బాల పాఠము – ఆండాళ్

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

శ్రీ వైష్ణవం – బాల పాఠము

<< పెరియాళ్వార్

andal-birth-mirror

ఆండాళమ్మ ప్రొద్దున్నే పాలవాడి దగ్గర నుండి ఆవు పాలని తీసుకుని లోపలికి వచ్చారు. వేడి చేసి ఆవిడ వ్యాస పరాశరులకు ఇచ్చారు. పిల్లలిద్దరూ ఇద్దరూ పాలు త్రాగారు.

పరాశర: నాన్నమ్మా, ఒకసారి మీరు ఆండాళ్ గురించి చెప్తానని అన్నారు. ఇప్పుడు చెప్తారా?

బామ్మగారు: ఓ! తప్పకుండా. ఇప్పుడు ఆండాళ్ గురించి చెప్పే సమయమైంది.

బామ్మగారితో పిల్లలిద్దరూ వాకిట్లో కూర్చున్నారు.

బామ్మగారు: ఆండాళ్ పెరియాళ్వార్ల పుత్రిక. ఆవిడ శ్రీవిల్లిపుత్తూర్లో జన్మించింది. ఆండాళ్ పెరియాళ్వారుకు గుడి ప్రక్కనే ఉన్నఒక తోటలో తులసి మొక్క దగ్గర దొరికింది. ఆవిడ ఆషాడ మాసంలో పుబ్బ నక్షత్రంలో జన్మించింది. ఈ రోజు కూడా తిరువాడిప్పూరంగా ఎంతో గొప్పగా జరుపుకుంటారు. పెరుమాళ్ళ భక్తిని గోరుముద్దలతో ఆండాళ్కు తినిపించేవారు పెరియాళ్వారు.

వ్యాస: ఓ! బాగుంది నాన్నమ్మ. ఇప్పుడు మీరు మాకు భోదిస్తున్నట్టుగానా?

బామ్మగారు: అవును. నిజానికి దీనికంటే ఎక్కువే. ఎందుకంటే పెరియాళ్వార్లు మహాభక్తితో కైంకర్యంలో మునిగి ఉండేవారు. ఆమెకు ఎప్పుడూ పెరుమాళ్ళ కైంకర్య విషయాలను చెప్తుండేవారు. ఆ కారణంగా ఆవిడ 5 సంవత్సరాల లేత వయస్సులోనే పెరుమాళ్ళు తనను పెళ్లి చేసుకుంటారని, ఆవిడ ఆతనిని సేవించకోవచ్చని కలలు కంటూ ఉండేది.

పరాశర: ఓ! వారు ఏ కైంకర్యం చేస్తుండేవారు నాన్నమ్మా?

బామ్మగారు: వారి ముఖ్యమైన కైంకర్యం గుడి తోటను చూసుకోవడం, పెరుమాళ్ళకు ప్రతి రోజు మంచి మంచి దండలు తయారు చేయడం. వీరు దండలు కట్టి ఇంట్లో పెట్టి ఉంచేవారు. ఇతర పనులను ముగించుకొన్న తరువాత గుడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ దండలను తీసుకోని వెళ్లి పెరుమాళ్ళకు సమర్పించేవారు. వారు దండలు ఇంట్లో పెట్టినప్పుడు, ఆండాళ్ వాటిని ధరించి తాను బాగుందో లేదోనని చూసుకునేది. ఆ దండలతో తనని పెరుమాళ్ళు చూస్తారని ఊహించుకునేది.

వ్యాస: అయితే, పెరియాళ్వార్లకు ఈ విషయము అసలు తెలియనే తెలియదా?

బామ్మగారు: అవును. చాలా రోజుల వరకు, వారికి ఈ విషయం తెలియదు. పెరుమాళ్ళు కూడా ఆ మాలలను ఎంతో ప్రీతితో స్వీకరించేవారు. ఎందుకంటే అవి తనకు ప్రియమైన ఆండాళ్ ధరించినవి కాబట్టి. ఒక రోజు, పెరియాళ్వార్లు మాలము తయారు చేసి, ఇంట్లో పెట్టి వెళ్లారు. ఆండాళ్ ఎప్పటి లాగానే తాను ధరించింది. తరువాత, పెరియాళ్వార్లు వాటిని గుడికి తీసుకొని వెళ్లారు. ఒక మాలలో ఒక వెంట్రుకను చూసి ఆ మాలలను తిరిగి ఇంటికి తీసుకోని వచ్చేస్తారు. ఆండాళ్ ధరించి ఉండవచ్చని గ్రహించి, మరో మాలను సిద్ధం చేసి గుడికి తీసుకోని వెళ్లతారు. పెరుమాళ్ళు కొత్తగా చేసిన మాలను తిరస్కరించి, ఆండాళ్ ధరించిన మాలనే కావలెనని అడుగుతారు. పెరియాళ్వార్లు తన పుత్రిక భక్తిని అర్థం చేసుకుంటారు. ఆండాళ్ పైన పెరుమాళ్ళ ప్రేమను కూడా అర్థం చేసుకుంటారు. ఇంటికి వెళ్లి ఆండాళ్ ధరించిన దండను తీసుకొని వచ్చి సమర్పిస్తారు. పెరుమాళ్ళు సంతోషంగా ధరిస్తాతు.

వ్యాస పరాశరులు ఆశ్చర్యపోయి నిలుచొని ఆండాళ్ గురించి, పెరిమాళ్ళ పట్ల ఆమె భక్తి గురించి వింటున్నారు.

వ్యాస: తరువాత ఏమి అయ్యింది నాన్నమ్మా?

బామ్మగారు: పెరుమాళ్ళపైన ఆండాళ్ భక్తి రోజు రోజుకి పెరిగింది. లేత వయసు లోనే, ఆవిడ తిరుప్పావై, నాచ్చియార్ తిరుమొళి పాడింది. మార్గళి మాసంలో, ప్రతి గుడిలో ఇంట్లో తిరుప్పావై సేవిస్తారు. చివరిగా, ఆండాళ్ను కళ్యాణము చేసుకోవడానికి శ్రీరంగానికి తీసుకోని రమ్మని పెరియ పెరుమాళ్ పెరియాళ్వారుని ఆదేశిస్తారు. పెరియాళ్వార్లు ఎంతో సంతోషంగా ఆండాళ్ను గొప్ప ఊరేగింపుతో శ్రీరంగానికి తీసుకొని వస్తారు. ఆండాళ్ నేరుగా పెరియ పెరుమాళ్ళ సన్నిధిలోకి వెళ్ళిన తరువాత పెరుమాళ్ళు తనను స్వీకరించి, ఆమెను పరమపదానికి తిరిగి వెళ్లిపోతారు.

పరాశర: ఆవిడ తిరిగి వెళ్లిపోవుట అంటే?

బామ్మగారు: ఆవిడను భూదేవి అవతారంగా భావిస్తారు. అందరు ఆళ్వార్లు ఈ భూలోకంలో అవతరించి పెరుమాళ్ళ కృపతో ఆళ్వార్లుగా అయినట్టుగా కాకుండా, ఆండాళ్ మనలందరికి భక్తి మార్గ దర్శనం చేయడానికి  పరమపదం నుండి దిగివచ్చింది. తన పని ముగించుకొని పరమపదానికి తిరిగి వెళ్లిపోయింది.

పరాశర: ఓ! చాలా బాగుంది నాన్నమ్మా. ఎంతటి దయామయి ఆమె.

బామ్మగారు: చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు, మీరిద్దరూ తిరుప్పావైని నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే  వచ్చే మార్గళి మాసంలో మీరు కూడా పఠించాలి.

వ్యాస పరాశరులు: తప్పకుండా నాన్నమ్మా. ఇప్పుడే మొదలు పెడదాం.

బామ్మగారు వారికి నేర్పించడం మొదలుపెట్టారు. ఆ అబ్బాయిలు నిష్ఠగా నేర్చుకున్నారు కూడా.

మూలము : http://pillai.koyil.org/index.php/2014/12/beginners-guide-andal/

పొందుపరిచిన స్థానము http://pillai.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

Leave a Comment