Author Archives: ksroopa

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಅಪಚಾರಂ (ತಪ್ಪುಗಳು)

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

ಕೈಂಕರ್ಯಂ

ಪರಾಶರ,ವ್ಯಾಸ , ವೇದವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತುಳಾಯ್ ಆಂಡಾಳ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ .

ಅಜ್ಜಿ : ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೆ. ನಿಮ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆಯಿರಿ, ನಾನು ಪೆರುಮಾಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಏನು ವಿಶೇಷ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಪರಾಶರ : ನಾನು ಹೇಳುವೆನು ಅಜ್ಜಿ. ಅದು ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ ಜನ್ಮ . ಅವರ ತಿರು ನಕ್ಷತ್ರ  ತಮಿಳು ತಿಂಗಳು “ಐಪ್ಪಸಿ” ಮಾಸದ “ತಿರುಮೂಲಂ “ ನಕ್ಷತ್ರದಂದು ಇದೆ.

ವೇದವಲ್ಲಿ :  ಹೌದು, ಇದು ಮುದಲ್ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ್, ಸೇನೈ ಮುದಲಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮ ಮಾಸ ಕೂಡ ಅಲ್ಲವೇ ಅಜ್ಜಿ ?

ಅಜ್ಜಿ : ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.  ನಾವು ಆಳ್ವಾರ್, ಆಚಾರ್ಯರು, ಅನುಷ್ಠಾನಂ , ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ತಿಳಿದು ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ . ಇನ್ನೂ ನಾವು ಅಪಚಾರಂ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ ಅಪಚಾರಂ  ಅಂದರೆ ಏನು ?

ಅಪಚಾರಂ   ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಅಥವಾ ಅವನ ಅಡಿಯಾರ್  (ಭಕ್ತರು) ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಮತ್ತು ಅವನ ಅಡಿಯಾರ್  ಅನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಮತ್ತು ಭಾಗವತರನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅಪಚಾರಂ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಅಪಚಾರಂ (ಅಪರಾಧಗಳು) ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು.

ಅತ್ತುಳಾಯ್ :  ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿ .

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ , ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮೂಲ / ಅಡಿಪಾಯ / ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ  ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಷ್ಠಾನಂ  / ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಮತ್ತು ಅವನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಲು ಅವರು ತುಂಬಾ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಪಚಾರ ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ (ಅಪಚಾರ ಪ್ರಕಾರಗಳು) ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಭಗವತ್ ಅಪಾಚರಂ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.

ವ್ಯಾಸ: ಎಂಪೇರುಮಾಣಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಭಗವತ್  ಅಪಚಾರಂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಜ್ಜಿ ?

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು. ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಭಗವತ್ ಅಪಚಾರಮ್ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನಾದ  ನಂತರ, ಇತರ ಧೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಕೂಡ ಭಗವತ್ ಅಪಾಚರಂ. ಎಲ್ಲವೂ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು

 • ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ, ವಾಯು, ವರುಣ, ಇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಧೇವತೇಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅಪರಾಧ
 • ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನಾದ  ನಂತರ, ಇತರ ಧೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಕೂಡ ಭಗವತ್ ಅಪಾಚರಂ. ಎಲ್ಲವೂ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು
 • ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು ಭಗವತ್ ಅಪಾಚರಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಂ ನಮಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ  ಆಜ್ಞೆಗಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅವನ ಆದೇಶದಂತೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಇದರರ್ಥ ನಾವು ಅಪರಾಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ
 • ಪರಾಶರ : ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ , ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಾನು ತಪ್ಪದೆ ನಿತ್ಯವೂ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
 • ಅಜ್ಜಿ : ಬಹಳ ಸಂತೋಷ
 • ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವತಾರಮ್‌ಗಳಾದ ರಾಮಾ, ಕೃಷ್ಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ  ಮಾನವರಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವನ ಅವತಾರಂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು
 • ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು
 • ಎಂಪೆರುಮಾನ್ಗೆ ಸೇರಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲು. ಇದು ಅವನ ವಸ್ತ್ರಂ (ಬಟ್ಟೆ), ತಿರುವಾಭರಣಮ್ (ಆಭರಣಗಳು) ಮತ್ತು ಅವನ ಜಮೀನಿನಂತಹವು  ಸ್ಥಿರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಅತ್ತುಳಾಯ್ : ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ . ಅಜ್ಜಿ ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ : ಖಂಡಿತ . ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನ ಅಡಿಯಾರ್ಗಳಿಗೆ  ಅಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಭಾಗವತ  ಅಪಚಾರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಭಗವತ್ ಅಪಾಚರಂ ಮತ್ತು ಭಗವತ ಅಪಚಾರಂಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾಗವತ ಅಪಾಚರಾಮ್ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿದೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ನೋವುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರಂಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಭಗವಥ ಅಪಚಾರಂ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

 • ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ನಮಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗಿಂತ  ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು
 • ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೋಯಿಸಬಾರದು
 • ಅವನ / ಅವಳ ಜನನ, ಜ್ಞಾನ, ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಂಪತ್ತು, ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳ, ಬಣ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀವೈಶ್ನವನನ್ನು ಅಗೌರವಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು

ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸದ / ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸದಂತೆ ಅವರು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರು.

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಖಂಡಿತ ಅಂತಹ ಅಪಚಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ

ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ : ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ

ಅಜ್ಜಿ : ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ  ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ  ಹೊರಗೆ ತುಂಬಾ ಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಡುವ ಸಮಯ ಇದು.

ಮಕ್ಕಳು: ಅಜ್ಜಿ , ನಾವು ತುಂಬಾ  ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅಜ್ಜಿ :  ಸಂತೋಷವಾಯಿತು

ಮಕ್ಕಳು ಅಜ್ಜಿ ಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://pillai.koyil.org/index.php/2018/11/beginners-guide-apacharams/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://pillai.koyil.org 

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಕೈಂಕರ್ಯಂ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

ಅನುಷ್ಠಾನಮ್

ಪರಾಶರ,ವ್ಯಾಸ , ವೇದವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತುಳಾಯ್ ಆಂಡಾಳ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ .

ಅಜ್ಜಿ : ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೆ. ನಿಮ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆಯಿರಿ, ನಾನು ಪೇರುಮಾಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಆಳವಂಧಾರರ  ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಂ ಆಚರಿಸಿದಿರೆ ?

ಪರಾಶರ: ಹೌದು, ಚೆನ್ನಗಿ ಆಚರಿಸಿದೆವು. ಆಳವಂಧಾರರ  ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಳವಂಧಾರರ  ವಾಳಿ ತಿರುನಾಮಂ ಕಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಿದೆವು .

ಅಜ್ಜಿ : ಬಹಳ ಸಂತೋಷ

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನೀವು ಕೈಂಕರ್ಯಂನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ನೀವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ.ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಎಂದರೆ  ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಮತ್ತು ಅವರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು . ನಮ್ಮ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅನ್ನು  ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕು.    

ವ್ಯಾಸ : ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯಂಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೈಂಕರ್ಯಂಗಳು  ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು?

ಅಜ್ಜಿ :  ನಾವು ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು (ಮಾನಸೀಕ  ಕೈಂಕರ್ಯಂ  ), ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು (ವಾಚಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಂ) ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ (ಶರೀರ  ಕೈಂಕರ್ಯಂ). ಆಂಡಾಳ್  ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್  ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಅವರ ವೈಭವವನ್ನು ಹಾಡಬಹುದು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವಳ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ   5 ನೇ ಪಾಸುರಂನಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಅರ್ಪಿಸಲು ಹೇಳಿದಳು  . ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ  ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಮಾನಸೀಕ  ಕೈಂಕರ್ಯಂ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರ ದೈವಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ಹೊಗಳುವುದು / ಹಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಕ್ತರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಗೆ  ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೈಂಕರ್ಯಂಗಳು ವಾಚಿಕಾ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನ  ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣ / ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ  ಗೊಳಿಸುವುದು, ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು (ಸುಂದರವಾದ ಆಕಾರಗಳು) ಚಿತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆವರಣವನ್ನು / ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದು, ಹೂಮಾಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವನ ತಿರುವಾರಾಧನಕ್ಕೆ  ಗಂಧದ  ಲೇಪವನ್ನು ರುಬ್ಬುವ ಮೂಲಕ ಶರೀರ  ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಗೆ ನಾಮಮಿನ್ ಸಾಧ್ಯವಾದ  ಕೈಂಕರ್ಯಂಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು . ನಿಮ್ಮಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಅನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪರಾಶರ : ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಜ್ಜಿ . ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡುವ  ತಿರುವಾರಾಧನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅಜ್ಜಿ: ಬಹಳ ಸಂತೋಷ

ಅತ್ತುಳಾಯ್ : ನಾನು ಮತ್ತು ವೇದವಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯಂಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನ ಅಡಿಯಾರ್ ಗಳಿಗೆ   (ಭಕ್ತರು)  ಕೈಂಕರ್ಯಂಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಎಲ್ಲಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ಗೆ  ಮಾಡಿದನು ಆದರೆ ಶತ್ರುಘ್ನ  ಅವರು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಭಕ್ತ ಭರತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತನ್ನ ಆಹಾರ, ನೀರು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ  ಎಲೆಗಳು / ಬೀಜಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್  ಅವರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಭಗವಂತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಇದು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನ ಅಡಿಯಾರ್ಗಳ  ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಆಡಿಯಾರ್‌ಗಳ ಭಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು.

ಅತ್ತುಳಾಯ್ : ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಅಡಿಯಾರಗಳಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಗೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಜ್ಜಿ ?  

ಅಜ್ಜಿ : ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಿತಕರವಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಅವರಿಂದ ಎಂಪೇರುಮಾನ್, ಆಳ್ವಾರ್  ಮತ್ತು ಅಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚರಿತ್ರೆ ಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾ ಎಂದು ನಾವು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂತಹ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.

ಅತ್ತುಳಾಯ್ : ಈಗ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಅಜ್ಜಿ  ನಾವು ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸದಾ ತಯಾರಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ.

(ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ “ಹೌದು” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ )

ಅಜ್ಜಿ : ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಮಕ್ಕಳೆ

ವೇದವಲ್ಲಿ : ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಲು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಜ್ಜಿ . ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೇಳಿ.

ಅಜ್ಜಿ : ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಹೊರಗೆ ತುಂಬಾ ಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.

ಮಕ್ಕಳು ಆಂಡಾಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://pillai.koyil.org/index.php/2018/10/beginners-guide-kainkaryam/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://pillai.koyil.org 

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಅನುಷ್ಠಾನಮ್

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರು ಮತ್ತು ಇತರರು

ಪರಾಶರ , ವ್ಯಾಸ , ವೇದವಲ್ಲಿ  ಮತ್ತು ಅತ್ತುಳಾಯ್  ಅವರು ಆಂಡಾಲ್  ಅಜ್ಜಿ  ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

ಅಜ್ಜಿ : ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಪೆರುಮಾಳ್ಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ವೇದವಲ್ಲಿ : ನಾನು  ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಜ್ಜಿ . ನೀವು ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು “ಶೂಡಿಕ್ ಕೊಡುತ್ತ ಶುಡರ್ಕೋಡಿ” ಆಂಡಾಲ್ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್  ಅವರ ಜನ್ಮ ತಿಂಗಳು. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವು ತಮಿಳು ತಿಂಗಳ “ಆಡಿ ” ಮತ್ತು  “ಪೂರಂ” ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದೆ .

ಪರಾಶರ : ಹೌದು. ಈ ತಿಂಗಳು ನಾಥಮುನಿಗಳ್  ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಆಳವಂದಾರ್  ಅವರ ಜನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ. ತಮಿಳು  ಜನ್ಮ ತಿಂಗಳು “ಆಡಿ ” & ನಕ್ಷತ್ರ “ಉತ್ತರಾಡಂ ”. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯೇ  ಅಜ್ಜಿ ?

ಅಜ್ಜಿ : ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ . ಆಳ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಅನುಷ್ಠಾನಂಗಳ್  (ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು) ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ.

ಅತ್ತುಳಾಯ್ : ಅಜ್ಜಿ , ಅನುಷ್ಠಾನಂ ಎಂದರೇನು?

ಅಜ್ಜಿ : ನಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ, ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಂ  (ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಮುಂಜಾನೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ನಿಯಮ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಂಡಾಲ್ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್   ತನ್ನ ತಿರುಪ್ಪಾವೈಯಲ್ಲಿ “ನಾಟ್ಕಾಲೇ  ನೀರಾಡಿ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ವ್ಯಾಸ : ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ , ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅದು ತಿರುಪ್ಪಾವೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡೆನೆಯ ಪಾಸುರ  .

ಅಜ್ಜಿ : ನಿಖರವಾಗಿ ! ಮುಂಜಾನೆ ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಜಪಿಸುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ತಿರುಮಣ್  ಕಾಪ್ಪು ಮತ್ತು ಉಪನಯನಂ ಹೊಂದಿದವರು ಸಂದ್ಯಾವಂಧನಂ ಮತ್ತು ಇತರ ದೈನಂದಿನ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಂಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಪರಾಶರ ಮತ್ತು  ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ , ನಾವು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಂಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ! ವೇದವಲ್ಲಿ : ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಿರುಮಣ್  ಕಾಪ್ಪು ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಿರುಮಣ್  ಕಾಪ್ಪು ಧರಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾರಣವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ.  ಅಜ್ಜಿ , ನಾವು ಕೇಳಲು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ

ಅಜ್ಜಿ : ಸರಿ , ಕೇಳಿ . ತಿರುಮಣ್  ಕಾಪ್ಪು – ಕಾಪ್ಪು ಎಂದರೆ ರಕ್ಷೆ . ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಪಿರಾಟ್ಟಿ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವರು . ತಿರುಮಣ್  ಕಾಪ್ಪು ಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅವರ ಭಕ್ತರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುವುದು.  ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮತ್ತು ಗರ್ವದಿಂದ ಧರಿಸಬೇಕು

ವೇದವಲ್ಲಿ : ತಿರುಮಣ್  ಕಾಪ್ಪು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ

ಎಲ್ಲರೂ : ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ .

ಅಜ್ಜಿ : ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಕ್ಕಳೆ . ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿ. ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾವು ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ  ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ನಾವು ಪೆರುಮಾಳ್ ಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಪೆರುಮಾಳ್  ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ  ಸತ್ವ  ಗುಣ  (ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು) ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಪರಾಶರ : ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಅದನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪೆರುಮಾಳ್  ತೀರ್ಥಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೇ, ನಾವು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ .

ಅಜ್ಜಿ : ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಕೆಲವು ಪಾಸುರಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನಾವು ಪ್ರಸಾದಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪೆರುಮಾಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರವು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಅತ್ತುಳಾಯ್ : ನಾಲಿಗೆಗೆ ಆಹಾರ! ಅದೇನು ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ ?

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು ಮಗು . ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ದೈವಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಜಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್  ಅವರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನುನ್   ಚಿರುತ್ತಾಂಬುನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ  ಕುರುಗೂರ್ ನಂಬಿ (ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು) ಹೇಳುವುದು ಅವನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸವಿಯುವಂತಿದೆ.

( ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್– ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್)

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಅಜ್ಜಿ , ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಗಾಗಿ ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ  ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಜ್ಜಿ . ಇಂದಿನಿಂದ , ನಾವು ಕಣ್ಣಿನುನ್   ಚಿರುತ್ತಾಂಬು ಪಠಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನಂತರ  ನಾವು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ..

ಅಜ್ಜಿ : ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ , ನೀವು ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿವೆ .ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಿ

ಅಜ್ಜಿ : ಅದನ್ನು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈಗ  ಹೊರಗೆ ತುಂಬಾ ಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ.

ಮಕ್ಕಳು ಅಜ್ಜಿ ಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://pillai.koyil.org/index.php/2018/08/beginners-guide-anushtanams/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://pillai.koyil.org 

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರು ಮತ್ತು ಇತರರು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್

ಅಜ್ಜಿ : ಸ್ವಾಗತ ಮಕ್ಕಳೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನೆಪಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ

ಮಕ್ಕಳು : ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ, ಇಂದು ನಾವು ಆಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ಸರಿ.

ಪರಾಶರ: ಅಜ್ಜಿ, ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರು ಅಂದರೆ 8 ಶಿಷ್ಯರು ಅಲ್ಲವೇ?

ಅಜ್ಜಿ : ಪರಾಶರ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ. ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರು ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ 8 ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರು. ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಳ್ ಜೀಯರ್ , ಕೋಯಿಲ್ ಅಣ್ಣನ್ , ಪತಂಗಿ ಪರವಸ್ತು ಪಟ್ಟರಪಿರಾನ್ ಜೀಯರ್,ತಿರುವೆಂಕಟ ಜೀಯರ್,ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪ ,ಪ್ರತಿವಾಧಿ ಭಯಂಕರಂ ಅಣ್ಣನ್ , ಅಪ್ಪಿಳ್ಳೈ , ಅಪ್ಪಿಳ್ಳಾರ್. ಮಾಮುನಿಗಳ  ಈ ಮಹಾನ್ ಶಿಷ್ಯರು ಮಾಮುನಿಗಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ   ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು.

ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸುಕ್ರುತ್ (ಜೀವನದಂತೆಯೇ ಪ್ರಿಯ) ಆಗಿದ್ದ ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ.

ಅಜ್ಜಿ: ಅಳಗಿಯ ವರದರ್ ಎಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದರಾದರು.

ಪರಾಶರ: ಅಜ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಏಕೆ  ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಅಜ್ಜಿ :  ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಎಂದರೆ ಮಾಮುನಿಗಳ ಶಿಷ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದವನು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್  ಹಲವು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಾಮುನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು  ಪುರುಷಕಾರಂ ಆಗಿದ್ದರು.

ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಅವರು ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜಂಗಳ್   ಅವರನ್ನು ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್‌ಗೆ ನೇಮಿಸಿದರು.ದೈವನಾಯಕನ್  ಎಂಪೆರುಮಾನ್  (ವಾನಮಾಮಲೈ )ಸೇನೈ  ಮುದಲಿಯಾರ್  ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮುಕಮ್ (ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು)  ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅದರಂತೆ  ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್‌ಗೆ ವಾನಮಾಮಲೈ  ದಿವ್ಯ ದೇಶಂ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಸಲು  ಸೂಚಿಸಿದರು 

ವ್ಯಾಸ: ಅಜ್ಜಿ,  ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್‌  ದೈವನಾಯಕನ್  ಎಂಪೆರುಮಾನ್ಗೆ ಮಾವನವರು ಅಲ್ಲವೇ?

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು ವ್ಯಾಸ ,ಅದು  ಸರಿ. ತಿರುಮಲೈಯಿಂದ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ವಿಗ್ರಹ (ತಾಯಾರಿನ  ದೈವಿಕ ರೂಪ ) ವನ್ನು ಕರೆತಂದವರು  ಮತ್ತು ದೈವನಾಯಕನ್  ಎಂಪೆರುಮಾನೊಂದಿಗೆ  ಭವ್ಯವಾದ ವಿವಾಹವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು  ಮತ್ತು ಅವರು  ಸ್ವತಃ ಕನ್ನಿಕಾ ದಾನಂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ .  “ದೈವನಾಯಕನ್  ಎಂಪೆರುಮಾನ್‍ಗೆ  ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್  ನಂತೆ, ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್‌ ಸಹ ಅವರ ಮಾವ” ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮಾಮುನಿಗಳ  ಅವರ ಆದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ  ಅನ್ನು ಹರಡಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಅಳಗಿಯ  ಮಣವಾಳ  ಮಾಮುನಿಗಳ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ, ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್‌  ತನ್ನ ಚರಮ ತಿರುಮೇನಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಪರಮಪದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ .

ನಾವು ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್‌  ಅವರ ಕಮಲದ ಪಾದದಲ್ಲಿ  ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಅಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ

ಅಜ್ಜಿ: ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೋಯಿಲ್ ಅಣ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರು ಪ್ರಮುಖ  ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು . ಕೋಯಿಲ್  ಅಣ್ಣನ್  ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಇದು ಅವರನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಅವರ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು.

ಪರಾಶರ : ಅಜ್ಜೀ ಅದು ಯಾವ ಘಟನೆ ?

ಅಜ್ಜಿ : ನಿನ್ನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು  ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತೇನೆ ಪರಾಶರ , ಮುಧಲಿಯಾಂಡಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ  ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ  ಮಾಮುನಿಗಳ  ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯು ಅವರನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳ ಕಮಲದ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು . ಕೋಯಿಲ್ ಅಣ್ಣನ್ (ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ) ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಮಾಮುನಿಗಳ  ಶಿಷ್ಯರಾಗಲು  ಕೋಯಿಲ್ ಅಣ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರಾರ್ (ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ್) ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರು  ಕೋಯಿಲ್ ಅಣ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಮುಧಲಿಯಾಂಡಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದರು.

ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಹೇಳಿದರು “ನಾನು ಆದಿ  ಶೇಷನ್  ಮತ್ತು ಪುನಃ  ಮನವಾಳ  ಮಾಮುನಿಗಳಾಗಿ  ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮಾಮುನಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ  ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದಿರಿ ”. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಡೀ ಘಟನೆ ಅವರ  ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು . ಕನಸು ನಿಂತ ಬಳಿಕ ಅಣ್ಣನ್  ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ . ಅವರು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಬಹಳ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಣ್ಣನ್  ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಕಂಧಾಡೈ ಕುಟುಂಬದ  ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷರು ಮಾಮುನಿಗಳ  ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಜೀಯರ್  ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ವಾನಮಾಮಲೇ  (ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್  ) ಜೀಯರ್‌ ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೊಯಿಲ್ ಕಂಧಾಡೈ  ಅಣ್ಣನ್  ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ನೋಟಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ  ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ನಾವೂ ಸಹ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಂತಹ ಅಭಮಾನವನ್ನು  ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಡೆಯಾಳು ನಾವು ಅವರ ಕಮಲದ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ.

ಮುಂದೆ ನಾನು ಮೋರ್  ಮುನ್ನಾರ್  ಅಯ್ಯರ್  (ಪರವಸ್ತು  ಪಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್  ಜೀಯರ್ ) ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಮಾಮುನಿಗಳ  ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜಂಗಲ್  ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಜೊತೆ  ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಎಂಬಾರ್ ಅಂತೆಯೇ   ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸದೆ ಮಾಮುನಿಗಳ್  ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು.

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಅಜ್ಜಿ, ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ಮೋರ್  ಮುನ್ನಾರ್  ಅಯ್ಯರ್  ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಅಜ್ಜಿ: ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಪ್ರತಿದಿನ, ಅವರು ಮಾಮುನಿಗಳ  ಶೇಷ ಪ್ರಸಾದಂ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಮುನಿಗಳ್  ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು  ತನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು . ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಮೊಸರು ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿದಂತೆ, ಪರವಸ್ತು ಪಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್  ಜೀಯರ್  ರುಚಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ (ಮೊಸರಿನಿಂದ ಧಾಲ್ ವರೆಗೆ) ಪ್ರಸಾದಮ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು . ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು “ಮೋರ್  ಮುನ್ನಾರ್  ಅಯ್ಯರ್  ” ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು.

ಅವರು ಮಾಮುನಿಗಳಿಂದ  ನೇರವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರವನ್ನು ಕಲಿತರು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಾಮುನಿಗಳು  ಪರಮಪದಂಗೆ ಏರಿದ ನಂತರ, ಪಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್  ಜೀಯರ್  ತಿರುಮಲೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಿವಾತ್ಮಾಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕ  ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಟೈ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು ಅಂತಿಮೋಪಾಯ ನಿಷ್ಟೈ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೈನ ವೈಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ  ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ . ಅವರು ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ  ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.

ಅಜ್ಜಿ: ಮಕ್ಕಳೆ ಮುಂದೆ  ನಾನು ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪರ  ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರ  ಮೂಲ ಹೆಸರು ದೇವರಾಜನ್ . ತನ್ನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪ ಮನವಾಳ  ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು  ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದರು . ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದು, ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.

ಅವರು  ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು  ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಧಿನಚರ್ಯೈ (ಇದು ಮಾಮುನಿಗಳ   ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾರಾಂಶಿಸುತ್ತದೆ) ರಚಿಸಿ ಒಬ್ಬ  ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ  ಮೂಲಕ ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ  ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪ  ಅವರ  ನಿಷ್ಠೆ  ನೋಡಿ ಮಾಮುನಿಗಳ್  ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿದರು. ತನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸಹ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

ವ್ಯಾಸ: ಅಜ್ಜಿ, ಪಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್  ಜೀಯರ್, ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್‌  ಅವರಂತೆ ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಸಹ ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ?

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು ವ್ಯಾಸ, ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪ ಅವರ  ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು “ವಿಲಕ್ಷಣ  ಮೋಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ  ನಿರ್ಣಯಂ”. ಇದು ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಸೇನಾಪತಿ ಆಳ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಿಷ್ಯರ  ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಸಂಕಲನವಾಗಿದೆ.

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಅಜ್ಜಿ,  ವಿಲಕ್ಷಣ  ಮೋಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ  ನಿರ್ಣಯಂ ಅಂದರೆ ಏನು ?

ಅಜ್ಜಿ : ಆಳ್ವಾರ್  / ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನೇಕ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಈ ಅನುದಾನವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸಾರ  ವೈರಾಗ್ಯ  ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜ್ಞಾನ  ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಟಾನಮ್  ಬಗೆಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪ  ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು .

ಮನವಾಳ  ಮಾಮುನಿಗಳನ್ನು  ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪ  ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಅಜ್ಜಿ: ಮಕ್ಕಳೆ , ಈಗ ಪ್ರತಿವಾಧಿ ಭಯಂಕರಂ ಅಣ್ಣನ್  ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಹಸ್ತಿಗಿರಿನಾಥರ್ ಆಗಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು, ಕಾಂಚಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯರ   ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದದರು. ಅವರು ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಪ್ರದಾಯಂಗಳ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಗೆದ್ದರು.

ನಂತರ ಅವರು ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಿರುವೆಂಗಡಮುಡೈಯಾನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನವಾಳ  ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಅವರ ವೈಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಅವರು,  ಮನವಾಳ  ಮಾಮುನಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ  ಸೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗಂ ತಲುಪಿದರು ಮತ್ತು ಮಾಮುನಿಗಳ  ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು   ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನ್  ಕಾಲಕ್ಷೇಪಂ  ಅನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಮುನಿಗಳ  ಅಪಾರ  ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ  ಶರಣಾದರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರಾದರು.

ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಮತ್ತು ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಅವರ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ವೆಂಕಟೇಶ  ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ , ವೆಂಕಟೇಶ  ಪ್ರಪತ್ತಿ  ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯ, ಮಾಮುನಿಗಳ  ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅಣ್ಣನ್  ಮೂಲಕ ತಿರುವೆಂಗಡಮುಡೈಯಾನ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಜ್ಜಿ : ಮಕ್ಕಳೆ , ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಚರ್ಚೆಯು ಅಪ್ಪಿಳ್ಳೈ , ಅಪ್ಪಿಳ್ಳಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮನವಾಳ  ಮಾಮುನಿಗಳ  ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟ ಧಿಗ್ಗಜರು ಸಹ  . ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಭಾರತ ದೇಶದ  ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾನ್.

ಅವರು ಮಾಮುನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಮುನಿಗಳ  ವೈಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಕಂದಾಡೈ ಅಣ್ಣನ್ , ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪ   ನಂತಹ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಮುನಿಗಳ  ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಅಜ್ಜಿ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಮಾಮುನಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾದರು ?

ಅಜ್ಜಿ: ಹೌದು ವೇದವಲ್ಲಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧಂಗೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ   ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪ    ತಿಳಿಸಿದರು. ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್‌   ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ   “ಅವರು ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪ  ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.   ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತೆ ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ  ಕೇಳಿದರು. ಅದರಂತೆ , ಮಾಮುನಿಗಳು  ಅಪ್ಪಿಳ್ಳೈ , ಅಪ್ಪಿಳ್ಳಾರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ  ಪಂಚ ಸಮಸ್ಕಾರಂ ಮಾಡಿದರು.

ಜೀಯರ್  ಮಠದ ಎಲ್ಲಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ತದಿಯಾರಾಧನಂ  ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಳ್ಳಾರ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು . ಮಠದ  ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ , ಕಿಡಂಬಿ  ಆಚ್ಛಾನ್  ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತೆಯೇ,  ಅಪ್ಪಿಳ್ಳಾರ್ ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಿದರು

ಅಪ್ಪಿಳ್ಳೈ    ಮಾಮುನಿಗಳ  ದೈವಿಕ ಸೂಚನೆಯಂತೆ  ತಿರುವಂದಾದಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು  ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಅವರ ಅನೇಕ ಧಿವ್ಯ ಪ್ರಭಂಧಂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೈಂಕರ್ಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಾಮುನಿಗಳ  ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪಿಳ್ಳಾರ್  ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾಮುನಿಗಳ  ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹಂ (ದೇವತೆ) ಅನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾರೆ . ಮಾಮುನಿಗಳು   ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಸೊಂಬು (ಪಾತ್ರೆ ) ಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಎರಡು ವಿಗ್ರಹಗಳಾಗಿ  (ದೇವತೆಗಳನ್ನು) ತಯಾರಿಸಿ  ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾಮುನಿಗಳ  ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ (ದೇವತೆ) ವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೆ   ನಾವು ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರನ ಅಂತಹ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು  ಪಡೆಯಲು  ಅವರ  ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ.

ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಮತ್ತು ಅವರ ಅಷ್ಟ ಧಿಗ್ಗಜಂಗಲ್ ಅವರ ವೈಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಪರಾಶರ : ನಾವು ಇಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಅಜ್ಜಿ

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು ಮಗು. ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು.

ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಕಾಲದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಆಚಾರ್ಯರು ಧಿವ್ಯ ಧೇಶಂಗಳು, ಅಭಿಮಾನ ಸ್ಥಳಗಳು, ಆಳ್ವಾರ್ / ಆಚಾರ್ಯ ಅವತಾರ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿದರು.

ತಿರುಮೞಿಶೆ   ಅಣ್ಣವಪ್ಪಂಗಾರ್   ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಶ್ರೀಪೆರುಂಬುದೂರ್ ಎಂಬಾರ್ ಜೀಯರ್ ಇತ್ತೀಚಿನವರು  (200 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ) ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ಗೆ ಅವರ ಆಳವಾದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಕೈಂಕರ್ಯಂಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನವು ಆಚಾರ್ಯರ ಈ ಪರಂಪರೆ  ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು, ಆಳ್ವಾರುಗಳು  ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಕೈಂಕರ್ಯಂನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸರಿ,  ಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತಿ ದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಇಂದು ನಮ್ಮ  ಇಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋಣ.

ಮಕ್ಕಳು : ಧನ್ಯವಾದ ಅಜ್ಜಿ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://pillai.koyil.org/index.php/2018/07/beginners-guide-ashta-dhik-gajas-and-others/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://pillai.koyil.org 

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಪಿಳ್ಳೈ

ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು ಉತ್ಸುಕರಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಅಜ್ಜಿ : ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೆ, ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದಿರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. 

ಪರಾಶರ : ಅಜ್ಜಿ, ರಜೆ ಮಜವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ . ನಮಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ? 

ಅಜ್ಜಿ : ಖಂಡಿತ. ಅವರು ಆದಿಶೇಷನ  ಅವತಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯತಿರಾಜರ ಪುನರವತಾರವಾಗಿ ತಿಗೞಕ್ಕಿಡಂದಾನ್ ತಿರುನಾವೀರುಡೈಯ ಪಿರಾನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಂಗ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.ಅವರಿಗೆ ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳನ್ ( ಅದಲ್ಲದೆ  ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಪೆರುಮಾಳ್ ನಾಯನಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವೇದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಅವರ ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಲಿತರು. 

ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲವೇ? 

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು ವ್ಯಾಸ, ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಟತೆ ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾದರು. ಅವರು ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ   (ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಂ ) ನಿಪುಣರಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಮತ್ತು ಈಡು 36000 ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ ಕಡೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಾಂದವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಾಚಾರ್ಯನ್ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ  ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಯತೀಂದ್ರ (ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜ ) ಕಡೆಗೆ ಅತೀತ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು “ ಯತೀಂದ್ರ  ಪ್ರವಣ “ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ( ಯತೀಂದ್ರರನ್ನು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು)  .  

ನಂತರ, ಅವರ ಆಚಾರ್ಯನ ನಿಯಮನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಂಗಂ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳ  ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಮತ್ತು ಪೆರಿಯ ಜೀಯರ್ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಮುಮುಕ್ಷುಪ್ಪಡಿ, ತತ್ವ ತ್ರಯಂ, ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣಂ ಮುಂತಾದ ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ವೇದ , ವೇದಾಂತ ,ಇತಿಹಾಸ,ಪುರಾಣಗಳ ಮತ್ತು ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ಗಳನ್ನು  ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತ   ಅವರು ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಾಮಾನುಜ  ನೂಱ್ಱಂದಾದಿ, ಜ್ಞಾನ  ಸಾರಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಯ ಸಾರಂ ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಚರಮ ಉಪಾಯ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ (ಆಚಾರ್ಯನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೆ  ಎಲ್ಲವೂ). ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಅವರು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ  ನೂಱ್ಱಂದಾದಿ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ  ಕೋರಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್  ಅವರ  ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಪದೇಶ  ರತ್ನ ಮಾಲೈ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಆಳ್ವಾರ್  ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳಗಳು, ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಗಳು,  ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣಮನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಮುನಿಗಳ್   ದಿವ್ಯ ದೇಶ  ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪೆರುಮಾಳ್  ಮತ್ತು ಆಳ್ವಾರರಿಗೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನಮನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ .

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಅಜ್ಜಿ , ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಯ ಅವರ  ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ .

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು ವೇದವಲ್ಲಿ, ಮಾಮುನಿಗಳಿಂದ  ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್  ಅವರ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಜೊತೆ ಈಡು  36000 ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೇಳಲು ನಂಪೆರುಮಾಳ್  ಸಹ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದ್ದರು. ಮಾಮುನಿಗಳ್   ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು 10 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅದರ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಡೆಸಿ  ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಣಿ  ತಿರುಮೂಲಂ ಅಂದು  ಸಾಱ್ಱುಮುರೈ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರು .

ಸಾಱ್ಱುಮುರೈ  ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ನಂಪೆರುಮಾಳ್   ಅರಂಗನಾಯಕಂ   ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ  ಮಾಮುನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಂಜಲಿ ಮುದ್ರಾ (ಸೇರಿಕೊಂಡ ಅಂಗೈ) ಯೊಂದಿಗೆ “ಶ್ರೀಶೈಲೇಶ  ದಯಾಪಾತ್ರಂ  ಧೀ ಭಕ್ತ್ಯಾದಿ   ಗುಣಾರ್ಣವಂ ” ಅನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ . ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ನಂಪೆರುಮಾಳ್  ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ

ಪರಾಶರ : ವಾಹ್! ನಂಪೆರುಮಾಳ್  ಸ್ವತಃ ಗೌರವಿಸಲು ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅಜ್ಜಿ , ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೇವಾಕಾಲಂ  ಅನ್ನು ಈ ತನಿಯನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆಯೆ ?

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು ಪರಾಶರ . ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಈ ತನಿಯನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೂ  ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾಕಾಲಂ  ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ . ತಿರುವೆಂಕಟಮುಡೆಯಾನ್ ಮತ್ತು ತಿರುಮಾಲಿರುಂಜೋಲೈ ಅಳಗರ್  ಕೂಡ ಈ ತನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರುಳಿಚೆಯಲ್  ಅನುಸಂಧಾನಂ  ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಅವರ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯಂ ಗೆ  ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು  ತಮ್ಮ  ತಿರುಮೇನಿ (ದೈವಿಕ ರೂಪ) ವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ . ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಭೌತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರಿಗೆ ಕೂಗುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಅವರು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ತರುವಾತ, ಮಾಮುನಿಗಳ್, ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾರೆ . ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್, ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಮಾಮುನಿಗಳಿಗಾಗಿ  ಎಲ್ಲಾ ಚರಮ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ .

ಅತ್ತುಳಾಯ್ : ಅಜ್ಜಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ  ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ  ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಚರಿತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಅಜ್ಜಿ : ಅದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಕಡೆಯದಾಗಿ,ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರನ್ನು ಆಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರಿಂದ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯ ರತ್ನ ಹಾರವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಓರಾನ್  ವಳಿ ಗುರು ಪರಂಪರೈ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು .

ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ( ಆಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರು ) ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ .  

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://pillai.koyil.org/index.php/2018/06/beginners-guide-mamunigal/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://pillai.koyil.org 

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪಿಳ್ಳೈ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯರ್

ಮಕ್ಕಳು ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ  ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಬಂದಾಗ ಆಂಡಾಳ್ ಅಜ್ಜಿ ಅವರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದ್ದರು . ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅವರ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅಜ್ಜಿ : ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದೋ ಈ ಪೆರುಮಾಳ್  ಪ್ರಸಾದವನ್ನು  ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಹಿಂದಿನ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.

ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ, ನಾವು ಕೂರ ಕುಲೋತ್ತಮ ದಾಸರ್ , ವಿಲಾಮ್ಚೋಲೈ ಪಿಳ್ಳೈ ಮತ್ತು ‘ ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿಮಾನಮೆ ಉತ್ತಾರಗಂ ‘ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಂದು ನಿಮಗೆ  ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಬ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಅತ್ತುಳಾಯ್ : ಅಜ್ಜಿ, ಆಳ್ವಾರ್‌ನ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದ  ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದಾಗಿ ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯೇ!

ಅಜ್ಜಿ : ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿ ಅತ್ತುಳಾಯ್ , ಅವರು ಶ್ರೀಶೈಲೇಶರ್, ಶಠಕೋಪ ದಾಸರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರ ಮತ್ತು ಆಳ್ವಾರರ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಕಡೆಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಬಾಂದವ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು.ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಕೆಲ ಸಮಯದ ನಂತರ  ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ದೂರ ಸರೆದು ಮದುರೈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಾರರಾದರು.

ವ್ಯಾಸ : ಓಹ್, ಆದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕರೆತಂದರು?

ಅಜ್ಜಿ : ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಿಳ್ಳೈ  ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು  ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರಧಾಯಂ  ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತರುವಂತೆ ಕೂರ ಕುಲೋತ್ತಮ ಧಾಸರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಅಜ್ಜಿ , ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕೂರ ಕುಲೋತ್ತಮ ಧಾಸರ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಅಜ್ಜಿ, ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳಬಹುದೇ?

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು, ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ ತನ್ನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಿನಚರಿ ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು . ಅವರು ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ತಿರುವೃತ್ತಮ್ ಅನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೂರ ಕುಲೋತ್ತಮ ಧಾಸರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಪಿಳ್ಳೈ  ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ  ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಧಾಸರ್ ಅವರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ ತನ್ನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ತಿರುವೃತ್ತಮ್‍ನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತನಗೆ ಕಲಿಸುವಂತೆ ಧಾಸರ್‌ಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು .

ಪರಾಶರ : ಅಜ್ಜಿ , ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್  ದಾಸರಿಂದ  ಹೇಗೆ ಕಲಿತರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿ.

ಅಜ್ಜಿ : ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ  ಕಲಿಸಲು ದಾಸರ್  ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ; ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್  ಅವರು ತಿರುಮನ್ ಕಾಪ್ಪು ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ಪಿಳ್ಳೈ  ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ್ ತನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್  ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ  ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್  ಧಾಸರ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಧಾಸರ್   ಅವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ  ಶೇಷ  ಪ್ರಸಾದಂ  (ಆಹಾರ ಅವಶೇಷಗಳು) ನೀಡುತ್ತಾರೆ . ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್  ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು ಲೌಕಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು , ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯುವ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ   ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಾನೆ.

ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ  ವಿವರವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಂಗುಡಿ  ಪಿಳ್ಳೈ ಬಳಿ  ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಧಾಸರ್  ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ  ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ . ನಂತರ, ಅವರು ವಿಲಾಂಚೋಲೈ  ಪಿಳ್ಳೈಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು (ಗೌಪ್ಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು) ಕಲಿತರು. ದಾಸರ್ ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್  ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ  . ಧಾಸರ್ ಪರಮಪದಂ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯಾರ್ ಅವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ ನಂತರ, ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಚರಮ ಕೈಂಕರ್ಯಂ (ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು) ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ, ಅಂದಿನಿಂದ ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್  ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ?

ಅಜ್ಜಿ : ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಸ , ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್   ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಂಗುಡಿ  ಪಿಳ್ಳೈ ಬಳಿ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ  ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ . ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಸುರಂಗಳ  ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿಳ್ಳೈ  ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ತಿರುಪ್ಪುಟ್ಕುಳಿ  ಜೀಯರ್‌ ಬಳಿ  ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವರ ಆಗಮನದ ಮೊದಲು ಜೀಯರ್‌ ಪರಮಪದಂ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ನಂತರ ಮಂಗಳಾಶಾಸನಂ ಅನ್ನು ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ (ಕಾಂಚೀಪುರಂ  ವರಧರ್ ) ಗೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ .

ಪರಾಶರ : ಅಜ್ಜಿ , ಈ ಘಟನೆ ಒಮ್ಮೆ ರಾಮಾನುಜರು ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಆಳವಂದಾರ್ ಪರಮಪದವನ್ನು ಪಡೆದ ಘಟನೆಯಂತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲವೇ?

ಅಜ್ಜಿ: ಹೌದು ಪರಾಶರ, ನಂತರ ಅವರು ದೇವ ಪೇರುಮಾಳಿಗೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ; ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೀ ಶಠಕೋಪಂ, ಮಾಲೆ,ಸಾಱ್ಱುಪಡಿ (ಗಂದದ ಲೇಪ) ಇವುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ.ಅರುಳಿಚೇಯಲ್ಗಳ  ಅರ್ಥ (ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಮ್ )  ಮತ್ತು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತಿರುಪ್ಪುಟ್ಕುಳಿ ಜೀಯರ್ ಅವರಿಂದ ಕೇಳಲು ಸಾದ್ಯವಾಗದಿದ್ದರಿಂದ, ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ  ಕಲಿಸುವಂತೆ ದೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ನಾಲೂರ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ನಾಲೂರ್  ಪಿಳ್ಳೈ  ಕಲಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಅವರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವು ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್  ಗೆ  ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ನಂತರ ಧೇವ  ಪೆರುಮಾಳ್  ಅವರು ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ನಾಲೂರ್  ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಮಗ ನಾಲೂರ್ ಆಚ್ಛಾನ್   ಪಿಳ್ಳೈ ಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಈ ದೈವಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಾಲೂರ್  ಪಿಳ್ಳೈ ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ನಾಲೂರ್ ಆಚ್ಛಾನ್   ಪಿಳ್ಳೈ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಇತರ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್  ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಈಡು ಕಲಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ . ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರತ್ತು  ಆಯಿ, ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರತ್ತು ಪಿಳ್ಳೈ  ಮತ್ತು ಇತರರು ನಾಲೂರ್ ಆಚ್ಛಾನ್   ಪಿಳ್ಳೈ ಮತ್ತು ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್  ಅವರನ್ನು ಬಂದು ತಿರುನಾರಾಯಣ ಪುರಂನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಹ  ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.  ಅವರು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಿರುನಾರಾಯಣ ಪುರಂ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಂ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಈಡನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಆಳವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸಂತಸಗೊಂಡ  ನಾಲೂರ್ ಆಚ್ಛಾನ್   ಪಿಳ್ಳೈ ತನ್ನ ತಿರುವಾರಾಧನ  ಪೆರುಮಾಳನ್ನು ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ  ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ . ಹೀಗೆ ಈಡು  36000 ಪಡಿ 3 ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ , ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರತ್ತು  ಆಯಿ, ಮತ್ತು ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರತ್ತು  ಪಿಳ್ಳೈ  ಮೂಲಕ ನಾಲೂರ್ ಆಚ್ಛಾನ್   ಪಿಳ್ಳೈಯಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ಆಳ್ವಾರ್ತಿರುನಗರಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ .

ವ್ಯಾಸ : ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್  ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಆಳ್ವಾರ್ತಿರುನಗರಿ ಅಲ್ಲವೇ?   ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಳ್ವಾರ್ತಿರುನಗರಿ ಯನ್ನು ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್   ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು  ಆ ಚರಿತ್ರೆ  ಏನು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್  ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ಅರಣ್ಯವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿದರು, ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಧುರೈ ರಾಜನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತಂದರು . ಅವರು ಆಳ್ವಾರ್  ಮತ್ತು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ   ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ  ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ  ಪಿಳ್ಳೈ  ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಅಜ್ಜಿ :  ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು  ಸರಿ ವ್ಯಾಸ . ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್  ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕಾಡಿನಂತೆಯೇ ಇತ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಕ್ರಮಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಳ್ವಾರ್ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ / ಕೇರಳ ನಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ  ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್  ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ಅರಣ್ಯವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿದರು, ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಧುರೈ ರಾಜನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತಂದರು . ಅವರು ಆಳ್ವಾರ್  ಮತ್ತು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ   ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ  ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ  ಪಿಳ್ಳೈ  ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಅವರು ದೈವಿಕ ಭವಿಷ್ಯಧ್ ಆಚಾರ್ಯನ್ (ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ) ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಗಾಗಿ  ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 4 ಬೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿ ಬೀದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೂ ಅವರು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆತನಿಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಇಂದು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯನ್ನು  ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನಂತರ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ  ಪಿಳ್ಳೈ  ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಳಗಿಯ  ಮಣವಾಳನ್  (ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ ) ಆಳ್ವಾರ್ತಿರುನಗರಿಗೆ  ಹೋಗಿ, ಅವರ  ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ , ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಅರುಳಿಚೆಯಲ್  ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ . ಅವರ ಅಂತಿಮ  ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ  ಪಿಳ್ಳೈ   ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಳಗಿಯ  ಮಣವಾಳನ್   ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ  ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಂ   ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕಲಿಯಲು ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ  ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ  ಪಿಳ್ಳೈ ಪರಮಪದಂ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಅಳಗಿಯ  ಮಣವಾಳನ್ ಎಲ್ಲಾ ಚರಮ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ  ಪಿಳ್ಳೈಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ  ಪಿಳ್ಳೈ  ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್  ಮತ್ತು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾವು ಈಡು  36000 ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ  ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ತರುವಾಯ ಅಳಗಿಯ  ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಅವರಿಂದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ  ಹರಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ  ಪಿಳ್ಳೈನ ಕಮಲದ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ.

ಮಕ್ಕಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದವರಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಆಂಡಾಳಜ್ಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟರು.  

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://pillai.koyil.org/index.php/2018/05/beginners-guide-thiruvaimozhip-pillai/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://pillai.koyil.org 

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯರ್

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರು

ಆಂಡಾಳ್ ಅಜ್ಜಿ ಅವರು ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ ನೋಡಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕರು . ಅವರು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಮತ್ತು ತಾಯಾರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾರದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಅಜ್ಜಿ : ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀವಿ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

ಮಕ್ಕಳು : ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯರ್

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು, ಅವರಿಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ?

ವ್ಯಾಸ : ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು . ಅಲ್ಲವೇ ಅಜ್ಜಿ ?

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು ಅದು ಸರಿ ವ್ಯಾಸ. ಅವರ ಜನ್ಮ ನಾಮ ವೆಂಕಟನಾಥನ್ . ಅವರು ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಸೂರಿ ಮತ್ತು ತೋತಾರಂಬೈ ದಿವ್ಯದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದರು.

ಪರಾಶರ: ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅವರ ದೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೇಳಿ.

ಅಜ್ಜಿ : ಖಂಡಿತ , ಪರಾಶರ. ನಡಾದೂರ್ ಅಮ್ಮಾಳ್ ಅವರ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಡಂಬಿ ಅಪ್ಪುಳ್ಳಾರ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿದ್ದರು . ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೋದರ ಮಾವ ( ಶ್ರೀ ಕಿಡಂಬಿ ಅಪ್ಪುಳ್ಳಾರ್ ) ಜೊತೆ ನಡಾದೂರ್ ಅಮ್ಮಾಳ್ ಅವರ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಗೋಷ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.ಆಗ ಅವರನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಎಲ್ಲಾ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಡಾದೂರ್ ಅಮ್ಮಾಳ್ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅತ್ತುಳಾಯ್ : ವಾಹ್! ಅವರ ಮಾತು ನಿಜವಾಯಿತು!

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು, ಅತ್ತುಳಾಯ್. ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದಿಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ.

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಅವರು ತಿರುವೆಂಕಟಮುಡೈಯಾನಿನ ದಿವ್ಯ ಘಂಟೆಯ ಅವತಾರ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿಜವೇ ಅಜ್ಜಿ?

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು, ಅದು ನಿಜ ಅತ್ತುಳಾಯ್. ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ, ತಮಿಳು, ಮತ್ತು ಮಣಿಪ್ರವಾಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವ್ಯಾಸ : ವಾಹ್! ನೂರೆ ?

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆ ( ಶ್ರೀ ಭಗವತ್ ಗೀತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ) , ತತ್ವಟೀಕೆ , ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧಾಂಜನಂ , ಶತ ದೂಷಾನಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ನಿಯಮಂ ( ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ) ಅವರ ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳು.

ಪರಾಶರ : ಆಜ್ಜಿ , ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ತಾತ್ವಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೇನೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರದಷ್ಟೂ ಆಳವಾಗಿತ್ತು ಪರಾಶರ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಾರ್ (ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ) ಅವರಿಗೆ ‘ಸರ್ವ – ತಂತ್ರ – ಸ್ವತಂತ್ರ ‘ ಎಂದು ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು .

ಅತ್ತುಳಾಯ್ : ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿವೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯರ್ ಅವರು ‘ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ‘ (ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ) ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣಮಿಶ್ರ ಎಂಬ ಅದ್ವೈತಿಯೊಂದಿಗೆ 18 ದಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು . ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯರ್ಥ ಕವಿ ಸವಾಲು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ‘ಪಾದುಕ ಸಹಸ್ರಂ ‘ ರಚಸಿದರು . ಇದು ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಗಳುವ 1008 ಪದ್ಯಗಳಿರುವ ರಚನೆ.

ಕಾಂಚಿ ತೂಪ್ಪುಲ್ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯರ್ ಅವತಾರ ಉತ್ಸವ

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಅದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ! ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅಂತಹ ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಉದಾತ್ತ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯರು.

ಅಜ್ಜಿ : ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ವೇದವಲ್ಲಿ. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಸಮಕಾಲೀನ ಆಚಾರ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಅಭೀತಿಸ್ತವಂನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಭಗವಾನ್ ರಂಗನಾಥನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ “ಓ ಸ್ವಾಮಿ! ಪರಸ್ಪರ ಹಿತೈಷಿಗಳಾದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ’. ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ , ಎರುಂಬಿ ಅಪ್ಪ , ವಾಧಿಕೇಸರಿ ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಜೀಯರ್ , ಚೋಳಸಿಂಹಪುರಂ (ಶೋಲಿಂಗರ್ ) ನ ದೊಡ್ಡಾಚಾರ್ಯಾರ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕನ್ ಸ್ವತಃ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಇದನ್ನು ಅವರು ರಚಿಸಿದ “ಲೋಕಾಚಾರ್ಯ ಪಂಚಾಸತ್ ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಂ (ಮೆಲ್ಕೋಟೆ, ಕರ್ನಾಟಕ) ದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಾಶರ : ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯರ್ ಅವರು ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದರು?

ಅಜ್ಜಿ : ಶ್ರೀ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯರ್ ಅವರ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ; ‘ಉಕ್ತ್ಯಾ ಧನಂಜಯ…’ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ‘ನ್ಯಾಸ ತಿಲಕ’ ದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಖಾತರಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ, ಮೋಕ್ಷಮ್ ಅವರಿಂದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪೆರುಮಾಳ್ ಅನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇವೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು. ಕ್ರಿ.ಶ 1717 ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾ ವಿದ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಕವಿ ‘ಕೌಶಿಕ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕಸಿಂಹ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯರ್’ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ‘ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯ ವಿಜಯ ‘ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೃತಿ ‘ ಆಚಾರ್ಯ ಚಂಪು ‘ ನಮಗೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕನ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಅತ್ತುಳಾಯ್ : ಓಹ್. ಚೆನ್ನಗಿದೆ. ಅಜ್ಜಿ ,ಇಂದು ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯರ್ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ , ಅವರ ಭಕ್ತಿ ವಿನಮ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಅಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರು .

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯವಾಯಿತು.

ಮಕ್ಕಳು: ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಜ್ಜಿ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://pillai.koyil.org/index.php/2019/02/beginners-guide-vedhanthacharyar/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://pillai.koyil.org 

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ನಾಯನಾರ್

ಪರಾಶರ,ವ್ಯಾಸ,ವೇದವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತುಳಾಯ್ ಆಂಡಾಳ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಕಾತುರದಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಅಜ್ಜಿ: ಸ್ವಾಗತ ಮಕ್ಕಳೇ , ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಡಗರ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಅಜ್ಜಿ? ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ. ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಕಾತುರದಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ.

ಅಜ್ಜಿ:ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಆ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ . ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಚರ್ಚೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಹೆಸರು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?

 ಅತ್ತುಳಾಯ್: ಅಜ್ಜಿ, ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ .ಕೂರ ಕುಲೋತ್ತಮ ದಾಸರ್, ವಿಲಾಂಚೋಲೈ ಪಿಳ್ಳೈ ,ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ (ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪಿಳ್ಳೈ ),ಮಣಪಾಕ್ಕತ್ತು ನಂಬಿ , ಕೋಟ್ಟೂರ್ ಅಣ್ಣರ್,ತಿರುಪುಟ್ಕುಳಿ ಜೀಯರ್,ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಂಗುಡಿ ಪಿಳ್ಳೈ, ಕೊಲ್ಲಿ ಕಾವಲ ದಾಸರ್.

ಅಜ್ಜಿ: ತುಂಬಾ ಜಾಣೆ ಅತ್ತುಳಾಯ್. ಈಗ ಇನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಕೊಳ್ಳೋಣ . ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಕೂರ ಕುಲೋತ್ತಮ ದಾಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಮಕ್ಕಳು: ಖಂಡಿತ ಅಜ್ಜಿ

ಅಜ್ಜಿ: ಕುಲೋತ್ತಮ ದಾಸರ್ ಶ್ರೀರಂಗಂ ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ (ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ  ಪಿಳ್ಳೈ ) ಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರಧಾಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯಾರ್ ಅವರ ನಿಕಟವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ತಿರುವರಂಗನ್ ಉಲಾ ಅದರ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು (ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಕ್ರಮಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂಪೆರುಮಾಲ್ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದಾಗ). ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್  ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪರಿಮಿತ ಕೃಪೈ ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾಮುನಿಗಳ್  ಕೂರ ಕುಲೋತ್ತಮ ದಾಸರ್ ಅನ್ನು “ಕೂರ ಕುಲೋತ್ತಮ ದಾಸಂ  ಉದಾರಂ” (ಬಹಳ ಕರುಣಾಮಯಿ ಮತ್ತು ಉದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ) ಎಂದು ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ . ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್  ಅವರು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞರಾದರು ಮತ್ತು ಕೂರ ಕುಲೋತ್ತಮ ದಾಸರ್ಗೆ  ಶರಣಾದರು, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಧಾಸರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಧಾಸರ್ ಅವರು  ಪರಮಪಧಂಗೆ ಏರಿದ ನಂತರವೇ ಆಳ್ವಾರ್ತಿರುನಗರಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಶ್ರೀ ವಚನ ಭೂಷಣಂನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ “ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿಮಾನಮೆ  ಉತ್ತಾರಗಂ” ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ  ಕೂರ ಕುಲೋತ್ತಮ ದಾಸರ್ ಮತ್ತು ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ  ಹೊಂದುತ್ತದೆ  . ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಿಳ್ಳೈ  ಲೋಕಾಚಾರ್ಯಾರ್  ಪಾದಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೂರ ಕುಲೋತ್ತಮ ದಾಸರ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಅಜ್ಜಿ, ಕೂರ ಕುಲೋತ್ತಮ ದಾಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಲಿತೆವು.

ಅಜ್ಜಿ:ಹೌದು ವೇದವಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿಮಾನಮೆ  ಉತ್ತಾರಗಂ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು . ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವಿಲಾಂಚೋಲೈ ಪಿಳ್ಳೈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ವ್ಯಾಸ:ಅಜ್ಜಿ, ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ವಿಲಾಂಚೋಲೈ ಪಿಳ್ಳೈ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು . ಅವರು ‘ವಿಲಾಮ್’ ಮರಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಪುರ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ವ್ಯಾಸ , ನೀನು  ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ. ಈಳವ ಕುಲಂನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೆರುಮಾಳಿನ  ದರ್ಶನ  ಹೊಂದಲು, ಅವರು “ವಿಲಾಮ್” ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಮಂಗಲಾಶಾಸನಂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಿಳ್ಳೈ  ಲೋಕಾಚಾರ್ಯಾರ್   ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಈಡು , ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಂ, ತತ್ವ ತ್ರಯಂ ಮತ್ತು ಇತರ ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪಿಳ್ಳೈ  ಲೋಕಾಚಾರ್ಯಾರ್   ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಅಳಗಿಯ ಮನವಾಳ  ಪೆರುಮಾಳ್  ನಾಯನಾರ್ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತರು. ವಿಲಾಂಚೋಲೈ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಪಿಳ್ಳೈ  ಲೋಕಾಚಾರ್ಯಾರ್ ಅವರಿಂದ ಶ್ರೀ ವಚನ ಭೂಷನಮ್ ಕಲಿತರು. ಅವರು ಶ್ರೀ ವಚನ ಭೂಷನಮ್  ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು “ಸಪ್ತ ಗಾಥೈ” ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೀ ವಚನ ಭೂಷಣದ  ಸಾರವಾಗಿದೆ.

ಪರಾಶರ : ವಿಲಾಂಚೋಲೈ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿಮಾನ ನೋಡಿ ನಾವು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು, ಪರಾಶರ ! ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪಿಳ್ಳೈ  ಲೋಕಾಚಾರ್ಯಾರ್  ಅವರು ಶ್ರೀ ವಚನ ಭೂಷನಮ್  ಅವರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ವಿಲಾಂಚೋಲೈ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳೇ! ಈಗ, ವಿಲಾಂಚೋಲೈ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಅತ್ತುಳಾಯ್: ಅಜ್ಜಿ,ಆ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ

ಅಜ್ಜಿ : ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾತುರವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶತ್ವಿಷಯಂ ಹೇಳುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಮನದಿಂದ ಕೇಳಿರಿ .

ಒಂದು ದಿನ ನಂಬೂದರಿಗಳು ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಿರುವಾರಾಧನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಲಾಂಚೋಲೈ ಪಿಳ್ಳೈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ನಮ್ಮ   ಪೆರುಮಾಳ್  ದರ್ಶನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಮೂರು ಬಾಗಿಲುಗಳಿವೆ.  ಪೆರುಮಾಳಿ‌ನ  ಪಾದಕಮಲಗಳ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವ  ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ  ವಿಲಾಂಚೋಲೈ ಪಿಳ್ಳೈ ನಿಂತಿದ್ದರು . ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ನಂಬೂದರಿಗಳು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಅನುಮತಿಸದ ಕಾರಣ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ನಂಬೂದರಿಗಳು ಸನ್ನಿಧಿಯ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ, ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

 ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಲಾಂಚೋಲೈ ಪಿಳ್ಳೈ ನ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಷ್ಯರು ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯನ್ ವಿಲಾಂಚೋಲೈ ಪಿಳ್ಳೈ  ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಪಿಳ್ಳೈ  ಲೋಕಾಚಾರ್ಯಾರ್   ಅವರ ಕಮಲದ ಪಾದಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅವರು ವಿಲಾಂಚೋಲೈ ಪಿಳ್ಳೈನ ಚರಮ ತಿರುಮೇನಿ (ಅಂತಿಮ ಪವಿತ್ರ ದೇಹ) ಗಾಗಿ “ತಿರುಪರಿಯಟ್ಟಂ” (ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ  ವಸ್ತ್ರಮ್ ಪ್ರಸಾದಮ್) ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಹೂಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು.

ಈ ವಿಷಯವನ್ನು  ಕೇಳಿದ ನಂಬೂದರಿಗಳು  ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು ಮತ್ತು ವಿಲಾಂಚೋಲೈ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅವರು ಪೆರುಮಾಳ್  ಅವರ ತಿರುಪ್ಪರಿಯಟ್ಟಂ ಮತ್ತು ಹೂಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

ವೇದವಲ್ಲಿ:ಅಜ್ಜಿ, ವಿಲಾಂಚೋಲೈ ಪಿಳ್ಳೈನ ಅಂತಿಮ ಕಾಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿದೆ.

ವ್ಯಾಸ: ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ, ನನಗೂ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಬರುತ್ತಿದೆ. “ಈಳವ ಕುಲ” ದಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವೈಭವೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು  ಈಡು ಚೆನ್ನಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ಸರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಕಳಿಯಲು ಸಾದ್ಯವಾಯಿತು.  ಇಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ , ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.  

ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಆಂಡಾಳ್  ಅಜ್ಜಿ  ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://pillai.koyil.org/index.php/2018/05/beginners-guide-pillai-lokacharyars-sishyas/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://pillai.koyil.org 

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ನಾಯನಾರ್

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಶಿಷ್ಯರು

ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ ವೇದವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತುಳಾಯ್ ಜೊತೆ ಆಂಡಾಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಪಠಿಸುವುದು ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಮುಗಿಸುವ ತನಕ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿಯು ಪಾಠಿಸುವುದು ಮುಗಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸ್ವಾಗತ

ವ್ಯಾಸ: ಅಜ್ಜಿ, ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿ ಪಿಳ್ಳೈಯವರ ಪುತ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿರಿ.ಈಗ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ.

ಅಜ್ಜಿ: ಹೌದು ವ್ಯಾಸ . ಇಂದು ನಾವು ವಡಕ್ಕು ತರುವೀಧಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುತ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಮುಂಚೆಯೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ , ಅವರ ಆಚಾರ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಕೃಪೆಯಿಂದ , ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿ ಪಿಳ್ಳೈಗೆ ಇಬ್ಬರು  ಪುತ್ರರು ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರಿಯರ್  ಮತ್ತು ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಪೆರುಮಾಳ್ ನಾಯನಾರ್ . ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಂತೆ ನಿಪುಣರಾಗಿ ಬೆಳೆದು  ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಪರಮಪದ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ವಡಕ್ಕು  ತಿರುವೀಧಿ ಪಿಳ್ಳೈ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮುಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿ , ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಇಂದ ಕಲಿತ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿದರು.ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನಂತರ ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿ ಪಿಳ್ಳೈ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಚರಮ ತಿರುಮೇನಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಪರಮಪದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ತದನಂತರ ಅವರ ಮಗ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮುಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರಾದರು.

ಅತ್ತುಳಾಯ್: ಅಜ್ಜಿ, ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ವತಃ ದೇವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ.

ಶ್ರೀರಂಗಂ – ಕಾಟ್ಟಳಗಿಯ ಸಿಂಗರ್ ಕೋಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು ಅತ್ತುಳಾಯ್. ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ವತಃ ದೇವ ಪೆರುಮಾಳ್. ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಅವರ ಅಂತಿಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ,ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ (ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ  ಪಿಳ್ಳೈ) , ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮುಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯ,ಆವರಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ನಾಲೂರ್ ಪಿಳ್ಳೈಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಕಾಂಚೀಪುರಂನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಶಾಸನಂಗೆ ಧೇವ ಪೆರುಮಾಳನ್ನು  ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಧೇವ ಪೆರುಮಾಲ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ನಾಲೂರ್ ಪಿಳ್ಳೈ  ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು “ನಾನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಅಜ್ಜಿ, ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಅವರ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕಳೆದರು ? ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರಲ್ಲವೇ?

ಅಜ್ಜಿ : ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು  ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯನ್, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಆಳ್ವಾರುಗಳ  ಪಾಸುರಂ ಬಗ್ಗೆ   ಸುಲಭವಾದ ತಮಿಳು  ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಥವಾ ತಮಿಳು  ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಲ್ಲ . ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರಂಗತರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, ಪಿಳ್ಳೈ  ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು  , ಬಹಳ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸರಳ / ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ  ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ  ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣಂ  ಧಿವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಮುಖ  ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ರಕ್ಷಣಂ  (ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು / ಪೋಷಿಸುವುದು) ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು.

ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು – ಶ್ರೀರಂಗಂ

ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು  ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ   ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ  ಮೂಲ  – ಶ್ರೀರಂಗಂನ ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಅನ್ನು  ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಕ್ರಮಣದ ಸುದ್ದಿ ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಹರಡಿತು. ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜರು ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತಂಕವಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು  (ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ  ಆಚಾರ್ಯರು) ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು. ಅವರು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್  ಮುಂದೆ ಗೋಡೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ  ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ನಂಪೆರುಮಾಳ್  ಮತ್ತು ಉಭಯ ನಾಚ್ಚಿಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು  ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕೆಲವು ಕಳ್ಳರು ಬಂದು ನಂಪೆರುಮಾಳಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿದರು. ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು   ಕಳ್ಳರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ , ನಂತರ ಕಳ್ಳನು  ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ  ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕುಡಿ (ಮಧುರೈ ಬಳಿ) ಎಂಬ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು  ಅವರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಮಪದಂಗೆ ತೆರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ (ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ   ಪಿಳ್ಳೈ ) ಅವರನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮುಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸಿದ್ದಗೊಳಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಿರುಮಲೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು  ಕಲಿಸಲು ಅವರು ನಾಲೂರ್ ಪಿಳ್ಳೈಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ .ಶ್ರೀಶೈಲೇಶ  (ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ   ಪಿಳ್ಳೈ) ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ  ಕರೆತರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಮುಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿ  ದಾರಿ ತೋರಬೇಕೆಂದು  ಅವರು ಕೂರ ಕುಲೋತ್ತಮ ಧಾಸರ್ ಮತ್ತು ವಿಲಾಂಚೋಲೈ  ಪಿಳ್ಳೈಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. . ಕೊನೆಗೆ ಅವರು  ತನ್ನ ಚರಮ ತಿರುಮೇನಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಪದವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ . ಹೀಗೆ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ನಂಪೆರುಮಾಳ್  ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ನಂಪೆರುಮಾಳ್ಗಾಗಿ  ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಇಂದು ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲು ಅಥವ  ಪೂಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕುಡಿ- ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಪರಮಪದ ಪಡೆದ ಸ್ಥಳ

ಪರಾಶರ: ಅವರು ಸ್ವತಃ ದೇವ ಪೇರುಮಾಳ್  ಅವತಾರ ಎಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ , ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ತ್ಯಾಗದ ಉದಾಹರಣೆ !

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು ಪರಾಶರ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ ಪೆರುಮಾಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು  ಪ್ರಮಾಣ ರಕ್ಷಣಂ  (ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ  ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲವನ್ನು ಗ್ರಂಥ‌ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದು) ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ , ಅವರು ಪ್ರಮೇಯ ರಕ್ಷಣಂ (ನಂಪೆರುಮಾಳ್  ರಕ್ಷಣೆ) ದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಂಪೆರುಮಾಳಿನ  ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ  ನಿಜವಾದ ಗುಣವನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ  ತಿರುಮೇನಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್   ಪಲ್ಲಾಂಡು ಹಾಡಿದ್ದಂತೆ, ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು  ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಂಪೆರುಮಾಳಿನ  ಆರ್ಚಾ  ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಅನುಭವಿಸಿ  ,ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರಿಂದ  ನಂಪೆರುಮಾಳನ್ನು  ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವರ ಜೀವ  ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಸಾವಿರಾರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಮಾಡಿದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಇಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು  ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಾವು ಅವರ ಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅವರು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ನಂಪೆರುಮಾಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಅವರ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೆ  ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅತ್ತುಳಾಯ್: ಅಜ್ಜಿ, ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ತಮ್ಮ ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಪೆರುಮಾಳ್ ನಾಯನಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ.

ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಪೆರುಮಾಳ್ ನಾಯನಾರ್

ಅಜ್ಜಿ : ನಾಯನಾರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ  ಅಗತ್ಯ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಮುಖ್ಯ ತುಣುಕು ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯಂ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭಂಧಮ್‌ಗಳ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪೆರಿಯ ವಾಚ್ಛಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ  ಅವರಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾನರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಯನಾರ್  ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು “ಜಗತ್ ಗುರುವರ್ಅನುಜಾ – ಲೋಕಾಚಾರ್ಯಾರ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ” ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ರತ್ನಗಳಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಮುನಿಗಳ್ , ನಾಯನಾರ್  ಮತ್ತು ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿ  ಪೆರಿಯ ವಾಚ್ಚಾನ್  ಪಿಳ್ಳೈ  ನಂತರ  ನಾಯನಾರ್  ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾಯನಾರ್  ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ತಿರುಮೇನಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು  ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು  ಮತ್ತು ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಪಧಂಗೆ ಏರಿದರು . ನಾಯನಾರ್ ಪರಮಪದಂ ತಲುಪಿದಾಗ,ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು  ದುಃಖದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನಾಯನಾರ್ ನ ತಿರುಮುಡಿ (ತಲೆ) ಯನ್ನು ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅತ್ತು ಕೂಗುತ್ತಾರೆ . ಅವರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜಗತ್ತು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ  ಎಂದು ಅವರು ನಾಯನಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ  ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ, ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ಮತ್ತು ನಾಯನಾರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಕಥೆ ಕೇಳಲು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು ವ್ಯಾಸ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಮಯ ಹೋಗುವುದೇ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದೆ . ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಮಕ್ಕಳು ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿ ಪಿಳ್ಳೈ, ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯ,ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಪೆರುಮಾಳ್ ನಾಯನಾರ್  ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಭವಾನ್ವಿತ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತ ಅವರವರ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://pillai.koyil.org/index.php/2016/09/beginners-guide-pillai-lokacharyar-and-nayanar/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://pillai.koyil.org 

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಮ್ – ಆರಂಭಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ – ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಶಿಷ್ಯರು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

ನಂಪಿಳ್ಳೈ

ವೇದವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತುಳಾಯ ಜೊತೆ ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ ಆಂಡಾಳ್ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಜ್ಜಿಯು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಡುಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವಾಲಯದ ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯನ್ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ನಾನು ಮುಂಚೆಯೇ ಹೇಳಿದಂತೆ , ಇಂದು ನಾವು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿಪಿಳ್ಳೈ , ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ, ಪಿನ್ಬಳಗಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀಯರ್, ಈಯುಣ್ಣಿ ಮಾಧವ ಪೆರುಮಾಳ್, ನಡುವಿಲ್ ತಿರುವೀಧಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಭಟ್ಟರ್ ಮುಂತಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ವ್ಯಾಸ :  ಅಜ್ಜಿ , ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರೆ ? ನಮಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ?

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು, ಒಬೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ , ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸೇಂಗನೂರ್ (ತಿರುಚ್ಚಂಗನಲ್ಲೂರ್ ) ನಲ್ಲಿ ಯಾಮುನರ್ ಅವರಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು ,ನಂತರ ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಎಂದು ಹೆಸರಾಂತರಾದರು . ಅವರು ನಂಪಿಳ್ಳೈಯ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಯಿಂದ ಕಲಿತರು. ಅವರು ನಾಯನಾರ್ಆಚ್ಛಾನ್  ಪಿಳ್ಳೈ ಯನ್ನು ಅವರ ಮಗನಂತೆ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.  ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಮಂಗೈ ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಪಾಶುರಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರಿಂದಲೇ ಕಲಿಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ – ಆದ್ದರಿಂದ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ನಂಪಿಳ್ಳೈ  ಆಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಯಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಅರುಳಿಚೇಯಲ್ಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅವತಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ – ಸೇಂಗನೂರ್

ವ್ಯಾಸ : ಅಜ್ಜಿ, ಏಕೆ ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರನ್ನು  ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

ಅಜ್ಜಿ : ಎಲ್ಲ  ಅರುಳಿಚೇಯಲ್ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದ ಒಂದೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ. ಅರುಳಿಚೇಯಲ್ಗಳ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣಂ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ್ದು. ಅವರು ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಪಾಸುರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಾಣವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ  ಪಾಸುರಪಡಿ ರಾಮಾಯಣಂ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸದರು . ಅವರ ರಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅರುಳಿಚೇಯಲ್ಗಳ ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ  ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ  ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಂಪಿಳ್ಳೈಯವರ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಷ್ಯ  ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿಪಿಳ್ಳೈ. ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದರ್ ಎಂದು ಜನಿಸಿದ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು.  ಅವರ ಆಚಾರ್ಯ ನಪಿಳ್ಳೈ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿ ಪಿಳ್ಳೈಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಜನಿಸಿದನು, ಅವನಿಗೆ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. (ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದರಾದರು ). ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಂಪಿಳ್ಳೈಯವರಿಗೆ ಲೋಕಾಚಾರಿಯರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದ ಕತೆ ನೆನಪಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.

ವ್ಯಾಸ : ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ , ಕಂದಾಡೈ ತೋಳಪ್ಪರ್  ನಂಪಿಳ್ಳೈಯವರಿಗೆ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಾಯ ಕಥೆಯು ನೆನಪಿದೆ .

ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿಪಿಳ್ಳೈ – ಕಾಂಚೀಪುರಂ

ಅಜ್ಜಿ : ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿಪಿಳ್ಳೈಯವರು ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟಾಗ, ಮಗುವಿಗೆ ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಂಪಿಳ್ಳೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿಪಿಳ್ಳೈಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎರಡೆನೇ ಮಗನಿಗೆ  ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳನ್ (ನಂಪೇರುಮಾಲ) ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದರಿಂದ ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳನ ಪೆರುಮಾಳ್ ನಾಯನಾರ್  ಎಂಬ ಹೆಸರಿಸಿ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಾಯಿತು.ಆ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಂತೆ ನಿಪುಣರಾಗಿ  ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತಾದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು . ಅವರಿಬ್ಬರೂ  ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರಾದ  ನಂಪಿಳ್ಳೈ, ಪೆರಿಯ ವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ, ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿಪಿಳ್ಳೈ ಮುಂತಾದವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಟಾಕ್ಷ ಪಡೆದರು .

ಒಮ್ಮೆ ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿಪಿಳ್ಳೈ ನಂಪಿಳ್ಳೈಯವರನ್ನು ಅವರ ತಿರುಮಾಳಿಗೈಗೆ ( ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ ಮನೆಯನ್ನು ತಿರುಮಾಳಿಗೈ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು ) ತದಿಯಾರಾಧನೆಗಾಗಿ  ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರ ತಿರುಮಾಳಿಗೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು . ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಸ್ವತಃ ತಿರುವಾರಧನೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೋಯಿಲ್ ಆಳ್ವಾರ್( ಪೆರುಮಾಳ್ ಸನ್ನಿಧಿ ) ಬಳಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರ ಪಾಸುರಗಳಿಗೆ  ಅವರ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ ತಾಳೆ ಎಲೆಗಳ ಕಟ್ಟು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಎಂದು ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿಪಿಳ್ಳೈಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ನಂಪಿಳ್ಳೈ  ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಧಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿಪಿಳ್ಳೈ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂಪಿಳ್ಳೈ  ಅವರು ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿಪಿಳ್ಳೈ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಏಕೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪೆರಿಯ ವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ (ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಪಾಸುರಮ್‌ಗಳ ಅರ್ಥಗಳ ವಿವರವಾದ ಅರ್ಥ ) ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿಪಿಳ್ಳೈ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ತಕ್ಷಣ ನಂಪಿಳ್ಳೈಯವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ . ಅವರ ವಿವರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾದ ನಂಪಿಳ್ಳೈ  ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಅನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು  ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿಪಿಳ್ಳೈ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿಮಾನಂ ಅಂತಹದ್ದಾಗಿತ್ತು.

ಪರಾಶರ : ನಂತರ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನಾಯಿತು ?  ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿಪಿಳ್ಳೈ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರೆ ?

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು, ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿಪಿಳ್ಳೈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಮುಗಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು  ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಗೆ ಬರೆದ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಈಡು 36000 ಪಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಯಿತು.ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ವಂಶಸ್ತರಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ಈಯುಣ್ಣಿ ಮಾಧವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲು ನಂಪಿಳ್ಳೆ  ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿಪಿಳ್ಳೈಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು.

ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಗೋಷ್ಟಿ – ಈಯುಣ್ಣಿ ಮಾಧವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇಯವರಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವರು

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಅಜ್ಜಿ, ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಈಯುಣ್ಣಿ ಮಾಧವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಏನು  ಮಾಡಿದರು ?

ಅಜ್ಜಿ : ಈಯುಣ್ಣಿ ಮಾಧವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ಮಗ ಈಯುಣ್ಣಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೆರುಮಾಳ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಯುಣ್ಣಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದ ನಾಲೂರ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಗೆ  ಕಳಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ನಾಲೂರ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಗೆ  ಮಗನಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದವರು ನಾಲೂರಾಚ್ಛಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ . ಅವರ ತಂದೆಯ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ  ನಾಲೂರಾಚ್ಛಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಈಡು 36000 ಪಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ನಾಲೂರಾಚ್ಛಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈಗೆ ಹಲವಾರು ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು  ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪಿಳ್ಳೈ . ನಾಲೂರ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಮತ್ತು  ನಾಲೂರಾಚ್ಛಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿ ದೇವಪೇರುಮಾಳಿಗೆ ಮಂಗಳಶಾಸನ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ , ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪಿಳ್ಳೈಗೆ ಕಲಿಸಲು ನಾಲೂರಾಚ್ಛಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಗೆ ಸ್ವತಃ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದರು. ನಾಲೂರಾಚ್ಛಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಬಳಿ ಇತರರೊಡನೆ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪಿಳ್ಳೈಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕಲಿತು ಅದನ್ನು ಈಟ್ಟು ಪೆರುಕ್ಕರ್( ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವವನು )  ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದಗೊಂಡ  ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರು . ಹೀಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳಿಗೆ ಈಡು ತಲುಪುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅದನ್ನು ಈಯುಣ್ಣಿ ಮಾಧವ ಪೆರುಮಾಳ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.

ಅತ್ತುಳಾಯ್ : ಅಜ್ಜಿ, ಈಯುಣ್ಣಿ ಮಾಧವ ಪೆರುಮಾಳ್ ಮತ್ತು ಈಯುಣ್ಣಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೆರುಮಾಳ್ , ಅದರಲ್ಲಿ ಈಯುಣ್ಣಿ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನು ?

ಅಜ್ಜಿ : “ಈತಲ್ “ ಎಂದರೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಎಂದು ಅರ್ಥ . “ ಉಣ್ಣುತಲ್ “ ಎಂದರೆ ತಿನ್ನುವುದು. ಈಯುಣ್ಣಿ ಎಂದರೆ ಭಲೇ ದಾನ ಮಾಡುವವನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಅವರು ತಿನ್ನುವರು.

ನಂಪಿಳ್ಳೈಯವರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯ ಪಿನ್ಬಳಗಿಯ  ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀಯರ್ . ಅವರು ನಂಪಿಳ್ಳೈ (ಗೃಹಸ್ತರಾದವರು ) ಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಸನ್ಯಾಸಿ , ಭಟ್ಟರ್ ಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ನಂಜೀಯರಂತೆ (ಸನ್ಯಾಸಿ) . ಅವರು ನಂಪಿಳ್ಳೈಯ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಿನ್ಬಳಗರಾಮ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀಯರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಂತರಾದವರು. ಅವರ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ, ಮಮತೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತೋರುವಂತಹ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಂತೆ ಬಾಳಿದರು. ಅವರ ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿಮಾನವು  ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು .

ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಪಿನ್ಬಳಗಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀಯರ್ , ಶ್ರೀರಂಗಂ

ಪರಾಶರ : ಅಜ್ಜಿ, ಇಂದು ನೀವು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ . ಅವರ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರಿ

ಅಜ್ಜಿ: ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಭಗವತ್ ವಿಷಯಮ್ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಪಿನ್ಬಳಗಿಯ  ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀಯರ್ ಅವರಿಗೆ ದೇಹಾರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದಾಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೇತರಿಸಲು ಅವರು ಇತರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ . ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ , ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ , ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಯಾವುದನ್ನು ಬಯಸಿ ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ – ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಶಿಷ್ಯರು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರು . ಅದಕ್ಕೆ ನಂಪಿಳ್ಳೈ “ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾದ ಎಂಗಳ್  ಆಳ್ವಾನ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ “ ಎಂದರು. “ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗಂಗೆ ಲಗತ್ತಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ” ಎಂದು ಎಂಗಳ್  ಆಳ್ವಾನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಆದೇಶದಂತೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಅಮ್ಮಂಗಿ ಅಮ್ಮಾಳ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ , ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು “ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಬಿಡಲು ಯಾರುತಾನೇ ಬಯಸುವರು,ಅವರು ಇನ್ನೂ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಕೆಳಬಕೇಣದು ಬಯಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಬಹುದು”   ಎಂದು  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ  .ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಜೀಯರ್ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ . ಅದಕ್ಕೆ ಜೀಯರ್ “ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದಿದ್ದರು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಬರಬೇಕೆಂದು ಬಿಸುತ್ತೀಯ . ಏಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವ ಕಾರಣ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ . ಪ್ರತಿದಿನ , ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ತಿರುಮೇನಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಲವಟ್ಟ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ  ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಕೈಂಕರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ? “ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ,  ಪಿನ್ಬಳಗರಾಮ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀಯರ್ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಶಿಷ್ಯನ ಗುಣಗಳನ್ನು- ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ . ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಗೆ ಜೀಯರ್ ಅವರ ನಿಷ್ಠೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡರು . ಪಿನ್ಬಳಗಿಯ  ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀಯರ್ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದರು ಎಂದರೆ ಅವರು ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಯೋಚನೆಯನ್ನು  ಕೂಡ ತ್ಯಜಿಸುವಂತವರು . ಅವರ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂತಹದಾಗಿತ್ತು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ , ನಂಪಿಳ್ಳೈ – ನಡುವಿಲ್ ತಿರುವೀಧಿಪಿಳ್ಳೈ ಭಟ್ಟರ್ ಅವರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರ  ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಡುವಿಲ್ ತಿರುವೀಧಿಪಿಳ್ಳೈ  ಭಟ್ಟರ್ ಅವರು ನಂಪಿಳ್ಳೈ  ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆಯಿಂದಾಗಿ (ಕೂರಥ್ ಆಳ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಪರಾಶರ  ಭಟ್ಟರ್ ಅವರ  ವಂಶಸ್ತರು ) ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಂಪಿಳ್ಳೈನ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶರಣಾದರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ ಇದೆ.

ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಗೋಷ್ಠಿ -ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇಯವರಾಗಿ ಕುಳಿತ ನಡುವಿಲ್ ತಿರುವೀಧಿಪಿಳ್ಳೈ ಭಟ್ಟರ್

ವ್ಯಾಸ : ಕೂರತ್‌ಆಳ್ವಾನ್‌ನ ವಂಶಸ್ಥರು ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ದುರಹಂಕಾರದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ !

ಅಜ್ಜಿ : ಹೌದು, ಆದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ! ಎಷ್ಟಾದರೂ , ಅವರು ಸ್ವತಃ ಕೂರತ್ ಆಳ್ವಾನ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ! ಒಮ್ಮೆ, ನಡುವಿಲ್ ತಿರುವೀಧಿಪಿಳ್ಳೈ  ಭಟ್ಟರ್ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು . ಅವರು  ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಿನ್ಬಳಗಿಯ  ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀಯರ್  ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಜನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ , ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಆಸನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ರಾಜನು ಪಾಂಡಿತ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದು, ಭಟ್ಟರ್‌ನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣದಿಂದ  ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಶ್ರೀ ರಾಮನ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಧಶಥನ  ಆತ್ಮೀಯ ಮಗ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಟಾಯುವಿನ  ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀವೈಕುಂಠವನ್ನು ತಲುಪಲು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು  ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದರೆ, ವೈಕುಂಠಮ್ ತಲುಪಲು ಅವರು  ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹೇಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬಹುದು? ”. ಭಟ್ಟರ್ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ, ರಾಜನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ  ಕಾರ್ಯದಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಟ್ಟರ್ ಜೀಯರ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ  “ನಂಪಿಳ್ಳೈ  ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ?” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ . ಜೀಯರ್  “ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲನೆಂದು ನಂಪಿಳ್ಳೈ  ವಿವರಿಸುವರು ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ . ಭಟ್ಟರ್,  ರಾಜನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಜ, ಒಮ್ಮೆಗೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಭಟ್ಟರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಟ್ಟರ್, ನಂಪಿಳ್ಳೈ  ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಜೀಯರ್ ಅವರನ್ನು ನಂಪಿಳ್ಳೈಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಒಮ್ಮೆ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಂಪಿಳ್ಳೈನ ಕಮಲದ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಟ್ಟರ್ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದುವರೆಗು , ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಘ / ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನಿಂದ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ  ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ”. ನಂಪಿಳ್ಳೈ  ಭಟ್ಟರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ . ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನೀವು ಏನು ಕಲಿಯುತ್ತೀರಿ?

ವೇದವಲ್ಲಿ : ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಭಟ್ಟರ್ ಸರಿಯಾದ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ.

ಅತ್ತುಳಾಯ್ : ನಂಪಿಳ್ಳೈನ ಹಿರಿಮೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ.

ಅತ್ತುಳಾಯ್ : ನಂಪಿಳ್ಳೈನ ಹಿರಿಮೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ.

ಅಜ್ಜಿ : ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಸರಿ. ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು   ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ, ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರೊಂದಿಗಿನ ದೈವಿಕ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಂಭಂದಮ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಯಾರ್ಗಳ್  ಸಂಬಂದಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಭಟ್ಟರನ್ನು ನಂಪಿಳ್ಳೈಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ದೈವಿಕ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಯಾರು?

ಪರಾಶರ : ಪಿನ್ಬಳಗಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀಯರ್ !

ಅಜ್ಜಿ :  ಹೌದು, ಈಡು ಭಾಗವತ ಸಂಬಂದದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀಯರ್ ,ನಂಪಿಳ್ಳೈಯವರ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ , ಭಟ್ಟರನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಬದದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಧ್ಯಾನಯಿಸೋಣ . ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ವಡಕ್ಕು  ತಿರುವೀಧಿ ಪಿಳ್ಳೈ  ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ಗೆ ಅವರ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ಆಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ದೈವಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಅವರವರ  ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://pillai.koyil.org/index.php/2016/09/beginners-guide-nampillais-sishyas/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ :  http://pillai.koyil.org 

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org