బాల పాఠము – తిరువాయ్మోళి పిళ్ళై

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

  శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<<బాల పాఠము – పిళ్ళై లోకాచార్య శిష్యులు

పిళ్ళై లోకాచార్య శిష్యుల గురించి మరింతగా చర్చించడానికి పిల్లలందరూ ఇంటికి వచ్చినపుడు ఆండాళ్ నాన్నమ్మ వంటచేయటంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. నాన్నమ్మ అందరిని చిరునవ్వుతో స్వాగతించారు. ఆమె పిల్లలకు పంచడానికి శ్రీరంగనాథుని ప్రసాదంతో నిరీక్షిస్తూ ఉన్నారు.

నాన్నమ్మ: పిల్లలూ లోపలికి రండి, పెరుమాళ్ ప్రసాదం తీసుకోండి. మీకందరికీ మనం ముందు చర్చించుకున్న విషయాలు గుర్తున్నాయని ఆశిస్తున్నాను.

వ్యాస: నాన్నమ్మా, మనం కూరకుళోత్తమ దాసు, విళాంచోళ్ళై పిళ్ళై  గురించి నేర్చుకున్నాము. 
ఇంకా “ఆచార్య అభిమానమే ఉద్ధారకం” అనే లోకోక్తిని గురించి కూడా నేర్చుకున్నాము.

నాన్నమ్మ: పిల్లలూ, మిమ్ములను చూస్తుంటే గర్వంగా ఉంది, ఈ రోజు పిళ్ళై లోకాచార్య శిష్యులలో మరొకరైన తిరుమలై ఆళ్వారు గురించి మరింత తెలుసుకుందాము.

అత్తుళాయ్: నాన్నమ్మా, తిరుమలై ఆళ్వారుకి ఆ పేరు ఆళ్వారుల తిరువాయ్మోళిపై వారికి ఉన్న అనురాగం వల్ల వచ్చిందని నేను విన్నాను. నిజమేనా నాన్నమ్మా!

నాన్నమ్మ: అవును అత్తుళాయ్, వారిని శ్రీశైలేశ, శాటకోపదాసు మరియు ముఖ్యంగా తిరువాయ్మోళి పిళ్ళై అని కూడా పిలుస్తారు. నమ్మాళ్వార్ మరియు ఆళ్వారుల యొక్క తిరువాయ్మోళి పట్ల వారికున్న అనురాగం కారణంగా వారికి ఈ పేరు వచ్చింది. తిరుమలై ఆళ్వారుకి తన చిన్న వయస్సులో పిళ్ళై లోకాచార్య యొక్క తిరువడి వద్ద పంచ సంస్కారం జరిగింది.  కాని కొంతకాలం తర్వాత, తిరుమలై ఆళ్వార్ మన సాంప్రదాయానికి దూరమై మధురై రాజ్యంలో ప్రధాన సలహాదారుడిగా సేవ చేయసాగారు.

వ్యాస: ఓ, కానీ నాన్నమ్మా అప్పుడు తిరుమలై ఆళ్వారుని మళ్లీ సంప్రాదయాంలోకి ఎవరు తెచ్చారు?

నాన్నమ్మ: పిల్లలు, నేను మీ ఉత్సుకతని అభినందిస్తున్నాను. తన చివరి రోజులలో పిళ్ళై లోకాచార్య,
కూరకుళోత్తమ దాసు మరియు ఇతర శిష్యులను తిరుమలై ఆళ్వారుని సంస్కరించి మరలా 
సాంప్రదాయంలోకి తీసుకురామని ఆదేశించారు.

వేదవల్లి: నాన్నమ్మా, కూరకుళోత్తమ దాసు తిరుమలై ఆళ్వారుని సంస్కరించేందుకు ఏమి చేశారు? 
నాన్నమ్మా మాకు మీరు చెప్పగలరా?

నాన్నమ్మ: సరే, ఒకసారి తిరుమలై ఆళ్వార్ తన పల్లకీలో యదావిధిగా సంచరిస్తున్నారు. అప్పుడు కూరకుళోత్తమ దాసు తిరువిరుత్తం పాటిస్తుండగా వింటారు. తిరుమలై ఆళ్వారుకి పిళ్ళై లోకాచార్య యొక్క ఆశీర్వాదాలు ముందే కలిగి ఉన్నందున, వారు కూరకుళోత్తమ దాసు యొక్క గొప్పతనాన్ని అర్ధం చేసుకో గలుగుతారు. తిరుమలై ఆళ్వార్ పల్లకీ నుండి క్రిందకు దిగి 
తిరువిరుత్తం  అర్ధాలను నేర్పించమని కూరకుళోత్తమ దాసును అభ్యర్థించారు.

పరాశర: నాన్నమ్మా, మాకు కూరకుళోత్తమ దాసు వద్ద నుండి తిరుమలై ఆళ్వార్ ఎలా నేర్చుకున్నారనే దాని గురించి మరింతగా చెప్పండి.

నాన్నమ్మ: కూరకుళోత్తమ దాసు, తిరుమలై ఆళ్వారుకి బోధించడానికి వస్తారు. వారు తిరుమలై ఆళ్వారు ఊర్ధ్వ పుండ్రం పెట్టుకునేటప్పుడు పిళ్ళై లోకాచార్యుల తనియన్ పాటిస్తుండగా గమనించి సంతోషిస్తారు. అయితే తిరుమలై ఆళ్వారు తరగతికి క్రమంగా హాజరు కాలేకపోతారు. తిరుమలై ఆళ్వారు కూరకుళోత్తమ దాసును క్షమాపణ కోరుతారు. కూరకుళోత్తమ దాసు వారి క్షమాపణ స్వీకరించి వారి శేష ప్రసాదాన్ని ఇస్తారు. తిరుమలై ఆళ్వారు సంతోషంతో స్వీకరిస్తారు, అప్పటినుండి వారు పూర్తిగా భౌతిక కార్యకలాపాలను విడిచి, రాజ్యాధికారాన్ని యువరాజుకి అప్పగించి రాజ్యాన్ని వదిలిపెట్టేస్తారు.

వారి చివరి రోజులలో కూరకుళోత్తమ దాసు,  తిరుమలై ఆళ్వారుని తిరుక్కన్నంగుడి పిళ్ళై వద్దకు వెళ్లి తిరువాయ్మోళిని సవివరంగా నేర్చుకోమని నిర్దేశిస్తారు. తరువాత, వారు అన్ని రహస్య అర్థాలను విళాంచోళై పిళ్ళై వద్ద నేర్చుకున్నారు. కూరకుళోత్తమ దాసులవారు పరమపదించిన తరువాత, పిళ్ళై లోకాచార్యను ధ్యానిస్తూ తిరుమలై ఆళ్వారు దాసుల వారి చరమ కైంకర్యాలు పెద్ద ఎత్తున నిర్వహిస్తారు.

వ్యాస: నాన్నమ్మా, ఆ పైన తిరుమలై ఆళ్వారు మన సాంప్రాదయాన్ని నడిపించారా?

నాన్నమ్మ: కాదు వ్యాస, నేను ముందు చెప్పినట్లుగా, తిరుమలై ఆళ్వారు తిరుక్కన్నంగుడి పిళ్ళై వద్దకు వెళ్లి తిరువాయ్మోళి నేర్చుకోవడం ప్రారంభించారు. వారు పాసురాల అర్థాలను వివరంగా తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటారు. అందువల్ల పిళ్ళై వారిని తిరుప్పుట్కుళి జీయర్ వద్దకు నేర్చుకోమని పంపుతారు. దురదృష్టవశాత్తు వీరు చేరికునే ముందే జీయర్ వారు పరమపదం చేరుకుంటారు. తిరుమలై ఆళ్వారు చాలా నిరాశ చెందుతారు, తరువాత దేవ పెరుమాళ్ (కాంచీపురం వరదరాజస్వామి) మంగళాశాసనం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటారు.

పరాశర: నాన్నమ్మా, రామానుజులు ఆలవందార్ వద్దకు చేరుకునే ముందే వారు పరమపదించి నట్టుగా ఉంది  ఈ సంఘటన కూడా, అవునా నాన్నమ్మా?

నాన్నమ్మ: అవును పరాశర, అప్పుడు వారు దేవ పెరుమాళ్ కి మంగళాశాసనం చేయటానికి అక్కడకు  చేరుకుంటారు; అక్కడ ప్రతి ఒక్కరూ వారిని స్వాగతిస్తారు, దేవ పెరుమాళ్ తిరుమలై ఆళ్వారుకి వారి శఠకోపంతో, మాలలతో, చందనంతో ఆశీర్వదిస్తారు. దేవ పెరుమాళ్ నాలూర్ పిళ్ళైని తిరుమలై ఆళ్వారుకి తిరుప్పుట్కుళి జీయర్ వద్ద నేర్చుకోలేక పోయిన తిరువాయ్మోళి ఈడు వ్యాక్యానంతో పాటు  అరుళిచ్చెయల్ (దివ్య ప్రబంధం) అర్థాలను కూడా బోధించమని ఆదేశిస్తారు.

నాలూర్ పిళ్ళై బోధించడానికి సంతోషపడతారు, కానీ వారి వృద్ధాప్యం కారణంగా తిరుమలై ఆళ్వారుకి సరిగ్గా బోధించలేనేమోనని భావిస్తారు. అప్పుడు తిరుమలై ఆళ్వారుకి నేర్పడానికి నాలూర్ పిళ్ళై కుమారుడు నాలూర్ వాచ్చాన్ పిళ్ళైని దేవ పెరుమాళ్ ఆదేశిస్తారు. ఈ దివ్య ఆజ్ఞ వినగానే, నాలూర్ పిళ్ళై  తిరుమలై ఆళ్వారుని ఎంతో సంతోషంగా స్వీకరించి వారిని నాలూర్ వాచ్చాన్ పిళ్ళై వద్దకు తీసుకొని వచ్చి ఈడుతో పాటు అరుళిచ్చెయల్ అర్థాలను కూడా బోధించమని చెప్తారు. ఈ సంఘటన గురించి విన్న తిరునారాయణపురత్తు ఆయీ మరియు తిరునారాయణపురత్తు, పిళ్లై నాలూర్ వాచ్చాన్ పిళ్ళైని
మరియు తిరుమలై ఆళ్వార్ లను తిరునారాయణపురానికి వచ్చి కాలక్షేపాన్ని వివరంగా కొనసాగించుకోమని తద్వారా తాముకూడా నేర్చుకోగలమని విన్నపించుకుంటారు. వారి ఆహ్వానాన్ని స్వీకరించి వారిరువురు తిరునారాయణపురంలో కాలక్షేపాన్ని వివరంగా కొనసాగిస్తారు. అక్కడ తిరుమలై ఆళ్వారు ఈడు వివరంగా లోతైన అర్థాలతో నేర్చుకుంటారు. నాలూర్ వాచ్చాన్ పిళ్ళై,
తిరుమలై ఆళ్వారు వారి సేవా భావాన్ని మెచ్చుకుని వారి తిరువారాధన పెరుమాల్ను ఆళ్వారుకి ఇస్తారు. తద్వారా ఈడు 36000 పడి నాలూర్ వాచ్చాన్ పిళ్ళై నుండి ముగ్గురు గొప్ప పండితులు – తిరుమలై ఆళ్వారు, తిరునారాయణపురత్తు ఆయీ మరియు తిరునారాయణపురత్తు పిళ్లై ద్వారా ప్రచారంలోకి వచ్చింది. ఆ తరువాత తిరుమలై ఆళ్వారు ఆళ్వార్ తిరునగరికి వెళ్లి అక్కడే ఉండిపోవాలని నిర్ణయించుకుంటారు.

వ్యాస: ఆళ్వార్ తిరునగరి నమ్మాల్వారి జన్మ స్థలం కదా నాన్నమ్మా? ఆళ్వార్ తిరునగరి చాలా దీనదశలో ఉన్నప్పుడు తిరుమలై ఆళ్వారు పునరుద్ధరించారని నేను విన్నాను. దయచేసి మాకు ఆ చరితం గురించి చెప్పండి నాన్నమ్మా.

