Monthly Archives: July 2022

Posters – nAchchiyAr thirumozhi

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

dhivya prabandhAmrutham

Thanks to Smt Nithya kothaiNachiyar

Posters – நாச்சியார் திருமொழி

Published by:

ஸ்ரீ: ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம: ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

திவ்ய ப்ரபந்தாம்ருதம் – தமிழ்

Thanks to Smt Nithya kothaiNachiyar