Category Archives: Stories

బాల పాఠము – శ్రీమన్నారాయణుడి దివ్యమైన కృప

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< బాల పాఠము – శ్రీమన్నారాయణుడి దివ్యమైన అర్చారూపములు మరియు గుణములు

ఒక మనోహరమైన ఆదివారం ప్రొద్దున్నే ఆండాళ్ నాన్నమ్మ అమలనాదిపిరాన్ చదువుతుండగా వ్యాస మరియు పరాశర వింటారు.

పరాశర: నాన్నమ్మ, మీరు ఏమి చదువుతున్నారు? మీరు ప్రతిరోజు ప్రొద్దున్నే చదువుతుండగా మేము వింటున్నాము.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: పరాశర, దీన్ని అమలనాదిపిరాన్ అంటారు. 12 ఆళ్వారులలో ఒకరైన తిరుప్పాణ్ ఆళ్వారు రచించారు.

 

periyaperumal-thiruppanazhwar

శ్రీరంగనాథుడు – తిరుప్పాణ్ ఆళ్వారు

 

వ్యాస: ఆళ్వారులు ఎవరు? అమలనాదిపిరాన్ అంటే ఏమిటి? వారి గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలని ఉంది నాన్నమ్మ, మీరు మాకు చెబుతారా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: నేను తప్పకుండ మీకు ఆళ్వారులు, వారి రచనల గురించి చెప్పగలను, కాని దానికి ముందు, మీరు శ్రీరంగనాథుని గురించి ఇంకొంచం ఎక్కువ తెలుసుకోవాలి.

వ్యాస: అది ఏమిటి, అవ్వా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: వారి కృపను గురించి తెలుసుకోవాలి.

పరాశర: దయచేసి చెప్పండి నాన్నమ్మ.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ:  నేను చెప్పాబోయేది మీరు గ్రహించటం కొంచం కష్టం. కాబట్టి, జాగ్రత్తగా వినండి, సరేనా?

పరాశర మరియు వ్యాస: సరే నాన్నమ్మ.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: మనం ఇప్పటికే మునుపటి చర్చలలో చూసాము శ్రీమన్నారాయణుడు పరమపదము నుంచి శ్రీరాముడిగా, కృష్ణడిగా  మరియు ఎన్నో అర్చావతార ఎంపెరుమానులు శ్రీరంగనాథునిగా  దిగివచ్చారు. వారు అంతర్యామిగా ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్నారు.

పరాశర మరియు వ్యాస ఇప్పుడు ఆండాళ్ నాన్నమ్మ యొక్క ప్రతి పదముపైన ప్రత్యేక దృష్టి పెడుతున్నారు.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: మునిపటి చర్చలలో మీకు గుర్తుందా వారు ఎందుకు ఇన్ని రూపాలలో ప్రత్యక్షమైనారో?

పరాశర మరియు వ్యాస: ఓ అవును నాన్నమ్మ! మనందరం అంటే వారికి చాలా ఇష్టం. అందుకోసం మనతో ఉండటానికి  వారు క్రిందకి వస్తారు.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అద్భుతం! నువ్వు మూల సూత్రాలను చాలా బాగా అర్థంచేసుకున్నావు. వారు క్రిందకి మనతో ఉండటానికి మాత్రమే కాదు, వారు క్రమేణా మనందరినీ పరమపదానికి తీసుకోని వెళ్లాలని వారి కోరిక.

పరాశర: ఎందుకు నాన్నమ్మ? ఆ స్థలానికి అంత ప్రత్యేకత ఎందుకు? శ్రీరంగం కంటే బావుంటుందా?

paramapadhanathan

పరమపదంలో(శ్రీవైకుంఠం లో) పరమపదనాథుడు

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: హ! హా! నిస్సందేహంగా, శ్రీరంగం  చాలా బావుంది. కాని పరమపదం వారి నిత్య స్థానం, అక్కడ నిర్మలమైన ఆనందం మరియు వారకి ఎడతెగకుండా సేవ చేసుకోవటానికి అవకాశాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, మనము గుడికి వెళ్తాము, ఉత్సవాలలో పాల్గొంటాము, కాని ఒక సమయానికి మనము ఇంటికి రావాలి మరియు ఇతర పనులు చేసుకోవాలి. కాని పరమపదంలో ఇలాంటి భంగాలు ఉండవు – అది నిరంతర ఆనందం.

వ్యాస: ఓ! అట్లాగే నాకు ఇష్టం – స్థిరమైన ఆనందం.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: పైగా, ఇక్కడ, మన శరీర సామర్ద్యం మితమైనది – మనము అలసిపోతాము, కొన్నిసార్లు జలుబు చేస్తుంది, జ్వరం వస్తుంది… కాని పరమపదంలో, ఈ ఇబ్బందులు ఏవీ లేకుండా దివ్యమైన శరీరం దొరుకుతుంది. మనము శాశ్వతముగా కైన్కర్యంలో నిమగ్నమై ఉండికూడా ఏ అలసట, అనారోగ్యం అనుభవించము.

పరాశర: ఓ! ఇది ఇంకా మంచిది. అయితే, వారు మనలని పరమపదానికి తీసుకుని వెళ్ళటానికి ఏం చేస్తారు?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అద్భుతమైన ప్రశ్న. వారు వారి అమితమైన కరుణతో ఎన్నో చేస్తారు. కరుణ అంటే ఎదుటి వారికీ దయతో సహాయం చేయటం. వారు స్వయంగా దిగి శ్రీరామ, కృష్ణ, రంగనాథ, శ్రీనివాస, మొదలగు లాగా వచ్చారు. కాని వారు ఇంకా మనలోని చాలా మందిని తీసుకుని వెళ్ళలేకపోయారు, ఎందు కంటే చాలామంది మనుష్యులు వారిని స్పష్టంగా అర్థంచేసుకొని సర్వశ్రేష్ఠునిగా అంగీకరించలేదు.

వ్యాస: వారు ముందే ఉండగా ఎందుకు మనుష్యులు వారిని అర్థం చేసుకోవట్లేదు?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: ఎందుకంటే వారు చాలా పెద్దవారు, కాబట్టి ఈర్ష్యతో కొంతమంది జనాలు, వారి శ్రేష్ఠుత్వానికి భయపడి కొందరు వారి దరికి రావట్లేదు. 

పరాశర: ఓ అలాగా. ఇది ఆళ్వారుల జననానికి దారితీస్తుంది అని ఊహిస్తున్నాను.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: తెలివైన వాడవు. అవును, పెరుమాళ్ కు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. మీకు తెలుసా వేటగాళ్ళు జింకలను ఎలా పట్టుకుంటారో? చాలా కష్టంగా ఒక జింకను పట్టుకుంటారు. తరువాత ఆ జింకకు ఇతర జింకలను ఎలా ఆకర్షించాలో శిక్షణ ఇస్తారు. ఎప్పుడైతే ఈ జింకకు ఇతర జింకలు ఆకర్షితులవుతారో, వేటగాడు వెంటనే అన్నిటిననీ పట్టుకుంటాడు.

వ్యాస: అవును నాన్నమ్మ.  ఇదే కుయుక్తితో ఏనుగులను కూడా పట్టుకుంటారు అని విన్నాను.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును. అలాగే, పెరుమాళ్ వారి నిష్కారణమైన కరుణతో  ప్రతి ఒక్కరికి సహాయం చేయుటకు, కొంత మంది జనాలను ఎంపిక చేసుకొని వారికి తనఎడల నిండు భక్తిని నిండు జ్ఞానాన్ని మరియు మిగిలిన వన్నీ ప్రసాదిస్తారు. ఇలాంటి వ్యక్తులు పెరుమాళ్ భక్తిలో మునిగిఉండే వారిని ఆళ్వారులు అంటారు.

పరాశర: ఓ! అయితే, ఆళ్వారుల ద్వారా చాలా మంది భక్తులై వారిని చేరుకుంటారు. ఓ! ఇది పెరుమాళ్ యొక్క గొప్ప పద్ధతి.

Azhwars

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును, ఇది వారి గొప్ప కరుణ. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరూ వారి సొంత ప్రయత్నంతో ఆళ్వారులుగా మారారు. భగవాన్ కటాక్షంతో మాత్రమే, వారు ఆళ్వారులుగా మారతారు. ఎందుకంటే సొంత ప్రయత్నముతో పెరుమాళ్ వైపు కొంతవరకు భక్తిలో అభివృద్ధి చెందవచ్చు – కాని పెరుమాళ్ పైనే సంపూర్ణ భక్తి ఉండటం అంటే, వారికి భగవాన్ యొక్క సంపూర్ణ కటాక్షం ఉండాలి. అలాగే సొంత ప్రయత్నముతో కొంతవరకు జ్ఞానంలో  అభివృద్ధి చెందవచ్చు – కాని అన్నిటి గురించి సంపూర్ణ జ్ఞానం  ఉండాలంటే అలాంటి జ్ఞానం ఉన్న ఒక్క భగవానుడే ఇతరులకు అలాంటి జ్ఞానం ఉండాలని కటాక్షించ గలరు.

పరాశర: అవును, నాన్నమ్మ. మాకు ఇప్పుడు అర్థమైయింది. మీరు ఎంత మంచిగా మాకు ఈ సూత్రాలను వివరిస్తున్నారు. చూడండి, ఇది కొంచం కఠినమైన విషయము అని మీరు చెప్పినందుకు, మేము కళ్లు రెప్ప కూడా వాల్చలేదు.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును. మిమ్మల్ని బయటకు ఆడుకోవటానికి వదిలే ముందు, నేను మీకు అమలనాదిపిరాన్ గురించి వివరిస్తాను, ఎందుకంటే మీరు ముందు అడిగారు కాబట్టి. ఇది రచించినది తిరుప్పాణ్ ఆళ్వార్, పెరియ పెరుమాళ్ దివ్య మంగళ సౌందర్యాన్ని పూర్తిగా అనుభవించినవారు. వారు 5 వ పాసురములో ” అనేక సంవత్సరాలుగా మీరు కఠిన తపస్సు చేస్తున్నారు, కేవలము నన్నుపాప విముక్తుడను చేసి నిన్ను అర్థము చేసుకొని నిన్ను చేసుకోవడానికి సహాయం చేయుచున్నారు” అని వారు శ్రీరంగనాథునికి చెబుతున్నారు, . అక్కడినుండి మన మొత్తం సంభాషణ శ్రీమన్నారాయణ కృప గురించి మొదలైయింది. ఇప్పుడు మీకు మొత్తం విషయము గురించి మంచి అవగాహన ఉంది. మరో సారి, నేను మీకు ఆళ్వారుల గురించి మరింత చెబుతాను. ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరూ కొద్దిసేపు ఆడుకోవచ్చు.

పరాశర మరియు వ్యాస: ధన్యవాదం నాన్నమ్మ. మేము తప్పకుండా తొందరలోనే తిరిగి వచ్చి ఆళ్వారుల గురించి వింటాము.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2014/09/beginners-guide-sriman-narayanas-divine-mercy/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

Posters – AchAryas (ஆசார்யர்கள்) – thamizh

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஓராண் வழி ஆசார்யர்கள்

 1. பெரிய பெருமாள்
 2. பெரிய பிராட்டியார்
 3. ஸேனை முதலியார்
 4. நம்மாழ்வார்
 5. நாதமுனிகள்
 6. உய்யக்கொண்டார்
 7. மணக்கால் நம்பி
 8. ஆளவந்தார்
 9. பெரிய நம்பி
 10. எம்பெருமானார்
 11. எம்பார்
 12. பட்டர்
 13. நஞ்சீயர்
 14. நம்பிள்ளை
 15. வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை
 16. பிள்ளை லோகாசார்யர்
 17. திருவாய்மொழிப் பிள்ளை
 18. அழகிய மணவாள மாமுனிகள்

மற்ற ஆசார்யர்கள்

 1. கூரத்தாழ்வான்
 2. பெரியவாச்சான் பிள்ளை

Posters – AzhwArs (ஆழ்வார்கள்) – thamizh

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

Beginner’s guide – ashta dhik gajangaL and others

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

<< Previous Article

Full Series

pAtti : Welcome kids , hope you all remember our last discussion .

Children (in chorus) : Hello pAtti , yes we do, and we are here to listen  more about ashta dhik gajangaL .

pAtti : Sounds good , Let us start discussing .

parASara : pAtti, ashta dhik gajangaL means 8 Sishyas. Am I right pAtti?

pAtti : parASara, you are right , ashta dhik gajangaL are the 8 primary Sishyas of maNavALa mAmunigaL. ponnadikkAl jIyar,  kOyil aNNanpathangi paravasthu pattarpirAn jIyar, thiruvEnkata jIyar,  eRumbiappAprathivAdhi bhayankaram aNNan, appiLLai, appiLLAr. These great Sishyas of mAmunigaL were most influential in the growth of our sampradhAyam after mAmunigaL’s times.

Let us start with ponnadikkAl jIyar who was prANa sukruth (dear like life) to his AchAryan maNavALa mAmunigaL .

ponnadikkal-jiyar

pAtti :  Born as azhagiya varadhar, he became to be famously known as ponnadikkAl jIyar.

parASara  : pAtti, why he is called as  ponnadikkAl jIyar ?

pAtti : ponnadikkAl means the one who laid the foundation of mAmunigaL’s Sishya sampath (i.e. wealth of Sishyas). ponnadikkAl jIyar was held as purushakAram by many AchAryas to approach mAmunigaL.

mAmunigaL also appointed ashta dhik gajangaL to ponndikkAl jIyar. mAmunigaL instructed ponnadikkAl jIyar to go to vAnamAmalai as dheyvanAyakan emperumAn (vAnamAmalai) sends SrImukam (an instruction) through sEnai mudhaliAr to mAmunigaL that ponnadikkAl jIyar should be sent to vAnamAmalai dhivya dhEsam to look after the kainkaryam there.

vyAsa : pAtti, ponnadikkAl jIyar was father-in-law to dheyvanAyakan emperumAn.  Am I right  ?

pAtti : yes vyAsa, correct. ponnadikkAl jIyar was the one to bring nAchiyAr vigraham (divine deity of thAyAr) from thirumalai and arranged a grand wedding with dheyvanAyakan emperumAn and he himself performs kannikAdhAnam. dheyvanAyakan emperumAn proclaimed that “like periyAzhwAr, ponnadikkAl jIyar is also his father-in-law”.

He went to various parts of bhAratha dhESam and spread our sampradhAyam based on mAmunigaL’s orders. In the end, meditating upon his AchAryan azhagiya maNavALa mAmunigaL’s divine feet, ponnadikkAl jIyar gives up his charama thirumEni and attains paramapadham.

Let us pray at the lotus feet of ponnadikkAl jIyar that we also develop such attachment towards emperumAnAr and our AchAryan.

pAtti : Our next discussion is about kOyil aNNan,  He becomes one of the dearest disciples and ashta dig gajangaL. An interesting incident happened in the life of koil aNNan , which took him to take the shelter of mAmunigal.

 

koilannan

 

parASara  : pAtti, what was the incident ??

pAtti : Appreciating your curiosity parASara , Born in the illustrious family lineage of mudhaliyANdAn , he did not want to take shelter of  mAmunigaL. The incident brought him back to take the lotus feet of  mAmunigaL. kOyil aNNan (as popularly known) was living in SrIrangam with many Sishyas . You all know  SrI bhAshyakArar (SrI rAmAnujar) was the one who ordered kOyil aNNan to become the disciple of mAmunigaL.  SrI rAmAnujar guided kOyil aNNan and asked to utilise his relationship with mudhaliyANdAn properly.

emperumAnAr said “I am Adhi sEshan and have come again as maNavALa mAmunigaL. You and your relatives become the disciple of mAmunigaL and be uplifted”. Children, the whole incident happened in his dream. The dream stops and aNNan wakes being totally shocked. He explains the incidents to his brothers with great emotions.

aNNan along with many other kandhAdai family AchArya purushas go to jIyar mutt to take shelter of mAmunigaL. mAmunigaL instructs vAnamAmalai (ponnadikkAl) jIyar to prepare the necessary aspects and performs pancha samskAram to all of them.

So Kids , we have seen some glimpses of the glorious life of kOyil kandhAdai aNNan. He was very dear to mAmunigaL. Let us pray at his lotus feet that we too get a little bit of such abhimAnam of AchAryan.

Next I will tell about mOr munnAr ayyar (paravasthu pattarpirAn jIyar). He is one of the ashta dhik gajangaL of mAmunigaL. He stayed with mAmunigaL without ever separating from him just like embAr who always stayed with emperumAnAr.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

vEdhavalli: pAtti, why he is known as  mOr munnAr ayyar ?

pAtti :  Sounds interesting right. Everyday, he ate the SEsha prasAdham (remnants) of mAmunigaL. He used to consume his prasAdham on the same banana leaf on which mAmunigaL ate. As mAmunigaL finishes with curd rice,  paravasthu pattarpirAn jIyar wants to consume prasAdham without changing the taste (from curd to dhAl). Thus, he became to be known popularly as “mOr munnAr ayyar .

He learned all the essence of SAsthram from mAmunigaL directly and constantly served him. After mAmunigaL ascended to paramapadham,  pattarpirAn jIyar settles down at thirumalai and purify many jIvAthmAs there. Having more AchArya nishtai, he writes a grantham named anthimOpAya nishtai, which fully brings out the glories of our AchArya paramaparai and how  our pUrvAchAryas fully depended on their respective AchAryas. He was a great scholar and was very dear to mAmunigaL .

pAtti : Kids. next I will tell you about eRumbi appA. His original name is dhEvarAjan. While living and performing his dharmam at his village, eRumbi appA heard about maNavALa mAmunigaL and wished to meet him. eRumbi appA stayed with mAmunigaL for some time, learned all the rahasya granthams and finally returned to his village and continued his kainkaryam there.eRumbiappA-kAnchi

He was constantly thinking about his AchAryan and compiled pUrva and uththara dhinacharyai (which summarizes mAmunigaL’s daily activities) and sent them to mAmunigaL through a SrIvaishNava. mAmunigaL was very pleased to see eRumbi appA’s nishtai and glorified him. He also sent an invitation to eRumbi appA to come and visit him .

vyAsa : pAtti, like pattarpirAn jIyar, ponnadikkAl jIyar, eRumbi appA is also more attached towards his AchAryan. Isn’t it so pAtti?

pAtti : Right vyAsa. One of the most important contributions of eRumbi appA is “vilakshaNa mOksha adhikAri nirNayam”. This is a compilation of conversations between eRumbi appA and his Sishyas like sEnApathi AzhwAn .

vEdhavalli : pAtti, what is vilakshaNa mOksha adhikAri nirNayam ?

pAtti : This grantham clarifies many of the doubts that arises out of misunderstanding our AzhwAr/AchArya srisUkthis . eRumbi appA taught us the importance of developing vairAgyam in samsAram and attachment towards our pUrvAchArya’s gyAnam and anushtAnam and guided us to put them into practice .

Let us remember eRumbi appA who always remembers maNavALa mAmunigaL.

pAtti : Kids, now will discuss about prathivAdhi bhayankaram aNNA. Born as hasthigirinAthar, in the early part of his life, he lived in kAnchIpuram and was blessed by  vEdhAnthAchAryar. He became a great scholar and won over many scholars of other sampradhAyams .

pb-annan-kanchi

Later he was living in thirumalA and serving thiruvEngadamudaiyAn. Hearing about the glories of maNavALa mAmunigaL , he decided to join as Sishya to maNavALa mAmunigaL. He reached SrIrangam and visited mAmunigaL’s mutt. mAmunigaL was performing kAlakshEpam and as aNNA heard the kAlakshEpam he understood the great knowledge of mAmunigaL in the various fields of SAsthram. He surrendered to mAmunigaL and became a Sishya.

He wrote many granthams on praise of emperumAn and mAmunigaL. The most popular vEnkatESa suprabhAtham, vEnkatESa prapaththi etc were submitted to thiruvEngadamudaiyAn by aNNA for the pleasure of his AchArya, mAmunigaL.

pAtti : Kids, our last discussion will be about appiLLai, appiLLAr . There is not much information available about them . They become dear disciples of maNavALa mAmunigaL and one of ashta dhik gajas.  They both are great vidhwAn who won over many scholars in northern part of bhAratha dhEsam

appiLLai appiLLAr

Though they heard about mAmunigaL,  they did not have great attachment towards him. But slowly they came to know about the glories of mAmunigaL and even heard  that many great personalities such as kandhAdai aNNan, eRumbi appA  have taken shelter of mAmunigaL.

vEdhavalli: pAtti , how did they become  disciples of maNavALa mAmunigaL?

pAtti : Yes vEdhavalli , eRumbi appA was the one to inform mAmunigaL that they are ready for AchArya sambandham . ponnadikkAl jIyar says to mAmunigaL “they have been blessed with discussions with eRumbi appA and they have all the qualification to become your Sishyas”. They both asked  mAmunigaL to accept them and bless them . Like wise, mAmunigaL  did pancha samaskaram to both appiLLai, appiLLAr .

appiLLAr is given the responsibility of taking care of jIyar mutt’s all daily activities such as thadhIyArAdhanam. Just like kidAmbi AchAn served emperumAnAr by fully taking care of mutt responsibilities, mAmunigaL was served by appiLLAr.

appiLLai writes vyAkyAnams for thiruvanthAdhis per mAmunigaL’s divine instructions and assists mAmunigaL in his many dhivya prabhandham related kainkaryams.

During the final days of mAmunigaL, appiLLAr prays to him, and requests him to bless him with archA vigraham (deity) of mAmunigaL for their daily worship. mAmunigaL gives the sombu (vessel) which he uses daily and they use that to prepare two vigrahams (deities) and each keep one vigraham (deity) of mAmunigaL for their daily worship .

So kids let us pray at their lotus feet that we too get a little bit of such abhimAnam of AchAryan.

Kids so far we discussed about glories of mAmunigaL and his ashta dhik gajangaL .

parASara : We learned so much today pAtti.

pAtti : Yes dear. I am also going to tell you all something very important now. Listen carefully.

Subsequent to the times of mAmunigaL, many great AchAryas continued to bless the devoted ones in every town and village. The AchAryas stayed in dhivya dhESams, abhimAna sthalams, AzhwAr/AchArya avathAra sthalams and other kshEthrams, and shared the knowledge and nurtured bhakthi in everyone.

thirumazhisai aNNavappangAr and first SrIperumbUthUr embAr jIyar were from recent past (200 years ago) and contributed significantly to our sampradhAyam through their in-depth granthams and kainkaryams.

Whatever knowledge I have shared with you has come through this paramparA of AchAryas. We have to be thankful to them always. Hope you all had a nice time . Our mind, senses and body and should be engaged in kainkaryam to such AchAryas, AzhwArs and emperumAn.

Alright, it has become dark. Let us think about the AchAryas and complete our session today.

Children : Thank you pAtti.

adiyen janani rAmAnuja dAsi

Beginner’s guide – azhagiya maNavALa mAmunigaL

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

<< Previous Article

Full Series

ANdAL pAtti greets the children, who all are excited to learn and hear about maNavALa mAmunigaL  .

pAtti : Welcome children, how did you all enjoy your summer vacation?

parASara : pAtti , vacation was good. We are now eager to hear about maNavALa mAmunigaL. Can you tell us about him?

pAtti :  Sure children. He was born in AzhwAr thirunagari to thigazhak kidanthAn thirunAvIrudaiya pirAn and SrI ranga nAchchiyAr as an avathAram of AdhiSEshan and punar avathAram (reincarnation) of yathirAjar. He was named azhagiya maNavALan (also azhagiya maNavALap perumAL nAyanAr). He learns all sAmAnya SAsthram (basic principles) and does vEdha adhyayanam under his father’s guidance .

vyAsa : pAtti, wasn’t thiruvAimozhip piLLai his AchAryan?

pAtti : yes vyAsa, hearing about thiruvAimozhip piLLai’s greatness, He surrenders unto him. He becomes expert in aruLichcheyal (dhivya prabandham) especially thiruvAimozhi and eedu 36000 padi vyakyAnam. He was also greatly attached SrI rAmAnuja and served him in bhavishyadhAchAryan sannidhi in AzhwArthirunagari. Due to his overwhelming affection towards yathIndhra (SrI rAmAnuja), he was fondly known as “yathIndhra pravaNa” (one who is very attached to yathIndhra).

Later on, recollecting his AchAryan’s niyamanam he goes and lives in SrIrangam to propagate our sampradhAyam. After reaching SrIrangam, he also accepts sanyAsa ASramam and becomes to be popularly known as azhagiya maNavALa mAmunigaL and periya jIyar.

He writes beautiful commentaries to rahasya granthams such as mumukshuppadi, thathva thrayam , SrIvachana bhUshaNam with many references from vEdham, vEdhantham, ithihAsams, purANams and aruLichcheyal .

He writes commentaries to rAmAnuja nURRanthAdhi , gyAna sAram and pramEya sAram which explains the charama upAya nishtai  (understanding  AchAryan is everything). mAmunigaL wrote thiruvAimozhi nURRanthAdhi which highlights the meanings of thiruvAimozhi and greatness of nammAzhwAr, based on the request from few SrIvaishNavas. He even recorded the valuable teachings of our pUrvAchAryas by writing upadhEsa rathina mAlai which highlights AzhwArs’ birth places, thirunakshathrams, thiruvAimozhi and SrIvachana bhUshaNam .

mAmunigaL also performs dhivya dhESa yAthrAs and performs mangaLAsAsanam to all the  perumALs and AzhwArs.

vEdhavalli : pAtti, amazing to hear about mAmunigaL, and his hard work for our sampradhAyam.

pAtti : yes vEdhavalli, even namperumAL was very interested to hear the kAlakshEpam of nammAzhwAr’s thiruvAimozhi with eedu 36000 padi vyAkyAnam from mAmunigaL. mAmunigaL was very pleased and performed kAlakshEpam of the same for 10 months and finally performed sARRumurai on Ani thirumUlam.

srisailesa-thanian-small

Once the sARRumurai  was completed, namperumAl assumes the form of a small child named aranganAyakam comes in front of mAmunigaL and starts reciting “SrISailESa dhayApAthram dhIbhakthyAdhi guNArNavam” with anjali mudhrA (joined palms). Everyone becomes amazed and understood that it was none other than namperumAl himself.

parASara : Wow – that’s great to be honoured by namperumAL himself. pAtti, is that why we start all of our sEvAkAlam with this thaniyan?

pAtti : yes parASara. emperumAn sends this thaniyan to all dhivya dhESams and ordered that it is recited during the commencement and at the end of the sEvAkAlam. Even thiruvEnkatamudayAn and thirumAlirunjOlai azhagar instructed that this thaniyan is recited at the beginning and at the end of aruLichcheyal anusandhAnam.

During his final days, mAmunigaL was writing the commentary for AchArya hrudhayam with great difficulty. Finally he decides to give up his thirumEni (divine form) and go to paramapadham. He recites Arththi prabhandham crying out to emperumAnAr to accept him and relieve him from this material realm. Subsequently, mAmunigaL, by the grace of  emperumAn ascends to paramapadham. ponnadikkAl jIyar, who was away during that time, returns to SrIrangam on hearing the news and completes all the charama kainkaryams for mAmunigaL.

aththuzhAy:  pAtti , all of us benefited immensely by speaking about him. Thanks for sharing the divine charithram of mAmunigaL with us.

pAtti : Pleasure is  mine too aththuzhAy , last but not the least, as he was accepted as AchAryan by periya perumAL, he completes the AchArya rathna hAram and the OrAN vazhi guru paramparai which started from periya perumAL himself.

In our next discussion we will discuss about  Sishyas (ashta dhik gajangal)  of mAmunigaL.

adiyen janani rAmAnuja dAsi

श्रीवैष्णव – बालपाठ – आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी)

श्री: श्रीमते शठकोपाये नमः श्रीमते रामानुजाये नमः श्रीमद्वरवरमुनये नमः

बालपाठ

<< उय्यक्कोण्डार् (श्री पुण्डरिकाक्ष स्वामीजी) और मणक्काल् नम्बि (श्री राममिश्र स्वामीजी)

व्यास और पराशर अपने मित्र अत्तुज़्हाय् के साथ आण्डाल दादी के घर में प्रवेश करते हैं। आण्डाल दादी अपने हाथों में प्रसाद के साथ उनका स्वागत करती हैं।

दादी : आपका स्वागत है अत्तुज़्हाय् ! यहां अपने हाथ और पैर धोएं और इस प्रसाद को लें। आज उत्राडम् (उत्तराषाढा), आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) का तिरुनक्षत्र हैं।

पराशर : दादी, पिछली बार आपने कहा था कि आप हमें यमुनैत्तुऱैवर् (आळवन्दा / र्श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) के बारे में बताएंगी, याद है?

दादी : हाँ! मुझे याद है और मुझे खुशी है कि आप को भी याद हैं और आप हमारे महान आचार्य के बारे में जानना चाहते हैं। आज उनका तिरुनक्षत्र है। इन महान आचार्य की महिमा के बारे में बात करने के लिए यह सही समय है।

व्यास : दादी, लेकिन क्या आपने यह नहीं कहा कि यह आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) का तिरुनक्षत्र था?

दादी : हाँ। यमुनैत्तुऱैवर् स्वामीजी का अवतार स्थल काट्टु मन्नार् कोयिल् है, बाद में इन्हे (यमुनैत्तुऱैवर्) आळवन्दार् के नाम से जाना जाने लगा।यमुनैत्तुऱैवर् (यामुनाचार्य) का जन्म नाथमुनि के पुत्र ईश्वरमुनी के यहाँ हुआ। [दक्षिणात्य आषाढ़ माह के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में काट्टुमन्नार् कोविल, वीर नरायणपुराम , वर्तमान मन्नारगुडी गांव में हुआ। ]

श्री आळवन्दार ने अपना विद्याध्यन, अपनी प्रारंभिक शिक्षा महाभष्य भट्टर् से प्राप्त किया। आळवन्दार् के रूप में उनकी प्रशंसा कैसे हुई, इस बारे में एक बहुत ही रोचक कहानी है। उन दिनों पंडितों को मुख्य पंडित को कर चुकाना पडता था। उस समय काल में राजदरबार के विद्वान पंडित, राज पुरोहित आक्कियाज़्ह्वान् थे, आक्कियाज़्ह्वान् अपने प्रतिनिधियों को पंडितों के पास भेज कर उनसे कर वसुल करने को केहते थे। इसे सुनकर महाभाष्य भट्टर् चिन्तित हो जाते हैं और यमुनैत्तुऱैवर् केहते हैं के वो इसक ख्याल रखेंगे। यामुनाचार्यजी एक श्लोक भेजते हैं, जिसमे वह स्पष्ट रूप से कहते है, वह उन सब कवियों का जो अपना स्वप्रचार के लिये अन्य विद्वानों पर अत्याचार करते है, उनका नाश करेंगे। यह देखकर आक्कियाज़्ह्वान् को गुस्सा आता है और अपने सैनिकों को यमुनैत्तुऱैवर् को राजा के अदालत में लाने के लिए भेजता है। यमुनैत्तुऱैवर् उन्हें बताते हैं कि वह केवल तभी आएगें जब उसे उचित सम्मान की पेशकश की जाएगी। तो, राजा उनके लिये एक दोला भेजते हैं और यमुनैत्तुऱैवर् अदालत आते हैं। वाद शुरू होने वाला है, रानी राजा को बताती है कि उन्हे यकीन है कि यमुनैत्तुऱैवर् जीतेगा और यदि वह हारेंगे तो वोह राजा का सेवक बन जाएंगी। और राजा को भरोसा था कि आक्कियाज़्ह्वान् जीतेंगे और वो कहते हैं कि अगर यमुनैतुऱैर्वर् जीतते हैं, तो राजा उन्हे आधा राज्य दे देंगे। अंत में, महान बहादुरी और ज्ञान के साथ, यमुनैत्तुऱैवर् ने आक्कियाज़्ह्वान् के खिलाफ वाद जीता। आक्कियाज़्ह्वान् इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो भी यमुनैत्तुऱैवर् का शिष्य बन जाते हैं। रानी ने उन्हें “आळवन्दार्” नाम दिया – वह जो उनकी रक्षा करने आये थे – अगर वह जीतते नही तो, रानी एक नौकर बन जाती और इसलिए रानी भी उनकी शिष्य बन जाती हैं। राजा द्वारा वादा किए गए अनुसार उन्हें (आळवन्दार्) को आधा राज्य भी मिलता है।

व्यास : दादी, यदि यामुनाचार्यजी को आधा राज्य मिला, तो उन्होने तो राज्य पर शासन किया होगा । वोह हमारे संप्रदायम में कैसे पहुंचे?

अत्तुज़्हाय् : उन्हें मणक्काल् नम्बि द्वारा हमारे संप्रदायम में लाया गया था जो उय्यक्कोण्डार् के शिष्य थे। उय्यक्कोण्डार् (श्री पुण्डरिकाक्ष स्वामीजी) के निर्देशों के मुताबिक, मणक्काल् नम्बी ने आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) को संप्रदायम लाने के लिए पहल की।

दादी : यह बिल्कुल सही और अद्भुत अत्तुज़्हाय् है! आप इसके बारे में कैसे जानते हो?

अत्तुज़्हाय् : मेरी मां भी मुझे हमारे आचार्य और पेरुमल के बारे में कहानियां बताती है|

दादी : आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) महान आचार्य थे जिन्होंने इळयाळ्वार (रामानुज स्वामीजी) को देवप् पेरुमल के आशीर्वाद के साथ संप्रदायम में लाया।

पराशर : लेकिन दादी, देवप् पेरुमल जी ने आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) की मदद कैसे की?

दादी : यह कान्चिपुरम् में हुआ, कि आळवन्दार् ने इळैयाज़्ह्वार् को वरदराज पेरुमाळ् कोयिल में देखा जो अभी रामानुज बने नही थे। इळैयाज़्ह्वार् अपने गुरु यादव प्रकस से सीख रहे थे। आळवन्दार् संप्रदायम के अगले नेता इळैयाज़्ह्वार् को बनाने के लिए देवप् पेरुमल् से प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार यह देवप् पेरुमल् थे जिन्होने इळैयाज़्ह्वार् को पोषित किया और उठाया, एक मां की तरह उपने बच्चे के साथ कैसे किया जाये और यह महान आळवन्दार् थे जिन्होने इळैयाज़्ह्वार् पर अपने आशीर्वाद बरसाया जो बाद में संप्रदायम के लिए महान महान कैङ्कर्य करने के लिए आगे बढ़े। आळवन्दार् भी आवश्यकतानुसार इळैयाज़्ह्वार् का मार्गदर्शने करने के लिए तिरुक्कच्चि नम्बि को सौंपा। तिरुक्कच्चि नम्बि याद है ना आपको?

व्यास : हाँ दादी, यह वह है जो तिरुवालवट्ट (पंखा) कैङ्कर्य द्Eवप् पेरूमल को करते थे और द्Eवप् पेरूमल और तायार् के साथ भी बात करते थे । यह कितना अच्छा होगा अगर हम तिरुक्कच्चि नम्बि की तरह पेरुमल से भी बात कर सकें? तो क्या यामुनाचार्यजी और इळैयाज़्ह्वार् मिले? क्या आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) ने इळैयाज़्ह्वार् को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया?

दादी : दुर्भाग्यवश नहीं! इससे पहले इळैयाज़्ह्वार् श्री रंगम जाकर आळवन्दार् स्वामी जी से मिलते, उससे पहले आळवन्दार् स्वामी जी को परम पदम् प्राप्त हो गया । अगली बार, बच्चों जब मैं आपसे मिलूंगी, मैं आपको श्री महा पूर्ण (पेरिय नम्बि) के बारे में बताऊंगी, आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) के कई शिष्यों में एक शिष्य श्री महा पूर्ण (पेरिय नम्बि) जो इळैयाज़्ह्वार् जी के आचार्य बन गए और लम्बे समय तक उनका मार्ग दर्शन किया । आळवन्दार् स्वामीजी के बहुत शिष्य थे और उन सब ने मिलकर काम किया इळैयाज़्ह्वार् जी को सम्प्रदाय में ला सके । पेरिय नम्बि (श्री महा पूर्ण) के अलावा,पेरिय तिरुमलैनम्बि (श्रीशैल पूर्ण स्वामीजी), तिरुकोष्टियूर् नम्बि (गोष्ठिपूर्ण स्वामीजी), तिरुमालै आण्डान् (मालाधार स्वामीजी), और मारानेरीनम्बि, तिरुकच्चिनम्बि (कांचीपूर्ण स्वामीजी) , तिरुवरंग पेरुमाळ् अरयर्, (मणक्काल नम्बि के शिष्य और आळवन्दार् के पुत्र) और कई अन्य आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) के शिष्यगण थे।

व्यास , पराशर और अत्तुज़्हाय् : दादी यह बहुत दिलचस्प था |अगली बार, कृपया हमें पेरिया नम्बि (महापूर्ण स्वामीजी) और इळैयाज़्ह्वार् (रामानुज स्वामीजी) को के बारे में बताएं।

दादी : मुझे यह बताने में बहुत खुशी होगी लेकिन अब बहुत अंधेरा हो रहा है। बच्चों, अपने घर जाओ |

बच्चे आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) के बारे में सोचकर अपने घरों को खुशी से निकलते हैं।

अडियेन् रोमेश चंदर रामानुजन दासन

आधार – http://pillai.koyil.org/index.php/2016/07/beginners-guide-alavandhar/

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

श्रीवैष्णव – बालपाठ – उय्यक्कोण्डार् (श्री पुण्डरिकाक्ष स्वामीजी) और मणक्काल् नम्बि (श्री राममिश्र स्वामीजी)

श्री: श्रीमते शठकोपाये नमः श्रीमते रामानुजाये नमः श्रीमद्वरवरमुनये नमः

बालपाठ

<< नाथमुनिगळ् (श्री नाथमुनि स्वामीजी)

 

पराशर और व्यास अपने मित्र वेदवल्लि के साथ आण्डाल दादी के घर में प्रवेश करते हैं। आण्डाल दादी उन्हें अपने हाथों से प्रसाद के साथ स्वागत करती है।

आण्डाल दादी : यहां इस प्रसाद को लें और मुझे बताएं कि आपकी नयी मित्र कौन है।

व्यास : दादी, यह वेदवल्लि है जो छुट्टियों के लिए कान्चीपुरम् से आयी है | हम उसे हमारे साथ लाए ताकि यह आचार्यों की महिमाओं पर आपकी कहानियों को सुन सके।

पराशर : दादी आज हम किसी त्यौहार का जश्न मना रहे हैं?

आण्डाल दादी : आज आचार्य उय्यक्कोण्डार् स्वामीजी का तिरुनक्ष्त्र है जिन्हे पुण्डरिकाक्षर् और पद्माक्षर स्वामी भी कहा जाता है।

व्यास: दादी, क्या आप हमें इन आचार्य के बारे में बता सकती हैं?

uyyakkondar

आण्डाल दादी: उय्यक्कोण्डार् स्वामीजी का जन्म चैत्र मास कृतिका नक्षत्र को तिरुवेळ्ळऱै (श्वेत गिरि) में हुआ था। इनके माता पिता द्वारा इनका नामकरण तिरुवेळ्ळऱै एम्पेरुमान् के नाम पर ही किया गया। नाथमुनि स्वामीजी के शिष्यों में , कुरुगै कावलप्पन् के साथ साथ इन्हें भी प्रमुख माना जाता है। नाथमुनि जी को नम्माळ्ळवार के अनुग्रह से अष्टांग योग का दिव्य ज्ञान मिला था।

पराशर: दादी, यह योग क्या है?

आण्डाल दादी: यह योग का एक प्रकार है जिसके माध्यम से किसी भी शारीरिक गतिविधियों के बारे में सोचे बिना भगवान का अविराम अनुभव कर सकता हैं। जब नाथमुनि उय्यक्कोण्डार् से अष्टांग योग सीखने में उनकी रूचि के बारे में पूछते हैं तब वे उन्हें जवाब देते हैं की “पिणम् किडक्क मणम् पुणरलामो ” माने जहाँ संसारी अज्ञान के कारण भौतिक जगत् में दुखि हैं वहाँ वे कैसे आनंद से भगवद् गुणानुभव कर सकते हैं।

पराशर: दादी, क्या वह केहते हैं कि किसीके मरने पर कोई आनंद नहीं ले सकता है? कौन मर गया है?

आण्डाल दादी: शानदार पराशर! उन्होंने कहा कि जब इस दुनिया में इतने सारे लोग पीड़ित हैं, तो वह व्यक्तिगत रूप से भगवान का आनंद लेने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। यह सुनकर, नाथमुनी बेहद प्रसन्न थे और उय्यक्कोण्डार् की महानता की सराहना की। उन्होंने उय्यक्कोण्डार् और कुरुगै कावलप्पन् दोनों को इश्वर मुनी के बेटे (नाथमुनी के अपने पोते, जो इस् संसार में आने वाले थे) को अर्थ के साथ अष्टांग योग और दिव्य प्रबन्धम को सिखाने के निर्देश दिए।

व्यास: दादी, क्या उय्यक्कोण्डार् का कोई शिष्य था?

दादी : मणक्काल् नम्बि (राममिश्र स्वामीजी ) उनका मुख्य शिष्य थे। परमापद जाने के समय, मणक्काल् नम्बि (राममिश्र स्वामीजी ) ने उत्तराधिकारी के बारे में उनसे (उय्यक्कोण्डार्) पूछा और उय्यक्कोण्डार् ने संप्रदाय की देखभाल करने के लिए स्वयं मणक्काल् नम्बि को निर्देश दिया। उन्होंने यामुनैत्तुऱैवर् (यामुनाचार्य स्वामीजी / ईश्वर मुनी के बेटे) को अगला आचार्य बनाने के लिए तैयार करने के लिए मणक्कऽल् नम्बि को भी निर्देश दिया।

पराशर: दादी, क्या आप हमें मणक्काल् नम्बि (राममिश्र स्वामीजी ) के बारे में बता सकती हैं?

दादी : उनका मूल नाम राम मिश्र था। उनका जन्म माघ मास , माघ नक्षत्र के महीने में श्रीरंगम के पास कावेरी नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गाँव मणक्कल् में हुआ था। माधुरकवी आळ्ळवार की तरह जो नम्माळ्ळवार् के लिए बहुत समर्पित थे, मणक्कल् नम्बि उय्यक्कोण्डार् के लिए बहुत समर्पित थीं। उय्यक्कोण्डार् की पत्नी के निधन के बाद, उन्होंने खाना पकाने के कैङ्कर्य को ग्रहण किया और अपने आचार्य की हर व्यक्तिगत आवश्यकता में भाग लिया। एक बार उय्यक्कोण्डार् की बेटियां नदी में स्नान करने के बाद वापस लौट रही थीं, तब रास्ते में कीचड़ के कारण वह आगे नहीं बढ़पाती। यह देख मणक्कल् नम्बि छाती के बल कीचड़ पर लेट जाते है और अपने आचार्य की पुत्रियों को अपनी पीठ पर चलते हुए कीचड़ पार करने को कहते है। उनके आचार्य उय्यक्कोण्डार् को जब इस घटना का वृतांत मिला , तब वह मणक्कल् नम्बि की आचार्य चरणों में भक्ति और जिम्मेदारी वहन करने की क्षमता को देख अत्यंत ही प्रसन्न हुए ।

समूह में बच्चे: दादी, अगली बार जब हम मिलेंगे तो क्या आप हमें आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) की कहानी बता सकती हैं?

दादी खुशी से कहती हैं, “में बहुत खुश हूँगी आपको यामुनाचार्य स्वामीजी की कथा सुनाने में जब हम अगली बार मिलेंगे ” और बच्चे अपने घरों को जाते हैं।

अडियेन् रोमेश चंदर रामानुजन दासन

आधार – http://pillai.koyil.org/index.php/2015/10/beginners-guide-uyakkondar-and-manakkal-nambi/

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

श्रीवैष्णव – बालपाठ – नाथमुनिगळ् (श्री नाथमुनि स्वामीजी)

श्री: श्रीमते शठकोपाये नमः श्रीमते रामानुजाये नमः श्रीमद्वरवरमुनये नमः

बालपाठ

<< आचार्यों का परिचय

 

nathamunigal

व्यास और पराशर स्कूल के बाद घर आते हैं। वे अपने दोस्त अत्तुज़्हाइ को उनके साथ ले आए।

आण्डाळ दादी: आप किसके साथ आए हैं?

व्यासः दादी, यह हमारी दोस्त अत्तुज़्हाइ है। हमने इसे कुछ वैभवों के बारे में बताया जो आपने हमें बताया था, और इसको उन वैभवों को आपसे सुनने में दिलचस्पी (रुचि) थी, तो हम इसे साथ में ले आये।

आण्डाळ दादी: अभिवादन अत्तुज़्हाइ (आपका स्वागत है)| यह सुनकर खुशी है कि आप दोनों केवल सुन ही  नहीं रहे हैं, बल्कि अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर रहे हैं।

पराशर : दादी, हम हमारे आचार्य के बारे में सुनने आए हैं।

आण्डाळ दादीः अच्छा। आज मैं आपको हमारे आचार्य के बारे में बताऊंगी, जिन्होंने हमारे संप्रदाय के गौरव को वापस लाया श्री शठकोप स्वामीजी (नम्माळ्ळवार) के दैवीय हस्तक्षेप के माध्यम से।

अत्तुज़्हाइ: दादी वह कौन थे ?

आण्डाळ दादी: अत्तुज़्हाइ, व्यास और पराशर के लिए कुछ खानेवाले फल लाती हैं।

आण्डाळ दादी : वह हमारे अपने श्री नाथमुनि स्वामीजी (नाथमुनिगळ्) हैं| श्रीमन नाथमुनिगळ् (श्री नाथमुनि स्वामीजी) का जन्म काट्टु मन्नार् कोयिल् (वीरनारायणपुरम) मे ईश्वरभट्टाळ्वार् के घर में हुआ। श्रीमन् नाथमुनि को श्रीरन्गनाथमुनि और नाथब्रह्म के नामों से भी जाना जाता है| श्रीमन् नाथमुनि अष्टांग योग और संगीत के विद्वान थे। यहि है जिन्होंने अरयर सेवा स्तम्भित किया, जिसे आज भी श्रीरंगम्, आळ्ळवार तिरुनगरि, श्रीविल्लिपुत्तूर् में अभी भी मनाया जाता है। [श्रीरंगम में भगवान अरंगनाथार (श्री रंगनाथजी) की अरयर सेवा ( अरयर सेवा याने , दिव्य प्रबंधों को संगीतमय ताल में नृत्य के साथ प्रस्तुत करना) की शुरुआत की थी, जो आज भी तिरुवरन्गम, आल्वार् तिरुनगरि , और श्री विल्लिपुत्तूर् मे उत्सव और अन्य दिनों में आज भी आयोजित होती है।]

पराशर: दादी हमने हमारे पेरुमल (श्री रंगनाथजी) के सामने अरयर सेवा को कई बार देखा है| यह बहुत खूबसूरत है जिस तरह से अरयर स्वामी अपने हाथों में थलम के साथ पाशुरों को गाते हैं।

आण्डाळ दादीः हाँ। एक दिन श्रीवैष्णवों का समूह मेल्नाडु (तिरुनारायणपुरम् क्षेत्र) से काट्टु मन्नार् कोयिल् दर्शन के लिये पहुचते हैं और “आरावमुदे…” ( तिरुवाइमोज़्हि से दशक) मन्ननार् ( काट्टु मन्नार् कोइल् मे एम्पेरुमान्) के सामने गाते हैं [यह एक द्रविड़ शब्द है, जिसका अर्थ है “रूचि के साथ” / “तन्मयता के साथ” भगवान को गाकर सुनाते हैं ]। नाथमुनि, उन पाशुरों के अर्थ से उत्साहित, उनके बारे में श्रीवैश्णवों से पूछते हैं, लेकिन वो श्रीवैश्णव उन ११ पाशुरों से परे कुछ भी नहीं जानते हैं। वे कहते हैं कि अगर नाथमुनि तिरुक्कुरुगूर् जाते हैं, तो इन्हें शेष पाशुरो की जानकारी प्राप्त हो सकती हैं। नाथमुनि मन्ननार् से अवकाश लेते हैं और आळ्ळवार तिरुनगरि पहुँचते हैं।

अत्तुज़्हाइ, व्यास और पराशर जल्द ही अपने भोजन को खत्म करते हैं और नाथमुनिगळ् (श्री नाथमुनि स्वामीजी) के बारे में बेसब्री से सुनना जारी रखते हैं।

आण्डाळ दादी: उनकी मुलाकात मधुरकवि आळ्ळवार के शिष्य परांकुश दास से होती है। परांकुश दास उन्हें कण्णिनुण् चिरुत्ताम्बु सिखाते हैं और इसे १२००० बार तिरुप्पुज़्हियाळ्ळवार (इमली का वह पेड़ जिसमें नम्माळ्वार रेहते थे) के सामने बिना किसी अवरोध के जप करने को केहते हैं। परांकुश दास के बताये हुए क्रम के अनुसार नाथमुनि स्वामीजी (जो अष्टांग योग के अधिकारी हैं) जप आरम्भ करते हैं। नाथमुनि के इस जप से प्रसन्न होकर नम्माळ्वार उनके सामने प्रकट होते हैं । उन्हे अष्टांग योग का परिपूर्ण ज्ञान और आळ्वार संतो द्वारा रचित ४००० दिव्य प्रबंध पाशुर (अरूलिचेयल्) अर्थ सहित प्रदान करते हैं ।

व्यास: अतः, ‘आरावमुदे’ गान, ४००० दिव्य प्रबंध (दिव्य साहित्य) का एक हिस्सा है?

