బాల పాఠము – కులశేఖర ఆళ్వార్

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< నమ్మాళ్వార్ మరియు మధురకవి ఆళ్వార్

వ్యాస మరియు పరాశరులు ఆండాళ్ నాన్నమ్మ వద్దకు వెళ్లి ఆళ్వారుల కథలను కొనసాగించమని అడుగుతారు.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: వ్యాస మరియు పరాశర! ఈవాళ నేను ఆళ్వారు అయిన ఒక రాజు గురించి చెబుతాను.

kulasekarazhwar

వ్యాస: వారు ఎవరు నాన్నమ్మ? వారి పేరు ఏమిటి? వారి విశేషమైన లక్షణాలు ఏమిటి?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: వారి పేరు కులశేఖర ఆళ్వారు. వారు మాఘమాసములో పునర్వసు నక్షత్రంలో కేరళలోని తిరువంజిక్కలంలో పుట్టారు. వారు క్షత్రియ కులములో పుట్టారు.

పరాశర: క్షత్రియ అంటే ఏంటి నాన్నమ్మ?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ:  సాధారణంగా క్షత్రియులు అంటే అధికారులు, రాజులు , చక్రవర్తుల లాగా. వాళ్లు రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తారు, పౌరులకు రక్షణ ఇస్తారు, మొదలగునవి.

వ్యాస: ఓ! మన రంగారాజుని లాగా, శ్రీరంగం నుండి వారు మనందరిని పాలించి మరియు రక్షణ ఇచ్చు నట్టుగా.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును. మన పెరుమాళ్ అందరి రాజు. కాని ప్రతి రాజ్యం ఒక రాజుచే పరిపాలించ బడును. ఈ రాజులు  స్తానిక ప్రజలచే గొప్పగా గౌరవించబడతారు. ఇక ఇతిహాసానికి వద్దాము. క్షత్రియ కులములో పుట్టడం వలన, వారిని వారు యేలేవారిగా, పూర్ణ స్వతంత్రులుగా భావించేవారు. కాని, శ్రీమన్నారాయణుని అనుగ్రహముతో, వారు పెరుమాళ్ కు  పరతంత్రులని  తెలుసుకున్నారు మరియు పెరుమాళ్ ప్రతిష్ఠతలను వినుట యందు రుచి అభివృద్ధి చెంది, భాగావతుల యందు కూడా చాలా జాగ్రత్త భక్తి భావములు కనబరిచేవాడు.

పరాశర: నాన్నమ్మ, భాగవతులని ఆదరించడంలో మనం మధురకవి ఆళ్వార్ లాగా ఉండాలని మీరు చెప్పారు నాకు గుర్తు ఉంది. వారు వీరి లాగా ఉండేవారా నాన్నమ్మ?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: చాలా బావుంది పరాశర. అవును, కులశేఖర ఆళ్వారుకు శ్రీరామాయణం అంటే గొప్ప అనురాగం విశ్వాసం ఉండేది. చూడండి, మన సాంప్రదాయములో “శ్రీరాము” ని ప్రేమతో “పెరుమాళ్” అని పిలుస్తారు. కులశేఖర ఆళ్వారులకు శ్రీరాముని యందు మరియు శ్రీరామాయణం యందు గల అనురాగ విశ్వాసముల వలన, వారు స్వయముగా “కులశేఖర పెరుమాళ్” గా పిలువబడ్డారు. వారు శ్రీరామాయణాన్ని పండితుల నుండి ప్రతి రోజు విని ఆ సంఘటనలో మునిగిపోయేవారు. ఒకసారి,  శ్రీరాముడుని 14000 రాక్షసులు దాడి చేసారు అని విని, కంగారు పడి వారి సేనను వెళ్లి శ్రీరామునికి సాయం చేయమని ఆదేశము ఇచ్చారు. శ్రీరాముడు ఆ రాక్షసులను ఒకే చేతితో ఓడించారని అక్కడి భాగవతులు వారికి చెప్పి ఓదార్చేవారు.

వ్యాస: వారు నిండా పెరుమాళ్ గురించి వినడంలో నిమగ్నంగా ఉంటే రాజ్యాన్ని ఎలా పాలించే వారు నాన్నమ్మ?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును. అది చాలా మంచి ప్రశ్న. వారు రాజ్యములో ఎక్కువ దృష్టి పెట్టలేకపోయారు. వారి మంత్రులు పెరుమాళ్ భక్తులు భాగవతులు యందు అనురాగాన్ని తొలగించాలని ఆలోచించారు. రాజభాండాగారంలోని మందిరములోని పెరుమాళ్ హారము ఒకటి దొంగిలించి అది భాగవతులు దొంగిలించారని వారికి చెప్పారు. వారు మంత్రులు చెప్పిన మాటలు నమ్మలేదు. పురాణ ఆచారము ప్రకారము  తమ మాటలు నిజమని నిరూపించుకోవటానికి పాము ఉన్న కుండలో చెయ్యి పెట్టాలి. ఆ పని చేయటానికి ఆ వ్యక్తి చాలా సాహసవంతుడై తన మాటపై నమ్మకము ఉన్నవారై ఉండాలి. కులశేఖర పెరుమాళ్ పాము ఉన్న కుండను తీసుకొని రమ్మన్నారు,  ధైర్యముగా తన చెయ్యి లోపల పెట్టి భాగవతులు నిర్దోశులని చాటారు.

పరాశర: అది చాలా బావుంది నాన్నమ్మ.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును, ఇంకా, శ్రీరాముడు ఎలాగైతే పెరియ పెరుమాళ్ పై గొప్ప అనురాగము ఉండేదో అలాగే కులశేఖర ఆళ్వారుకు కూడా పెరియ పెరుమాళ్ మరియు శ్రీరంగం అంటే గొప్ప అనురాగము ఉండేది.

వ్యాస: శ్రీరామునికి మరియు పెరియ పెరుమాళ్లకు సంబంధం ఏమిటి నాన్నమ్మ?

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అయోధ్యలో శ్రీరామునికి తిరువారాధన పెరుమాళ్ గా పెరియ పెరుమాళ్ ఉండేవారు. తిరువారాధన పెరుమాళ్ అంటే మనము ఇంట్లో ఆరాధించే పెరుమాళ్. అయితే శ్రీరాముడు వారి రాజభవనములో పెరియ పెరుమాళ్లను ఆరాధించే వారు. కాని వారి పెరుమాళ్లను ప్రియ భక్తుడైన విభిషనునికి బహుమతిగా ఇచ్చారు. విభీషణుడు పెరియ పెరుమాళ్ల ను లంకకు తీసుకోని వెళ్లుతుండగా, వారు సంధ్యావందనం చేయుటకు శ్రీరంగంలో ఆగారు. సంధ్యా వందనము తరువాత, వారు లంకకు యాత్ర కొనసాగిస్తామనుకున్నారు,  పెరియ పెరుమాళ్ విభిషనునితో తనకు ఈ ప్రదేశము చాలా నచ్చినదని మరియు వారు ఇక్కడే ఉండి లంకా వైపు దక్షిణ దిక్కుగా ముఖము చేసి ఉంటానని అన్నారు. విభీషణుడు పెరియ పెరుమాళ్ల యొక్క మాటను అంగీకరించి వారిని వదిలి లంకకు వెళ్ళారు. అట్లా, పెరియ పెరుమాళ్ శ్రీరంగానికి వేంచేశారు మరియు అలాగే ఇప్పటికి ఇక్కడే ఉండిపోయారు.

పరాశర: ఓ! వినటానికి చాలా బాగుంది నాన్నమ్మ. పెరుమాళ్( శ్రీరాముడు) మరియు పెరియ పెరుమాళ్ల మధ్య ఈ సంబంధం ముందు మాకు తెలియదు.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అయితే, కులశేఖర ఆళ్వారుకు కూడా పెరియ పెరుమాళ్ అన్నా శ్రీరంగం అన్నా గొప్ప అనురాగము ఉండేది. వారు ప్రతి రోజు వారి రాజ్యము నుండి శ్రీరంగానికి వచ్చేవారు మరియు తిరిగి వెళ్ళేవారు కాదు. వారు రాజ్యం పరిపాలించాలని వారి మంత్రులు వారికి ఏదో ఒక కారణం చెప్పేవారు .  చివరికి, వారు రాజ్యాన్ని వదిలి శ్రీరంగానికి చేరుకుంటారు. వారు పెరుమాళ్ ప్రశంసలో పెరుమాళ్ తిరుమొళి పాడి కొంత కాలం శ్రీరంగంలో ఉన్నారు. ఆఖరున, ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలి శాశ్వతంగా సేవ చేయటానికి పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు.

వ్యాస: నాన్నమ్మ, ఎంత ఎక్కువ ఆళ్వారుల గురించి వింటే అంత ఎక్కువ పెరుమాళ్ గురించి తెలుసుకుంటాం ఎందుకంటే వారి జీవిత దృష్ఠి మొత్తం పెరుమాళ్ పైనే ఉండేది.

ఆండాళ్ నాన్నమ్మ: అవును. మనం కూడా మన జీవిత దృష్ఠిని పెరుమాళ్ మరియు వారి భక్తుల వైపు ఉంచాలి. ఇప్పుడు మనము కులశేఖర ఆళ్వారు సన్నిధికి వెళ్లి వారిని దర్శించుకుందాం.

వ్యాస మరియు పరాశర: సరే నాన్నమ్మ. ఇప్పుడు వెళ్దాం పదండి.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

మూలము: http://pillai.koyil.org/index.php/2014/11/beginners-guide-kulasekarazhwar/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *