బాల పాఠము – వేదాంతాచార్యులు

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము << పిళ్ళై లోకాచార్యుల శిష్యులు ఇంట్లో ఆండాళమ్మ పువ్వులు అల్లుతూ గుడి వైపు వెళుతూ వస్తున్న వాళ్ళని చూస్తున్నారు. పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్న పిల్లలను చూసి చిరునవ్వు నవ్వుకుంది. అల్లిన మాలలను ఆమె పెరియ పెరుమాళ్ తయార్ల చిత్ర పఠాలని అలంకరించారు ఆవిడ. బామ్మగారు : పిల్లలలూ రండి. ఈ రోజు ఎవరి గురించి చెప్పుకోబోతున్నాము తెలుసుకదా? … Read more

బాల పాఠము – అపచారాలు (అపరాధాలు)

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము << కైంకర్యం పరాశర, వ్యాస, వేదవల్లి, అత్తుళాయ్ తో కలిసి బామ్మగారి ఇంటికి వస్తారు. బామ్మగారు: రండి పిల్లలూ. మీరు కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోండి, ప్రసాదం ఇస్తాను. ఈ నెల విశేషం ఏమిటో  మీకు తెలుసా? పరాశర: నేను చెప్తాను నాన్నమ్మ. మాణవాళ మామునుల తిరునక్షత్రం ఈ నెలలోనే ఉంది. వైశాఖ మాసం మూలా నక్షత్రంలో … Read more

బాల పాఠము – కైంకర్యం

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము << బాల పాఠము – ఉత్తమ అనుష్ఠానాలు పరాశర, వ్యాస, వేదవల్లి, అత్తుళాయ్ అందరూ కలిసి బామ్మవారి ఇంటికి వస్తారు. బామ్మగారు: రండి పిల్లలూ. దేవుడికి పెట్టిన పండ్లను ఇస్తాను మీరు చేతులు కాళ్ళు కడుక్కోండి. ఆళవందార్ల తిరునక్షత్రం జరుపుకున్నారా? పరాశర: అవును నాన్నమ్మ, చక్కగా జరుపుకున్నాము. ఆళవందార్ల సన్నిధిలో దర్శనం కూడా బాగా జరిగింది. … Read more

బాల పాఠము – ఉత్తమ అనుష్ఠానాలు

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము << బాల పాఠము – అష్ట దిగ్గజులు తదితరులు పరాశర, వ్యాస, వేదవల్లి, అత్తుళాయ్ అందరు కలిసి బామ్మగారి ఇంటికి వస్తారు. బామ్మగారు: రండి పిల్లలూ. మీరు చేతులు కాళ్ళు కడుక్కోండి, మీకు పండ్ల ప్రసాదాన్ని ఇస్తాను. ఈ నెలలో విశేషం ఏమిటో  మీకు తెలుసా? వేదవల్లి: నేను చెప్తాను నాన్నమ్మ. మీరు చెప్పింది నాకు గుర్తుంది. … Read more

బాల పాఠము – అష్ట దిగ్గజులు తదితరులు

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము  << బాల పాఠము – అళగియ మణవాళ మామునులు బామ్మగారు: పిల్లలూ రండి, మనం చర్చించుకున్న విషయాలన్నీ మీకు గుర్తున్నాయని అనుకుంటున్నాను. పిల్లలందరూ కలిసి ఒకేసారిగా:  నమస్కారం నాన్నమ్మా, అవును గుర్తున్నాయి, అష్ట దిగ్గజుల గురించి తెలుకోడానికి వచ్చాము నాన్నమ్మా. బామ్మగారు: మంచిది, మొదలు పెడదాం. పరాశర: నాన్నమ్మా, అష్ట దిగ్గజులు అంటే 8 శిష్యులు. … Read more

బాల పాఠము – తిరువాయ్మోళి పిళ్ళై

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః   శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము <<బాల పాఠము – పిళ్ళై లోకాచార్యుల శిష్యులు పిళ్ళై లోకాచార్యుల శిష్యుల గురించి ఇంకా తెలుసుకోడానికి పిల్లలందరూ కలిసి ఆండాళమ్మ ఇంకిటి వచ్చారు. ఆవిడ వంట చేస్తూ ఒక చిరునవ్వు నవ్వారు. వంట ముగించుకొని శ్రీరంగనాథుడి ప్రసాదాన్ని పిల్లలకు పంచిపెట్టారు. బామ్మగారు: పిల్లలూ లోపలికి రండి, పెరుమాళ్ళ ప్రసాదం తీసుకోండి. మనం చర్చించుకున్న విషయాలు మీకు … Read more

బాల పాఠము – అళగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః  శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము << బాల పాఠము – తిరువాయ్మోళి పిళ్ళై మణవాళ మామునుల గురించి తెలుసుకోవాలని ఆసక్తిగా వచ్చారు పిల్లలు. ఆండళమ్మ పిల్లల్ని లోపలికి వచ్చి కూర్చోమన్నారు. నాన్నమ్మ: పిల్లలూ, వేసవి సెలవులు ఎలా గడిపారు? పరాశర: నాన్నమ్మా, సెలవులు బాగా గడిచాయి. ఇప్పుడు మణవాళ మామునుల గురించి  వినాలని వచ్చాము. వారి గురించి మాకు చెప్పరా? బామ్మగారు: … Read more

బాల పాఠము – పిళ్ళై లోకాచార్యుల శిష్యులు

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః   శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము <<పిళ్ళై లోకాచార్యులు, నాయనార్ పిల్లలందరు కలిసి బామ్మగారింటికి  పిళ్ళై లోకాచార్యుల శిష్యుల గురించి వినాలని ఎంతో ఉత్సాహంతో వస్తారు. బామ్మగారు: స్వాగతం పిల్లలు, ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ అందరి ముఖాల్లో ఉత్సాహాన్ని చూస్తున్నాను. వ్యాస: నమస్కారం నాన్నమ్మా, మేము బాగున్నాము, మీరు ఎలా ఉన్నారు? అవును నాన్నమ్మా! పిళ్ళై లోకాచార్యుల శిష్యుల గురించి వినాలని … Read more

బాల పాఠము – పిళ్ళై లోకాచార్యులు, నాయనార్లు

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము <<బాల పాఠము – నంపిళ్ళై శిష్యులు పిల్లలందరరూ కలిసి బామ్మగారి ఇంటికి వచ్చారు. బమ్మగారు తిరుప్పావై పఠింస్తూ ఉంటే చూసి, పూర్తయ్యే వరకు ఎదురుచూస్తున్నారు. బమ్మగారు పాఠం పూర్తి చేసుకొని, పిల్లలను లోపలికి రమ్మంటారు. బమ్మగారు: పిల్లలూ! లోపలికి రండి! వ్యాస: నాన్నమ్మా, క్రిందటిసారి మీరు వడక్కు తిరువీధి పిళ్ళైల కుమారుల గురించి చెప్తానన్నారు. వారి … Read more

బాల పాఠము – నంపిళ్ళై

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము <<బాల పాఠము – నంజీయర్ పిల్లలందరు కలిసి ఆండాళమ్మ ఇంటికి వస్తారు. బామ్మగారు: పిల్లలూ రండి. ఈ రోజు మనం నంజీయర్ల శిష్యులైన నంపిళ్ళైల గురించి మాట్లాడుకుందాం. ముందు మీకు చెప్పాను గుర్తుందా, వరదరాజుగా నంబూర్లో జన్మించిన నంపిళ్ళై తమిళ, సంస్కృత భాషా పండితులు. నంజీయర్లు తమ 9000 పడి వ్యాఖ్యానాన్ని అనుకరించడానికి, ఈ రెండు … Read more