బాల పాఠము – వేదాంతాచార్యులు

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము << పిళ్ళై లోకాచార్యుల శిష్యులు ఇంట్లో ఆండాళమ్మ పువ్వులు అల్లుతూ గుడి వైపు వెళుతూ వస్తున్న వాళ్ళని చూస్తున్నారు. పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్న పిల్లలను చూసి చిరునవ్వు నవ్వుకుంది. అల్లిన మాలలను ఆమె పెరియ పెరుమాళ్ తయార్ల చిత్ర పఠాలని అలంకరించారు ఆవిడ. బామ్మగారు : పిల్లలలూ రండి. ఈ రోజు ఎవరి గురించి చెప్పుకోబోతున్నాము తెలుసుకదా? … Read more

Learn thirukkuRundhANdagam (திருக்குறுந்தாண்டகம்)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: thirumangai AzhwAr with kumudhavalli nAchchiyAr Author – thirumangai AzhwAr (திருமங்கை ஆழ்வார்) Santhai class schedule, joining details, full audio recordings (classes, simple explanations (speeches) etc) can be seen at http://pillai.koyil.org/index.php/2017/11/learners-series/ . Santhai (Learning) classes (ஸந்தை வகுப்புகள்) thirukkuRunthANdagam santhai – step 1 of 4 thirukkuRunthANdagam santhai – … Read more

Learn SrI varavaramuni dhinacharyA (ஸ்ரீ வரவரமுநி திநசர்யை)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: mAmunigaL – SrIrangam eRumbi appA – kAnchIpuram Author – eRumbi appA Santhai class schedule, joining details, full audio recordings (classes, simple explanations (speeches) etc) can be seen at http://pillai.koyil.org/index.php/2017/11/learners-series/ . Santhai (Learning) classes (ஸந்தை வகுப்புகள்) pUrva dhinacharyA Step 1 (half line) Step 2 (one line) … Read more

Learn SrI dhEvarAja ashtakam (ஸ்ரீ தேவராஜ அஷ்டகம்)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: perundhEvith thAyAr, varadharAja perumAL with ubhaya nAchchiyArs – kAnchIpuram thirukkachchi nambi – kAnchIpuram Author – thirukkachchi nambi Santhai class schedule, joining details, full audio recordings (classes, simple explanations (speeches) etc) can be seen at http://pillai.koyil.org/index.php/2017/11/learners-series/ . Santhai (Learning) classes (ஸந்தை வகுப்புகள்) Step 1 (half-line) Step … Read more