Category Archives: Stories

బాల పాఠము – రామానుజులు – భాగము 1

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< ఆళవన్దారుల శిష్యులు – భాగము 2

పరాశర, వ్యాస, వేదవల్లి మరియు అత్తులాయ్,  ఆండాల్ నాన్నమ్మ ఇంటికి వస్తారు .

నాన్నమ్మ: పిల్లలూ! స్వాగతం. మీ చేతులు కాళ్ళు కడుక్కోండి. ఇక్కడ ఆలయంలో తిరుఆదిపురం ఉత్సవం జరిగింది, ఈ ప్రసాదం తీసుకోండి. ఈవేళ, మనం ఆండాల్ పిరాట్టికి ప్రియమైన వారి గురించి చర్చను ప్రారంభించబోతున్నాము, ఆమె తన సొంత సోదరుడిగా పిలిచేవారు. ఎవరో ఊహించగలరా?

వ్యాస: లేదు నాన్నమ్మా,  ఆండాల్ పిరాట్టి సోదరుడు ఎవరు నాన్నమ్మా? ఆండాల్ కి సోదరుడు ఉన్నాడా?

నాన్నమ్మ:  అవును, పుట్టుకతో కాదు కాని, ప్రేమ మరియు అనురాగంచేత అతను ఆమెకు సోదరుడు. వారిని గోదాగ్రజా లేదా కోయిల్ అన్నన్ అని పిలిచేవారు, వారు ఎవరో కాదు మన రామానుజులే! అగ్రజ  అంటే సంస్కృతంలో అన్నయ్య అని అర్థం.రామానుజులు ఆండాల్ (గోదాదేవి) చేత తన సోదరుడిగా పరిగణించబడ్డారు కాబట్టి వారు గోదాగ్రజా అని పిలువబడ్డారు. ఇళైయాళ్వారు శ్రీపెరంబుదూర్లో కేశవ దీక్షితులు మరియు కాంతిమతి అమ్మగారికి జన్మించారు. వారు స్వయంగా ఆదిశేషుని యొక్క అవతారం. వారు తిరువల్లిక్కేని పార్థసారథి పెరుమాళ్ యొక్క దయతో జన్మించారు.

ఉభయ నాచియార్లతో  పార్థసారథి మరియు ఉడైయవరులు – తిరువల్లిక్కేని

పరాశర: నాన్నమ్మా! ఆండాల్, రామానుజులకన్నా చాలా ముందుకాలంలో జన్మించలేదా? అప్పుడు వారెలా అన్నయ్య అవుతారు?

నాన్నమ్మ:  మంచి ప్రశ్న పరాశర. ముందు నేను చెప్పినట్లు, వారు పుట్టుకతో కాదు కానీ వారి ఆచరణతో సోదరుడైయ్యాడు. గోదాదేవి, పెరుమాళ్ పై పవిత్రమైన ప్రేమతో 100 గంగాళాల పాయసాన్నిఇంకా 100 గంగాళాల వెన్నను తిరుమాలిరుంచోలై అళగర్ పెరుమాళ్ కు నైవేద్య నివేదన చేస్తానని సంకల్పిస్తారు. కానీ, ఆమె చిన్నపిల్లగా ఉండటం వలన, ఆచరణాత్మకంగా సాధ్యం కాలేదు. రామానుజులు నాచ్చియార్ తిరుమొళి పాశురం చదవి, గోదాదేవియొక్క కోరికను గ్రహించి, ఈ నైవేద్య సమర్పణను తానే జరపాలనుకుంటారు. రామానుజులు ఆండాలమ్మ తరపున 100 గంగాళాల పాయసాన్న, 100 గంగాళాల వెన్నను తిరుమాలిరుంచోలై అళగర్ పెరుమాళుకు నైవేద్య నివేదన చేస్తారు. వారు నివేదన పూర్తిచేసి,  శ్రీవిల్లిపుత్తూరు చేరుకున్నప్పుడు, ఆండాల్ అతన్ని స్వాగతించి, వారిని కోయిల్ (శ్రీరంగం) నుండి వచ్చిన అన్నయ్యా (అన్నన్) అని పిలుస్తుంది, ఆ కారణంగా కోయిల్ అన్నన్ అనే పేరు వచ్చింది. వారిని ఆమె అన్నగా పిలుస్తారు ఎందుకంటే ఒక అన్న ఎప్పుడూ తన సోదరి కోరికలను నెరవేరుస్తారు కాబట్టి.

అత్తులాయ్, తిరుప్పావై నుండి కొన్ని పాసురములను నువ్వు చదవగలవా? మీ పాఠశాల ఫాన్సీ డ్రెస్సు పోటీలో నువ్వు ఆండాల్ గా వేషం వేసుకొని పాసురాలు పాడావని నాకు గుర్తుంది.

నాన్నమ్మ:  నేను ఈ రోజు ఎందుకు చదవమంటున్నానో తెలుసా? ఎందుకంటే, రామానుజులను తిరుప్పావై జీయర్ అని కూడా పిలుస్తారు. వారు ప్రతిరోజు తిరుప్పావై పఠించేవారు.  తిరుప్పావై గొప్ప విద్వాంసులైన రామానుజుల హృదయానికి దగ్గరగా ఉండేది, వారు ప్రతిరోజు తిరుప్పావై పఠించేవారు. ఎందుకో మీకు తెలుసా?

వేదవల్లి: తిరుప్పావైని చాలా సులభంగా నేర్చుకోవచ్చు. నాకు మొత్తం 30 పాసురాలు వచ్చు!

నాన్నమ్మ (చిరునవ్వు తో):  చాలా మంచిది వేదవల్లి. తిరుప్పావై నేర్చుకోవడం సులభమేమీ కాదు, ఇంకా ఆ 30 పాసురాలలో మన సాంప్రదాయం యొక్క సారాంశం మొత్తం నిమిడి ఉంది. ఇది వేదంలోని విస్తృత జ్ఞానానికి సమానంగా భావిస్తారు. అందుకే అది “వేదం అనైత్తుక్కుం విత్తాగుం” అని పిలువబడుతుంది – ఈ 30 పాసురాలలో మొత్తం 4 వేదాల నిగూఢమైన సారాంశం ఇమిడి ఉంది.

అత్తులాయ్: నాన్నమ్మా, రామానుజులకు చాలా పేర్లు ఉన్నట్లున్నాయి. మొదట, మీరు ఇళైయాళ్వార్ అని అన్నారు, ఇప్పుడు కోయిల్ అన్నన్ మరియు తిరుప్పావై జీయర్ అని అంటున్నారు!

నాన్నమ్మ: అవును. వారికి ఆ పేర్లన్నీ వారి ఆచార్యులు, ఆండాళ్ మరియు ఎమ్బెరుమాన్ ద్వారా ప్రేమతో ఇవ్వబడినవి. ఇప్పటివరకు మీరు రామానుజులయొక్క ఆచార్యులను మరియు రామానుజుల జీవితంలో ఆ ఆచార్యుల సహకారాలను చూశారు.ఇప్పుడు రామానుజుల యొక్క వివిధ పేర్లను మరియు వారికి ఆ పేర్లన్నీ ఎవరు ఇచ్చారో కూడా చూద్దాము.

 • ఇళైయాళ్వార్ అని తిరుమలై నంబి (రామానుజులకు మేన మామయ్య) ఇచ్చిన పుట్టిన పేరు.
 • శ్రీరామానుజ అని మధురాంతగంలో పంచ సంస్కార సమయంలో పెరియ నంబి వారిచే ఇవ్వబడింది.
 • యతిరాజ మరియు రామానుజముని అని రామానుజులకు వారి సన్యాసాశ్రమ దీక్ష స్వీకరించు సమయాన దేవ పెరుమాళ్ చేత ఇవ్వబడింది.
 • ప్రపంచంలోని అన్ని సంపత్తులు ఇప్పుడు రామానుజుల వారి ఆధీనములో ఉన్నట్టు ఉడయవర్ అని స్వయంగా నంపెరుమాళ్ ఆ పేరును ఇచ్చారు.
 • లక్ష్మణముని అన్న పేరు తిరువరంగ పెరుమాళ్ అరయర్ వారు ఇచ్చారు.
 • తిరుక్కోష్టిఊర్ లో అక్కడ ఉన్న జనులచేత శరణాగతి చేయించి మన సాంప్రదాయానికి రామానుజులు గొప్ప అర్ధాన్ని తెచ్చినందుకు తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబి చేత ఎమ్బెరుమానార్ అని పేరు ఇవ్వబడింది. తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబి “రామానుజుల కరుణా భావానికి చాలా ఆకర్షితుడై,” మీరు ఎంబెరుమాన్ కన్నా కరుణామయులు, అందుకే ఎమ్బెరుమానార్ అనే పేరు వచ్చింది అన్నారు.
 • శఠకోపన్ పొన్నడి అని తిరుమలై ఆండాన్ వారి చేత ఇవ్వబడింది.
 • ఆండాళ్ చేత కోయిల్ అన్నన్ అని పిలువబడ్డారు.
 • శ్రీ భాష్యకారర్ అని కాష్మీర్లో సరస్వతి దేవి ఇచ్చిన పేరు.
 • భూతపురిసర్ అని శ్రీపెరుంబుదూర్ లో ఆదికేశవపెరుమాళ్ ఇచ్చారు.
 • దేశికేంద్ర అని మన తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరుడు ప్రసాదించిన పేరు.

కాబట్టి, మొత్తంమీద, రామానుజులు చాలామంది ఆచార్యులను కలిగి ఉండేవారు. రామానుజులను వారందరూ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ మరియు జ్ఞానబోధ చేస్తూ, ఆళవందార్ తరువాత మన సాంప్రదాయం ముందుకు సాగేవిధంగా జాగ్రత్తపడ్డారు. ఆళవందార్ ఆశీర్వాదాలతో వారు మొట్టమొదట తిరుక్కచ్చి నంబి ద్వారా శ్రీవైష్ణవంలోకి తీసుకురాబడ్డారు. పంచ సంస్కారము పెరియ నంబి చేత తీసుకొని, తిరుమలై ఆండాన్ ద్వారా పూర్తిగా తిరువాయిమోళి యొక్క సారాన్ని నేర్చుకున్నారు, తిరువరంగ పెరుమాళ్ అరైయర్ నుండి మన సాంప్రదాయం యొక్క సారాన్ని నేర్చుకొని, చరమశ్లోక సారాన్ని తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబి నుండి నేర్చుకొని, చివరకు తన మేనమామ పెరియ తిరుమలై నంబి ద్వారా శ్రీరామాయణం యొక్క పూర్తి అర్ధం తెలుసుకున్నారు. అలా, ఆళవందార్ యొక్క ఆరుగురు గొప్ప శిష్యులు వారి ఆచార్యుని పట్ల వారి బాధ్యతను నెరవేర్చుకున్నారు.

రామానుజ – శ్రీ పెరుంబుదూరు

వేదవల్లి: నాన్నమ్మా, ఆవందార్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, మీరు రామానుజులు వారి శిష్యులు కాలేదు కానీ వారి కోరికలు తీరుస్తానని వాగ్దానం చేశారని చెప్పారు. అవి ఏంటి నాన్నమ్మా? ఆవందార్ల మనసులోని సంకల్పం రామానుజులు ఎలా తెలుసుకున్నారు?

నాన్నమ్మ: చాలా మంచి ప్రశ్న. ఆవందార్ రామానుజులను శ్రీరంగానికి తీసుకురమ్మని పెరియ నంబిని  అడిగినప్పుడు, పెరియ నంబి కాంచిపురానికి బయలుదేరుతారు. పెరియ నంబి రామానుజులను శ్రీరంగానికి తీసుకువచ్చే సమయానికి , ఆవందార్లు ఈ ప్రపంచాన్ని విడిచి పరమపదం చేరుకుంటారు. శ్రీరంగం చేరుకున్న తరువాత, పెరియ నంబి మరియు రామానుజులు జరిగినది తెలుసుకుంటారు. ఆలవందారు యొక్క తిరుమేనిని (దైవ రూపం) రామానుజులు చూసినపుడు, వారి ఒక చేతి మూడు వేళ్లు ముడుచుకొని ఉండటం గమనిస్తారు. ఆవందార్ శిష్యులను అడిగినప్పుడు,  ఆవందార్లకు కొన్ని నెరవేరని కోరికలు ఉన్నాయని చెప్తారు. రామానుజులు వెంటనే ప్రమాణం చేస్తారు:

 • వ్యాస మరియు పరాశార ఋషుల పట్ల వారి కృతజ్ఞతలను నిరూపించుట.
 • వారి జీవిత కాలంలో నమ్మాళ్వారి పట్ల ప్రేమ కృతజ్ఞతలను చూపించుట.
 • వ్యాస బ్రహ్మ సూత్రాలపైన భాష్యం వ్రాయుట, తరువాత కాలంలో అది శ్రీభాష్యంగా పిలువబడింది, కూరత్తాళ్వారి సహాయంతో రామానుజుల చేత లిఖించబడింది. ఈ కార్య నిర్వహణకోసం కూరత్తాళ్వారులతో వారు స్వయంగా కాష్మీరుకి ప్రయాణం చేస్తారు.

రామానుజులచేత ఈ 3 ప్రమాణాలు తీసుకోగానే ఆవందార్ మూడు వేళ్ళు తెరుచుకుంటాయి. ఈ సంఘటనను చూచిన అందరు శిష్యులు ఆశ్చర్యపడతారు మరియు రామానుజులను పొగడ్తలతో నింపి మరియు మన సాంప్రదాయానికి  తదుపరి ఆచార్యులుగా కీర్తిస్తారు. కాని, ఎమ్బెరుమానార్ ఆవందార్ పరమద దుఃఖంతో  శ్రీరంగంలోని  శ్రీరంగనాథుని సేవించకుండానే కాంచిపురానికి వెళ్ళిపోతారు.

వ్యాస: కానీ నాన్నమ్మా, రామానుజుల ప్రతిజ్ఞతో ఆవందార్ యొక్క వేళ్లు ఎలా ఆవిధంగా ప్రతిస్పందించాయి?

నాన్నమ్మ: వ్యాస, రామానుజులు మరియు ఆవందార్ ల సంబంధం ఇంద్రియాలకు అతీతమైనది.  మనస్సు, ఆత్మ ద్వారా కట్టుబడి ఉన్న సంబంధం వారిది. ఆవందార్ లు వారి 3 కోరికలు ఏమిటో  చెప్పారా? అయినప్పటికీ, ఆవందార్ ల సంకల్పం ప్రకారం రామానుజులు ప్రమాణం చేశారు. ఇది ఎలా జరగినట్టు? వ్యాస, ఇటువంటి సంబంధాలు ఉనికిలో ఇంకా ఉన్నాయి. ఎలాగైతే రామానుజులు యొక్క మనస్సులో వేలాడుతున్న సందేహాలు వారు స్వయంగా అడగకుండానే దేవపెరుమాళ్            రామానుజులకు స్పష్టం చేశారో, అలాగే. ఇలాంటి సంబంధాలు ఆత్మసంబంధాలు, శరీరానికి సంబంధించినవి కావు. ఆవందార్ రామానుజుల మధ్య సంబంధం కూడా అటువంటిదే.

ఇంతకాలంగా మనం రామానుజులు వారి వివిధ ఆచార్యుల గురించి ప్రతి విషయం చూశాము. రేపు నేను  రామానుజులు ఎలా గొప్ప నాయకుడైయ్యారో మరియు ఎలా ఈ ప్రయాణంలో వారికి అనేక మంది శిష్యులయ్యారో చెబుతాను.

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2016/08/beginners-guide-ramanujar-1/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – பால பாடம் – நம்பிள்ளை

Published by:

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம: ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – பால பாடம்

<< நஞ்சீயர்

பராசரனும் வ்யாசனும் வேதவல்லி மற்றும் அத்துழாயுடனும் பாட்டியின் வீட்டிற்குள் நுழைந்தார்கள்.

பாட்டி: வாருங்கள் குழந்தைகளே! இன்றைக்கு நாம் அடுத்த ஆசார்யரும் நஞ்சீயரின் சிஷ்யருமான நம்பிள்ளையைப் பற்றிப் பேசப்போகிறோம். நான் உங்களுக்கு முன்பே சொன்னது போல், நம்பூரில் வரதராஜன் என்ற பெயருடன் பிறந்து தமிழிலும் ஸம்ஸ்க்ருதத்திலும் புலமைப் பெற்றவராக இருந்தவர் நம்பிள்ளை. நஞ்சீயரின் 9000 படி வ்யக்யானத்தின் பிரதிகளை எடுப்பதற்காக வரதராஜரின் பெயர் பரிந்துரைக்கப் பட்டது என்று அறிந்தோம் அல்லவா? நஞ்சீயர் தாம் வரதராஜரின் பெருமைகளை அறிந்து அவருக்கு நம்பிள்ளை என்ற பெயரிட்டர். திருக்கலிக்கன்றி தாசர், கலிவைரி தாசர், லோகாசார்யர், ஸூக்தி மஹார்னவர், ஜகதாசார்யர், உலகாசிரியர் என்றெல்லாம் பெயர்கள் அவருக்கு உண்டு.

நம்பிள்ளை – திருவல்லிக்கேணி

வ்யாசன்: பாட்டி, நம்பிள்ளை எவ்வாறு தம் ஆசார்யரின் 9000 படி மூல வ்யாக்யானத்தை காவேரி வெள்ளத்தில் தொலைத்த பிறகு தனது நினைவிலிருந்து எழுதினார் என்று ஞாபகம் இருக்கிறது.

பாட்டி: ஆமாம், அத்தனை பெருமையும் ஞானமும் இருந்தும், நம்பிள்ளை மிகுந்த அடக்கமுடையவராக இருந்தார். அனைவரையும் மிகுந்த அன்புடனும், மரியாதையுடனும் நடத்தினார்.

வேதவல்லி: பாட்டி, நம்பிள்ளையின் பெருமைகளை எடுத்துரைக்கும் சில நிகழ்வுகளை சொல்ல முடியுமா?

பாட்டி: ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களை அர்த்தங்களுடன் கற்றறிந்த பிறகு, நம்பிள்ளை ஸ்ரீரங்கம் கோயிலிலே பெரிய பெருமாள் ஸந்நிதிக்குக் கிழக்கு திசையில் அமர்ந்து உபன்யாஸங்கள் செய்வதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தார். நம்பிள்ளை தமிழிலும் ஸம்ஸ்க்ருதத்திலும் நல்ல புலமை பெற்றிருந்ததால் பக்தர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து கேட்கலாயினர். வால்மீகி ராமாயணத்தைக் கொண்டு மக்களின் மனங்களிலிருந்த அனைத்து ஸந்தேஹங்களையும் தீர்ப்பதில் வல்லாவராயிருந்தார். ஒரு முறை நம்பிள்ளை உபன்யாஸம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது, பெரிய பெருமாள் (ஸ்ரீரங்கத்தில் மூலவராக எழுந்தருளியிருப்பவர்) தனது ஸயனத் திருக்கோலத்திலிருந்து எழுந்து நின்று பார்க்க முற்பட்டார். திருவிளக்குப் பிச்சன் (ஸன்னிதியில் விளக்கெரிக்கும் கைங்கர்யத்தைச் செய்பவர்) அவரைப் பார்த்து, அசைவது அர்ச்சாவதாரத்துக்கு ஏற்காது என்று அவரை ஸயனத் திருக்கோலத்திற்குத் திரும்பச் சொன்னார். எம்பெருமான் தனது அர்ச்சா ஸமாதியையும் (பேசுவதோ அசைவதோ செய்ய மாட்டேன் என்ற உறுதி பூண்ட நிலை) கலைத்து நம்பிள்ளையின் உபன்யாஸங்களைப் பார்க்கவும்  கேட்கவும் ஆசைகொண்டார் என்றால் நம்பிள்ளையின் உபன்யாஸங்கள் எவ்வளவு மேன்மை பொருந்தியவை என்று அறிந்து கொள்ளலாம். தமிழ் மற்றும் ஸம்ஸ்க்ருத இலக்கியங்களில் ஆழ்ந்த ஞானம் இருந்தமையால் கேட்போரின் மனதைக் கொள்ளை கொள்ளும் திறன் படைத்தவராக இருந்தார், நம்பிள்ளை.  நம்பெருமாள் எவ்வாறு உலகின் அனைத்து மூலைகளிலிருந்தும் மக்களைத் தன் அழகிய திருமேனியாலும், நடையழகாலும் தன் புறப்பாட்டிற்கு வரும்படிக் கவர்ந்து இழுத்தாரோ, அவ்வாறே நம்பிள்ளையும் கவரும் ஆற்றல் படைத்தவராக இருந்தார். யாரேனும் ஸ்ரீரங்கத்தில் நம்பெருமாளின் புறப்பாட்டைப் பார்த்து இருக்கிறீர்களா?

ஸ்ரீரங்கத்து பெருமாள் ஸன்னிதியில் நம்பிள்ளையின் உபன்யாசம்

அத்துழாய்: ஆமாம் பாட்டி, பார்த்திருக்கிறேன். நான் ஒரு ப்ரஹ்மோத்ஸவத்தின் போது ஸ்ரீரங்கத்திற்குப் போயிருந்தேன்; அப்பொழுது பெருமாளுடைய வீதி புறப்பாடு நடந்து கொண்டிருந்தது. அவர் நடந்த விதம் வசீகரிக்கும் விதமாக இருந்தது.

பராசரன்: ஆமாம் பாட்டி, நாங்களும் நம்பெருமாளின் புறப்பாட்டைப் பல தடவை பார்த்திருக்கிறோம்.

பாட்டி: யார் தான் பார்த்திருக்க மாட்டார்கள். நம் பார்வைக்கு விருந்தல்லவா அது? நம்பெருமாள் எவ்வாறு தன் அடியார்களை எல்லாம் தன் புறப்பாட்டாலே ஈர்த்தானோ, நம்பிள்ளையும் தனது உபன்யாஸத்திற்கு பெரிய கூட்டத்தை கூட்டக்கூடியவர். நம்பெருமாளுக்கு முன் ஒரு முறை, நம்பிள்ளையை நோக்கி, கந்தாடை தோழப்பர் (முதலியாண்டான் பரம்பரையிலே வந்தவர்) சில கடும் வார்த்தைகளைச் சொல்லி விடுகிறார். அவரது மனதிற்கு நம்பிள்ளையின் மேன்மைகள் புலப்படாததன் எதிரொலியாய் அவரது கடும் வார்த்தைகள் இருந்தன. நம்பிள்ளை ஒரு வார்த்தை கூடச் சொல்லாமல், அந்த அவமரியாதையை ஏற்று, கோயிலை விட்டுத் தன் திருமாளிகைக்கு சென்றார். தோழப்பர் தன் திருமாளிகைக்கு திரும்பச் சென்ற பொழுது அவரது மனைவி அவரது செயலை கண்டித்து, நம்பிள்ளையின் மேன்மைகளை எடுத்துரைத்தார். தோழப்பரின் மனைவியார் அவரை நம்பிள்ளையின் திருவடித்தாமரைகளில் மன்னிப்பு வேண்டுமாறு வலியுறுத்துகிறார். தோழப்பரும் தனது தவறை உணர்ந்து நம்பிள்ளையின் திருமாளிகைக்கு நள்ளிரவில் செல்ல எண்ணினார். வாசற்கதவை திறக்க முற்படும் பொழுது, அங்கு நம்பிள்ளை காத்திருப்பதை கண்டார். தோழப்பரைக் கண்டவுடன் நம்பிள்ளை அவருக்கு தண்டன் ஸமர்ப்பித்து தான் ஏதோ தவறு செய்ததாகவும் அதனால் தான் தோழப்பர் அவர் மீது கோபம் கொண்டதாகவும் கூறினார். தோழப்பரே தவறு செய்தபொழுதிலும் தான் தவறு செய்தது போல் அதனைத் தன் மேலிட்டுக்கொண்ட  நம்பிள்ளையின் பெருந்தன்மையை கண்டு வியந்தார் தோழப்பர். நம்பிள்ளையை விழுந்து சேவித்த தோழப்பர் நம்பிள்ளையின் மிகுந்த தன்னடக்கதினால் அன்றிலிருந்து “லோகாசார்யர்” (இந்த உலகத்திற்கே ஆசிரியர்) என்று அழைக்கப்படுவார் என்று அறிவித்தார். இவ்வளவு ஆற்றல் பெற்றிருந்தும் அடக்கத்துடன் இருப்பவரையே “லோகாசார்யர்” என்றழைக்க இயலும் – நம்பிள்ளை அந்தப் பெயருக்கு மிகவும் பொருத்தமானவரே என்றும் கூறினார். தோழப்பர் நம்பிள்ளையின் மீதிருந்த வெறுப்பை விடுத்து தனது மனைவியுடன் நம்பிள்ளைக்கு கைங்கர்யம் செய்யலானார். அவரிடமிருந்து அனைத்து சாஸ்த்ரார்த்தங்களையும் கற்கலானார். 

பராசரன்: அருமை! இந்த நிகழ்வு பராசர பட்டர் தன்னைப் பற்றிக் குறை கூறியவருக்கு ஒரு விலை உயர்ந்த சால்வையைக் கொடுத்த கதையைப் போல இருக்கிறதல்லவா?

பாட்டி:  நன்றாக கவனித்துள்ளாய் பராசரா! நம் பூர்வாசார்யர்களுக்கெல்லாம் ஒத்த குணங்களே இருந்தன – ஒரு உண்மையான ஸ்ரீவைஷ்ணவனைப் போலே. காலம் காலமாக நாம் வாழவேண்டிய முறையைப் பற்றியும் பிறரிடம் நடந்து கொள்ளும் முறைகளைப் பற்றியும் ஒரு தூய ஸ்ரீவைஷ்ணவனாக இருந்து காட்டியவர்கள் நம் ஆசார்யர்கள். சிறந்த உதாரணங்களாகத் திகழ்ந்து  நமக்கு நல்ல வழிகாட்டிச் சென்றார்கள். இவையெல்லாம் நடைமுறையில் சாத்தியமே வெறும் ஏட்டுச்சுரைக்காய் அன்று என தெளிவுபடுத்தியவர்கள். ஆசார்யன் அனுக்ரஹமும் நமது சிறு முயற்சியும் இருந்தால் நம் பூர்வாசார்யர்களைப்போல் வாழ முனையலாம்.  குழந்தையைப் போல் சின்ன சின்ன அடிகள் எடுத்து வைத்தாலே நமது இலக்கை அடைந்து விடலாம்.

பட்டர் எப்படி ஒரு உண்மையான ஸ்ரீவைஷ்ணவனாக இருக்க முடியும் என்று காட்டிய போதிலும், அவரது வம்சத்தில் வந்த நடுவில் திருவீதிப் பிள்ளை பட்டர், நம்பிள்ளை மீது பொறாமை கொண்டவராய் இருந்தார். ஒரு முறை நடுவில் திருவீதிப் பிள்ளை பட்டர் பின்பழகியராம் பெருமாள் ஜீயருடன் ராஜசபைக்கு சென்றார். ராஜா இருவரையும் அழைத்து, ஸம்பாவனை கொடுத்து உயர்ந்த ஆசனங்களைக் கொடுத்தான். ராஜா பட்டரிடம் ஸ்ரீராமாயணத்திலிருந்து ஒரு கேள்வி கேட்டார். ராமாவதாரத்தில், ஸ்ரீராமன் தன் பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை மறைத்துத் தன்னை ஒரு மனிதனாகவே காட்டிக்கொண்ட பொழுதில், ஜடாயுவிற்கு எப்படி மோக்ஷம் அளிக்க முடியும் என்று கேட்டார். பட்டர் இதற்கு நம்பிள்ளை எவ்வாறு பதில் கூறுவார் என்று கேட்க, ஜீயர் உடனே, ஸத்யவானான ஸ்ரீராமன், அனைத்து உலகங்களையும் தன் ஸத்யம் பேசும் திறனாலே வெல்ல முடியும் என சாஸ்த்ரத்தை மேற்கோள் காட்டினார். பட்டர் அதே விளக்கத்தை  ராஜாவிடம் அளித்தார். அவரது விளக்கத்தினால் மகிழ்ந்த ராஜாவோ, பட்டரின் அறிவை மெச்சி அவருக்கு பெரும் செல்வம் அளித்தார். பட்டர் நம்பிள்ளையின் ஒரு வ்யாக்யானத்திற்கே இவ்வளவு மஹிமை இருப்பதை அறிந்து, அவருக்கே அனைத்து செல்வத்தையும் அளித்து விட்டார். பிறகு நம்பிள்ளையின் சிஷ்யராகி, அவருக்கே கைங்கர்யம் செய்யலானார். இவ்வாறு நடுவில் திருவீதிப் பிள்ளை பட்டர் நல்வழிக்கு மீண்டு வந்து நம்பிள்ளையின் பல சிஷ்யர்களில் ஒருவரானார்.

வேதவல்லி: பாட்டி, பட்டரும் நஞ்சீயரும் பல உயர்ந்த விஷயங்களைப் பற்றிப் பேசிக் கொண்டார்கள் என்று சொன்னீர்களே – நம்பிள்ளையும் நஞ்சீயரும் கூட அவ்வளவு ஸ்வாரஸ்யமான உரையாடல்களை மேற்கொண்டார்களா?

பாட்டி: ஆம் வேதவல்லி, நஞ்சீயரும் நம்பிள்ளையும் நல்ல உரையாடல்களை மேற்கொண்டனர். ஒரு முறை நம்பிள்ளை நஞ்சீயரிடம் “எம்பெருமானின் அவதாரங்களின் பயன் என்ன” என்று கேட்டார். பாகவத அபசாரம் செய்தவனை தண்டிப்பது தான் அவதாரத்தின் முக்கிய பயன் ஆகும்  என்றார் நஞ்சீயர்.  எம்பெருமான் க்ருஷ்ணாவதாரம் எடுத்ததே தன் பக்தர்கள் மீது பல அபசாரங்கள் செய்த துர்யோதனனைக் கொல்வதற்காகத்தான். நரஸிம்ஹனாய் அவதாரமெடுத்ததே, தன் பக்தனான ப்ரஹ்லாதனை கொடுமைப்படுத்திய ஹிரண்யகசிபுவை கொல்வதற்கு. அதனால், அனைத்து அவதாரங்களின் முக்கிய நோக்கமே, பாகவத ஸம்ரக்ஷணமாகும்.

வ்யாசன் : பாட்டி, பாகவத அபசாரம் என்றால் என்ன?

பாட்டி : நஞ்சீயர் மற்ற ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுக்கு நம்மை ஸமமாக எண்ணுவது பாகவத அபசாரம் என்கிறார். அவர்களது பிறப்பு, ஞானம் போன்றவற்றை மனதில் கொள்ளாது, மற்ற ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களை நம்மை விட உயர்வாகத்தான் நடத்த வேண்டும் என்று விளக்குகிறார்.  ஆழ்வார்களைப் போலவும் மற்ற பூர்வாசார்யர்களைப் போலவும் நாமும் எப்பொழுதும் மற்ற பாகவதர்களின் பெருமை தோற்ற பேசவேண்டும் என்றும் சொல்வார். மற்ற தேவதாந்தரங்களைச் சென்று சேவித்தல் முற்றிலும் அர்த்தமற்றது என்று தெளிவாக எடுத்துரைத்தார்.

அத்துழாய் : பாட்டி, நம்பிள்ளை அதை எவ்வாறு விளக்குவார்?

பாட்டி: ஒரு முறை ஒருவர் நம்பிள்ளையிடம் வந்து “நீங்கள் தேவதாந்தரங்களான (இந்திரன், வருணன், அக்னி, ஸூர்யன் ஆகியோர்) உங்கள் நித்யகர்மாவில் துதிக்கிறீர்கள், பின் ஏன் அவர்களை கோயில்களில் துதிக்க மாட்டேன் என்கிறீர்கள்?” என்றார். நம்பிள்ளை சட்டென்று ஒரு உன்னதமான பதிலளித்தார். அவர் கேட்டார் “யாகத்தில் நெருப்பை துதிக்கிறீர்கள் ஆனால் ஏன் மயான பூமியிலிருக்கும் நெருப்பை விட்டு விலகியே இருக்கிறீர்கள்?” நித்ய கர்மங்கள் பகவத் ஆராதனமாகச் செய்யலாம், எம்பெருமானை தேவதைகளுக்கு அந்தர்யாமியாகக் கொண்டு. ஆனால் அதே சாஸ்த்ரம் நாம் எம்பெருமானைத்தவிர வேறு எவரையும் தொழக்கூடாது என்று சொல்வதால், நாம் மற்ற கோயில்களுக்குச்  செல்வதில்லை.

வேதவல்லி: பாட்டி, எங்கள் அம்மா இது மிகுந்த சர்ச்சைக்குரிய  விஷயமென்றும், யாரும் இதை ஒத்துக்கொள்ளமாட்டார்கள் என்றும் சொல்வார்.

பாட்டி: உணர்ந்து ஒத்துக்கொள்ள மறுப்போர்க்கு, சில உண்மைகள், கசப்பு மாத்திரைகளை போல. ஆனால் எப்படிக் கசப்பு மருந்துகள் நம் உடலுக்கு நல்லது செய்யுமோ, இந்த உண்மை நம் ஆத்மாவிற்கும் உடலுக்கும் நன்மை செய்யும். ஒத்துக்கொள்ள மறுப்பதால் மட்டுமே வைதிக உண்மைகளை மறுக்கவோ திரிக்கவோ முடியாது. ஒருவருடைய ஆசார்யருடைய அருளாலும் எம்பெருமானுடைய நிர்ஹேதுக  கருணையாலும், அனைவரும் இந்த உண்மையை உணர்ந்து கொள்வார்கள். ஆனால், நம்மாழ்வார் சொல்வது போல், அனைவரும் ஸ்ரீமந்நாராயணனின் பரத்வத்தை உணர்ந்து கொண்டு மோக்ஷமடைந்தால், அவரது லீலைகளை நடத்துவதற்கு ஒரு உலகம் இருக்காதே, அதனால் தான் இந்த தாமதம். ஆழ்வார் மேலும் சொல்கிறார் “இந்த விளையாட்டைப் புரிந்து கொண்டு, உடனடியாகத் திருக்குருகூருக்குச் சென்று அங்குள்ள ஆதிப்பிரான் பெருமாளை சென்று சரணடையுங்கள்” என்று.

வ்யாசன் : பாட்டி, நம்பிள்ளை திருமணம் செய்து கொண்டாரா?

பாட்டி: ஆமாம், நம்பிள்ளைக்கு இரு மனைவியர். ஒரு முறை நம்பிள்ளை, தம்மைப் பற்றி என்ன எண்ணுகிறாள் என ஒரு மனைவியிடம் கேட்டார். அவள் நம்பிள்ளையை எம்பெருமானுடைய அவதாரமாக கருதுவதாகவும் அவரைத் தன் ஆசார்யனாக கொள்வதாகவும் கூறினாள். இதை கேட்டு இன்பமுற்ற நம்பிள்ளை தன்னைத் தேடி வரும் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுக்கு எல்லாம் ததீயாராதனை கைங்கர்யத்தில்  (தளிகை செய்யும் கைங்கர்யம்) ஈடுபடுமாறு அவளைப் பணித்தார். ஆசார்யாபிமானத்தின் முக்கியத்துவத்தை இந்த சம்பவத்தின் மூலம் நமக்குக் காட்டுகிறார் நம்பிள்ளை.

பராசரன்: நம்பிள்ளையின் வாழ்க்கை வரலாறு கேட்பதற்கே ஸ்வாரஸ்யமாக உள்ளதே. அவருக்கு நிறைய உயர்ந்த சிஷ்யர்கள் இருந்திருக்க வேண்டும்.

பாட்டி: ஆம் பராசரா, நம்பிள்ளைக்கு ஆசார்ய புருஷர்களின் குடும்பங்களிலிருந்தே பல சிஷ்யர்கள் இருந்தார்கள். அவருடைய காலம் ஸ்ரீரங்கத்தில் நல்லடிக்கலாம் என்று வழங்கப்படுகிறது. வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளையின் குமாரர்களான, இரு உயர்ந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களான,  பிள்ளை லோகாசார்யார், அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார் ஆகியோரை நம் ஸம்ப்ரதாயத்திற்குக் கொடுத்தார், நம்பிள்ளை. வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளை, பெரியவாச்சான் பிள்ளை, பின்பழகியராம் பெருமாள் ஜீயர், கந்தாடை தோழப்பர், நடுவில் திருவீதிப் பிள்ளை ஆகியோர் அவரின் மற்ற முக்கிய  சிஷ்யர்கள்.

nampillai-pinbhazakiya-perumal-jeer-srirangam

நம்பிள்ளை, பின்பழகியராம் பெருமாள் ஜீயருடன், ஸ்ரீரங்கம்

நாம் அடுத்த முறை சந்திக்கும் பொழுது, நம்பிள்ளையின்  மேற்சொன்ன சிஷ்யர்களைப் பற்றி கூறுகிறேன். அவர்களெல்லாம், நம்மிடத்தில் உள்ள எல்லையில்லாக்  கருணையால் உயர்ந்த க்ரந்தங்களையும் கொடுத்து, நம் ஸம்ப்ரதாயத்திற்குச் சிறந்த கைங்கர்யங்களையும்  செய்துள்ளார்கள்.

குழந்தைகளெல்லாரும் , நம்பிள்ளையின் பெருமைகள் மிக்க வாழ்க்கை வரலாற்றைப் பற்றியும் உபதேசங்களைப் பற்றியும் எண்ணிக்கொண்டே அவரவர் வீட்டிற்குச் செல்கிறார்கள்.

அடியேன் பார்கவி ராமானுஜ தாசி

ஆதாரம் : http://pillai.koyil.org/index.php/2016/08/beginners-guide-nampillai/

வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org/

Beginner’s guide – kainkaryam (Service)

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

<< Previous Article

Full Series

parASaran, vyAsan, vEdhavalli and aththuzhAy enter ANdAL PAtti’s house.

ANdAL pAtti: Welcome children. Wash your hands and feet, I will give you fruits offered to perumAL. Did you celebrate ALavandhAr’s thirunakshathram?

parASaran: Yes, We celebrated well. We had good dharSan at ALavandhAr’s sannidhi. There,
they celebrated thirunakshathram in a grand manner. Our father taught us ALavandhAr’s
vAzhi thirunAmam and we also recited the same in our home.

ANdAL pAtti: Very happy to hear.

vEdhavalli: Last time you told us that you will tell the importance of kainkaryam. Do you remember that pAtti?

ANdAL pAtti: Yes, I remember. I am very happy that you remember and you asked me this.
kainkaryam is doing service for emperumAn and his devotees. Our kainkaryam should make
emperumAn happy and please his heart.

vyAsan: If emperumAn will become happy then we are very eager to do kainkaryams to him. How can we do kainkaryams pAtti ?

ANdAL pAtti: We can do kainkaryam with our heart (mAnasIka kainkaryam), our words (vAchika
kainkaryam) and with our body (SarIra kainkaryam). ANdAL nAchchiyAr also said the same
in her thiruppAvai 5th pAsuram that we can sing his glories, think about him and offer
flowers to him. By this way we can please his heart. Thinking about emperumAn’s divine qualities falls under mAnasIka kainkaryam. Praising/singing his divine glories and speaking about emperumAn and his devotees’ greatness, very importantly, reciting AzhwAr’s hymns and pUrvAchAryas’ sthothrams make emperumAn very happy. These kainkaryams fall under vAchika Kainkaryam. Cleaning emperumAn’s temple premises/sannidhi, decorating his premises/sannidhi by drawing kOlams (beautiful shapes), by making garlands, grinding sandal paste for his thiruvArAdhanam etc fall under SarIra kainkaryam. First, we have do possible kainkaryams to emperumAn at our homes. emperumAn happily accepts kainkaryam performed by kids like you.

parASaran: You have explained this very well pAtti. We will happily participate in thiruvArAdhanam performed by our father at our home.

ANdAL pAtti: Good to hear.

aththuzhAy: vEdhavalli and I will participate in drawing kOlam, making garlands etc.

ANdAL pAtti: Very happy to hear aththuzhAy. Another important aspect is, doing kainkaryams to emperumAn’s adiyArs (devotees) is more important than doing kainkaryams to emperumAn. Example, lakshmaNa did all kainkaryams to emperumAn SrI rAma but Sathrugna did kainkaryams to SrI rAmA’s dear brother and devotee bharatha. Also, nammAzhwAr considered his dear krishNa as his food, water and betel leaves/nuts, but madhurakavi AzhwAr considered nammAzhwAr as his only Lord. This emphasises the greatness of emperumAn’s adiyArs. So, we should always be devotees of emperumAn’s adiyArs.

aththuzhAy: As you said, we will definitely give priority to do kainkaryams to emperumAn’s adiyArs. But how do we serve the devotees pAtti?

ANdAL pAtti: When devotees visit our homes, we should offer obeisances to them and make them feel comfortable. We should assist them as necessary. We should also enquire wonderful charithrams about emperumAn, AzhwArs and AchAryas from them and try to learn as much as possible from them. We should humbly ask them if they need any help in their kainkaryams and support them. There are many such ways one can engage in kainkaryams for devotees.

aththuzhAy: Sure pAtti. We get an idea about it now. We will certainly look out for such opportunities.

(Other three kids also say “Yes” in chorus)

ANdAL pAtti: Very happy to hear dear kids.

vEdhavalli: PAtti, It is very interesting to listen your words. Please tell us more.

ANdAL pAtti: I will be very happy to explain more it but now it’s getting very dark outside. Next time, we will discuss another topic. Now, you all should go to your homes.

The children leave happily to their homes thinking about the wonderful conversation they had with ANdAL pAtti.

adiyen sAranAyaki rAmAnuja dAsi

 

బాల పాఠము – ఆళవన్దారుల శిష్యులు – భాగము 2

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< ఆళవన్దారుల శిష్యులు – భాగము 1

తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబి, తిరుక్కచ్చి నంబి మరియు మారనేరి నంబి

 tirukkachinambi

పరాశర మరియు వ్యాస ఆండాళ్ నాన్నమ్మ ఇంటికి వస్తారు. వాళ్ళ స్నేహితులైన వేదవల్లి, అత్తుళాయ్ మరియు శ్రీవత్సాంకన్ తో కలిసి వస్తారు.

నాన్నమ్మ నవ్వుతూ : పిల్లలూ రండి. వ్యాస, నిన్ననేను చెప్పినందుకు నీ స్నేహితులందరినీ తీసుకువచ్చి నట్లున్నావు.

వ్యాస: అవును నాన్నమ్మా, నేను నాతో పాటుగా పరాశర, రామానుజులు ఇంకా వారి ఆచార్యుల కథలు శ్రీవత్సాంకన్ కి చెప్పాము. అతను మీ నుండి ఇంకా వినాలని ఈవాళ మాతోపాటు వచ్చాడు.

నాన్నమ్మ:  చాలా బాగుంది. రండి కూర్చోండి. ఈ రోజు సాంప్రదాయంలో చాలా ప్రత్యేక స్థానం కలిగిఉన్న తిరుక్కచ్చి నంబి మరియు తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబి గురించి మీకు చెప్తాను.

శ్రీవత్సాంకన్: నాన్నమ్మా, తిరుక్కచ్చి నంబి, శ్రీపెరుంబుదూరు మార్గంలో చెన్నై సమీపంలో ఉన్న పూవిరుంతవల్లి అనే ప్రదేశంలో జన్మించారు. వేసవి సెలవుల్లో  గత సంవత్సరం మేము ఆ ఆలయానికి వెళ్ళాము.

నాన్నమ్మ: అద్భుతం. వారు దేవ పెరుమాళ్ కు తన వింజామర సేవ మరియు నిత్యం పెరుమాళ్ తో వారి సంభాషణలకు బాగా ప్రసిద్దులు. వారు దేవ పెరుమాళ్ కు చాలా ప్రియమైన వారు. రామానుజులు కాంచీపురానికి  వచ్చినప్పుడు, మొట్టమొదటి ఆచార్యులుగా తిరుక్కచ్చి నంబి తన అధీనంలోకి తీసుకొని, రామానుజులకు ఎమ్బెరుమాన్ యొక్క మొదటి కైంకర్యాన్ని ఆశీర్వదిస్తారు.

వ్యాస: రామానుజులు ఏ కైంకర్యాన్ని చేసేవారు, నాన్నమ్మా?

నాన్నమ్మ:  సరైన మార్గదర్శకత్వం కోసం రామానుజుల చేత ప్రార్థించబడినపుడు, తిరుక్కచ్చి నంబి పెరుమాళ్ తిరుమంజనం కోసం సాలైకినారు (దగ్గర లో ఒక బావి) నుండి తీర్థం తీసుకువచ్చే కైంకర్యాన్ని రామానుజులకు అప్పగిస్తారు. తిరుక్కచ్చి నంబి చేత రామానుజులకు ఇవ్వబడిన మొదటి కైంకర్యం ఇది. శాస్త్రంలో వారికున్న జ్ఞానం మరియు ఎమ్బెరుమాన్ పై వారికున్న ప్రేమ అపారమైనది. రామానుజులకు తిరుక్కచ్చి నంబి పట్ల అపారమైన ప్రేమ మరియు గౌరవం అభివృద్ధి అయి, తనను వారు శిష్యుడిగా స్వీకరించి పంచ సంస్కారము చేయమని రామానుజులు ప్రార్థిస్తారు.

పరాశర : కానీ, నాన్నమ్మా, మీరు మధురాంతగంలో పెరియ నంబి రామానుజులకు పంచ సంస్కారము చేసారని చెప్పారు కదా?

నాన్నమ్మ:  అవును పరాశర. ఆ సంఘటన నీవు ఇంకా గుర్తుంచుకున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది. తిరుక్కచ్చి నంబి శాస్త్ర పండితులు, అతను శాస్త్రంలో పేర్కొన్న పరిమితుల ఆధారంగా రామానుజులకు పంచ సంస్కారము నిర్వహించడానికి అర్హులు కారని బాగా తెలుసు. వారు రామానుజులకు శాస్త్రం చెప్పగా, వారు కూడ అంగీకరిస్తారు. ఇది రామానుజులకు శాస్త్రధర్మాల పట్ల ఉన్న గౌరవాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది. మన ఆచార్యులు చెప్పినట్లుగా ఏ అనుమానం లేకుండా నిస్సందేహంగా, మన శాస్త్రం స్వయంగా దేవుడి పలుకులు మరియూ ఆయన సంకల్పాలే అని అంగీకరించాలి. తిరుక్కచ్చి నంబి రామానుజులకు మన సాంప్రదాయానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలకు, సందేహాలకు మార్గదర్శనం చేసారు. తిరుక్కచ్చి నంబి రామానుజుల సందేహాలకు జవాబుల కోసం దేవపెరుమళ్ తో సంభాషించే సంఘటనల గూర్చి చాలా ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది.

వేదవల్లి : నాన్నమ్మా ఆ సందేహాలు ఏమిటి? దేవపెరుమళ్ ఏమి చెప్పేవారు?

నాన్నమ్మ:  ఒకసారి రామానుజుల మనస్సులో కొన్ని సందేహాలు వస్తాయి. తిరుక్కచ్చి నంబి దేవ పెరుమాళ్ తో మాట్లాడతారని వారికి తెలుసు, వారు మళ్లీ నంబి యొక్క మార్గదర్శకత్వం కోరతారు. నంబి ఎమ్బెరుమాన్ వద్దకు వెళ్లి యధావిధిగా తన కైంకర్యం నిర్వహిస్తూ, రామానుజుల విన్నపాన్ని వ్యక్తం చేయుటకు సరైన సమయం కోసం నిరీక్షిస్తుంటారు. దేవపెరుమాళ్ గమనించి నంబి యొక్క సంశయం ఏమిటని ప్రశ్నిస్తారు. రామానుజులకు కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయని, వాటికి జవాబులు కావాలని  నంబి చెప్తారు. నంబికి ఆ సందేహాలు ఏమిటో తెలియదు కాని, అందరికి అంతర్యామిగా ఉన్న దేవపెరుమాళ్, కరుణామయుడయిన ఆ ఎమ్బెరుమాన్ ఇలా అంటారు, “రామానుజులకు చెప్పండి 1) నేను నిస్సందేహంగా సర్వోత్తముడను 2) అన్ని జీవ నిర్జీవ రాసులలో అంతర్యామిగా ఉంటున్నాను కాని వారందరూ నాకు సమానులు కారు, వారు నాకు భిన్నంగా ఉంటారు నాకు అధీనులుగా ఉంటారు. 3) నన్ను ఆశ్రయించడమే, నన్ను చేరడానికి ఏకైక మార్గం. 4) శరణాగతి చేసిన పిదప, నిస్సందేహంగా వారి అంతిమ సమయమున వారిని స్మరించి వారి యోగక్షేమాలు నేను వహించెదను 5) నా భక్తులు ఈ ప్రపంచాన్ని విడిచిపెట్టిన తరువాత, నా నివాసమైన  శ్రీ వైకుంటంలో శాశ్వతముగా వారికి కైంకర్యాన్ని ఇస్తాను మరియు చివరిగా 6) పెరియ నంబిని రామానుజులు ఆచార్యులుగా స్వీకరించాలి.  రామానుజుల యొక్క సందేహాలు ఏమిటి అని దేవపెరుమాళ్ అడగలేదు, నంబికి కూడా ఆ సందేహాలు ఏమిటో తెలియదు. ఈ సమాధానాలతో నంబి తిరిగి రామానుజుల దగ్గరకు వెళ్లినప్పుడు, రామానుజుల యొక్క ఆనందానికి  పరిమితం లేదు. దేవపెరుమాళ్ యొక్క దయ అలా ఉండేది. రామానుజులకు సందేహాలు కాని ఏ రకమైన భయం కాని ఉన్నప్పుడు వారు నిత్యం తోడు ఉండేవారు. ఇప్పుడు పంచ సంస్కారము కోసం రామానుజులు పెరియ నంబిని ఆశ్రయించాలన్న మాట స్పష్టమైనది, అతను తిరుక్కచ్చి నంబి యొక్క ఆశీర్వాదాలను తీసుకొని, పెరియ నంబిని  కలుసుకోవడానికి శ్రీరంగానికి బయలుదేరుతారు. తరువాత మిగిలిన కథ మనందరికీ తెలుసు, కదూ పిల్లలూ?

వ్యాస: అవును నాన్నమ్మా, మాకు గుర్తుంది.

నాన్నమ్మ:  శ్రీవైష్ణవ లక్షణాల్లో ఒక ముఖ్యమైనది వినయం, దీనిని తరచూ నైచ్య భావంగా పిలుస్తారు, మన సాంప్రదాయంలో ఇతర శ్రీవైష్ణవుల సమక్షంలో అర్పణ భావానుభావం ఉండాలి. పెరియ నంబి వినయానికి సజీవ ఉదాహరణ మరియు వారికి ఆ భావం హృదయములో నుండి నిజాయితీగా వచ్చినది  కాని కేవలం నోటి నుండి వచ్చినది కాదు. పెరియ నంబి ఇతర శ్రీవైష్ణవులను ఎల్లప్పుడు చాలా గౌరవప్రదంగా ఆదరించేవారు. చాలా ఆసక్తికరమైన సంఘటన ఒకటి ఈ విషయాన్ని నిరూపిస్తుంది. ఒకసారి మారనేరి నంబి అనే ఒక  గొప్ప ఆచార్యులు ఉండేవారు, వారు పెరియ నంబి లాగానే ఆళవందార్ల  శిష్యులు. మారనేరి నంబి వారి చివరి కర్మలు ఒక శ్రీవైష్ణవుడి చేత చేయించుకోవాలని కోరి, ఆ కార్యాన్ని పెరియ నంబిని చూసుకోమని అప్పగిస్తారు. పెరియ నంబి సంతోషంగా అంగీకరిస్తారు, కాని పెరియ నంబి తక్కువ కులంలో ఉన్న వ్యక్తికి  చివరి కర్మలను నిర్వహించి తద్వారా శాస్త్ర విరుద్ధంగా వెళ్ళారని  గ్రామంలో స్థానిక ప్రజల కోపాన్ని ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. అడిగినప్పుడు, పెరియ నంబి వారు కేవలం నమ్మాళ్వార్ భోదించినట్టు భాగవత కైంకర్యమే గొప్పదని, పవిత్రమైనదని, అదే వారు అనుసరిస్తున్నారని చెప్తారు. భాగవతులను వారి జన్మ లేదా కుల భేదం లేకుండా  గౌరవించాలని చెప్తారు. నైచ్య భావ సిద్ధాంతమును పెరియా నంబి ఆచరణలో పెట్టారు. అందరు శ్రీ వైష్ణవులు భగవంతునికి  ప్రియమైనవారు, వారిని ఆదరించి గౌరవించాలని వారు నమ్మేవారు. ఎమ్బెరుమాన్ యొక్క నిజమైన భక్తుడు తన చివరి క్షణాలను ఎప్పుడు, ఎలా గడిపినా, తిరుక్కచ్చి నంబికి దేవపెరుమళ్ హామీ ఇచ్చినట్టుగా, ఎమ్బెరుమాన్ వారికి శాశ్వత బ్రహ్మానందమైన శ్రీ వైకుంటంలో కైంకర్యాన్ని ప్రసాదిస్తారు. వారు జీవితమంతా వారి ఆచార్యులైన ఆళవందార్, మరియు నమ్మాళ్వార్ యొక్క బోధనలను ఆచరిస్తూ గడిపారు. పిల్లలూ ఈవాలిటికి ఇంక చాలా లేదా మీరు తిరుక్కోష్టివూర్ నంబి గురించి కూడా వింటారా?

 

azhwar-acharyas-ramanuja

 

వేదవల్లి: వారి గురించి కూడా మీకు కథలు తెలుసా నాన్నమ్మా?

నాన్నమ్మ: అవును, చాలా!

అత్తులాయ్:  అయితే మీరు తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబి గురించి కూడా మాకు చెప్పండి.

నాన్నమ్మ:  తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబి కూడా ఆళవందార్ ప్రముఖ శిష్యులలో ఒకరు, తిరుమంత్రం మరియు చరమ శ్లోకం యొక్క అర్థాలను నేర్పించే బాధ్యత వీరికి అప్పగించబడింది. మీకు తెలుసా అవి ఏమిటో?

వ్యాస: ‘ఓం నమో నారాయణాయ’ దీనిని తిరుమంత్రం అని పిలుస్తారు.

శ్రీవత్సాంకన్:  ‘సర్వ ధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ; అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మాశుచః’ దీనిని చరమ శ్లోకం అంటారు.

నాన్నమ్మ:  చాలా బాగుంది. ఈ మూడు శ్లోకాలు చాలా నిగూఢమైన మరియు లోతైన అర్ధాలు కలిగి ఉన్నాయి, ప్రతివారు తమ ఆచార్యుల నుండి పూర్ణముగా వీటిని నేర్చుకోవాలి.

వేదవల్లి: కానీ నాన్నమ్మా, మాకు చాలామట్టుకు ఈ శ్లోకాల అర్థం తెలుసు.

నాన్నమ్మ:  అవును, మనలో చాలామందికి ఈ శ్లోకాల యొక్క సాధారణ అర్థం కొంతవరకు తెలుసు కానీ మన సాంప్రదాయం ప్రకారం వీటిలో ప్రతి ఒక్కటి చాలా లోతైన సారం కలిగున్నాయి, అవి ఆచార్యుల యొక్క ఆశీర్వాదము మరియు మార్గదర్శకత్వం లేకుండా పూర్తిగా తెలిసుకునే సామర్థ్యాన్ని మించినవి. అందువల్ల ఈ శ్లోకాల అర్ధాలను రామానుజులకు నేర్పించే ముఖ్యమైన కార్యం తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబికి ఇవ్వబడింది.

అత్తులాయ్: నాన్నమ్మా! ఈ విషయంలో రామానుజులు  తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబి దగ్గరికి 18 సార్లు ప్రయాణం చేయవలసి వచ్చిందని నేను విన్నాను. ఇది నిజమా? ఎందుకు అతను అలా ఇబ్బందిపడాల్సి  వచ్చింది?

నాన్నమ్మ:  అవును, ఇది నిజం. ఇది మన సాంప్రదాయం గురించి నేర్చుకోవడంలో రామానుజుల యొక్క ప్రమేయం మరియు నిజాయితీని పరీక్షించడానికి తిరుక్కోష్టిఊర్ నాంబి ఉపయోగించిన ఒక మార్గంగా పరిగణించవచ్చు మరియు ఇది రామానుజుల యొక్క పట్టుదల మరియు సహనానికి ప్రమాణంగా కూడా పరిగణించవచ్చు. మనము ఇబ్బందులు వచ్చినపుడు ఎదుర్కోవాలి, సహనం కోల్పోకూడదు. ఎన్నిసార్లు రామానుజులు  ప్రయాణించవలసి వచ్చింది చూడండి. 18 సార్లు! వారు స్థిరత్వంతో చివరకు,  18 వ సారి తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబి చరమ శ్లోకార్థాన్ని బోధిస్తారు.

వ్యాస: నాన్నమ్మా, తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబి చాలా కఠినమైన ఆచార్యులుగా ఉన్నట్టున్నారు. వారు  రామానుజులపై కొంత జాలి చూపించాల్సింది.

నాన్నమ్మ:  అందరూ ఈ సంఘటన గురించి తెలుసుకున్న తరువాత ఇలాగే దురభిప్రాయ పడతారు. కానీ ఇది నిజం కాదు. వారు ఎల్లప్పుడూ మనస్సులో రామానుజుల యొక్క యోగక్షేమాలు కోరేవారు మరియు వారు ఒక తండ్రి లాగా బహిరంగంగా కొడుకుతో కఠినంగా అనిపించినా కాని కుమారుని సంక్షేమం కోసం ఎలాంటి త్యాగమైనా చేయగలడు. గుర్తుందా, నిన్న తిరుమాలై ఆండాన్  గురించి మాట్లాడినప్పుడు, నేను ఆండాన్ మరియు రామానుజుల మధ్య కొన్ని అభిప్రాయాల భేదాలు ఉండేవని చెప్పాను? అప్పుడు  తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబి రామానుజుల కోసం మధ్యవర్తి అయి స్నేహ పూర్వకంగా వారి  వివాదాన్ని పరిష్కరిస్తారు. వాస్తవానికి, ఇతర శ్రీ వైష్ణవలపట్ల రామానుజుల యొక్క నిస్వార్ధ ప్రేమ తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబిని ఎంతో ఆకట్టు కుంటుంది, వారు ఎమ్బెరుమానార్ అనే బిరుదాన్ని (ఎమ్బెరుమాన్ కంటే ఉన్నతమైన వాడు అని అర్థం) రామానుజులకు ప్రసాదిస్తారు. ఈ విధంగా ఆ అందమైన పేరు “ఎమ్బెరుమానార్” అని రామానుజులకు వచ్చింది. శ్రీరంగంలో కొంతమంది దుష్టులు రామానుజులకు విషాన్ని ఇస్తారు, తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబి సమయానికి వచ్చి, రామానుజులకు ఆహారాన్ని తయారుచేయుటకు  కిడాంబి ఆచాన్ని నియుక్తి చేస్తారు. తిరుక్కోష్టిఊర్ నాంబి ఎల్లప్పుడూ రామానుజుల యొక్క యోగక్షేమాలు ప్రేమపూర్వకంగా ఒక తండ్రి వలె చూసుకునే వారు. అతని గొప్పతనాన్ని, సమృద్ధ జ్ఞానాన్ని, వారి ఆచార్యులు ఆళవందార్ పట్ల అతని భక్తిని చూపుటకు ఎన్నో కథలు ఉన్నాయి. నేను మీకు ఆ కథలను చెప్పాలని ఎంతో ఇష్టంగా ఉంది, తప్పకుండా మీకూ వినాలని ఉంది అనుకుంటున్నాను. కాని, మీకాలస్యం అవుతుంది మీ తల్లిదండ్రులు భయపడతారు? ఇప్పుడు మీరు ఈ పండ్లను తీసుకొని ఇంటికి వెళ్లండి. మరో సారి, మన ఆచార్యుల గురించి ఇంకా కథలను మీకు చెప్తాను.

పిల్లలు పండ్లు పంచుకుంటూ తిరుక్కచ్చి నంబి, పెరియ నంబి మరియు తిరుక్కోష్టిఊర్ నంబి గురించి ఆలోచించుకుంటూ ఇంటికి వెళతారు.

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2016/08/beginners-guide-alavandhars-sishyas-2/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

श्रीवैष्णव – बालपाठ – श्री रामानुजाचार्य स्वामीजी – भाग 1

Published by:

श्री: श्रीमते शठकोपाय नमः  श्रीमते रामानुजाय नमः  श्रीमद्वरवरमुनये नमः

बालपाठ

<< आळवन्दार् शिष्य – भाग 2

पराशर, व्यास ने अंडाल दादी के घर में वेदवल्ली और अथथुले के साथ प्रवेश किया।

दादी : स्वागत बच्चों | अपने हाथ और पैर धो लो। थिरुआदिप पुरम उत्सव त्यौहार का प्रसाद यहां है, यह हमारे मंदिर में हुआ था। आज, हम अंडल पिराट्टी से बहुत प्रिय किसी पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे, जिसे वह अपने भाई के रूप में बुलाती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन है ?

व्यास : नहीं दादी , अंडाल जी के भाई कौन थे ? क्या अंडाल जी का कोई भाई भी था ?

दादी : हाँ, वह उसका भाई था, जन्म से नहीं बल्कि प्यार और स्नेह से। उन्हें गोदाग्रज या कोयिल अन्नन कहा जाता था, जो हमारे रामानुजर के अलावा कोई नहीं है! अग्रजन का अर्थ संस्कृत में बड़े भाई होता है । गोदा जी द्वारा उनको बड़ा भाई मानना, इसीलिए उनको गोदाग्रज कहते है| स्वयं श्रीअनन्तशेष के अवतार, भगवत रामानुज स्वामीजी के पिता श्री केशवदीक्षितार और माता श्रीमती कान्तिमति देवी थी । भगवत रामानुज स्वामीजी का जन्म दक्षिणात्य चैत्र मास के आर्द्रा नक्षत्र के दिन वर्तमान तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुदुर नामक गांव में हुआ। श्रीपेरूंबुदूर मैं श्री तिरुवल्लिक्केणि के श्री पार्थसारथी भगवान के अंशावतार के रूप मैं जन्म हुआ ।

पाराशर : दादी, क्या गोदा जी का अवतरण रामानुज स्वामीजी से पहले नहीं हुआ था? फिर रामानुज स्वामीजी गोदा जी के बड़े भाई कैसे हुए ?

दादी : पाराशर, बहुत अच्छा प्रश्न है | जैसे मैंने कहा था, रामानुज स्वामीजी गोदा जी के जन्म से भाई नहीं थे बल्कि अपने कर्मो के द्वारा उनके भाई थे | अंडाल, भगवान जी के प्रति उनका प्रेम स्नेह बहुत था, इसीलिए उनकी इच्छा थी की, भगवान सुन्दरबाहु ( तिरुमालिरुन्सोलै) को १०० घड़े अक्कर वडिसल और १०० घड़े मक्खन का भोग लगाए | लेकिन उस समय गोदा जी बाल्या अवस्था में होने से अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकी | रामानुज स्वामीजी नाच्चियार थिरुमोलही पाशुरम का पाठ करते है जहाँ गोदा जी अपनी इच्छा को पूरा करने की इच्छा प्रकट करती है | फिर रामानुज स्वामीजी १०० घड़े अक्कर वडिसल और १०० घड़े मक्खन का भोग भगवान सुन्दरबाहु ( तिरुमालिरुन्सोलै) को गोदाजी की और से लगाते है | भगवान जी को भोग लगाने के बाद रामानुज स्वामीजी जब श्रीविल्लिपुत्तूर जाते है और श्रीविल्लिपुत्तूर पहुँच कर, गोदाजी उनका अभिनन्दन करती है और उनको अपना श्रीरंगम से बड़ा भाई बोल कर संबोधित करती है, इसीलिए रामानुज स्वामीजी का एक नाम कोयिल अन्नन है | गोदाजी रामानुज स्वामीजी को बड़ा भाई इसीलिए कह कर संबोधित करती है क्यूँकि भाई वह होता है जो बहन का ध्यान रखे और अपनी बहन की इच्छा और मनोरथ पूर्ण करे |

अतुलाय, क्या आप तिरुप्पावै के पाशुरम का उच्चारण कर सकते हो ? मुझे स्मरण है की आप स्कूल बहुरूप पोशाक प्रतियोगिता में अभिनीत किया था और कुछ पाशुरम का उच्चारण भी किया था ?

(फिर अतुलाय कुछ पाशुरम का उच्चारण करती है )

दादी : क्या आप जानते है की मैंने क्यों आपको आज उच्चारण के लिए कहा था ? क्योंकि, रामानुज स्वामीजी को भी तिरुप्पावै जीयर के नाम से जाना जाता है | रामानुज स्वामीजी सदैव प्रतिदिन तिरुप्पावै का उच्चारण करते थे | महान विद्वान होने के बाबजूद भी, रामानुज स्वामीजी तिरुप्पावै को अपने मन के पास थी और उसका प्रतिदिन उच्चारण करते थे | क्या आपको मालूम है क्यों ?

वेदावल्ली : इसीलिए यह सिखने में सरल है ? मुझे सभी ३० पाशुरम आते है |

दादी (मुस्कराते हुए ) : वेदावल्ली, यह तो बहुत अच्छा है | तिररुप्पवाई सीखना सरल ही नहीं, परन्तु ३० पाशुरम में हमारे संप्रदाय का सार है | तिरुप्पावै का ज्ञान वेदो में जो ज्ञान है उसके समान है | इसीलिए इसको “वेदं अनैतत्तुक्कुम विठ्ठागुम” —- ३० पाशुरम में सर्व वेदो का सार निहित है |

अतुलाय : दादी, रामानुज स्वामीजी के तो बहुत सारे नाम थे | पहले अपने इळयाळ्वार कहा, फिर रामानुज, और अब कोयिल अन्नन और तिरुप्पावै जीयर |

दादी : हाँ | उनके यह सब नाम हमारे सम्प्रदाय के आचार्यो ने, गोदा जी ने और भगवान जी ने स्नेह पूर्वक दिए | हमने रामानुज स्वामीजी के सभी आचार्यो के बारे में जाना और उनका रामानुज स्वामीजी के जीवन में योगदान जो उन्होंने दिया | चलिए रामानुज स्वामीजी के विभिन्न प्रकार के नाम देखते है और देखे की यह नाम उनको किस किस ने दिए है |

उनमे कुछ नाम इस प्रकार है,

१) इळयाळ्वार – यह नाम रामानुज स्वामीजी के मामाजी, पेरिय तिरुमलै नम्बि (श्रीशैलपूर्ण स्वामीजी) ने उनके नामकरण के दिन दिये थे ।

२) श्रीरामानुज – उनके आचार्य श्रीपेरियनम्बि(श्री महापूर्ण स्वामीजी) ने दीक्षा के समय दिये थे।

३) यतिराज और रामानुज मुनि – श्री देवपेरुमाळ (भगवान वरदराज, कांची) ने उनके सन्यास दीक्षा के समय दिये थे।

४) उडयवर – नम्पेरुमाळ (भगवान रंगनाथ, श्रीरंगम ) ने दिया था।

५) लक्ष्मण मुनि – तिरुवरंगपेरुमाळ अरयर(श्री वाररंगाचार्य स्वामीजी) ने दिया था।

६) एम्पेरुमानार – जब श्रीरामानुजाचार्य ने गुरु से प्राप्त मन्त्र वहां उपस्थित सारे लोगों को बिना पूछे ही बतला दिया था तब श्री तिरुक्कोष्टियूर नम्बि(श्री गोष्टिपुर्ण स्वामीजी) ने यह नाम दिया था ।

७) शठगोपनपोन्नडि (शठकोप स्वामीजी की पादुका) – तिरुमलय अण्डाण(श्री मालाकार स्वामीजी) ने दिया था ।

८) कोयिल अन्नन – भगवान सुन्दरबाहु ( तिरुमालिरुन्सोलै) को १०० घड़े अक्कर वडिसल और १०० घड़े मक्खन का भोग लगाकर जब श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी ने माँ गोदाम्बाजी का प्रण पुरा करके, श्रीविल्लिपुत्तूर दर्शन के लिए आये तब माँ गोदाम्बजी ने दिया था।

९) श्रीभाष्यकार – कश्मीर में शारदा पीठ में श्रीभाष्य पर रामानुज स्वामीजी के विवेचन पर प्रसन्न हो सरस्वती देवी ने प्रदान किया था।

१०) भूतपूरीश्वर – श्रीपेरुम्पुदुर के श्रीआदिकेशव भगवान ने दिया था।

११) देषिकेन्द्रार – श्रीतिरुवेण्कटमुदयन(श्री वेंकटेश भगवान) ने यह नाम प्रदान किये थे ।

इस तरह से, यह संक्षेप में वह सब नाम है जो रामानुज स्वामीजी को बहुत सारे आचार्यो ने प्रदान किये जिन्होंने रामानुज स्वामीजी का ध्यान रखा और उनका ज्ञान संवर्धन किया ताकि हमारा सम्प्रदाय और बढ़ सके और आलवन्दार स्वामीजी के बाद रामानुज स्वामीजी इसको आगे ले जा सके | आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) के विशेष अनुग्रह के द्वारा उनको सबसे पहले तिरुक्काच्चिनम्बि (श्री काँचीपूर्ण स्वामीजी) से श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के बारे में बतलाते है, बाद में श्री पेरियनम्बि(श्री महापूर्ण स्वामीजी), इळयाळ्वार को पंचसंस्कार दीक्षा प्रदान करते हैं, तिरुवायमोली का अनुसंधान थिरुमलाई अण्डाण जी से सीखते है, हमारे सम्प्रदाय का सार थिरुवरंगपेरुमल अरैयर जी से सीखते है, तिरुक्कोष्टियुरनम्बि (गोष्ठिपूर्ण स्वामीजी) से श्रीसम्प्रदाय के गोपनीय मंत्र सीखते है एवं रामायण का सार और उनके श्लोको का सुन्दर वर्णन अपने मामाजी पेरिया थिरुमलाई नम्बि जी से सीखते है | इस प्रकार, आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) के ६ मुख्या शिष्यों ने अपने गुरूजी के प्रति अपनी सेवा कैंकर्य किये |

रामानुज स्वामीजी – श्री पेरुम्बुदूर

वेदावल्ली : दादी, जब आप आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) के बारे में बता रही थी, अपने कहा था रामानुज स्वामीजी आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) के शिष्य नहीं बन सके पर रामानुज स्वामीजी ने प्रण लिए था की वह आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) के मनोरथो की पूर्ति करेंगे | वह क्या थी ? रामानुज स्वामीजी को कैसे पता चला की आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) के क्या अभिलाषाएँ थी |

दादी : एक बहुत सुन्दर प्रश्न है | जब आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) ने पेरिया नम्बि स्वामीजी को रामानुज स्वामीजी को श्री रंगम में लाने आज्ञा दिए, तो पेरिया नम्बि स्वामीजी कांचीपुरम जाते है | जब तक पेरिया नम्बि स्वामीजी रामानुज स्वामीजी के साथ श्री रंगम से लौट कर आते है, तब तक आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) वैकुण्ठ गमन कर इस संसार को छोड़ देते है| श्री रंगम पहुंचने पर, पेरिया नम्बि स्वामीजी और रामानुज स्वामीजी को जब इसके बारे में पता चलता है | जब रामानुज स्वामीजी आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) का दिव्या रूप देखे, उन्होंने उनके एक हाथ की ३ उंगलिया मुड़ी हुयी (बंद) देख अचंभित होते हैं। इळयाळ्वार् भी यह देख उपस्थित शिष्य और वैष्णव समूह से चर्चा कर इसका कारण जानने का प्रयास करते है , सबकी सुन इस निर्णय पर पहुँचते है की आलवन्दार स्वामी की ३ इच्छाएँ अपूर्ण रह गयी , रामानुज स्वामीजी उसी समय प्रण लेते है की वह आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) इच्छाएँ पुराण करेंगे | वे इच्छाएँ इस प्रकार थी, :
१. व्यास और पराशर ॠशियों के प्रति सम्मान व्यक्त करना ।
२. नम्माल्वार् के प्रति अपना प्रेम बढ़ाना ।
३. विशिष्टा द्वैत सिद्धान्त के अनुसार व्यास के ब्रह्म सूत्र पर श्रीभाष्य की रचना करना (विश्लेष से विचार/चर्चा करना ) लिखना । श्रीभाष्य टिका (व्याख्या) हेतु श्री कूरत्ताळ्वान के साथ कश्मीर यात्रा पर जाते है, बोधायनवृत्ति ग्रन्थ प्राप्त कर श्री बादरायण के ब्रह्मसूत्रों पर टिप्पणि पूरी करते है |

तब इळयाळ्वार् प्रण लेते है की, आलवन्दार स्वामी के यह ३ इच्छाएँ वह पूर्ण करेंगे, इळयाळ्वार् के प्रण लेते ही आळवन्दार् स्वामी की तीनो उंगलिया सीधी हो जाती हैं । यह देखकर वहां एकत्रित सभी वैष्णव, और आलवन्दार स्वामी के शिष्य अचंभित हो खुश हो जाते हैं और इळयाळ्वार् की प्रशंसा करते हैं। आळवन्दार् स्वामी की परिपूर्ण दया, कृपा कटाक्ष और शक्ति उन पर प्रवाहित होती हैं। उन्हें श्री वैष्णव संप्रदाय दर्शन के उत्तराधिकारी पद पर प्रवर्तक/ निरवाहक चुन लिये जाते हैं । इळयाळ्वार् को आळवन्दार् स्वामी का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त न होने का बहुत क्षोभ हुआ, वे दुखित मन से सब कैंकर्य पूर्ण करके , बिना पेरिय पेरुमाळ् के दर्शन किये कान्चिपूर् लौट जाते हैं ।

व्यास : लेकिन दादी, किसी का शरीर ऐसे कैसे उत्तर दे सकता है जैसे की आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) की मुड़ी हुयी उंगलिया रामानुज स्वामीजी की प्रतिज्ञा सुन कर ?

दादी : व्यास, जो संबंध रामानुज स्वामीजी का और आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) था वह शारीरिक अनुभव से बहार थी | यह संबंध ऐसे था जैसे मन और आत्मा का संबंध जैसा | क्या आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) ने रामानुज स्वामीजी को अपनी अंतिम ३ इच्छाएँ बताई थी ? यह कैसे हो सकता है ? व्यास, इस प्रकार का संबंध होता है | ठीक उस प्रसंग की तरह जहाँ वरदराज भगवान जी रामानुज स्वामीजी की शंकाओं का समाधान करते है बिना रामानुज स्वामीजी के बताये की उनकी शंकाएँ क्या है | ऐसे संबंध मन और आत्मा से सम्पन होते है और न की शरीर के द्वारा | इस तरह का संबंध था रामानुज स्वामीजी का और आळवन्दार् (श्री यामुनाचार्य स्वामीजी) का |

अब तक हमने रामानुज स्वामीजी और विभिन्न आचार्यो ने जो उनके जीवन से संबंध रखते थे, वह सब देखा | में आपको कल वह सब बताउंगी की कैसे रामानुज स्वामीजी एक महान आचार्य बने और कैसे बहुत से शिष्यों ने रामानुज स्वामीजी के जीवन में उनका अनुसरण किया |

अडियेन् रोमेश चंदर रामानुजन दासन

आधार – http://pillai.koyil.org/index.php/2016/08/beginners-guide-ramanujar-1/

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

 

బాల పాఠము – ఆళవన్దారుల శిష్యులు – భాగము 1

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< పెరియ నమ్బి

తిరువరంగప్పెరుమాళ్ అరైయర్, పెరియ తిరుమలై నంబి, తిరుమాలై ఆండాన్

pancha-acharyas

ఆలవందార్ శిష్యులు

పరాశర మరియు వ్యాస, నాన్నమ్మ ఇంటికి వారి స్నేహితురాలు వేదవల్లి తో పాటు ప్రవేశిస్తారు.

నాన్నమ్మ: స్వాగతం వేదవల్లి. పిల్లలూ లోపలికి రండి.

వ్యాస: నాన్నమ్మా, పోయిన సారి మీరు రామానుజ మరియు వారి ఆచార్యుల గురించి మాకు మరింత చెప్తానని చెప్పారు.

పరాశర: నాన్నమ్మా, మీరు రామానుజులకు అనేకమంది ఆచార్యులు ఉన్నారు, కేవలం పెరియ నంబి మాత్రమే కాదు అని చెప్పారు కదా? మిగతా వారు ఎవరు నాన్నమ్మా ?

నాన్నమ్మ: పిల్లలు, పోయిన సారి నేను మీకు చెప్పాను, ఆళవందారుకి చాలామంది శిష్యులు ఉండేవారని, వారందరూ ఇళైయాళ్వారుని సాంప్రదాయంలోకి తీసుకురావడానికి కృషి చేసారని చెప్పాను. వారిలో ముఖ్యులు 1) తిరువరంగ ప్పెరుమాళ్ అరైయర్ 2) తిరుక్కొష్టియూర్ నంబి 3) పెరియ తిరుమలై నంబి 4) తిరుమాలై ఆండాన్ 5) తిరుక్కచ్చి నంబి మరియు పెరియ నంబి. మనము కలుసుకున్నప్పుడు పెరియ నంబి గురించి చివరిసారి మాట్లాడాం మీకు గుర్తున్దా? ఇప్పుడు, ఇతర ఆచార్యుల గురించి మరియు సాంప్రదాయానికి వారి విలువైన సహకారం గురించి చెప్తాను.

పరాశర: నాన్నమ్మా, రామానుజులకు ఎందుకు అనేకమంది ఆచార్యులు ఉన్నారు?

నాన్నమ్మ:  వారందరూ వారి వారి సొంత శైలిలో  శ్రీ రామానుజులను గొప్ప ఆచార్యునిగా తీర్చిదిద్దడంలో తోడ్పడ్డారు. తిరువరంగ ప్పెరుమాళ్ రామానుజులను  కాంచీపురం నుండి శ్రీరంగానికి  తీసుకొని వచ్చి  గొప్ప కైంకర్యం చేశారు.

వ్యాస: అది ఎలా జరిగింది? మాకు ఆ కథ చెప్పండి నాన్నమ్మా.

నాన్నమ్మ:  రామానుజులు సమాశ్రయనం స్వీకరించి కాంచీపురంలో నివసిస్తున్న రోజులవి.  అరైయర్ ఆ సమయంలో కాంచీపురానికి వెళ్లి తిరుక్కచ్చి నంబిని దేవపెరుమాళ్ ముందు అరైయర్ సేవ చేయటానికి అనుమతించమని ప్రార్థిస్తారు. తన అర్చకుల ద్వారా దేవపెరుమాళ్ తన ఎదుట అరైయర్ సేవ చేయమని చెబుతారు. అరైయర్ ఎంతో ప్రేమభక్తితో పాసురాలను పాడి ఆడుతారు. ఎమ్బెరుమాన్ ఎంతో సంతోషించి వారికి బహుమతులను ప్రసాదిస్తారు. కాని అరైయర్ వారికి ఆ బహుమతులు కాకుండా ఇంకేదో కావాలని విన్నవిస్తారు. ఎమ్బెరుమాన్ అంగీకరించి ” ఏమి కావాలో అడుగు. ఏమైనా ఇస్తాను” అని అంటారు.  అరైయర్ రామానుజుల వైపు చూపించి, వారిని శ్రీరంగానికి పంపించమని అడుగుతారు. “నీవు వారిని అడుగుతావని అనుకోలేదు; ఇంకేమైనా అడుగు” అని దేవపెరుమాళ్ అంటారు. అరైయర్ బదులుగా ” మీరు ఎవరో కాదు రెండవ మాటలేని సాక్షాత్తూ ఆ శ్రీ రాముడే – ఇక తిరస్కరించలేరు”. దేవపెరుమాళ్ అంగీకరించి రామానుజులకు వీడ్కోలిస్తారు.

వ్యాస: ఎంత చమత్కారం నాన్నమ్మా? అరైయర్ వారు ఎంత  తెలివిగా పెరుమాళ్ను ఒప్పిస్తారు .

నాన్నమ్మ: అవును వ్యాస. తక్షణమే రామానుజుల చేతులు పట్టుకుని అరైయర్ శ్రీరంగానికి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తారు. అందువల్ల, శ్రీరంగానికి రామానుజులను తీసుకువచ్చి శ్రీ వైష్ణవులకు అరైయర్ చాలా ముఖ్యమైన కృషి చేసాడు,  మన సాంప్రదాయాన్ని ఉన్నతస్థితికి తీసుకువెళ్ళటానికి తోడ్పడ్డారు.

వేదవల్లి : నాన్నమ్మా, మీరు ప్రతి ఆచార్యులు ఒక్కొక్క విధంగా రామానుజులను తీర్చిదిద్దడంలో  తోడ్పడ్డారని అన్నారు. అరైయర్ ఏమి బోధించారు నాన్నమ్మా?

నాన్నమ్మ: సాంప్రదాయం యొక్క వివిధ కోణాలను రామానుజులకు బోధించమని ఆళవందారులు తన ప్రముఖ శిష్యులకు ఆదేశించారు. రామానుజులకు సాంప్రదాయంలోని  నిజమైన సారాంశాన్ని బోధించమని అరైయర్ని కోరుతారు. రామానుజులు జ్ఞానం కోసం అరైయర్ వద్దకు వెళ్లేముందు వారు  ముందుగానే ఆరు నెలల పాటు ఆచార్యులకు (అరైయర్) కైంకర్యం చేసారు. ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశంగా పరిగ్రహించాలి, రామానుజులు, కూరత్తాల్వారు, ముదలియాన్డాన్ మరియు అనేక ఆచార్యులు వారి జీవితాల్లో ఈవిధంగా చేసారు – వారు ఆచార్యుల వద్ద విద్య నేర్చుకునే ముందు వారికి కైంకర్యం చేసేవారు. ఇది వారు నేర్చుకోవలసిన విద్య పట్ల మరియు వారికి విద్య బోధించే వారి పట్ల  కూడా వారు కలిగి ఉన్న భక్తిని చూపిస్తుంది. రామానుజులు ప్రతిరోజూ సరైన వెచ్చదనంతో పాలు తయారు చేసేవారు మరియు అరియార్ వారికి అవసరమైనపుడు ఉపయోగం కోసం హరిద్రను నూరి సిద్ధం చేసేవారు.

వ్యాస: నాన్నమ్మా, ఇతర ఆచార్యులు రామానుజులకు ఏమి బోధించారు?

నాన్నమ్మ: అవును, నేను ఒకరి తరువాత ఒకరు వారి వద్దకే వస్తున్నాను. తిరుమలై నంబి రామానుజులకు మేనమామ. వారు తిరుమల నుండి వచ్చిన శ్రీవైష్ణవ అగ్రగణ్యులు. వారు శ్రీనివాసులకు ప్రతి రోజు  అకాశగంగ నుండి పవిత్ర జలాలను తీసుకు వచ్చే కైంకర్యం చేసేవారు. వారు గొప్ప శ్రద్ధతో మరియు అంకితభావంతో శ్రీనివాసులకు సేవ చేసేవారు. శ్రీ రామాయణం యొక్క సారాంశం మరియు వాటి అందమైన అర్థాలను రామానుజులకు నేర్పించమని వారి ఆచార్యులు ఆళవందారు వారిని ఆదేశిస్తారు . శ్రీ రామాయణాన్ని మన సాంప్రదాయం లో శరణాగతి శాస్త్రం అని పిలుస్తారు. తిరుమలై నంబి రామానుజుల యొక్క మేనమామ కాబట్టి , వారికి ఇలైయార్వారుడని నామకరణం కూడా వీరే చేస్తారు. అంతే కాకుండా తిరుమలై నంబి వారు రామానుజుల యొక్క పిన్ని కొడుకైన గోవింద పెరుమాళ్ ను కూడా సాంప్రదాయంలోకి తిరిగి తీసుకువస్తారు . అతనికి సాంప్రదాయ జ్ఞానం మరియు ఆళ్వారుల పాసురాలపై ప్రేమ  అసమానమైనది.

పరాశర: నాన్నమ్మా, మీరు  తిరుమాలై ఆండాన్ గురించి మరింత మాకు చెబుతారా? అతను రామానుజులకు ఎలా సహాయం చేసారు?

నాన్నమ్మ: తిరువాయ్మోలి అర్థాలను నేర్పించే బాధ్యతను తిరుమాలై ఆండాన్ కు ఇవ్వబడింది. రామానుజులు శ్రీరంగానికి వచ్చిన తరువాత, నమ్మాళ్వారి తిరువయ్మోలిని విని అర్థంచేసుకోమని  తిరుక్కోష్టివూర్ నంబి వారిని తిరుమాలై ఆండాన్ వద్దకు మార్గదర్శనం చేస్తారు. ప్రారంభంలో, ఇద్దరు గొప్ప విద్వాంసుల మధ్య సాధారణంగా జరిగిన అభిప్రాయాలకు కొన్ని భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నప్పటికీ, ఇది స్నేహపూర్వకంగా పరిష్కారం పొంది మరియు వారి ఆచార్యులు తిరుమాలై ఆండాన్  యొక్క ఆశీర్వాదంతో ఆళ్వార్ల పాసురాలలో దాగి ఉన్న క్లిష్టమైన అర్థాలను నేర్చుకున్నారు. తిరుమాలై ఆండానుకి వారి ఆచార్యులు ఆళవందారు లంటే  గొప్ప గౌరవం, భక్తి ఉండేది. అతడు తన ఆచార్యుల యొక్క మార్గము మరియు బోధనల నుండి ఎప్పుడూ తప్పే వారు కాదు, అదే వారు రామానుజులకు కూడా నేర్పించారు, తద్వారా వారి ద్వారా ఆ కైంకర్యాన్ని మన సాంప్రదాయంలో ముందుకు తీసుకువెళ్లి కొనసాగిస్తారని నేర్పిస్తారు.

వేదవల్లి: మరి తిరుక్కోష్టివూర్ నంబి మరియు తిరుక్కచ్చి నంబి గురించి ?

నాన్నమ్మ: మనం మరోసారి కలుసుకున్నపుడు వారి గురించి చెబుతాను. వారి గురించి అనేక ఆసక్తికరమైన కథలు ఉన్నాయి.

పిల్లలందరూ ఒకేసారి: ఆ కథలు మాకు ఇప్పుడే చెప్పండి నాన్నమ్మా.

నాన్నమ్మ: ఇక ఆలస్యమవుతుంది. ఇవాల్టికి ఇది చాలు. ఇప్పుడు మీరు ఇంటికి వెళ్లి రేపు మరలా రండి.  మీతో పాటు మీ స్నేహితులను కూడా తీసుకురావడం మర్చిపోకండి.

పిల్లలు ఆచార్యుల గురించి ఆలోచిస్తూ వారి ఇళ్లలోకి వెళ్లి, మరుసటి రోజు వారికి నాన్నమ్మ చెప్పే కథల కోసం ఆత్రంగా ఎదురు చూస్తున్నారు.

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2016/07/beginners-guide-alavandhars-sishyas-1/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

బాల పాఠము – పెరియ నమ్బి

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< ఆళవందార్

పరాశర మరియు వ్యాస నాన్నమ్మ ఇంటికి వస్తారు. అత్తుళాయ్ చేతిలో ఒక బహుమతితో ప్రవేశిస్తుంది.

నాన్నమ్మ: నువ్వు  ఏమి గెలిచావు అత్తుళాయ్ ?

వ్యాస: నాన్నమ్మా, అత్తుళాయ్ మా పాఠశాలలో  ఫాన్సీ డ్రస్సు పోటీలో ఆండాళ్ లాగా నటించింది, తిరుప్పావై లోని కొన్ని పాసురాలని పాడి మొదటి బహుమతిని గెలుచుకుంది.

నాన్నమ్మ:  చాలా అద్భుతం అత్తుళాయ్! నేను పెరియ నంబి గురించి ఈరోజు మీకు చెప్పిన తర్వాత పాసురాలను నేను వింటాను.

పిల్లలు : ఇలైఆళ్వార్ గురించి కూడా నాన్నమ్మా.

నాన్నమ్మ: అవును, అవును. నేను పోయిన సారి చెప్పినట్టుగా, పెరియ నంబి ఆళవందార్ యొక్క ప్రధాన శిష్యులలో ఒకరు. వారు శ్రీరంగంలో మార్గశిర మాసం, జ్యేష్ట నక్షత్రంలో జన్మించారు.  ఇలైఆళ్వార్ ని కాంచీపురం నుండి శ్రీరంగానికి తీసుకువచ్చింది కూడా వీరే. ఇలైఆళ్వార్ ను కలుసుకోవడానికి పెరియనంబి కంచికి వెళుతుండగా, ఇలైఆళ్వార్ పెరియ నంబిని కలుసుకునేందుకు తన ప్రయాణం శ్రీరంగానికి ప్రారంభిస్తారు.

పరాశర: నాన్నమ్మా,  ఇలైఆళ్వారులు  కాంచిపురంలో యాదవప్రకాశుల వద్ద విద్య నేర్చుకుంటుండగా శ్రీరంగానికి ఎందుకు బయలుదేరారు?

నాన్నమ్మ: చాలా మంచి ప్రశ్న! నేను కిందటి సారి చెప్పింది గుర్తుందా, ఆళవందారులు తిరుక్కచ్చి నంబి కి ఇలైఆళ్వారులను  అప్పగించి కావాల్సినప్పుడు  మార్గనిర్దేశం చేయమని చెబుతారు. ఇలైఆళ్వారులకు  యాదవప్రకాశులతో అభిప్రాయ భేదాలు మొదలై సతమతమవుతుండగా,  తిరుక్కచ్చి నంబి వద్దకు పరిష్కారం కోసం వస్తారు . తిరుక్కచ్చి నంబి మార్గదర్శం చేయమని  ఎవరిని అడుగుతారు?

అత్తుళాయ్: దేవప్పెరుమాళ్!

నాన్నమ్మ: అద్భుతం ! దేవప్పెరుమాళ్ ఎల్లప్పుడూ ఇలైఆళ్వారులను రక్షించుటకు వచ్చి, పెరియ నంబి వద్దకు వెళ్లి పంచ సంస్కారము కానిచ్చి వారి శిష్యులుగా కామని చెబుతారు. అతను ఒక ప్రకాశవంతమైన, పెరుగుతున్న సూర్యుడు రాత్రి చీకటిని తొలగించినట్టుగా ఇలైఆళ్వారుల మనస్సులో ఉన్న సందేహాలను తొలగిస్తారు. అట్లా, కంచి నుండి ఇలైఆళ్వార్ బయలుదేరినప్పుడు, పెరియ నంబి ఇలైఆళ్వారులను కలవడానికి కంచి కి బయలుదేరారు. వారు ఇద్దరూ మధురాంతగం అనే ప్రదేశంలో కలుసుకుంటారు, పెరియ నంబి ఇలైఆళ్వారులకు అక్కడే పంచ సంస్కారము చేసిన తరువాత సాంప్రదాయంలోకి ప్రవేశిస్తారు.

వ్యాస: ఓహ్ అవును, మధురాంతగం లో యేరి కాత్త రామాలయం ఉంది. పోయిన సెలవుల్లో మేము ఆ ఆలయానికి వెళ్ళాము. కానీ, అతను దీక్షను ఆచరించటానికి కంచి లేదా శ్రీరంగానికి ఎందుకు వెళ్ళలేదు? మధురాంతగంలో నే ఉన్నట్టుండగా ఎందుకు అలా చేసారు?

పెరియ నంబి – శ్రీరంగం

నాన్నమ్మ: పెరియ నంబి ఒక గొప్ప ఆచార్యులు, వారికి ఇలైఆళ్వార్ పట్ల అపారమైన అనుబంధం మరియు గౌరవం కలిగి ఉండేది. ఇలాంటి మంచి పనులు వాయిదా వేయకూడదని వారికి తెలుసు. పిల్లలు, దీని నుంచి మనకు ఏమి తెలుస్తుందంటే, మనము మన సాంప్రదాయానికి  సంబంధించిన మంచి విషయాలు, పనులను ఆలస్యం లేదా వాయిదా వేయకూడదు. ఎంత తొందరగా అయితే అంత మేలు! పెరియ నంబి మన సాంప్రదాయానికి సంబంధించిన నిజమైన సూత్రాలు వారికి తెలుసు. అతను తన శిష్యుడు రామానుజులును ఎంతో ఇష్టపడేవారు, ఎంత అంటే వారు వారి జీవితాన్నే ధార పోసారు మన సాంప్రదాయం కోసం – రామానుజ!

వ్యాస: వారు తన జీవితాన్ని అర్పించారు! ఎందుకు వారు అలా చేయవలసి వచ్చింది నాన్నమ్మా?

నాన్నమ్మ: ఆ సమయంలో ఆ ప్రాంతానికి రాజు,  శైవ రాజు తన ఆజ్ఞను అంగీకరించి రాజ దర్బారికి రావాలని రామానుజులను ఆజ్ఞాపిస్తారు. రామానుజులకు బదులుగా, వారి యొక్క గొప్ప శిష్యులలో ఒకరైన కూరత్తాల్వారు, వారి ఆచార్యులుగా మారువేషంలో, పెరియ నంబి తో రాజ దర్బారికి వెళతారు. పెరియ నంబి ఆ సమయంలో చాలా వృద్దులు, వారి కూతురు అత్తుళాయ్ కూడా వారితోపాటు  వెళుతుంది.

అత్తుళాయ్: అది నా పేరు!

నాన్నమ్మ: అవును! రాజు తన ఆజ్ఞలను అంగీకరించమని ఆజ్ఞాపించినప్పుడు, కూరత్తాల్వారు మరియు పెరియ నంబి ఇద్దరూ రాజు యొక్క ఆజ్ఞలను తిరస్కరిస్తారు. ఆగ్రహించి రాజు, వారిద్దరి కళ్ళను పీకేయమని సేవకులకు ఆదేశించారు. పెరియ నంబి వృద్ధాప్యము వలన ఆ నొప్పిని తట్టుకోలేక, తిరిగి  శ్రీరంగానికి వెళ్తుండగా కూరత్తాల్వార్ వడిలో వారు జీవితాన్ని త్యాగం చేసి పరమపదం చేరుకుంటారు. ఈ మహాత్ములు ఏ ఆలోచనా లేకుండా  ముత్యాల హారం మధ్యలోని మణి లాంటి వారైన రామానుజులని కాపాడటానికి త్యాగం చేశారు. ఆ హారంలోని ముత్యాలను విచ్ఛిన్నం చేస్తే ఏమి జరుగుతుంది?

పరాశర మరియు వ్యాస ఒకే సారిగా: హారం కూడా తెగిపోతుంది!

నాన్నమ్మ:  సరిగ్గా!  అదేవిధంగా, మన సాంప్రదాయంలో హారంలోని మణి లాంటి వారు రామానుజులు, అయినప్పటికిని మన ఆచార్యులు ముత్యాల వంటి వారై, వారందరూ కలిసి, కేంద్ర రత్నం సురక్షితంగా ఉండాలని సంరక్షిస్తూ ఉండేవారు. కాబట్టి మనమందరం మన ఆచార్యాలకు కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి.

పరాశర: నాన్నమ్మా, కూరత్తాల్వారుకి ఏమి అయింది?

నాన్నమ్మ:  కూరత్తాల్వారు, అతని గ్రుడ్డి అయిన కళ్ళతో తిరిగి శ్రీరంగానికి వచ్చారు. వారు రామానుజుల యొక్క గొప్ప శిష్యులు, వారు  రామానుజులతో కలిసి అన్ని అంశాలలో అనుసరించారు. మనం మరో సారి కలుసుకున్నపుడు నేను కూరత్తాల్వారు మరియు రామానుజుల గురించి మరింత మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు మీరు త్వరగా ఇంటికి వెళ్లండి. మీ తల్లిదండ్రులు మీ కోసం వేచి ఉంటారు.  అత్తుళాయ్, ఈ సారి వచ్చినపుడు తిరుప్పావై పాసురాలని వినిపించాలి.

పిల్లలు పెరియ నంబి మరియు కూరత్తాల్వారు గురించి ఆలోచిస్తూ ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళారు.

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2016/07/beginners-guide-periya-nambi/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

బాల పాఠము – ఆళవందార్

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< ఉయ్యక్కొణ్డార్ మరియు మణక్కాల్ నమ్బి

వ్యాస, పరాశర మరియు వారి స్నేహితురాలు అత్తుళాయ్ తో పాటు నాన్నమ్మ ఇంటికి వస్తారు. నాన్నమ్మ వారిని తన చేతులలో ప్రసాదముతో స్వాగతిస్తారు.

నాన్నమ్మ:  స్వాగతం అత్తుళాయ్! ఇక్కడ మీ చేతులు, కాళ్ళు కడుక్కొని ఈ ప్రసాదం తీసుకోండి. నేడు ఉత్తరాషాడం, ఆళవందార్ తిరునక్షత్రం.

పరాశర : నాన్నమ్మా, పోయినసారి మీరు యమునైత్తురైవర్ గురించి మాకు చెప్తానని అన్నారు గుర్తుందా?

నాన్నమ్మ:  అవును! నాకు గుర్తుంది, మీకు గుర్తుందని మరియు ఆచార్యుల గురించి తెలుసుకోవాలని ఆసక్తిగా ఉన్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేడు వారి తిరునక్షతరం. వారి కీర్తి ప్రతిష్టల గురించి చర్చించడానికి చాలా సరైన రోజు.

వ్యాస : నాన్నమ్మా, కానీ మీరు ఆళవందార్ తిరునక్షత్రం అని అన్నారు కదా?

ఆళవందార్ – కాట్టు మన్నార్ కోయిల్

నాన్నమ్మ:  అవును. కట్టూ మన్నర్ కైయిల్ లో జన్మించిన యమునాథ్యురైవర్ తరువాత ఆళవందార్ గా ప్రసిద్ది చెందారు. వారు ఈశ్వర ముని యొక్క కుమారుడిగా మరియు నాథముని యొక్క మనుమడిగా జన్మించారు. వారు మహాభాష్య భట్టర్ వద్ద విద్యను అభ్యసించారు. వారు ఆళవందార్ గా పిలువబడడానికి  చాలా ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది. ఆ రోజులల్లో పండితులు ప్రధాన పండితులకు పన్నులు చెల్లించే వారు . అక్కియాల్వాన్ అనే రాజ పురోహితుడు తన ప్రతినిధులను పండితుల వద్దకు పన్నులు చెల్లించమని పంపేవాడు. మహాభాష్య భట్టర్ భయపడితే, యమునైత్తురైవర్ తను  చూసుకుంటాడని చెబుతాడు. అతను “చౌకబారు కీర్తి ప్రతిష్టల కోసం చూస్తున్న కవులను నాశనం చేస్తాను” అని ఒక శ్లోకాన్ని పంపుతాడు. ఇది చూసిన అక్కియాల్వాన్ కు కోపం వచ్చి, తన సైనికులకు యమునైత్తురైవర్ ని రాజ దర్బారుకి  తీసుకురమ్మని పంపుతాడు. యమునైత్తురైవర్ తనకు సరైన గౌరవం ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే వస్తానని చెప్తాడు. అందువల్ల, రాజు వారికోసం పల్లకి పంపితే  యమనుతితురైవర్ దర్బారుకి  హాజరౌతారు. చర్చ మొదలవుతుండగా, రాణి, యమనుతితురైవర్ విజయాన్ని సాధిస్తాడని రాజుకు చెబుతుంది. ఒక వేళ అతను ఓడిపోతే, ఆమె రాజుకు సేవకురాలై సేవలు చేస్తానని చెప్తుంది. రాజు అక్కియాల్వాన్ గెలుస్తాడని నమ్మకం ఉందన్నారు. ఒకవేళ యమునైత్తురైవర్ గెలుస్తే అతనికి సగం రాజ్యాన్ని ఇస్తానని ప్రకటిస్తారు . చివరకు, గొప్ప శౌర్యం జ్ఞానంతో, యమునైత్తురైవర్ అక్కియాల్వాన్ పై విజయం సాధిస్తారు. అక్కియాల్వాన్ చాలా ప్రభావితులై  యమునైత్తురైవర్ శిష్యులు అవుతారు. రాణి తనని రక్షించడానికి వచ్చారని “ఆళవందార్” అనే పేరును ఇస్తుంది – ఒక వేళ అతను ఓడిపోతే, ఆమె ఒక సేవకురాలై మారి ఉండేది. కాని ఇప్పుడు  ఆమె కూడా ఆళవందార్ శిష్యులుగా మారుతుంది.  రాజు వాగ్దానం ప్రకారం అతను సగం రాజ్యం పొందుతాడు.

వ్యాస : నాన్నమ్మా, యమునైత్తురైవర్ సగం రాజ్యం పొంది ఉంటే, అతను రాజ్యం పరిపాలించి వుండాలి. అతను మన సాంప్రదాయం లోకి ఎలా వచ్చారు?

అత్తుళాయ్:   ఉయ్యక్కొండార్ శిష్యులైన మణక్కాళ్ నంబి ద్వారా అతను మన సాంప్రదాయం లోకి వచ్చారు. ఉయ్యక్కొండార్ నిర్దేశం ప్రకారం  మణక్కాళ్ నంబి  ఆళవందార్లను తీసుకువస్తారు.

నాన్నమ్మ: ఖఛ్చితంగా నిజం అత్తుళాయ్! దీని గురించి నీకు ఎలా తెలుసు?

అత్తుళాయ్: మా అమ్మ కూడా మన ఆచార్యులు మరియు పెరుమాళ్ గురించి కథలను చెపుతుంది.

నాన్నమ్మ:  ఆళవందార్ ఒక గొప్ప ఆచార్యులు, వారు దేవపెరుమాళ్ ఆశీర్వాదంతో శ్రీ రామానుజులను మన సాంప్రదాయంలోకి తీసుకువచ్చారు.

పరాశర : కానీ నాన్నమ్మా, దేవపెరుమాళ్ ఎలా ఆళవందార్ కి సహాయం చేస్తారు?

నాన్నమ్మ: ఆళవందార్ కాంచీపురంలోని వరదరాజ పెరుమాళ్ ఆలయంలో ఇళైఆళ్వార్ని చూస్తారు (ఈయనే తరువాతికాలంలో రామానుజులైనారు). ఇళైఆళ్వార్ తన గురువు యాదవ ప్రకాశుని వద్ద విద్య నేర్చుకొనే రోజులవి. సాంప్రదాయం తర్వాతి నాయకుడిగా ఇళైఆళ్వార్ని తయారు చేయమని ఆళవందార్ పెరుమాళ్ ను ప్రార్థిస్తారు. అందువల్ల దేవపెరుమాళ్ ఒక తల్లిలాగా ఇళైఆళ్వార్ని పెంచుతారు, వారు తరువాత కాలంలో సాంప్రదాయానికి గొప్పలో గొప్ప అయిన కైంకర్యాన్ని అందిస్తారు. ఆళవందార్ అవసరమైన విధంగా ఇళైఆళ్వార్కి మార్గనిర్దేశం చేయమని తిరుక్కచ్చి నంబికి కూడా అప్పగిస్తారు. తిరుక్కచ్చి నంబి మీకు గుర్తున్నారా?

