బాల పాఠము – శ్రీమన్నారాయణుడి దివ్య అర్చారూప గుణాలు

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీవైష్ణవం – బాల పాఠము

<< బాల పాఠము – శ్రీమన్నారాయణుడు ఎవరు?

వ్యాస పరాశరులు ఆడుకొని తిరిగి ఆండాళ్ బామ్మగారి ఇంటికి వచ్చేసరికి, బామ్మగారు పళ్ళు పూలు ఒక పళ్ళెములో పెట్టడము గమనించారు.

వ్యాస: నాన్నమ్మ, ఎవరి గురించి ఈ పళ్ళు పూలు?

బామ్మగారు: వ్యాస, ఇప్పుడు శ్రీరంగనాథుడి తిరువీధి ఊరేగింపుకి (పురప్పాడు) సమయము అయ్యింది. ఎవరైనా అతిథులు వచ్చినప్పుడు, ముఖ్యముగా పెద్దవారు విచ్చేసినప్పుడు, వారికి మర్యాదలు చేయడము మన ధర్మము. ముఖ్యముగా భూలోకానికే రాజైన స్వామి విచ్చేస్తున్నపుడు వారిని గౌరవించడము తృప్తిపరచడం మన కర్తవ్యము. జాగ్రత్తగా వారికి ఏ లోటు రాకుండా చూసుకోవలి.

పరాశర: ఓ! తప్పకుండా నాన్నమ్మ. అయితే, నేను శ్రీరంగనాథుడికి పళ్ళని సమర్పిస్తాను.

బామ్మగారు: తప్పకుండ పరాశర. రండి, వాకిట్లో నిలుచొని ఎదురుచూద్దాము.

namperumal-2-nachiars

నంపెరుమాళ్ (శ్రీరంగనాథుడు) బామ్మగారి ఇంటి ముందుకు చేరుకున్నారు. పరాశరుడు ఎంతో ఆనందంగా పూలు పళ్ళను శ్రీరంగనాథుడికి సమర్పించాడు.

పరాశర: నాన్నమ్మ, స్వామి తన ఎడమ హస్తంలో ఏమి పట్టుకున్నాడు?

namperumal2

తమ భుజాలపై కుడి హస్తంలో చక్రము, ఎడమ హస్తంలో శంఖం, తమ భుజాల క్రింద కుడి హస్తంలో
అభయ హస్తము, ఎడమ హస్తంలో గద ధరించి ఉన్నారు

బామ్మగారు: స్వామి తమ ఎడమ హస్తంలో గదను ధరించారు పరాశర. అర్చారూపంలో శ్రీరంగనాథుడు చతుర్భుజాలతో దర్శనమిస్తారు. తమ భుజాలపై కుడి హస్తంలో సుదర్శన చక్రము, ఎడమ హస్తంలో శంఖం ధరించి ఉన్నారు. ఎల్లపుడూ మనల్ని కష్టాలనుండి కాపాడుతాడని గుర్తుగా శ్రీరంగనాథుడు ఆయుధాలను ధరించి ఉంటారు.

వ్యాస: మరి కుడి హస్తానికి గల ప్రాముఖ్యత ఏమిటి నాన్నమ్మ?

namperumAL-abhayahasthamఅభయ హస్తము – ఆశ్రితులకు తానున్నానని గుర్తుగా

బామ్మగారు: చాలా మంచి ప్రశ్న. తన అభయ హస్తము “భయపడనవసరం లేదు, మనల్ని కాపాడటానికి ఎప్పుడూ తానున్నానని”, మన పట్ల తనకున్న ప్రీతి  వాత్సల్యానికి గుర్తు. ఉదాహరణకు, ఓ దూడకి తన తల్లి అవసరం వచ్చినప్పుడు, ఆ తల్లి ఆవు పరుగు పరుగున వచ్చి తన బిడ్డని ఆదుకుంటుందే కాని, ఆ దూడ యొక్క ఇదువరుకటి ప్రవర్తనను (తప్పులను) మనుసులో పెట్టుకొని ప్రవర్తించదు. తన తక్షన కర్తవ్యం తన బిడ్డ బాధను తగ్గించి సంతోషపరచడం. మనకి పెరుమాళ్ళకి మధ్య ఆలాంటి గొప్ప అనుబంధం ఉంది. దూడలం మనమైతే, ఆయన ఆవు లాంటివాడు.

namperumal2 - smiling-face and tall-crown

పెద్ద కీరీటము (ఆదిపత్యమునకు), చిరుమందహాసము (నిరాడంభరమునకు)

వ్యాస: నాన్నమ్మ, స్వామి శిరస్సుపైన ఉన్నది ఏమిటది?

బామ్మగారు: అది కీరీటము. అది ప్రపంచములో అన్నింటికినీ తానే సార్వభౌముడను అను విషయాన్ని తెలియచేస్తుంది.

పరాశర: కీరీటము చాలా అందముగా ఉంది నాన్నమ్మ. అది పూజ్యనీయమైన అతని ముఖానికి సరిగ్గా సరిపోయినది.

బామ్మగారు: అవును, ఆతడు ఎంతో పూజ్యమైన ముఖవర్చస్సును కలిగి ఉంటారు. స్వామికి మన మధ్యలో ఉండటం ఎంతో ఆనందం, మరీముఖ్యముగా మీవంటి పిల్లల మధ్యన ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ సంతోషముగా ఉంటారు.

పరాశర: అవును నాన్నమ్మ. వారి దరహాసమును నుండి పాదముల వరకు నేను చాలా దగ్గరి నుండి చూసాను.

బామ్మగారు: మంచిది పరాశర. సాధారణంగా వారి పాదములను మనము “పాదపద్మములు” అని అంటాము. ఎందుకంటే, అవి సహజముగానే సుకుమారమైనవి అందమైనవి కాబట్టి. వారి ముఖముపై ఆ చెదరని చిరునవ్వు,  ఆయన కేవలం మనకోసం ఆనందంగా ఆ వైకుంఠాన్ని విడిచి క్రిందకి దిగి వచ్చాడని సూచిస్తుంది. అలాగే, వారి పాదపద్మములను స్థిరముగా ఆ కమల పీఠంపైన వుంచి, ఆయన మన కోసమే వచ్చాడని మళ్ళీ మనల్ని ఎప్పడికీ వదిలి వేళ్ళే ప్రశక్తే లేదని మనకి తెలియపరుస్తున్నారు. అయితే ఈ రోజు మనం ఆ స్వామి యొక్క అనేక మంగళ గుణాలలో కొన్ని గుణాలను వారి అర్చావతార రూపములో చూడగలిగాము. అవి – వాత్సల్యము (తల్లికి సహజముగా ఉండే సహనశక్తి – మన రక్షణ కొరకై చూపే వారి శ్రీ హస్తము), స్వామిత్వము (శ్రేష్ఠత్వము / ఆధిపత్యము – పెద్ద కిరీటము), శౌశీల్యము (ఎలాంటి బేధ భావము లేకుండ మనలో కలసిపోగలడం – వారి ముఖముపై చెదరని చిరునవ్వు), సౌలభ్యము (వారిని మనము సులభముగా చేరుకోవడం – వారి పాదపద్మములను తేలికగా ఆశ్రయించే వీలు).

వ్యాస పరాశరులు ఆశ్చర్యంతో నిలబడి, ఆ ఊరేగింపును కనురెప్ప ఆర్పకుండా ఆలకించారు.

రఘు వంశీ రామానుజ దాసన్

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2014/08/beginners-guide-sriman-narayanas-divine-archa-form-and-qualities/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *