ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಅನುಷ್ಠಾನಮ್

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರು ಮತ್ತು ಇತರರು

ಪರಾಶರ , ವ್ಯಾಸ , ವೇದವಲ್ಲಿ  ಮತ್ತು ಅತ್ತುಳಾಯ್  ಅವರು ಆಂಡಾಲ್  ಅಜ್ಜಿ  ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

ಅಜ್ಜಿ : ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಪೆರುಮಾಳ್ಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ವೇದವಲ್ಲಿ : ನಾನು  ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಜ್ಜಿ . ನೀವು ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು “ಶೂಡಿಕ್ ಕೊಡುತ್ತ ಶುಡರ್ಕೋಡಿ” ಆಂಡಾಲ್ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್  ಅವರ ಜನ್ಮ ತಿಂಗಳು. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವು ತಮಿಳು ತಿಂಗಳ “ಆಡಿ ” ಮತ್ತು  “ಪೂರಂ” ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದೆ .

ಪರಾಶರ : ಹೌದು. ಈ ತಿಂಗಳು ನಾಥಮುನಿಗಳ್  ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಆಳವಂದಾರ್  ಅವರ ಜನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ. ತಮಿಳು  ಜನ್ಮ ತಿಂಗಳು “ಆಡಿ ” & ನಕ್ಷತ್ರ “ಉತ್ತರಾಡಂ ”. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯೇ  ಅಜ್ಜಿ ?

ಅಜ್ಜಿ : ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ . ಆಳ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಅನುಷ್ಠಾನಂಗಳ್  (ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು) ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ.

ಅತ್ತುಳಾಯ್ : ಅಜ್ಜಿ , ಅನುಷ್ಠಾನಂ ಎಂದರೇನು?

ಅಜ್ಜಿ : ನಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ, ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಂ  (ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಮುಂಜಾನೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ನಿಯಮ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಂಡಾಲ್ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್   ತನ್ನ ತಿರುಪ್ಪಾವೈಯಲ್ಲಿ “ನಾಟ್ಕಾಲೇ  ನೀರಾಡಿ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ವ್ಯಾಸ : ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ , ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅದು ತಿರುಪ್ಪಾವೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡೆನೆಯ ಪಾಸುರ  .

ಅಜ್ಜಿ : ನಿಖರವಾಗಿ ! ಮುಂಜಾನೆ ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಜಪಿಸುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ತಿರುಮಣ್  ಕಾಪ್ಪು ಮತ್ತು ಉಪನಯನಂ ಹೊಂದಿದವರು ಸಂದ್ಯಾವಂಧನಂ ಮತ್ತು ಇತರ ದೈನಂದಿನ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಂಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಪರಾಶರ ಮತ್ತು  ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ , ನಾವು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಂಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ! ವೇದವಲ್ಲಿ : ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಿರುಮಣ್  ಕಾಪ್ಪು ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಿರುಮಣ್  ಕಾಪ್ಪು ಧರಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾರಣವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ.  ಅಜ್ಜಿ , ನಾವು ಕೇಳಲು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ

ಅಜ್ಜಿ : ಸರಿ , ಕೇಳಿ . ತಿರುಮಣ್  ಕಾಪ್ಪು – ಕಾಪ್ಪು ಎಂದರೆ ರಕ್ಷೆ . ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಪಿರಾಟ್ಟಿ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವರು . ತಿರುಮಣ್  ಕಾಪ್ಪು ಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅವರ ಭಕ್ತರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುವುದು.  ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮತ್ತು ಗರ್ವದಿಂದ ಧರಿಸಬೇಕು

ವೇದವಲ್ಲಿ : ತಿರುಮಣ್  ಕಾಪ್ಪು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ

ಎಲ್ಲರೂ : ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ .

ಅಜ್ಜಿ : ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಕ್ಕಳೆ . ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿ. ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾವು ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ  ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ನಾವು ಪೆರುಮಾಳ್ ಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಪೆರುಮಾಳ್  ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ  ಸತ್ವ  ಗುಣ  (ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು) ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಪರಾಶರ : ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಅದನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪೆರುಮಾಳ್  ತೀರ್ಥಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೇ, ನಾವು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ .

ಅಜ್ಜಿ : ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಕೆಲವು ಪಾಸುರಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನಾವು ಪ್ರಸಾದಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪೆರುಮಾಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರವು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಅತ್ತುಳಾಯ್ : ನಾಲಿಗೆಗೆ ಆಹಾರ! ಅದೇನು ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ ?

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು ಮಗು . ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ದೈವಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಜಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್  ಅವರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನುನ್   ಚಿರುತ್ತಾಂಬುನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ  ಕುರುಗೂರ್ ನಂಬಿ (ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು) ಹೇಳುವುದು ಅವನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸವಿಯುವಂತಿದೆ.

( ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್– ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್)

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಅಜ್ಜಿ , ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಗಾಗಿ ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ  ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಜ್ಜಿ . ಇಂದಿನಿಂದ , ನಾವು ಕಣ್ಣಿನುನ್   ಚಿರುತ್ತಾಂಬು ಪಠಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನಂತರ  ನಾವು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ..

ಅಜ್ಜಿ : ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ , ನೀವು ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿವೆ .ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಿ

ಅಜ್ಜಿ : ಅದನ್ನು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈಗ  ಹೊರಗೆ ತುಂಬಾ ಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ.

ಮಕ್ಕಳು ಅಜ್ಜಿ ಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://pillai.koyil.org/index.php/2018/08/beginners-guide-anushtanams/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://pillai.koyil.org 

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *