Posters – SrI rAmAnuja kathAmrutham

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Posters

SrI rAmAnujA – yathirAja who appread to uplift everyone

Sri rAmAnuja kathAmrutham series – We are presenting the life history of SrI rAmAnuja in six languages in a beautiful pictorial manner.

Text preparation/Proof reading/Poster preparation:

  • English – Smt Janaki/Smt Lakshmi & Smt Kousalya/Smt Janaki & Chi SrIshailan
  • thamizh – Smt Kannammal/Smt Bhooma & Smt Kousalya/Smt Janaki & Chi SrIshailan
  • Hindi – Sri Shyamsundar/Smt Kannammal/Smt Janaki & Chi SrIshailan
  • Kannada – Smt Subadhra/Sri Keshav/Sow Anjali
  • Telugu – Smt Vaishnavi/Smt Sridevi/Sow Anjali
  • Malayalam – Sow Arsha/Sri Jayakrishna/Sow Arsha

Linking/Publishing by Smt Radhika

Leave a Comment