నో కథలు ఉన్నాయి. నేను మీకు ఆ కథలను చెప్పాలని ఎంతో ఇష్టంగా ఉంది, తప్పకుండా మీకూ వినాలని ఉంది అనుకుంటున్నాను. కాని, మీకాలస్యం అవుతుంది మీ తల్లిదండ్రులు భయపడతారు? ఇప్పుడు మీరు ఈ పండ్లను తీసుకొని ఇంటికి వెళ్లండి. మరో సారి, మన ఆచార్యుల గురించి ఇంకా కథలను మీకు చెప్తాను.

పిల్లలు పండ్లు పంచుకుంటూ తిరుక్కచ్చి నంబి, పెరియ నంబి మరియు తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబి గురించి ఆలోచించుకుంటూ ఇంటికి వెళతారు.

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2016/08/beginners-guide-alavandhars-sishyas-2/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

श्रीवैष्णव – बालपाठ – श्री रामानुजाचार्य स्वामीजी – भाग 1

श्री: श्रीमते शठकोपाय नमः  श्रीमते रामानुजाय नमः  श्रीमद्वरवरमुनये नमः

बालपाठ

<< आळवन्दार् शिष्य – भाग 2

पराशर, व्यास ने अंडाल दादी के घर में वेदवल्ली और अथथुले के साथ प्रवेश किया।

दादी : स्वागत बच्चों | अपने हाथ और पैर धो लो। थिरुआदिप पुरम उत्सव त्यौहार का प्रसाद यहां है, यह हमारे मंदिर में हुआ था। आज, हम अंडल पिराट्टी से बहुत प्रिय किसी पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे, जिसे वह अपने भाई के रूप में बुलाती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन है ?

व्यास : नहीं दादी , अंडाल जी के भाई कौन थे ? क्या अंडाल जी का कोई भाई भी था ?

दादी : हाँ, वह उसका भाई था, जन्म से नहीं बल्कि प्यार और स्नेह से। उन्हें गोदाग्रज या कोयिल अन्नन कहा जाता था, जो हमारे रामानुजर के अलावा कोई नहीं है! अग्रजन का अर्थ संस्कृत में बड़े भाई होता है । गोदा जी द्वारा उनको बड़ा भाई मानना, इसीलिए उनको गोदाग्रज कहते है| स्वयं श्रीअनन्तशेष के अवतार, भगवत रामानुज स्वामीजी के पिता श्री केशवदीक्षितार और माता श्रीमती कान्तिमति देवी थी । भगवत रामानुज स्वामीजी का जन्म दक्षिणात्य चैत्र मास के आर्द्रा नक्षत्र के दिन वर्तमान तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुदुर नामक गांव में हुआ। श्रीपेरूंबुदूर मैं श्री तिरुवल्लिक्केणि के श्री पार्थसारथी भगवान के अंशावतार के रूप मैं जन्म हुआ ।

पाराशर : दादी, क्या गोदा जी का अवतरण रामानुज स्वामीजी से पहले नहीं हुआ था? फिर रामानुज स्वामीजी गोदा जी के बड़े भाई कैसे हुए ?

दादी : पाराशर, बहुत अच्छा प्रश्न है | जैसे मैंने कहा था, रामानुज स्वामीजी गोदा जी के जन्म से भाई नहीं थे बल्कि अपने कर्मो के द्वारा उनके भाई थे | अंडाल, भगवान जी के प्रति उनका प्रेम स्नेह बहुत था, इसीलिए उनकी इच्छा थी की, भगवान सुन्दरबाहु ( तिरुमालिरुन्सोलै) को १०० घड़े अक्कर वडिसल और १०० घड़े मक्खन का भोग लगाए | लेकिन उस समय गोदा जी बाल्या अवस्था में होने से अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकी | रामानुज स्वामीजी नाच्चियार थिरुमोलही पाशुरम का पाठ करते है जहाँ गोदा जी अपनी इच्छा को पूरा करने की इच्छा प्रकट करती है | फिर रामानुज स्वामीजी १०० घड़े अक्कर वडिसल और १०० घड़े मक्खन का भोग भगवान सुन्दरबाहु ( तिरुमालिरुन्सोलै) को गोदाजी की और से लगाते है | भगवान जी को भोग लगाने के बाद रामानुज स्वामीजी जब श्रीविल्लिपुत्तूर जाते है और श्रीविल्लिपुत्तूर पहुँच कर, गोदाजी उनका अभिनन्दन करती है और उनको अपना श्रीरंगम से बड़ा भाई बोल कर संबोधित करती है, इसीलिए रामानुज स्वामीजी का एक नाम कोयिल अन्नन है | गोदाजी रामानुज स्वामीजी को बड़ा भाई इसीलिए कह कर संबोधित करती है क्यूँकि भाई वह होता है जो बहन का ध्यान रखे और अपनी बहन की इच्छा और मनोरथ पूर्ण करे |

अतुलाय, क्या आप तिरुप्पावै के पाशुरम का उच्चारण कर सकते हो ? मुझे स्मरण है की आप स्कूल बहुरूप पोशाक प्रतियोगिता में अभिनीत किया था और कुछ पाशुरम का उच्चारण भी किया था ?

(फिर अतुलाय कुछ पाशुरम का उच्चारण करती है )

दादी : क्या आप जानते है की मैंने क्यों आपको आज उच्चारण के लिए कहा था ? क्योंकि, रामानुज स्वामीजी को भी तिरुप्पावै जीयर के नाम से जाना जाता है | रामानुज स्वामीजी सदैव प्रतिदिन तिरुप्पावै का उच्चारण करते थे | महान विद्वान होने के बाबजूद भी, रामानुज स्वामीजी तिरुप्पावै को अपने मन के पास थी और उसका प्रतिदिन उच्चारण करते थे | क्या आपको मालूम है क्यों ?

वेदावल्ली : इसीलिए यह सिखने में सरल है ? मुझे सभी ३० पाशुरम आते है |

दादी (मुस्कराते हुए ) : वेदावल्ली, यह तो बहुत अच्छा है | तिररुप्पवाई सीखना सरल ही नहीं, परन्तु ३० पाशुरम में हमारे संप्रदाय का सार है | तिरुप्पावै का ज्ञान वेदो में जो ज्ञान है उसके समान है | इसीलिए इसको “वेदं अनैतत्तुक्कुम विठ्ठागुम” —- ३० पाशुरम में सर्व वेदो का सार निहित है |

अतुलाय : दादी, रामानुज स्वामीजी के तो बहुत सारे नाम थे | पहले अपने इळयाळ्वार कहा, फिर रामानुज, और अब कोयिल अन्नन और तिरुप्पावै जीयर |

दादी : हाँ | उनके यह सब नाम हमारे सम्प्रदाय के आचार्यो ने, गोदा जी ने और भगवान जी ने स्नेह पूर्वक दिए | हमने रामानुज स्वामीजी के सभी आचार्यो के बारे में जाना और उनका रामानुज स्वामीजी के जीवन में योगदान जो उन्होंने दिया | चलिए रामानुज स्वामीजी के विभिन्न प्रकार के नाम देखते है और देखे की यह नाम उनको किस किस ने दिए है |

उनमे कुछ नाम इस प्रकार है,

१) इळयाळ्वार – यह नाम रामानुज स्वामीजी के मामाजी, पेरिय तिरुमलै नम्बि (श्रीशैलपूर्ण स्वामीजी) ने उनके नामकरण के दिन दिये थे ।

२) श्रीरामानुज – उनके आचार्य श्रीपेरियनम्बि(श्री महापूर्ण स्वामीजी) ने दीक्षा के समय दिये थे।

३) यतिराज और रामानुज मुनि – श्री देवपेरुमाळ (भगवान वरदराज, कांची) ने उनके सन्यास दीक्षा के समय दिये थे।

४) उडयवर – नम्पेरुमाळ (भगवान रंगनाथ, श्रीरंगम ) ने दिया था।

५) लक्ष्मण मुनि – तिरुवरंगपेरुमाळ अरयर(श्री वाररंगाचार्य स्वामीजी) ने दिया था।

६) एम्पेरुमानार – जब श्रीरामानुजाचार्य ने गुरु से प्राप्त मन्त्र वहां उपस्थित सारे लोगों को बिना पूछे ही बतला दिया था तब श्री तिरुक्कोष्टियूर नम्बि(श्री गोष्टिपुर्ण स्वामीजी) ने यह नाम दिया था ।

७) शठगोपनपोन्नडि (शठकोप स्वामीजी की पादुका) – तिरुमलय अण्डाण(श्री मालाकार स्वामीजी) ने दिया था ।

८) कोयिल अन्नन – भगवान सुन्दरबाहु ( तिरुमालिरुन्सोलै) को १०० घड़े अक्कर वडिसल और १०० घड़े मक्खन का भोग लगाकर जब श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी ने माँ गोदाम्बाजी का प्रण पुरा करके, श्रीविल्लिपुत्तूर दर्शन के लिए आये तब माँ गोदाम्बजी ने दिया था।

९) श्रीभाष्यकार – कश्मीर में शारदा पीठ में श्रीभाष्य पर रामानुज स्वामीजी के विवेचन पर प्रसन्न हो सरस्वती देवी ने प्रदान किया था।

१०) भूतपूरीश्वर – श्रीपेरुम्पुदुर के श्रीआदिकेशव भगवान ने दिया था।

११) देषिकेन्द्रार – श्रीतिरुवेण्कटमुदयन(श्री वेंकटेश भगवान) ने यह नाम प्रदान किये थे ।

इस तरह से, यह संक्षेप में वह सब नाम है जो रामानुज स्वामीजी को बहुत सारे आचार्यो ने प्रदान किये जिन्होंने रामानुज स्वामीजी का ध्यान रखा और उनका ज्ञान संवर्धन किया ताकि हमारा सम्प्रदाय और बढ़ सके और आलवन्दार स्वामीजी के बाद रामानुज स्वामीजी इसको आगे ले जा सके | आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) के विशेष अनुग्रह के द्वारा उनको सबसे पहले तिरुक्काच्चिनम्बि (श्री काँचीपूर्ण स्वामीजी) से श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के बारे में बतलाते है, बाद में श्री पेरियनम्बि(श्री महापूर्ण स्वामीजी), इळयाळ्वार को पंचसंस्कार दीक्षा प्रदान करते हैं, तिरुवायमोली का अनुसंधान थिरुमलाई अण्डाण जी से सीखते है, हमारे सम्प्रदाय का सार थिरुवरंगपेरुमल अरैयर जी से सीखते है, तिरुक्कोष्टियुरनम्बि (गोष्ठिपूर्ण स्वामीजी) से श्रीसम्प्रदाय के गोपनीय मंत्र सीखते है एवं रामायण का सार और उनके श्लोको का सुन्दर वर्णन अपने मामाजी पेरिया थिरुमलाई नम्बि जी से सीखते है | इस प्रकार, आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) के ६ मुख्या शिष्यों ने अपने गुरूजी के प्रति अपनी सेवा कैंकर्य किये |

रामानुज स्वामीजी – श्री पेरुम्बुदूर

वेदावल्ली : दादी, जब आप आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) के बारे में बता रही थी, अपने कहा था रामानुज स्वामीजी आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) के शिष्य नहीं बन सके पर रामानुज स्वामीजी ने प्रण लिए था की वह आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) के मनोरथो की पूर्ति करेंगे | वह क्या थी ? रामानुज स्वामीजी को कैसे पता चला की आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) के क्या अभिलाषाएँ थी |

दादी : एक बहुत सुन्दर प्रश्न है | जब आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) ने पेरिया नम्बि स्वामीजी को रामानुज स्वामीजी को श्री रंगम में लाने आज्ञा दिए, तो पेरिया नम्बि स्वामीजी कांचीपुरम जाते है | जब तक पेरिया नम्बि स्वामीजी रामानुज स्वामीजी के साथ श्री रंगम से लौट कर आते है, तब तक आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) वैकुण्ठ गमन कर इस संसार को छोड़ देते है| श्री रंगम पहुंचने पर, पेरिया नम्बि स्वामीजी और रामानुज स्वामीजी को जब इसके बारे में पता चलता है | जब रामानुज स्वामीजी आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) का दिव्या रूप देखे, उन्होंने उनके एक हाथ की ३ उंगलिया मुड़ी हुयी (बंद) देख अचंभित होते हैं। इळयाळ्वार् भी यह देख उपस्थित शिष्य और वैष्णव समूह से चर्चा कर इसका कारण जानने का प्रयास करते है , सबकी सुन इस निर्णय पर पहुँचते है की आलवन्दार स्वामी की ३ इच्छाएँ अपूर्ण रह गयी , रामानुज स्वामीजी उसी समय प्रण लेते है की वह आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) इच्छाएँ पुराण करेंगे | वे इच्छाएँ इस प्रकार थी, :
१. व्यास और पराशर ॠशियों के प्रति सम्मान व्यक्त करना ।
२. नम्माल्वार् के प्रति अपना प्रेम बढ़ाना ।
३. विशिष्टा द्वैत सिद्धान्त के अनुसार व्यास के ब्रह्म सूत्र पर श्रीभाष्य की रचना करना (विश्लेष से विचार/चर्चा करना ) लिखना । श्रीभाष्य टिका (व्याख्या) हेतु श्री कूरत्ताळ्वान के साथ कश्मीर यात्रा पर जाते है, बोधायनवृत्ति ग्रन्थ प्राप्त कर श्री बादरायण के ब्रह्मसूत्रों पर टिप्पणि पूरी करते है |

तब इळयाळ्वार् प्रण लेते है की, आलवन्दार स्वामी के यह ३ इच्छाएँ वह पूर्ण करेंगे, इळयाळ्वार् के प्रण लेते ही आळवन्दार् स्वामी की तीनो उंगलिया सीधी हो जाती हैं । यह देखकर वहां एकत्रित सभी वैष्णव, और आलवन्दार स्वामी के शिष्य अचंभित हो खुश हो जाते हैं और इळयाळ्वार् की प्रशंसा करते हैं। आळवन्दार् स्वामी की परिपूर्ण दया, कृपा कटाक्ष और शक्ति उन पर प्रवाहित होती हैं। उन्हें श्री वैष्णव संप्रदाय दर्शन के उत्तराधिकारी पद पर प्रवर्तक/ निरवाहक चुन लिये जाते हैं । इळयाळ्वार् को आळवन्दार् स्वामी का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त न होने का बहुत क्षोभ हुआ, वे दुखित मन से सब कैंकर्य पूर्ण करके , बिना पेरिय पेरुमाळ् के दर्शन किये कान्चिपूर् लौट जाते हैं ।

व्यास : लेकिन दादी, किसी का शरीर ऐसे कैसे उत्तर दे सकता है जैसे की आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) की मुड़ी हुयी उंगलिया रामानुज स्वामीजी की प्रतिज्ञा सुन कर ?

दादी : व्यास, जो संबंध रामानुज स्वामीजी का और आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) था वह शारीरिक अनुभव से बहार थी | यह संबंध ऐसे था जैसे मन और आत्मा का संबंध जैसा | क्या आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) ने रामानुज स्वामीजी को अपनी अंतिम ३ इच्छाएँ बताई थी ? यह कैसे हो सकता है ? व्यास, इस प्रकार का संबंध होता है | ठीक उस प्रसंग की तरह जहाँ वरदराज भगवान जी रामानुज स्वामीजी की शंकाओं का समाधान करते है बिना रामानुज स्वामीजी के बताये की उनकी शंकाएँ क्या है | ऐसे संबंध मन और आत्मा से सम्पन होते है और न की शरीर के द्वारा | इस तरह का संबंध था रामानुज स्वामीजी का और आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) का |

अब तक हमने रामानुज स्वामीजी और विभिन्न आचार्यो ने जो उनके जीवन से संबंध रखते थे, वह सब देखा | में आपको कल वह सब बताउंगी की कैसे रामानुज स्वामीजी एक महान आचार्य बने और कैसे बहुत से शिष्यों ने रामानुज स्वामीजी के जीवन में उनका अनुसरण किया |

अडियेन् रोमेश चंदर रामानुजन दासन

आधार – http://pillai.koyil.org/index.php/2016/08/beginners-guide-ramanujar-1/

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

 

బాల పాఠము – ఆళవన్దారుల శిష్యులు – భాగము 1

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< పెరియ నమ్బి

తిరువరంగప్పెరుమాళ్ అరైయర్, పెరియ తిరుమలై నంబి, తిరుమాలై ఆండాన్

pancha-acharyas

ఆలవందార్ శిష్యులు

పరాశర మరియు వ్యాస, నాన్నమ్మ ఇంటికి వారి స్నేహితురాలు వేదవల్లి తో పాటు ప్రవేశిస్తారు.

నాన్నమ్మ: స్వాగతం వేదవల్లి. పిల్లలూ లోపలికి రండి.

వ్యాస: నాన్నమ్మా, పోయిన సారి మీరు రామానుజ మరియు వారి ఆచార్యుల గురించి మాకు మరింత చెప్తానని చెప్పారు.

పరాశర: నాన్నమ్మా, మీరు రామానుజులకు అనేకమంది ఆచార్యులు ఉన్నారు, కేవలం పెరియ నంబి మాత్రమే కాదు అని చెప్పారు కదా? మిగతా వారు ఎవరు నాన్నమ్మా ?

నాన్నమ్మ: పిల్లలు, పోయిన సారి నేను మీకు చెప్పాను, ఆళవందారుకి చాలామంది శిష్యులు ఉండేవారని, వారందరూ ఇళైయాళ్వారుని సాంప్రదాయంలోకి తీసుకురావడానికి కృషి చేసారని చెప్పాను. వారిలో ముఖ్యులు 1) తిరువరంగ ప్పెరుమాళ్ అరైయర్ 2) తిరుక్కొష్టియూర్ నంబి 3) పెరియ తిరుమలై నంబి 4) తిరుమాలై ఆండాన్ 5) తిరుక్కచ్చి నంబి మరియు పెరియ నంబి. మనము కలుసుకున్నప్పుడు పెరియ నంబి గురించి చివరిసారి మాట్లాడాం మీకు గుర్తున్దా? ఇప్పుడు, ఇతర ఆచార్యుల గురించి మరియు సాంప్రదాయానికి వారి విలువైన సహకారం గురించి చెప్తాను.

పరాశర: నాన్నమ్మా, రామానుజులకు ఎందుకు అనేకమంది ఆచార్యులు ఉన్నారు?

నాన్నమ్మ:  వారందరూ వారి వారి సొంత శైలిలో  శ్రీ రామానుజులను గొప్ప ఆచార్యునిగా తీర్చిదిద్దడంలో తోడ్పడ్డారు. తిరువరంగ ప్పెరుమాళ్ రామానుజులను  కాంచీపురం నుండి శ్రీరంగానికి  తీసుకొని వచ్చి  గొప్ప కైంకర్యం చేశారు.

వ్యాస: అది ఎలా జరిగింది? మాకు ఆ కథ చెప్పండి నాన్నమ్మా.

నాన్నమ్మ:  రామానుజులు సమాశ్రయనం స్వీకరించి కాంచీపురంలో నివసిస్తున్న రోజులవి.  అరైయర్ ఆ సమయంలో కాంచీపురానికి వెళ్లి తిరుక్కచ్చి నంబిని దేవపెరుమాళ్ ముందు అరైయర్ సేవ చేయటానికి అనుమతించమని ప్రార్థిస్తారు. తన అర్చకుల ద్వారా దేవపెరుమాళ్ తన ఎదుట అరైయర్ సేవ చేయమని చెబుతారు. అరైయర్ ఎంతో ప్రేమభక్తితో పాసురాలను పాడి ఆడుతారు. ఎమ్బెరుమాన్ ఎంతో సంతోషించి వారికి బహుమతులను ప్రసాదిస్తారు. కాని అరైయర్ వారికి ఆ బహుమతులు కాకుండా ఇంకేదో కావాలని విన్నవిస్తారు. ఎమ్బెరుమాన్ అంగీకరించి ” ఏమి కావాలో అడుగు. ఏమైనా ఇస్తాను” అని అంటారు.  అరైయర్ రామానుజుల వైపు చూపించి, వారిని శ్రీరంగానికి పంపించమని అడుగుతారు. “నీవు వారిని అడుగుతావని అనుకోలేదు; ఇంకేమైనా అడుగు” అని దేవపెరుమాళ్ అంటారు. అరైయర్ బదులుగా ” మీరు ఎవరో కాదు రెండవ మాటలేని సాక్షాత్తూ ఆ శ్రీ రాముడే – ఇక తిరస్కరించలేరు”. దేవపెరుమాళ్ అంగీకరించి రామానుజులకు వీడ్కోలిస్తారు.

వ్యాస: ఎంత చమత్కారం నాన్నమ్మా? అరైయర్ వారు ఎంత  తెలివిగా పెరుమాళ్ను ఒప్పిస్తారు .

నాన్నమ్మ: అవును వ్యాస. తక్షణమే రామానుజుల చేతులు పట్టుకుని అరైయర్ శ్రీరంగానికి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తారు. అందువల్ల, శ్రీరంగానికి రామానుజులను తీసుకువచ్చి శ్రీ వైష్ణవులకు అరైయర్ చాలా ముఖ్యమైన కృషి చేసాడు,  మన సాంప్రదాయాన్ని ఉన్నతస్థితికి తీసుకువెళ్ళటానికి తోడ్పడ్డారు.

వేదవల్లి : నాన్నమ్మా, మీరు ప్రతి ఆచార్యులు ఒక్కొక్క విధంగా రామానుజులను తీర్చిదిద్దడంలో  తోడ్పడ్డారని అన్నారు. అరైయర్ ఏమి బోధించారు నాన్నమ్మా?

నాన్నమ్మ: సాంప్రదాయం యొక్క వివిధ కోణాలను రామానుజులకు బోధించమని ఆళవందారులు తన ప్రముఖ శిష్యులకు ఆదేశించారు. రామానుజులకు సాంప్రదాయంలోని  నిజమైన సారాంశాన్ని బోధించమని అరైయర్ని కోరుతారు. రామానుజులు జ్ఞానం కోసం అరైయర్ వద్దకు వెళ్లేముందు వారు  ముందుగానే ఆరు నెలల పాటు ఆచార్యులకు (అరైయర్) కైంకర్యం చేసారు. ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశంగా పరిగ్రహించాలి, రామానుజులు, కూరత్తాల్వారు, ముదలియాన్డాన్ మరియు అనేక ఆచార్యులు వారి జీవితాల్లో ఈవిధంగా చేసారు – వారు ఆచార్యుల వద్ద విద్య నేర్చుకునే ముందు వారికి కైంకర్యం చేసేవారు. ఇది వారు నేర్చుకోవలసిన విద్య పట్ల మరియు వారికి విద్య బోధించే వారి పట్ల  కూడా వారు కలిగి ఉన్న భక్తిని చూపిస్తుంది. రామానుజులు ప్రతిరోజూ సరైన వెచ్చదనంతో పాలు తయారు చేసేవారు మరియు అరియార్ వారికి అవసరమైనపుడు ఉపయోగం కోసం హరిద్రను నూరి సిద్ధం చేసేవారు.

వ్యాస: నాన్నమ్మా, ఇతర ఆచార్యులు రామానుజులకు ఏమి బోధించారు?

నాన్నమ్మ: అవును, నేను ఒకరి తరువాత ఒకరు వారి వద్దకే వస్తున్నాను. తిరుమలై నంబి రామానుజులకు మేనమామ. వారు తిరుమల నుండి వచ్చిన శ్రీవైష్ణవ అగ్రగణ్యులు. వారు శ్రీనివాసులకు ప్రతి రోజు  అకాశగంగ నుండి పవిత్ర జలాలను తీసుకు వచ్చే కైంకర్యం చేసేవారు. వారు గొప్ప శ్రద్ధతో మరియు అంకితభావంతో శ్రీనివాసులకు సేవ చేసేవారు. శ్రీ రామాయణం యొక్క సారాంశం మరియు వాటి అందమైన అర్థాలను రామానుజులకు నేర్పించమని వారి ఆచార్యులు ఆళవందారు వారిని ఆదేశిస్తారు . శ్రీ రామాయణాన్ని మన సాంప్రదాయం లో శరణాగతి శాస్త్రం అని పిలుస్తారు. తిరుమలై నంబి రామానుజుల యొక్క మేనమామ కాబట్టి , వారికి ఇలైయార్వారుడని నామకరణం కూడా వీరే చేస్తారు. అంతే కాకుండా తిరుమలై నంబి వారు రామానుజుల యొక్క పిన్ని కొడుకైన గోవింద పెరుమాళ్ ను కూడా సాంప్రదాయంలోకి తిరిగి తీసుకువస్తారు . అతనికి సాంప్రదాయ జ్ఞానం మరియు ఆళ్వారుల పాసురాలపై ప్రేమ  అసమానమైనది.

పరాశర: నాన్నమ్మా, మీరు  తిరుమాలై ఆండాన్ గురించి మరింత మాకు చెబుతారా? అతను రామానుజులకు ఎలా సహాయం చేసారు?

నాన్నమ్మ: తిరువాయ్మోలి అర్థాలను నేర్పించే బాధ్యతను తిరుమాలై ఆండాన్ కు ఇవ్వబడింది. రామానుజులు శ్రీరంగానికి వచ్చిన తరువాత, నమ్మాళ్వారి తిరువయ్మోలిని విని అర్థంచేసుకోమని  తిరుక్కోష్టివూర్ నంబి వారిని తిరుమాలై ఆండాన్ వద్దకు మార్గదర్శనం చేస్తారు. ప్రారంభంలో, ఇద్దరు గొప్ప విద్వాంసుల మధ్య సాధారణంగా జరిగిన అభిప్రాయాలకు కొన్ని భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నప్పటికీ, ఇది స్నేహపూర్వకంగా పరిష్కారం పొంది మరియు వారి ఆచార్యులు తిరుమాలై ఆండాన్  యొక్క ఆశీర్వాదంతో ఆళ్వార్ల పాసురాలలో దాగి ఉన్న క్లిష్టమైన అర్థాలను నేర్చుకున్నారు. తిరుమాలై ఆండానుకి వారి ఆచార్యులు ఆళవందారు లంటే  గొప్ప గౌరవం, భక్తి ఉండేది. అతడు తన ఆచార్యుల యొక్క మార్గము మరియు బోధనల నుండి ఎప్పుడూ తప్పే వారు కాదు, అదే వారు రామానుజులకు కూడా నేర్పించారు, తద్వారా వారి ద్వారా ఆ కైంకర్యాన్ని మన సాంప్రదాయంలో ముందుకు తీసుకువెళ్లి కొనసాగిస్తారని నేర్పిస్తారు.

వేదవల్లి: మరి తిరుక్కోష్టివూర్ నంబి మరియు తిరుక్కచ్చి నంబి గురించి ?

నాన్నమ్మ: మనం మరోసారి కలుసుకున్నపుడు వారి గురించి చెబుతాను. వారి గురించి అనేక ఆసక్తికరమైన కథలు ఉన్నాయి.

పిల్లలందరూ ఒకేసారి: ఆ కథలు మాకు ఇప్పుడే చెప్పండి నాన్నమ్మా.

నాన్నమ్మ: ఇక ఆలస్యమవుతుంది. ఇవాల్టికి ఇది చాలు. ఇప్పుడు మీరు ఇంటికి వెళ్లి రేపు మరలా రండి.  మీతో పాటు మీ స్నేహితులను కూడా తీసుకురావడం మర్చిపోకండి.

పిల్లలు ఆచార్యుల గురించి ఆలోచిస్తూ వారి ఇళ్లలోకి వెళ్లి, మరుసటి రోజు వారికి నాన్నమ్మ చెప్పే కథల కోసం ఆత్రంగా ఎదురు చూస్తున్నారు.

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2016/07/beginners-guide-alavandhars-sishyas-1/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

బాల పాఠము – పెరియ నమ్బి

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< ఆళవందార్

పరాశర మరియు వ్యాస నాన్నమ్మ ఇంటికి వస్తారు. అత్తుళాయ్ చేతిలో ఒక బహుమతితో ప్రవేశిస్తుంది.

నాన్నమ్మ: నువ్వు  ఏమి గెలిచావు అత్తుళాయ్ ?

వ్యాస: నాన్నమ్మా, అత్తుళాయ్ మా పాఠశాలలో  ఫాన్సీ డ్రస్సు పోటీలో ఆండాళ్ లాగా నటించింది, తిరుప్పావై లోని కొన్ని పాసురాలని పాడి మొదటి బహుమతిని గెలుచుకుంది.

నాన్నమ్మ:  చాలా అద్భుతం అత్తుళాయ్! నేను పెరియ నంబి గురించి ఈరోజు మీకు చెప్పిన తర్వాత పాసురాలను నేను వింటాను.

పిల్లలు : ఇలైఆళ్వార్ గురించి కూడా నాన్నమ్మా.

నాన్నమ్మ: అవును, అవును. నేను పోయిన సారి చెప్పినట్టుగా, పెరియ నంబి ఆళవందార్ యొక్క ప్రధాన శిష్యులలో ఒకరు. వారు శ్రీరంగంలో మార్గశిర మాసం, జ్యేష్ట నక్షత్రంలో జన్మించారు.  ఇలైఆళ్వార్ ని కాంచీపురం నుండి శ్రీరంగానికి తీసుకువచ్చింది కూడా వీరే. ఇలైఆళ్వార్ ను కలుసుకోవడానికి పెరియనంబి కంచికి వెళుతుండగా, ఇలైఆళ్వార్ పెరియ నంబిని కలుసుకునేందుకు తన ప్రయాణం శ్రీరంగానికి ప్రారంభిస్తారు.

పరాశర: నాన్నమ్మా,  ఇలైఆళ్వారులు  కాంచిపురంలో యాదవప్రకాశుల వద్ద విద్య నేర్చుకుంటుండగా శ్రీరంగానికి ఎందుకు బయలుదేరారు?

నాన్నమ్మ: చాలా మంచి ప్రశ్న! నేను కిందటి సారి చెప్పింది గుర్తుందా, ఆళవందారులు తిరుక్కచ్చి నంబి కి ఇలైఆళ్వారులను  అప్పగించి కావాల్సినప్పుడు  మార్గనిర్దేశం చేయమని చెబుతారు. ఇలైఆళ్వారులకు  యాదవప్రకాశులతో అభిప్రాయ భేదాలు మొదలై సతమతమవుతుండగా,  తిరుక్కచ్చి నంబి వద్దకు పరిష్కారం కోసం వస్తారు . తిరుక్కచ్చి నంబి మార్గదర్శం చేయమని  ఎవరిని అడుగుతారు?

అత్తుళాయ్: దేవప్పెరుమాళ్!

నాన్నమ్మ: అద్భుతం ! దేవప్పెరుమాళ్ ఎల్లప్పుడూ ఇలైఆళ్వారులను రక్షించుటకు వచ్చి, పెరియ నంబి వద్దకు వెళ్లి పంచ సంస్కారము కానిచ్చి వారి శిష్యులుగా కామని చెబుతారు. అతను ఒక ప్రకాశవంతమైన, పెరుగుతున్న సూర్యుడు రాత్రి చీకటిని తొలగించినట్టుగా ఇలైఆళ్వారుల మనస్సులో ఉన్న సందేహాలను తొలగిస్తారు. అట్లా, కంచి నుండి ఇలైఆళ్వార్ బయలుదేరినప్పుడు, పెరియ నంబి ఇలైఆళ్వారులను కలవడానికి కంచి కి బయలుదేరారు. వారు ఇద్దరూ మధురాంతగం అనే ప్రదేశంలో కలుసుకుంటారు, పెరియ నంబి ఇలైఆళ్వారులకు అక్కడే పంచ సంస్కారము చేసిన తరువాత సాంప్రదాయంలోకి ప్రవేశిస్తారు.

వ్యాస: ఓహ్ అవును, మధురాంతగం లో యేరి కాత్త రామాలయం ఉంది. పోయిన సెలవుల్లో మేము ఆ ఆలయానికి వెళ్ళాము. కానీ, అతను దీక్షను ఆచరించటానికి కంచి లేదా శ్రీరంగానికి ఎందుకు వెళ్ళలేదు? మధురాంతగంలో నే ఉన్నట్టుండగా ఎందుకు అలా చేసారు?

పెరియ నంబి – శ్రీరంగం

నాన్నమ్మ: పెరియ నంబి ఒక గొప్ప ఆచార్యులు, వారికి ఇలైఆళ్వార్ పట్ల అపారమైన అనుబంధం మరియు గౌరవం కలిగి ఉండేది. ఇలాంటి మంచి పనులు వాయిదా వేయకూడదని వారికి తెలుసు. పిల్లలు, దీని నుంచి మనకు ఏమి తెలుస్తుందంటే, మనము మన సాంప్రదాయానికి  సంబంధించిన మంచి విషయాలు, పనులను ఆలస్యం లేదా వాయిదా వేయకూడదు. ఎంత తొందరగా అయితే అంత మేలు! పెరియ నంబి మన సాంప్రదాయానికి సంబంధించిన నిజమైన సూత్రాలు వారికి తెలుసు. అతను తన శిష్యుడు రామానుజులును ఎంతో ఇష్టపడేవారు, ఎంత అంటే వారు వారి జీవితాన్నే ధార పోసారు మన సాంప్రదాయం కోసం – రామానుజ!

వ్యాస: వారు తన జీవితాన్ని అర్పించారు! ఎందుకు వారు అలా చేయవలసి వచ్చింది నాన్నమ్మా?

నాన్నమ్మ: ఆ సమయంలో ఆ ప్రాంతానికి రాజు,  శైవ రాజు తన ఆజ్ఞను అంగీకరించి రాజ దర్బారికి రావాలని రామానుజులను ఆజ్ఞాపిస్తారు. రామానుజులకు బదులుగా, వారి యొక్క గొప్ప శిష్యులలో ఒకరైన కూరత్తాల్వారు, వారి ఆచార్యులుగా మారువేషంలో, పెరియ నంబి తో రాజ దర్బారికి వెళతారు. పెరియ నంబి ఆ సమయంలో చాలా వృద్దులు, వారి కూతురు అత్తుళాయ్ కూడా వారితోపాటు  వెళుతుంది.

అత్తుళాయ్: అది నా పేరు!

నాన్నమ్మ: అవును! రాజు తన ఆజ్ఞలను అంగీకరించమని ఆజ్ఞాపించినప్పుడు, కూరత్తాల్వారు మరియు పెరియ నంబి ఇద్దరూ రాజు యొక్క ఆజ్ఞలను తిరస్కరిస్తారు. ఆగ్రహించి రాజు, వారిద్దరి కళ్ళను పీకేయమని సేవకులకు ఆదేశించారు. పెరియ నంబి వృద్ధాప్యము వలన ఆ నొప్పిని తట్టుకోలేక, తిరిగి  శ్రీరంగానికి వెళ్తుండగా కూరత్తాల్వార్ వడిలో వారు జీవితాన్ని త్యాగం చేసి పరమపదం చేరుకుంటారు. ఈ మహాత్ములు ఏ ఆలోచనా లేకుండా  ముత్యాల హారం మధ్యలోని మణి లాంటి వారైన రామానుజులని కాపాడటానికి త్యాగం చేశారు. ఆ హారంలోని ముత్యాలను విచ్ఛిన్నం చేస్తే ఏమి జరుగుతుంది?

పరాశర మరియు వ్యాస ఒకే సారిగా: హారం కూడా తెగిపోతుంది!

నాన్నమ్మ:  సరిగ్గా!  అదేవిధంగా, మన సాంప్రదాయంలో హారంలోని మణి లాంటి వారు రామానుజులు, అయినప్పటికిని మన ఆచార్యులు ముత్యాల వంటి వారై, వారందరూ కలిసి, కేంద్ర రత్నం సురక్షితంగా ఉండాలని సంరక్షిస్తూ ఉండేవారు. కాబట్టి మనమందరం మన ఆచార్యాలకు కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి.

పరాశర: నాన్నమ్మా, కూరత్తాల్వారుకి ఏమి అయింది?

నాన్నమ్మ:  కూరత్తాల్వారు, అతని గ్రుడ్డి అయిన కళ్ళతో తిరిగి శ్రీరంగానికి వచ్చారు. వారు రామానుజుల యొక్క గొప్ప శిష్యులు, వారు  రామానుజులతో కలిసి అన్ని అంశాలలో అనుసరించారు. మనం మరో సారి కలుసుకున్నపుడు నేను కూరత్తాల్వారు మరియు రామానుజుల గురించి మరింత మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు మీరు త్వరగా ఇంటికి వెళ్లండి. మీ తల్లిదండ్రులు మీ కోసం వేచి ఉంటారు.  అత్తుళాయ్, ఈ సారి వచ్చినపుడు తిరుప్పావై పాసురాలని వినిపించాలి.

పిల్లలు పెరియ నంబి మరియు కూరత్తాల్వారు గురించి ఆలోచిస్తూ ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళారు.

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2016/07/beginners-guide-periya-nambi/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

బాల పాఠము – ఆళవందార్

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< ఉయ్యక్కొణ్డార్ మరియు మణక్కాల్ నమ్బి

వ్యాస, పరాశర మరియు వారి స్నేహితురాలు అత్తుళాయ్ తో పాటు నాన్నమ్మ ఇంటికి వస్తారు. నాన్నమ్మ వారిని తన చేతులలో ప్రసాదముతో స్వాగతిస్తారు.

నాన్నమ్మ:  స్వాగతం అత్తుళాయ్! ఇక్కడ మీ చేతులు, కాళ్ళు కడుక్కొని ఈ ప్రసాదం తీసుకోండి. నేడు ఉత్తరాషాడం, ఆళవందార్ తిరునక్షత్రం.

పరాశర : నాన్నమ్మా, పోయినసారి మీరు యమునైత్తురైవర్ గురించి మాకు చెప్తానని అన్నారు గుర్తుందా?

నాన్నమ్మ:  అవును! నాకు గుర్తుంది, మీకు గుర్తుందని మరియు ఆచార్యుల గురించి తెలుసుకోవాలని ఆసక్తిగా ఉన్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేడు వారి తిరునక్షతరం. వారి కీర్తి ప్రతిష్టల గురించి చర్చించడానికి చాలా సరైన రోజు.

వ్యాస : నాన్నమ్మా, కానీ మీరు ఆళవందార్ తిరునక్షత్రం అని అన్నారు కదా?

ఆళవందార్ – కాట్టు మన్నార్ కోయిల్

నాన్నమ్మ:  అవును. కట్టూ మన్నర్ కైయిల్ లో జన్మించిన యమునాథ్యురైవర్ తరువాత ఆళవందార్ గా ప్రసిద్ది చెందారు. వారు ఈశ్వర ముని యొక్క కుమారుడిగా మరియు నాథముని యొక్క మనుమడిగా జన్మించారు. వారు మహాభాష్య భట్టర్ వద్ద విద్యను అభ్యసించారు. వారు ఆళవందార్ గా పిలువబడడానికి  చాలా ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది. ఆ రోజులల్లో పండితులు ప్రధాన పండితులకు పన్నులు చెల్లించే వారు . అక్కియాల్వాన్ అనే రాజ పురోహితుడు తన ప్రతినిధులను పండితుల వద్దకు పన్నులు చెల్లించమని పంపేవాడు. మహాభాష్య భట్టర్ భయపడితే, యమునైత్తురైవర్ తను  చూసుకుంటాడని చెబుతాడు. అతను “చౌకబారు కీర్తి ప్రతిష్టల కోసం చూస్తున్న కవులను నాశనం చేస్తాను” అని ఒక శ్లోకాన్ని పంపుతాడు. ఇది చూసిన అక్కియాల్వాన్ కు కోపం వచ్చి, తన సైనికులకు యమునైత్తురైవర్ ని రాజ దర్బారుకి  తీసుకురమ్మని పంపుతాడు. యమునైత్తురైవర్ తనకు సరైన గౌరవం ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే వస్తానని చెప్తాడు. అందువల్ల, రాజు వారికోసం పల్లకి పంపితే  యమనుతితురైవర్ దర్బారుకి  హాజరౌతారు. చర్చ మొదలవుతుండగా, రాణి, యమనుతితురైవర్ విజయాన్ని సాధిస్తాడని రాజుకు చెబుతుంది. ఒక వేళ అతను ఓడిపోతే, ఆమె రాజుకు సేవకురాలై సేవలు చేస్తానని చెప్తుంది. రాజు అక్కియాల్వాన్ గెలుస్తాడని నమ్మకం ఉందన్నారు. ఒకవేళ యమునైత్తురైవర్ గెలుస్తే అతనికి సగం రాజ్యాన్ని ఇస్తానని ప్రకటిస్తారు . చివరకు, గొప్ప శౌర్యం జ్ఞానంతో, యమునైత్తురైవర్ అక్కియాల్వాన్ పై విజయం సాధిస్తారు. అక్కియాల్వాన్ చాలా ప్రభావితులై  యమునైత్తురైవర్ శిష్యులు అవుతారు. రాణి తనని రక్షించడానికి వచ్చారని “ఆళవందార్” అనే పేరును ఇస్తుంది – ఒక వేళ అతను ఓడిపోతే, ఆమె ఒక సేవకురాలై మారి ఉండేది. కాని ఇప్పుడు  ఆమె కూడా ఆళవందార్ శిష్యులుగా మారుతుంది.  రాజు వాగ్దానం ప్రకారం అతను సగం రాజ్యం పొందుతాడు.

వ్యాస : నాన్నమ్మా, యమునైత్తురైవర్ సగం రాజ్యం పొంది ఉంటే, అతను రాజ్యం పరిపాలించి వుండాలి. అతను మన సాంప్రదాయం లోకి ఎలా వచ్చారు?

అత్తుళాయ్:   ఉయ్యక్కొండార్ శిష్యులైన మణక్కాళ్ నంబి ద్వారా అతను మన సాంప్రదాయం లోకి వచ్చారు. ఉయ్యక్కొండార్ నిర్దేశం ప్రకారం  మణక్కాళ్ నంబి  ఆళవందార్లను తీసుకువస్తారు.

నాన్నమ్మ: ఖఛ్చితంగా నిజం అత్తుళాయ్! దీని గురించి నీకు ఎలా తెలుసు?

అత్తుళాయ్: మా అమ్మ కూడా మన ఆచార్యులు మరియు పెరుమాళ్ గురించి కథలను చెపుతుంది.

నాన్నమ్మ:  ఆళవందార్ ఒక గొప్ప ఆచార్యులు, వారు దేవపెరుమాళ్ ఆశీర్వాదంతో శ్రీ రామానుజులను మన సాంప్రదాయంలోకి తీసుకువచ్చారు.

పరాశర : కానీ నాన్నమ్మా, దేవపెరుమాళ్ ఎలా ఆళవందార్ కి సహాయం చేస్తారు?

నాన్నమ్మ: ఆళవందార్ కాంచీపురంలోని వరదరాజ పెరుమాళ్ ఆలయంలో ఇళైఆళ్వార్ని చూస్తారు (ఈయనే తరువాతికాలంలో రామానుజులైనారు). ఇళైఆళ్వార్ తన గురువు యాదవ ప్రకాశుని వద్ద విద్య నేర్చుకొనే రోజులవి. సాంప్రదాయం తర్వాతి నాయకుడిగా ఇళైఆళ్వార్ని తయారు చేయమని ఆళవందార్ పెరుమాళ్ ను ప్రార్థిస్తారు. అందువల్ల దేవపెరుమాళ్ ఒక తల్లిలాగా ఇళైఆళ్వార్ని పెంచుతారు, వారు తరువాత కాలంలో సాంప్రదాయానికి గొప్పలో గొప్ప అయిన కైంకర్యాన్ని అందిస్తారు. ఆళవందార్ అవసరమైన విధంగా ఇళైఆళ్వార్కి మార్గనిర్దేశం చేయమని తిరుక్కచ్చి నంబికి కూడా అప్పగిస్తారు. తిరుక్కచ్చి నంబి మీకు గుర్తున్నారా?

వ్యాస : అవును నాన్నమ్మా, అతను తిరువాలవట్ట (వింజామర) కైంకర్యం దేవపెరుమాళ్, తాయార్లకు చేస్తారు మరియు వారిరువురితో మాట్లాడతారు కూడా. మనం కూడా తిరుక్కచ్చి నంబి లాగా పెరుమాళ్లతో మాట్లాడినట్లయితే ఎంత బాగుంటుంది? అయితే ఆళవందార్ ఇళైఆళ్వార్ ని కలిసారా? ఆళవందార్ ఇళైఆళ్వార్ని తన శిష్యులుగా అంగీకరించారా?

నాన్నమ్మ: దురదృష్టవశాత్తు కలుసుకోలేదు! ఇళైఆళ్వార్ ఆళవందార్ యొక్క శిష్యుడు కావటానికి శ్రీరంగం రావడానికి ముందే వారు ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలిపెట్టి పరమపదం చేరుకుంటారు. వారు ఒకరినొకరు కలుసుకోలేక పోయారుకానీ ఆళవందార్ యొక్క కోరికలను నెరవేరుస్తానని ఇళైఆళ్వార్ హామీ ఇస్తారు. ఈ సారి మనం కలుసుకున్నప్పుడు, నేను మీకు, ఆళవందార్ శిష్యులలో ఒకరైన పెరియ నంబి గురించి తెలియజేస్తాను, ఈయనే ఇళైఆళ్వార్ యొక్క గురువై నిరంతరం మార్గదర్శకులగా వారిని నడిపిస్తారు. ఆళవందారుకి అనేకమంది శిష్యులు ఉండేవారు. వారందరూ ఇళైఆళ్వార్ని  సాంప్రదాయంలోకి తీసుకురావడానికి కలిసి కృషి చేశారు. పెరియ నంబి, పెరియ తిరుమలై నంబి, తిరుక్కోష్టియూర్ నంబి, తిరుమలై ఆండాన్, మారనేరి నంబి, తిరుక్కచ్చి నంబి, తిరువరంగ పెరుమాళ్ అరయర్ మరెందరో ఆళవందార్ల శిష్యులు .

వ్యాస , పరాశర మరియు అత్తుళాయ్: ఇది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది నాన్నమ్మా. వచ్చే సారి దయచేసి పెరియ నంబి మరియు ఇళైఆళ్వార్ల గురించి చెప్పండి.

నాన్నమ్మ:  చాలా ఆనందంగా చెప్తాను. కానీ ఇప్పుడు బయట చీకటి పడుతోంది. మీరు మీ ఇండ్లకు వెళ్లండి.

పిల్లలు ఆళవందార్ గురించి ఆలోచిస్తూ వారి ఇళ్లకు సంతోషంగా బయలుదేరుతారు..

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2016/07/beginners-guide-alavandhar/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

బాల పాఠము – ఉయ్యక్కొణ్డార్ మరియు మణక్కాల్ నమ్బి

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< నాథమునులు

వ్యాస మరియు పరాశర వారి స్నేహితురాలు వేదవల్లితో పాటు ఆండాళ్ నాన్నమ్మ  ఇంటికి వస్తారు.  నాన్నమ్మ వారిని తన చేతులలోని ప్రసాదముతో స్వాగతిస్తారు.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ:  ఇదిగో ఈ ప్రసాదం తీసుకుని  మీ కొత్త స్నేహితురాలు ఎవరో చెప్పండి.

వ్యాస: నాన్నమ్మా, ఈమె పేరు వేదవల్లి సెలవుల కోసం కాంచీపురం నుండి వచ్చింది. తను కూడా ఆచార్యుల యొక్క ప్రఖ్యాతమైన కథలను వింటుందని మాతో పాటు తీసుకని వచ్చాము.