వ్యాస : అవును నాన్నమ్మా, అతను తిరువాలవట్ట (వింజామర) కైంకర్యం దేవపెరుమాళ్, తాయార్లకు చేస్తారు మరియు వారిరువురితో మాట్లాడతారు కూడా. మనం కూడా తిరుక్కచ్చి నంబి లాగా పెరుమాళ్లతో మాట్లాడినట్లయితే ఎంత బాగుంటుంది? అయితే ఆళవందార్ ఇళైఆళ్వార్ ని కలిసారా? ఆళవందార్ ఇళైఆళ్వార్ని తన శిష్యులుగా అంగీకరించారా?

నాన్నమ్మ: దురదృష్టవశాత్తు కలుసుకోలేదు! ఇళైఆళ్వార్ ఆళవందార్ యొక్క శిష్యుడు కావటానికి శ్రీరంగం రావడానికి ముందే వారు ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలిపెట్టి పరమపదం చేరుకుంటారు. వారు ఒకరినొకరు కలుసుకోలేక పోయారుకానీ ఆళవందార్ యొక్క కోరికలను నెరవేరుస్తానని ఇళైఆళ్వార్ హామీ ఇస్తారు. ఈ సారి మనం కలుసుకున్నప్పుడు, నేను మీకు, ఆళవందార్ శిష్యులలో ఒకరైన పెరియ నంబి గురించి తెలియజేస్తాను, ఈయనే ఇళైఆళ్వార్ యొక్క గురువై నిరంతరం మార్గదర్శకులగా వారిని నడిపిస్తారు. ఆళవందారుకి అనేకమంది శిష్యులు ఉండేవారు. వారందరూ ఇళైఆళ్వార్ని  సాంప్రదాయంలోకి తీసుకురావడానికి కలిసి కృషి చేశారు. పెరియ నంబి, పెరియ తిరుమలై నంబి, తిరుక్కోష్టియూర్ నంబి, తిరుమలై ఆండాన్, మారనేరి నంబి, తిరుక్కచ్చి నంబి, తిరువరంగ పెరుమాళ్ అరయర్ మరెందరో ఆళవందార్ల శిష్యులు .

వ్యాస , పరాశర మరియు అత్తుళాయ్: ఇది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది నాన్నమ్మా. వచ్చే సారి దయచేసి పెరియ నంబి మరియు ఇళైఆళ్వార్ల గురించి చెప్పండి.

నాన్నమ్మ:  చాలా ఆనందంగా చెప్తాను. కానీ ఇప్పుడు బయట చీకటి పడుతోంది. మీరు మీ ఇండ్లకు వెళ్లండి.

పిల్లలు ఆళవందార్ గురించి ఆలోచిస్తూ వారి ఇళ్లకు సంతోషంగా బయలుదేరుతారు..

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2016/07/beginners-guide-alavandhar/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

బాల పాఠము – ఉయ్యక్కొణ్డార్ మరియు మణక్కాల్ నమ్బి

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< నాథమునులు

వ్యాస మరియు పరాశర వారి స్నేహితురాలు వేదవల్లితో పాటు ఆండాళ్ నాన్నమ్మ  ఇంటికి వస్తారు.  నాన్నమ్మ వారిని తన చేతులలోని ప్రసాదముతో స్వాగతిస్తారు.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ:  ఇదిగో ఈ ప్రసాదం తీసుకుని  మీ కొత్త స్నేహితురాలు ఎవరో చెప్పండి.

వ్యాస: నాన్నమ్మా, ఈమె పేరు వేదవల్లి సెలవుల కోసం కాంచీపురం నుండి వచ్చింది. తను కూడా ఆచార్యుల యొక్క ప్రఖ్యాతమైన కథలను వింటుందని మాతో పాటు తీసుకని వచ్చాము.

పరాశర: నాన్నమ్మా మనము ఈవాళ ఏదైనా పండుగ జరుపుకుంటున్నామా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: నేడు పద్మాక్షర్ మరియు పుండరీకాక్షర్ అని కూడా పిలవబడే ఉయ్యక్కొండార్  యొక్క తిరునక్షత్రము.

uyyakkondar

వ్యాస: నాన్నమ్మా, మీరు ఈ ఆచార్య గురించి మాకు చెప్పగలరా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: వారు చైత్ర మాసం, కృత్తికా నక్షత్రం, తిరువెళ్ళరాయ్ దివ్య దేశంలో జన్మించారు. వారికి తిరువెళ్ళరాయ్ యొక్క ఎమ్పెరుమాన్  పేరు పెట్టారు. వారు కురుగై కావలప్పన్ తో పాటుగా నాథముని వారి ప్రధాన శిష్యుడు. నాథమునులకు అష్టాంగ యోగం నమ్మాళ్వార్ వారి దీవెనలతో లభించినది.

పరాశర: ఈ యోగం ఏమిటి నాన్నమ్మా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: ఇది ఒక విధమైన యోగ పద్ధతి, దీని ద్వారా శరీర కార్యకలాపాల గురించి ఆలోచించకుండా భగవానుని నిరంతరాయముగా అనుభవించవచ్చు. నాథముని అష్టాంగ యోగను కురుగై కావలప్పన్ కు బోధించారు, ఉయ్యక్కొండార్ ని నేర్చుకుంటారేమో నని అడిగారు, “పిణం కిడక్క మనాం పుణరళామొ?” అని ఉయ్యక్కొండార్ అంటారు.

పరాశర: నాన్నమ్మా, అతను ఎవరైనా మరణించినప్పుడు ఆనందించలేము అని చెబుతున్నారా? ఎవరు మరణించారు?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అద్భుతం పరాశర! ఈ ప్రపంచంలో చాలామంది ప్రజలు బాధపడుతున్నారని, భగవానుని తానొక్కరే ఆనందించగలను అని ఎలా ఆలోచించవచ్చని ఆయన అన్నారు. ఇది విన్న, నాథముని మిక్కిలి సంతోషపడి  ఉయ్యక్కొండార్ యొక్క ఔదార్యాన్ని ప్రశంసిస్తారు. ఈశ్వర ముని  కుమారుడికి (నాథముని యొక్క సొంత మనవడు)  అష్టాంగ యోగం, దివ్య ప్రబంధం మరియు అర్థాన్ని ఉపదేశమివ్వమని ఉయ్యక్కొండార్  మరియు కురుగై కావలప్పన్ కు వారు ఆదేశిస్తారు.

వ్యాస: నాన్నమ్మా ఉయ్యక్కొండార్ కి ఎవరైనా శిష్యులు ఉన్నారా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: వారికి మణక్కాళ్ నంబి ప్రధాన శిష్యుడు. పరమపదానికి వెళ్ళే సమయములో, మణక్కాళ్ నంబి ఉత్తరాధికారి గురించి ప్రశ్నించగా,  సాంప్రదాయం జాగ్రత్తలను వారినే వహించమని  మణక్కాళ్ నంబిని నిర్దేశిస్తారు. అదీకాక యామునైత్తురైవర్ (ఈశ్వర ముని యొక్క కుమారుడు) ని వారి ఉత్తరాధికారిగా సిద్ధం చేయమని మణక్కాళ్ నంబికి నిర్దేశిస్తారు.

పరాశర: నాన్నమ్మా మణక్కాళ్ నంబి గురించి మాకు చెప్పగలరా?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: వారి అసలు పేరు రామమిశ్రార్. మాఘ మాసం, మఖా నక్షత్రం, మణక్కాళ్ లో జన్మించారు. మధురకవి ఆళ్వార్ ఎలా నమ్మాళ్వారుకి అంకితమై ఉండేవారో, మణక్కాళ్ నంబి ఉయ్యక్కొండార్ కి అంకితమై ఉండేవారు. ఉయ్యక్కొండార్ భార్య మరణించిన తరువాత, అతను వంట కైంకర్యాన్ని వహిస్తూ  తన ఆచార్యుని ప్రతి వ్యక్తిగత అవసరానికి హాజరయ్యారు. ఉయ్యక్కొండార్ యొక్క కుమార్తెలు నదిలో స్నానం చేసిన తర్వాత వారు ఒకసారి బురదను దాట వలసి వచ్చింది. వారు బురద లో నడవడానికి వెనుకాడగా, రామమిశ్రార్ ఆ బురదలో పడుకొని వారి కుమార్తెలను తన వీపుపై నుండి నడిచి బురదను దాటమంటారు. ఇది విన్న ఉయ్యక్కొండార్, నంబి అంకిత భావానికి చాలా గర్వ పడతారు.

పిల్లలు: నాన్నమ్మా, మనము మరలా కలుసుకున్నప్పుడు  మీరు యమునైత్తురైవర్ కథ చెప్పగలరా?

నాన్నమ్మ సంతోషంగా ” తరువాత మనం కలుసుకున్నప్పుడు ఆ పని సంతోషంగా చేస్తాను ”  పిల్లలు వారి వారి ఇంటికి తిరిగి వెళతారు..

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2015/10/beginners-guide-uyakkondar-and-manakkal-nambi/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

బాల పాఠము – ఆచార్యుల పరిచయము

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< దివ్య ప్రబంధము – ఆళ్వారులు అనుగ్రహించిన విలువైన కానుక

Acharyas

ఆచార్య రత్నహారం

పరాశర మరియు వ్యాస కొంతకాలం తర్వాత ఆండాళ్ నాన్నమ్మ వద్దకు వచ్చి ఉంటారు. సెలవులలో  అమ్మమ్మ తాతలతో కలిసి ఉండటానికి వారు తిరువల్లిక్కేణి  వెళ్లారు.

నాన్నమ్మ: పరాశర! వ్యాస! స్వాగతం. తిరువల్లిక్కేణిలో చాలా బావుండింది అని ఆశిస్తున్నాను.

పరాశర :  అవును నాన్నమ్మ!  అద్భుతంగా ఉండింది. మేము ప్రతిరోజు పార్థసారథి పెరుమాళ్ దేవాలయానికి వెళ్ళాము. అంతేకాదు, మేము దగ్గరలోని కాంచీపురం మొదలగు చాలా దివ్యదేశాలు దర్శించాము. మేము శ్రీపెరుంబుదూర్ కూడా వెళ్లి ఎమ్బెరుమానార్ని దర్శనం చేసుకున్నాము.

నాన్నమ్మ:  చాలా బాగుంది. శ్రీపెరుంబుదూర్ రామానుజుల వారి జన్మ స్థలం. వారు అత్యంత ముఖ్యమైన ఆచార్యులలో ఒకరు. నేను త్వరలో వారి గురించి మరిన్ని వివరాలు చెప్తాను. మొన్నసారి నేను ఆచార్యుల గురించి చెప్తాను అని చెప్పాను. నేను ఇప్పుడు క్లుప్తంగా పరిచయం చేస్తాను. “ఆచార్య” అనే పదానికి అర్థమేమిటో మీకు తెలుసా?

వ్యాస:  నాన్నమ్మ! ఆచార్య, గురువు అంటే ఒకటేనా?

నాన్నమ్మ:  అవును. ఆచార్య మరియు గురువు సమానమైన పదాలు. ఆచార్య అంటే నిజమైన జ్ఞానం నేర్చుకున్నవాడు, దానిని స్వయంగా పాటించి మరియు ఇతరులు అనుసరించడానికి స్ఫూర్తినిస్తాడు. గురువు అనగా మన అజ్ఞానాన్ని తొలగించేవాడు.

పరాశర:  “నిజమైన జ్ఞానం” ఏమిటి నాన్నమ్మా?

నాన్నమ్మ: చాలా తెలివైన ప్రశ్న వేసావు పరాశర. నిజమైన జ్ఞానం అంటే మనము ఎవరో తెలుసుకోవటం మరియు మన బాధ్యతలు ఏమిటో తెలుసుకోవడం. ఉదాహరణకు, నేను మీ నాన్నమ్మను. మీకు మంచి విలువలను నేర్పించడం నా బాధ్యత. ఈ విషయంలో నాకు మంచి అవగాహన ఉంటే – ఇది నిజమైన జ్ఞానం. అదేవిధంగా, మనందరం భగవానుని సేవకులం మరియు అతను మనందరికీ యజమాని. ఒక యజమానిగా, అతను మన సేవకు అర్హుడు మరియు ఒక సేవకుడిగా ఆయనను సేవించడం మన బాధ్యత. ఇది ప్రతి ఒక్కరూ అర్ధం చేసుకోవలసిన సాధారణమైన “నిజమైన జ్ఞానం”. ఇది తెలిసినవారు మరియు ఆచరణాత్మక మార్గాల ద్వారా ఇతరులకు నేర్పించేవారిని ‘ఆచార్యులు’ అని పిలుస్తారు. ఈ “నిజమైన జ్ఞానం” వేదం, వేదాంతం , దివ్య ప్రబంధం మొదలైన వాటిలో అందుబాటులో ఉంది.

వ్యాస:  ఓ! అయితే, మొదటి ఆచార్య ఎవరు? ఈ “నిజమైన జ్ఞానం” ఇతరులకు నేర్పడానికి మొట్ట మొదట ఎవరికో ఒకరికి తెలిసిఉండాలి.

నాన్నమ్మ: తెలివైన ప్రశ్న వ్యాస. మన పెరియ పెరుమాళ్ మొదటి ఆచార్యుడు. ఇప్పటి వరకు ఆళ్వారుల గురించి మనము చూశాము. పెరుమాళ్ వారికి నిజమైన జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు. వారి జీవితాల్లో మనము చూసినట్లుగా ఆళ్వార్లు పెరుమాళ్ వైపు  గొప్ప అనుబంధాన్ని చూపించారు. వారు ఆ నిజమైన జ్ఞానాన్ని దివ్య ప్రబంధం ద్వారా వెల్లడించారు.

పరాశర: నాన్నమ్మా!  ఆళ్వారుల సమయం తర్వాత, ఏమి జరిగింది?

నాన్నమ్మ: ఆళ్వార్లు కొంతకాలం ఈ ప్రపంచంలో నివసించి వారు శాశ్వతంగా ఉండటానికి పరమపదానికి వెళ్ళిపోయారు. జ్ఞానం నెమ్మదిగా క్షీణించి, దివ్య ప్రబంధాలు దాదాపు నష్టమైనప్పుడు చీకటి కాలాన్ని ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. కానీ నమ్మాళ్వార్ వారి కృపతో, మనకు దివ్యప్రబందాలు తిరిగి లభించాయి మరియు తరువాత కాలంలో అనేకమంది ఆచార్యులు వాటిని ప్రచారం చేసారు. మనము ఆ ఆచార్యుల గురించి చూద్దాము.

పరాశర మరియు వ్యాస :  నాన్నమ్మ మేము ఎదురు చూస్తాము.

నాన్నమ్మ: మీ తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు. మనము తరువాత కలిసినప్పుడు ఆచార్యుల గురించి మరిన్ని విషయాలు చెబుతాను.

అడియేన్ రఘువంశీ రామానుజ దాసన్

మూలము :  http://pillai.koyil.org/index.php/2015/06/introduction-to-acharyas/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org