నాన్నమ్మ: అవును వ్యాస. తిరుమలై ఆళ్వారు ఆళ్వార్ తిరునగరికి వచ్చినప్పుడు, అది ఒక అడవిలా ఉండేది. ముస్లింల దండయాత్ర సమయంలో, ఆళ్వార్ ఆళ్వార్ తిరునగారిని వదిలి కర్ణాటక / కేరళ సరిహద్దుకు వెళ్ళిపోతారు. చాలా ప్రయత్నించి తిరుమలై ఆళ్వారు అడవిని తొలగించి ఆ పట్టాణాన్ని మరియు ఆలయాన్ని పునర్నిర్మిస్తారు, ఆలయ వీధులను తిరిగి స్థాపించారు. వారు మధురై రాజు సహాయంతో ఆళ్వార్ని తిరిగి తీసుకువస్తారు. వారు ఆళ్వార్ అన్నా, తిరువాయ్మోళి అన్నా గొప్ప భక్తి గౌరవాలు చూపించేవారు. వారు నిరంతరం తిరువాయ్మోళి పాటించే వారు, క్రమేణా వారు తిరువాయ్మోళి పిళ్ళై అని పిలవబడ్డారు. వారు దివ్యమైన భావిష్యదాచార్య (ఎమ్బెరుమానార్) విగ్రహాన్ని వెలికి తీసి 
ఎమ్బెరుమానార్ కోసం ఆ పట్టణం యొక్క పశ్చిమ భాగంలో చుట్టూ 4 మాడవీధులతో ఎదుట సన్నిధి వీధితో ఒక ప్రత్యేక ఆలయాన్ని ఏర్పాటుచేస్తారు. వారు ఆలయ జాగ్రత్త కోసం సంరక్షకులను కూడా నియమిస్తారు. వారు లేకుండా, ఇవాల మనం చూస్తున్న ఆళ్వార్ తిరునగరిని ఊహించుకోలేము. 

Image result for manavala mamuni

అప్పుడు తిరువాయ్మోళి పిళ్ళై గురించి విని, అళగియ మణవాళన్ (మణవాళ మాముని సన్యాసాశ్రమానికి ముందు) ఆళ్వార్ తిరునగరికి వెళ్లి, వారికి శిష్యులుగా మారి వారికి సేవ చేసుకుంటూ అరుళిచ్చెయల్ పూర్తి అర్ధాలతో నేర్చుకుంటారు. తిరువాయ్మోళి పిళ్ళై వారి చివరి రోజులలో, వారి తదుపరి సాంప్రదాయ  ఆచార్యులు ఎవరని చింతిస్తుండగా అళగియ మణవాళన్ ఆ బాధ్యతను తాను తీసుకుంటానని మాట ఇస్తారు. దానికి తిరువాయ్మోళి పిళ్ళై సంతోషించి, అళగియ మణవాళన్ వారిని శ్రీభాష్యం నేర్చుకొని, జీవితాంతం వారి పూర్తి దృష్టి తిరువాయ్మోళి మరియు తిరువాయ్మోళి వ్యాఖ్యానాలపై పెట్టమని కోరుతారు. ఆ తరువాత తిరువాయ్మోళి పిళ్ళై పరమపదానికి చేరుకుంటారు, అళగియ మణవాళన్ వారి చరమ కైంకర్యాలు పూర్తి చేస్తారు.

తిరువాయ్మోళి పిళ్ళై వారి జీవితాన్ని నమ్మాళ్వారికి మరియు తిరువాయ్మోళికి అంకితం చేశారు. వారి యొక్క ప్రయత్నాల వల్ల మనకు ఈడు 36000 పడి వ్యాఖ్యానం అందింది, అళగియ మణవాళన్ చేత విస్తృతంగా విస్తరింపబదిండి. కాబట్టి పిల్లలూ, తిరువాయ్మోళి పిళ్ళై తిరువాడిని ప్రార్థించి, ఎమ్బెరుమానార్ మరియు ఆచార్యులపై వారికున్న భక్తి ప్రపత్తులను మనకు కూడా ప్రాసాదించమని వేడుకుందాం.

పిల్లలు పూర్తి ఆశీర్వాదాలతో, చర్చను గురించి ఆలోచిస్తూ ఇళ్ళకు వెళతారు.


మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2018/05/beginners-guide-thiruvaimozhip-pillai/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *