ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – பால பாடம் – ஒரு அறிமுகம்

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம: ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – பால பாடம் ஆண்டாள் பாட்டி திருப்பாவை அனுஸந்தித்துக் கொண்டு இருக்கும் போது, பேரர்களான வ்யாஸனும் பராசரனும் பாட்டியை நோக்கி ஓடி வருகிறார்கள். பராசர: பாட்டி, எனக்கு ஒரு சந்தேகம். ஸ்ரீவைஷ்ணவம் என்று கேள்விப்பட்டு வருகிறோமே, அதன் பொருள் என்ன என்று சொல்லேன்! ஆண்டாள் பாட்டி: ஓ! மிக அருமையான கேள்வி பராசரா! ஸ்ரீவைஷ்ணவம் என்பது முழு முதற்கடவுளான ஸ்ரீமன் நாராயணனைக் … Read more

Beginner’s guide – ALavandhAr’s Sishyas – 1

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Previous Article Full Series thiruvarangapperumAL araiyar, periya thirumalai nambi and thirumAlai AndAn ALavandhAr’s Sishyas parAsara and vyAsa enter ANdAL pAtti’s house with their friend vEdhavalli. pAtti : Welcome vEdhavalli. Come in children. vyAsa : pAtti, last time you said you will tell us more about … Read more

Beginner’s guide – periya nambi

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Previous Article Full Series parAsara and vyAsa enter ANdAL pAtti’s house. aththuzhAy enters with a prize in her hand. pAtti : What did you win here dear? vyAsa : pAtti, aththuzhAy enacted as ANdAL in our school’s fancy dress competition, sang few pAsurams from thiruppAvai … Read more

Beginner’s guide – ALavandhAr

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Previous Article Full Series vyAsa and parAsara enter ANdAL pAtti’s home along with their friend aththuzhAy. ANdAL pAtti welcomes them with prasAdham in her hands. pAtti : Welcome aththuzhAy! Here wash your hands and feet and take this prasadam. Today is uthrAdam, the thirunakshathram of … Read more