आण्डाळ दादी : हाँ। ‘आरावमुदे’ गान तिरुक्कुडन्तै आरावमुतन् एम्पेरुमान् (भगवान) के बारे में है।. नाथमुनि काट्टु मन्नार् कोयिल् पहुँच , मन्ननार् को ४००० पाशुर सुनाते हैं | प्रसन्न होकर मन्ननार् ४००० पाशुरों को विभजित करके प्रचार – प्रसार करने का आदेश देते हैं | वह आरुळिच्चेयल् में संगीत जोड़ते हैं और उसे अपने भतीजे किज़्ज़्ह् अगत्ताज़्ह्वान् और मेलै अगत्ताज़्ह्वान् के लिए सिखाते हैं और उनके माध्यम से प्रचार करते हैं। [मन्ननार् के आदेश अनुसार ४००० पाशुरो को नाथमुनि स्वामीजी, लय, सुर और ताल के सम्मिश्रण कर ४ भाग कर, अपने दोनों भांजे कीळैयगताळ्वान् और मेलैयागताळ्वान् पर अनुग्रह कर दिव्यप्रबन्ध का ज्ञान देकर इनके द्वारा इन दिव्य प्रबंधों का प्रचार – प्रसार करते हैं|] [अपने दिव्य ज्ञान , अपने अष्टांगयोग की साधना से भविष्य को देखते हुये, अपने पौत्र का आगमन देखते है ।]इतना ही नहीं, अपने अष्टांग योग सिद्द् के माध्यम से, उन्होंने हमारे संप्रदाय के एक और महान आचार्य की उपस्थिति को पूर्ववत किया। अगली बार, मैं आपको उनके बारे में और बताउंगी।

समूह में बच्चे: ज़रूर दादी | हम इसके बारे में सुनने के लिए उत्सुक हैं अत्तुज़्हाइ आण्डाळ दादी से आशीर्वाद लेती हैं और अपने घर जाती हैं, जबकि व्यास और पराशर अपने स्कूल के पाठों का अध्ययन करने जाते हैं।

अडियेन् रोमेश चंदर रामानुजन दासन

आधार –  http://pillai.koyil.org/index.php/2015/06/beginners-guide-nathamunigal/

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

 

Beginner’s guide – thiruvAimozhip piLLai

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Previous Article

Full Series

AndAL pAtti was busy in kitchen cooking when kids entered the house to discuss more about piLLai lOkAchAryar’s Sishyas. AndAL pAtti welcomed them with broad smile. She was waiting with SrIranganAtha’s prasadam to distribute to kids.

pAtti: Come in children. Here take the perumAL prasAdham. Hope everyone remembers our  previous discussion.

vyAsa: pAtti, We learnt about kUra kulOththama dhAsar, viLAnchOlai piLLai, and have even learned about “AchArya abhimAname uththAragam“.

pAtti: Very proud of you kids, today I will tell more about one such Sishya of piLLai lOkAchAryar named thirumalai AzhwAr.

aththuzhAy:  pAtti , I have heard that thirumalai AzhwAr  got his name due to his attachment towards AzhwAr’s thiruvAimozhi. Am I right pAtti !

pAtti: Absolutely correct aththuzhAy, he was known as SriSailESar, SatakOpa dhAsar and most importantly thiruvAimozhip piLLai. Due to his attachment towards nammAzhwAr and  AzhwAr’s thiruvAimozhi he got this name. thirumalai AzhwAr had his pancha samaskaram at  his young age at the lotus feet of  piLLai lOkAchAryar . But after some time  thirumalai AzhwAr  drifted off from our sampradhAyam  and became the chief advisor of the madhurai kingdom .

vyAsa : Oh , but  pAtti then who brought  thirumalai AzhwAr back into our sampradhAyam ?

pAtti : Children, I appreciate your curiosity. piLLai lOkAchAryar during his final days , instructed kUra kulOththama dhAsar and other Sishyas to reform thirumalai AzhwAr and bring him back to lead the sampradhAyam.

vEdhavalli : pAtti, what did  kUra kulOththama dhAsar do to reform thirumalai AzhwAr? Can you tell us pAtti ?

pAtti : Yes , Once  thirumalai AzhwAr  was doing his routine  rounds in his palanquin. He comes across kUra kulOththama dhAsar who was reciting AzhwAr’s thiruviruththam. Since thirumalai AzhwAr had the blessings of  piLLai lOkAchAryar, he was able to understand the greatness of dhAsar. thirumalai AzhwAr stepped down from his palanquin and requested dhAsar to teach him the meanings of  thiruviruththam.

parASara : pAtti , tell us more about how thirumalai AzhwAr learned from dhAsar.

pAtti : dhAsar arrives to teach thirumalai AzhwAr; he notices that thirumalai AzhwAr is reciting  piLLai lOkAchAryar thaniyan while applying thirumaN kAppu and was very pleased with that. But thirumalai AzhwAr is unable to attend the class some times. thirumalai AzhwAr asks for pardon to dhAsar. dhAsar accepts him and gives him his SEsha prasAdham (food remnants). thirumalai AzhwAr accepts with great joy and from then on he completely becomes detached from worldly activities, transfers the power to the young prince and leaves the kingdom.

During his final days, dhAsar instructs thirumalai AzhwAr to go thirukkaNNangudip piLLai to learn thiruvAimozhi in detail. Later, he learned all rahasya arthams (confidential meanings) from viLAnchOlaip piLLai. dhAsar appoints thirumalai AzhwAr as the leader of our sampradhAyam. After dhAsar attaining paramapadham, meditating on piLLai lOkAchAryar, thirumalai AzhwAr does all the charama kainkaryam (final rites) for him in a grand manner.

vyAsa : pAtti, did thirumalai AzhwAr lead our sampradhAyam from then onwards?

pAtti : No vyAsa, as I said before, thirumalai AzhwAr goes to thirukkaNNangudip piLLai and starts learning  thiruvAimozhi. He wants to know the meaning of all the pAsurams in detail. So piLLai sends him to thirupputkuzhi jIyar to learn the same. Unfortunately just before his arrival jIyar had attained paramapadham. thirumalai AzhwAr becomes very upset and then decides to perform mangaLAsAsanam to dhEvap perumAL (kAnchIpuram varadhar).

parASara : pAtti , this incident is similar like rAmanujar once visits ALavaNdhAr, but before udaiyavar’s arrival ALavaNdhAr attained paramapadham. Am I right pAtti ?

pAtti : Absolutely correct parASara, then he arrives to do mangaLAsAsanam to dhEvap perumAL; he was welcomed by every one there and dhEvap perumAL blesses thirumalai AzhwAr with his SrI SatakOpam, mAlai (garland), sARRupadi (sandalwood paste). dhEvap perumAL ordered nAlUr piLLai to teach thirumalai AzhwAr all the meanings of aruLichcheyal (dhivya prabandham) including thiruvAimozhi eedu vyAkyAnam which he could not hear from thirupputkuzhi jIyar .

nAlUr piLLai felt happy to teach, but he felt his old age would not allow him to teach thirumalai AzhwAr properly. Then dhEvap perumAL ordered nAlUr piLLai’s son nAlUr AchchAn piLLai  to teach thirumalai AzhwAr . Hearing this divine order, nAlUr piLLai accepts thirumalai AzhwAr with great joy and brings him to nAlUr AchchAn piLLai and instructs him to teach eedu along with other aruLichcheyal meanings. Hearing the incident, thirunArAyaNapuraththu Ayi, thirunArAyaNapuraththup piLLai and others request nAlUr AchAn piLLai and thirumalai AzhwAr to come and live at thirunArAyaNapuram and continue the kAlakshEpam there so they can also learn this in detail. They accept the invitation and reach thirunArAyaNa puram and performs the kAlakshEpam fully there. There thirumalai AzhwAr learns eedu in full depth and being pleased with him and his service attitude, nAlUr AchchAn piLLai presents his  thiruvArAdhanap  perumAL to thirumalai AzhwAr. Thus eedu 36000 padi gets propagated from nAlUr AchchAn piLLai through 3 great scholars – thirumalai AzhwAr, thirunArAyanapuraththu Ayi , and thirunArAyanapuraththup piLLai. Then thirumalai AzhwAr decides to go to AzhwArthirunagari to live there permanently .

vyAsa : Isn’t AzhwArthirunagari the birth place of nammAzhwAr? I have heard that thirumalai AzhwAr is the one who rebuilt AzhwArthirunagari when it was in a very bad shape. Please tell us that chaithram pAtti.

pAtti : You are right vyAsa. When thirumalai AzhwAr arrived in AzhwArthirunagari, it was like a forest. During muslim invasion, AzhwAr left AzhwArthirunagari and travelled to Karnataka/Kerala border. thirumalai AzhwAr with great efforts, cleared the forest, reconstructed the town and the temple, re-established the temple norms. He also brought back AzhwAr with the help of madhurai king. He showed great love for AzhwAr and thiruvAimozhi. He became to be known as thiruvAimozhip piLLai as he was constantly reciting thiruvAimozhi. He also found the divine bhavishyadhAchAryan (emperumAnAr) vigraham and established a separate temple for emperumAnAr in the western part of the town with separate 4 streets surrounding it and a sannidhi street in front of the temple. He also established care takers for this temple too. Without him, we cannot imaging the AzhwArthirunagari we are seeing and enjoying today.

Image result for manavala mamuni

Then Hearing about thiruvAimozhi piLLai, azhagiya maNavALan (maNavALa mAmunigaL before accepting sanyAsa) went to AzhwArthirunagari, becomes a Sishya of him, starts serving him and learning aruLichcheyal and its meanings from him fully.  During his last days , thiruvAimozhip piLLai starts worrying about a successor to carry our sampradhAyam after his time. azhagiya maNavALan vowed to take up the responsibility. thiruvAimozhip piLLai becoming very pleased with that and instructed mAmunigaL to learn SrIbhAshyam once and asked him to fully focus on  thiruvAimozhi and its vyAkyAnams for the rest of his life. Later thiruvAimozhip piLLai attained paramapadham and azhagiya maNavALan performs all the charama kainkaryams to thiruvAimozhip piLLai .

thiruvAimozhi piLLai  dedicated his life for nammAzhwAr and thiruvAimozhi. It is by the efforts of thiruvAimozhip piLLai we have received the eedu 36000 padi vyAkyAnam which was spread widely to great heights by azhagiya maNavALa mAmunigaL subsequently. So children, let us pray at the lotus feet of thiruvAimozhip piLLai to give us the same attachment towards emperumAnAr and our AchAryan.

Kids felt fully blessed and left AndAl pAtti’s home thinking about discussions .

adiyen janani rAmAnuja dAsi

Beginner’s guide – piLLai lOkAchAryar’s sishyas

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Previous Article

Full Series

parASara, vyAsa, vEdhavalli and aththuzhAy enter ANdAL pAtti’s home with full curiosity as they are going to learn about the Sishya’s of piLLai lOkAchAryar.

pAtti: Welcome children, How are you all? I could see excitement in all your faces.

vyAsa: Hello pAtti, we are doing good! How are you patti? Yes pAtti you are correct we been eagerly waiting to hear about the sishyas of piLLai lOkAchAryar.

pAtti: Yes kids, even I was waiting to share with you all. Hope you all remember our last discussion. Can any one tell me his sishyas’ names?

aththuzhAy: pAtti! I do remember the names. kUra kulOththama dhAsar, viLAnchOlaip piLLai, thirumalai AzhwAr (thiruvAimozhip piLLai), maNapAkkaththu nambi, kOttUr aNNar, thirupputkuzhi jIyar, thirukkaNNangudip piLLai, kolli kAvala dhAsar.

pAtti: Very nice aththuzhAy, glad that you kids remember. Now let us discuss in detail. First, I will tell you all about kUra kulOththama dhAsar.

All children: Sure pAtti!

pAtti: kUra kulOththama dhAsar was born in SrIrangam. His role was very important in bringing thirumalai AzhwAr (thiruvAimozhip piLLai) back to our sampradhAyam. He was close associate of piLLai lOkAchAryar and he travelled with piLLai lOkAchAryar during thiruvarangan ula (when namperumAL travelled to various places during muslim invasion). mAmunigaL glorifies kUra kulOththama dhAsar as “kUra kulOththama dhAsam udhAram” (one who is very merciful and generous) because of his unlimited krupai of taking many efforts to reform thirumalai Azhwar. Eventually, thirumalai AzhwAr became so grateful and surrendered to kUra kulOththama dhAsar that he always lived with dhAsar serving him and left to AzhwArthirunagari only after dhAsar’s ascending to parampadham. In SrI vachana bhushaNam, it is said that for a Sishya “AchArya abhimAname uththAragam“. This absolutely suites kUra kulOththama dhAsar and thirumalai Azhwar. So let us all remember kUra kulOththama dhAsar who always remembers the feet of  piLLai lOkAchAryar.

vEdhavalli: pAtti, we are all happy to hear about kUra kulOththama dhAsar. We all learned how a Sishya should respect Acharyan.

pAtti: Yes vEdhavalli everyone should remember “AchArya abhimAname uththAragam”. Now  we will learn another important Sishya named viLAnchOlaip piLLai.

vyAsa: pAtti, I already know why he is called viLAnchOlai piLLai. He used to climb “ViLam” trees to get dharSan of the gOpuram of the thiruvananthapuram,  padhmanAbha swAmi temple.


viLAnchOlai piLLai

pAtti: Very good vyAsa,you are right. Being born in eezhava kulam, he was not allowed inside the temple. So to have dharSan of perumAL, he will climb “viLam” tree and perform mangaLASAsanam. Due to piLLai lOkAchAryar’s grace, he learned eedu, SrI bhAshyam, thathva thrayam and other rahasya granthams from azhagiya maNavALap perumAL nAyanAr, who is the younger brother of piLLai lOkAchAryar.

viLAnchOlai piLLai learned SrI vachana bhUshaNam from his Acharyan piLLai lOkAchAryar. He become an expert in the meaning of  SrI vachana bhUshaNam. He wrote “saptha gAthai” which is the essence of his AchArya’s SrI vachana bhUshaNam.

parASara: We are greatly surprised seeing  viLAnchOlai piLLai”s attachment towards his AchAryan.

pAtti: Yes, parASara! One of the biggest kainkarayams he did was to follow his AchAryan’s instructions in reforming thirumalai AzhwAr. piLLai lOkAchAryar wanted viLanchOlai piLLai to teach the meanings of SrI vachana bhUshaNam to thirumalai Azhwar. Children! Now, I would like to share one important incident happened in the life of viLAnchOlaip piLLai.

aththuzhAy: pAtti, please tell us about the incident.

pAtti: I know you all be curious to listen to it and my duty is to share sathvishyam with you all, so listen carefully,

One day nambUdaris were doing thiruvArAdhanam to padhmanAbha swAmi. viLAnchOlai piLLai entered in to the temple. As we all know, the sanctum has three doors to facilitate our dharSan of perumAL. viLAnchOlai piLLai stood near the door that gives dharSan of perumAL’s lotus feet. Seeing all this, nambUdaris became shocked, as he was not allowed inside the temple premises those days. nambUdaris closed the door of the sannidhi, started to move out of the temple.

At the same time, some local Sishyas of viLAnchOlai piLLai approached the temple and announced that their Acharyan viLanchOlai piLLai has left his body and reached the lotus feet of his Acharayan piLLai lOkAchAryar. They wanted “thirupariyattam” (emperumAn’s vasthram as prasAdham) and emperumAn’s garlands for the charama thirumEni (final sacred body) of viLAnchOlai piLLai.

Hearing this nambUdharis became shocked and understood the greatness of viLAnchOlaip piLLai. He then offered perumAL’s thiruppariyattam and garlands.

vEdhavalli: pAtti, I had goose bumps hearing about viLAnchOlai piLLai final moments.

vyAsa: Yes pAtti, I am also getting happy tears from my eyes. This truly explains how a person from “eezhava kulam” is glorified in our sampradhAyam.

pAtti: Alright kids, I had a nice time with you all. Hope you all will remember what we discussed today. Next time, I will tell you in detail about thiruvAimozhip piLLai, see you all soon.

All the kids left Andal patti’s home with full energy and happiness thinking about the discussions.

adiyEn janani rAmAnuja dAsi