ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಅಪಚಾರಂ (ತಪ್ಪುಗಳು)

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

ಕೈಂಕರ್ಯಂ

ಪರಾಶರ,ವ್ಯಾಸ , ವೇದವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತುಳಾಯ್ ಆಂಡಾಳ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ .

ಅಜ್ಜಿ : ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೆ. ನಿಮ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆಯಿರಿ, ನಾನು ಪೆರುಮಾಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಏನು ವಿಶೇಷ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಪರಾಶರ : ನಾನು ಹೇಳುವೆನು ಅಜ್ಜಿ. ಅದು ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ ಜನ್ಮ . ಅವರ ತಿರು ನಕ್ಷತ್ರ  ತಮಿಳು ತಿಂಗಳು “ಐಪ್ಪಸಿ” ಮಾಸದ “ತಿರುಮೂಲಂ “ ನಕ್ಷತ್ರದಂದು ಇದೆ.

ವೇದವಲ್ಲಿ :  ಹೌದು, ಇದು ಮುದಲ್ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ್, ಸೇನೈ ಮುದಲಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮ ಮಾಸ ಕೂಡ ಅಲ್ಲವೇ ಅಜ್ಜಿ ?

ಅಜ್ಜಿ : ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.  ನಾವು ಆಳ್ವಾರ್, ಆಚಾರ್ಯರು, ಅನುಷ್ಠಾನಂ , ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ತಿಳಿದು ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ . ಇನ್ನೂ ನಾವು ಅಪಚಾರಂ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ ಅಪಚಾರಂ  ಅಂದರೆ ಏನು ?

ಅಪಚಾರಂ   ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಅಥವಾ ಅವನ ಅಡಿಯಾರ್  (ಭಕ್ತರು) ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಮತ್ತು ಅವನ ಅಡಿಯಾರ್  ಅನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಮತ್ತು ಭಾಗವತರನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅಪಚಾರಂ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಅಪಚಾರಂ (ಅಪರಾಧಗಳು) ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು.

ಅತ್ತುಳಾಯ್ :  ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿ .

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ , ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮೂಲ / ಅಡಿಪಾಯ / ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ  ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಷ್ಠಾನಂ  / ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಮತ್ತು ಅವನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಲು ಅವರು ತುಂಬಾ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಪಚಾರ ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ (ಅಪಚಾರ ಪ್ರಕಾರಗಳು) ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಭಗವತ್ ಅಪಾಚರಂ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.

ವ್ಯಾಸ: ಎಂಪೇರುಮಾಣಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಭಗವತ್  ಅಪಚಾರಂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಜ್ಜಿ ?

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು. ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಭಗವತ್ ಅಪಚಾರಮ್ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನಾದ  ನಂತರ, ಇತರ ಧೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಕೂಡ ಭಗವತ್ ಅಪಾಚರಂ. ಎಲ್ಲವೂ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು

 • ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ, ವಾಯು, ವರುಣ, ಇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಧೇವತೇಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅಪರಾಧ
 • ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನಾದ  ನಂತರ, ಇತರ ಧೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಕೂಡ ಭಗವತ್ ಅಪಾಚರಂ. ಎಲ್ಲವೂ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು
 • ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು ಭಗವತ್ ಅಪಾಚರಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಂ ನಮಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ  ಆಜ್ಞೆಗಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅವನ ಆದೇಶದಂತೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಇದರರ್ಥ ನಾವು ಅಪರಾಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ
 • ಪರಾಶರ : ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ , ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಾನು ತಪ್ಪದೆ ನಿತ್ಯವೂ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
 • ಅಜ್ಜಿ : ಬಹಳ ಸಂತೋಷ
 • ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವತಾರಮ್‌ಗಳಾದ ರಾಮಾ, ಕೃಷ್ಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ  ಮಾನವರಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವನ ಅವತಾರಂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು
 • ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು
 • ಎಂಪೆರುಮಾನ್ಗೆ ಸೇರಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲು. ಇದು ಅವನ ವಸ್ತ್ರಂ (ಬಟ್ಟೆ), ತಿರುವಾಭರಣಮ್ (ಆಭರಣಗಳು) ಮತ್ತು ಅವನ ಜಮೀನಿನಂತಹವು  ಸ್ಥಿರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಅತ್ತುಳಾಯ್ : ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ . ಅಜ್ಜಿ ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ : ಖಂಡಿತ . ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನ ಅಡಿಯಾರ್ಗಳಿಗೆ  ಅಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಭಾಗವತ  ಅಪಚಾರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಭಗವತ್ ಅಪಾಚರಂ ಮತ್ತು ಭಗವತ ಅಪಚಾರಂಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾಗವತ ಅಪಾಚರಾಮ್ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿದೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ನೋವುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರಂಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಭಗವಥ ಅಪಚಾರಂ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

 • ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ನಮಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗಿಂತ  ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು
 • ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೋಯಿಸಬಾರದು
 • ಅವನ / ಅವಳ ಜನನ, ಜ್ಞಾನ, ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಂಪತ್ತು, ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳ, ಬಣ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀವೈಶ್ನವನನ್ನು ಅಗೌರವಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು

ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸದ / ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸದಂತೆ ಅವರು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರು.

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಖಂಡಿತ ಅಂತಹ ಅಪಚಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ

ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ : ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ

ಅಜ್ಜಿ : ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ  ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ  ಹೊರಗೆ ತುಂಬಾ ಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಡುವ ಸಮಯ ಇದು.

ಮಕ್ಕಳು: ಅಜ್ಜಿ , ನಾವು ತುಂಬಾ  ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅಜ್ಜಿ :  ಸಂತೋಷವಾಯಿತು

ಮಕ್ಕಳು ಅಜ್ಜಿ ಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://pillai.koyil.org/index.php/2018/11/beginners-guide-apacharams/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://pillai.koyil.org 

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

Leave a Comment