పరాశర: నాన్నమ్మా మనము ఈవాళ ఏదైనా పండుగ జరుపుకుంటున్నామా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: నేడు పద్మాక్షర్ మరియు పుండరీకాక్షర్ అని కూడా పిలవబడే ఉయ్యక్కొండార్  యొక్క తిరునక్షత్రము.

uyyakkondar

వ్యాస: నాన్నమ్మా, మీరు ఈ ఆచార్య గురించి మాకు చెప్పగలరా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: వారు చైత్ర మాసం, కృత్తికా నక్షత్రం, తిరువెళ్ళరాయ్ దివ్య దేశంలో జన్మించారు. వారికి తిరువెళ్ళరాయ్ యొక్క ఎమ్పెరుమాన్  పేరు పెట్టారు. వారు కురుగై కావలప్పన్ తో పాటుగా నాథముని వారి ప్రధాన శిష్యుడు. నాథమునులకు అష్టాంగ యోగం నమ్మాళ్వార్ వారి దీవెనలతో లభించినది.

పరాశర: ఈ యోగం ఏమిటి నాన్నమ్మా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: ఇది ఒక విధమైన యోగ పద్ధతి, దీని ద్వారా శరీర కార్యకలాపాల గురించి ఆలోచించకుండా భగవానుని నిరంతరాయముగా అనుభవించవచ్చు. నాథముని అష్టాంగ యోగను కురుగై కావలప్పన్ కు బోధించారు, ఉయ్యక్కొండార్ ని నేర్చుకుంటారేమో నని అడిగారు, “పిణం కిడక్క మనాం పుణరళామొ?” అని ఉయ్యక్కొండార్ అంటారు.

పరాశర: నాన్నమ్మా, అతను ఎవరైనా మరణించినప్పుడు ఆనందించలేము అని చెబుతున్నారా? ఎవరు మరణించారు?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అద్భుతం పరాశర! ఈ ప్రపంచంలో చాలామంది ప్రజలు బాధపడుతున్నారని, భగవానుని తానొక్కరే ఆనందించగలను అని ఎలా ఆలోచించవచ్చని ఆయన అన్నారు. ఇది విన్న, నాథముని మిక్కిలి సంతోషపడి  ఉయ్యక్కొండార్ యొక్క ఔదార్యాన్ని ప్రశంసిస్తారు. ఈశ్వర ముని  కుమారుడికి (నాథముని యొక్క సొంత మనవడు)  అష్టాంగ యోగం, దివ్య ప్రబంధం మరియు అర్థాన్ని ఉపదేశమివ్వమని ఉయ్యక్కొండార్  మరియు కురుగై కావలప్పన్ కు వారు ఆదేశిస్తారు.

వ్యాస: నాన్నమ్మా ఉయ్యక్కొండార్ కి ఎవరైనా శిష్యులు ఉన్నారా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: వారికి మణక్కాళ్ నంబి ప్రధాన శిష్యుడు. పరమపదానికి వెళ్ళే సమయములో, మణక్కాళ్ నంబి ఉత్తరాధికారి గురించి ప్రశ్నించగా,  సాంప్రదాయం జాగ్రత్తలను వారినే వహించమని  మణక్కాళ్ నంబిని నిర్దేశిస్తారు. అదీకాక యామునైత్తురైవర్ (ఈశ్వర ముని యొక్క కుమారుడు) ని వారి ఉత్తరాధికారిగా సిద్ధం చేయమని మణక్కాళ్ నంబికి నిర్దేశిస్తారు.

పరాశర: నాన్నమ్మా మణక్కాళ్ నంబి గురించి మాకు చెప్పగలరా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: వారి అసలు పేరు రామమిశ్రార్. మాఘ మాసం, మఖా నక్షత్రం, మణక్కాళ్ లో జన్మించారు. మధురకవి ఆళ్వార్ ఎలా నమ్మాళ్వారుకి అంకితమై ఉండేవారో, మణక్కాళ్ నంబి ఉయ్యక్కొండార్ కి అంకితమై ఉండేవారు. ఉయ్యక్కొండార్ భార్య మరణించిన తరువాత, అతను వంట కైంకర్యాన్ని వహిస్తూ  తన ఆచార్యుని ప్రతి వ్యక్తిగత అవసరానికి హాజరయ్యారు. ఉయ్యక్కొండార్ యొక్క కుమార్తెలు నదిలో స్నానం చేసిన తర్వాత వారు ఒకసారి బురదను దాట వలసి వచ్చింది. వారు బురద లో నడవడానికి వెనుకాడగా, రామమిశ్రార్ ఆ బురదలో పడుకొని వారి కుమార్తెలను తన వీపుపై నుండి నడిచి బురదను దాటమంటారు. ఇది విన్న ఉయ్యక్కొండార్, నంబి అంకిత భావానికి చాలా గర్వ పడతారు.

పిల్లలు: నాన్నమ్మా, మనము మరలా కలుసుకున్నప్పుడు  మీరు యమునైత్తురైవర్ కథ చెప్పగలరా?

నాన్నమ్మ సంతోషంగా ” తరువాత మనం కలుసుకున్నప్పుడు ఆ పని సంతోషంగా చేస్తాను ”  పిల్లలు వారి వారి ఇంటికి తిరిగి వెళతారు..

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2015/10/beginners-guide-uyakkondar-and-manakkal-nambi/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

బాల పాఠము – ఆచార్యుల పరిచయము

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< దివ్య ప్రబంధము – ఆళ్వారులు అనుగ్రహించిన విలువైన కానుక

Acharyas

ఆచార్య రత్నహారం

పరాశర మరియు వ్యాస కొంతకాలం తర్వాత ఆండాళ్ నాన్నమ్మ వద్దకు వచ్చి ఉంటారు. సెలవులలో  అమ్మమ్మ తాతలతో కలిసి ఉండటానికి వారు తిరువల్లిక్కేణి  వెళ్లారు.

నాన్నమ్మ: పరాశర! వ్యాస! స్వాగతం. తిరువల్లిక్కేణిలో చాలా బావుండింది అని ఆశిస్తున్నాను.

పరాశర :  అవును నాన్నమ్మ!  అద్భుతంగా ఉండింది. మేము ప్రతిరోజు పార్థసారథి పెరుమాళ్ దేవాలయానికి వెళ్ళాము. అంతేకాదు, మేము దగ్గరలోని కాంచీపురం మొదలగు చాలా దివ్యదేశాలు దర్శించాము. మేము శ్రీపెరుంబుదూర్ కూడా వెళ్లి ఎమ్బెరుమానార్ని దర్శనం చేసుకున్నాము.

నాన్నమ్మ:  చాలా బాగుంది. శ్రీపెరుంబుదూర్ రామానుజుల వారి జన్మ స్థలం. వారు అత్యంత ముఖ్యమైన ఆచార్యులలో ఒకరు. నేను త్వరలో వారి గురించి మరిన్ని వివరాలు చెప్తాను. మొన్నసారి నేను ఆచార్యుల గురించి చెప్తాను అని చెప్పాను. నేను ఇప్పుడు క్లుప్తంగా పరిచయం చేస్తాను. “ఆచార్య” అనే పదానికి అర్థమేమిటో మీకు తెలుసా?

వ్యాస:  నాన్నమ్మ! ఆచార్య, గురువు అంటే ఒకటేనా?

నాన్నమ్మ:  అవును. ఆచార్య మరియు గురువు సమానమైన పదాలు. ఆచార్య అంటే నిజమైన జ్ఞానం నేర్చుకున్నవాడు, దానిని స్వయంగా పాటించి మరియు ఇతరులు అనుసరించడానికి స్ఫూర్తినిస్తాడు. గురువు అనగా మన అజ్ఞానాన్ని తొలగించేవాడు.

పరాశర:  “నిజమైన జ్ఞానం” ఏమిటి నాన్నమ్మా?

నాన్నమ్మ: చాలా తెలివైన ప్రశ్న వేసావు పరాశర. నిజమైన జ్ఞానం అంటే మనము ఎవరో తెలుసుకోవటం మరియు మన బాధ్యతలు ఏమిటో తెలుసుకోవడం. ఉదాహరణకు, నేను మీ నాన్నమ్మను. మీకు మంచి విలువలను నేర్పించడం నా బాధ్యత. ఈ విషయంలో నాకు మంచి అవగాహన ఉంటే – ఇది నిజమైన జ్ఞానం. అదేవిధంగా, మనందరం భగవానుని సేవకులం మరియు అతను మనందరికీ యజమాని. ఒక యజమానిగా, అతను మన సేవకు అర్హుడు మరియు ఒక సేవకుడిగా ఆయనను సేవించడం మన బాధ్యత. ఇది ప్రతి ఒక్కరూ అర్ధం చేసుకోవలసిన సాధారణమైన “నిజమైన జ్ఞానం”. ఇది తెలిసినవారు మరియు ఆచరణాత్మక మార్గాల ద్వారా ఇతరులకు నేర్పించేవారిని ‘ఆచార్యులు’ అని పిలుస్తారు. ఈ “నిజమైన జ్ఞానం” వేదం, వేదాంతం , దివ్య ప్రబంధం మొదలైన వాటిలో అందుబాటులో ఉంది.

వ్యాస:  ఓ! అయితే, మొదటి ఆచార్య ఎవరు? ఈ “నిజమైన జ్ఞానం” ఇతరులకు నేర్పడానికి మొట్ట మొదట ఎవరికో ఒకరికి తెలిసిఉండాలి.

నాన్నమ్మ: తెలివైన ప్రశ్న వ్యాస. మన పెరియ పెరుమాళ్ మొదటి ఆచార్యుడు. ఇప్పటి వరకు ఆళ్వారుల గురించి మనము చూశాము. పెరుమాళ్ వారికి నిజమైన జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు. వారి జీవితాల్లో మనము చూసినట్లుగా ఆళ్వార్లు పెరుమాళ్ వైపు  గొప్ప అనుబంధాన్ని చూపించారు. వారు ఆ నిజమైన జ్ఞానాన్ని దివ్య ప్రబంధం ద్వారా వెల్లడించారు.

పరాశర: నాన్నమ్మా!  ఆళ్వారుల సమయం తర్వాత, ఏమి జరిగింది?

నాన్నమ్మ: ఆళ్వార్లు కొంతకాలం ఈ ప్రపంచంలో నివసించి వారు శాశ్వతంగా ఉండటానికి పరమపదానికి వెళ్ళిపోయారు. జ్ఞానం నెమ్మదిగా క్షీణించి, దివ్య ప్రబంధాలు దాదాపు నష్టమైనప్పుడు చీకటి కాలాన్ని ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. కానీ నమ్మాళ్వార్ వారి కృపతో, మనకు దివ్యప్రబందాలు తిరిగి లభించాయి మరియు తరువాత కాలంలో అనేకమంది ఆచార్యులు వాటిని ప్రచారం చేసారు. మనము ఆ ఆచార్యుల గురించి చూద్దాము.

పరాశర మరియు వ్యాస :  నాన్నమ్మ మేము ఎదురు చూస్తాము.

నాన్నమ్మ: మీ తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు. మనము తరువాత కలిసినప్పుడు ఆచార్యుల గురించి మరిన్ని విషయాలు చెబుతాను.

అడియేన్ రఘువంశీ రామానుజ దాసన్

మూలము :  http://pillai.koyil.org/index.php/2015/06/introduction-to-acharyas/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

బాల పాఠము – తిరుమంగై ఆళ్వార్

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< తిరుప్పాణాళ్వార్

thirumangai-adalma

తిరుమంగై ఆళ్వార్ , వారి ఆడల్మా గుఱ్ఱం పై

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ, పరాశర మరియు వ్యాస ఉరైయూర్ నుండి వారి ఇంటికి వస్తున్నారు.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: పరాశర మరియు వ్యాస, మీరు ఉరైయూర్ లో సమయం అద్భుతంగా గడిపినట్టున్నారు.

పరాశర మరియు వ్యాస: అవును, నాన్నమ్మ. అక్కడ తిరుప్పాణ్ ఆళ్వారును చూడటం చాలా బావుండింది. దివ్య దేశాలకు వెళ్ళటం మరియు అక్కడ అర్చావతార ఎమ్పెరుమాన్ ని సేవించటం చాలా బావుంది.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: ఇప్పుడు మీకు తిరుమంగై ఆళ్వారు గురించి చెబుతాను. వారు దివ్య దేశ ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క కీర్తి ప్రతిష్ఠలు చాటడంలోఎంతో దోహద పడ్డారు. వారు కార్తీక మాసం, కృతిక నక్షత్రంలో తిరునాంగూర్ దివ్య దేశం వద్ద తిరుక్కురైయలూర్ లో జన్మించారు. వారు 6 దివ్య ప్రబంధములు రచించారు, అవి పెరియ తిరుమొళి, శిరియ తిరుమడల్, పెరియ తిరుమడల్, తిరునెడుందాండగం. వారి అసలు పేరు నీలన్ (వారు నీలవర్ణం కల వారు కాబట్టి)

పరాశర: నాన్నమ్మ, వారు ఆ రోజుల్లో దివ్య దేశాలకు ఎలా వెళ్లారు ?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ:  వారి దగ్గర ఒక గుఱ్ఱం ఉండేది. చాల శక్తిగల గుఱ్ఱం కాబట్టి వారు అంతటా ప్రయాణం దాని పైనే చేసేవారు.

వ్యాస: వారి విశేషం ఏమిటి నాన్నమ్మా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ:  తిరుమంగై  ఆళ్వారుకు చాలా  అసమానమైన గుణాలు ఉన్నాయి. మొదట్లో వారు ఒక గొప్ప యోధులు ఇంక ఒక చిన్న రాజ్యాన్ని పరిపాలించే వారు. ఆ సమయంలో కుముదవల్లి నాచ్చియారును కలిసి పెళ్లి చేసుకోవాలను కొంటారు. ఆవిడ పెరుమాళ్ భక్తుడినే పెళ్ళాడతానని, మరియు భాగవతులను సేవించే  వారే  వరుడిగా కావాలని కోరుకుంటుంది. ఆళ్వారు అందుకు అంగీకరించి పెరుమాళ్ భక్తునిగా మారి వారిరువురు పరిణయమాడతారు. ఆళ్వారు ఎంతో మంది శ్రీవైష్ణవులకు అన్నప్రసాదాల తో సేవ  చేసేవారు. కాల క్రమేణ, వారి దగ్గర ఉన్న సంపద కరిగి కైంకర్యం చేయుటకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. వారు అడవి గుండా వెళ్లుతున్న సంపద కలవారైనా యాత్రికులను దోపిడీ చేయసాగారు, అ సొమ్ముతో భాగవతులను సేవించసాగుతారు.

పరాశర: ఓ! మనం దొంగిలించవచ్చా నాన్నమ్మా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: లేదు! మనం అలా ఎప్పుడూ చేయకూడదు.  కాని ఆళ్వారు భాగవతులను సేవించాలని ఆతృతతో  ఐశ్వర్యవంతులను దొంగిలించటం మొదలు పెడతారు. ఏ విధంగానైనను, పెరుమాళ్ వారికి పూర్ణ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించి సంస్కరించాలని సంకల్పిస్తారు. అలా, తాయారుతో వారు స్వయంగా, కొత్తగా పెళ్లైయిన సంపద గల దంపతులుగా వేషధారణ చేసుకొని వారి పరివార/బంధువుల సమేతంగా ఆ అడవి గుండా ప్రయాణిస్తారు. ఆళ్వారు ఇది ఒక గొప్ప అవకాశంగా భావించి వారిని దోచుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తారు. కాని పెరుమాళ్ అనుగ్రహంతో, పెరుమాళే వచ్చారని తెలుసుకుంటారు తుదకు. పెరుమాళ్ వారిని  పరిపూర్ణంగా ఆశీర్వదించి పరిశుద్దులుగా పరివర్తింప చేస్తారు. వారు పెరుమాళ్లను అనుగ్రహం ప్రసాదించమని బలవంత పెట్టినందుకు, పెరుమాళ్ వారికి “కలియన్” అని పేరు పెడతారు. “కలియన్” అంటే గంభీరమైన/గౌరవమైన అని అర్ధం. పరకాలన్(అంటే భగవానుడే భయపడే వాడు) అని వారికి మరో పేరు.

వ్యాస : ఓహో! అద్భుతంగా ఉంది నాన్నమ్మా. దాని తరువాత వారు ఏం చేసారు?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: గొప్ప భావోద్రేకంలో మునిగిపోయి, వారు పెరుమాళ్లుకు శరణాగతి చేశారు. ఆ తరువాత, వారు భారతదేశం నలు మూలలా ప్రయాణించి దివ్యదేశాలు (80కి పైగా) సందర్శించుకుంటూ అక్కడి పెరుమాళ్లను పాడారు. అదీగాక, వీరు ఇతర ఆళ్వారులు స్తుతించని 40కి పైగా పెరుమాళ్ల ను స్తుతించారు,  తద్వారా మనకు దివ్య దేశాలను పరిచయం చేశారు.

పరాశర: ఓ! ఇది మనకు గొప్ప సంపద – వారి కారణంగా, మనము ఇప్పుడు ఈ దివ్యదేశాలను సేవించగలుగుతున్నాము. మనము ఎల్లపుడు వీరికి కృతజ్ఞులం.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ:  మన శ్రీరంగం లో అనేక కైంకర్యాలు చేశారు, ఆలయం చుట్టూ కోటలు నిర్మించటం వగైరా.  పెరుమాళ్  ఆళ్వార్ జీవితకాలంలోనే , వారి బావగారికి ఆళ్వార్ యొక్క విగ్రహం తయారు చేసి పూజలు చేయమని ఆదేశించారు.     కొంతకాలం తర్వాత, తిరుముంగై ఆళ్వార్ తిరుకురుంగుడి దివ్యదేశం వెళ్లి, కొంత సమయం  నంబి ఎమ్పెరుమాన్ను పూజించారు . చివరగా, ఎమ్పెరుమాన్ని  ధ్యానిస్తూ, తను శాశ్వతంగా ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క కైంకర్యం లో నిమగ్నమవ్వాలని పరమపదం అధిరోహిస్తారు.

వ్యాస : నాన్నమ్మా అర్చావతార పెరుమాళ్  మరియు వారి భక్తుల కైంకర్యం యొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని ఆళ్వారు జీవితంతో  తెలుసుకున్నాము.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ : అవును, అదే మన సంప్రదాయం యొక్క సారాంశం. దీనితో, మీరు అందరి ఆళ్వారుల గురించి విన్నారు. మీఇద్దరికి మన ఆచార్యుల గురించి మరోసారి చెబుతాను.

పరాశర మరియు వ్యాస : సరే నాన్నమ్మా! మేము ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నాము.

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2015/02/beginners-guide-thirumangai-azhwar/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

బాల పాఠము – తిరుప్పాణాళ్వార్

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్

periyaperumal-thiruppanazhwar

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున జాగారణ ఉందామని అనుకున్నారు, పరాశర మరియు వ్యాస కూడా ఆరోజు మెలుకువ ఉంటామని చెబుతారు.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: ఈ శుభ రోజున, మెలుకువ మాత్రమే ఉంటే సరిపోదు. మనం పెరుమాళ్ గురించి మాట్లాడటం మరియు  వారి సేవలో నిమగ్నమై ఉండాలి.

పరాశర: నాన్నమ్మ, మనము ఎలాగో  జాగారణ ఉండాలనుకుంటున్నాము కదా, మీరు తరువాత ఆళ్వారు గురించి చెబుతారా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: పరాశర, నా మనసులో ఏమిఉందో నువ్వు అదే అడిగావు. సరే, నేను ఇప్పుడు తిరుప్పాణ్ ఆళ్వార్ గురించి చెబుతాను.

పరాశర మరియు వ్యాస: తప్పకుండా నాన్నమ్మ.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: తిరుప్పాణ్ ఆళ్వారు శ్రీరంగం దగ్గర ఉరైయుర్లో కార్తీక మాసం, రోహిణి నక్షత్రంలో జన్మించారు.వారు శ్రీరంగనాథుని సౌందర్యాన్ని పాదాల నుంచి శిరస్సు   వరకు వర్ణిస్తూ 10 పాశురాలు ఉన్న అమలనాదిపిరాన్ రచించారు.

వ్యాస: ఓ! అవును నాన్నమ్మ, మన పెరుమాళ్  ఎంతో అందముగా ఉంటారు, ఎవరు చూసినా వారికి  పరిపూర్ణ ఆనంద అనుభవం లభిస్తుంది.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును! వారు పెరియ పెరుమాళ్ యొక్క ప్రియ భక్తుడు .ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన హటాత్తుగా వారి  పరమపద నివాసం చేరుకోవటానికి దోహదపడింది.

పరాశర: దయచేసి ఆ సంఘటన చెప్పండి నాన్నమ్మ.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: ఒక రోజు, వారు కావేరికి అటు వైపు ఒడ్డున  నుంచి పెరిమాళ్ ని ప్రశంసిస్తూ పాటలు పాడుతున్నారు. అప్పటి వరకు వారు భౌతికంగా శ్రీరంగంలో ఎప్పుడు అడుగుపెట్టలేదు. పెరియ పెరుమాళ్  కైన్కర్యర్పరుల్లో ఒకరు లోకసారంగముని నది నుంచి జలం తీసుకు రావటానికి వస్తారు. ఆ సమయంలో వారి దారిలో ఆళ్వారును  ఉండటం గమనించారు. వారు ఆళ్వారుని అడ్డు తప్పుకుంటే జలం తీసుకోని వెళ్లతానని అడుగుతారు. కాని ఆళ్వారు పెరియ పెరుమాళ్ పై అఘాడమైన ధ్యానములో ఉన్నారు. అందుకని వారు స్పందించలేదు.

వ్యాస: తరువాత ఏమి అయ్యింది నాన్నమ్మ?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: లోక సారంగముని ఒక గులకరాయిని తీసుకోని ఆళ్వారు పైన విసిరారు. ఆళ్వారుకు దెబ్బ తగిలి రక్తం కారటం మొదలైయింది. ఆళ్వారు ధ్యానము నుండి మేలుకొని వారు దారిలో ఉన్నారని తెలుసుకొంటారు.

పరాశర: వారికి లోకసారంగాముని పైన కోపం వచ్చిందా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: లేదు! శ్రీవైష్ణవులకు ఇలాంటి చిన్న విషయాలకు ఎపుడూ కోపం రాదు. వెంటనే ఆళ్వారు వారి దారిలో అడ్డం ఉన్నందుకు క్షమించమని అడిగి పక్కకు తప్పుకుంటారు. లోకసారంగముని గుడికి వెళ్లతారు కాని పెరియ పెరుమాళ్ ఆళ్వారుపైన అనవసరమైన దుర్వ్యవహారానికి కోపగిస్తారు. వారు తలుపులు తీయడానికి నిరాకరించి వెంటనే ఆళ్వారు దగ్గరకు వెళ్లి క్షమాపన యాచించి వారిని గుడికి తీసుకొని రమ్మంటారు. లోకసారంగముని వారు చేసిన ఈ పెద్ద తప్పుని గుర్తించి పరిగెత్తుకొని ఆళ్వారు దగ్గరకు వెళ్లతారు. వారు క్షమించమని ఆళ్వారుని  యాచిస్తారు. ఆళ్వారుకు వారిపైన ఏ చెడ్డ భావన లేదు అందువల్ల వారి మాటలను వినయముగా స్వీకరిస్తారు.

వ్యాస: వారు అంతటి ఉదాహరణ మనకు నాన్నమ్మ. మనము కూడా వారి లాగా సజ్జనులై , ఉదారస్వాభావులై ఉండటానికి ప్రయత్నిద్దాం.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: తరువాత లోకసారంగముని మరీ మరీ అడిగితే, ఆళ్వారు లోకసారంగముని భుజాల పైనకేక్కి దారిలో అమలనాదిపిరాన్ పాడుతూ పెరియ పెరుమాళ్ సన్నిధికి చేరుకుంటారు. వారు  ఆఖరి పాశురం పాడుతూ ఇలా అంటారు ” పెరియ పెరుమాళ్ ని చూచిన ఈ కళ్ళతో ఇంక ఏమి చూడను “అని పెరియ పెరుమాళ్ సన్నిధికి చేరుకుంటారు. ఒక్కసారి వారు పెరియ పెరుమాళ్ పాద కమలాల వద్ద మాయమైపోయి శాశ్వత కైంకర్యం కొరకు పరమపదాన్ని అధీష్ఠిస్తారు.

పరాశర: ఓ! ఇది ఎంత అద్భుతంగా ఉంది నాన్నమ్మ. ఇప్పటి వరకు విన్న ఆళ్వారుల చరిత్ర అందరిలోకి ఇది ఉత్తమంగా ఉంది.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును, తిరుప్పాణ్ ఆళ్వార్ పెరియ పెరుమాళ్ యొక్క విశేష భక్తులు.మనం కూడా ఈవేళ ఉరైయూర్కి వెళ్లి వారిని సేవిద్దాం.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2015/01/beginners-guide-thiruppanazhwar/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

బాల పాఠము – తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< ఆండాళ్

periyaperumal-thondaradippodiazhwar

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ తన ఇంటి బయట ఒక అంగడిలో పువ్వులు కొన్నారు. వ్యాస మరియు పరాశర ప్రొద్దున్నే నిద్రలేచి నాన్నమ్మ దగ్గరకు వెళ్లతారు.

వ్యాస: నాన్నమ్మ, ఇద్దరు ఆళ్వారులు పెరుమాళ్ కే పుష్ప కైన్కర్యం చేసారని ఇప్పుడే గుర్తుకు వచ్చింది, ఇప్పుడు వారిలో పెరయాళ్వారు ఒకరని తెలుసు, రెండో ఆళ్వారు ఎవరో ఇప్పుడు చెబుతారా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: నీకు నిజంగానే మంచి జ్ఞాపకశక్తి ఉంది వ్యాస. నువ్వు అడిగి నందుకు, పుష్ప కైన్కర్యం చేసిన రెండవ ఆళ్వార్ గురించి చెబుతాను.

వ్యాస మరియు పరాశర ఇద్దరూ నాన్నమ్మ చుట్టూ కూర్చొని వింటున్నారు తరువాతి ఆళ్వారు గురించి.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: వారు తొందరడిప్పొడి ఆళ్వారుగా ప్రసిద్దులు. వారి తల్లి తండ్రులు పెట్టిన పేరు విప్ర నారాయణ. వారు కుంబకోణం, తిరుమండనగుడిలో మార్గళి మాసం జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో జన్మించారు. వారికి శ్రీరంగనాథుడు అంటే చాలా ఇష్టం. ఎంత అంటే వారు వ్రాసిన రెండు దివ్య ప్రబంధాలలో వేరే ఏ పెరుమాళ్ని గురించి పాడలేదు, తిరుమాలై ఒకటి మరియు తిరుప్పళ్ళియెళుచ్చి మరొకటి. ఎవరికైతే తిరుమాలై తెలియదో వారికి పెరుమాళ్ తెలియరు అని చెప్పబడింది.

పరాశర: ఓ! అవునా నాన్నమ్మ? అయితే మేమిద్దరం తిరుమాలై కూడా నేర్చుకుంటాం.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: ఖచ్చితంగా మీరు ఇది కూడా నేర్చేసుకుంటారు. తిరుమాలై మొత్తం పెరియ పెరుమాళ్ మహిమలను వివరిస్తుంది. ఈ ఆళ్వారు యొక్క ప్రత్యేక అంశం ఏమిటో మీకు తెలుసా?

వ్యాస: అది ఏమిటి నాన్నమ్మ?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: శ్రీవేంకటేశ సుప్రభాతంలోని మొదటి శ్లోకం ఎప్పుడైనా విన్నారా?

పరాశర: అవును నాన్నమ్మ. “కౌసల్యా సుప్రజా రామ…..”.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును. మీకు తెలుసా అది శ్రీరామాయణం లోనిది. విశ్వామిత్ర ముని శ్రీరాముడిని నిద్ర లేపుతూ పాడారు. అదేవిధంగా, పెరయాళ్వారు శ్రీకృష్ణుని నిద్ర లేపేవారు వారి పాశురాలలో. తొండరడిప్పొడి ఆళ్వారు శ్రీరంగనాథుని సుప్రభాతం పాడారు వారి తిరుప్పళ్ళియెళుచ్చి ప్రబంధంలో.

వ్యాస: ఓ! ఇదేకదా మనం వింటాము మార్గళి మాసంలో ప్రతి రోజు ప్రొద్దున్నే అరైయర్ స్వామి పెరియ పెరుమాళ్ ఎదుట పాడతారు తిరుప్పావైతో పాటు.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును. చాలా సరిగ్గా చెప్పావు. ఈ పూలతో మనం ఒక దండ చేసి పెరియ పెరుమాళ్ సన్నిధికి వెళదాం.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2014/12/beginners-guide-thondaradippodi-azhwar/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org